Sunteți pe pagina 1din 64

ANEXA NR. 1.

1 la regulament

REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR

UAT .. Sector cadastral nr


Zon cooperativizat/necooperativizat (Co/NCo)
1. DESCRIEREA IMOBILULUI
DATE TEREN DATE CONSTRUCII
Intravilan/ Constr. cu
Identificator Numr Nr. Suprafaa Nr. Nr. Nr. Categorie Identificator Cod grup Suprafaa Nr. Nr.
Adres imobil extravilan acte (DA/
teren cadastral1) CF1) msurat top. tarla parcel folosin construcie destinaie construit niveluri CF
(I/E) NU)

2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei Data Act juridic
Proprietar=1 / Domiciliu/ Cota Identificator entitate Cot parte Mod de Obs privitoare la
Nume/ Iniiala naterii/ Nr. act/
Prenume Posesor=0 Sediu parte asociat 2)
teren UI 3) dobndire Tip act Emitent proprietar4)
Denumire tatlui CUI data

3. SARCINI / DEZMEMBRMINTE
Titular Tipul sarcinii sau al Act juridic
Data naterii/ Domiciliu/ Cota Identificator entitate Valoare
Nume/ Iniiala dezmembrmintelor dreptului de Nr. act/ Tip moned
Prenume CUI Sediu parte asociat 2) Tip act Emitent ipotec
Denumire tatlui proprietate data

4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII 5. OBSERVAII


Nr. act/ Identificator entitate asociat Imobil mprejmuit / Imobil contestat /
Tipul notrii Tip act Emitent Alte observaii
2)
data nemprejmuit necontestat5)

1)
Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic
2)
Prin entitate asociat se nelege: teren, construcie, UI
3)
Coloana se completeaz numai pentru UI din construciile condominiu
4)
Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
5)
Se completeaz numai pentru livrrile de tip copie final; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie nr din..
Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

2
Model pentru UI din construciile condominiu

UAT .. Sector cadastral nr

1. DESCRIEREA UNITII INDIVIDUALE

Numr
Adresa Nr. CF Nr. Numr Cod unitate individual Suprafa util ap. Cote pri
Identificator UI cadastral/ Nr. Scara Nivel Cot parte teren
construciei 1) tronson apartament (UI) (mp) comune
1)
individual
top.

2. PROPRIETATEA / POSESIA

Titularul dreptului/posesiei Act juridic


Proprietar=1 / Data naterii/ Obs privitoare la
Nume/ Iniiala Domiciliu/ Sediu Cota parte2) Mod de dobndire Nr. act/
Prenume Posesor=0 CUI Tip act Emitent proprietar3)
Denumire tatlui data

3. SARCINI / DEZMEMBRMINTE

Titular Tipul sarcinii sau al Act juridic


Data naterii/ Domiciliu/
2)
Nume/ Iniiala dezmembrmintelor dreptului de Cota parte Nr. act/ Valoare ipotec Tip moned
Prenume CUI Sediu Tip act Emitent
Denumire tatlui proprietate data
4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII 5. OBSERVAII

Tipul notrii Tip act Nr. act/ data Emitent Date UI contestat / necontestat4) Alte observaii

1)
Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic

2)
Se refer la suprafaa UI i la cotele pri comune

3)
Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

4)
Se completeaz numai pentru livrrile de tip copie final; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie nr din

Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

4
Formularul de mai jos (Fia colectiv) constituie parte integrant din Registrul cadastral al imobilelor
i se completeaz numai pentru construciile tip condominiu i unitile individuale componente.

Fia Colectiv

UAT ..

Sector cadastral nr. ..................

A. Partea I - Foaia de avere

Numr cadastral/ Suprafaa ocupat


ID-Cn Numr CF 1) Adresa construciei
Nr .top. 1) la sol (mp)

Cot
Cod unitate Suprafa util
Nr. Numr Nr. CF Cote pri parte
Scara Nivel individual 1) ap. (mp) Obs.
tronson apartament individual comune teren
(UI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL
Descrierea prilor
comune indivize:

1)
Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic

Note:

n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz
denumirea UAT), anul realizrii

Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI
ANEXA NR. 1.2 la regulament

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR I AL ALTOR

DEINTORI

Judeul

UAT

Data
Nume/ naterii /
Nr. Sector Adresa Suprafaa n Suprafaa Observaii
denumire CUI Identificator1) Plana
crt. cadastral imobilului 2)
proprietate n posesie deintor3)
deintor

1)
Identificatorul atribuit de Prestator imobilului n procesul de realizare a lucrrii de cadastru sistematic

2)
Pentru deintorii de UI se completeaz i numr tronson, scara, nivel, numr apartament

3)
Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

Note:

Data naterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI

7
ANEXA NR. 1.3 la regulament

MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL


Scara 1:........
UAT .., Sector cadastral ..
Identificator cadastru sistematic:
Adresa unitii individuale:

Se completeaz cu releveul

unitii individuale

Se completeaz cu tabelul centralizator al suprafeelor


utile ale ncperilor unitii individuale

Executant (nume/denumire, semntur i tampil)

Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: Cadastru sistematic UAT (se completeaz
denumirea UAT), anul realizrii

8
ANEXA NR. 1.4 la regulament

Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI PRIMRIA
Nr..data....... Nr.data

PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE


CADASTRULUI
UAT .

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .reprezentat prin directorul OCPI


i Primria.., reprezentat prin Primar, au procedat n data de .., n conformitate
cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului i a publicitii imobiliare, nr. 7/1996,
republicat, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral
nr. / unitatea administrativ-teritorial judeul

Documentele tehnice publicate sunt:


a) Planul cadastral al unitii administrativ-teritoriale:.............. plane
b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorial:
volume
c) Opisul alfabetic al deintorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorial:
. volume

Perioada de publicare a Documentelor tehnice ale cadastrului este de 30 de zile de la


..pn la .. .

Directorul Oficiului de Cadastru i Primarul unitii administrativ-


Publicitate Imobiliar .... teritoriale....

Nume i prenume Nume i prenume

Semntura Semntura

9
ANEXA NR. 1.5 la regulament

Formular proces verbal de ncheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale


cadastrului

OCPI.. PRIMRIA
Nr..data....... Nr.data

PROCES VERBAL DE NCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A DOCUMENTELOR


TEHNICE ALE CADASTRULUI
UAT

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar.. reprezentat prin directorul OCPI


i Primria ., reprezentat prin Primar .., au stabilit n data
de ..n conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului i a publicitii
imobiliare, nr. 7/1996, republicat, ncheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale
cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. ../unitatea administrativ-teritorial
.. judeul .

n perioada publicrii documentelor tehnice, au fost nregistrate:


- Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:
- Nr contestaii privind calitatea de posesor:
- Nr. dosare coninnd cererile de rectificare/contestaiile i documentele aferente:

Directorul Oficiului de Cadastru i Primarul unitii administrativ-


Publicitate Imobiliar . teritoriale..

Nume i prenume Nume i prenume


Semntura Semntura

10
ANEXA NR. 1.6 la regulament

FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

Nr............/...............

Subsemnatul/Subscrisa ....................................................., domiciliat n/cu sediul n


localitatea.................................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. .....,
et. ..........., ap. ....., sector nr./judeul ......., identificat cu BI/CI, seria .............,
nr..........................., eliberat de ................... /CUI .., reprezentat/
prin .. domiciliat n ........................., str. ..................................,
nr. ....................., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ....., sector nr./judeul ..............., identificat
cu BI/CI, seria ............., nr. ..................., eliberat de ..........................................., conform
procurii/mputernicirii nr. ..............
n baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cunotin date despre imobilele pe
care le dein pe teritoriul administrativ ......................................., sectorul cadastral nr. ..........
Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) n Registrul cadastral al
imobilelor:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

n urma verificrii datelor afiate, formulez prezenta cerere de rectificare pentru urmtoarele
motive:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

Pentru a susine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale urmtoarelor acte juridice:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

Semntura

11
ANEXA NR. 1.7 la regulament

FORMULAR CONTESTAIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR

Subsemnatul/Subscrisa.....................................................domiciliat n/cu sediul n


localitatea..................................str..................................nr.....................bl.......sc.....et............ap
........sector nr/judeul................identificat cu BI/CI seria............. nr...........................eliberat
de.................../CUI..reprezentat/ prin domiciliat n/cu
sediul n ..str..................................nr.....................bl.........sc.......et.........ap........sector
nr/judeul................identificat cu BI/CI seria................nr........................eliberat
de ................../CUI............................conform procurii/mputernicirii nr......................, n baza
prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicat, formulez:

Contestaie cu privirea la calitatea de posesor a lui .........................................................,


nscris n Registrul Cadastral la poziia nr.cu ID nr...sectorul cadastral
nr. ..............

n susinerea contestaiei depun copia aciunii civile nregistrat la Judectoria cu


nr/certificat de gref nr.avnd ca obiect .

