Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE CONTURI N CONFORMITATE CU 1072.

Diferene de curs valutar din conversia situaiilor


IFRS financiare anuale individuale ntr-o moned de prezentare
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI I diferit de moneda funcional (A/P)
PROVIZIOANE 108. Interese care nu controleaz5
10. CAPITAL I REZERVE 1081. Interese care nu controleaz - rezultatul exerciiului
101. Capital financiar (A/P)
1011. Capital subscris nevrsat (P) 1082. Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii
1012. Capital subscris vrsat (P) (A/P)
102. Elemente asimilate capitalului 109. Aciuni proprii
1026. Patrimoniul public1 (P) 1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt6 (A)
1 Acest cont mai apare doar la entitile care nu au 1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A)
finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de 1095. Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de
natura patrimoniului public. societatea absorbit la societatea absorbant (A)
2 n acest cont se evideniaz aciunile care, din punct de 11. REZULTATUL REPORTAT
vedere al IAS 32, reprezint datorii financiare. 117. Rezultatul reportat
3 Acest cont reflect diferenele de curs valutar 1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul
recunoscute iniial n alte elemente ale rezultatului global nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P)
i reclasificate din capitaluri proprii, n rezultatul 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru
perioadei, la cedarea investiiei nete, potrivit IAS 21. prima dat a IAS, mai puin IAS 297 (A/P)
1027. Capital subscris reprezentnd datorii financiare2 1173. Rezultatul reportat provenit din modificrile
(P) politicilor contabile (A/P)
1028. Ajustri ale capitalului social (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
103. Alte elemente de capitaluri proprii contabile (A/P)
1031. Beneficii acordate angajailor sub forma 1175. Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat
instrumentelor de capitaluri proprii (P) din rezerve din reevaluare (P)
1032. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la
financiare compuse (P) aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu
1033. Diferene de curs valutar n relaie cu investiia net Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene
ntr-o operaiune din strintate3 (A/P) (A/P)
1034. Impozit pe profit curent i impozit pe profit amnat 1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la
recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P) aplicarea IFRS, mai puin IAS 29 (A/P)
1035. Diferene din modificarea valorii juste a activelor 1179. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru
financiare disponibile n vederea vnzrii (A/P) prima dat a IAS 29 (A/P)
1036. Diferene de curs valutar aferente activelor 12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
financiare nemonetare, n valut, clasificate n categoria 121. Profit sau pierdere (A/P)
celor disponibile n vederea vnzrii (A/P) 129. Repartizarea profitului (A)
1037. Diferene privind instrumentele de acoperire a 14. CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE
fluxurilor de trezorerie (partea eficient) (A/P) EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA,
1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA
104. Prime de capital INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
1041. Prime de emisiune (P) 141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
1042. Prime de fuziune/divizare (P) instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1043. Prime de aport (P) 149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea,
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni (P) vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
1048. Alte prime de capital (P) instrumentelor de capitaluri proprii (A)
105. Rezerve din reevaluare 15. PROVIZIOANE
1051. Rezerve din reevaluarea imobilizrilor necorporale 151. Provizioane
(P) 1511. Provizioane pentru litigii (P)
1052. Rezerve din reevaluarea imobilizrilor corporale 1512. Provizioane pentru garanii acordate clienilor (P)
(P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri
106. Rezerve corporale i alte aciuni similare legate de acestea (P)
1061. Rezerve legale (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1517. Provizioane pentru beneficiile angajailor (P)
1068. Alte rezerve (P) 1518. Alte provizioane (P)
107. Diferene de curs valutar din conversie 16. MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
1071. Diferene de curs valutar din conversia unei 161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
operaiuni din strintate cuprinse n consolidare4 (A/P) 1614. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni
4 Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale garantate de stat (P)
consolidate. 1615. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni
5 Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale garantate de bnci (P)
consolidate. 1617. mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni
6 n acest cont se evideniaz i valoarea instrumentelor garantate de stat (P)
de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2. 1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (P)
