Sunteți pe pagina 1din 15

Sec]iunea a II-a 269

Colec]ia
Duhovnicul
3

SFNTULPAISIEAGHIORITUL
270 P\rintele Paisie Aghioritul

Doxologia
ISBN:9786066664639
Sec]iunea a II-a 271

Colec]ia
Duhovnicul
3

SFNTULPAISIE
AGHIORITUL
a

Traducere de Pr. Valentin Istrati, Pr. Petru Sidoreac,


Diac. Florin Tomoioag\, Emanuel Dumitru,
Pr. Iulian Eni, Ioana C. Cioboata

Edi]ie ngrijit\ de Ierom. Nathanael Neac[u

Carte tip\rit\ cu binecuvntarea


naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
Iai,2016
Sec]iunea a II-a 273

Cuprins

Arhim.TheoklitosBolkas,
PrintelePaisienvtoralmrinimieipractice.................. 7
Arhim.KassianosElInati,
IradierealuminiistrlucitoareaPrinteluiPaisie
nOrientulMijlociu ............................................................... 19
Arhim.IoanHarpa,
VirtuileclugruluinoperaCuviosului
PaisieAghioritul..................................................................... 32
IeromonahulAtanasieSimonopetritul,
AmintiridinrelaiameacufericitulPrintePaisie .............. 50
GheorghiosMantzaridis,
CuviosulPaisieomuniversal.............................................. 62
AnestisKeselopoulos,
RadiotelegrafistpefrecveneleluiDumnezeu
ContribuielacunoatereavieiiPrinteluiPaisie ............... 71
Preotprof.univ.dr.ConstantinComan,
Printeleduhovnicesc.Consideraiieclesiologice................ 81
Pr.prof.univ.dr.IoanC.Teu,
Chipulprinteluiduhovnicesc,
nscrierilecuviosuluiPaisieAghioritul................................ 97
Pr.drd.PetruSidoreac,
CuviosulPaisieAghioritulsaucaleadelafotografie
laicoan ................................................................................ 119
Prof.AthanasiosRakovalis,
HarismeleduhovnicetialeCuviosuluiPaisieAghioritul,
aacumleamcunoscut ........................................................ 128
Putereameasedesvretenslbiciuni ................................ 143
AnexTomosuldecanonizare................................................. 161
Sf=ntul Paisie Aghioritul 7

Printele Paisie
nvtor al mrinimiei practice

Arhim.TheoklitosBolkas
StareulMnstiriiSfntulArsenieCapadocianul
Vatoped,Halkidiki

Maintidetoatesimtnevoiasaducdinadn
curileinimiimeledoxologiePreabunuluinostruDomn,
IisusHristos,Caremanvrednicitsmafluncodat
nbinecuvntatadumneavoastrari,desigur,lasfn
taiistoricaMnstireNeam.Romniamiadevenit
foarteiubitprinintermediulcrilorluiVirgilGheorghiu
iprinpelerinajelepecareleamfcutaicindecursul
anilor.
Exprim,fiete,clduroasemulumirinaltpreasfin
ituluiTeofan,MitropolitulIailor,careaacceptats
participlaacestsimpozionfoartebineorganizat,dedi
catSfntuluiCuviosPaisieAghioritul,contemporan
nouicunoscutlanivelMondial.Cubinecuvntarea
Voastr,naltpreasfinite,voispunectevacuvintesimple
dincelepecareleamvzutileamauzitdelansui
Cuviosul,ialtectevalucrurifolositoaredesuflet.
Deasemenea,datorezclduroasemulumiriiP
rinteluiPetruSidoreac,iubitfratentruHristosim
preunslujitor,careaavutgndulcelbundeampro
punecavorbitorcomisieiresponsabilecuorganizarea,
creia,negalmsur,imulumesc.
8 Sf=ntul Paisie Aghioritul