Data Semntura

12
ANEXA NR. 1.8 la regulament

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUIONARE A CERERII DE


RECTIFICARE

Antet OCPI
Nr. ............ data.........

Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin prin Decizia nr.a


directorului OCPI............., constituit din urmtorii membri:
.................................................................................................................................
Analiznd cererea de rectificare nrdin data ..............., cu privire la imobilul
identificat prin identificatorul (ID) ...................... din UAT/sectorul cadastral ...............................
decide:
n baza (acte, msurtori topografice, etc.)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ADMITE cererea de rectificare cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel:

SAU
RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele:

n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite ncheierea
de carte funciar care se va comunica persoanei care a formulat cererea de rectificare i
persoanelor interesate potrivit meniunilor din cartea funciar.
Semnturile membrilor comisiei,

(nume i prenume)..................................

(nume i prenume)..................................

Not: n situaia n care o cerere de rectificare afecteaz i alte imobile dect imobilul contestat,
prin procesul verbal se va dispune notarea cererii de rectificare n fiierele cgxml ale imobilelor
afectate

13
ANEXA NR. 1.9 la regulament

FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIEI

Antet OCPI
Nr. ............ data.........

PROCES VERBAL

Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin Decizia nr.a


directorului OCPI.. constituit din urmtorii membri:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Analiznd contestaia nrdin data...............cu privire la calitatea de posesor a
lui..asupra imobilului cu
identificatorul (ID) ........................decide:

n baza art. 13 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 i a dovezii de sesizare a instanei de judecat nr.
..nregistrat la Judectoria..avnd ca obiect

Admite contestaia nrprivind calitatea de posesor a lui


i dispune modificarea documentelor tehnice astfel:

Asupra imobilului identificat cu identificatorul (ID) din UAT/sector cadastral...

1. Se noteaz posesia faptic n favoarea lui.


2. Se noteaz Contestaia nr.i aciunea civil nr. nregistrat la
Judectoria.

SAU

Respinge contestaia nr.. pentru motivele:


lipsa dovezii sesizrii instanei de judecat

n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite ncheierea
de carte funciar care se va comunica persoanei care a formulat contestaie i persoanelor
interesate potrivit meniunilor din cartea funciar.

Semnturile membrilor comisiei

(nume i prenume)..................................

(nume i prenume)..................................

14
ANEXA NR. 1.10 la regulament

FORMULAR ADEVERIN

Antet OCPI Nr. ............ data.........

Stimat doamn notar public,


Stimate domn notar public,

V comunicm c n perioada.., conform dispoziiilor art. 14 alin. (1) din Legea


cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, s-a ndeplinit procedura de afiare a
documentelor tehnice ale cadastrului ntocmite pentru sectorul cadastral/unitatea administrativ
teritorial.
Menionm faptul c imobilul situat n localitatea .., adresa potal
reprezentnd, n suprafa de , a fost afiat cu identificatorul
unic nr , precum i faptul c posesorul/posesorii acestui imobil, (nume, prenume, CNP)
., nu a/au fost contestat/contestai.
Precizm de asemenea, c nu s-au formulat cereri de rectificare sau contestaii cu privire la
posesia imobilului susmenionat sau cererile de rectificare/contestaiile formulate au fost respinse.

Director
(nume i prenume) .
(semntura i tampila)

15
ANEXA NR. 1.11 la regulament

CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIV

Ctre,
.........se menioneaz instituia.......**
.........se menioneaz adresa instituiei.................

Subsemnatul(a).................................................................... cu domiciliul n:..............................................,


legitimat cu BI/CI/PAAPORT seria.......... nr. ................., CNP........................., prin prezenta v rog s-
mi aprobai consultarea, din arhiva biroului de cadastru i publicitate imobiliar, a urmtoarelor
documente: ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
n legtur cu imobilul/imobilele situat(-e) n: ...................................................................................nscris
n cartea funciar nr. ................................................. a localitii ....................................., avnd numrul
topografic/cadastral.........................intabulat n favoarea numitului/numitei ...............................................

Prin semnarea prezentei cereri m oblig s respect dispoziiile Legii nr. 677/2001, pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrile i completrile ulterioare, n sensul nedivulgrii informaiilor cu caracter personal despre
care am luat la cunotin, prevzute n cuprinsul documentelor din arhiva .........se menioneaz
instituia.......**, solicitate pentru consultare.

S-a achitat tariful de ..........................lei, prin chitana nr./...........................reprezentnd


contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul ............................. .

DATA SEMNTURA
ANEXA NR. 1.12 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...........


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...........

COMUNICAREA NCHEIERII
Nr. ........ din data de .../.../20...
Ctre,

Numele i prenumele ........................, str. ....................., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et..... ap. ....., sector ...., localitatea ..................,
judeul ..........................., v comunicm, alturat, ncheierea nr. ........, din data de .../.../20.., de ctre B.C.P.I. ............ .

REFERENT,
.

DOSAR nr. ........ din .../.../20...

DOVADA DE PRIMIRE I PROCES VERBAL DE PREDARE

Astzi ... luna ... anul 20...

Subsemnatul, agent ...................... avnd de nmnat ncheierea nr. ......... din .../.../20... dat de B.C.P.I................ m-am deplasat
n comuna/satul/oraul/municipiul ...............................str. ......................... nr. ......, bloc ..... scara ..... etaj .... ap. ......, sector/jude
.................. la adresa numit .............................., unde:
1. Gsind pe ......................................, destinatar, so, rud cu destinatarul, persoana care locuie te cu destinatarul, portar,
administrator, serviciul de registratur, sau funcionarul nsrcinat cu primirea coresponden ei, serviciul resurse umane,
administraia spitalului, comandamentul unitii militare, administraia locului de deten ie*).
a) aceasta a primit, semnnd n faa noastr;
b) refuznd primirea, am afiat actul;
c) primind actul a refuzat s semneze de primire;
d) primind actul, nu a putut s semneze de primire deoarece: ......................................................................... .
2. Am afiat actul: pe ua principal a locuinei destinatarului, pe ua principal a cldirii, hotelului*);
a) persoana prevzut la pct. 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoan de la pct. 1 nu a fost gsit;
c) n lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data cnd cel citat poate fi gsit;
d) persoana citat schimbndu-i adresa, nu s-a putut afla noua adres (noua adres este ......................................................);
e) persoana citat fiind persoan juridic s-a refuzat primirea.
3. Motivul napoierii:
a) destinatar decedat;
b) casa demolat;
c) teren viran;
d) calamiti;
e) persoana citat refuz primirea actelor de procedur i nu sunt posibiliti de afiare;
f) destinatar mutat de la adres i noul locatar nu permite afiarea;
g) destinatar necunoscut;
h) adresa incorect;
i) lips numr de cas indicat;
j) bloc cu mai multe intrri fr indicarea scrii.

Semntura agentului Semntura primitorului actului


L.S. .
............................ Calitatea n care a primit actul

Actul de identitate al primitorului

*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de ndeplinirea procedurii.


