Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 1 Criminalistica

3 subiecte la examen
Minim 50% prezenta la curs si seminar
Criminalistica = stiinta judiciara, cu caracter autonom si unitar,
care insumeaza un ansamblu de cunostinte despre metodele,
mijloacele tehnice si procedeele tactice.
Obiect initierea de metode tehnice destinate cercetarii normelor
infractiunilor, adaptarea de metode apartinand stiintelor exacte,
elaborarea de reguli si procedee tactice destinate efectuarii unor
acte de urmarire penala, studierea practicii judiciare.
Metode generale si particulare de investigatie criminalistica:
comune observatii, analiza, sinteza, deductie, inductie, metode
de comparatie, metode de analiza fizico-chimica, optica, biologica,
etc, si proprii metode destinate descoperirii si examinarii a
urmelor sau mijloacelor de proba, metode de identificare a
persoanelor si cadavrelor dupa semnalmente exterioare ori dupa
resturi osoase, procedee tactice de efectuare a unor acte de
urmarire penala, metode tehnice de prevenire a infractiunilor.
Caracterele criminalisticii: caracter judiciar, caracter
autonom,mcaracter unitar tehnica criminalistica, tactica
criminalistica, metodologia criminalistica, caracter pluridisciplinar.
Principiile investigatiei criminalistice: principiul legalitatii, principiul
aflarii adevarului, prezumtia de nevinovatie, principiul potrivit
caruia nu exista fapta,fara urme, principiul identitatii, principiul
operativitatii in efectuarea investigatiei penale.
Metodologia identificarii criminalistice - proces de constatare a
identitatii unor persoane sau fenomene aflate in legatura cauzala
cu fapta ilicita, prin metode stiintifice criminalistice, in scopul
aflarii adevarului in procesul judiciar
Principiul identitatii, principiul delimitarii obiectului identificarii
criminalistice in obiecte scop si obiecte mijloc, principiul stabilitatii
relative a caracteristicilor de identificare, principiul dinamicitatii
caracteristicilor de identificare
Fazele delimitarii criminalistice
Fotografia judiciara: fidelitatea in fixarea si redarea imaginii,
obiectivitate in prezentarea datelor obtinute, procedee de
fotografiere la fata locului, fotografie de orientare, fotografia-
schita, fotografia obiectelor principale.
Procedeele speciale de fotografiere la fata locului, In special a
cadavrelor: fotografia semnalmentelor, fotografia de identificare a
persoanelor, fotografia de identificare a cadavrelor necunoscute,
fotografia de fixare a rezultatelor unor activitati de urmarire
penala - fotografia de fixare a rezultatelor perchezitiei, fotografia
de fixare a rezultatelor reconstituite, fotografia judiciara de
examinare in radiatii vizibile, de ilustrare, de comparare, de
umbre, fotografiile separatoare de culori si contrast de
examinare in radiatii invizibile, in radiatii ultraviolete, in radiatii
infrarosii, in radiatii roenigen, gamma, beta si neutronice.