Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Alexandru Ioan Cuza , Iasi

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor


Specializare: Administratie Publica

Tema proiect:

Analiza comparativ a dimensiunii i structurii resurselor financiare


publice (bugetare) n Romnia i Slovacia

2016
Capitolul 1.Structura resurselor financiare
publice(bugetare)conform clasificatiei
oficiale

Resursele financiare reprezinta in mare parte totalitatea mijloacelor banesti


necesare realizarii obiectivelor economice cat si a celor sociale intr-un interval de
timp determinat. Intre resursele financiare ale societatii si resursele financiare
publice este un raport de la parte la intreg, avand in vedere existenta finantelor
publice cat si finantelor private, precum si deosebirea dintre acestea

Productia de bunuri si servicii publice este finantata din bunurile publice


,provenite,in principal,din taxele si impozitele platite pe contribuabili personae
fizice si personae juridice .Plata impozitelor si a taxelor scade puterea
contribuabililor de a-si achizitiona bunuri si servicii de pe piata pentru necesitatea
lor importanta .

In tarile cu dezvoltare economica puternica pe piata ,ponderea cea mai mare


o reprezinta acumularea pe ordin fiscal.Resursele financiare publice cuprind
resursele administratiei central de stat, resursele asigurarilor sociale de stat cat si
institutiilor public cu character autonom.

Structura resurselor financiare publice este foarte complexa iar clasificarea


acesteia se poate face din mai multe puncte : continutul economic,ritmul sau durata
incasarii,provenienta,structura statelor sau prin prisma bugetului consolidate.

Din punct de vedere economic resursele se impart in :

-prelevari cu character obligatoriu ( impozite ,taxe,donatii,contributii)


-resurse de trezorerie

-imprumuturi publice

-emisiune monetara fara acoperire

Marimea resurselor financiare ale unei societati depinde de variabile dintre


care se pot enumera: volumul produsului intern brut, nivelul pretueilor, volumul
si structura productiei cat si posibilitatea de a apela la reruse financiare .

Marimea si structura resurselor financiare publice difera atat prin functie


de gradul de dezvoltare economica cat si de volumul cheltuielilor publice care
urmeaza a fi efectuate. Acestea sunt reprezentae de obiectivele politicii financiare,
cat si de destinatiile prioritare care sunt urmate a fi finantate.

Actiunea unor factori comuni asupra resurselor financiare publice si a


cheltuielilor publice este sa limieze legatura de determinare dintre acestea.
Asupra marimii cererii de resurse financiare publice actioneaza categoriile
urmatoare de factori

- factori economici, sa influenteze evolutia produsului intern brut si, in


consecinta, marimea veniturilor impozabile,

- factori sociali, influentalor de a se manifesta pregnant in conditiile unor nevoi


de resurse financiare dezvolate pentru invatamant, sanatate, etc.,

- factori monetari, a caror influenta poate


fi transmisa prin intermediul preturilor. In acest sens, cresterile de preturi si
accentuarea fenomenului inflationist, genereaza cresterea salariilor cat si a
profiturilor care, impun sporirea resurselor financiare prin intermediul
impozitelor si a taxelor,
- factori demografici, de natura sa influenteze marimea resurselor financiare in
cresterea sau scaderea numarului populatiei active, a numarului contribuabililor,

- factori politici si militari, care influenteaza cresterea productiei si a veniturilor,


cresterea fiscalitatii, prin urmare a masurilor de politica economica, sociala si
financiara ,

- factori de natura financiara, care exprima, influente exercitate asupra marimii


resurselor financiare publice de catre celelalte categorii de factori, prin
dimensiunea cheltuielilor publice, a caror crestere implica necesitatea sporirii
resurselor financiare publice.

