Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA NAIONAL DE CHIMIE

TRGOVITE, 19-24 aprilie 2017


Ediia a LI-a

Barem de evaluare i de notare


Proba practic
Clasa a VIIIa
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.

Subiectul I ___________ (75 puncte)

Tabelul 1. Rezultatele obinute n urma identificrii 30 puncte

Nr.
eprubet
1 2 3 4
Reactiv

AgCl PbCl2 Hg2Cl2


HCl X alb alb alb

PbSO4
H2SO4 X X alb
X

Hg
Al(OH)3 Ag2O Pb(OH)2
NH3 negru-cafeniu
gri negru
alb alb
[OHg2NH2]+

NH3 exces X [Ag(NH3)2]+ X X

Al(OH)3 Ag2O Pb(OH)2 Hg/Hg2+


NaOH alb negru-cafeniu alb Gri-negru

NaOHexces [Al(OH)4]- X [Pb(OH)4]2- X

H +
Cationul
identificat Al3+ Ag+ Pb2+

Tabelul 2. Ecuaiile reaciilor chimice 45 puncte


Nr. Cationul
crt. identificat Reactivul Reacii
HCl X
H2SO4 X
NH3 Al3+ + 3 NH3 + 3 H2O Al(OH)3 + 3 N+
3+
1 Al
NH3 exces X
NaOH Al3+ + 3 NaOH Al(OH)3 + 3 Na+
NaOHexces Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4]
HCl Ag+ + Cl- AgCl
H2SO4 X
NH3 2 Ag+ + 2 NH3 + H2O Ag2O + 2 N+
2 Ag+
NH3 exces Ag2O + 4 NH3 + H2O 2 [Ag(NH3)2]OH
NaOH 2 Ag+ + 2 NaOH Ag2O + 2 Na+ + H2O
NaOHexces X
HCl Pb2+ + 2 Cl- PbCl2
H2SO4 Pb2+ + S
PbSO4
NH3 Pb2+ + 2 NH3 + 2 H2O Pb(OH)2 + 2 N+
3 Pb2+
NH3 exces X
NaOH Pb2+ + 2 NaOH Pb(OH)2 + 2 Na+
NaOHexces Pb(OH)2 + 2 NaOH Na2[Pb(OH)4]
HCl H + -
+ 2 Cl Hg2Cl2

H2SO4 X
NH3 H + 2+
Hg + Hg (mediu bazic)
4 H +

NH3 exces X
NaOH H + 2+
Hg + Hg (mediu bazic)

NaOHexces X
Tabelul 3 25 puncte

Ecuaiile
reaciilor Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
chimice H2SO4 + 2 NH3 (NH4)2SO4
6 puncte

FeSO4 - 0,1 moli


Calcule
(NH4)2SO4 0,2 moli
m soluie = 288,4 g
15 puncte
Se separa sarea Mohr Fe(NH4)2(SO4)26H2O

mas de
cristalohidrat 9,38 g sare Mohr (4 puncte)
precipitat (g)

S-ar putea să vă placă și