Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa A.V.4.

PROGRAMA ANALITIC / FIA DISCIPLINEI1

Denumirea disciplinei EVALUAREA NTREPRINDERII


Numrul de
Codul disciplinei UO-FSE.CIG.06.04 Semestrul VI 4
credite

Facultatea tiine Economice Numrul orelor pe semestru / activiti


Domeniul de Contabilitate Total SI2 TC3 AT AA4
licen
Programul de studii Contabilitate i Informatic de 48 24 16 8 -
de licen Gestiune
(specializarea)

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist, DS
DS disciplin de specialitate; DC disciplin complementar5
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus (obligatorie), DO-opional, DL-liber aleas
DO
(facultativ)6

Obligatorii
-
(condiionare)7
Discipline
- Gestiunea financiar a ntreprinderii
anterioare
Recomandate - Contabilitatea financiar
- Finane Publice

Obiective Cursul i propune s abordeze baza teoretic necesar pentru estimarea


valorii ntreprinderii, ct i gama extrem de diversificat de metode de evaluare
fundamentat de tiina economic. Studenii au posibilitatea de a ptrunde n
universul att de amplu, complex, dificil, dar i fascinant al evalurii
ntreprinderii.
Coninut I. Uniti de nvare:9
(descriptori)8 1. CADRUL GENERAL AL EVALURII (Definiii, terminologie,
delimitri conceptuale, standarde de evaluare)
2. REPERE ALE EXPERTIZEI SPECIFICE EVALURII (Organizaii
profesionale, raport de evaluare, diagnosticul afacerii, diagnostic global strategic)
3. STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII (partea I) -
Diagnosticul juridic i comercial

1
Trebuie s conin elemente specifice i s fie adaptat dup cea de la nvmntul de zi pentru aceeai disciplin i
acelai program de studiu.
2
Orele de curs de la forma de nvmnt de zi sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de nvare
specifice ID. Numrul de ore de SI se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la
care se pred disciplina.
3
Activiti tutoriale (AT) i de evaluare pe parcurs (TC) (echivalentul orelor de seminar de la forma de nvmnt de zi);
numrul lor se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
4
Activitile aplicative asistate AA (laborator, proiect, practic i alte activiti fa n fa), sunt echivalentul orelor de
laborator, proiect sau practic de la forma de nvmnt de zi; numrul lor se completeaz conform Planului de nvmnt
aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
5
Se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
6
Se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
7
Conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
8
Astfel nct obiectivele stabilite prin Programa analitic/Fia disciplinei/disciplinelor s poat fi atinse, iar competenele
asigurate de disciplin/-e pentru programul de studiu la care se pred s poat fi nsuite corespunztor de ctre studenii ID
9
Pentru disciplinele prevzute cu SI n Planul de nvmnt; vor fi menionate teme pentru un numr de Uniti de
nvare egal cu numrul de sptmni al semestrului n care se pred disciplina. O Unitate de nvare este egal cu
suportul teoretic inclus nnt-un Modul sptmnal al SSI i trebuie s fie echivalent cu un curs sptmnal predat la ZI,
plus suportul acelui curs.
4. STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII (partea a II -a) -
Diagnosticul tehnic i cel al resurselor umane
5. STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII (partea a III -a) -
Diagnosticul FINANCIAR
6. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE
ACTIVE (partea I) - Fundamentul valorilor patrimoniale ale afacerii
7. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE
ACTIVE (partea a II-a) - Valori patrimoniale obinute prin corecii aplicate
activelor
8. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE
ACTIVE (partea a III-a) - Goodwill-ul expresie a valorii activelor intangibile
9. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE
RANDAMENT (partea I) - Previziunea procedeu utilizat pentru
determinarea valorilor de randament
10. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE
RANDAMENT (partea a II-a) - ACTUALIZAREA procedeu utilizat pentru
determinarea valorilor de randament
11. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE
RANDAMENT (partea a III-a) - Valori de randament determinate prin metode
de actualizare a cash-flow-urilor
12. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE
PE RANDAMENT (partea a IV-a) - Metode de stabilire a valorii
capitalurilor proprii, Metode comparative pentru stabilirea valorilor de
randament
II. Activiti tutoriale (dac e cazul10)

