Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iai

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor


Specilizarea:Administraie Public

Caiet de practic

Disciplina:Practic de Specialitate
Titular de disciplin: LECT. DR. PETRISOR Mihai-Bogdan

Student:
Urzic Mihaela-Sabrina

Anul 2, Grupa 5
1
PRIMRIA MUNICIPIULUI BOTOANI
JUDETUL:BOTOANI

PERIOADA DE DESFURARE:
15 IUNIE -29 IUNIE 2016

Planificarea practicii studentului

Conform dispozitiilor Sef Serviciu Resurse Umane d-na Anca Dumitrescu,am fost repartizata
pentru efectuarea practicii de specialitate la biroul Aparatului permanent al Consiliului local
sub indrumarea
d-nei consilier juridic Bercea Valentina

Data executrii, Activitatea desfurat,

15.06.2016-16.06.2016
Am studiat regulamentul de ordine interioara si regulamentului de organizare i
funcionare a Consiliului Local al Municipiului Botoani.

17.06.2016
Am participat la redactarea unui proiect de hotarare initiat de primarul orasului.
Am participat la redactarea documentelor pentru H.C.L.

21.06.2016-23.06.2016
Am intocmit avize pentru comisii .
Am numerotat dosarul sedintei Consiliului Local si am facut opis.

27.06.2016-29.06.2016
Am participat la redactarea adreselor catre servicii,directii,birouri si persoane interesate cu
inaintare H.C.L

Departamentul
Serviciul Administratiei Publice Locale

Administratia public n unitile administrativ- teritoriale se ntemeiaz pe principiile


autonomiei locale,descentralizarea serviciilor publice,eligibilitii autoritilor
administraiei publice locale, legalitii i consultrii cetenilor n problemele locale
de interes deosebit.

2
Distintia dintre administratia publica centrala si cea locala are la baza utilizarea mai multor
criterii cumulative ,criterii care au in vedere competenta teritoriala si materiala a organelor ce
compun administratia publica si natura interesului pe care il promoveaza.

Compartimentul Administratiei Publice


-APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL-

-Consiliul Local al Municipiului Botosani este compus din consilieri locali alesi prin vot
universal,direct si liber exprimat,in conditiile stabilite de legea privind alegerea autoritatilor
administratiei publice locale.
-numarul membrilor Consiliului Local al Municipiului Botosani se stabileste prin ordin al
Prefectului judetului Botosani, in functie de numarul locuitorilor,potrivit prevederilor art.29
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata, in Mun. Botosani sunt 23
consilieri.
-validarea alegerii consilierilor se face de catre Judecatoria Botosani,potrivit procedurii aratate
la art.30 din Legea administratiei publice locale, republicata.
-pentru validarea mandatelor canditatilor declarati supleanti ese aplicabila aceeasi
procedura.Pot fi validati numai candidatii declarati supleanti care, la data validarii, fac dovada
faptului ca sunt inscrisi in partidul politic, alianta politica sau alianta electorala pe a carei lista
au candidat la alegeri.
- constituirea Consiliului local se face n conformitate cu prevederile art. 31 din Legea
administraiei publice locale nr. 215/ 2001, republicat, la convocarea prefectului, n edina
de constituire n termen de 25 zile de la data desfurrii alegerilor. Convocarea consilierilor
locali alei i validai n funcie se face de ctre prefect, n maxim 5 zile de la pronunarea
hotrrii de validare. La edina de constituire poate participa prefectul sau reprezentantul su,
precum i primarul sau, dup caz, candidatul declarat ctigtor la alegerile pentru funcia de
primar.
- la edina de constituire a consiliului local , prezena consilierilor alei este obligatorie, cu
excepia cazurilor n care absena este temeinic motivat.

Atribuiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniiativ i hotraste, in condiiile legii, in toate problemele de
interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege in competena altor autoriti ale
administraiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:
a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor
autonome de interes local;
b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau
municipiului;
c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau
municipiului;
d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;
e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

3
a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de organizare
i funcionare a consiliului local;
b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i statul de
funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de
interes local, precum i reorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercit, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile
corespunztoare participaiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n
condiiile legii.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;
b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i
contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare, n numele unitii
administrativ-teritoriale, n condiiile legii;
c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;
d) aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de
investiii de interes local, n condiiile legii;
e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unitii
administrativ-teritoriale;
f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii cu
prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei
mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotrate darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public
a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes
local, n condiiile legii;
b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a comunei,
oraului sau
municipiului, dup caz, n condiiile legii;
c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i
urbanism ale localitilor;
d) atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective de
interes public local.
(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
1. educaia;
2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;
3. sntatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public;
8. situaiile de urgen;
9. protecia i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a
parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale;
11. dezvoltarea urban;
12. evidena persoanelor;

4
13. podurile i drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public local, dup caz;
15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;
16. activitile de administraie social-comunitar;
17. locuinele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii administrativ-
teritoriale sau n administrarea sa;
18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale de pe raza unitii
administrativ teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotrate acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii, personalului sanitar i
didactic;
c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local;
e) aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale i a
utilitilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa;
f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor
prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local.
(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau
strine, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte
de interes public local;
b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea comunei, oraului sau municipiului cu uniti
administrativ-teritoriale din alte ri;
c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-
teritoriale din ar sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i
internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor
interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu merite deosebite
titlul de cetean de onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui regulament
propriu. Prin acest regulament se stabilesc i condiiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.

Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu local

Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului.


Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel
puin o treime din numrul membrilor consiliului.
n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei
sau ai oraului convocarea consiliului local se poate face de ndat.

Convocarea

Convocarea se face, n scris, prin intermediul secretarului unitii administrativ - teritoriale,


astfel, n cazul:
- edinelor ordinare cu cel puin 5 zile naintea edinei;
- edinelor extraordinare cu cel puin 3 zile naintea edinei;
- n caz de for major i de maxim urgen convocarea consiliului local se poate face de
ndat.

5
Convocarea consiliului local se face prin dispoziie de convocare a primarului n care vor fi
precizate:
- data,
- ora,
- locul desfurrii,
- ordinea de zi a acesteia.

Invitaia de edina

Preia o parte din dispoziia de convocare.


Aceasta se transmite prin grija secretarului consilierilor locali si va cuprinde:
- data,
- ora,
- locul desfurrii,
- ordinea de zi a acesteia,
- meniunea ca materialele edinei pot fi studiate naintea asteia la biroul secretarului
localitii
- ca anexa va cuprinde lista nominala a consilierilor locali i semntura de confirmare a
primirii invitaiei la edina de consiliu.

Ordinea de zi

Ordinea de zi este nscris n cuprinsul invitaiei de edin transmise consilierilor.


Proiectul ordinii de zi se ntocmete la propunerea primarului, consilierilor, secretarului,
comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetenilor.

Ordinea de zi a edinelor consiliului local cuprinde:

1.proiecte de hotrri, nsoite obligatoriu de avizul comisiilor de specialitate crora le-au


fost transmise n acest scop i de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu al consiliului local;
2.rapoarte sau informri ale conductorilor unitilor subordonate sau care se afl sub
autoritatea consiliului;
3.timpul acordat declaraiilor politice, ntrebrilor, interpelrilor, petiiilor;
4.alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

Problemele nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi dezbtute dac nu


sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de
specialitate al autoritii administraiei publice locale, care va fi elaborat n termen de 30 de
zile de la solicitarea iniiatorului, precum i de avizul comisiei de specialitate a consiliului,
cu excepia cazurilor prevzute la art. 40 alin. (2) i (4) (adic a edinelor extraordinare i
cele convocate de ndat).
Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai
oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. n comunele sau oraele n
care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul
locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cetenilor
aparinnd minoritii respective. Aducerea la cunotin public a ordinii de zi trebuie
consemnat ntr-un proces verbal de afiare.

6
Dezbaterea problemelor se face n ordinea strict n care acestea sunt nscrise pe ordinea de zi,
aprobat la nceputul edinei de consiliu. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru
probleme urgente i numai cu votul majoritii consilierilor prezeni.

