Sunteți pe pagina 1din 5

FI DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBINEREA GRADAIEI DE MERIT

PROFESORI ANUL 2016

NUMELE I PRENUMELE:
NCADRAT LA UNITATEA COLAR:
SPECIALITATEA:
VECHIMEA N NVMNT:
CRITERII CARE TREBUIE NDEPLINITE DE CTRE CANDIDAT
- Calificativul Foarte Bine obinut n fiecare an colar ncheiat din perioada evalurii;
- vechime efectiv n nvmntul preuniversitar de peste 4 ani;
Perioada evaluat: 1 septembrie 2010 31 august 2015

Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina colar

1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv educativ: ponderea 80 %


a) rezultate deosebite obinute n pre gtirea elevilor n atingerea 5p/ an
obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculumul
colar, materializate n progresul elevilor la clasa, la testari si
examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa
si individual la disciplinele de specialitate. (adeverin coal, pe
baza situaiilor colare din fiecare an i a raportului individual de
activitate):
b) iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin 2p/ an
utilizarea platformelor electronice de nvare i a softurilor
educaionale specifice disciplinei, existente n unitatea de
nvmnt;
( copie fi de observare a leciei din care reiese utilizarea softurilor,
semnate de director/ inspector colar , conform cu originalul , PV)
c) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la
olimpiade colare i/sau concursuri de profil, materializate prin
obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale la faza
/judeean/interjudeean/ naional/internaional, desfurate
n coordonarea i/sau finanarea Ministerului Educaiei
Naionale ;
se anexeaz n copie, diplomele elevilor premiani din care s rezulte
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul
inspectorului de specialitate
Faza internaional I: N* 30
II: N* 28
Locul I/ locul II/ locul III/meniune/premiu special
III: N* 26
PS: N*20
M/MS:N*15
I/ calificare in
Faza naional lot N* 20
Locul I/ locul II/ locul III/meniune/premiu special II: N* 18;
III: N* 16
PS: N*12
M/MS:N*10

I: N* 10
II: N* 9
Faz municipal/interjudeean III: N* 8
Locul I/ locul II/ locul III/ meniune/ premiu special PS: N* 7
M/MS:N*5

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2016
1
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina colar
Faz local (sector) I: N* 6
Locul I/ locul II/ locul III/ premiu special II: N* 5
( Se vor prezenta xerocopii diplome ale elevilor, conform cu originalul, III: N* 4
adeverine din care reiese numele cadrului didactic care a contribuit la PS: N* 3
obinerea performanei)
d) performan e dovedite n pregtirea elevilor distini la Nationale/
concursuri cultural-artistice, tehnico-stiintifice i sportive incluse regionale
n Calendarul activitilor educative municipale/ I/marele
premiu: N* 10
naionale/regionale elaborate de Ministerul Educaiei i II: N* 8
Cercetrii tiinifice, materializate prin obinerea premiilor I, III: N* 6
II, III i a premiilor speciale; PS: N* 5
se anexeaz n copie, diplomele elevilor premiani din care s rezulte M/MS:N*4
numele cadrului didactic care a contribuit la obtinerea performantei sau ISMB:
listele cu punctajele elevilor si premiul obtinut, in acest caz cu avizul I/marele
inspectorului de specialitate. premiu: N* 5
II: N* 4
III: N* 3
PS: N* 2
M/MS:N*1
e) pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de
membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele i
concursurile colare i extracolare, fazele judeene,
interjudeene, naionale i internaionale incluse n programul
de activiti i n calendarul inspectoratelor col are/ Ministerul
Educaiei i Cercetrii tiinifice ; ( inclusiv calitatea de asistent/
supraveghetor la concursuri/examene naionale)
( adeverine participare/copii decizii conform cu originalul )
Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare 15p/an
Participarea n calitate de presedinte/vicepresedinte al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i extracolare
Faze judeene
Faze interjudeene
N* 3 p
Faze naionale N* 4 p
Faze internaionale Participarea n calitate de membru al comisiei de N* 5 p
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i N* 6 p
extracolare
Faze judeene
Faze interjudeene N* 2 p
Faze naionale N* 3 p
Faze internaionale N* 4 p
N* 5 p
Calitatea de membru al fiecarui grup/comisie de elaborare a 10p/comisie
subiectelor, cu adeverinta din partea inspectoratelor scolare sau
document cu sigiliul ministerului
Calitatea de supraveghetor/asistent 2p*N
Membru, evaluator, secretar/informatician/persoana de contact 4p*N
Vicepresedinte 6p*N
Presedinte 8p*N
in cadrul concursurilor si olimpiadelor organizate de inspectoratul
scolar si in cadrul examenelor nationale (bacalaureat, titularizare,
ev. nat, testare nat, teze unice, simularile nationale, evaluarea 2,4,6);
punctajul se acorda in baza adeverintelor,diplomelor, deciziilor sau
anexelor acestora eliberate de inspectoratele scolare sau minister
f) organizarea de concursuri, festivaluri la nivel internaional, Local
naional sau regional/ interjudeean N* 3p
*organizarea de spectacole, expoziii, concerte, simpozioane la
nivel internaional, naional ori regional/interjudeean incluse n Interjudeean
programul de activiti i n calendarul inspectoratelor colare/ /naional
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice , certificate prin diplome N* 6p
sau adeverine;
Internaional
( diplome conform cu originalul/ adeverine) N* 8p
Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit
PROFESORI-Anul 2016
2
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina colar
g) activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen,
certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevii cu
dificulti de nvare, certificate de centrele judeene de resurse
i asisten educaional/Centrul Municipiului Bucureti de
Resurse i Asisten Educaional
activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen, certificat e 10p/an
de inspectorul de specialitate