7 Acest cont apare numai la entitile care au aplicat 162. Credite bancare pe termen lung
Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr. 1621. Credite bancare pe termen lung (P)
94/2001 i pn la nchiderea soldului acestui cont. 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la
scaden (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P) 24. ACTIVE BIOLOGICE
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 241. Active biologice (A)
1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P) 26. IMOBILIZRI FINANCIARE
1626. Credite de la trezoreria statului (P) 261. Aciuni deinute la filiale
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 2611. Titluri contabilizate la cost (A)
166. Datorii care privesc imobilizrile financiare 2612. Titluri evaluate la valoarea just prin profit sau
1661. Datorii fa de entitile din grup (P) pierdere (A)
1663. Datorii fa de entitile fa de entitile asociate i 2613. Titluri disponibile n vederea vnzrii (A)
entitile controlate n comun (P) 262. Aciuni deinute la entiti asociate
167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P) 2621. Titluri contabilizate la cost (A)
168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor 2622. Titluri evaluate la valoarea just prin profit sau
asimilate pierdere (A)
1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de 2623. Titluri disponibile n vederea vnzrii (A)
obligaiuni (P) 263. Aciuni deinute la entiti controlate n comun
1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung 2631. Titluri contabilizate la cost (A)
(P) 2632. Titluri evaluate la valoarea just prin profit sau
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile din pierdere (A)
grup (P) 2633. Titluri disponibile n vederea vnzrii (A)
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile fa de 264. Titluri puse n echivalen9 (A)
entitile asociate i entitile controlate n comun (P) 9 Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale
1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii consolidate.
asimilate (P) 265. Alte titluri imobilizate (A)
169. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A) 267. Creane imobilizate
CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZRI, INVESTIII 2671. Sume de ncasat de la entitile din grup (A)
IMOBILIARE I ACTIVE BIOLOGICE 2672. Dobnda aferent sumelor de ncasat de la entitile
20. IMOBILIZRI NECORPORALE din grup (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 2673. Creane fa de entitile asociate i entitile
205. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, controlate n comun (A)
drepturi i active similare (A) 2674. Dobnda aferent creanelor fa de entitile
207. Fond comercial asociate i entitile controlate n comun (A)
2071. Fond comercial pozitiv8 (A) 2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A)
8 Acest cont apare, de regul, n situaiile financiare 2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe
anuale consolidate. termen lung (A)
208. Alte imobilizri necorporale (A) 2677. Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor
21. IMOBILIZRI CORPORALE efectuate de teri (A)
211. Terenuri i amenajri de terenuri 2678. Alte creane imobilizate (A)
2111. Terenuri (A) 2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A)
2112. Amenajri de terenuri (A) 269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare
212. Construcii (A) 2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la
213. Instalaii tehnice i mijloace de transport filiale (P)
2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i 2692. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la
instalaii de lucru) (A) entiti asociate i entiti controlate n comun (P)
2132. Aparate i instalaii de msurare, control i reglare 2693. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri
(A) financiare (P)
2133. Mijloace de transport (A) 28. AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE,
214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de INVESTIIILE IMOBILIARE I ACTIVELE
protecie a valorilor umane i materiale i alte active BIOLOGICE EVALUATE LA COST
corporale (A) 280. Amortizri privind imobilizrile necorporale
215. Investiii imobiliare 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2151. Investiii imobiliare evaluate la valoarea just (A) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor,
2152. Investiii imobiliare evaluate la cost (A) mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P)
22. IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE 2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P)
APROVIZIONARE 281. Amortizri privind imobilizrile corporale i
223. Instalaii tehnice i mijloace de transport n curs de investiiile imobiliare evaluate la cost
aprovizionare (A) 2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P)
224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de 2812. Amortizarea construciilor (P)
protecie a valorilor umane i materiale i alte active 2813. Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport
corporale n curs de aprovizionare (A) (P)
23. IMOBILIZRI I INVESTIII IMOBILIARE N 2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P)
CURS DE EXECUIE 2815. Amortizarea investiiilor imobiliare evaluate la cost