Procesul verbal al edinei

Pentru fiecare edin de consiliu se ntocmete, de ctre secretarul localitii, un


proces verbal al edinei.
n procesul verbal se va meniona:
- felul edinei de consiliu (ordinar/extraordinar);
- data edinei;
- locul edinei;
- dispoziia de convocare a edinei (art.40, alin.8 Legea 215/2001);
- prezena;
- ordinea de zi a edinei, modificri ale acesteia in cazurile expres prevzute de lege;
- aprobarea procesului verbal al edinei anterioare, eventualele obieciuni;
- dezbaterile generale i pe articole asupra proiectelor de hotrri;
- modul i rezultatul votului;
- hotrrea/hotrrile si numrul acestora ce iau natere in urma votrii.
Procesul verbal al edinei va fi semnat de consilierul care conduce edinele de consiliu
(preedintele de edina) i de secretarul unitii administrativ-teritoriale.
Consilierul care conduce edinele de consiliu, mpreun cu secretarul unitii
administrativ-teritoriale i asum, prin semntur, responsabilitatea veridicitii celor
consemnate.
naintea fiecrei edine secretarul pune la dispoziie consilierilor, n timp util, procesul-verbal
al edinei anterioare, pe care ulterior l va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii
au dreptul ca n cadrul edinei s conteste coninutul procesului-verbal i s cear
menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar. In acest caz, secretarul va
ntocmi o nota pe care o va anexa procesului verbal.

Dosarul special al edinei

Pentru fiecare edin de consiliu se ntocmete, de ctre secretarul localitii, un dosar


special al edinei respective.
Dosarul special al edinei conine:
- opisul dosarului, cu actele pe care acesta le conine si numrul de pagini;
- dispoziia de convocare a edinei cu respectarea termenelor legale si avizata de secretar;
- dovada publicitarii in mass-media printr-un proces verbal de afiare;
- prezenta consilierilor la edina consemnata intr-un tabel nominal de prezenta pe care l va
semna fiecare consilier local prezent si va fi contrasemnat de secretar;
-procesul verbal al edinei;
-hotrrile adoptate n edina respectiv;
-toate proiectele de hotrri trecute pe ordinea de zi;
-avizul comisiei de specialitate i raportul compartimentului de resort pentru fiecare proiect de
hotrre n parte;
-alte materiale(adrese, cereri, documente) supuse dezbaterii.
Toate documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba roman, n caz contrar prin
grija primarului se va asigura traducerea n limba roman tuturor acestor documente.

7
Dosar special al edinei va fi numerotat, sigilat i semnat de consilierul care conduce
edinele de consiliu i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal n proxima edin de
consiliu.

Cu privire la activitatea de promovare, avizare, nregistrare i distribuire a dispoziiilor


primarului:

- primete de la compartimentele funcionale i ine evidena dispoziiilor primarului, ntr-un


registru special;
- multiplic i distribuie dispoziiile primarului pentru ducerea la ndeplinire , ctre
compartimentele funcionale i persoanele interesate;
- comunic prefectului, n termenul prevzut de lege, dispoziiile primarului, n vederea
exercitrii controlului de legalitate ;
- ntocmete referate i redacteaz dispoziii ale primarului;
- urmrete ducerea la ndeplinire a acestora;
- ine la zi baza de date privind dispoziiile primarului;
- urmrete coroborarea dispoziiilor primarului cu actele normative cu putere juridic
superioar.

Privitor la organizarea alegerilor locale, generale i consultarea prin referendum a


populaiei:

- coordoneaz lucrrile pentru alegerile locale, camerei deputailor, senatului i preedintelui;


- face propuneri privind delimitarea seciilor de votare ;
- face propuneri privind stabilirea locurilor de afiaj electoral, a celor pentru organizarea
adunrilor publice i a sediilor seciilor de votare ;
- asigur efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secii de votare, pentru
scrutinurile stabilite i le pred preedinilor acestora;
- asigur condiiile necesare consultrii de ctre ceteni a listelor electorale;
- ntocmete lista cu persoanele propuse a fi desemnate preedini sau lociitori la seciile de
votare i o nainteaz preedintelui tribunalului;
- transmite informaii solicitate de formaiunile de eviden a populaiei;
- ine evidena persoanelor acre au pierdut drepturile electorale i procedeaz n conformitate
cu legea;
- ine la zi baza de date (program ) privind listele electorale permanente, puse la dispoziie de
Inspectoratul de poliie i le actualizeaz permanent.

