Sunteți pe pagina 1din 3

1. ntreprindere a. Concept b.

Forme
2. Persoana fizica autorizata
3. Intreprinderea individuala
4. Intreprinderea familiala
5. Reguli specifice. Incidente in raporturile intre profesionisti
6. Obligatiile profesionistului de a asigura publicitatea in Registrul Comertului
7. Obligatia organizarii si conducerii contabilitatii
8. Obligatia de a exercita activitatea economica in limitele unei concurente licite
9. Fondul de comert
10. Clasificarea societatilor
11. Obligatia de a constitui raport
12. Tipuri de aporturi
13. Capital social si patrimoniu social
14. Realizarea si impartirea profitului
15. Consimtamantul partilor la incheierea contractului de societate. Conditii de
valabilitate
16. Obiectul si cauza contractului de societate. Conditii de fond
17. Conditii de forma la incheierea contractului de societate
18. Procedura de inmatriculare a contractului de societate
19. Regimul actelor juridice incheiate inainte de inregistrare
20. Actiunea in regularizare
21. Actiunea in anulare
22. Neregularitati constate inainte de inmatriculare
23. Nerespectarea conditiilor privind publicitatea constituirii. Efecte
24. Infiintarea sucursalelor si filialelor
25. Adunarea generala ordinara
26. Adunarea generala extraordinara
27. Convocarea adunarii generale
28. . Sedinta adunarii generale. Conditii de participare si desfasurarea sedinte
29. Dreptul la vot si exercitarea lui
30. Adoptarea hotararilor+Procesul-Verbal al sedintei
31. Hotararile Adunarii Generale
32. Dobandirea calitatii de administrator
33. Conditii pentru numirea in functie al administratorului. Conditii de publicitate.
34. Cumulul si durata functiei de administrator
35. Obligatiile administratorului
36. Criteriile/Atributiile administratorului
37. Incetarea functiei administratorului
38. Pluralitatea administratorilor
39. Raspunderea administratorului
40. Cenzorii societatii. Notiune, desemnare.
41. Drepturile si obligatiile cenzorilor
42. Auditorii financiari
43. Majorarea capitalului social. Aspecte generale.
44. Majorarea capitalului social fara noi aporturi
45. Majorarea capitalului social prin noi aporturi
46. Capitalul autorizat
47. Reducerea capitalului social
48. Prelungirea duratei societatii
49. Fuziunea
50. Divizarea
51. Schimbarea formei societatii
52. Cauzele generale de dizolvare a societatii
53. Cauzele de dizolvare, sanctiune a societatii privind activitatea comerciala
54. Dizolvarea de drept
55. Dizolvarea pe cale judecatoreasca
56. Efectele dizolvarii
57. Principiile generale ale lichidarii societatii
58. Efectele generate de trecerea la faza lichidarii.Modificarea obiectului de activitate si
scopul societatii. Inlocuirea administratorilor cu lichidatorii si predarea societatii
59. Numirea lichidatorilor si natura juridica a functiei de lichidator
60. Obligatiile si puterile lichidatorilor
61. Lichidarea activului societatii
62. Lichidarea pasivului societatii
63. Plati anticipate facute de asociati. Repartizarea activului net intre asociati.
64. Partajul bunurilor intre asociati
65. Inchiderea lichidarii societatii
66. Continutul Actului Constitutiv al SA
67. Caracterele actiunilor si natura lor juridica
68. Clasificarea actiunilor
69. Cuprinsul actiunilor si conditiile pentru emiterea lor
70. Drepturile si obligatiile actionarilor
71. Transmiterea actiunilor
72. Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni
73. Dreptul de retragere al actiuonarului
74. Structura Consiliului de administratie
75. Atributile si puterile Consiliului de administratie
76. Functionarea Consiliului de administratie
77. Directorii societatii. Conditiile calitatii de director. Statutul acestei functii
78. Obligatiile si puterile directorilor
79. Obligatiunile. Natura juridica. Notiune. Clasificare
80. Conditiile emiterii obligatiunilor
81. Transmiterea si rambursarea obligatiunilor
82. Adunarea Generala a obligatarilor
83. Registrele S.A
84. Situatii financiare ale S.A
85. Dizolvarea S.A. Cauze specifice
86. Adunarea generala a asociatilor.Atributii
87. Conditii cerute pentru deliberare si decizii
88. Administrarea S.R.L
89. Cenzorii si auditorii la S.R.L. Controlul de gestiune efectuat de catre asociati
90. Registrele tinute in cazul S.R.L
91. Situatiile financiare anuale.Profitul. Dividendele. Fondul de rezerva
92. Transmiterea partilor sociale intre asociati
93. Transmiterea partilor sociale intre asociati si persoane din afara societatii
94. Transmiterea partilor sociale pe cale succesorala
95. Retragerea asociatilor din societate
96. Excluderea asociatului. Cazuri.
97. Excluderea asociatului.Procedura si efecte
98. Dizolvarea si lichidarea S.R.L.-ului.
99. Societatea european
100. Grupul de interes economic