Sunteți pe pagina 1din 2

Modul 2 funcii

Pentru fiecare cerin sa se implementeze o funcie. Funciile se testeaz fiind


apelate in main().
1. Funcie afiare mesaj (orice mesaj) primit ca parametru, la consola

void afisareMesaj(char* mesaj);


void afisareMesaj2(char mesaj[50]);

2. Funcie afiare mesaj de tipul ("Introduceti valoare:") si apoi citire


valoare ntr-o variabila de tip int, char, float si double. Pentru fiecare tip
de data, citirea se face cu printf sau cu cin >>. Dup citire valoarea se
returneaz in programul principal si se afieaz

Exemplu pentru int. Aceste 2 metode se implementeaza pentru toate tipurile

int citireValoare();
void citireValoarePrinPointer(int* pointerValoare)
void citireValoarePrinReferinta(int& referintaValoare)

3. Funcie ce primete 2 valori int ca parametru si determina minim

int minim(int a, int b);

4. Funcie ce citete 2 valori int de la consola si determinare maxim

void maxim();

5. Funcie ce primete un vector de valori numerice si il afiseaza

void afisareVector(int* vector, int n)


6. Funcie ce primete un vector de valori numerice, si determina suma
elementelor

void sumaVector(int* vector, int n)


void sumaVector2(int[] vector, int n)

7. Funcie citire valori vector definit static (int vector[50]) si dinamic (int *
vector) de la consola

* se las libertatea definirii propriilor metode pentru cele 2 cazuri


** vectorul se afieaz in programul principal prin apelul func iei de la punctul 5

8. Funcie ce primete un vector si apoi determina si afieaz valorile mai


mari ca o limita data

void determinaNumereMari(int* vecor, int n, int limita)

9. Funcie ce primete un vector si apoi determina intr-un vector nou


valorile mai mari ca o limita data
int* determinaVectorNumereMari(int* vectorInitial,
int n, int limita, int* dimensiuneVectorNou)