Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAIEI I

CERCETRII TIINIFICE CABINET MINISTRU

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului


privind regimul atestatelor de formare continu a personalului didactic

n temeiul prevederilor art. 244 alin.(3) din Legea educaiei naionale nr.1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare,

n conformitate cu H.G. nr.26/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului


Educaiei i Cercetrii tiinifice,

Ministrul Educaiei i Cercetrii tiinifice


emite prezentul ordin

Art. 1. Se aprob Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continu a


personalului didactic, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art.2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog ordinul ministrului


educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5910/2010 privind aprobarea
Metodologiei de gestionare i arhivare a Certificatelor de competene profesionale ale
personalului didactic i a Atestatelor de formare continu a personalului didactic.

Art.3. Direcia general management i reea colar din cadrul Ministerului Educaiei i
Cercetrii tiinifice, casele corpului didactic i furnizorii de programe de formare continu
acreditai vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin intr n vigoare la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I.

Sorin Mihai CMPEANU

MINISTRU

Nr. 5481
Data 14.10.2015
Bucureti

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti. Tel: +40 (0)21 405 57 06, Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro