Sunteți pe pagina 1din 7

Aprobat:

Director:__________________
_________________________
____________________2013

PLANUL DE ACTIVITATE
A COMISIEI MULTIDISCIPLINARE INTRACOLARE

a ___________________________________________

pentru anul de studii ___________________________

Nr. Activitatea Termene de Responsabil Parteneri Indicatori de realizare Note


crt. realizare

I. ASPECTE ORGANIZATORICE

1. Actualizarea componenei nominale a Comisiei August Preedinte Administraia Ordinul de constituire a


multidisciplinare intracolare CMI liceului CMI

2. Repartizarea sarcinilor membrilor CMI August Preedinte Administraia Proces-verbal al


CMI liceului edinei CMI
3. Studierea actelor normative cu referin la educaia Sistematic Membrii CMI Cadrele Documente studiate,
incluziv didactice din nr. edine de
instituie examinare, nr.
participani
4. Identificarea partenerilor n activitatea CMI August- Preedinte, Administraia Lista partenerilor
septembrie membrii CMI liceului, SAP
5. Perfectarea Planului anual de activitate a CMI pentru noul Septembrie Preedinte Administraia Planul aprobat
an de studii CMI liceului, SAP,
1
LUMOS
6. Perfectarea/completarea/actualizarea documentaiei CMI Septembrie Preedinte SAP Registre, mape cu
2012 CMI documente conform
recomandrilor

II. EVIDENA ELEVILOR CU CERINE EDUCAIONALE SPECIALE

1. Evaluarea iniial a elevilor nscrii n instituie n anul de Septembrie Membrii CMI Diriginii Procese-verbale de
studii 2012-2013 claselor n care evaluare iniial
sunt nscrii
elevii,
asistentul
social,
medicul de
familie,
prinii
elevilor
evaluai
2. Referirea elevilor, la necesitate, spre evaluare complex i August- Preedinte i Administraia Nr. referine ctre SAP
multidisciplinar, ctre SAP. octombrie membri CMI liceului

3. Actualizarea listei i completarea registrului de eviden a Septembrie- Preedinte Diriginii Liste perfectate,
elevilor cu CES octombrie CMI, claselor n care registru completat
Responsabilul sunt nscrii
de evidena elevii,
copiilor cu asistentul
CES social,
medicul de
familie

4. Examinarea rapoartelor SAP de evaluare complex i August Membrii CMI Administraia Ordin privind aprobarea
multidisciplinar a dezvoltrii copiilor, n vederea liceului listei elevilor care vor fi
2
identificrii elevilor care necesit cadru didactic de sprijin asistai de cadrul
didactic de sprijin

5. Identificarea elevilor cu CES care vor fi asistai n Centrul August- Membrii CMI Diriginii de Ordin privind lista
de resurse septembrie clas n care elevilor asistai n
snt nscrii Centrul de resurse
elevii cu CES,
6. Identificarea i perfectarea listei elevilor care necesit August- Membrii CMI Diriginii de List perfectat
Plan educaional individualizat septembrie clas n care
snt nscrii
elevii cu CES

III. PROBLEME PENTRU EXAMINARE N CADRUL CONSILIULUI PROFESORAL

1. Aprobarea planurilor educaionale individualizate pentru Septembrie Preedinte Echipele PEI Proces-verbal al
elevii cu CES CMI Consiliului profesoral,
Nr. PEI-uri aprobate

2. Dimensiunile instituionale ale educaiei incluzive: Noiembrie Preedinte i Administraia Raport privind analiza
desfurarea i promovarea practicilor incluzive, politici membri CMI liceului, dimensiunilor
instituionale incluzive, cultura incluziv Direcia instituionale ale
raional educaiei incluzive,
nvmnt, proces-verbal al
SAP Consiliului profesoral,
nr. participani
3. Progresul colar al elevilor cu CES Decembrie, Preedinte i Diriginii Proces-verbal al
mai membri CMI claselor n care Consiliului profesoral
sunt nscrii
elevii cu CES,
membrii
echipelor PEI
4. Eficiena activitii CMI, cadrului didactic de sprijin i a Aprilie Preedinte i Administraia Raport privind analiza
3
Centrului de resurse n asistena educaional a elevilor cu membri CMI, liceului, SAP, eficienei structurilor i
CES cadrul didactic DR serviciilor respective,
de sprijin proces-verbal al
Consiliului profesoral,
nr. participani
5. Promovarea i admiterea la examene de absolvire a Mai Preedinte i Membrii Proces-verbal al
elevilor cu PEI membri CMI, echipelor PEI Consiliului profesoral,
cadrul didactic nr. participani
de sprijin

IV. ELABORAREA, REALIZAREA, MONITORIZAREA PLANURILOR EDUCAIONALE INDIVIDUALIZATE

1. Constituirea echipelor PEI August- Preedinte Administraia Ordin privind


septembrie CMI liceului constituirea echipelor
PEI, nr. echipe PEI
2. edine de lucru cu echipele PEI Scopul, funciile i Septembrie Preedinte SAP Nr. edine, nr.
structura Planului educaional individualizat CMI participani

3. Monitorizarea i acordarea asistenei n procesul PEI


Pe parcursul Preedinte i SAP Nr. edine de lucru
anului membri CMI
4. Ateliere de consultan n elaborarea i realizarea n procesul Preedinte i SAP Nr. persoane asistate
adaptrilor curriculare PEI membri CMI

