Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA DE CASA Nr.

Intr-un test de determinare a dozei medii letale DL 50 a unui insecticid s-au obtinut
urmatoarele rezultate:

Doza Nr. insecte Nr. insecte moarte


(mg/L) dupa 1h
10.2 50 44
7.7 49 42
5.1 46 24
3.8 48 16
2.6 50 6
Aceste rezultate au fost comparate cu un lot de control constituit din 49 de insecte
carora nu li s-a administrat insecticidul si in care nr de decese inregistrate dupa 1h a fost egal
cu zero. Estimati doza medie letala DL 50 a respectivului insecticid si un interval de incredere
de 95% pentru aceasta.

Indicatii. Rezolvarea problemei se va prezenta sub forma unei foi de calculul din
programul EXCEL care va include si reprezentarea grafica a dreptei unitati probit-logaritmul
dozei. Se vor folosi in calcule valorile aproximate intregi ale frecventei mortalitatii (%).
Intervalul de incredere de 95% se va calcula cu relatia (12) din curs. Se va folosi formula (20)
din curs pentru calculul deviatiei standard a logaritmului dozei medii letale 50.

DATA LIMITA DE PREDARE A TEMEI ESTE 15.01.2016!!!