Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare

al RM

Referat
La tema: Pori logice

Elab
orat:
Verific
at:
Soroca 2015
CIRCUITE LOGICE CU PORTI LOGICE

Tipuri de porti logice


Poarta SI (AND)

Este un circuit cu 2, 3 sau 4 intrari, a carui iesire, Y, este in starea logica 1 daca si numai daca toate
intrarile sunt in starea logica 1.

A B Y=A*B

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

a. Simbolul b. Tabelul de adevar

Fig.1 Poarta SI

Poarta SAU (OR)

Este un circuit cu 2, 3 sau 4 intrari, a carui iesire, Y, este in starea logica 1 daca cel putin una din
intrari este in starea logica 1.
A B Y=A+B

0 0 0

a. Simbolul b. Tabelul de
0 1 1 adevar

Fig.2 Poarta SAU


1 0 1
Poarta Nu (Inversorul)

Este un circuit cu o singura intrare, a carui iesire, Y, este


1 1 1
complementul (inversul) intrarii.

A Y=

a. Simbolul b. Tabelul de adevar


0 1
Fig.3 Inversorul

1 0 Poarta SI NU (NAND)

Este un circuit cu 2, 3, 4 sau 8 intrari, a carui iesire, Y, este in starea logica 0 daca si numai daca
toate intrarile sunt in starea logica 1.

A B Y=

0 0 1 a. Simbolul b. Tabelul de adevar

Fig.4 Poarta SI NU
0 1 1
Poarta SAU NU (NOR)

1 0 1 Este un circuit cu 2, 3, 4 sau 8 intrari, a carui iesire, Y, este in starea


logica 0 daca cel putin una din intrari
A B Y=
este in starea logica 1.

1 1 0

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0
a. Simbolul b. Tabelul de adevar

Fig. 5 Poarta SAU NU

Poarta SAU EXCLUSIV (XOR)

Este un circuit cu doua intrari, a carui iesire este in starea 1 daca si numai daca numai una din intrari
este in starea 1.

A B Y=

0 0 0

0 1 1 a. Simbolul b. Tabelul de adevar

Fig.6 Poarta SAU EXCLUSIV

1 0 1

1 1 0