Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA NAIONAL DE CHIMIE

TRGOVITE, 19-24 aprilie 2017


Ediia a LI-a

Barem de evaluare i de notare


Proba teoretic
Clasa a VIIIa

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.

Subiectul I ___________ (20 puncte)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b a c e c e e c d b
Fiecare raspuns corect primete 2 puncte

Subiectul al II-lea (25 puncte)

1. _________________________________________________________ 10 puncte

Ecuaia reaciei 2 puncte


Raionament corect 6 puncte
r = m1/m2 = 5 2 puncte

2. _________________________________________________________ 15 puncte

x = 1, mas atomic B = 35,5 u.a.m, deci elementul B este Cl 5 puncte


y = 3, mas atomic A = 31 u.a.m, deci elementul A este P 5 puncte
Ecuaia reaciei de hidroliz este :
PCl3 + H2O 3 HCl + H3PO3 5 puncte

Subiectul al III-lea ______ (25 puncte)

a. Formulele chimice 19 x 0,4 puncte 7,6 puncte


b. Ecuaiile chimice 10 x 1,5 puncte 15 puncte
c. Nu reacioneaz 2,4 puncte

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 1 din 2


Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a VIII-a
Subiectul al IV-lea ______(30 puncte)

1._________________________________________________________ 15 puncte
Mas atomic A = 195 u.a.m A este Pt 3,5 puncte
3 HCl + [Ag(NH3)2]OH AgCl + 2 NH4Cl + H2O 1 punct
L = HCl 0,5 puncte
J = NH3 3 puncte
M = NH4Cl 0,5 puncte
G = N2 1,5 puncte
X = (NH4)2[PtCl6] 1,5 puncte
(NH4)2[PtCl6] (s) Pt(s) + 2/3 N2 (g) + 2/3 NH3 (g) + 6 HCl (g) 0,5 puncte
Ecuaia reaciei chimice:
3 Pt + 4 HNO3 + 18 HCl 3 H2[PtCl6] + 4 NO + 8 H2O 2 puncte
VNO = 0,149 L 1 punct

2. _________________________________________________________ 15 puncte
0,025 moli CO2 degajat 1 punct
3 ecuaii chimice x 1 punct 3 puncte
m = 33,3 g 1 punct
0,2 moli C 1,5 puncte
16 g sulfat de metal 0,5 puncte
8 g oxid de metal 1 punct
mas atomic M = 64 u.a.m, deci M este Cu 1 punct
0,1 moli CuO 1 punct
76,92% CuO i 23,08% C 1 punct
2 ecuaii chimice x 1 punct 2 puncte
ms = 108 g 1 punct
c = 14,81% 1 punct

Olimpiada Naional de Chimie 2017 Pagin 2 din 2


Barem de evaluare i de notare proba teoretic
Clasa a VIII-a