Sunteți pe pagina 1din 12

Ordinul nr.

2641/2017 privind modificarea i completarea


reglementrii tehnice "Metodologie de calcul al performanei
energetice a cldirilor", aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 157/2007

n aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) i art. 36 din Legea nr. 372/2005 privind
performana energetic a cldirilor, republicat, i ale art. VI alin. (1) din Legea nr. 159/2013
pentru modificarea i completarea Legii nr. 372/2005 privind performana energetic a cldirilor,
n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) i (4) din Regulamentul privind tipurile de
reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de reglementare n construcii, urbanism,
amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile
i completrile ulterioare,
avnd n vedere procesele-verbale de avizare nr. 4 din 29 iunie 2016 i nr. 5 din 21
septembrie 2016 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 13 "Performana energetic a
cldirilor", precum i Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului Tehnic
de Coordonare General,
n temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,
republicat, ale art. 5 pct. 34 i ale art. 14 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 15/2017 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor
Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale, administraiei publice i fondurilor europene,


emite prezentul ordin.

Art. I. -
Reglementarea tehnic "Metodologia de calcul al performanei energetice a cldirilor", aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 157/2007, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 126 i 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. n anexa nr. 1 "Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor", partea I -
Anvelopa cldirii, indicativ Mc 001/1-2006, la punctul I.11 "Cerine de performan i niveluri de
performan termic, energetic i de permeabilitate la aer, pentru elementele anvelopei cldirilor
i pentru ansamblul acesteia" se introduce o nou tez, cu urmtorul cuprins:
" La proiectarea cldirilor noi, precum i la renovarea cldirilor existente, se respect cerinele
minime de performan energetic prevzute n anexa A15."
2. n anexa nr. 1 partea I, la punctul I.11, subpunctele I.11.1 i I.11.2 se abrog.
3. n anexa nr. 1 partea I, dup anexa A14 se introduce o nou anex, anexa A15 "Cerine
minime de performan energetic pentru cldiri i elementele de anvelop ale acestora", al crei
cuprins este prevzut n anexa nr. 1 la prezentul ordin.
4. n anexa nr. 2 "Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor", partea a II-a -
Performana energetic a instalaiilor din cldiri, indicativ Mc 001/2-2006, la punctul II.1,
subpunctul II.1.10.1 "Energia primar", tabelele 1.12-1.14 se abrog.
5. n anexa nr. 2, partea a II-a, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.1, dup ultima tez se introduce
o nou tez, cu urmtorul cuprins:
"Factorii de conversie n energie primar sunt prevzui n anexa II.1.H."
6. n anexa nr. 2, partea a II-a, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.2 "Emisia de CO2 ", dup ultima
tez se introduce o nou tez, cu urmtorul cuprins:
"Factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare, corespunztor fiecrui tip de combustibil sau
surs energetic, precum i pentru cel atribuit fiecrui agent frigorific (refrigerent), aferent
scprilor (pierderilor) de ageni frigorifici (refrigereni) din instalaiile frigorifice i de aer
condiionat, este prevzut n anexa II.1.H."
7. n anexa nr. 2, partea a II-a, dup anexa II.1.G2 se introduce o nou anex, anexa II.1.H
"Energia primar i factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare", al crei cuprins este
prevzut n anexa nr. 2 la prezentul ordin.
8. n anexa nr. 3 "Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor", partea a III-a -
Auditul i certificatul de performan a cldirii, indicativ Mc 001/3-2006, la punctul III. 2.1,
subpunctul III.2.1.1 "Domeniu de aplicare", ultima tez se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Realizarea auditului energetic al unei cldiri presupune parcurgerea a patru etape:
1. Evaluarea performanei energetice a cldirii n condiii normale de utilizare, pe baza
caracteristicilor reale ale sistemului construcie - instalaii aferente (nclzire, ap cald de
consum, ventilare, climatizare, iluminat).
2. Respectarea cerinelor minime de performan energetic pentru cldiri i elementele de
anvelop ale acestora, prevzute n anexa A15 din partea I - Anvelopa cldirii, indicativ Mc
001/1-2006.
3. Identificarea msurilor de modernizare energetic i analiza eficienei economice a acestora.
4. ntocmirea raportului de audit energetic."