DesprePrintelePaisieauzeamdelafratelenostru
ntruHristos,PrinteleAgatanghelParlantzos,actual
mentestarealSfinteiMnstiriAdormireaMaicii
DomnuluidinPolighiro.PrinteleAgatanghelosl
cunoscusepePrintelePaisienperioadacndultimul
seaflalaMnstireaStomiudinKonia,distrusn1943
denemiiinvadatori.Sanevoitacolonperioada1958
1962ialucratlareconstruireaei,ajutndui,totodat,
duhovnicetepecredincioiiaceleiregiunindeprtate.
DeacoloamerslaMunteleSinaiisastabilitlasi
hstriaSfinteiEpistimia.Puinmaitrziu,ns,din
motivedesntate,afostnevoitsrevinlaAthos,lsnd
nurmiubitasapustiedinmunteleclcatdensui
Dumnezeu.
PrimameantlnirecuPrintelePaisieaavutlocn
varaanului1965,cndlamvizitatlaChiliaSfinilor
ArhanghelidelaSchitulIviruluiSfntulIoanBote
ztorul.ErammpreuncuPrinteleAgatanghelicu
fratelemeuntruDomnul,ArhimandritulGrigoriePa
pasotiriu,actualmenteduhovnicictitoralMnstirii
SfntulIoanBoteztorulMetamorfosidinHalkidiki.
Acolo,CuviosulPaisieneaprimitcutoatdragosteai
simplitateaclugreasc.Atunciamnelescnuera
vorbadespreunsimplumonah,chiardacnfiarea
exterioarlaastatrimitea.Aveaprofunzimeduhov
niceasc.ntimpulacesteiviziteanoastre,neavorbit
despremrinimieidesprefaptulccelcesenevoiete
sducluptaceabunseaseamnceluicaresapo
groap.Neaexplicatc,attatimpctseaflncla
suprafa,estevzutdetoi.Cuctnainteaznpro
funzime,cuattseascundencetncet,pncndse
pierdedinochiilor.nacestfelicretinul,cuctface
Sf=ntul Paisie Aghioritul 9

lucrareduhovniceascninteriorulsu,cuattevit
laudeleicautstriascnevzut,cusimplitatei
mrinimie.
Ceestensmrinimiaicumacioneazomulm
rinimos?PrintelePaisieneaartatpracticntoatviaa
luic,ntradevr,aveamrinimieilucrantotdeauna
dupacestdreptar.DindragostefadeDumnezeu,se
jertfeapentrualii,uitndcutotuldesinensui,pentru
amplinivoialuiDumnezeu,spreslavaluiDumnezeu,
iarnupentruafiludatievideniatelnsui.Astfel,ne
artacnuestedeajunssavemmrinimie,adicsne
jertfimpentruceilali,ciisnemicmcumrinimie,
adicfrafirmaredesine,cinascuns,spreslavalui
Dumnezeu.Cndavemmrinimie,daraceastaeste
amestecatcumndria,atuncinuavemodihnaibucu
riapecareDumnezeuleoferfiilorSi.PrintelePaisie
simeapermanentbucuriajertfei,pentructotcefcea
izvoradininimasaiubitoareivoiacaaceastbucurie
sotransmittuturor,ntructdragostealuiacoperea
ntreagalume.
PrimaleciedespremrinimieneadatoPrintele
Paisiendimineaacndampornitdelachiliasapentru
anentoarcelaKareea.Cndneluamrmasbun,lam
ntrebatdactieundeseconfecioneazveste(kondo)
caaceeapecareopurtael.(nlimbagreac,cuvntul
kondodesemneazelementuldevestimentaiemo
nahalmenionatnPatericdreptkolov,scurt,
vest).naintedeamincheiapropoziia,oscoatei
miod.Dar,printe,iamzis,euvreausafludoar
cinefaceasemenealucrurinKareea,cascumprieu,
nusmiodaiSfiniaVoastr.Elainsistat,dareulam
rugatsmierte,cnuovoiprimi.
10 Sf=ntul Paisie Aghioritul

