Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul (a) ____________________________________________________cu domiciliul


_____________________________str. __________________________________ nr. bi._______
sc. , et. , ap._________, sect. /jude________________________________ legitimat () cu C.I / B.I / A.I,
seria , numrul____________, eliberat de ____________________, la data de ________________
nscut () la data de_________________, in_______________________________________, fiica ( fiul)
_________________________________________ C.N.P.___________________________________
Prin prezenta v rog s-mi aprobai angajarea in cadrul societii, pe un post corespunztor
pregtirii mele. Mentionez c sunt absolvent () a________________________________________
__________________________de_______ clase i sunt calificat () in meseria de_______________

Subsemnatul (a)_________ declar pe proprie rspundere c la


data nu
o de am carnet de munc intocmit de o alt unitate;
o am carnet de munc seria_______ nr.______________
nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurri sociale, alocaie de sprijin, ajutor omaj;
sunt beneficiar al_________________________________________________________________
o nu am alt contract de munc incheiat cu o alt societate;
am contract de munc incheiat la____________________________________________________
pe durat nedeterminat / determinat,cu o norm intreag / o fraciune de norm de ore / zi;
nu sunt beneficiar al altor venituri supuse impozitrii;
sunt beneficiar al altor venituri din ____________________

in vederea intocmirii procedurii de angajare depun la societate documentele solicitate


prezentate pe verso.
SOLICITANT DATA
(Numele i prenumele, semntura)

S.C.__________________________________________________cu sediul in___________________


str. ___________________________________, nr. ____, bl._____ , sc.____, et. , ap. , sect ___________
inregistrat la Reg.Com. sub nr. J______/ /___________, CU.I avnd ca
obiect principal de activitate CAEN____
reprezentat de_________________________________________ n calitate de _____________________
aprob angajarea dl./d-nei ________________________________________________________________
n .funcia / meseria de_____________________________________incepnd cu data de_______________
cu o perioad de prob de_________, pe o durat nedeterminat / determinat, cu o norn intreag /
o fractiune de norm de_______ore/zi ) i salariu de incadrare de _________________________________
DIRECTOR

S-ar putea să vă placă și