231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A) (P)
233. Imobilizri necorporale n curs de execuie (A) 284. Amortizarea activelor biologice evaluate la cost (P)
235. Investiii imobiliare n curs de execuie 29. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU
2351. Investiii imobiliare n curs de execuie evaluate la PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR,
valoarea just (A) INVESTIIILOR IMOBILIARE I A ACTIVELOR
2352. Investiii imobiliare n curs de execuie evaluate la BIOLOGICE EVALUATE LA COST
cost (A)
290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 321. Materii prime n curs de aprovizionare (A)
necorporale 322. Materiale consumabile n curs de aprovizionare (A)
2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de 323. Alte materiale n curs de aprovizionare (A)
dezvoltare (P) 327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A)
2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, 328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A)
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i 33. PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
activelor similare (P) 331. Produse n curs de execuie (A)
2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri 332. Servicii n curs de execuie (A)
necorporale (P) 34. PRODUSE
291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 341. Semifabricate (A)
i a investiiilor imobiliare evaluate la cost 345. Produse finite (A)
2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i 346. Produse reziduale (A)
amenajrilor de terenuri (P) 347. Produse agricole (A)
2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P) 348. Diferene de pre la produse (A/P)
2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i 35. STOCURI AFLATE LA TERI
mijloacelor de transport (P) 351. Materii i materiale aflate la teri (A)
2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri 354. Produse aflate la teri (A)
corporale (P) 357. Mrfuri aflate la teri (A)
2915. Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare 358. Ambalaje aflate la teri (A)
evaluate la cost (P) 37. MRFURI
293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de 371. Mrfuri (A)
execuie 378. Diferene de pre la mrfuri (A/P)
2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
n curs de execuie (P) 38. AMBALAJE
2933. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor 381. Ambalaje (A)
necorporale n curs de execuie (P) 388. Diferene de pre la ambalaje (A/P)
2935. Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare 39. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA
n curs de execuie evaluate la cost (P) STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE
294. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice EXECUIE
evaluate la cost (P) 391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P)
296. Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor 392. Ajustri pentru deprecierea materialelor
financiare 3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor
2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor consumabile (P)
deinute la filiale (P) 3922. Ajustri pentru deprecierea altor materiale (P)
2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor 393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de
deinute la entiti asociate i entiti controlate n comun execuie (P)
(P) 394. Ajustri pentru deprecierea produselor
2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri 3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P)
imobilizate (P) 3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P)
2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor de 3946. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
ncasat de la entitile din grup (P) (P)
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor 395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
fa de entitile asociate i entitile controlate n comun 3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i
(P) materialelor aflate la teri (P)
2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a 3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate
mprumuturilor acordate pe termen lung (P) la teri (P)
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane 3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate
imobilizate (P) la teri (P)
CLASA 3 CONTURI DE STOCURI, PRODUCIE N 3954. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
CURS DE EXECUIE I ACTIVE IMOBILIZATE aflate la teri (P)
DEINUTE N VEDEREA VNZRII 3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri
30. STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE (P)
301. Materii prime (A) 3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la
302. Materiale consumabile teri (P)
3021. Materiale auxiliare (A) 397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
3022. Combustibili (A) 398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
3023. Materiale pentru ambalat (A) CLASA 4 CONTURI DE TERI
3024. Piese de schimb (A) 40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
3025. Semine i materiale de plantat (A) 401. Furnizori (P)
3026. Furaje (A) 403. Efecte de pltit (P)
3028. Alte materiale consumabile (A) 404. Furnizori de imobilizri (P)
303. Alte materiale (A) 405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P)