activitatea i rezultatele obinute cu elevi cu dificulti de nvare, 2p/an/ copil


certificate de centrele judeene de resurse i asisten

(Se vor prezenta documente justificative pentru activitatea desfasurata


cu elevul cu CES, adeverinta director unitate de invatamant privind
activitatea de integrare a copilului cu CES, certificat de orientare
scolara si profesionala eliberat de CMBRAE)
h) activitate de coordonator de programe educative colare i 6p/an/
extracolare sau ndrumarea colectivelor redacionale ale coordonator
revistelor colare avizate de inspectoratul colar
5p/ an/
(decizie numire conform cu originalul/ adeverin coal/ revista / ) responsabilitate
i) activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune 7p/an
comunitar; coordonator
5 p/ an
participant
( adeverine/ diploma conform cu originalul)
j) crearea de softuri educaionale n specialitate, platforme de e - 3p/ soft
learning pentru susinerea progresului colar, avizate de 3p/ platform
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice .
( copii softuri , conform cu originalul )

2.Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial: ponderea 10 %


a) - elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, 5p/ program/
ndrumtoare/ghiduri metodice, regulament/
metodologie/
ghid/
- elaborarea de manuale colare, auxiliare didactice avizate de
10 p/
inspectoratul colar sau de Ministerul Educaiei i Cercetrii manual/auxiliar/
tiinifice dup caz; cri n domeniul educaional, nregistrate
cu ISBN/ISSN;
* elaborarea de programe colare pentru discipline opionale
noi, sau viznd curriculumul pentru opional integrat n N* 2p
dezvoltare local, avizate de inspectorul colar;
( copii conform cu originalul ale documentelor respective / fia de
avizare a opionalului conform cu originalul )
b) elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate n domeniul 2p/ articol
didacticii, specialitii i managementului educaional, 4p/ lucrare
nregistrate cu ISBN/ISSN; tiinific
(copii conform cu originalul ) 10p/ carte
c) - activitatea de evaluator de manuale, N* 3p
- de mentorat, 4p/an
(indrumator
practica
- de formator n formarea continu a personalului din
pedagogica)
nvmnt inclusiv prin CCD 5p/curs
minim24 ore
7p/curs credite
transferabile
- activitate n cadrul comisiilor paritare/de dialog social/ 2p/comisie

Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit


PROFESORI-Anul 2016
3
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina colar
- activitate n organismele de conducere ale organizaiilor Lider grupa
sindicale afiliate federaiilor sindicale reprezentative la sindicala din
nivel de sector de activitate nvmnt unitate scolara 6
p/an
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de
Sector 10 p/an
munc la nivel de sector de activitate nvmnt Municipiu 18
preuniversitar, p/an
Naional 24 p/an
- activitate n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/judeean/naional/internaional Sector 2p/an
Municipiu 3p/an
Naional 4p/an
Internaional
5p/an
- participarea cu comunicri la simpozioane municipale/
naionale i/sau internaionale Municipal
1p/lucrare
Naional
2p/lucrare
/Internaional 3p
lucrare
- absolvirea personalului didactic a cursurilor CCD i cursuri (MAXIM 10
prin alti furnizori autorizai ; puncte pe an)
7p/ curs cu cel
putin15 credite
5 p / curs sub 15
- contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul credite
problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin 4p/ curs fara
publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN. credite
( adeverine /certificate/ copii diplome conform cu originalul) 4 p/lucrare

