Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .060
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete
SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) 4 + 5i
a) S se calculeze partea real a num rului complex .
6 + 7i
(4p) b) S se calculeze distan a de la punctul D(4,5) la punctul E (5, 4 ) .

(4p)
c) S se calculeze sin cos .
3 3
(4p) d) S se arate c punctele L(0,1) , M (0, 2) i N (0, 3) sunt coliniare.
(2p) e) S se calculeze aria triunghiului ABC cu AB = 10 , AC = 12 i m A = 60 . ()
(2p) f) S se calculeze diagonala unui p trat cu aria 144.

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
1 0 0

(3p) a) S se calculeze determinantul matricei 12 2 0 .
1 10 3

(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element x {1,2,...90} s fie p trat perfect.

(3p) c) Dac func ia f : R R , f ( x ) = x + 1 , are inversa g : R R , s se calculeze g (3) .

(3p) d) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia x 3 x = 0 .

(3p) e) S se calculeze produsul tuturor r d cinilor polinomului f = X 4 + X 3 + X +1 .

2. Se consider func ia f : R R , f (x ) = 3 x + x .

(3p) a) S se calculeze f ( x ) , x R .
1
(3p) b) S se calculeze
f (x )dx .
0

(3p) c) S se arate c func ia f nu are puncte de extrem local.


f ( x ) f (1)
(3p) d) S se calculeze lim .
x 1 x 1
(3p) e) S se rezolve n R ecua ia f ( x ) = 3 2 x + x .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 060
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III( 20p )

x 2 y 2 (x + y ) (xb ya ) , x , y R 2 2

(4p) a) S se arate c + = i a ,b (0 , ) .
a b a+b ab(a + b )

(4p) b) S se rezolve n mul imea numerelor reale ecua ia


x2 x4
+ =
x + x2( )2

.
2 3 5

x 2 y 2 (x + y )
2
(4p) c) S se arate c + , x , y R i a ,b (0 , ) .
a b a+b
(2p) d) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c n N , x1 , x 2 ,..., x n R i

x x x
2
(x + x 2 + ... + xn )
2 2 2

a1 , a 2 ,...,a n (0 , ) , avem inegalitatea 1 + 2 + ... + n 1 .


a1 a2 an a1 + a 2 + ... + a n

x2 y2 z2 x+ y+z
(2p) e) S se arate c + + , x , y , z (0 , ) .
y+z x+z x+ y 2

(2p) f) S se arate c a + b + b + c + a + c 2(a + b + c ) , a ,b ,c (0 , ) .


1 1 1 9

(2p) g) S se arate c , dac a1 ,..., a n , b1 ,..., bn (0, ) , atunci

(a 1
2 2
)( 2 2
)
+ ... + a n b1 + ... + bn (a1b1 + ... + a n bn ) .
2

SUBIECTUL IV ( 20p )
1 e2x 1
Se consider func iile f , g : R R , f ( x ) = ln e x + x i g (x ) = .
e e2x + 1

(4p) a) S se arate c f (x ) = g ( x ) , x R .

(4p) b) S se arate c func ia f este strict descresc toare pe intervalul ( ,0] i strict

cresc toare pe intervalul [0 , ) .

(4p) c) S se verifice c f ( x ) ln 2 , x R .
(2p) d) S se calculeze lim g ( x ) . x
1

(2p) e) S se calculeze g (x )dx .


0

(2p) f) S se determine ecua ia asimptotei la graficul func iei f c tre + .

(2p) g) S se rezolve n R ecua ia f ( x ) + f (2 x ) = ln 4 .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 060