5. Examinarea i coordonarea PEI-urilor elaborate Septembrie Membrii CMI Coordonatorii Nr. PEI-uri examinate
echipelor PEI
6. Prezentarea PEI-urilor elaborate, spre aprobare, Septembrie- Preedinte Administraia Nr. PEI-uri aprobate,
Consiliului profesoral octombrie CMI Liceului proces-verbal al
Consiliului profesoral

7. edine de revizuire/actualizare a PEI-urilor Semestrial Preedinte Membrii Nr. edine, nr. PEI
CMI echipelor PEI revizuite
4
8. Formularea i naintarea ctre Consiliul profesoral pentru Mai Preedinte i Membrii Nr. elevi cu CES
aprobare a condiiilor de promovare a elevilor cu CES n membri CMI echipelor PEI promovai n clasa
clasa urmtoare i de admitere a acestora la examenele de urmtoare, Nr. elevi
finalizare a nvmntului gimnazial admii la examene prin
proceduri i
reglementri specifice

V. ASISTENA METODOLOGIC

1. Asisten metodologic echipelor PEI n elaborarea, Sistematic Membrii CMI SAP Nr. edine de
realizarea, monitorizarea, revizuirea PEI consultan, nr.
persoane asistate
2. Seminar cu cadrele didactice ale liceului Dimensiunile Noiembrie Membrii CMI SAP Agenda, nr. participani
instituionale ale educaiei incluzive: desfurarea i
promovarea practicilor incluzive, politici instituionale
incluzive, cultura incluziv
3. Ateliere de lucru pe catedre metodice Elaborarea i Nr. participani. Nr.
realizarea adaptrilor curriculare. Evaluarea progresului edine, Proces-verbal
colar al elevului cu CES al edinei
Catedra Limb i comunicare Octombrie Membrii CMI SAP
Catedra Matematic i tiine Octombrie Membrii CMI SAP
Catedra Educaie socioumanistic Octombrie Membrii CMI SAP
Catedrele Arte, Tehnologii, Sport Noiembrie Membrii CMI SAP
4. Ateliere de lucru pe catedre metodice Organizarea Membrii CMI SAP Nr. participani. Nr.
procesului educaional la clasa n care sunt nscrii elevi edine, Proces-verbal
cu PEI al edinei
Catedra Limb i comunicare Februarie Membrii CMI SAP
Catedra Matematic i tiine Februarie Membrii CMI SAP
Catedra Educaie socioumanistic Februarie Membrii CMI SAP
Catedrele Arte, Tehnologii, Sport Februarie Membrii CMI SAP
Asisten direct cadrelor didactice n procesul PEI Sistematic Membrii CMI Administraia Nr. cadre asistate,
5
liceului, SAP Registru de eviden a
asistenei
5. Asisten metodologic cadrelor didactice n elaborarea Mai Membrii CMI Administraia Nr. cadre asistate, nr.
probei individualizate de examene pentru absolvirea liceului, D, probe individualizate
nvmntului gimnazial SAP elaborate

VI. LUCRUL CU PRINII

1. edina cu prinii claselor primare Educaia incluziv Septembrie Membrii CMI Administraia Nr. participani
liceului, D,
SAP
2. edina cu prinii claselor gimnaziale Educaia Octombrie Membrii CMI Administraia Nr. participani
incluziv liceului, D,
SAP
3. Mas rotund cu prinii elevilor cu CES Scopul i Octombrie Cadrul didactic CMI, Nr. participani
funciile PEI n incluziunea colar a elevului cu CES de sprijin Administraia
liceului, SAP

4. edine de lucru cu prinii elevilor cu CES Implicarea Octombrie- Cadrul didactic CMI, Nr. participani
prinilor n procesul PEI noiembrie de sprijin Administraia
liceului, SAP
5. edin de lucru cu prinii elevilor cu CES din clasele a Aprilie CMI Administraia Nr. participani
IX-a Oportuniti de ncadrare n sesiunea de examene a liceului, SAP
elevului cu CES
6. edin de lucru c prinii elevilor asistai n Centrul de Octombrie Cadrul didactic Administraia Nr. participani
resurse Asistena elevului n Centrul de resurse de sprijin liceului,
Membrii CMI

VII. ACTIVITATEA DE RAPORTARE

1. Perfectarea rapoartelor semestriale de activitate a CMI Decembrie, Preedinte Raport perfectat


6
iunie CMI
2. Perfectarea raportului anual de activitate a CMI Iunie Preedinte Raport perfectat
CMI
3. Perfectarea rapoartelor de monitorizarea a progresului Decembrie,
colar al elevilor cu PEI mai

VIII. DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI

1. Lansarea iniiativelor de parteneriat: invitaii, apel n cadrul


Pe parcursul Preedinte Administraia Nr. invitaii expediate,
emisiunilor radio-tv i alte surse mass-media, vizite, ntlniri i
semestrului CMI liceului, DR, emisiuni radio-tv,
discuii cu eventualii parteneri I SAP articole n mass-media
2. ntlniri cu partenerii, n vederea proiectrii activit ilor periodic Preedinte Administraia Nr. activiti, nr.
comune, precizrii unor angajamente etc. CMI liceului participani
3. Mas rotund cu membrii CMI din instituiile-pilot din Ianuarie Preedinte Administraia Agend, nr. participani,
raion, n vederea schimbului de experien n activitatea CMI liceului, DR, list de angajamente
CMI (n baza Liceului ) SAP comune