308. Diferene de pre la materii prime i materiale (A/P) 406. Datorii din operaiuni de leasing financiar (P)
31. ACTIVE IMOBILIZATE DEINUTE N VEDEREA 408. Furnizori - facturi nesosite (P)
VNZRII 409. Furnizori - debitori
311. Active imobilizate deinute n vederea vnzrii (A) 4091. Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de
32. STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE natura stocurilor (A)
4092. Furnizori - debitori pentru prestri de servicii (A) 45. GRUP I ACIONARI
4093. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (A) 451. Decontri ntre entitile din grup
4094. Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale 4511. Decontri ntre entitile din grup (A/P)
(A 4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile din
41. CLIENI I CONTURI ASIMILATE grup (A/P)
411. Clieni 453. Decontri cu entitile asociate i entitile
4111. Clieni (A) controlate n comun
4118. Clieni inceri sau n litigiu (A) 4531. Decontri cu entitile asociate i entitile
413. Efecte de primit de la clieni (A) controlate n comun (A/P)
418. Clieni - facturi de ntocmit (A) 4538. Dobnzi aferente decontrilor cu entitile asociate
419. Clieni - creditori (P) i entitile controlate n comun (A/P)
42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE 455. Sume datorate acionarilor
421. Personal - salarii datorate (P) 4551. Acionari - conturi curente (P)
422. Alte beneficii datorate angajailor, cu excepia 4558. Acionari - dobnzi la conturi curente (P)
beneficiilor pe termen scurt 456. Decontri cu acionarii privind capitalul (A/P)
4221. Beneficii postangajare (P) 457. Dividende de pltit (P)
4222. Alte beneficii pe termen lung (P) 458. Decontri din operaiuni n participaie
4223. Beneficii pentru terminarea contractului de munc 4581. Decontri din operaiuni n participaie - pasiv (P)
(P) 4582. Decontri din operaiuni n participaie - activ (A)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 46. DEBITORI I CREDITORI DIVERI
424. Prime reprezentnd participarea personalului la 461. Debitori diveri (A)
profit10 (P) 462. Creditori diveri (P)
10 Se utilizeaz atunci cnd exist baz legal pentru 47. CONTURI DE SUBVENII, REGULARIZARE I
acordarea acestora. ASIMILATE
425. Avansuri acordate personalului (A) 471. Cheltuieli nregistrate n avans (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P) 472. Venituri nregistrate n avans (P)
427. Reineri din salarii datorate terilor (P) 473. Decontri din operaiuni n curs de clarificare (A/P)
428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul 475. Subvenii pentru investiii
4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P) 4751. Subvenii guvernamentale pentru investiii (P)
4282. Alte creane n legtur cu personalul (A) 4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
43. ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I subvenii pentru investiii (P)
CONTURI ASIMILATE 4753. Donaii pentru investiii (P)
431. Asigurri sociale 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor (P)
4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru
4312. Contribuia personalului la asigurrile sociale (P) investiii (P)
4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale 48. DECONTRI N CADRUL UNITII
de sntate (P) 481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P)
4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de 482. Decontri ntre subuniti (A/P)
sntate (P) 49. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA
437. Ajutor de omaj CREANELOR
4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P) 491. Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni (P)
4372. Contribuia personalului la fondul de omaj (P) 495. Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri n
438. Alte datorii i creane sociale cadrul grupului i cu acionarii (P)
4381. Alte datorii sociale (P) 496. Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori
4382. Alte creane sociale (A) diveri (P)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE
CONTURI ASIMILATE 50. INVESTIII PE TERMEN SCURT
441. Impozitul pe profit 505. Obligaiuni emise i rscumprate (A)
4411. Impozitul pe profit curent (P) 506. Obligaiuni (A)
4412. Impozitul pe profit amnat (A/P) 508. Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate
442. Taxa pe valoarea adugat 5081. Alte titluri de plasament (A)
4423. TVA de plat (P) 5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament (A)
4424. TVA de recuperat (A) 509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen
4426. TVA deductibil (A) scurt
4427. TVA colectat (P) 5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe
4428. TVA neexigibil (A/P) termen scurt (P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 51. CONTURI LA BNCI
445. Subvenii 511. Valori de ncasat
4451. Subvenii guvernamentale (A) 5112. Cecuri de ncasat (A)
4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de 5113. Efecte de ncasat (A)
subvenii (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A)
4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenii (A) 512. Conturi curente la bnci
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P) 5121. Conturi la bnci n lei (A)
447. Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (P) 5124. Conturi la bnci n valut (A)
