Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Denumirea organizatiei:
Universitatea de stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu.

Denumirea serviciilor:
-instruirea cadrelor medicale in domeniu de medicina generala
- instruirea cadrelor medicale in domeniu farmaceutic
- instruirea cadrelor medicale in domeniu stomatologic
- instruirea cadrelor medicale in domeniu sanatatii publice
-instruirea rezidentilor
-liber acces la biblioteca, sala de lectura
-oferirea surselor didactice (carti, reviste, prelegeri, publicatii)
-ofera surse de dezvoltare profesionala a studentilor (cercetari stiintifice,
sustinerea tezelor, acces la publicatii )
-schimb de experienta: Med Espera
-participarea la congrese international
-ofera alimentatie atit gratuit cit si contraplata pentru studenti si lucratori
-serviciu oferit de ASR care include abonament gratuity pentru transport
public
-complex sportiv din cadrul universitatii ofera spatiu pentru activitati in afara
orelor de invatamin
-clinica universitara ofera servicii medicale gratuite
-CUSIM antreneaza studentii cum sa reactioneze in situatii de urgent,
antreneaza in privinta efectuarii corecte a manoperelor practice
-oferirea vizei de resedinta (loc de trai)pentru anide studentie.

2. Analiza mediului USMF:


Micromediu: - conditii

a) spatiu necesar pentru desfasurarea activitatii de instruire si dezvoltare


profesionala

b)inchierea contractelor cu spitale clinice pentru dezvoltarea abilitatilor de


lucru cu pacientii, acumularea experientei

c) oferirea accesului liber la sali de lectura

- activitati

a) libera participare la conferinte

b)organizarea Flasch Mob in vederea sustinerii legii contra fumat, sustinerea


persoanelor bolnave cu HIV SIDA, lupta cu cancer de sin, col uterin, etc.,

-relatii specifice

a) schimb de experienta
b)instruirea specialistilor din alte tari.

Macromediu: -interrelatii cu mediu extern

-USMF se supune legilor, ordenilor date de Menisterul Sanatatii

-Este supus la modificarea conditiilor sub presiuni statale

-mobilitatea mediului extern

-modifiarea conditiilor de invatamint in conformitate cu tehnologii, innovatii

-imprecizia mediului extern

-furnizorii: resurse oferite pentru desfasurarea normala a activitatii sunt date


de Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamintului si venituri USMF din contul
contractelor de invatamint, plata pentru trai in camin

-consumatorii: studenti, rezidenti

- organismele publice: curier medical, ASR, clinica universitara, CUSIM,


complex sportive, biblioteca cu Sali de lectura.

-sindicate: reprezentantii iau parte la negocierea contractului de munca,


urmaresc crearea conditiilor adecvate de munca, respectarea drepturilor
angajatilor,acordarea anumitor facilitari premii.

Mediu economic: deoarece este institutia de stat depinde de situatia


economica a acesteia, influienteaza asupra costurilor serviciilorsi a supra
capacitatii consumatorului de a presta de servivii adica a beneficia de studii.

Mediu cultural: Gala Laureatilor, organizarea TVC, balul bobocilor, Miss USMF,
intreceri sportive etc

Mediu tehnic: sala de calculatoare, CUSIM, sistem informational SIMU,


sustinerea testelor de examinare la calculator, etc

3.Tipul de cultura organizationala: cultura rolului, puternica, pozitiva

Stilpii de sustinere sunt facultatile de medicina, fiecare cu autonomia


individuala reprezentata de decanat,
Puterea si autoritatea sunt detinute de diferite grupe cu functii specific,
Posturile sunt ierarhizate strict (rector-prorector-decan-prodecan-sef de
catedra-sef de studii-conferintiar universitar-asistent universitar) ,problemele
se rezolva prin trimiterea catre autoritati ierarhic superioare.