Dupaceastprimntlnireiexperienduhov
niceasc,auurmatialtevizite,inclusivlaspitaluln
careafostinternatn1966pentruooperaiegrea,carea
duratmulteore,ntimpulcreiaisaextirpatunplmn
ijumtate.Acolo,nspital,sacreatolegturduhov
niceasccuctevatinereevlavioaseiiubitoaredevia
monahal,fiiceduhovnicetialePrinteluiPolicarp,
careiaudonatsngelenecesarpentruoperaie.Dup
externare,afostgzduitlaofamiliecunoscutPrin
teluiPolicarp,unde,subsupraveghereaindrumarea
acestuiadinurm,icupurtareadegrijasurorilor,
sntateaCuviosuluiafostreabilitat,acestaputnds
sentoarciarilaiubitulsuMunteAthos.
Datoritacestuieveniment,Cuviosul,mnatdesen
timentulderecunotinfadePrintelePolicarpide
fiicelesaleduhovniceti,careiaufostalturi,saadresat
maisusamintituluiPrinteAgatanghelilarugatscea
rbinecuvntareaMitropolituluideatuncialKasandriei,
fericituldepomenireSinesie,pentrufondareauneim
nstiridemaicineparhiasa,pecarenaltpreasfinitula
datocumultbucurie.AstfelafostntemeiatSihstria
SfntuluiIoanTeologul,peteritoriullocalitiiSuroti,
Tesalonic,unde,peatunci,euslujeamcapreotparoh.La
aceastmnstire,Cuviosulaadus,maitrziu,moatele
sfntuluisuapropiat,aleCuviosuluiArsenieCapado
cianul.Totacolo,dupoperioaddemaresuferin,a
adormitntruDomnuliafostnmormntatnurmcu
20deani,transformndmnstireantrunlocdepele
rinajcunoscutnntreagaOrtodoxie.Acestsfntaez
mntaeditatpnacumasevolumefoartengrijitei
frumoslucratecucuvntriiapoftegmedealeCu
viosului,rodalnotieloradunatetimpdeanidezilede
Sf=ntul Paisie Aghioritul 11

ctremaici,volumetradusenmultelimbi,inclusivn
romn.
miamintescctevalucruridintimpulvizitelormele
lachiliaSfntaCrucedelaMnstireaStavronikita,
undesanevoitdinanul1969.Laaceeaichiliesene
voiseduhovniculsu,renumitulPrinteTihonRusul,pe
mormntulcruia,CuviosulPaisie,dinmultadragoste
fadestareullui,asditrozmarin,pentruanuficlcat
dectrepelerini.
Cuviosulnuvoiasjigneascpenimeni.Cevoias
spuncuiva,ospuneafolosindparabole,caiMntui
torul.Niciodatnulamauzitsjudece,sausosndeasc
pecineva,cintotdeaunacertacudragoste.Despregre
elilepecarevedeaclefacecineva,spuneacudureren
sufleticudragoste,pentruanurni:Srmanul!Cum
deafcutasta?!.Astfel,punndgndulcelbun,avea
unlocpentrufiecareninimasaceaplindeiubirepen
trutoi.
ncianimaleleaveaulocninimacomptimitoare
imrinimoasaPrinteluiPaisie,dupcumamputut
ieunsumismidauseamantrunadinvizitelemele.
ntimpcediscutamcuStareulnchilie,amauzitlaun
momentdatipetedeoarece.Ammersnmagaziei,
culanterna,amdescoperitunoricelculbuadinfa
rupt.Miaspus:Amaiciocutiecuap,casbeaoare
cii,iacoloalta,pentrusrmaniierpi.Undesgseasc
apaici,npustiu?!.
Sengrijeaidealteanimaleslbaticedinzon,de
acaliidevulpi,pecarelehrneantrunlocanume.
Altdat,miamintesc,ntimpceplecam,man
trebatdiscret:Undeteveiduce?.Iamrspuns:La
MnstireaFiloteu.Atunci,dndumidoufeliidepine,
12 Sf=ntul Paisie Aghioritul