Art. II. -
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.

Art. III. -
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale, administraiei publice i fondurilor europene,


Sevil Shhaideh
Bucureti, 4 aprilie 2017.
Nr. 2.641.

ANEXA Nr. 1 (Anexa A15 la partea I)

Cerine minime de performan energetic pentru cldiri i elemente de anvelop ale


acestora

Cerinele minime de performan energetic pentru elementele de construcie care fac parte din
anvelopa cldirii, precum i pentru ansamblul cldirii, denumite n continuare cerine minime, sunt
stabilite difereniat pentru cldirile noi i existente, precum i pentru diverse categorii de cldiri.

A. Cerine minime de performan energetic pentru cldiri noi

A.1. Cldiri rezideniale

A.1.1.
Pentru cldirile rezideniale, cerinele minime pentru proiectarea cldirilor din punct de vedere
energetic sunt structurate astfel:
pe elementele de construcie care fac parte din anvelopa cldirii, unde cerina minim este
rezistena termic corectat minim pentru fiecare element de construcie al cldirii, R'min [m2K/W],
respectiv transmitana termic corectat maxim a acestora, U'max [W/(m2K)];
pe ansamblul cldirii, unde cerinele minime sunt:
a) coeficientul global de izolare termic, G [W/(m3K)];
b) consumul anual specific maxim de energie primar din surse neregenerabile pentru nclzirea
cldirii.
A.1.2.
(1) Rezistena termic corectat a elementului de construcie se calculeaz cu relaia:

R' = r * R [m 2K/W]

n care:
r = coeficientul de reducere a rezistenei termice totale, unidirecionale

Transmitanele termice liniare i punctuale nu difer n funcie de zonele climatice; ele se


determin pe baza calculului numeric automat al cmpurilor de temperaturi, corespunztor
Metodologiei de calcul al performanei energetice a cldirilor, partea I - Anvelopa cldirii.

R = Rsi + Rj + Ra + Rse [m2K/W]

n care:
Rsi - rezistena la transfer termic superficial interior, [m2 K/W];
Rse - rezistena la transfer termic superficial exterior, [m2 K/W];
Rj - rezistena la transmisie termic a unui strat omogen j (din alctuirea unui element de
construcie);
Ra - rezistena termic a unui strat de aer neventilat;
R - rezistena termic total (de la mediu la mediu, n zona de cmp a unui element de
construcie).
(2) Transmitana termic corectat a elementului de construcie se calculeaz cu relaia:

n care:
R - rezistena termic specific unidirecional aferent ariei (A) a elementului de construcie;
R' - rezistena termic corectat a elementului de construcie, calculat cu luarea n considerare a
influenei tuturor punilor termice asupra acestuia;
l - lungimea punilor liniare de acelai fel, din cadrul suprafeei A a elementului de construcie.
Coeficienii specifici liniari () i punctuali () de transfer termic aduc o corecie a calcului
unidirecional, innd seama att de prezena punilor termice constructive, ct i de comportarea
real, bidimensional, respectiv tridimensional, a fluxului termic, n zonele de neomogenitate a
elementelor de construcie.
A.1.3. Valorile normate ale rezistenei termice corectate minime, respectiv ale transmitanei
termice corectate maxime sunt prevzute n tabelul 1.

Tabelul 1 Rezistene termice corectate minime (valori normate)

ELEMENT DE ANVELOP R'min [m2K/W] U'max [W/m2K]


Perei exteriori (exclusiv suprafeele vitrate, inclusiv pereii adiaceni rosturilor
1,80 0,56
deschise)
Tmplrie exterioar 0,77 1,30
Planee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,00 0,20
Planee peste subsoluri nenclzite i pivnie 2,90 0,35
Perei adiaceni rosturilor nchise 1,10 0,90
Planee care delimiteaz cldirea la partea inferioar, de exterior (la
4,50 0,22
bowindouri, ganguri de trecere .a.)
Plci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,50 0,22

Plci la partea inferioar a demisolurilor sau a subsolurilor nclzite (sub CTS) 4,80 0,21