Activitea tutorial nr. 1 4 ore


- Cadrul general al evaluarii intreprinderii
- Repere ale expertizei specifice evaluarii
Stabilirea diagnosticului afacerii

Activitate Tutorial II 4 ore


- Estimarea valorii intreprinderii prin metode bazate pe active
- Estimarea valorii intreprinderii prin metode bazate pe randament

III. Activiti asistate (dac e cazul11)

Nu e cazul

IV. Teme de control (dac e cazul12)

Tema de control 1 va aborda cunotine aferente AT1 60 ntrebri tip gril

10
Se prevd teme pentru un numr de 2 activiti tutoriale, dac disciplina este prevzut n Planul de nvmnt cu ore de
AT; o AT va avea alocat un numr de ore egal cu numrul de pre prevzut n Planul de nvmnt, mprit la 2.
Coninutul AT va ine cont de volumul de munc solicitat studenilor pentru asimilarea cunotinelor teoretice necesare
pentru fiecare tutorial. Tematica AT-urilor va urmri abordarea i acoperirea tematicilor Unitilor de nvare.
11
Se prevd teme pentru un numr de activiti asistate egal cu numrul de sptmni al semestrului n care se pred
disicplina, dac disciplina este prevzut n Planul de nvmnt cu ore de AA; o AA va avea alocat un numr de ore egal
cu numrul de pre prevzut n Planul de nvmnt, mprit la numrul de sptmni al semestrului n care se pred
disciplina. Orele de AA trebuie s aib aceeai tematic ca i cea a orelor similare de la forma de nvmnt ZI, pentru
acelai program de studiu i vor trebui s fie sincronizate cu SI i cu AT (unde este cazul). Tematica AA va ine cont de
volumul de munc solicitat studenilor pentru asimilarea cunotinelor teoretice necesare pentru desfurarea AA.
12
Se prevd 2 teme de control pe semestru, fiecare TC avnd temtic corespunztoare UI parcurse pn la data programat
pentru predarea TC-ului respectiv. n cazul TC2, tematica acesteia va acoperi UI parcurse de la TC1 pn la data
programat pentru predarea TC2. TC-urile nu se programeaz n ultimele 2- sptmni din semestru, i nici n primele 2
sptmni.
rezolvate online

Tema de control 2 va aborda cunotine aferente AT2 60 ntrebri tip gril


rezolvate online

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrri de control, Vp. verificare


E
pe parcurs)13
- rspunsuri la examen constnd n 2 subiecte teoretice, o aplicaie
50%
practic15
Stabilirea notei - activiti aplicative atestate / laborator / lucrri practice / proiect
-
finale (procentaje)14 etc.16
- teste pe parcursul semestrului / teme de verificare sptmnal / AT -
- teme de control17 50%
Bibliografia18 1. International Valuation Standards Committee, Standarde Internaionale de
Evaluare, traducere n limba romn 2011 (Suport electronic)
2. Toma M., Iniiere n evaluarea ntreprinderii, ed. CECCAR, Bucureti, 2009
3. Shanon P. Pratt- Abordarea prin Pia a Evalurii ntreprinderilor, Ediia a II-
a, Editura ANEVAR
Lista materialelor Emil Chiril Evaluarea ntreprinderii - Suport pentru Studiul Individual al
didactice necesare19 studenilor ID, Departamentul de nvmnt la Distan, Universitatea din
Oradea, 2011
Grad didactic, titlul, prenume, numele Semntura
Conf. Univ. dr. Emil Chiril
Coordonator de
Datele de contact ale coordonatorului de disciplin
disciplin20 (e-mail. pagin web, etc.):

emil@chirila.ro

Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activiti tutoriale, AA - activiti aplicative aplicate

