Sunteți pe pagina 1din 1

„Grupul reformatorilor din PDL” a declanşat

operaţiunea de înlăturare a greilor Blaga-Ber-


ceanu-Videanu din structura de conducere a
PDL. Critica adusă camarazilor: tentaţii oli-
Ionuţ Mureşan garhice şi deviaţionism de la linia europeană.

După cinci ani de procese cu Ministerul Apărării şi


cu Administraţia Cimitirelor, fiul foştilor dictatori şi Europarlamentarul Cristian Preda a partid. Mişcarea de disidenţă susţine
ginerele acestora au reuşit să-i deshumeze, ieri, declarat pentru „Puterea” că grupul că are destui adepţi şi că nu poate fi
pe Elena şi Nicolae Ceauşescu. Dezgroparea os- din care face parte se simte puternic înăbuşită, după modelul patentat de
emintelor celor doi a fost făcută cu cea mai mare şi pregătit să câştige competiţia internă PSD cu reformatorii reuniţi în „grupul
discreţie posibilă, departe de ochii presei, în Cimitirul pentru şefia democrat-liberalilor. El de la Cluj”. Secretarul general al par-
Ghencea Civil, la acţiune participând doar Mircea anunţă că o simte aproape de ideal- tidului, Vasile Blaga, pledează pentru o
Oprean, soţul Zoiei Ceauşescu. La ieşire, Mircea urile de la Bruxelles pe Elena Udrea, simbioză între generaţii şi autocritică în
Oprean a declarat jurnaliştilor că înclină să creadă că dar nu şi pe tridentul BVB. Situaţia este interiorul PDL.
rămăşiţele pământeşti aparţin celor doi dictatori, de- incertă şi pentru Emil Boc, care este
oarece a văzut urme de gloanţe în hainele acestora. văzut din ce în ce mai „nesigur”, atât
Oprean a spus însă că aşteaptă concluziile medicilor pe poziţia sa de la Guvern, dar şi din
legişti, care vor efectua un test ADN pe baza mostre-
lor recoltate de la cele două cadavre. Soţul Zoiei
Ceauşescu a mai arătat că, în opinia sa, cei doi nu
au fost îngropaţi creştineşte, în sensul că în sicrie, în
loc să se pună o pânză, s-a pus rumeguş, iar Nicolae
Ceauşescu are mormântul pe o alee, între alte ca-
vouri. Dan Dermengiu, directorul Institutului Naţional
de Medicină Legală (INML), a declarat pentru „Puter-
ea” că testul ADN va fi efectuat pe probe de ţesut
osos prelevate cu ocazia deshumării, procedeu com-
plex, ale cărui rezultate pot avea o exactitate redusă.
Potrivit directorului INML, „extragerea ADN-ului din
oase este un proces laborios, asemănător alchim-
iei”. Dan Dermengiu a explicat că acest proces pre-
supune îngheţarea probelor în acid azotic, tratarea
lor cu o serie de substanţe în vederea extragerii unui Criza economică a afectat puternic turismul intern şi extern. Vânza-
eventual material genetic, iar apoi multiplicarea lui rea pachetelor turistice interne pentru litoral şi staţiunile montane a
pentru obţinerea structurii ADN. Din aceste consider- scăzut aproape la jumătate comparativ cu anul 2008.
ente, spune Dermengiu, cât şi în funcţie de calitatea
materialului biologic recoltat, testul ADN ar putea Dacă în anii trecuţi, bugetarii se băteau existau zboruri spre Turcia sau spre Gre-
dura chiar şi şase luni. pagina 02 pe biletele de odihnă luate prin sindicat pen- cia, în acest an, doar la 2-3 zile decolea-
tru staţiunile de pe litoral sau de la munte, în ză un avion cu turişti spre aceste destina-
acest an nimeni nu se înghesuie să cumpere ţii de vacanţă.
nici cele mai ieftine pachete de vacanţă.
Şi vânzarea pachetelor turistice exter-
ne este grav afectată de situaţia economi-
că din ţară. Dacă anul trecut, în fiecare zi

Alecu Racoviceanu ră, pentru că adevărata esenţă a ceauşis- giu conducătorului iubit, Telejurnalul despre le ginecologice la care erau supuse toate
Stau pe chat cu un prieten, ma uit la te- mului e dusă. Următorul dictator va trebui să producţia-record la hectar. Sunt în mormân- femeile şi câte şi mai câte aberaţii pe care
levizor la ştiri şi dezbateri interminabile des- inventeze altceva, să fie mai rafinat! tul de la Ghencea Civil şi filmele americane le-am trăit. Şi azi, plimbând telecomanda
pre Nicolae Ceauşescu. Mă plictisesc şi mut O să dau câteva exemple de lucruri care cu genericul tăiat sau cele coreene în care televizorului, le credem coşmaruri ce nu au
pe un canal de filme, apoi pe altul. Nu în- murind au coborât definitiv ceauşismul în sătenii plâng pe tractoarele trimise de Ma- fost niciodată realităţi.
cepe nimic, aşa că pun din nou pe ştiri, îi mormânt. A murit frigul din case, odată cu rele Conducător. Istorie e şi bruiajul băgat
tai sonorul şi ascult muzică în căşti. Ridic el şi întunericul. Economia de energie care pe undele Europei Libere sau Vocea Ame-
ochii din calculator şi văd pentru a suta oară ne făcea să stăm în case iarna cu şubele ricii. Bancurile cu Nea Nicu şi Coana Lea-
azi numele lui Ceauşescu şi brusc îmi dau în spate e o amintire urâtă, incredibilă pen- na spuse la coadă la lapte.
seama că nu-mi pasă de deshumare, nici tru copiii care merg de Crăciun la mall în A murit şi mersul pe jos iarna, cu o pe-
de testul ADN. Pur şi simplu ştiu răspunsul, tricou. Cine mai ţine la îndemână, pe masa reche de ciorapi trasă peste cizme, oameni
Ceauşescu a murit, ceea ce însemna el cu din bucătărie o lumânare pe jumătate arsă zgribuliţi urmărind în şir indian o potecă
adevărat a murit în mine, în voi, în fiecare şi o cutie de chibrituri ca să poţi găsi măcar strâmtă ce traversează nămeţii ce acoperă
dintre noi. Şi asta e important. Sigur, mereu baia când se opreşte curentul? Apa strânsă Piaţa Universităţii. Decedată e şi pila pen-
vor exista tendinţe dictatoriale, un preşedin- în cadă pentru a curăţa weceul când ţevile tru a lua pe sub mână chiloţi chinezeşti, iz-
te care va vrea mai mult control, va fi com- râgâie a gol, istorie de speriat pruncii. mene din bumbac sau hârtie igienică. Uita-
parat cu Nea Nicu, dar va fi doar o metafo- Au murit cele două ore de program oma- te pe nedrept sunt şi jignitoarele controa-