Perei exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile nclzite 2,90 0,35

A.1.4. Coeficientul global de izolare termic este un parametru termoenergetic al anvelopei


cldirii pe ansamblul acesteia i exprim pierderile totale de cldur la cldirile rezideniale.
Coeficientul global de izolare termic al cldirii - G(1) se calculeaz cu relaia:
(1)
Conform Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcie ale cldirilor", indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare - Partea 1 -
Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la cldirile de locuit, C107/1.

n care:
L - coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaia:

- factorul de corecie a temperaturilor exterioare:

V - volumul interior, nclzit, al cldirii [m3];


R'm - rezistena termic corectat medie, pe ansamblul cldirii, a unui element de construcie
[m2 K/W];
A - aria elementului de construcie [m2], avnd rezistena termic corectat medie R'm;
n - viteza de ventilare a cldirii, respectiv numrul de schimburi de aer pe or [h-1].
A.1.5. Valorile normate ale coeficientului global de izolare termic, GN [W/(m3K)], n funcie de
raportul [A/V](2) i numrul de niveluri ale cldirii - N, sunt prevzute n tabelul 2.
(2)
A - aria anvelopei cldirii de locuit i V - volumul interior, nclzit, al cldirii, care se determin
conform Reglementrii tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcie ale cldirilor", indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.

Tabelul 2 Valorile normate ale coeficientul global de izolare termic - GN

Numrul de niveluri A/V GN Numrul de niveluri A/V GN


N [m2/m3] [W/m3K] N [m2/m3] [W/m3K]
0,80 0,55 0,25 0,33
0,85 0,58 0,30 0,36
0,90 0,61 0,35 0,39
1 0,95 0,63 4 0,40 0,42
1,00 0,66 0,45 0,44
1,05 0,67 0,50 0,46
1,10 0,68 0,55 0,47
2 0,45 0,41 5 0,20 0,31
0,50 0,44 0,25 0,34
0,55 0,48 0,30 0,37
0,60 0,50 0,35 0,40
0,65 0,52 0,40 0,42
0,70 0,53 0,45 0,44
0,75 0,54 0,50 0,45
0,30 0,35 0,15 0,30
0,35 0,38 0,20 0,32
0,40 0,41 0,25 0,35
3 0,45 0,44 10 0,30 0,38
0,50 0,47 0,35 0,40
0,55 0,48 0,40 0,42
0,60 0,49 0,45 0,42

NOT: Pentru alte valori A/V i N, coeficientul global de izolare termic se interpoleaz liniar.

A.1.6. La proiectarea, din punct de vedere energetic, a cldirilor rezideniale trebuie respectate,
cumulativ, urmtoarele:
a) R'm R'min [m2K/W] pentru fiecare element de construcie al cldirii, respectiv,
U' U'max [W/(m2K)],

b) G GN [W/m3K], i
c) consumul anual specific de energie primar din surse neregenerabile pentru nclzirea cldirii
qan qan, max.
A.1.7. Consumul anual specific maxim qan, max de energie primar din surse neregenerabile pentru
nclzirea cldirii este:
qan, max = 153 kWh/m2 an, pentru cldiri cu regim de nlime suprateran < P + 4,
qan, max = 117 kWh/m2 an pentru cldiri cu regim de nlime suprateran P + 4.
A.1.8. Consumul anual specific de energie primar din surse neregenerabile pentru nclzirea
cldirii se determin prin conversia energiei finale n energie primar, utiliznd factorii de
conversie din anexa II.1.H din partea a II-a.

A.2. Cldiri nerezideniale

A.2.1. Pentru cldirile nerezideniale, cerinele minime pe elementele de construcie care fac
parte din anvelopa cldirii sunt:
a) rezistena termic minim, R'min, a componentelor opace ale pereilor verticali care fac cu planul
orizontal un unghi mai mare de 60, afla i n contact cu exteriorul sau cu un spaiu nenclzit
[m2K/W];
b) rezistena termic minim, R'min, a planeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu
planul orizontal un unghi mai mic de 60, aflate n contact cu exteriorul sau cu un spaiu nenclzit
[m2K/W];
c) rezistena termic minim, R'min, a planeelor inferioare aflate n contact cu exteriorul sau cu un
spaiu nenclzit [m2K/W];
d) transmitana termic liniar maxim pe perimetrul cldirii, la nivelul soclului [W/(mK)];
e) rezistena termic minim, R'min, a pereilor transpareni sau translucizi aflai n contact cu
exteriorul sau cu un spaiu nenclzit, calculat lund n considerare dimensiunile nominale ale
golului din perete [m2K/W].
NOT:Un perete este considerat transparent sau translucid dac factorul de transmisie a luminii
corespunztor acestui element este cel puin 0,15. n caz contrar el este considerat opac.

