Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE INSCRIERE

PENTRU REALIZAREA UNUI LOGO PENTRU RATBV S.A.

Subsemnatul/a_______________________________________________________,telefon:____________,
email__________________, nascut la (se vor mentiona data si anul nasterii):
_________________________________, prin semnarea prezentului formular declar ca:
Doresc sa particip la REALIZAREA UNUI LOGO PENTRU RATBV S.A.
Acest formular de inscriere va insoti fisierul (Fisierul) in care se regaseste reproducerea unui logo
care s marcheze i s exprime grafic compania de transport public brasovean (RATBV S.A), care va fi
transmis la adresa de email marketing@ratbv.ro.
Sunt autorul exclusiv al Logo-ului cu care particip si Logo-ul este original;
Am citit regulamentul de desfasurare, sunt de acord in totalitate cu acesta si ma oblig in mod expres
sa il respect in totalitate si in mod corespunzator;
Sunt de acord cu cesiunea drepturilor de autor cu privire la Logo;
Sunt de acord cu cesiunea drepturilor de folosinta cu privire nume si imagine ;
Sunt de acord in mod expres cu prelucrarea datelor cu caracter personal (RATBV este operator de
date cu caracter personal);
Datele incluse n prezentul Formularul de Inscriere sunt reale.

Orice detalii referitoare la logo pe care le considerati importante:


__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Numele si Prenumele: _______________________

Semntura : _______________

Data: ______________

S-ar putea să vă placă și