Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de radiere

Am primit certificatul de radiere, pe care ma oblig


sa-l inmanez fostului proprietar al vehiculului, precum si cartea de
identitate si fisa de inmatriculare
Semnatura si data _____________________

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)..............................................................................cu
domiciliul stabil/sediul in localitatea .........................,
strada ....................nr. .....,bloc.... ,scara....,apart...., sector ....,
judet................., detinator al vehiculului :

- numarul de inmatriculare......................
-marca:.............................................
-serie sasiu ____________________________________
-culoare :.......................................
-an de fabricatie:..................................

solicit radierea acestuia pentru urmatorul motiv:

a) la cererea proprietarului;
b) dezmembrarea vehiculului;
c) exportul vehiculului;
d) furtul autovehiculului;
e) conform sentintei instantei judecatoresti;

Anexez alaturat cartea de identitate a vehiculului, certificatul si placile cu numarul de


inmatriculare impreuna cu copiile documentelor care atesta motivatia radierii, conform
legislatiei in vigoare.

Alte mentiuni : ...