A.2.2. Pe ansamblul cldirii, cerinele minime sunt:


a) coeficientul global de izolare termic, G1 [W/m3K];
b) consumul anual specific maxim de energie primar din surse neregenerabile pentru nclzirea
cldirii.
A.2.3. Valorile de control - coeficieni de control - pe elementele de construcie, structurate
difereniat pe zone climatice(3) i categorii de cldiri, sunt prevzute n tabelele 3 i 4.
(3)
Zonarea climatic a Romniei pentru perioada de iarn este prevzut n anexa D din partea 3
- Normativ privind calculul performanelor termoenergetice ale elementelor de construcie ale
cldirilor, indicativ C 107/3, din Reglementarea tehnic "Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.

Tabelul 3 Valorile coeficienilor de control pentru cldiri de categoria 1

a b c d e
Tipul de cldire Zona climatic
[m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/mK] [m2K/W]
I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,69
II 1,75 4,50 2,50 1,40 0,69

Spitale, cree i policlinici III 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69


IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,50
II 1,75 4,50 2,50 1,40 0,50

Cldiri de nvmnt i pentru sport III 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
I 1,60 3,50 2,10 1,40 0,50
II 1,70 4,00 2,50 1,40 0,50
Birouri, cldiri comerciale i III 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
hoteliere*)
IV 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
I 1,10 3,00 1,10 1,40 0,40

Alte cldiri (industriale cu regim II 1,10 3,00 1,20 1,40 0,40


normal de exploatare) III 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40
IV 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40

*) Pentru partea de cazare se aplic prevederile pentru cldirile rezideniale de la pct. A.1.1.

NOT:
Cldirile nerezideniale de categoria 1 sunt acele cldiri cu "ocupare continu" i cldiri cu
"ocupare discontinu" de clas de inerie mare, a cror funcionalitate impune ca temperatura
mediului interior s nu scad (n intervalul "ora 0-ora 7") cu mai mult de 7C s ub valoarea
normal de exploatare.
Pentru zona climatic V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunztoare zonei climatice
IV.
Tabelul 4 Valorile coeficienilor de control pentru cldirile de categoria 2

a b c d e
Tipul de cldire Zona climatic
[m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [W/mK] [m2K/W]
I 1,50 4,00 2,00 1,40 0,69
II 1,60 4,50 2,30 1,40 0,69

Spitale, cree i policlinici III 1,70 5,00 2,60 1,40 0,69


IV 1,70 5,00 2,60 1,40 0,69
I 1,50 4,00 2,00 1,40 0,50
II 1,60 4,50 2,30 1,40 0,50

Cldiri de nvmnt i pentru sport III 1,70 5,00 2,60 1,40 0,50
IV 1,70 5,00 2,60 1,40 0,50
I 1,50 3,50 2,00 1,40 0,50
II 1,60 4,00 2,30 1,40 0,50
Birouri, cldiri comerciale i III 1,70 4,50 2,60 1,40 0,50
hoteliere*)
IV 1,70 4,50 2,60 1,40 0,50
I 1,00 2,90 1,00 1,40 0,40

Alte cldiri (industriale cu regim II 1,00 2,90 1,10 1,40 0,40


normal de exploatare) III 1,00 2,90 1,20 1,40 0,40
IV 1,00 2,90 1,20 1,40 0,40

*) Pentru partea de cazare se aplic prevederile pentru cldirile rezideniale de la pct. A.1.1.