ANEXA NR. 1.13 la regulament

ROMNIA
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR +---------------+
| T.P. |
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR | ROMNIA |
| Nr. DEP// |
Adresa ... | Valabil - |
| Denumirea oficiului |
Nr. Dosar ................. din ........................... +---------------+

tampila cu data
prezentrii
COMUNICAREA NCHEIERII
Ctre,
Numele i prenumele ..................., str. ........................., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... .
Cod po tal ........ Localitatea ..............
Jude ul (sectorul) ............

Recomandat
Nr. .............................
+----------------------------------+
tampila cu data | Oficiul po tal de distribuire |
sosirii +------------------- ------------- -+

Aprobat de C.N. "Pota Romn" S.A. cu nr. 10.3/DO/3413-16.06.1999

Comunicare de ncheiere

Nr. dosar ............. din ....

tampila cu data
prezentrii
DOVAD

Ctre:
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
..........................................................................................................
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
..........................................................................................................
Adresa: .............................................................................................
..........................................................................................................
+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
|Oficiul potal de distribuire ...... ............|
+---------------------------------------+

tampila cu data tampila cu data


sosirii sosirii

Recomandat nr. .................


ANEXA NR. 1.14 la regulament

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Ora/Municipiu: ..._________________________________________________________________________________________________________________
EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
pentru AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................

Anex la actul
autentic nr. ../20

Notar Public,
_________________________________________________________________________________________________________________

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


Nr. CF vechi: . /.

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: .
Nr. cadastral /
Nr. crt. Suprafaa* (mp) Observaii/Referine
Nr. topografic

CONSTRUCII
Nr. cadastral /
Nr. crt. Adresa Observaii/Referine
Nr. topografic

B. Partea II. PROPRIETAR i ACTE

Nr. crt. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii/Referine

C. Partea III. SARCINI

nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate,


Nr. crt. Observaii/Referine
drepturile reale de garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde ntrutotul cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate
ncepnd cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de............lei prin chitana nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.

Data soluionrii, Referent/Asistent registrator


___/ ___/ ____ ______________

Data eliberrii
___/ ___/ ____ ______________
(parafa i semntura)

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
_________________________________________________________________________________________________________________

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan/extravilan

Adresa: .......................................

Nr. cadastral / Suprafaa*) (mp) Observaii/Referine


Nr. topografic

*Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente

Categoria
Nr. Suprafaa Suprafaa Nr. Nr. Nr.
de Intravilan Observaii / Referine
crt din acte (mp) msurat (mp) tarla parcel topografic
folosin

Date referitoare la construcii

Nr. Suprafaa din Suprafaa Situaie


Numr Destinaia construciei Observaii / Referine
crt acte (mp) msurat (mp) juridic

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...


_________________________________________________________________________________________________________________

Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Coordonate Stereo 70**) Lungime Segmente***)

Nr. punct X (m) Y (m) Punct Punct Lungime


nceput sfrit segment (m)

**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1
centimetru

***) Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA NR. 1.15 la regulament

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Ora/Municipiu: ...

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR


pentru INFORMARE
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
________________________________________________________________________________________________________________

A. Partea I.

Nr. CF vechi: /

Unitate individual
Adresa:
Pri comune:
Nr. cadastral / Suprafaa Suprafaa Cote pri
Nr. crt. Cote teren Observaii / Referine
Nr. topografic construita (mp) utila (mp) comune

B. Partea II.

Nr. crt. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii / Referine

C. Partea III.

Nr. nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate,


Observaii / Referine
crt. drepturile reale de garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale
precum i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa iile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, n condi iile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin chitana nr. ................................... /20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu
codul nr. 2.7.2.

Data soluionrii Referent/Asistent registrator


___/ ___/ ____ ______________
Data eliberrii
___/ ___/ ____ ______________
(parafa i semntura)

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
_________________________________________________________________________________________________________________

Anexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individual
Adresa: .......................................
Pri comune: ......................

Nr. Nr. cadastral / Suprafaa Suprafaa Cote pri Cote Observaii/Referine


crt. Nr. topografic construit util (mp) comune teren
(mp)

RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie 300 dpi)


_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA NR. 1.16 la regulament

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Ora/Municipiu: ..._________________________________________________________________________________________________________________
EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
pentru AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
______________________________________________________________________________________________________________
Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

A. Partea I.
Nr. CF vechi: ..

Unitate individual
Adresa:
Pri comune:
Nr. cadastral / Suprafaa Suprafaa Cote pri
Nr. crt. Cote teren Observaii / Referine
Nr. topografic construita (mp) utila (mp) comune

B. Partea II.

Nr.
nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii / Referine
crt.

C. Partea III.

Nr. nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate, drepturile


Observaii / Referine
crt. reale de garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde ntrutotul cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului i a
publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, la notarul public
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciar, eliberat n scopul autentificrii actelor notariale, este de 10 zile lucrtoare, calculate
ncepnd cu ziua i ora nregistrrii cererii n registrul general de intrare i terminnd cu sfritul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de................ lei prin chitana nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 2.7.3.

Data soluionrii Referent/Asistent registrator


___/ ___/ ____ ______________
Data eliberrii
___/ ___/ ____ ______________
(parafa i semntura)

__________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
_________________________________________________________________________________________________________________

Anexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individual
Adresa: .......................................
Pri comune: ......................

Nr. Nr. cadastral / Suprafaa Suprafaa Cote pri Cote Observaii/Referine


crt. Nr. topografic construit util (mp) comune teren
(mp)

RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

(se completeaz cu releveul scanat color, rezoluie 300 dpi)

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA NR. 1.17 la regulament

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...


_________________________________________________________________________________________________________________

EXTRAS DE CARTE FUNCIAR


pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................


Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar .....................
________________________________________________________________________________________________________________

A. Partea I.
Nr. CF vechi:. .

TEREN intravilan/extravilan
Adresa: .
Nr. crt. Nr. cadastral / Suprafaa* (mp) Observaii/Referine
Nr. topografic

CONSTRUCII
Nr. crt. Nr. cadastral / Adresa Observaii/Referine
Nr. topografic

B. Partea II.

Nr. crt. nscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale Observaii/Referine

C. Partea III.

Nr. crt. nscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate, Observaii/Referine


drepturile reale de garanie i sarcini

Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile n vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou.
Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale
precum i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informa iile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, n condi iile legii.
S-a achitat tariful de ................................ lei prin chitana nr. ................................... /20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu
codul nr. 2.7.2.

Data soluionrii Referent/Asistent registrator


___/ ___/ ____ ______________
Data eliberrii
___/ ___/ ____ ______________
(parafa i semntura)

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...


_________________________________________________________________________________________________________________

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan/extravilan

Adresa: .......................................

Nr. cadastral / Suprafaa*) (mp) Observaii/Referine


Nr. topografic

*Suprafaa este determinat n planul de proiecie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la categoriile de folosin ale parcelelor componente

Categoria
Nr. Suprafaa Suprafaa Nr. Nr. Nr.
de Intravilan Observaii / Referine
crt din acte (mp) msurat (mp) tarla parcel topografic
folosin

Date referitoare la construcii

Nr. Suprafaa din Suprafaa Situaie


Numr Destinaia construciei Observaii / Referine
crt acte (mp) msurat (mp) juridic

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
CARTE FUNCIAR NR. Comuna/Oras/Municipiu: ...
_________________________________________________________________________________________________________________

Nr. cerere ..
Ziua .............................
Luna ............................
Anul ............................

Coordonate Stereo 70**) Lungime Segmente***)

Nr. punct X (m) Y (m) Punct Punct Lungime


nceput sfrit segment (m)

**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate n sistem de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1
centimetru

***) Lungimile segmentelor sunt determinate n planul de proiecie Stereo 70 i sunt rotunjite la 1 centimetru

_________________________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA NR. 1.18 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
_____________________________________________________________________________________________________

DOSARUL Nr. ................... /././20.........

NCHEIERE DE REEXAMINARE Nr. .

Registrator ef .................................