Cu privire la evidena tampilelor, sigiliilor i parafelor :

- urmrete ndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, tampilelor i parafelor din


cadrul Consiliului local i eventual modificarea acestuia;
- ine evidena , ntr-un registru specific, a tampilelor, sigiliilor i parafelor ;
- pred i preia de la compartimentele funcionale tampilele, parafele i sigiliile pe baz de
proces verbal;
- pstreaz tampilele, sigiliile i parafele scoase din uz i procedeaz la distrugerea acestora
n baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primriei;
- ntocmete registrul unic de documente, parafeaz i numeroteaz fiecare registru nscris n
acesta.

8
In ce privete activitatea de reglementare i informare documentar:

- nregistreaz, distribuie, urmrete rezolvarea n termen i expediaz corespondena;


- ntocmete i ine la zi evidena legislaiei n vigoare pe domenii de activitate;
- colecioneaz actele normative ce se aplic n administraia local pe domenii de activitate ;
- asigur procurarea prin abonament a principalelor publicaii i a unor lucrri de specialitate
necesare;
- ine evidena publicaiilor, lucrrilor de specialitate i a celorlalte materiale date spre pstrare
ntr-un registru special i pe baz de fi;
- distribuie n baza unui registru compartimentelor interesate, publicaiile la care este abonat
primria ;
- asigur afiarea citaiilor primite de la instanele de judecat;- ndeplinete i alte atribuii
stabilite prin acte normative sau ncredinate de conducerea executiv i deliberativ;1

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale

Indeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii:


a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i le preedintelui consiliului judeean,
hotrrile consiliului
local, respectiv ale consiliului judeean;
b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i
primar, respectiv consiliul judeean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect;
d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor
primarului, respectiv a hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor preedintelui
consiliului judeean;
e) asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele
interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i
efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, intocmete procesul verbal al
edinelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile
consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;
g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i
comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuii prevzute de lege sau insrcinri date de consiliul local, de primar, de consiliul
judeean sau de preedintele consiliului judeean

Primarul unitatii administrativ-teritoriale

(1) Primarul indeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:


a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
c) atribuii referitoare la bugetul local;
d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
e) alte atribuii stabilite prin lege.
(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplinete funcia de ofier de stare civil i de
autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind
organizarea i desfaurarea alegerilor, referendumului i a recensmntului. Primarul
indeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.

9
(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic,
social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;
b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii
administrativ teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercit funcia de ordonator principal de credite;
b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului local;
c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de
titluri de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;
d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor
la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar.
(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i
de utilitate public de interes local;
b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen;
c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile
prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)d);
d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i controlului
efecturii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)d), precum i
a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii administrativ-teritoriale;
e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de
serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor
publice de interes local;
f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului
local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte
normative;
h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile
angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i
gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale din unitile administrativ teritoriale, precum i cu consiliul judeean.
(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza
concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la
propunerea primarului, n condiiile legii.

Actele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora

1.Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:


a) primarul emite dispoziii;
b) consiliul local adopt hotrri;
c) consiliul judeean adopt hotrri.
2.Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel mult 5
zile lucrtoare de la semnarea lor.

10
3.Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:
a) primarului unitii administrativ-teritoriale;
b) prefectului judeului.
4.Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului.
5. Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul
judeului se efectueaz prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale.
6. Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public prin
grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.
7. Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului judeean sunt
supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz
activitatea.