d) activitatea metodist/ membru n consiliul consultativ de 10p/ comisie


specialitate de la nivelul inspectoratului colar n comisia naionalde
naional de specialitate, coordonator de cerc specialitate
8p/an metodist
pedagogic/inspector/director
6p/ an Consiliu
( adeverine/ delegaii/ decizii conform cu originalul /) Consultativ
5p/an
coordonator
cerc pedagogic
3p/an membru
CEAC
3p/an membru
CA
2p/an sef de
catedra/arie
curriculara
18 p/an
inspector
10 p/an
director/director
adjunct
e) activitatea desfurat, n urma solicitrii Ministerul Educaiei
i Cercetrii tiinifice, n cadrul unor comisii tehnice de
elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter
normativ i n comisiile naionale de specialitate/control
10 puncte /
- Comisii pentru elaborarea subiectelor C.N.E.E. / comisii an*numr de
naionale de specialitate comisii.

- Comisii consultative de dialog social: - la nivel I.S.M.B. / ISMB/1punct


minister /an
minister 2 p /an
- Comisii de mobilitate la nivelul I.S.M.B. 4puncte/an
- Comisie paritar / colegiul de disciplin/ CA la nivel ISMB 4 puncte
ISMB/MECS /an
MECS: 6p/an
Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit
PROFESORI-Anul 2016
4
Punctaj
Criterii / Subcriterii Punctaj
Detalierea Auto- Documente
inspector
punctajului evaluare pagina colar
- Comisii tehnice de lucru la nivel ISMB
- Comisii tehnice de lucru la nivel MECS 2p/decizie/adev.
- Comisii judetene/municipiul Bucuresti pt examene nationale, 6 p/decizie;
admitere, titularizare la nivel ISMB
8p/decizie
- Alte solicitari MECS/ comisii de control
( decizii / adeverine inspector colar ) 3 p /comisie

3. Criteriul privind participarea la proiecte: ponderea 5%


a) proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective pentru fiecare
performana colar, progresul colar, dezvoltarea proiect:
competenelor i abilitilor precolarilor i e levilor, educaia 10p/an/membru
civic, educaia complementar, formarea personalitii in echipa de
precolarilor i elevilor, dezvoltarea capacitii de adaptare la
management
5p/an membru
schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice, in echipa de
inculsiv activiti desfurate n colaborare cu institute implementare
culturale/ ambasade (Institut Franais de Roumanie, Instituto 3p/activitate in
Cervantes, British Council etc.) Colaborarea cu MTS, cadrul
DSTMB si COSR. proiectelor

( copii proiecte / copii diplom conform cu originalul / adeverine)

b) proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor


Metodologiei i criteriilor privind acordarea gradaiei de 5 p/ proiect /an
merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate i
portofoliul personal/

(raportul/ avizul CA conform cu originalul/ copii proiect/echip


implementare proiect/ diplome/ adeverine conform cu originalu

4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional: ponderea 5%


a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de 10 p/ programe/
nvmnt, programe i proiecte educaionale, centre de proiecte
documentare i informare, laboratoare etc., avnd ca efect educationale
creterea calitii instituiei i a procesului de predare -nvare- 1p /contract
/document
evaluare, a bazei didactico-materiale justificativ/
donatie/sponsori
zare/an
maxim 5 puncte
pe an
b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare 5p/ activitate/
extrabugetar, avnd drept obiectiv creterea calitii responsabilitate/
procesului de nvmnt proiect

CRITERIUL 1 CRITERIUL 2 CRITERIUL 3 CRITERIUL 4 TOTAL

EVALUATORI: REPREZENTANI SINDICALI:

_____________________________ FSE Spiru Haret:____________________________________________

_____________________________ ____________________________________________

_____________________________ FSLI: ____________________________________________________

____________________________________________________
Fi de (auto)evaluare pentru obinerea gradaiei de merit
PROFESORI-Anul 2016
5

S-ar putea să vă placă și