Asupra cererii introduse de ................................................................................ domiciliat


n .......................................................................... avnd ca obiect reexaminarea ncheierii nr. ../././20..
privind ............................................. n cartea funciar, fiind ndeplinite condiiile prevzute la art. .., se constat
urmtoarele:

...........
...............................................................................................................................................*

DISPUNE:

Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:


- imobilul .......................... nscris n cartea funciar nr. .................. (provenit din cartea funciar de pe hrtie cu nr.
.) a (localitii) unitii administrativ-teritoriale ................................... cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui
.......................................................... ..................... de sub B .................;
- se nscrie/intabuleaz/noteaz ..................................................... cu titlu de .................., n cota de .......... de sub B.,
n favoarea ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Prezenta se va comunica ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Cu drept de plngere n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate
imobiliar/judectoria n circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de instan a
judectoreasc competent.

Data soluionrii Registrator ef,


.................. .
(parafa i semntura)

* Se precizeaz, atunci cnd este cazul, verificarea ndeplinirii obliga iei de plat a impozitului prevzut de art. 77 1 din Codul
Fiscal.

___________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA NR. 1.19 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
_____________________________________________________________________________________________________

DOSARUL Nr. ................... /././20.........

NCHEIERE Nr. ............


Registrator .................................

Asupra cererii introduse de ................................................................................ domiciliat


n .......................................................................... privind ............................................. n cartea funciar, fiind ndeplinite
condiiile prevzute la art. , tariful achitat n sum de ................................... lei, cu chitana nr. .................... /..............,
pentru serviciul ................................., avnd codul nr. ......................... .
.*.

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:


- imobilul .......................... nscris n cartea funciar nr. .................. (provenit din cartea funciar de pe hrtie cu nr.
.) a (localitii) unitii administrativ-teritoriale ................................... cu nr. cadastral ...................., proprietatea lui
.......................................................... ..................... de sub B .................;
- se nscrie/intabuleaz/noteaz ..................................................... cu titlu de .................., n cota de .......... de sub B.,
n favoarea
.................................................................................................................................. ....................
..............................................................................................................................................................
Prezenta se va comunica ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cu drept de reexaminare n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate
imobiliar n circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de ctre registratorul ef.

Data soluionrii Registrator,


.................. .
(parafa i semntura)

* Se precizeaz, atunci cnd este cazul, verificarea ndeplinirii obliga iei de plat a impozitului prevzut de art. 77 1 din Codul
Fiscal.

_____________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
ANEXA NR. 1.20 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
_____________________________________________________________________________________________________

DOSARUL Nr. ................... /././20.........

NCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ..............

Registrator .................................

Asupra cererii introduse de ............................................................................................... domiciliat


n ....................................................................... privind ........................................................ n cartea funciar nr. ................., a
(localitii) unitii administrativ-teritoriale ................................, pentru care s-a achitat tariful n sum de ................................
lei, cu chitana nr. .................. /.............., aferent serviciului ................................., avnd codul nr. ........................., se constat
urmtoarele: ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................*
Avnd n vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nrdin data deanexat prezentei
ncheieri, n baza art. , pentru motivele de mai sus,

DISPUNE:

Respingerea cererii naintate de .......................................... pentru ............................................., cu notarea respingerii n


cartea funciar/registrul general de intrare.
Prezenta se va comunica ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Cu drept de reexaminare n termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru i publicitate
imobiliar n circumscripia creia se afl imobilul, se nscrie n cartea funciar i se soluioneaz de ctre registratorul ef.

Data soluionrii Registrator,


.................. .
(parafa i semntura)

* Se va preciza, atunci cnd este cazul, lipsa dovezii plii impozitului prevzut de art. 771 din Codul Fiscal.

__________________________________________________________________________________________________
Document care conine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
ANEXA NR. 1.21 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................
_____________________________________________________________________________________________________

CENTRALIZATOR
DATA: ..../..../.......

Nr. curent Dosar/Cerere nr. Semntur primire


ANEXA NR. 1.22 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ..............................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...............................

Nr. de nregistrare ............../....../....../20......

CERERE DE NSCRIERE

Domnule/Doamn registrator,

Subsemnatul(a) ................................................................. domiciliat() n localitatea......................................,


str. ......................................, nr. ........, legitimat() cu CI/BI seria ........ nr. ................, CNP...................................,
tel./fax ............... e-mail: ...........................................prin mandatarul ......................................., CNP/CUI........................., v
rog s dispunei:

OBIECTUL NSCRIERII:
-intabularea*) ....................
..
-nscrierea provizorie**)
..
- notarea***) ..
.....
-radierea****) ...............................................................................................................................................................................
..

IMOBILUL:

este identificat prin cartea funciar nr. ........................ a comunei/oraului/municipiului .......................... i numrul cadastral al
imobilului ......................, situat n str. .........................................., nr. .........., bl. .........., scara ............, ap. ..........,
comun/ora/municipiu .................................................... .

ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat:
...........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea ncheierii i/sau a extrasului de carte funciar pentru informare: *****) |
+-------------------+--------------------------+-------------------+
| prin pot []| la sediul BCPI [] fax [] | e-mail [] |
+-------------------+--------------------------+-------------------+

S-a achitat tariful n sum de ............ lei prin chitana nr. ....../20....,cu codul ...............

Data Semntura
//20

__________________________
*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
**) Act sub condiie suspensiv, hotrre judectoreasc nedefinitiv.
***) Incapacitate, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz, orice alte
fapte sau drepturi personale, etc.
****) Drepturi reale, ipotec, privilegiu.
*****) Se va completa una din variantele de comunicare
ANEXA NR. 1.23 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ............

Nr. de nregistrare ......../.../.../20...

CERERE
pentru eliberare extras de carte funciar pentru informare

Domnule/Doamn referent,

Subsemnatul(a) ........................... domiciliat() n localitatea .................. str. .......................... nr. ..., legitimat()
cu CI/BI..., seria ... nr. ........, CNP .................., tel/fax ............., e-mail: ......................., v rog s-mi elibera i un
extras de carte funciar pentru informare, privind imobilul situat n comuna/oraul/municipiul............................,
str. .................., nr. .... bl. ..., scara ...., ap. ......, avnd cartea funciar nr. .............. a localitii ......................., cu
nr. cadastral ..........., necesar la ..........................................................................

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea extrasului de carte funciar pentru informare: |
+------------------------------------------------------------------+
| prin pot [] | la sediul BCPI [] | fax [] e-mail [] |
+------------------------------------------------------------------+

S-a achitat tariful de ....... lei prin chitana nr. ......../../..20.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul
nr. ..

Data Semntura
//20
ANEXA NR. 1.24 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................

Nr. de nregistrare ......../..../..../20....

CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Domnule/Doamn asistent-registrator,

Subsemnatul(a).......................... domiciliat() n .......................


str. ..............................., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., jude/sector ......, tel/fax ..............., cod
potal ..........,identificat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .......... eliberat de ................... .
V rog s-mi eliberai un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea
domnului/doamnei....................., compus din ........ mp, teren cu urmtoarele vecinti:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
mpreun cu construcia, imobilul situat n str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap. ...., sector/jude ................. pentru intervalul de la data de ........................pn n prezent,
proprietarul anterior fiind ................................... domiciliat n .................. str. ....................... nr.
...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jude/sector ............ .

+------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului de sarcini: |
+----------------------+----------------------+--------------------+
| prin pot [] | la sediul BCPI [] | fax [] e-mail [] |
+----------------------+----------------------+--------------------+

S-a achitat tariful de ........ lei prin chitana nr. ........./...., pentru serviciul de publicitate
imobiliar cu codul nr. .....

Data Semntura

//20
ANEXA NR. 1.25 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................

Nr. de nregistrare ............./....../.../20....

CERERE
privind identificarea numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic
al/ale imobilului/imobilelor dup numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul/(a)/Subscrisa, CNP/CUI ............., cu


domiciliul/sediul n , str. , nr. ., bl. .., sc. , et.
, ap. .., judeul/sectorul, legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria .., nr. ..,
n calitate de *), v rog s-mi eliberai un certificat privind identificarea
numrului de carte funciar i a numrului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor dup
numele/denumirea proprietarului .... .

