Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE

varianta 1
pentru concurs de recrutare pentru ocuparea funciei publice de conducere vacant de
secretar al comunei Movila Miresii, judetul Brila

1.ENUMERATI CATEGORIILE DE ATRIBUTII ALE PRIMARILOR SI INDICATI


ATRIBUTII PENTRU TREI CATEGORII LA ALEGERE, IN CONFORMITATE CU LEGEA
215/2001 REPUBLICATA -20 puncte

BAREM CORECTARE
Enumerarea a 5 categorii de atributii 1 punct pentru fiecare = 5 puncte
Enumerarea atributiilor - 3 categorii = 10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Raspuns:
Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:
1) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;
2) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;
3) atribuii referitoare la bugetul local;
4) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
5) alte atribuii stabilite prin lege.
1) In exercitatarea atributiilor de reprezentant al statului, n condiiile legii, primarul
ndeplinete funcia de:
- ofier de stare civil;
- autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale de profil;
- atribuii privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a
recensmntului.
2) n exercitarea atribuiilor referitoare la relaia cu consiliul local primarul are urmatoarele
indatoriri:
- prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic,
social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;
- prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;
- elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii
administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.
3) n exercitarea atribuiilor referitoare la bugetul local, primarul:
- exercit funcia de ordonator principal de credite;
- ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le
supune spre aprobare consiliului local;
- iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de
titluri de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;

2.CARE SUNT AUTORITATILE ADMINISTATIEI PUBLICE PRIN CARE SE REALIZEAZA


AUTONOMIA LOCALA SI ACTELE EMISE DE ACESTEA IN EXERCITAREA
ATRIBUTIILOR CE LE REVIN CONFORM LEGII 215/2001 REPUBLICATA? -20 puncte

BAREM CORECTARE
Prezentarea autoritatilor administratiei publice locale 5 puncte
Comentariu realizare a autonomiei locale si actele emise in exercitarea atributiilor - 10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Raspuns:
Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz n
temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice,
eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n
soluionarea problemelor locale de interes deosebit.
Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei
publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care
le reprezint, treburile publice, n condiiile legii. Acest drept se exercit de consiliile locale i
primari, precum i de consiliile judeene, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Aceste dispoziii nu aduc atingere posibilitii de a
recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a
cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.
Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial.
Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n limitele
prevzute de lege.
Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile, precum i
gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului,
dup caz.
Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii, competene exclusive,
competene partajate i competene delegate.
Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele legii,
s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n competena
altor autoriti publice.
Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii i
autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei,
legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.
n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte,
precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare.

3.ENUMERAI SANCIUNILE DISCIPLINARE ALE FUNCIONARILOR PUBLICI


I COMENTAI MODUL DE APLICARE A ACESTORA -20 puncte

BAREM CORECTARE
Enumerarea a 5 sanctiuni x 1 punct pentru fiecare = 5 puncte
Comentariu mod de aplicare = 10 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Raspuns
Sanctiunile disciplinare sunt:
1)mustrare scrisa;
2)diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
3)suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in
functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
4)retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an.
5)destituirea din functia publica.
La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii
disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele
abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta
in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei
legi.
Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de
disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii
abaterii disciplinare.
In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca
infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea clasarii ori
renuntarii la urmarirea penala sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea,
renuntarea la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei sau incetarea procesului penal.
Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o
abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei
publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau,
dupa caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau
altei structuri a autoritatii ori institutiei publice..
Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si
dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub
sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o
declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.

Membru :

IONESCU GETA
SUBIECTE
varianta 2
pentru concurs de recrutare pentru ocuparea funciei publice de conducere vacant de
secretar al comunei Movila Miresii, judetul Brila

1.PREZENTAI PRINCIPIILE GENERALE CARE GUVERNEAZ CONDUITA


PROFESIONAL A FUNCIONARILOR PUBLICI. COMENTAI PRINCIPIUL
IMPARIALIII I INDEPENDENEI. -20 puncte

BAREM CORECTARE
Art.3
- 9 principii x 1 puncte = 9 puncte
- comentariu 6 puncte
-capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor - 5 puncte

Raspuns:
Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele:
a) suprematia Constitutiei si a legii
b) prioritatea interesului public;
c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice;
d) profesionalismul;
e) impartialitatea si independenta
f) integritatea morala;
g) libertatea gandirii si a exprimarii;
h) cinstea si corectitudinea;
i) deschiderea si transparenta.
Principiul conform caruia functionarii publici sunt obligate sa aiba o atitudine obiectiva,
neutral fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei
publice.
Cu privire la dreptul funcionarului public de a face parte din partidele politice s-au conturat
dou opinii contrare:
- Una care consider administraia ca anexa politicului i ca atare posibilitatea ca
funcionarii s fie politici dispare.
- Alta care consider c funcionarul are n principal executarea deciziei politice,
fr a participa la activitile partidelor.
n Legea 188/1999 privind Statutul Funcionarilor Publici la articolul 42 se stipuleaz
Funcionarii publici au obligaia ca n exercitarea atribuiilor ce le revin s se abin de la
exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

