Sunteți pe pagina 1din 14

Statistics

Is this the first visit in Brasov?

N Valid 537

Missing 5
Mean ,4022
Std. Error of Mean ,02118
Mode ,00
Std. Deviation ,49081
Variance ,241

Is this the first visit in Brasov?

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid No 321 59,2 59,8 59,8

Yes 216 39,9 40,2 100,0

Total 537 99,1 100,0


Missing 99,00 5 ,9
Total 542 100,0

Aa cum rezult din analiza rspunsurilor, 216 dintre respondeni au rspuns c sunt pentru
prima oar n Braov, iar 321 au rspuns negativ la aceast ntrebare. Au exitat 5 non-rspunsuri
la aceast ntrebare din totalul de 542. Media variabilei este de 0,4 reprezentnd expresia n
valoare relativ a procentului rspunsurilor afirmative. .De asemenea mai avem i valoarile
indicatorilor variaiei: abaterea standard de la media eantioanelor 0,021 , abaterea standard 0,49
precum i variana 0,241.
Statistics
Interesting cultural activities
(festivals, concerts, folklore etc.)

N Valid 537

Missing 5
Median 4,0000
Mode 4,00
Interesting cultural activities (festivals, concerts, folklore etc.)

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 1-Total disagreement 20 3,7 3,7 3,7

2,00 75 13,8 14,0 17,7

3,00 125 23,1 23,3 41,0

4,00 200 36,9 37,2 78,2

5-Total agreement 117 21,6 21,8 100,0

Total 537 99,1 100,0


Missing 99,00 5 ,9
Total 542 100,0
Statistics
Sex of respondents

N Valid 533

Missing 9
Mode 1,00

Sex of respondents

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Male 305 56,3 57,2 57,2

Female 228 42,1 42,8 100,0

Total 533 98,3 100,0


Missing 99,00 9 1,7
Total 542 100,0

Majoritatea dintre respondeni sunt brbai 305, femeile fiind doar 228.
2.Analiza inferenial
1. Estimarea unei medii si a unui procent
Report
Location

Mean N Std. Deviation

4,1146 541 ,85515

Explore

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent


Location 541 99,8% 1 ,2% 542 100,0%

Descriptives

Statistic Std. Error

Location Mean 4,1146 ,03677

95% Confidence Interval for Lower Bound 4,0424


Mean Upper Bound 4,1868

5% Trimmed Mean 4,1828

Median 4,0000

Variance ,731

Std. Deviation ,85515

Minimum 1,00

Maximum 5,00
Range 4,00

Interquartile Range 1,00

Skewness -,882 ,105

Kurtosis ,732 ,210

La nivelul eantionului am obinut o medie de 4,11 puncte pe o scala de la 1 la 5 puncte, ceea ce


semnific o apreciere pozitiv la nivelul 4, dac 5 este foarte important. La nivelul populaiei
cercetate putem garanta cu o probabilitate de 95 % c media aprecierilor cu privire la locaie
poate lua valori ntre 4,04 puncte i 4,18 puncte pe o scal de la 1 la 5.
Explore

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Location 541 99,8% 1 ,2% 542 100,0%

Descriptives

Statistic Std. Error

Travelling in a group Mean ,7486 ,01874

95% Confidence Interval for Lower Bound ,7118


Mean Upper Bound ,7854

5% Trimmed Mean ,7762

Median 1,0000

Variance ,189

Std. Deviation ,43422

Minimum ,00

Maximum 1,00

Range 1,00

Interquartile Range 1,00

Skewness -1,149 ,105

Kurtosis -,682 ,210

Procentul rspunsurilor afirmative al celor care cltoresc n grup la nivelul eantionului este de
74,86%.
La nivelul populaie cercetate putem garanta cu o probabilitate de 95% c procentul celor care
cltoresc n grup poate lua valori ntre 71,18% i 78,54%

T-Test
2. Aplicarea testului t-Student pentru o medie si un procent
One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Location 541 4,1146 ,85515 ,03677

One-Sample Test

Test Value = 4

95% Confidence Interval of the


Difference

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper

Location 3,117 540 ,002 ,11460 ,0424 ,1868

T calc= 3,11 > + 1,96. Se accept ipoteza H1. Putem garanta cu o probabilitate de 95% ca media
aprecierilor la nivelul populaiei cercetate este diferit de 4 puncte pe o scala de la 1 la 5. Avnd n
vedere rezultatele eantionului putem garanta c media este mai mare cu 4 puncte pe o scala de la 1 la
5.