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului: |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ] .|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

S-a achitat tariful n sum de lei prin chitana nr. /20.., cu codul 2.7.6.

Data Semntura

//20
*)
persoan abilitat prin legi speciale
ANEXA NR. 1.26 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .

Nr. de nregistrare ................/....../...... 201.. (data: ZZ/LL/AA)

CERTIFICAT
privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar
dup numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul (a) ................... , asistent registrator/referent, avnd n vedere informaiile


puse la dispoziie de .................................. cu domiciliul/sediul n localitatea ...............,
str. ............................, nr. , bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......., jude/sector ., conform cererii
i a actelor anexate acesteia, verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar
..................., dup numele, prenumele/denumirea ......................, nu am identificat nregistrri
referitoare la bunuri imobile/am identificat urmtoarele:
Nr. crt. Adresa/nr. tarla/parcel Nr. carte funciar Nr. cadastral / topografic
1.
2.
3.
4.
5.
Not: spaiile libere se vor bara

Certificatul privind identificarea numrului topografic/cadastral i de carte funciar dup


numele/denumirea proprietarului nu ine loc de extras de carte funciar pentru informare sau
certificat de sarcini.

Prezentul certificat nu constituie o dovad a dreptului de proprietate i cuprinde nregistrrile


active existente n evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate Imobiliar ..................................,
la data ntocmirii acestuia.
S-a achitat tariful de ........ lei, prin documentul de plat nr. ...................., din data
de ...../...../...../201.., pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. ........... .

Data ntocmirii Asistent registrator


(parafa i semntura)
ANEXA NR. 1.27 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .....................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ......................

Nr. de nregistrare ............./....../.../20....

CERERE
privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare
ale acestuia

Subsemnatul/(a)/Subscrisa, CNP/CUI ............., cu


domiciliul/sediul n , str. , nr. ., bl. .., sc. , et.
, ap. .., judeul/sectorul, legitimat/() cu BI/CI/Paaport seria .., nr. ..,
n calitate de , cu privire la imobilul situat n

*) v rog s-mi
eliberai un extras de carte funciar pentru informare sau un certificat care atest c imobilul nu este
nscris n evidenele de cadastru i carte funciar.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Solicit comunicarea certificatului: |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| prin pot [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ] |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

S-a achitat tariful n sum de lei prin chitana nr. /20.., cu codul ...

Data Semntura

//20

__________________
*) se va completa, dup caz, localitatea i judeul, strada i numrul, iar n lips, vecintile, etajul i
apartamentul
ANEXA NR. 1.28 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR .

Nr. de nregistrare ................/....../...... 201.. (data: ZZ/LL/AA)

CERTIFICAT
privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup datele de identificare
ale acestuia

Subsemnatul (a) ................... , asistent registrator, avnd n vedere informaiile puse la


dispoziie de ..................................., conform cererii i a actelor anexate acesteia, precum i
referatul inspectorului de cadastru nr. , verificnd evidenele Biroului de Cadastru i Publicitate
Imobiliar ..................., atest c imobilul situat n localitatea ..............., str.
............................, nr. , bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......., jude/sector .,:

este nscris n evidenele de cadastru cu nr. cadastral .


nu este nscris n evidenele de cadastru i carte funciar.

Certificatul privind nscrierea imobilului n evidenele de cadastru i carte funciar dup


datele de identificare ale acestuia nu ine loc de extras de carte funciar pentru informare sau
certificat de sarcini.
S-a achitat tariful de ........ lei, prin documentul de plat nr. ...................., din data
de ...../...../...../201.., pentru serviciul cu codul nr. ........... .

Data ntocmirii Asistent registrator


(parafa i semntura)
.............................................
ANEXA NR. 1.29 la regulament
Nr. de nregistrare/data../..

BORDEROU

Adresa imobilului: UAT______________________


Adres imobil
Nr. CF/
Strada Numr
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. Nr. cad (IE)
(Tarla) (Parcel)

Proprietari:
Nume Prenume CNP

Persoan autorizat:
Nume
Prenume CNP/CUI
(denumire PJA)

Numr pagini documentaie:


Numarul de ordine al documentaiei din registrul de eviden a lucrrilor:
Coninutul documentaiei:

borderou;
dovada achitrii tarifului;
formularele tipizate de cereri i declaraii;
certificat fiscal;
copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de nmatriculare, n
cazul persoanelor juridice;
copie a extrasului de carte funciar, dup caz;
originalul sau copia legalizat a actelor n temeiul crora se solicit nscrierea;
memoriu tehnic;
plan de amplasament i delimitare;
releveele construciilor;
plan de ncadrare n zon la o scar convenabil, astfel nct imobilul s poat fi localizat.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)
.

Serviciu achitat cu chitana nr. Data Suma Cod serviciu


ANEXA NR. 1.30 la regulament

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR...

Nr. de nregistrare/data../..

CERERE DE INFORMAII

OBIECTUL CERERII:

- furnizare informaii necesare pentru:


- prima nscriere
- actualizare informaii cadastrale
- documentaia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentaie de atribuire numr cadastral
- documentaie pentru dezlipire/alipire teren
- documentaie de prim nregistrare UI
- documentaie pentru apartamentare
- documentaie pentru dezlipire/alipire UI
- documentaie pentru reapartamentare
- documentaie pentru mansardare
- documentaie pentru reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase
- furnizare informaii necesare pentru:
- aviz i recepie lucrri de specialitate
- avizare tehnic expertize judiciare
- exproprieri
- ntocmire plan parcelar
- plan ncadrare n tarla
- trasarea imobilului
- alte tipuri de lucrri de specialitate

Solicit informaiile aferente tipului de lucrare mai sus menionat pentru:

- imobilul situat n: UAT ________________________

Adres imobil
Nr. CF/
Strada Numr
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. Nr. cad (IE)
(Tarla) (Parcel)

- zona identificat prin:


coordonatele.................................................
ncadrarea n zon.........................................
fiier.dxf

Solicitant: Persoana autorizat


Nume Autorizaie
Prenume CNP/CUI
(denumire PJA) Cat. Serie Nr.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)
..

Serviciu achitat cu chitana nr. Data Suma Cod serviciu


ANEXA NR. 1.31 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR...

Nr. de nregistrare ../..

CERERE DE RECEPIE I NSCRIERE


Subsemnatul(a) ................................... domiciliat () n localitatea ..........
str. ......... nr. ........, legitimat () cu CI/BI seria nr. ..............., CNP ..
, tel./fax ................................... e-mail: .........mputernicesc persoana
fizic/juridic ., conform contract/angajament nr.............data..........................................., pentru nregistrarea documentaiei
la OCPI i v rog s dispunei:

I. OBIECTUL RECEPIEI:
- prima nscriere
- actualizare informaii cadastrale:
- nscriere/radiere construcii
- modificarea limitei de proprietate
- modificarea suprafeei imobilului
- actualizare categorii de folosin/destinaii
- repoziionare
- alte informaii tehnice cu privire la imobil
- documentaia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe un alt UAT
- documentaie de atribuire numr cadastral
- documentaie pentru dezlipire/alipire teren
- documentaie de prima nregistrare UI
- documentaie pentru apartamentare
- documentaie pentru dezlipire/alipire UI
- documentaie pentru reapartamentare
- documentaie pentru mansardare
- documentaie pentru descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate
- documentaie pentru reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase

II. OBIECTUL NSCRIERII:


- intabularea *
- nscrierea provizorie ** ...
- notarea *** ...
- radierea ****

IMOBILUL: UAT_____________________________

Adres imobil
Nr. CF/
Strada Numr
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. Nr. cad (IE)
(Tarla) (Parcel)

ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat : .................
..................................
Solicit comunicarea rspunsului:
prin pot
la sediul biroului teritorial
fax nr.
Semntura i tampila
(persoan autorizat)
.