miaspus:Bine.Veimergepeaceastscurtturpecare
tocmaiamdescoperito,iiaiaceastpine.Dar,
printe,pineaauadusopentruSfiniaVoastr;nupot
soprimesc,iamzis.Iao,veiaveanevoiedeea,a
insistat.Sfiebinecuvntat,amzisiamluato,cas
nulntristez,iampornit.ntimpulmersuluinspe
caldarm,maapucathipoglicemia.mieraimposibils
naintezchiariunpas.Atuncimiamamintitdepinea
pecareinsistasestareulsoiau,ammncatoi,astfel,
cubinecuvntarealui,miamrevenitiamcontinuat.
Aicisevedeiharismanaintevederiipecareoaveade
laDumnezeu,daridragosteaimrinimiasa.Aprefe
ratsselipseasceldepuinapinepecareoavea,
pentruamajutapemine.
Pevizitatoriisi,chiardaceraobosit,iconducea
demulteoripnlaunpunctdinafaragarduluichiliei.
Printe,pentrucvedemcsunteiobosit,vrugms
numaiieii.Nerspundea,glumind,frsianconsi
derareefortulsu.Binecuvntatule,vommergempre
unpnlastaie.Acoloneddeabinecuvntarealui.
NeapovestitodaturmtorulevenimentdespreP
rinteleEnoh,monahromnevlaviosicudiscernmnt,
delaochiliedinKapsala.PrinteleEnohseaflalaintra
reaMnstiriiStavronikita,vorbindcunitestudeni.
PrintelePaisie,fiindunuldintreceicareparticipaula
discuie,laauzitpePrinteleEnohspunnd:Noi,n
Romnia,avemimirenicarefacminuni.Deremarcat
cdiscuiaavealocntimpulluiCeauescu.Printele
Paisie,tiindcstudeniiaveaunedumeririnlegtur
cucalendarulivrndsiajuteduhovnicete,lantre
batpePrinteleEnoh:Acetioameni(mireniicarefceau
minuni),folosesccalendarulvechi,saupecelnou?.
Sf=ntul Paisie Aghioritul 13

PrinteleEnoharspunscusimplitate:Dumnezeunu
inecontdecalendarulvechisaunou,cideinimasimpl
imrinimoas.nacestfelstudeniiiauprimitrs
punsuldorit.
PedrumulsprechiliaCinstiteiCruci,eraochilie
undevieuiaunstarecuucenicullui,careeraimobilizat
lapat.Viaaloreragreadinpricinabtrneiiiabolii
uceniculuii,deaceea,mulilsaualimentesauchiar
banilauachilieioridecteorilipseastareul.Acesta,
vznddiferiteledaruri,sentristailrugapeprintele
Paisiesisftuiascpepelerinisnulasenimicdeoa
receieragreu:1.sifacrnduialademonahpentru
sineipentruucenic,2.sfacrugciunepentrudonatori,
dupcumdoreainimasaceamarei3.Sgseasctimp
slucrezepentrunevoilechilieiipentrungrijireauce
niculuisubolnav.
PrintelePaisienevorbeantotdeaunacumultad
miraiedespremrinimiaaceluistare.ntrosear,ne
spuneael,asimitcsaapropiatsfrituluceniculuisu
ferindi,nciudafaptuluicelnsuierabolnav,areuit
sajunglatimplachilie,cupuintimpnaintedeador
mireasa.Astfel,ucenicullaavutaproapeiaprivegheat
nrugciunecustareulsu.
EstecunoscutcPrintelePaisie,mnatntotdeauna
deenormasamrinimie,ivrndsnuntristezepeni
meni,fceaascultarefadeaproapelesu,dupcumse
vedeidinntmplareademaijos.Unmedicstomatolog
dinTesalonicinsistasreparedanturaStareului,care
aveamajoritateadinilordistrui,casscapededureri
ispoatmnca.Sastrduitmultpnslconving
peStaresacceptengrijireamedicalioprotezden
tar.PrintelePaisieiamulumitcldurosmedicului
14 Sf=ntul Paisie Aghioritul

