Sunteți pe pagina 1din 1

In cazul in care un salariat este incadrat cu CIM cu timp partial, cum se calculeaza sporul de

vechime? Conform timpului efectiv lucrat sau la norma intreaga? Care este baza legala a
acestei situatii?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea 53/2003 Codul muncii, republicata, munca prestata
in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca. Asadar, vechimea in
munca este acea perioada in care salariatul a prestat munca in temeiul unui contract individual de
munca.

Totodata, Codul muncii, statueaza in cadrul art. 106 faptul ca salariatul incadrat cu contract de
munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute
de lege si de contractele colective de munca aplicabile. Drepturile salariale se acorda proportional
cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

In lumina acestor prevederi legale rezulta ca, in ceea ce priveste vechimea in munca leguitorul nu a
distins intre contractul individual de munca cu norma intreaga si cel cu timp partial, subliniind chiar
faptul ca salariatul incadrat cu fractiune de norma se bucura de aceleasi drepturi ca si salariatul
incadrat cu norma intreaga. Doar drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat.

In concluzie, vechimea in munca este aceeasi si pentru un contract individual de munca cu timp
partial de 2, 4, 6 ore si pentru contractul individual de munca cu norma intreaga.