448. Alte datorii i creane cu bugetul statului 5125. Sume n curs de decontare (A)
4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P) 518. Dobnzi
4482. Alte creane privind bugetul statului (A) 5186. Dobnzi de pltit (P)
5187. Dobnzi de ncasat (A) 623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
519. Credite bancare pe termen scurt 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 626.
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
scaden (P) 627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
5193. Credite externe guvernamentale (P) 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
5194. Credite externe garantate de stat (P) 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I
5195. Credite externe garantate de bnci (P) VRSMINTE ASIMILATE
5196. Credite de la trezoreria statului (P) 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
5197. Credite interne garantate de stat (P) asimilate
5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
(P) 641. Cheltuieli cu salariile personalului
53. CASA 642. Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salariailor
531. Casa 643. Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea
5311. Casa n lei (A) personalului la profit
5314. Casa n valut (A) 644. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de
532. Alte valori capitaluri proprii
5321. Timbre fiscale i potale (A) 645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
5322. Bilete de tratament i odihn (A) 6451. Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile
5323. Tichete i bilete de cltorie (A) sociale
5328. Alte valori (A) 6452. Cheltuieli privind contribuia unitii pentru
54. ACREDITIVE ajutorul de omaj
541. Acreditive 6453. Cheltuieli privind contribuia angajatorului pentru
5411. Acreditive n lei (A) asigurrile sociale de sntate
5412. Acreditive n valut (A) 6456. Cheltuieli privind contribuia unitii la schemele
542. Avansuri de trezorerie11 (A) de pensii facultative
11 n acest cont se nregistreaz i sumele acordate prin 6457. Cheltuieli privind contribuia unitii la primele de
sistemul de carduri. asigurare voluntar de sntate
58. VIRAMENTE INTERNE 6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia
581. Viramente interne (A/P) social
59. AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
A CONTURILOR DE TREZORERIE 652. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor
595. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor 653. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau
emise i rscumprate (P) grupurile destinate cedrii) deinute n vederea vnzrii
596. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor 6531. Pierderi din evaluarea activelor deinute n vederea
(P) vnzrii
598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investiii 6532. Cheltuieli cu cedarea activelor deinute n vederea
pe termen scurt i creane asimilate (P) vnzrii
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI 654. Pierderi din creane i debitori diveri
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor necorporale
601. Cheltuieli cu materiile prime i corporale
602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6551. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare necorporale
6022. Cheltuieli privind combustibilii 6552. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 656. Cheltuieli privind investiiile imobiliare
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6561. Pierderi din evaluarea la valoarea just a
6025. Cheltuieli privind seminele i materialele de investiiilor imobiliare
plantat 6562. Cheltuieli cu cedarea investiiilor imobiliare
6026. Cheltuieli privind furajele 657. Cheltuieli privind activele biologice i produsele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile agricole
603. Cheltuieli privind alte materiale 6571. Pierderi din evaluarea la valoarea just a activelor
604. Cheltuieli privind materialele nestocate biologice
605. Cheltuieli privind energia i apa 6572. Pierderi din evaluarea la valoarea just a
607. Cheltuieli privind mrfurile produselor agricole
608. Cheltuieli privind ambalajele 6573. Cheltuieli cu cedarea activelor biologice
609. Reduceri comerciale primite 658. Alte cheltuieli de exploatare
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE 6581. Cheltuieli cu despgubiri, amenzi i penaliti
TERI 6582. Cheltuieli cu donaiile acordate
611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 6583. Cheltuieli privind imobilizrile necorporale i
612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i corporale cedate i alte operaiuni de capital
chiriile 6585. Cheltuieli din evaluarea la valoarea just a
613. Cheltuieli cu primele de asigurare datoriilor decontate n cadrul unei tranzacii cu plat pe
614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile baz de aciuni cu decontare n numerar
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE 6587. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente
DE TERI similare
621. Cheltuieli cu colaboratorii 6588. Alte cheltuieli de exploatare
622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 66. CHELTUIELI FINANCIARE