pentrumareleajutoracordat.ntorcnduselachiliasa,
ns,deteamsnusescandalizezepriniicarelarfi
vzutcuprotezdentar,adecis,dupcumnespunea,
snuofoloseascniciodat.
ntotdeaunaconsecventidenezdruncinatnm
plinireavieiimonahale,chiardacbolnav,primeazilnic
nenumraivizitatori,neoferindodihnanecesarmult
suferinduluisutrup.Erantotdeaunagataibucuros
sajuteistransmitcevadinbucurialuiHristos,pe
careoaveadinbelugninimasaisascultecuatenie
icuinteresdurereafiecruia,chiardacdemulteori
sufereademigreneputernice,lucrupecarelamsesizat
inoi.
Odat,neapovestit:Erambolnaviaveamfebr.
Miamluattemperaturacutermometruliamvzutc
erafoarteridicat.Neavndputeresmifaccanonul,
metaniile,amzis:Dacaireuit,tangalachi(aalnu
meaStareulpediavol)sintriintermometru,cas
mpcleti,numivoifacecanonul.
Cumesteposibil,dintoateacestea,snuadmirm
mrinimiaispirituljertfelnicalStareului?Deamface
inoi,curugciunilelui,lafel!
nvacanadeCrciunaanului1985,mpreuncuun
elevdeliceulamvizitatpeStarelachiliaPanaguda,care
aparineadeMnstireaCutlumu,undevieuiadin
1979.ntimpuldiscuiei,adresndusetnrului,iazis:
Ascult,fiulmeu.Dumnezeuneadatomareputere,
cucareputemdevenisfini.Aceastaesteputereaegois
mului,nstangalachiamodificato,cuconsimmntul
nostru,inlocsajungemsfini(),devenimslba
tici().Deaceea,fiule,trebuiesnemicmcu
dragosteimrinimiespreDumnezeu,Creatorulnostru
Sf=ntul Paisie Aghioritul 15

pentrudarurilepecarenilednencetatnouifrailor
notri.
nlunaaprilieaanului1990,iubitulprietenntru
Hristos,ConstantindinIoanina,alavizitatpePrintele
Paisiepentrucaslvadisiabinecuvntareasa.Cnd
aajunslaPanaguda,Stareulvorbeapelerinilor.Constan
tin,pnatuncinecunoscutCuviosuluiPaisie,vzndul
cvorbeteinndnmnmetaniade300deboabe,sa
gndit:Printe,peaceastaiovoilua!.Atunci,Printele
Paisie,ntorcndusespreel,izice:Constantine,ceea
cegndetitunusepoaterealiza.Dece,Printe,nuse
poate?,lantrebatConstantin,darPrintelePaisieia
rspunszmbind:Pentrucmetaniiletaleau100de
boabe,ntimpcealemeleau300.Adouazi,Constantin
santorslaStare,cuunirdemetaniide300deboabe.
ArtnduleStareului,izice:ileamaduspeaces
tea,pentrucasmiledaipeacelea.AtunciStareulia
rspuns:Dacaifitiutcemiceri,numileaificerut.
Acesteaaufostaleadormituluimeustare,Printele
Tihonduhovnicul.Dar,dacmileceri,iale!.Aurmat
odiscuiefolositoaredesufletiPrintelePaisieia
descoperitevenimentecareurmassentmple.De
atunci,Constantinareacelemetaniidreptodorpro
tector,prinintermediulcruiasefacminuni,darpecare
mienumileadescoperit.
EsteocaracteristicaCuviosuluiPaisienvtura
luipredatntrunmodpedagogic,pentruafineleas
maiuor.nperioadacndsenevoialachiliaCinstitei
Cruci,civatinerisegndeausdevinclericimireni,
darconsideraucreverendaeraoproblemideaceea
doreausnumaifieobligatoriepurtareaei.AtunciSta
reularupttoatefrunzeledepetrunchiulunuimslin
16 Sf=ntul Paisie Aghioritul