Serviciu achitat cu chitana nr. . ***** Data Suma Cod serviciu


* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
** Act sub condiie suspensiv, act sub condiie rezolutorie sau cu termen, hotrre judectoreasc care nu a rmas definitiv.
*** Incapacitate, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i asigurator, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz,
orice alte fapte sau drepturi personale etc.
**** Drepturi reale, ipotec, privilegiu.
ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR...

DECLARAIE

Subsemnatul(a), ..............................................................., domiciliat() n


localitatea ................................................., str. .......................... nr. ......, legitimat() cu CI/BI seria ...........
nr. ......................., CNP....................................., prin prezenta declar pe propria rspundere, n calitate de
proprietar/posesor/persoan interesat al imobilului situat n .......................................................................,
sub sanciunile prevzute de Codul penal, cu privire la falsul n declaraii, c:

am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, n vederea ntocmirii documentaiei cadastrale;


am fost informat() i solicit nscrierea n evidenele de cadastru i carte funciar a suprafeei
rezultate din msurtori de ............... mp, comunicat de persoana autorizat;
am fost informat() i sunt de acord cu poziionarea incert a imobilului i a consecinelor ce
decurg din acest lucru;
am adus la cunotiina tuturor proprietarilor informaiile mai sus menionate, acetia fiind de
acord cu ntocmirea documentaiei i nregistrarea ei la OCPI
imobilul nu se afl n litigiu / se afl n litigiu - cu imobilul ID ............., nr. dosar..........,
instana........... obiect...............

mi asum ntreaga rspundere pentru punerea la dispoziia persoanei


autorizate ............................................../autorizaie categoria.......serie........nr.......... a urmtoarelor acte
doveditoare ale dreptului de proprietate .........................................................., n vederea identificrii
limitelor bunului imobil msurat, pentru executarea documentaiei cadastrale, participnd la msurtoare.

Data .............................

Proprietar

(semntur)

Semntura i tampila
.
(persoan autorizat)
ANEXA NR. 1.33 la regulament

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil.
2. Tipul lucrrii: ....
3. Scurt prezentare a situaiei din teren............................................................................................
(scurt prezentare a operaiunilor efectuate n faza de documentare a lucrrii, localizarea i
identificarea imobilului, scurt descriere general a construciei, etc.)
4. Situaia juridic a imobilului, conform fiei imobilului anexat
5. Operaiuni topo-cadastrale efectuate*: .
(prezentarea succint a lucrrilor topografice i cadastrale efectuate n cadrul lucrrii: metodele
i aparatura folosite la msurtori, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi i
noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, msurtori efectuate n reeaua de ndesire i
ridicare i pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice i GPS, calculul suprafeelor,
descrierile topografice ale punctelor noi din reeaua de ndesire i ridicare, inventar de
coordonate i alte descrieri necesare, n funcie de specificul lucrrii, etc.)

Data ntocmirii.

Semntura i tampila
(persoan autorizat)

____________________
*) Se vor prezenta la solicitarea oficiului teritorial n format analogic si digital
ANEXA NR. 1.34 la regulament

FIA IMOBILULUI

Adresa imobilului ______________________ Nr. cadastral _____________

A. TEREN
SITUAIA DIN ACTE SITUAIA ACTUAL
Intravilan/
Identificator
Intravilan/ Extravilan
nr.cadastral/ Categorie Categorie folosin
Cot Act de Suprafa din Extravilan (I/E) Suprafa
Proprietar nr tarla/ folosin
parte proprietate acte (mp) (I/E) Tip mprejmuire/ msurat (mp)
nr parcela/
alte meniuni
nr topografic

Total suprafa Total suprafa


- - - - - -
din act imobil msurat imobil
B. CONSTRUCIE
SITUAIA DIN ACTE SITUAIA ACTUAL
Cot Act de Descrierea Destinatia (cod) Descrierea construciei/alte Suprafa construit msurat la
Proprietar Suprafa din acte (mp)
parte proprietate construciei Construcie meniuni sol (mp)

Persoana autorizat ............................... Inspector


(nume, prenume)
Confirm introducerea imobilului n baza de date integrat i atribuirea numrului
Confirm executarea msurtorilor la teren, corectitudinea ntocmirii documentaiei cadastrale i cadastral
corespondena acesteia cu realitatea din teren
Semntura i parafa
Semntura i tampila Data.................
Data................ tampila BCPI
ANEXA NR. 1.35 la regulament
Plan de amplasament i delimitare a imobilului
Scara 1: 500
Nr. cadastral Suprafaa msurat a imobilului (mp) Adresa imobilului

Nr. Cartea Funciar Unitatea Administrativ Teritorial (UAT)

A. Date referitoare la teren


Nr. Categorie de
Suprafaa (mp) Meniuni
parcel folosin
1 CC 1177 mprejmuit cu gard de beton
Total 1177 -

B. Date referitoare la construcii


Suprafaa construit la sol
Cod Destinaia Meniuni
(mp)
C1 CL 73 S. construit desfurat = 146 mp
C2 CA 9 S. construcie desfurat = 9 mp
C3 CA 12 S. construcie desfurat = 12 mp
Total 94 -

Suprafaa total msurat a imobilului = 1177 mp


Suprafaa din act = 1100 mp
Executant ............................... Inspector
(nume, prenume)
Confirm introducerea imobilului n baza de date integrat i
Confirm executarea msurtorilor la teren, atribuirea numrului cadastral
corectitudinea ntocmirii documentaiei cadastrale i
corespondena acesteia cu realitatea din teren Semntura i parafa

Semntura i tampila Data.................


tampila BCPI
Data................
* n situaia n care exist numere cadastrale pentru imobilele vecine, n locul numelui vecinului se va trece numrul cadastral,
iar n lipsa numrului cadastral numrul topografic sau numrul administrativ. Suprafeele se rotunjesc la metru ptrat.
ANEXA NR. 1.36 la regulament

Plan de amplasament i delimitare a imobilului


cu propunerea de dezlipire/alipire
Scara 1: 500
Nr. cadastral Suprafaa msurat a imobilului (mp) Adresa imobilului

Nr. Cartea Funciar nr. Unitatea Administrativ Teritorial (UAT)

dezlipire/alipire imobil
Situaia actual Situaia viitoare
(nainte de dezlipire/alipire) (dup dezlipire/alipire)
Categoria Categoria
Nr. Suprafaa Descrierea Nr. Suprafaa Descrierea
de folosin de
cad. (mp) imobilului cad. (mp) imobilului
folosin

Total - - - - -
Executant ...............................(nume, prenume) Inspector

Confirm executarea msurtorilor la teren, Confirm introducerea imobilului n baza de date integrat i
corectitudinea ntocmirii documentaiei cadastrale i atribuirea numrului cadastral
corespondena acesteia cu realitatea din teren

Semntura i parafa
Semntura i tampila
Data.................
Data................ tampila BCPI
n situaia n care exist numere cadastrale pentru imobilele vecine, n locul numelui vecinului se va trece numrul cadastral, iar n lipsa numrului cadastral
numrul topografic sau numrul administrativ. Suprafeele se rotunjesc la metru ptrat.
ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT
Scara 1:100
Nr. Cadastral al terenului Suprafaa (mp) Adresa imobilului

Cartea Funciar colectiv nr. UAT


Cod unitate individual (UI) CF individual

Nr. Denumire Suprafaa util


ncpere ncpere [mp]

1 Vestibul 5,44
2 Camera 18,06
3 Camera 12,25
4 Camera 10,55
5 Buctrie 8,55
6 Cmar 1,00
7 WC Serviciu 2,20
8 Baie 4,33
9 Debara 0,89
Suprafa util = 63 mp
10 Balcon 3,98
11 Balcon 3,85
12 Balcon 3,58
Suprafa total = 75 mp
Executant, Data

(semntur, tampil)
Recepionat, Data
(semntur, parafa)
ANEXA NR. 1.38 la regulament
Foaia colectiv

Carte Funciar Colectiv Nr../UAT .