O clasificatie oficiala este aceea care are in vedere executia bugetului de stat:

Venituri totale
Venituri curente
Venituri fiscale
Total ncasri din impozite,taxe i contribuii obligatorii
Impozit curent pe venit,avere etc
Impozite pe terenuri,cadiri si alte structuri
Impozit pe profitul societatilor
Impozite pe castiguri din detineri
Taxa pe valoarea adaugata(TVA)
Accize si impozit pe consum
Impozite pe utilizarea activelor fixe
Impozite pe productie si importuri
Constributii sociale ale angajatorilor
Contributii sociale ale angajatilor
Venituri nefiscale(parafiscale)
Venituri din proprietati
Transferuri de capital
Presiunea fiscala
Venituri imprumutate
Capitolul 2.Analiza comparativa a nivelului si
structurii generale a resurselor financiare
publice in Romania si Slovacia in perioada
2008-2012
2.1.Analiza nivelului resurselor financiare
publice(bugetare)
Tara/Perioa
da 2008 2009 2010 2011 2012
47,319. 37,913. 41,435. 44,948. 44,626.
Romania 5 1 1 1 6
22,595. 23,019. 23,250. 25,640. 26,229.
Slovacia 2 7 4 3 1
Tab 1.Resursele publice totale in Romania i Slovacia in perioada 2008-2012(in milioane de
euro)

(Sursa:Eurostat- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do , Data 5/9/2016)

Tara/Perioad
a 2008 2009 2010 2011 2012
Romania 33.2 31.5 32.7 33.7 33.4
Slovacia 34.3 36.1 34.5 36.4 36.2
Tab 2.Resursele publice totale in Romania si Slovacia in perioada 2008-2012(ca procent din
PIB)

(Sursa:Eurostat- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do , Data 5/9/2016)

Grafic nr.1- Resursele publice totale in Romnia i Slovacia n perioada 2008-2012(n


milioane de euro)
50,000.0
45,000.0
40,000.0
35,000.0
30,000.0
25,000.0 Romania
20,000.0 Slovacia

15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
2008 2009 2010 2011 2012

Grafic nr.2- Resursele publice totale in Romania si Slovacia in perioada 2008-2012(ca


procent din PIB)

37.0

36.0

35.0

34.0

33.0 Romania
Slovacia
32.0

31.0

30.0

29.0
2008 2009 2010 2011 2012
Cum observam in tabelul cu numarul 1, in analiza resurselor publie totale in
miloane euro pentru Romania si Slovacia , observam ca nivelul resurselor din
Romania este cu mult mai mare decat nivelul resurselor si Slovacia.Totodata
calculand in timp de 5 ani Romania are o usoara scadere daca in anul 2011 are
44,948.1 iar in anul 2012 se inregistreaza cu 44,626.6, in comparatie cu Slovacia
care in timp de 5 ani are un nivel al resurselor crescut considerabil in anul 2008
avand 22,595.2 si ajungand in anul 2012 la 26,229.1.

Analizand tabelul numarul 2, putem constata ca in ambele tari exista o


usoara amortizare in Romania resursele publice totale in procent PIB nu se
manifesta nici-o schimbare , precum si in Slovacia in anul 2008 se inregistreaza
34.3 % si in anul 2012 cu 36.2% se inregistreaza un nivel ridicat in comparatie
cu Romania .

2.2.Analiza structurii generale a resurselor


financiare publice pe principalele componente:
venituri fiscale,venituri nefiscale si venituri
imprumutate.
Veniturile fiscale
Tab nr.3-Venituri fiscale in milioane de euro in Romania si Slovacia in perioada 2008-2012
in milioane de euro

Tara/Perio
(Sursa
ada 2008 2009 2010 2011 2012 Eurostat:
39,13 31,49 33,05 37,29 37,10
Romania 7.2 6.4 6.7 4.1 5.1
18,90 18,25 18,71 19,94 20,32
Slovacia 1.1 2.5 4.2 4.8 0.0
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do, Data 16.05.2016)

Tab nr.4-Venituri fiscale Romania si Slovacia in perioada 2008-2012 ca procent din PIB