13
Se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
14
Stabilirea notei finale trebuie s reflecte evaluarea, ntr-un anumit procent (minim 40%) a tuturor tipurilor de activiti
(AT, TC, AA) specifice disciplinei, din timpul semestrului, care s fie incluse n nota final, pe lng rspunsul la
examen/colocviu. Se va avea n vedere faptul c la ID, evaluarea studenilor se face pe tot parcursul semestrului, prin
temele de autoevaluare i de verificare sptmnale, deci nu numai n sesiunile de examene.
15
Se va preciza n ce const efectiv evaluarea final; de exemplu, se va scrie astfel: - rspunsuri la examen / colocviu /
lucrri practice examen final constnd n test gril compus din 45 ntrebri cu un singur rspuns corect selectate dintre
cele existente n fiecare Modul al SSI i 2 ntrebri teoretice de evaluare selectate de asemenea, dintre cele menionate la
fiecare Modul.
16
Pentru disciplinele prevzute cu AA n Planul de nvmnt, ponderea acestor activiti n stabilirea notei finale trebuie
s fie de minim 40%, deoarece evaluarea studenilor ID se face pe tot parcursul semestrului, nu numai n sesiunile de
examene.
17
Pentru disciplinele prevzute cu AT i TC n Planul de nvmnt, ponderea acestor activiti (inclusiv teste pe
parcursul semestrului / teme de verificare sptmnal) n stabilirea notei finale trebuie s fie de minim 40%.
18
Bibibliografia trebuie s includ materiale didactice sau cri pe care studentul ID le poate consulta n CRID sau n
Biblioteca UO, s fie n majoritate n limba roman, s fie suficient de recente, etc. Aadar, titlurile indicate la Bibliografie
trebuie s existe la CRID sau la Biblioteca UO sau s fie disponibile electronic, pe pagina web a disciplinei. Se vor
meniona cel puin 2 titluri din cele achiziionate la CRID (inclusiv cota acestora la raft) specifice disciplinei i indicate n
cadrul Modulelor SSI, la teme de autoevaluare sau teme de verificare i control.
19
Trebuie s se ofere studenilor ID n cuantumul taxei de colarizare; aadar, aici se va meniona doar Suportul pentru
Studiu Individual aferent disciplinei, care se tiprete la DID i se ofer gratuit studenilor. Se va meniona, de exemplu,
urmtorul text: GIURGIU Adriana, Comer internaional i politici comerciale - Suport pentru Studiul Individual al
studenilor ID, Departamentul de nvmnt la Distan, Universitatea din Oradea, 2011. Tot aici se pot meniona
materiale / publicaii electronice care se posteaz pe pagina web a disciplinei (pot fi selectate dintre cele disponibile la
CRID sau altele, deinute de cadrele didactice).
20
Documentul trebuie s fie datat i semnat de ctre coordonatorul de disciplin n 2 exemplare originale, care se depun la
Catedr/Departament pn la data de 15 iunie a anului curent, mpreun cu SSI n format electronic, structurat pe Module
coninnd unitile de nvare menionate n Programa analitic/Fia disciplinei.
Data: 24.02.2012

Aprobat n edina Catedrei/Departamentului, din data de ......................

Aprobat, Avizat RCID,


ef Catedr,

Data, Data,

Aprobat Decan,
Data,
Anexa A.V.4.1
PROGRAMA ANALITIC / FIA DISCIPLINEI - Anex

Denumirea disciplinei GESTIUNEA FINANCIAR A NTREPRINDERII

Numrul de
Codul disciplinei UO-FSE.CIG.06.04 Semestrul VI 5
credite

Facultatea tiine Economice Numrul orelor pe semestru / activiti


Domeniul de Contabilitate Total SI21 TC22 AT AA23
licen
Programul de studii Contabilitate i Informatic de 48 24 16 8 -
de licen Gestiune
(specializarea)

Categoria formativ a disciplinei


DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DU-umanist, DS
DS disciplin de specialitate; DC disciplin complementar24
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus (obligatorie), DO-opional, DL-liber aleas
DI
(facultativ)25

Competene generale26

Competene profesionale:
1. Cunoaterea si nelegerea legislaiei afacerilor, a economiei ntreprinderii si a fenomenelor la nivel
microeconomic;
2. Aplicarea tehnicilor si procedurilor specifice contabilitii financiare si de gestiune;
3. ndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar-contabil n diverse entiti private si publice;
4. Participarea la organizarea gestiunii de bunuri si valori materiale si a ntregii activiti contabile la nivelul unei
entiti;
5. Participarea la analiza si interpretarea informaiilor financiar-contabile n vederea fundamentrii actului
decizional n cadrul entitilor economice.
Competene transversale:
6. Integrarea n echipe multidisciplinare si asumarea de responsabiliti specifice n domeniul economic, prin
abiliti de comunicare;
7. Autoevaluarea nevoii de continuare a formrii profesionale, prin valorificarea oportunitilor de identificare si
asimilare de noi cunotine n domeniu;
8. Fundamentarea de soluii la probleme de natur economic, inclusiv prin utilizarea TIC.
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice
Competene disciplinei)
specifice
disciplinei27 Disciplina Evaluarea ntreprinderii are funcia instructiv-educativ de a-i ajuta pe
studeni, viitorii specialiti n domeniu, s-i formeze o gndire complex, coerent i