661. Cheltuieli privind operaiunile cu titluri i alte 698. Cheltuieli cu alte impozite care nu apar n
instrumente financiare elementele de mai sus
6611. Pierderi aferente activelor i datoriilor financiare CLASA 7 CONTURI DE VENITURI
deinute n vederea tranzacionrii 70. CIFRA DE AFACERI NET
6612. Pierderi aferente activelor i datoriilor financiare 701. Venituri din vnzarea produselor finite
desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit 702. Venituri din vnzarea semifabricatelor
sau pierdere 703. Venituri din vnzarea produselor reziduale
6613. Pierderi din cesiunea activelor financiare 704. Venituri din servicii prestate
disponibile n vederea vnzrii 705. Venituri din studii i cercetri
6618. Alte cheltuieli 706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
662. Cheltuieli privind operaiunile cu instrumente 707. Venituri din vnzarea mrfurilor
derivate 708. Venituri din activiti diverse
6621. Pierderi privind operaiunile cu instrumente 709. Reduceri comerciale acordate
derivate deinute n vederea tranzacionrii 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI
6622. Pierderi privind contabilitatea de acoperire N CURS DE EXECUIE
6623. Cheltuieli cu dobnzile aferente instrumentelor 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului 712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de
de rat a dobnzii execuie
663. Pierderi din creane legate de participaii 72. VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI
664. Cheltuieli privind investiiile financiare cedate I INVESTIII IMOBILIARE
6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 721. Venituri din producia de imobilizri necorporale
6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate 722. Venituri din producia de imobilizri corporale
6643. Cheltuieli privind cedarea filialelor dobndite 725. Venituri din producia de investiii imobiliare
exclusiv cu intenia de a fi revndute 74. VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE
665. Cheltuieli din diferene de curs valutar 741. Venituri din subvenii de exploatare
6651. Diferene nefavorabile de curs valutar legate de 7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei
elementele monetare exprimate n valut12 de afaceri13
12 n acest cont nu se nregistreaz diferenele 13 Se ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri.
nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea 7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru materii
elementelor monetare care fac parte din investiia net prime i materiale consumabile
ntr-o operaiune din strintate. 7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte
6652. Diferene nefavorabile de curs valutar din cheltuieli externe
evaluarea elementelor monetare care fac parte din 7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata
investiia net ntr-o operaiune din strintate personalului
666. Cheltuieli privind dobnzile 7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru
667. Cheltuieli privind sconturile acordate asigurri i protecie social
668. Alte cheltuieli financiare 7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte
6681. Cheltuieli cu amnarea plii peste termenele cheltuieli de exploatare
normale de creditare 7417. Venituri din subvenii de exploatare n caz de
6688. Alte cheltuieli financiare calamiti i alte evenimente similare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, 7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda
PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU datorat
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 7419. Venituri din subvenii de exploatare aferente altor
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, venituri
provizioanele i ajustrile pentru depreciere 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 753. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile
imobilizrilor, a investiiilor imobiliare i a activelor destinate cedrii) deinute n vederea vnzrii
biologice evaluate la cost 7531. Ctiguri din evaluarea activelor deinute n
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele vederea vnzrii
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru 7532. Venituri din cedarea activelor deinute n vederea
deprecierea imobilizrilor, a investiiilor imobiliare i a vnzrii
activelor biologice evaluate la cost 754. Venituri din creane reactivate i debitori diveri
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru 755. Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale i
deprecierea activelor curente corporale
686. Cheltuieli financiare privind amortizrile, 7551. Venituri din reevaluarea imobilizrilor necorporale
provizioanele i ajustrile pentru pierdere de valoare 7552. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 756. Venituri din investiii imobiliare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru 7561. Ctiguri din evaluarea la valoarea just a
pierderea de valoare a imobilizrilor financiare investiiilor imobiliare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru 7562. Venituri din cedarea investiiilor imobiliare
pierderea de valoare a activelor curente 757. Venituri din active biologice i produsele agricole
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor 7571. Ctiguri din evaluarea la valoarea just a activelor
