Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .008
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete


SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze conjugatul num rului complex 3 +i.
(4p) b) S se calculeze lungimea segmentului cu extremit ile n punctele A(4, 1) i C (1, 4) .

(4p) c) S se calculeze sin + cos .


(4p) d) S se determine lungimea medianei din A n triunghiul ABC dac vrfurile sale sunt
A(2,4) , B( 3,5) , C (1,3) .
(2p) e) S se calculeze aria unui triunghi echilateral dac perimetrul s u este egal cu 12.
(2p) f) S se calculeze sin 105  folosind eventual formula sin (a + b ) = sin a cos b + cos a sin b .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se rezolve ecua ia 1 x = 2 , x 1 .

(3p) b) S se calculeze suma r d cinilor polinomului f = X 2 + X + 1 .

(3p)
c) S se rezolve ecua ia log 5 x = log 5 (2 x 1) , x >
1
.
2

(3p) d) S se rezolve, n mul imea numerelor reale, ecua ia 2 2 x +1 = 8 x .


(3p) e) S se calculeze probabilitatea ca un element n {1, 2, 3, 4 , 5} s verifice rela ia log 2 n > 1 .

2. Se consider func ia f : R R , f ( x ) = e x x + 1 .

(3p) a) S se calculeze f ' (x ) , x R .


1

(3p) b) S se calculeze f (x )dx .


0

f (x ) f (0 )
(3p) c) S se calculeze lim
x0 x
.

(3p) d) S se determine coordonatele punctului de extrem local al func iei f .


n+ n
(3p) e) S se calculeze lim .
n
n n
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 008
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )


0 1 0 0
Se consider matricele A = , B = i C = A B B A .
0 0 1 0

(4p) a) S se determine matricele A 2 i B 2 .

(4p) b) S se calculeze matricea A + B .

(4p) c) S se calculeze determinantul matricei A .

(2p) d) S se calculeze matricea C 2 .

(2p) e) S se calculeze matricea ( A + B )2007 .

(2p) f) S se determine suma elementelor matricei C + C 2 + C 3 + ... + C 2007 .

(2p) g) S se calculeze determinantul matricei C + C 2 + C 3 + ... + C 2007 .

SUBIECTUL IV ( 20p )

Se consider func ia f : (0, ) R , f (x ) = i irurile (a n )nN * i (bn )nN* ,


1
x3

a n = f (1) + f (2 ) + ... + f (n ) , bn = a n +
1
,n N * .
2n 2
(4p) a) S se calculeze
f (x )dx , x (0, ) .

(4p) b) S se arate c func ia f este descresc toare pe intervalul (0, ) .

(4p) c) S se arate c irul (a n )nN * este cresc tor.

(2p) d) S se determine ecua ia asimptotei spre + la graficul func iei f .

1 1 1
(2p) e) S se arate c < , k > 0 .
(k + 1) 3
2k 2
2(k + 1)
2

(2p) f) S se arate c irul (bn )nN* este descresc tor.

(2p) g) S se arate c 1 a n < 1,22 , n N * .

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 008