21
Orele de curs de la forma de nvmnt de zi sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de nvare
specifice ID. Numrul de ore de SI se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la
care se pred disciplina.
22
Activiti tutoriale (AT) i de evaluare pe parcurs (TC) (echivalentul orelor de seminar de la forma de nvmnt de zi);
numrul lor se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
23
Activitile aplicative asistate AA (laborator, proiect, practic i alte activiti fa n fa), sunt echivalentul orelor de
laborator, proiect sau practic de la forma de nvmnt de zi; numrul lor se completeaz conform Planului de nvmnt
aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
24
Se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
25
Se completeaz conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
26
Conform Planului de nvmnt aprobat pentru programul de studiu la care se pred disciplina.
27
Trebuie s fie identice cu cele din Fia disciplinei echivalente de la forma de nvmnt ZI.
critic cu privire la toate aspectele evalurii i utilizrii adecvate a noiunilor
specifice..

2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum


i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Cursul i propune s analizeze principalele categorii de valoare identificate n activitatea
ntreprinderii, mecanismele i metodele de diagnosticare, precum i diagnosticul juridic,
tehnic, al resurselor umane, managementului, comercial i economico-financiar.Metodele de
evaluare patrimoniale, bazate pe valoarea de randament, fluxuri de disponibiliti, goodwill,
bursiere, reflect diverse valori ale ntreprinderii privite ca o afacere.
3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Seminarile i lucrrile practice, prin tematic, sunt orientate spre formarea spiritului
critic i de analiz a unor procese i fenomene cu implicaii n formarea valorii ntreprinderii.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific /


cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui
sistem de valori culturale, morale i civice / valorificarea optim i creativ a propriului
potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea
inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu
responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesional)
Studiul disciplinei Evaluarea ntreprinderii are menirea de a dezvolta o atitudine pozitiv i
responsabil fa de evoluia i managementul firmei. Fundamentele teoretico-metodologice i
aplicative nsuite la disciplinele cu aplicabilitate practic n activitatea ntreprinderii,
reprezint premise ale unei pregtiri superioare a studenilor.
n acest fel se asigur formarea unor economiti cu un profil larg, cu o gndire creativ-
prospectiv capabili s se ncadreze cu profesionalism la locurile de munc i s contribuie la
soluionarea problemelor economice.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea i studiul SSI 24 8. Rezolvri teme de autocontrol 14


2. Studiu dup manual, suport de curs 12 9. Pregtire examinare final 18
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 24 10. Consultaii 2
28
4. Documentare suplimentar n CRID 4 11. Documentare pe teren -
5. Activitate specific de pregtire AT/AA 12 12. Documentare pe INTERNET 4
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. - 13. Alte activiti -
7. Pregtire teme de control (TC) 12 14. Alte activiti -
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 126

Studiul individual nu include orele alocate activitilor de tip TC, AT i AA.


Numrul de ore de Studiul individual =
= (30 ore) x (nr. de credite alocat disciplinei) nr. ore TC nr. ore AT nr. ore AA

28
Centrul de Resurse pentru nvmntul la Distan (CRID)
Grad didactic, titlul, prenume, numele Semntura
Conf. Univ. dr. Emil Chiril
Coordonator de
Datele de contact ale coordonatorului de disciplin
disciplin29
(e-mail. pagin web, etc.):

emil@chirila.ro
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activiti tutoriale, AA - activiti aplicative aplicate

Data: 24.02.2012

Aprobat n edina Catedrei/Departamentului, din data de ......................

Aprobat, Avizat RCID,


ef Catedr,
Data, Data,

Aprobat Decan,

Data,

29
Documentul trebuie s fie datat i semnat de ctre coordonatorul de disciplin n 2 exemplare originale, care se depun la
Catedr/Departament pn la data de 15 iunie a anului curent, mpreun cu SSI n format electronic, structurat pe Module
coninnd unitile de nvare menionate n Programa analitic/Fia disciplinei.