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Travelling in a group 537 ,7486 ,43422 ,01874

One-Sample Test

Test Value = 0.4

95% Confidence Interval of the

Mean Difference

t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper

Travelling in a group 18,604 536 ,000 ,34860 ,3118 ,3854

Media este de 0,74


t = 18, 6
sig = 0

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Travelling in a group 537 ,7486 ,43422 ,01874


One-Sample Test

Test Value = 0.7

95% Confidence Interval of the

Mean Difference

t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper

Travelling in a group 2,594 536 ,010 ,04860 ,0118 ,0854

3. Aplicarea testului t-Student pentru diferenta dintre 2 grupuri ale populatiei.


Sexul respondenilor i locaia
Group Statistics

Sex of respondents N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Location Male 305 4,1115 ,83943 ,04807

Female 228 4,1272 ,87378 ,05787

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality


of Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval


of the Difference
Sig. (2- Mean Std. Error
F Sig. t df tailed) Difference Difference Lower Upper

Locatio Equal variances ,937 ,333 -,210 531 ,834 -,01572 ,07479 -,16264 ,13120
n assumed

Equal variances not -,209 478,28 ,835 -,01572 ,07523 -,16353 ,13210
assumed 0

sig= 0,33 care este mai mare dect 0,05


ntruct sig este mai mare dect 0,05 se accept ipoteza H 0, deci nu putem garanta cu o probabilitate
de 95 % ca exista legtur ntre sexul respondentului i aprecierile privind locaia vizitat. Nu putem
garanta c mediile celor 2 grupuri sunt diferite.
4. Aplicarea testului chi-square pentru legtura dintre doua variabile nominale
Metoda de rezervare i scopul vizitei
Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Booking method * The main 514 94,8% 28 5,2% 542 100,0%


purpose of the visit in
Brasov

Booking method * The main purpose of the visit in Brasov Crosstabulation


Count

The main purpose of the visit in Brasov

Visit friends-
Leisure Business relatives Other Total

Booking method Internet 76 28 13 2 119

Travel agency 86 40 4 4 134

Telephone, fax 146 53 20 15 234

Other 10 6 3 8 27
Total 318 127 40 29 514

La H0 nu exist legtur ntre scopul cltoriei i metoda de rezervare. La H1 exist legtur


ntre scopul cltoriei i metoda de rezervare.

Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Booking method * The main 514 94,8% 28 5,2% 542 100,0%


purpose of the visit in
Brasov

Booking method * The main purpose of the visit in Brasov Crosstabulation


The main purpose of the visit in
Brasov
Visit
friends-
Leisure Business relatives Other Total
Booking Internet Count 76 28 13 2 119
method % within The main 23,9% 22,0% 32,5% 6,9% 23,2%
purpose of the visit
in Brasov
Travel Count 86 40 4 4 134
agency % within The main 27,0% 31,5% 10,0% 13,8% 26,1%
purpose of the visit
in Brasov
Telephone, Count 146 53 20 15 234
fax % within The main 45,9% 41,7% 50,0% 51,7% 45,5%
purpose of the visit
in Brasov
Other Count 10 6 3 8 27
% within The main 3,1% 4,7% 7,5% 27,6% 5,3%
purpose of the visit
in Brasov
Total Count 318 127 40 29 514
% within The main 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
purpose of the visit
in Brasov
Booking method * The main purpose of the visit in Brasov Crosstabulation

The main purpose of the visit in Brasov

Visit friends-
Leisure Business relatives Other Total

Booking method Internet Count 76 28 13 2 119

Expected Count 73,6 29,4 9,3 6,7 119,0

Travel agency Count 86 40 4 4 134

Expected Count 82,9 33,1 10,4 7,6 134,0

Telephone, fax Count 146 53 20 15 234

Expected Count 144,8 57,8 18,2 13,2 234,0

Other Count 10 6 3 8 27

Expected Count 16,7 6,7 2,1 1,5 27,0


Total Count 318 127 40 29 514

Expected Count 318,0 127,0 40,0 29,0 514,0

Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Booking method * The main 514 94,8% 28 5,2% 542 100,0%


purpose of the visit in
Brasov
Booking method * The main purpose of the visit in Brasov Crosstabulation

The main purpose of the visit in Brasov

Visit friends-
Leisure Business relatives Other Total

Booking Internet Count 76 28 13 2 119


method % within The main 23,9% 22,0% 32,5% 6,9% 23,2%
purpose of the visit in
Brasov

Travel agency Count 86 40 4 4 134

% within The main 27,0% 31,5% 10,0% 13,8% 26,1%


purpose of the visit in
Brasov

Telephone, Count 146 53 20 15 234


fax % within The main 45,9% 41,7% 50,0% 51,7% 45,5%
purpose of the visit in
Brasov

Other Count 10 6 3 8 27

% within The main 3,1% 4,7% 7,5% 27,6% 5,3%


purpose of the visit in
Brasov
Total Count 318 127 40 29 514

% within The main 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


purpose of the visit in
Brasov

Chi-Square Tests

Asymp. Sig. (2-


Value df sided)

Pearson Chi-Square 43,664a 9 ,000


Likelihood Ratio 32,711 9 ,000
Linear-by-Linear Association 9,476 1 ,002
N of Valid Cases 514

a. 2 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum


expected count is 1,52.

Exist legtur ntre scopul vizitei i metoda de rezervare.

S-ar putea să vă placă și