NOT:
Cldirile nerezideniale de categoria 2 sunt acele cldiri cu "ocupare discontinu", cu excepia
celor din clasa de inerie mare, a cror funcionalitate permite ca abaterea de la temperatura
normal de exploatare s fie mai mare de 7C pe o perioad de 10 ore pe zi, din care cel puin 5
ore n intervalul "ora 0-ora 7".
Pentru zona climatic V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunztoare zonei climatice
IV.

A.2.4. Coeficientul global de izolare termic este o caracteristic de performan termoenergetic


global a cldirilor cu alt destinaie dect cea de locuire.
Coeficientul global de izolare termic al unei cldiri nerezideniale - G1 se calculeaz cu relaia:

n care:

V - volumul nclzit al cldirii sau prii de cldire, [m3];


Aj - aria elementului de construcie j, prin care are loc schimbul de cldur, [m2];
j - factor de corecie a diferenei de temperatur ntre mediile separate de elementul de
construcie j;
Rmj - rezistena termic specific corectat medie a elementului de construcie j [m2K/W].
A.2.5. Valorile normate ale coeficientului global de izolare termic, G1ref [W/(m3K)], se determin
pe baza coeficienilor de control prevzui la pct. A.2.3 i a suprafeelor aferente acestor
elemente, cu relaia:

A.2.6. La proiectarea, din punct de vedere energetic a cldirilor nerezideniale, trebuie respectate
condiiile:
a) G1 G1ref [W/m3K];
b) consumul anual specific de energie primar din surse neregenerabile pentru nclzirea cldirii
qan qan, max.
A.2.7. Consumul anual specific maxim qan, max de energie primar din surse neregenerabile pentru
nclzirea diverselor categorii de cldiri, pentru toate zonele climatice, este prevzut n tabelul 5:

Tabelul 5
Consumul anual specific maxim qan, max de energie primar, pentru toate zonele climatice

Cldire nerezidenial Consumul anual specific maxim de energie primar qan,max [kWh/m2an]

Cldire de birouri 60
Spaiu comercial 101
Cldire de nvmnt 123
Cldire pentru sntate 149
Cldire pentru turism*) 81

*) Pentru partea de cazare se aplic prevederile de la pct. A.1.6 pentru cldirile rezideniale.

A.2.8. Consumul anual specific de energie primar din surse neregenerabile pentru nclzirea
cldirii se determin prin conversia energiei finale n energie primar, utiliznd factorii de
conversie din anexa II.1.H la partea a II-a.

B. Cerine minime de confort higrotermic n cldirile noi

B.1 Cerinele minime de confort higrotermic pentru elementele de construcie care fac parte din
anvelopa cldirii, precum i pentru ansamblul cldirilor noi i existente, sunt stabilite difereniat
pentru diverse categorii de cldiri:
a) pe elementele de construcie care fac parte din anvelopa cldirii;
b) pe ansamblul cldirii.

B.2 Pentru cldirile rezideniale i nerezideniale, cerinele minime pe elementele de construcie


ale cldirilor, din punct de vedere al confortului higrotermic, se refer la:
a) diferena maxim de temperatur admis ntre temperatura interioar i temperatura medie a
suprafeei interioare - i max pentru considerente de confort higrotermic. Pentru partea opac a
cldirii, valorile normate i max sunt prezentate n tabelul VI din partea 3 - Normativ privind calculul
performanelor termoenergetice ale elementelor de construcie ale cldirilor, indicativ C 107/3, din
cadrul Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie
ale cldirilor", indicativ C 107 - 2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru diverse
destinaii i funciuni specifice. La elementele de construcie ale ncperilor n care staionarea
oamenilor este de scurt durat (de exemplu, casa scrii, holurile de intrare n cldirile de locuit
.a.) valorile i max se mresc cu 1 K;
b) rezistena termic corectat a elementului de construcie, calculat cu luarea n considerare a
influenei tuturor punilor termice asupra acestuia, calculat pentru fiecare ncpere, s fie mai
mare dect valoarea de control R'nec - rezistena termic necesar din considerente igienico-
sanitare, calculat conform art. 13.1 din partea 3 - Normativ privind calculul performanelor
termoenergetice ale elementelor de construcie ale cldirilor, indicativ C 107/3, din cadrul
Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale
cldirilor", indicativ C 107 - 2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i
turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) temperatura superficial minim si min pentru evitarea riscului de condens superficial pe
suprafaa interioar a elementelor de construcie care alctuiesc anvelopa cldirilor, pentru care
trebuie respectat condiia:

si, min r [C]

unde valorile temperaturilor superficiale medii si min se limiteaz indirect prin normarea indicatorilor
globali de confort termic, precum i a indicatorilor specifici disconfortului local.
Pentru cazurile i detaliile curente, temperaturile superficiale minime si min se dau n tabelele
cuprinse n cataloagele de valori precalculate pentru puni termice uzuale, prezentate n anexa K
din partea 3 - Normativ privind calculul performanelor termoenergetice ale elementelor de
construcie ale cldirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementrii tehnice "Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107 - 2005, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare;
r - temperatura punctului de rou se poate determina din anexa B din Partea 3 - Normativ privind
calculul performanelor termoenergetice ale elementelor de construcie ale cldirilor, indicativ C
107/3, din cadrul Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcie ale cldirilor", indicativ C 107 - 2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, n funcie de
temperatura interioar convenional de calcul i de umiditatea relativ a aerului interior.

B.3 Pentru cldirile rezideniale i asimilate acestora, cerinele minime pe ansamblul cldirii, din
punctul de vedere al confortului higrotermic, se refer la debitul minim de aer proaspt. Numrul
mediu de schimburi de aer pe or [h-1] este prezentat pentru diverse categorii de cldiri n anexa I
din partea 1 - Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la cldirile de locuit,
indicativ C 107/1 din cadrul Reglementrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107 - 2005, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cerina minim se refer la numrul minim de schimburi de aer corespunztor clasei medii de
permeabilitate, dar care nu poate fi mai mic de 0,5 h-1.

B.4 Pentru cldirile nerezideniale, cerinele minime pe ansamblul cldirii, din punctul de vedere
al confortului higrotermic, se refer la:

a) debitul de aer proaspt n cazul ventilrii cldirilor cu prezena uman, pentru care sunt
prezentate valori, n funcie de clasa de ambian, n tabelele 5.4.1 i 5.4.2 din Reglementarea
tehnic "Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i
climatizare", indicativ I 5-2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului
nr. 1.659/2011;

b) permeabilitatea la aer a elementelor de nchidere ale unei cldiri trebuie s fie astfel nct rata
de ventilare suplimentar n raport cu rata de ventilare specific s nu fie mai mare, n medie, de
0,2 schimburi pe or, n sezonul de nclzire. Cerinele minime privind asigurarea calitii aerului
interior prin ventilare trebuie respectate n funcie de destinaia ncperii, tipul surselor de poluare
i activitatea care se desfoar n ncpere. Nivelul de CO2 pentru diferite categorii de calitate a
aerului interior este prezentat n tabelul 3.2 din Reglementarea tehnic "Normativ pentru
proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de ventilare i climatizare", indicativ I 5-2010,
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 1.659/2011.

C. Cerine minime de performan energetic pentru cldiri cu consum de energie aproape


egal cu zero

Cerinele minime de performan energetic pentru cldirile noi cu consum de energie aproape
egal cu zero privete consumul de energie primar i emisiile de CO2, care sunt prezentate
distinct, pe categorii de cldiri i zone climatice, pentru orizontul de timp 01.01.2019 i
01.01.2021, n anexa L "Nivelul necesarului de energie pentru cldiri al cror consum de energie
este aproape egal cu zero" din partea 3 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcie ale cldirilor, indicativ C 107/3 din cadrul Reglementrii tehnice "Normativ privind
calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor", indicativ C 107 - 2005, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.055/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare.