Descrierea condominiului
Adresa construciei: .
Nr. cadastral:
Suprafaa teren:

Cot parte
Nr. Suprafaa indiviz din
Cod Cot parte
apartament/ util UI prile
Nr. Unitate Nr. CF teren aferent
Scara Nivel spatiu cu -Suap- comune Obs.
tronson individual individual* UI
alta (mp) aferente UI
(UI)* (Cpt)
destinatie (Cpc)

TOTAL
Descriere pri comune
(Ex. intrare, casa scrii, subsol tehnic, spltorie, usctorie, ghen gunoi, pod, acoperi,
indivize
terenul construit i neconstruit, etc.)
ntocmit Recepionat
(semntur, tampil) (semntur, parafa)
Data

NOT:
- * se completeaz de ctre inspector/registrator
- n cazul n care cotele-pri comune nu sunt nscrise n actele de proprietate, acestea se vor calcula pentru fiecare UI, astfel:
pentru construcie: Cpc = Suap/Stuap, unde:
Cpc-cota-parte indiviz de proprietate reprezint raportul dintre suprafaa util a apartamentului sau a
spaiului cu alt destinaie dect aceea de locuin i suma suprafeelor utile ale tuturor apartamentelor i
spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin din condominiu.
Suap-suprafata utila UI;
Stuap-suma suprafetelor utile ale tuturor UI
pentru teren: Cpt= Suap/Stuap x 100 (%) x St, unde:
Cpt-cota parte teren aferent fiecrui UI
St-suprafa total de teren, aferent construciei;
-procedura de calcul a cotelor pri indivize, aferente UI are la baz prevederile Normelor metodologice privind organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1588/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare;
-suprafaa util a apartamentului (Suap) este definit conform Legii nr. 114/1996, republicat, cu modificrile si completrile
ulterioare.
ANEXA NR. 1.39 la regulament

PROCES-VERBAL DE VECINTATE
ncheiat la data ................

Subsemnaii proprietari:
Nume Prenume CNP

am procedat la recunoaterea i stabilirea limitei i vecintilor imobilului:


Adres imobil
Nr. CF/
Strada Numr
Localitate Bloc Scara Etaj Ap. Nr. cad (IE)
(Tarla) (Parcel)

prezentat n schi:

Latura Vecin
Lungimea Semntura
(de la punctul pn Felul materializrii (numele i
(m) vecinului
la punctul) prenumele/denumirea)

Subsemnaii, proprietari ai imobilelor nvecinate imobilului descris mai sus, recunoatem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal i
prezentat n schi, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n .. exemplare (cte un exemplar pentru fiecare parte semnatar i unul pentru documentaia
cadastral) i conine pagini.

Semnturi proprietari Semntura i tampila


.
. (persoan autorizat)
ANEXA NR. 1.40 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
Cu sediul n .str. ..nr. .tel/fax.

DOSAR NR./..

Ctre
Dl/D-na/S.C.
Domiciliul/Sediul.

Avnd n vedere cererea nregistrat sub numrul de mai sus, v rugm s v prezentai pentru unele
lmuriri necesare soluionrii dosarului d-voastr la sediul oficiului/biroului teritorial n data
deora.camera nr. ...
Pentru relaii suplimentare putei contacta pe d-na/dl....................../funcia.............tel. .............

n cazul n care pn la termenul stabilit nu vei rspunde celor solicitate, cererea d-voastr urmeaz a fi
respins conform art. 30 coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

Data ..............................

Inspector (semntur, parafa)

Registrator (nume, prenume, semntur)


ANEXA NR. 1.41 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...................


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ...................

DOSAR NR./..

Referat nr. .........../data..

La cererea nr.../data de nregistrare a cererii.


Domnului/Doamnei .................................................................
Domiciliul/Adresa ...................................................................

Analiznd cererea dumneavoastr n vederea recepiei documentaiei cadastrale aferent imobilului situat n:
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIAL:.
Localitatea/Sectorul Tipul arterei Denumirea arterei Nr. potal

Bloc Scara Etaj Apartament Tarla Parcela

pentru nscrierea n cartea funciar este necesar ca, n maximum 15 zile calendaristice de la data comunicrii:

I Cadastru

I A: Nota de completare*

V rugm s prezentai urmtoarele:.

I B: Nota de respingere a recepiei documentaiei cadastrale

Documentaia cadastral a fost respins din urmtoarele motive:


**).
*) Termenul de soluionare a cererii se va prelungi cu numrul de zile corespunztor termenului n care s-au depus completrile.
**) se va completa n cazul neprezentrii documentelor solicitate n Nota de completare, sau cnd a fost depit termenul limit stabilit pentru completare.

Inspector (semntur, parafa)

II Publicitate imobiliar

II A: Nota de completare

V rugm s prezentai urmtoarele:..

II B Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial

Se completeaz dac exist piedici n ceea ce privete efectuarea nscrierii |n cartea funciar
:.
Registrator (nume, prenume, semntur)
ANEXA NR. 1.42 la regulament

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR......

Nr. de nregistrare ..../

CERERE DE ANULARE NUMR CADASTRAL

Subsemnatul(a)................................... domiciliat() n localitatea


.......... str. nr.......,legitimat() cu CI/BI seria .
nr. ................, CNP , tel./fax.................................., e-
mail:........., prin mandatar (dac este cazul) PFA/PJA..................,
conform contract/angajament nr. ........., data ............, prin prezenta menionez faptul c nu am utilizat documentaia
cadastral n circuitul civil i v rog s dispunei:

ANULAREA NUMRULUI CADASTRAL: . al imobilului, situat n UAT


.... localitatea . str. ..
., nr. ..., bl. ., scara., ap. ., sector / tarla
parcela .

MOTIVUL ANULRII .............


...
...........

IMOBILUL este nscris/nu este nscris n Cartea Funciar nr. a comunei/ oraului/
municipiului ..

ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat:

..

Data .............................

Proprietar

(semntur)
ANEXA NR. 1.43 la regulament
PLAN PARCELAR
ANEXA NR. 1.44 la regulament

TABEL PARCELAR
(include toate imobilele din tarla)

Nr. Nr. crt. Nr. Nr. Nr. parcel/ Nr. Suprafaa Categoria Suprafaa Suprafaa Numele i prenumele Act de proprietate (nr./data) Observaii
Tarla (ordinea cadastral carte (nr. Cad/ parcel de total total proprietarului ****
n tarla) iniial funciar topografic) Nr. CF* din act folosin imobil din imobil
(mp) din act act (mp) determinat
(mp)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
189 1 234 457 189/2/1 _ 8212 A 8212 8211 Popescu Vasile TP 342/6.04.2006
2 - - 189/2/2 10328 P 10328 10327 Vasile Ion TP 343/6.04.2006
- - 189/2/3 3179 V 11981 11988 Dumitru Ion TP 344/6.04.2006
3 189/2/4 4946 L
189/2/5 3856 F
1743 - 189/2/6 4951 A
4 _ 8451 8450 Ionescu Gheorghe CVC 456/15.12.2006
189/2/7 3500 L
Teren la dispoziia comisiei
5 - - 189/2/8 A 7060 Rezerv
locale de fond funciar
TOTAL SUPRAF.
38972 38972 46036
TARLA

Vizat comisia local de fond funciar**)

Preedinte, OCPI (recepie) ntocmit ***) Executant **)


.. .. ..................... ....

Semntura i parafa inspectorului (numele angajatului OCPI) (semnatura si tampila)


Data
.. tampila OCPI

Valabil doar nsoit de planul parcelar recepionat


___________
*) Se va completa la recepia cadastral.
**) n cazul n care planul parcelar este ntocmit de o persoan fizic/juridic autorizat, la solicitarea autoritilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.
***) Doar n cazul n care procedura este demarat de OCPI.
****) Se va trece procesul verbal de punere n posesie, n cazul n care nu s-a eliberat titlul de proprietate.
ANEXA NR. 1.45 la regulament

CTRE
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.
BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR..

Nr. de nregistrare ../...

CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE NCEPERE / RECEPIE A LUCRRII

Subsemnatul(a) ................................... domiciliat() n localitatea


.......... str. ......... nr. ........, legitimat ()
cu CI/BI seria nr. ..............., CNP , tel./fax
................................... e-mail: ........., persoana fizic / juridic
autorizat, posesoare a certificatului de autorizare categorie seria. nr.... eliberat de
.., la data , solicit:

I. OBIECTUL CERERII :

- emiterea avizului de ncepere a lucrrii;

- recepia tehnic a lucrrii de specialitate:

II.TIPUL LUCRRII:
..............................................................................................................................................................................

III.EXECUTANT:...............................................................................................................................................

IV.BENEFICIAR:...............................................................................................................................................

IMOBILUL este identificat prin: UAT____________________________

Adres imobil Nr. CF/


Strada Numr
Nr. cad
Localitate Bloc Scara Etaj Ap.
(Tarla) (Parcel) (IE)

Semntura i tampila
.
(persoan autorizat)

Serviciu achitat cu chitana nr. Data Suma Cod serviciu


ANEXA NR. 1.46 la regulament

AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

Model aviz pentru nceperea lucrrilor de specialitate

AVIZ DE NCEPERE A LUCRRII


Nr. ........../.............

Ctre .......................................................
(date de identificare a beneficiarului/executantului) n calitate de beneficiar/executant

Analiznd solicitarea dumneavoastr nregistrat la ANCPI/OCPI cu nr. ......... din


data..............., se emite avizul de ncepere a lucrrii ............................................................... (denumirea lucrrii).

1. Datele principale ale lucrrilor prevzute a se executa:


Obiectivul lucrrii: ...................................
Amplasamentele pentru care se solicit avizul sunt:
- suprafaa total: ......................... ha;
- termenul de execuie ............................
2. Documentare:.
3. Condiii tehnice pentru executarea lucrrilor
4. Recepia lucrrii:. (indicarea instituiei care efectueaz recepia)

Consilier ANCPI/Inspector OCPI


(nume, prenume, semntur/parafa, semntura)

Director Direcie ANCPI/Inginer ef OCPI


(nume, prenume, semntur)

Nota: exemplarul care ramne n arhiva ANCPI va fi nsuit prin semntur i de eful serviciului aferent
ANEXA NR. 1.47 la regulament

AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR


OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

Model de proces-verbal de recepie a lucrrilor de specialitate

PROCES-VERBAL DE RECEPIE Nr. ....


ntocmit astzi, ..................., privind lucrarea ...............,
avnd Aviz de ncepere a lucrrilor cu nr. ......., data ..............

1. Beneficiar ........................................................................................................................................
2. Executant ........................................................................................................................................
3. Denumirea lucrrilor recepionate ...................................................................................................
4. Nominalizarea documentelor i a documentaiilor care s-au predat Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar/Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar ............... conform avizului de
ncepere a lucrrilor:

....
5. Concluzii:.
(Se va face referire la ncadrarea n prevederile caietului de sarcini i ale avizului de ncepere a lucrrilor.)

Lucrarea este declarat ADMIS/RESPINS.

Alte meniuni:.

6. Condiii impuse pentru refacerea lucrrilor n cazul calificativului de lucrare RESPINS:

Consilier ANCPI/Inspector OCPI


(nume, prenume, semntur/parafa, semntura)

Director Direcie ANCPI/Inginer ef OCPI


(nume, prenume, semntur)

Nota: exemplarul care ramne n arhiva ANCPI va fi nsuit prin semntur i de eful serviciului aferent
ANEXA NR. 1.48 la regulament
AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

Model de nota de completare pentru lucrrile de specialitate

NOTA DE COMPLETARE
cererea nr. ......./ data ..............
privind avizul de ncepere a lucrrii/receptia lucrrii.

Ctre:.................................................................................................................................................
(date de identificare a beneficiarului/executantului)

Analizand cererea dumneavoastra privind solicitarea avizului de ncepere a lucrrii/recepia


lucrrii ............................................................... (denumirea lucrrii), v rugm s completai documentaia
aferent cererii mai sus menionate cu urmtoarele:
..............................................................................................................................................................

..
Termenul de soluionare a cererii se va prelungi corespunztor de la data transmiterii completrilor
solicitate.

Consilier ANCPI/Inspector OCPI


(nume, prenume, semntur/parafa, semntura)
ANEXA NR. 1.49 la regulament

STANDARDE DE PRECIZIE I DENSITATE PENTRU REEAUA GEODEZIC NAIONAL


SPAIAL

Nr.puncte/ Densitate/
Clasa EMP (cm) Domeniu de aplicabilitate/ Observaii
Distribuie
A +/- 1,0 -73 staii GNSS permanente - legtur n reeaua de clas A0
- 1 pct / 3250 kmp - msurtori geodinamice regionale i
- Distribuie uniform locale, msurtori de deformaii, servicii de
poziionare n timp real, meteorologie
B +/- 2,0 - 330 de puncte - msurtori geodinamice locale,
- 1 pct / 700 kmp msurtori inginereti de precizie
- Distribuie uniform
C +/- 3,0 - circa 4750 de puncte - msurtori topografice, lucrri inginereti,
- 1 pct / 50 kmp cadastru
- Distribuie uniform - parial realizat
D +/-5,0 - cel puin 1 pct / 5 kmp - msurtori topografice, reele de ndesire
-Distribuie neuniform i de ridicare, ridicri de detalii
topografice, GIS
- parial realizat
EMP-eroarea medie ptratic
ANEXA NR. 1.50 la regulament

Modelul certificatului eliberat de primrie din care rezult c posesorul este cunoscut c deine imobilul
sub nume de proprietar i c acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca
fiind n domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale

CERTIFICAT

Ca urmare a cererii nr. ...... din data de ................, se certific prin prezenta c:
domnul ................, cu domiciliul n ....................., identificat prin ..............., CNP ................;
doamna ......................., cu domiciliul n ..........................., identificat prin ..............., CNP ................,
sunt cunoscui c dein imobilul identificat cu nr. cadastral ................, n suprafaa de ................ mp, sub
nume de proprietar.
De asemenea, se certific c acest imobil:
- nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca fiind n domeniul privat al statului
ori al unitilor administrativ-teritoriale;
- face/nu face obiectul unor aciuni n justiie cu privire la care primria are cunotin;
- a fcut/nu a fcut obiectul legilor de retrocedare.

Primar
...................................
(nume i prenume)
....................................
(semntura i tampila)
ANEXA NR. 1.51 la regulament

Lista cuprinznd termenele pentru serviciile furnizate de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
Imobiliar i unitile sale subordonate

Termen n
Termen*) regim de
Nr. Coduri servicii
Grupe de servicii (zile urgen
crt. conform Ordinul MAI 39/2009
lucrtoare) (zile
lucrtoare)
1 Avize, recepii i furnizare date
1.1.1 7 2
1.1. Avize i recepii
1.1.2; 1.1.3 15 5
Furnizare date de 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5;
cadastru, geodezie i 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10;
1.2. 3 1
cartografie 1.2.11; 1.2.12; 1.2.13; 1.2.14;
1.2.15
2 Servicii de cadastru i publicitate imobiliar
Prima nregistrare a 2.1.1. 15 5
2.1. imobilelor/ unitilor 2.1.2.; 2.1.3 7 3
individuale (u.i.)
Dezmembrare / 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. 7 3
2.2.
Comasare
Intabulare sau nscriere 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.4. 7 2
2.3.
provizorie 2.3.3. 2 1
2.4. Notare 2.4.1; 2.4.2 3 1
2.5.1. 1 -
2.5. Rectificare 2.5.2. 15 5
2.5.3. 3 1
Actualizare informaii 2.6.1; 2.6.2. 15 5
2.6.
tehnice
2.7.1. 1 -
2.7. Consultare / Informare 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5. 2 1
2.7.6.; 2.7.7. 3 1
*)n situaia prestrii unor servicii pentru ntregul UAT, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul ANCPI.