Sunteți pe pagina 1din 4

Categoria IX Fiscalitatea ntreprinderii

170. Ce este creditul fiscal extern acordat persoanelor fizice. Prezentai


exemple.

Creditul fiscal extern reprezinta modalitatea de evitare a dublei impuneri reglementata,


in beneficiul cetatenilor romani care realizeaza venituri ca urmare a desfasurarii de activitati
pe teritoriile altor state si consta in posibilitatea legala a acestora de a deduce, din impozitul
datorat in Romania, impozitul deja platit in strainatate pentru veniturile realizate in alte state
sursa. Cadrul legal al acestei modalitati de evitare a dublei impuneri este conferit de
prevederile art. 31 din Codul Fiscal, aplicabile persoanelor juridice romane: daca o
persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu
permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa i veniturile sunt impozitate
atat in Romania, cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct fie
indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana se deduce din impozitul pe profit. Cel
de-al doilea aliniat al aceluiasi articol prevede: Deducerea pentru impozitele platite catre un
stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei
de impozit pe profit de 16 % la profitul impozabil obtinut in statul strain sau la venitul obtinut
din statul strain. Asadar, c impozitul astfel dedus (creditat) nu poate fi superior sumei
datorate conform legislatiei interne (cota unica de 16 %).

Metoda creditrii obinuite poate fi sintetizata astfel: se calculeaz venitul total obtinut
in tara si in strainatate si se determina, apoi, impozitul aferent acestui venit total, din care se
scade impozitul platit in strainatate, dar nu integral, ci numai pana la limita impozitului ce
revine in tara de resedinta, la un venit egal cu venitul obtinut in strainatate.

181. O cldire valoare impozabil unitar 806 lei/mp- are un parter cu o


suprafa construit desfurat de 100 mp, o mansard locuibil cu o
suprafa construit desfurat de 20 mp i o pivni utilizat pentru a stoca
diferite materiale, cu o suprafa construit desfurat de 10 mp.
Determinai impozitul pe cldiri.
Valoare impozabila parter= 806*100=80.600 lei
Valoare impozabila mansarda= 806*20=16.120 *0,75=12.090 lei
Valoare impozabila pivnita= 806*10= 8.060 *0,5= 4.030 lei
Vaqloare totala impozit=80.600+12.090+4.030=96.720 lei
Consideram coef.corectie 2,2
Majorare valoare impozabila cu coef.corectie=96.720 lei*2,2=212.784 lei
Impozit annual= 212.784*0.1%= 213lei

192. Enumerai impozitele i taxele locale.


Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hoteliera;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.

201. Cnd intervine exigibilitatea TVA n cazul achiziiilor intracomunitare de


bunuri

In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea TVA intervine la data


emiterii facturii sau in cea de a 15 a zi a luni urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator, respectiv la data livrarii bunurilor, daca nu a fost emisa nicio facture.

216. A, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153) livreaz bunuri ctre
B, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153), care la rndul su
livreaz bunuri ctre C, nregistrat n scop de TVA n Romnia (art 153).
Transportul se face de la sediul lui A din Romnia la sediul lui C din
Romnia. Analizai spea din punctul de vedere al TVA stabilind tipul
operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin celor trei pltitori de
TVA

1.Tipul operatiunii:-livrari de bunuri conform art.128 alin 1 de la A la B si de la B la C.


-prestare servicii conform art.129 alin 1 pentru transport,daca transportul este efectuat de o
firma specializata.

2.Locul operatiunii:locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea


acestora,deci locul operatiunii este la firma A(cod fiscal art.132 alin.1 lit a).

3.Obligatiile platitorilor de tva:


-A emite factura livrare catre B si aviz de insotire a marfii pentru expedierea de la A la C si A
este obligat la colectarea TVA.
-B emite factura livrare catre C si B este obligat la colectarea TVA.
-C isi deduce TVA.
-Firma care efectueaza transportul intocmeste documentele insotitoare de
transport(CMR,comanda,factura catre beneficiarul transportului).

223. SC Alfa, stabilit n Romnia si nregistrat n scop de TVA n Romnia,


vinde catre societatea Beta, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Ungaria,
fructe, care sunt transportate din Buzau, de la sediul societatii Alfa, in
Oradea, unde Beta are o sucursala. Explicati ce fel de operatiune realizeaza
Alfa si care este regimul de TVA aplicabil.

1.Tipul operatiunii:-livrari de bunuri dar nu intracomunitara

2.Locul operatiunii:locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea


acestora,deci locul operatiunii este la Buzau

3.Regimul TVA aplicabil sc.Alfa


-Nu exista cod valid de TVA atribuit de alt stat membru.Plata TVA ului se va face de catre
Sc.Alfa

237. Un agent economic produce 20.000 pachete de tigarete a 20 tigarete


fiecare. Pretul maxim cu amnuntul declarat de agentul economic este de 15
lei/pachet. Determinati acciza totala stiind ca acciza unitara este de 51,49
euro/1.000 tigarete, cursul de schimb este de 4,5223 lei/euro, acciza ad
valorem este de 19% iar acciza minima este de 79 Euro/1.000 tigarete.

Acciza totala ( AT) =Acciza specifica( As)+ acciza ad valorem (Av)

As= Acciza unitara (Au)xCursul de schimb (C)x Cantitatea (Q)


As= 51,49 euro/1000 tigarete x 4,5223 lei/euro x unitati de 1000 tigarete
As= 51,49 x4,5223 x(20.000x20)/1000
As=93.142

Av=Av xPretul de vanzare cu amanuntul (Pa) x Q


Av= 19% x 15lei/pachet x 20.000
Av=57.000

AT= As+Av
AT=93.142+57.00=150.142/1000=151

Acciza minima (Am)=20.000 x20/1000 x79/1000 x 5,5223= 143


185. O cldire valoare impozabil unitar 806 lei/mp- are un parter cu o
suprafa construit desfurat de 100 mp i se situeaz n zona B a unei
localiti de rang I-coeficient de corecie 2,4. Determinai impozitul pe cldiri

Valoare impozabila parter= 806*100=80.600 lei


Majorare valoare impozabila cu coef.corectie=80.600*2,2=177.320 lei
Impozit annual= 177.320*0.1%= 177 lei