Sunteți pe pagina 1din 5

Crestereasi dezvoltareacopilului

-copiisuntconsiderati
resursaviitorului

-abilitateanurseide a contribuila ingrijireaoptimaa copiilorva crestecalitateavietii


acesfuia

-principiile cresteriisi dezvoltarii:


1 qestereaestecantitativasi calitativa
2 cresterea
esteun procescontinuu
3 cresterea
urmareste
o anumitaordine,estesecventiala
4 moduldedezvoltareestediferit de la copil la copil
5 ritmul de cresterenu esteconstant
6 modificarearateide cresteredepindedealternare4conditionarea
din interiorsi
exteriorulorganismului
7 cresterea
esteun proceseomplexdepinzand
dearmonizarea
factorilorfizici, mentali,
socialisi emotionali
8 fiecarecopil crestesi sedezvoltaintr-unmodunic
-teoriiledezvoltarii:
-amintimteorialui Piaget' filozof si psihologelvetian,carearatalegaturaintreoriginea
functieimentalesi intelegerea
lumii inconjuratoare
s 'Erikson' psiholog,atribuiesanatatea
unuiom adultla capacitatea
de a iubi si dea munci

-tipurile de cresteresi dezvoltare:


A. dezvoltarelizica:
I schimbariin cresterea
generala
a corpului
2 proportiacorpului
3 dezvoltarea
musculaturii
4 inaltimea
5 greutatea
6 circumferintacapului
7 diametrultoracic
8 dimensiunea
abdominala
si pelvica
B. dezvoltareamentala:
-potentialulcapacitatiimentaleesteprezentataincadela nasterefiind puternicinfluentat
defactorii ftzici,denutritite,desuportulemotionar
precumsi in implic areain arra,
educatiesi munca
-coeficientuldeinteligentaestedefinitaca fiind proportia
dintrevarstacronoligicasi cea
normala
varstamentala X 100
QI= varstacronologica

-peste140-geniu
-intreQI- 90-110-normal
-sub90- intarzieremintaladediferitegrade
C dezvoltareemotionala:
I socializarea:nu esteo trasaturainascuta,
seinvatain relatiilecu cei dinjur
2 jocul:reprczintaocomponenta foarteimportanta
a dezvoltariiemotionale, important
fiind atatjocul solitarcatsi jocurilein grup

Stadiiledezvoltarii:
-sugarul:varsta:o luna-unan
I crestereafizica:
-greutatea:0-3
luni_750glluna
3-6 luni-600g/luna
6-12luni-500g/luna
Jungimea:I luna-4cm/luna
2-3luni-3cm/luna
4luna-2cm/luna
din luna a-S-a-l2lunilcm/luna
-dentitia:
a) primara:la7,5luni incisivulcentral,la 9 luni incisiviilaterali,Ia 14luniprimul
molar,la 18luni caninul,la}4 lunial doileamolar
b) definitiva: la 7 anijumatateincisiwl central,Ia
Eani incisivul,la l0 anijumatate
primulmolar,la 11anijumatatecaninul,la24
aniprimulmolardefinitiv
2 dezvolt area psihomotorie:
-nou-nascutul doarme20-22h/zi,la2luniisi ridicacapulin pozitiepe
burta,la 3 luni se
invartedepe abdomenpe spate,la 5 luni stasprijinit
intreperne,la 6 luni stasingurin
sezut'la 7-8 luni seridicasi setine demargineapatului,la 9-l 0 luni faceprimii pasi
ajutati,la 12lunimergesingurcubazalarsa

3 dezvoltar ea comportamentalui:
-nou-nascutulpercepetotul in termeniiconfortuluisau
disconfortuluipersonal
-in primalunafixeazaobiecteleluminoase
'la2'3luni urmaresteobiecteresi recunoaste
voceamamei
-in lunaa-4-aincepesagahgureasca
-in a-6-alunaincepesasilabiseasca
-la l0 luni acordaatentiera auzbeanumelui
si imitacuvintereadurtilor

4 nevoileJizice:
-alimentatia
:debazalaptele;la 6 luni sefacediversificareaalimentatiei
-igiena:eliminarea
de urinasi fecaleesteinvoluntara
-confortul:sugarul nu tolereazadisconfortulfizic,acestatraducandu-se
prin plans
-exercitiulsi activitateafizica:sestimuleaza
de catreparinti
-somnul:doarme2A-22Wzi

-copilulmicl perioadal-3 ani


1 crestereasi dezvohareaftzica:
'in aceasta perioadainvata:mersur sigur,saritur,alergatur,
aruncafea mingii, manuirea
linguriisi a canii,scrisulcu creionul,controlulvoluntar
al intestinului
si vezicii
2 dezvoltareacomportamentalast sociala:
-copilulestedependentde prezentamamei
si incepecapacitatea
decomunicare
verbala
-esteperioadaintrebarilor
3 nevoilefizice:
-nutritia:manancade obicei5 mese,3 meseprincipalesi
2 gustari
-securitatea:esteactiv,energicsi foartecurios,perioada
marlor accidente
-ingrijirea de securitate:inaceastaperioadavizita medicara din 5 in 6 runi
'nevoileemotionalesi sociale:este aproape inteligibil,fiind intelesmai binedefamilie
decatdestraini

-prescolarul:3-6 ani
I crestereasl dezvoltareafizica:castiga
in greutatecam2kg/an,h crestecu 7,5
cm anual
2 dezvoltareo mentalu:vocabularulseimbogateste in modspectaculos, aparecuriozitatea
si gandireacareduc la variateexperiente
3 dezvoltareacomportamentalasl soclala:este
dependentdeprezentafamiliei apar
primeletemerisubformadefantasme
4 nevoile/izice:copilurestedependent dea manca,mananca 5 gustaripe zi
5 nevoileemotionalesi sociale:subindrumare
copilulconstientize
azaceebinesi cee
rau,folosindaceasta in luareapropriilordecizii

-scolarul:6-12ani
I ctestereasi dezvoltarealizica:rata
crestein inaltimescadesi cresteratacastiga
in
greutate
2 dezvoltareacomportamentalasi sociala:
in aceasta
perioadaestemult mai influentata
deprieteni,colegiiar printretemeriare
frica exagerata
demoane
3 nevolielizice in aceastaperioadadincauzacresteriiactivitatii frzicecopiluleste
permanent flamand
4 nevolieemotionalesi soclale:copilul
necesita
multadragoste
si afeotiune,incurajare,
incurajarea
responsabilitatilor
prin oferireademici recompense

-adolescentur:perioada definitivariicaractereror
sexuare
secundare
I crestereasi dezvoltarcafiZica:
a) fetele:pubertatea
apareintre l0-13 ani cu dezvoltarea
sanilor,largireasoldurilor,
aparitiaparuluiaxilarsi pubiansi aparitita
menarhei
b) baietii:pubertatea
rz-r4anicucresterea in greutatea
si h, ingrosarea
vocii,largimea,
Iugimeaumerilor,aparatiaparului facial,axial
sipubian,instalearea
secretiei
desperma,
primaejaculare careseproducein timpulsomnului
2 dewoltareacompoframentalasl soclala:
adolescenful
seoredematur,relatiacu parintii
oscilanta,secredetot timpurnedreptatit,arenevoiedemurtaintelegere
3 nevoliefizice: imagineade sineestefoarte
importanta
4 nevoilesi sociale:luareauneidecizii
poateproduceteamaadolescentului, parintii
hebiuesaasculteatentadolescent, sal incurajeze,
nu trebuiesaabtii sa-iaratidragostea
pecareo porti

?
z
a