2.PREZENTATI 5 CAZURI DE ELIBERARE DIN FUNCTIA PUBLICA IN


CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL
FUNCTIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE
ULTERIOARE-20 puncte
BAREM CORECTARE
Enumerarea a 5 situatii x 3 puncte pentru fiecare = 15 puncte
Capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din
functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile
lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri:
1)autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate,
iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;
2)autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii,
prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
3)ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul
public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la
data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;
4)pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la
evaluarea performantelor profesionale individuale;
5)starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor
competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile
corespunzatoare functiei publice detinute;
In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde
functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

3.COMENTAI NOIUNILE DE LIBERTATE A CONTIINEI I LIBERTATE DE


EXPRIMARE, CONSACRATE PRIN CONSTITUTIA ROMNIEI-20 puncte

BAREM CORECTARE
art.29, art.30
-libertatea contiintei- 2 puncte
libertatea gndirii i a opiniilor 2 puncte
-cultele religioase 3 puncte
-dreptul prinilor i a tutorilor 1 punct
-libertatea de exprimare, inviolabilitatea libertii exprimrii- 2 puncte
-libertatea presei 2 puncte
-interdictii 3 puncte
-capacitatea de analiza si sinteza, claritate, coerenta si logica exprimarii ideilor = 5 puncte

Raspuns:
Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi
ingrdite sub nici o form. Nimeni nu poate fi constrans s adopte o opinie ori s adere la o
credint religioas, contrare convingerilor sale.
Libertatea constiintei este garantat; ea trebuie s se manifeste in spirit de tolerant si de
respect reciproc.
Cultele religioase sunt libere si se organizeaz potrivit statutelor proprii, in conditiile legii.
In relatiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de invrjbire
religioas.
Cultele religioase sunt autonome fat de stat si se bucur de sprijinul acestuia, inclusiv prin
inlesnirea asistentei religioase in armat, in spitale, in penitenciare, in azile si in orfelinate.
Printii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor
minori a cror rspundere le revine.
Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de
orice fel,
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in
public, sunt inviolabile.
Cenzura de orice fel este interzis.
Libertatea presei implic si libertatea de a infiinta
publicatii. Nici o publicatie nu poate fi suprimat.
Legea poate impune mijloacelor de comunicare in mas obligatia de a face public sursa
finantrii.
Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particular a
persoanei si nici dreptul la propria imagine.
Sunt interzise de lege defimarea trii si a natiunii, indemnul la rzboi de agresiune, la ur
national, rasial, de clas sau religioas, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la
violent public, precum si manifestrile obscene, contrare bunelor moravuri.

Membru :

IONESCU GETA
Membru :

IONESCU GETA

SUBIECTE
(varianta1)
pentru concurs de recrutare pentru ocuparea funciei publice de conducere vacant de
secretar al comunei Movila Miresii, judetul Brila

1.ENUMERATI CATEGORIILE DE ATRIBUTII ALE PRIMARILOR SI INDICATI


ATRIBUTII PENTRU TREI CATEGORII LA ALEGERE, IN CONFORMITATE CU LEGEA
215/2001 REPUBLICATA.
2.CARE SUNT AUTORITATILE ADMINISTATIEI PUBLICE PRIN CARE SE
REALIZEAZA AUTONOMIA LOCALA SI ACTELE EMISE DE ACESTEA IN EXERCITAREA
ATRIBUTIILOR CE LE REVIN CONFORM LEGII 215/2001 REPUBLICATA?
3.ENUMERAI SANCIUNILE DISCIPLINARE ALE FUNCIONARILOR
PUBLICI I COMENTAI MODUL DE APLICARE A ACESTORA.

Membru :

IONESCU GETA

SUBIECTE
(varianta2)
pentru concurs de recrutare pentru ocuparea funciei publice de conducere vacant de
secretar al comunei Movila Miresii, judetul Brila

1.PREZENTAI PRINCIPIILE GENERALE CARE GUVERNEAZ CONDUITA


PROFESIONAL A FUNCIONARILOR PUBLICI. COMENTAI PRINCIPIUL
IMPARIALIII I INDEPENDENEI.
2.PREZENTATI 5 CAZURI DE ELIBERARE DIN FUNCTIA PUBLICA IN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL
FUNCTIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE
ULTERIOARE.
3.COMENTAI NOIUNILE DE LIBERTATE A CONTIINEI I LIBERTATE DE
EXPRIMARE, CONSACRATE PRIN CONSTITUTIA ROMNIEI

S-ar putea să vă placă și