4. Principii de derijare dupa Fayol:


Diviziunea muncii:
Autoritatea si responsabilitatea
Disciplina
Unitatea directiei (un singur plan de atingere a obiectivelor, adica de
instruirea cadrelor medicale califecate)
Plata (remunerarea corecta si satisfacatoare)
Ierarhia
Ordinea

5. Misiunea universitatii pentru urmatorii 5 ani:


- instruirea cadrelor medicale competente
-participarea la conferinte internationale
-colaborare international
-atragerea mai multor studenti atit straini cit si moldoveni
-asigurarea laboratoarelor de biochimie, morfopatologie, microbiologie,
histologie cu inventariul necesar
-imbunatatirea conditiilor campusului studentesc (salubrizare, reparatii in
camin, )
-asigurarea transportului pentru studenti (Malina-Mica- centru)
-inbunatatirea conditiilor in sali de studii si asigurarea cu inventariul necesar

6.Analiza SWOT(analiza mediului intern si extern:


punctele forte, slabe, oportunitati si pericole organizatiei)
Puncte forte: Puncte slabe:
-personal didactic bine instruit, pregatit, -Dotarea insufecienta a laboratoarelor
-planul de invatamint ofera discipline de -Insuficienta programelor de comunicare
specialitate cu o larga aplicabilitate international
-Dotare insufecienta cu aparatura
-liber acces la biblioteca, sala de lectura
electronica, retroproiectoare,
-Sali dotate cu utilaj modern
calculatoare
- cercetari stiintifice, acces la publicatii
-Comunicarea slaba cu universitati din
-schimb de experienta: Med Espera
strainatate
-participarea la congrese internationale -Includerea disciplinelor di anii 5-6 de
-ofera alimentatie atit gratuit cit si studii in 3-4 ceia ce scade
contraplata pentru studenti si lucratori productivitatea
-corectarea ofertei educationale cu -Lipsa concurentei
cerinte pietii fortei de munca
-complex sportiv din cadrul universitatii
ofera spatiu pentru activitati in afara
orelor de invatamin
-clinica universitara ofera servicii
medicale gratuite
-CUSIM antreneaza studentii cum sa
reactioneze in situatii de urgent,
antreneaza in privinta efectuarii corecte
a manoperelor practice
-dezvoltarea specialitatilor la rezidentiat
Oportunitati: Pericole organizatiei:
-Colaborare internationala -Micsorarea numarului de studenti
-Sanse de extindere -lipsa situatiei economice stabile poate
-Atragerea a mai multor student straini duce la insuficienta resurselor financiare
-Sansele in cresterea profesionala necesare intretinerii universitatii

8.Activitatile indeplenite de manager (rectorul Ababii Ion,


decani facultatilor):
-planificarea strategica in dependenta de tendinte existente , adica
deschiderea unor noi catedre ca exemplu imagistica interventionala, sau in
dependenta de ce patologii predomena instruirea cadrelor in sfera data
-punerea unor cerinte pentru activitatea profesionala care impugn lucrarorii
sa se perfectioneze la un anumit timp: diferite trainenguri, activitati
extradidactice, participarea la conferinte internationale
-elaborarea planului de repartizare a bugetului
-aprobarea si facerea cunostintei cu orarul studentilor
-elaborarea cerintelor pentru admiterea la universitate, la rezedentiat,
-elaborarea conditiilor de sustinere a tezelor, doctorantilor
-participarea la diverse conferinte
-participarea la rezolvarea conflictelor majore in universitate
-controlul eficacitatii studiilor prin anchetare, rezultate la examine de stat,
sustinerea tezelor

9. Functiile managerului:
-Planificarea strategica in dependent de dezvoltarea si solicitarile social-
economice
-prognoza : in dependent de tendintele si predominarea unor patologii, ca
exemplu daca predomena boli cardiovasculare- instruirea cardiologilor, boli
oncologice oncologi etc
-planificarea bugetului
elaborarea planului de repartizare a bugetului
-aprobarea si facerea cunostintei cu orarul studentilor
-elaborarea cerintelor pentru admiterea la universitate, la rezedentiat,
-elaborarea conditiilor de sustinere a tezelor, doctorantilor
-participarea la diverse conferinte
-participarea la rezolvarea conflictelor majore in universitate
-controlul eficacitatii studiilor prin anchetare, rezultate la examine de stat,
sustinerea tezelor
-inchierea contractelor de colaborare cu spitale clinice, cu alte universitati
din alte tari
-participarea la adunari
-motivarea personalului prin perspective de a se afirma, de a creste in statut,
material. Motivarea echitabila si in dependent de functia detinuta.
10. Teoriile motivationale valabile pentru USMF:
Teoria lui McClelland:
Motivarea este data in dependenta de necesitatile, asteptarile, cunostintele,
calificarea fiecarui angajat in parte. Cel care tinde spre putere, este activ, se
manifesta, are o autoritate, capacitate de conducere- este pus in calitate de
sef de catedra.
Angajatul care tinde spre colaborare, doreste participarea la diverse
conferinte, are capacitate de cercetare, analiza- ii sunt oferite conditii de
manifestare la diverse treinenguri, conferinte international, ii sunt oferite
posibilitateas de realizare a proiectelor.
Pentru a forma o echipa buna la fiecare catedra, spirit de unitate,
colegialitate- este serbata ziua Fondarii universitatii, organizate conferinte.
Sunt oferite conditii pentru pauza de masa (loc aparte in cantina universitatii
pentru profesori).

