Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .097
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se determine partea real a num rului complex ( 3+i .)
2

(4p) b) S se calculeze perimetrul unui triunghi echilateral cu lungimea laturii 5.


(4p) c) S se determine dreapta de ecua ie 2 x + ay = b care trece prin punctele A(2,1) i
B(0,3) .
(4p) d) S se calculeze num rul complex 1 + i 3 + i 6 + i 9 + i 12 .
(2p) e) S se determine raza cercului circumscris unui triunghi avnd lungimile laturilor 6,
8, 10.
2
(2p) f) S se calculeze cos x , tiind c sin x = , x 0, .
2 2

SUBIECTUL II ( 30p )
1.

(3p) a) S se rezolve ecua ia C n = 7 , n N, n 1 .


1

(3p) b) S se determine punctul de abscis 3 situat pe graficul func iei f : R R,


f (x ) = 4 x 3 .
(3p) c) Se consider polinomul f = X 3 + 2 X 2 + X + a, f R [ X ] .S se determine
parametrul real a , astfel nct x = 2 s fie r d cin a polinomului f .
(3p) d) Se consider pe R legea de compozi ie x y = x + y + 14 . S se determine elementul
neutru al legii .
1 1
2

(3p) e) S se calculeze matricea .


3 1
2. Se consider func ia f : R R, f ( x ) = x 3 + 27 .
(3p) a) S se calculeze f ( x ) , x R.
(3p) b) S se arate c func ia f este cresc toare pe R .
f ( x ) f (2 )
(3p) c) S se calculeze lim .
x 2 x2
(3p) d) S se rezolve n R, ecua ia f (x ) + f ( x ) = 27 .

f (x )dx .
(3p) e) S se calculeze
0

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 097
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III ( 20p )

{
Se consider mul imile A = X 2 + aX + b a ,b Z } i
B = {r R f A astfel nct f (r ) = 0}

(4p) a) S se g seasc un polinom f A , astfel nct f (5) = 0 .

(4p) b) S se arate c 1+ 3 B .

(4p) c) S se arate c numerele x1 = m + n 3 i x 2 = m n 3 , cu m, n Z , sunt solu iile

ecua iei x 2 2mx + m 2 3n 2 = 0 .


(2p) d) S se arate c (2 3 ) n
= An Bn 3 , unde An , Bn Z , n N .

(2p) e) S se arate c dac a B i k Z , atunci a + k B .


1
(2p) f) S se demonstreze c B 0; .
2007

(2p) g) S se arate c 2 + 3B.

SUBIECTUL IV ( 20p )
Se consider func ia f : (0, ) R , f (x ) = i irul (a n )nN* ,
1 1

x 2
(x + 1)2
a n = f (1) + f (2) + ... + f (n ) .

(4p) a) S se verifice c dreapta x = 0 este asimptot vertical la graficul func iei f .


(4p) b) S se calculeze f (x ) , x (0, ) .

1
(4p) c) S se arate c an = 1 , n N * .
(n + 1)2
(2p) d) S se calculeze lim a n .
n

(2p) e) S se calculeze lim


n
(a n ) . n2

(2p) f) S se calculeze f ( x )dx .


1

n 1
g) S se calculeze lim n 3
f ( x )dx a n + .
(2p) n 2
1

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 097