D. Cerine minime de performan energetic pentru cldiri existente

D.1 La renovarea/renovarea major din punct de vedere energetic a cldirilor rezideniale


existente este obligatorie ndeplinirea cumulativ a condiiilor de la pct. A.1.6 lit. a) i c).
D.2 Prin excepie de la pct. D.1, pentru cldirile rezideniale pentru care nu se pot realiza
cerinele minime prevzute la pct. A.1.6 lit. a), pentru unul sau mai multe elemente de construcie
ale cldirii, este obligatorie ndeplinirea condiiei de la pct. A.1.6 lit. c), respectiv:

qan qan,max [kWh/m2an]

D.3 La renovarea/renovarea major din punct de vedere energetic a cldirilor nerezideniale


existente, este obligatorie ndeplinirea condiiei prevzute la pct. A.2.6 lit. b), respectiv:

qan qan,max [kWh/m2an]

ANEXA Nr. 2 (Anexa II.1.H la partea a II-a)

Energia primar i factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare

Pentru determinarea cantitii de energie primar necesar/consumat pentru nclzirea unei


cldiri, factorii de conversie a energiei finale (la nivelul consumatorului) n energie primar,
corespunztor fiecrui tip de combustibil sau surs energetic, sunt prevzui n tabelul 1.

Tabelul 1 Factorul de conversie a energiei finale n energie primar

Factor
Combustibil/Sursa de energie
neregenerabil regenerabil total
Lignit*) 1,30 0,00 1,30
Huila*) 1,20 0,00 1,20
Pcur* 1,10 0,00 1,10
Gaz natural*) 1,17 0,00 1,17
Deeuri*) 0,05 1,00 1,05
Biomas - lemne de foc*) 0,18 0,90 1,08
Biomas - brichete/pelei*) 0,28 0,80 1,08
Energie electric din SEN 2,62 0,00 2,62
Termoficare (cogenerare) 0,92 0,00 0,92
Energie termic produs cu panouri termice solare 0,00 1,00 1,00
Energie electric produs cu panouri fotovoltaice 0,00 2,62 2,62
Energie termic pentru rcire (free cooling) 0,00 1,00 1,00
Energie termic pentru nclzire furnizat de pompe de
0,86 0,67 1,53
cldur alimentate electric
*) Se consider puterea calorific inferioar a combustibilului.

Pentru determinarea cantitii de CO2 atribuit energiei primare necesar/consumat, factorul de


emisie CO2 atribuit acesteia este prevzut n tabelul 2.

Tabelul 2 Cantitatea de CO2 atribuit energiei primare necesar/consumat

Tip combustibil/sursa de energie Factor de emisie [Kg CO2/kWh]

Lignit*) 0,334
Huila*) 0,341
Pcur*) 0,279
Gaz natural*) 0,205
LPG = GLP 0,230
Biomas - lemne de foc 0,019
Biomas - deeuri lemnoase, rumegu 0,016
Biomas - brichete/pelei*) 0,039
Biomas - deeuri agricole 0,010
Biogaz 0,145
Energie electric din SEN 0,299
Termoficare (cogenerare) 0,220
Energia solar 0,000
Energia eolian 0,000
Energia geotermal, aerotermal 0,000
Energie termic pentru nclzire i preparare ap cald menajer furnizat
0,257
de pompe de cldur alimentate electric**)
*) Se consider puterea calorific inferioar a combustibilului.

Pentru determinarea cantitii de CO2 atribuit scprilor (pierderilor) de ageni frigorifici


(refrigereni) din instalaiile frigorifice i de aer condiionat, factorul de emisie se determin pentru
fiecare agent frigorific (refrigerent) i tip de instalaie, utiliznd tabelele 3 i 4.
Tabelul 3 Scprile anuale de agent frigorific la utilizarea echipamentelor de refrigerare i
aer condiionat

Capacitatea de ncrcare cu refrigerent, Rata anual de pierderi de refrigerent,


Tipul echipamentului
n kg n %

Rcire domestic cu R134a 0,05-0,5 0,3


Sisteme pentru supermarket 50-2000 18,0
Uniti mici de AC 0,5-100 3,0
Uniti medii de AC 0,5-100 6,0
Chillere 10-2000 3,0
Pompe de cldur 0,5-100 6,0

Tabelul 4 Factorul de emisie asociat agenilor frigorifici

Tipul refrigerentului Emisia de CO2 echivalent, n kg CO2/kg refrigerent pierdut

CO2 1

R 134 a 1.300
R 152 a 140
R 407 A 1.770
R 407 C 1.526
R 410 A 1.725