Teoria bifactoriala Herzberg:


Factorii motivationali joaca un rol important- sunt oferite perspective de
dezvoltare, cresterea profesionala de la asistent universitar la conferintiar- la
sef de studii- sef de catedra- prodecan- decan-prorector- rector. Apreciere
prin remunerari banesti, diplome, participarea la congrese, publicatii
peronale.
La fel joaca si rolul conditiile de care in masura mai mica dar totusi depende
productivitatea activitatii . amenajarea salilor de lucru cu proiectoare,
calculatoare, asigurarea cu resurse comunale, cu inventariul in Sali de
studii(table, banci, scaune, creta etc).

Teoria lui Porter (imbinarea teoriei asteptarilor si echitatii)


Efortul depus de student este apreciat prin- nata respective, diplome,
remunerari.
Fiecare este apreciat in dependent de efortul depus, activitatea efectuata-
fiecare student sau angajat este apreciat diferit.

11. Componentele functiei de control:


Control preliminar- admiterea se efectuiaza in baza de rezultare si efortul
depus in liceu, colegiu.
Personalul este angajat in dependent de calificari, diplome, CV.
Control current:
Studentul este controlat in dependenta de cunostinte care le capata- prin
totalizari, teste.
Personalul- in dependent de specializari, anchetelor, lectii deschise.
Control definitiv:
La student prin examene, colocvii.

12.Descrieti activitatea de marketing, structura


serviciului de marketing.
1. Interna- organizarea cursurilor de dezvoltare, perfectionare, trainenguri,
oferirea burselor, asigurarea sanatatii(oferirea politei). Oferirea locurilor de
instruire la profesiuni care sunt solicitate, in dependent de starea socio-
economica a tarii, salicitarile bolnavilor, tendinte de aparitie a anumitor
patologii in dependent de prognostic.

2.Externa- posibilitatea participarii la conferinte internationale, acces la


publicatii, schimb de experienta.

3.Interactiv- evaluarea eficacitatii, calitatii prin anchetare, etc.

13. Planificarea tactica:


Tendintele, inovatiile, mdernizarea se face pentru atragerea clientilor
(studentilor).

Produs- cadre calificate in diverse domenii de medicina (stomatologi, medici


generalist, farmacisti, lucratori in sanatatea publica), cu perspective mari in
realizarea atit pe piata autohtona cit si international.

Pret- stabilirea costului de contract in dependent de facultate si solicitari.


Oferirea burselor in dependenta de efortul depus (remunerare pentru
studenti). Oferirea cardului de reducere cu unile librarii, localuri publice.

Promovare- elaborarea unor sloganuri, simboluri. Amplasarea publicitatii.


Promovarea numelor renumite (Nicolae Testemitanu). Elaborarea flaieruri .
Participarea colaboratorilor universitatii in diverse emisiuni si crearea
emaginii pozitive.

Plasarea- blocul central cu amplasare eficienta , cu acces liber din orice parte
a orasului cu transport public. Transport direct de la campus studentesc spre
bloc central. Amplasarea unor blocuri didactice in nemijlocita apropiere ce
campus studentesc ce nu necesita transport.

14. Caracteristica clientului: clientul USMF este studentul, rezidentul


care are cunostinte de baza luate din institurii cu studii medii, care este
constient, responsabil de profesiunea aleasa si are anumite cerinte pentru a
obtine dezvoltare personala profesionala, acapararea de cunostine,
dezvoltarea abilitatilor depindente de specificul profesiunii, obtinerea
perspectivelor.

15. Mesaj publicitar:

Sanatatea e cea mai buna avutie.