dincurteiascrisuntext:Arboriiiaulepdatvemn
tul,svedemceroadevormaida!...ialturi:Preotfr
ras()=rtcit().Vedeamntotdea
unaacestmslinntimpulvizitelornoastreacolo.n
acestfel,arspunscelorcareicereauprereaasupra
reverendeii,maiales,celorcarevoiausiachiar...
binecuvntaredelaelpentruaiargumentancontiina
lornepurtareareverendei.
NespuneaCuviosulPaisiec,pecndstrbteaun
oradinMitropolianoastr,launtlnitctevadoamne
carelaurecunoscutifiecaredintreelelrugastreac
ipelacasaeipentruaobinecuvnta.Chiardaceram
obosit,neaspus,ammerslafiecarecas,pentrualem
pcagndulianulentrista.Deatunci,aceledoamne
selaudcubucurieicuunpicdemndriecuvizitaSta
reuluilacaselelor.NiciodatnuluanseamStareul
obosealasa...!
ndemnassentemeiezemnstiri(nafaraSfn
tuluiMunte),pentrucaspoatmergeacolocredincioii
issentreascduhovnicete.Spuneanmodcaracte
ristic:Undesefaceomnstire,sedomesticetelocul!.
AinsistatpelngArhimandritulGrigorie,predica
torulMitropolieinoastre,snusestabileasclaSfntul
Munte,dupcuminteniona,cisntemeiezeomnstire
nafaraMunteluiAthos.Astfel,aaprutcunoscutaide
toindrgitaSihstriedemaiciaCinstituluinainte
mergtorMetamorfosidinHalkidiki,unde,mai
trziu,afostpregtitpentrutiparcarteaViaaCuvi
osuluiPaisieAghioritul,scrisdeaghioritulIeromonah
IsaacdinLiban,fiuduhovnicescalCuviosului.
Deasemenea,cusfatulibinecuvntarealui,afost
ntemeiatiSihstriadeclugriSf.IoanRusul
Kassandra,carelarecastarepePrinteleTimotei.
Sf=ntul Paisie Aghioritul 17

Lafelsantmplaticumnstireanostr,aSf.Ar
senieCapadocianul,dinapropiereasatuluiVatoped
Halkidiki.SfntaMitropolieiaKassandriei,cubine
cuvntareaMitropolituluideatunci,adormitulntru
fericireSinesie,afostmpodobitcupatrumnstiri,
doudeclugriidoudemaici,landemnulCuvio
suluiPaisie.
Acestea,cudragosteaicurugciunilelui,funcio
neazpnastziioferajutorduhovnicescmultora.
ncheindalocuiuneamea,considercarfioscpare
dinparteameadacnuamenionactevalucrurii
desprepriniiduptrupaiSfntuluiStare,Prodromu
iEvloghia.
Cndva,ampusurmtoareantrebarefrailorlui,
CristinaiRafail:Cnderaicopiimiciifceaiobrz
niciicopilreti,tatlvostruvbtea?.Miaurspuns:
Nu.Nuneabtutniciodat,darnespunea:Dumnezeu
stelumineze,fiulmeu,casinelegigreeala.Am
admirateducaianeleaptpecareoofereacopiilorsi
tatlPrinteluiPaisie.nacestfel,cultivarespectulfa
deDumnezeuidragosteadintreei.
DupcelepovestitedeCuviosulPaisie,mamasa
ziceadintoatinimancontinuurugciuneaDoamne
IisuseHristoase,miluietem,chiariatuncicndi
ndeplineasarcinilesalecotidiene.Aceastrugciune
auzindoStareuldemiccopiliansuitopedeplin.Ne
spuneacmaimariisatului,recunoscndnelepciunea
mameilui,dobnditeprinharulluiDumnezeu,icereau
sfatulpentrurezolvareamultorproblemedezicuzi.
Dinasemeneardciniduhovnicetisanscutisa
hrnitdasclulmrinimiei,alrbdrii,alsmerenieiial
dragosteidezinteresateinesfrite,SfntulCuviosPaisie.