Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .040
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri complete
SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a dintre punctele A(1,0) i B (0,2) .
(4p) b) S se calculeze sin 60 + sin 30 .

(4p) c) S se calculeze aria triunghiului ABC n care AB = 4 , BC = 6 i m ABC = 60 .

(4p) d) S se calculeze aria total a unui cub care are volumul egal cu 27.
(2p) e) S se verifice dac dreptele de ecua ii x + y + 1 = 0 i 3 x + 3 y + 4 = 0 sunt paralele.


(2p) f) S se calculeze cos BAC , dac n triunghiul ABC avem AB = 3 , AC = 2 i BC = 7 .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se determine solu iile reale ale ecua iei x + 1 = 2 .

(3p) b) S se rezolve, n mul imea numerelor reale, ecua ia log 2 4 x 2 + 1 = log 2 4 .( )


(3p) c) S se calculeze probabilitatea ca un element n {0,1,2,3} s verifice rela ia 2 n {0,1,2,3}.

(3p) d) S se determine a R astfel nct valoarea minim a func iei f : R R,


f ( x ) = x 2 + 4 x + a s fie egal cu 4.
(3p) e) S se determine elementul neutru al legii de compozi ie definite pe [5, ) prin rela ia
x y = x 2 + y 2 25 .
x+3
2. Se consider func ia f : ( 2, ) R, f ( x ) = .
x+2

f (x ) = 1 +
1
(3p) a) S se verifice c , x ( 2,+ ) .
x+2
(3p) b) S se calculeze f ( x ) , x ( 2,+ )

(3p) c) S se arate c func ia f este descresc toare pe intervalul ( 2,+ ) .


1

(3p) d) S se calculeze f (x )dx


0

(3p) e) S se calculeze lim f (n ) .


n

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 040
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
SUBIECTUL III ( 20p )
1 2 2 2
Se consider matricele A = ; B = i mul imea
1 2 1 1

M = {C ( x ) = xA + B, x R}

(4p) a) S se calculeze determinantul matricei A.

(4p) b) S se calculeze matricele A2 i B2.

(4p) c) S se arate c A B = B A .

(2p) d) S se arate c C ( x ) C ( y ) = C ( y ) C ( x ) , oricare ar fi matricele C(x), C(y) M.

(2p) e) S se calculeze determinantul matricei C ( x ) , x R .

(2p) f) S se calculeze matricea (C ( x ))2 , x R .

(2p) g) Utiliznd metoda induc iei matematice , s se arate c C n ( x ) = C ( x n ), n N , x R .

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func iile f n : R R , f n ( x) = x(1 + x) n , n N * .

(4p) a) S se calculeze f n (x) , n N * i x R .

(4p) b) S se rezolve ecua ia f 2 ( x ) = 0 , x R .

(4p) c) S se arate c func ia f 2 ( x ) are un punct de minim local i un punct de maxim local.

(2p) d) S se arate c f n (x ) f n +1 (x ) , x [0,1], n N * .

f (x )dx , n N
*
(2p) e) S se calculeze n .
0

(2p) f) S se arate c f n (x ) = C n0 x + C n1 x 2 + C n2 x 3 + ... + C nn x n +1 , x R , n N * .

C n0 C n1 C nn n 2 n +1 + 1
(2p) g) S se arate c + ++ = .
2 3 n + 2 (n + 1)(n + 2)

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 040