Contravenii i sanciuni

(1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei


urmtoarele fapte:
a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;
b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean de ctre
preedintele consiliului judeean;
c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului
bugetului unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele consiliului
judeean, din culpa lor;
d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor prevzute
de lege, din culpa lor;
e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului
judeean, n calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa de
autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local
(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

Proiectele de hotrri :

Dreptul la iniiativ pentru proiectele de hotrri ale consiliului local aparine


primarului, consilierilor sau cetenilor. Redactarea proiectelor se face de ctre cei care le
propun, cu sprijinul secretarului i al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autoritii
administraiei publice locale.
Proiectele de hotrri vor fi nsoite de o expunere de motive i vor fi redactate n
conformitate cu normele de tehnic legislativ.
Proiectele de hotrri se transmit spre dezbatere i avizare comisiilor de specialitate ale
consiliului local, precum i compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului,
n vederea ntocmirii raportului.
Raportul compartimentului de resort se ntocmete i se depune la secretarul unitii
administrativ-teritoriale, nainte de ntocmirea avizului de ctre comisia de specialitate, spre
a putea fi avut n vedere de ctre aceast comisie.
Dup examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local
ntocmete un aviz cu privire la adoptarea sau, dup caz, respingerea proiectului ori
propunerii examinate.

11
Avizul se transmite secretarului unitii administrativ-teritoriale, care va dispune msurile
corespunztoare difuzrii lui ctre primar i ctre consilieri, cel mai trziu o dat cu invitaia
pentru edin.
Proiectele de hotrri i celelalte propuneri, nsoite de avizul comisiei de specialitate i de
raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se nscriu pe ordinea
de zi i se supun dezbaterii i votului consiliului n prima edin ordinar a acestuia.
Proiectele de hotrre vor fi aduse la cunotin publicului, prin afiare cu cel puin 30 de zile
nainte de supunerea spre analiz, avizare i adoptare de ctre autoritile publice.
Deci, proiectele de hotrri i celelalte probleme asupra crora urmeaz s se
delibereze se nscriu pe ordinea de zi numai dac sunt nsoite de avizul comisiilor de
specialitate crora le-au fost transmise n acest scop i de raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local, cu excepia proiectelor de hotrri
asupra crora se delibereaz n cadrul edinelor extraordinare i de ndat.
n cadrul edinei de consiliu, asupra proiectelor de hotrri au loc dezbateri generale
i pe articole, consilierii putnd formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele formulate se supun votului consiliului n ordinea formulrii lor. Dac s-a
adoptat textul iniiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse
fr a se mai supune votului.
Odat adoptate, n urma supunerii la vot, hotrrile consiliului local se semneaz de
consilierul care conduce edinele de consiliu i se contrasemneaz, pentru legalitate, de
ctre secretar. Secretarul nu va contrasemna hotrrea n cazul n care consider c aceasta
este ilegal sau c depete competenele ce revin, potrivit legii, consiliului local. n acest
caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivat, care va fi consemnat n
procesul-verbal al edinei.
Secretarul va comunica hotrrile consiliului local primarului i prefectului, de ndat, dar nu
mai trziu de 3 zile de la data adoptrii. Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu
privire la legalitate, se face n scris de ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru
special destinat acestui scop. Aadar, e necesar sa fie ntocmit un registru special in care vor fi
nregistrate adresele de naintare ale hotrrilor si dispoziiilor .

12
Concluzii:

Stagiul de practica pe care l-am efectuat in perioada 15 iunie-29 iunie m-a ajutat sa-mi
dezvolt aptitudinile practice si sa-mi pun in aplicare cunostintele acumulate in anul 2. Am
avut ocazia sa observ si sa analizez cum se desfasoara activitatea intr-o institutie publica si
anume, Primaria Municipiului Botosani.
Functionarii publici din aceasta institutie sunt niste oameni profesionisti si destinati
serviciului in folosul comunitatii;spatiul in care isi desfasoara activitatea este unul adecvat si
modern;institutia desfasurandu-si activitatea intr- o cladire renovata .
Cetatenii din aceasta unitate administrativ-teritoriale sunt primiti si ascultati de catre orice
membru al institutiei si se incearca rezolvarea tuturor problemelor care le sunt adresate,in
masura posibilitatilor si in conditiile legii.
In perioada desfasurarii practicii de specialitate,aceasta fiind doar o perioada scurta nu am
putut sa observ aspecte negative sau impotriva legii,intreaga activitatea se desfasoara in
conditii normale si in conditiile legii.

13
BIBLIOGRAFIE:

1.Legea Administraiei Publice Locale nr. 215/2001

2.Documente Primaria Municipiului Botosani

14