Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formular 010 2 exemplare, in original;


2. Cerere de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099) - pentru solicitarile de
inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316, alin. (12), lit. a) din Codul fiscal, adica
in cazul solicitarii reinregistrarii in scopuri de TVA ca urmare a anularii codului de TVA de
catre autoritatea fiscala, daca inceteaza situatia care a dus la anulare - original;
3. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau
nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora -
original;
4. Documentele din care rezulta detinerea legala a spatiului/spatiilor cu destinatie de
sediu social si/sau sedii secundare declarate - copie;
5. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca administratorii si asociatii nu au
comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la articolului 2 alin. (2) din OG nr.
39/2015, in cazul in care acestia nu sunt inregistrati fiscal in Romania - original;
6. Documentele de identitate ale administratorilor si asociatilor - copie;
7. Daca este cazul - documentele care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in Romania
a administratorilor si asociatilor persoane fizice nerezidente copie;
8. Certificat de inregistrare - copie;
9. Act constitutiv - copie;
10. Balanta de verificare la ultima luna inchisa si la 31 decembrie a anului anterior (daca
este cazul) original;
11. Imputernicire pentru depunerea cererii original;
12. Carte de indentitate persoana imputernicita sa depuna dosarul copie.

Documente necesare inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a DEPASIRII


plafonului de 220.000 RON
2. 1. Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice formular 010 2 exemplare, in original;
2. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca societatea desfasoara sau
nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora -
original;
3. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca administratorii si asociatii nu au
comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la articolul 4 lit. a) si b) din OG nr.
39/2015, in cazul in care acestia nu sunt inregistrati fiscal in Romania - original;
4. Certificat constatator detaliat emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu
prevederile legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, valabil la data depunerii cererii
de inregistrare in scopuri de TVA original;
5. Certificatul/certificatele constatator(e) emis(e) de Oficiul Registrului Comertului in
conformitate cu prevederile articolului 15 alin 1 litera b) al legii nr. 359 / 2004 (certificatele
constatoare in forma scurta care se emit la infiintarea societatii, anexate la hotararea
judecatoareasca de infiintare) copie;
6. Balanta de verificare la luna depasirii plafonului de 220.000 lei si la 31 decembrie a
anului anterior (daca este cazul) original.
7. Documentele de identitate ale administratorilor si asociatilor - copie;
8. Daca este cazul - documentele care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in Romania
a administratorilor si asociatilor persoane fizice nerezidente copie;
9. Certificat de inregistrare - copie;
10. Imputernicire pentru depunerea cererii original
11. Carte de indentitate persoana imputernicita sa depuna dosarul copie.

3. In ambele situatii prezentate, toate copiile vor fi certificate conform cu originalul, semnate,
stampilate si puse in dosar cu sina.