de rambursare a obligaiunilor biologice
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I 7572. Ctiguri din evaluarea la valoarea just a
ALTE IMPOZITE produselor agricole
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 7573. Venituri din cedarea activelor biologice
692. Cheltuieli cu impozitul pe profit amnat 758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti 7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor
7582. Venituri din donaii primite curente
7583. Venituri din vnzarea imobilizrilor necorporale i 786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de
corporale i alte operaiuni de capital valoare
7584. Venituri din subvenii pentru investiii 7863. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de
7585. Venituri din evaluarea la valoarea just a datoriilor valoare a imobilizrilor financiare 7864. Venituri
decontate n cadrul unei tranzacii cu plat pe baz de financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a
aciuni cu decontare n numerar activelor curente
7588. Alte venituri din exploatare 79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT
76. VENITURI FINANCIARE AMNAT
761. Venituri din imobilizri financiare i investiii 792. Venituri din impozitul pe profit amnat
financiare pe termen scurt CLASA 8 CONTURI SPECIALE
7611. Venituri din aciuni deinute la filiale 80. CONTURI N AFARA BILANULUI
7613. Venituri din aciuni deinute la entiti asociate i 801. Angajamente acordate
entiti controlate n comun 8011. Giruri i garanii acordate
7615. Venituri din investiii financiare pe termen scurt 8018. Alte angajamente acordate
762. Venituri din operaiunile cu titluri i alte instrumente 802. Angajamente primite
financiare 8021. Giruri i garanii primite
7621. Ctiguri aferente activelor i datoriilor financiare 8028. Alte angajamente primite
deinute n vederea tranzacionrii 803. Alte conturi n afara bilanului
7622. Ctiguri aferente activelor i datoriilor financiare 8031. Imobilizri corporale luate cu chirie
desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau
sau pierdere reparare
7623. Venituri aferente activelor financiare disponibile n 8033. Valori materiale primite n pstrare sau custodie
vederea vnzrii 8034. Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
7628. Alte venituri 8035. Stocuri de natura altor materiale date n folosin
763. Venituri din operaiunile cu instrumente derivate 8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii
7631. Ctiguri privind operaiunile cu instrumente asimilate
derivate deinute n vederea tranzacionrii 8037. Efecte scontate neajunse la scaden
7632. Ctiguri privind contabilitatea de acoperire 8038. Bunuri publice primite n administrare, concesiune
7633. Venituri din dobnzi aferente instrumentelor i cu chirie
derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului 8039. Alte valori n afara bilanului
de rat a dobnzii 805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor
764. Venituri din investiii financiare cedate contracte asimilate, neajunse la scaden
7641. Venituri din imobilizri financiare cedate 8051. Dobnzi de pltit
7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate 8052. Dobnzi de ncasat15
7643. Venituri din cedarea filialelor dobndite exclusiv cu 15 Acest cont se folosete de ctre entitile radiate din
intenia de a fi revndute Registrul general i care mai au n derulare contracte de
765. Venituri din diferene de curs valutar leasing.
7651. Diferene favorabile de curs valutar legate de 16 Pentru organizarea contabilitii de gestiune, folosirea
elementele monetare exprimate n valut14 conturilor din aceast clas este opional.
14 n acest cont nu se nregistreaz diferenele favorabile 807. Active contingente
de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor 808. Datorii contingente
monetare care fac parte din investiia net ntr-o 89. BILAN
operaiune din strintate. 891. Bilan de deschidere
7652. Diferene favorabile de curs valutar din evaluarea 892. Bilan de nchidere
elementelor monetare care fac parte din investiia net CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE16
ntr-o operaiune din strintate 90. DECONTRI INTERNE
766. Venituri din dobnzi 901. Decontri interne privind cheltuielile
767. Venituri din sconturi obinute 902. Decontri interne privind producia obinut
768. Alte venituri financiare 903. Decontri interne privind diferenele de pre
7681. Venituri din amnarea ncasrii peste termenele 92. CONTURI DE CALCULAIE
normale de creditare 921. Cheltuielile activitii de baz
7688. Alte venituri financiare 922. Cheltuielile activitilor auxiliare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI 923. Cheltuieli indirecte de producie
PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE 924. Cheltuieli generale de administraie
VALOARE 925. Cheltuieli de desfacere
781. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere 93. COSTUL PRODUCIEI
privind activitatea de exploatare 931. Costul produciei obinute
7812. Venituri din provizioane 933. Costul produciei n curs de execuie
7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor, a investiiilor imobiliare i a activelor
biologice evaluate la cost