Tara/Perioada 2008 2009 2010 2011 2012


Romania 97.7 97.3 97.4 100.0 100.0
Slovacia 99.6 99.5 99.3 99.3 99.4

(Sursa Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do , Data


16.05.0215)

Cum observam in tabelul cu numarul 3 , precum veniturile fiscal in Romania scad simtitor in
deosebire de Slovacia care in 5 ani creste si este bine dezvoltata .
Veniturile nefiscale
Tabel nr.5-Venituri publice totale in Romania si Slovacia in perioada 2008-2012 in milioane
de euro

Tara/Perioada 2008 2009 2010 2011 2012


37,913.
Romania 47,319.5 1 41,435.1 44,948.1 44,626.6
23,019.
Slovacia 22,595.2 7 23,250.4 25,640.3 26,229.1
(Sursa Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do, Data
16.05.2016

Tabel nr.6-Venituri publice totale in Romania si Slovacia in perioada 2008-2012 ca procent


din PIB

Tara/Perioad
a 2008 2009 2010 2011 2012
Romania 33.2 31.5 32.7 33.7 33.4
Slovacia 34.3 36.1 34.5 36.4 36.2
(Sursa:Eurostat- http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do , Data 16.05.2016)

Tab nr 7. PIB-ul Romaniei si Slovaciei in perioada 2008-2012

Tara/Perioada 2008 2009 2010 2011 2012


142,396.
Romania 3 120,409.2 126,746.4 133,305.9 133,511.4
Slovacia
Tara/Perioada 65,839.82009
2008 63,818.5
201067,387.1
2011 70,443.5
2012 72,420.0
31,486.
Romania 33,127.0 0 32,691.0 33,718.0 33,424.0
36,069.
Slovacia 34,318.0 0 34,502.0 36,398.0 36,217.0 ( Data
17.05.2016 , Sursa Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do)

Veniturile nefiscale = Veniturile publice totale Veniturile fiscal

Tab nr.8 Veniturile nefiscale ale Romaniei si Slovaciei in perioada 2008-2012 in milioane de
euro

Venituri nefiscale (%PIB),calcul dup formula:

(Venituri nefiscale : PIB)*100


(Sursa : Calculele studentei Urzica Mihaela Sabrina , din datele de pe Eurostat, )

Tab nr.9 -Veniturile nefiscale ale Romaniei si Slovaciei in perioada 2008-2012 ca procent
in PIB

Venituri nefiscale(% n Veniturile Totale):

(Venituri fiscale n mil euro : venituri publice totale)*100

Tara/Perioa
da 2008 2009 2010 2011 2012
82,708. 83,074. 79,777. 82,971. 83,146.
Romania 0 0 0 0 0
83,651. 79,291. 80,490. 77,784. 77,471.
Slovacia 0 0 0 0 0
(Sursa : Calculele Studentei Urzica Mihaela Sabrina , din datele de pe Eurostat)

Veniturile curente sunt formate din venituri fiscalesi nefiscale , veniturile


fiscal reprezentand o mare masa a resurselor , iar impozitele fiind principala
importanta a procurari de venituri bugetare.

Veniturile nefiscale au nivel mai redus pentru ca sfera de cuprindere a


sectorului public este limitata datorita faptei de profitabilitae mai scazuta in
activitatea intreprinderilor.

Venituri curente :

Venituri fiscale si nefiscale,


Impozite directe (TVA,accize,taxe vamale)

Impozite indirecte(impozite pe salarii,impozite pe profit)

Tara/Perioada 2008 2009 2010 2011 2012


Romania -7,897.2 -11,393.0 -8,720.1 -7,213.2 -4,926.9
Slovacia -1,541.3 -5,022.5 -5,032.0 -2,884.6 -3,119.9
Analizand tabelele de mai sus in baza veniturilor fiscale si nefiscale
observam ca Slovacia are o mai buna dezvoltare in comparatie cu Romania si o
economie infloritoare. Spre deosebire de Romania , Slovacia are si colecteaza taxe
mai mici fiind ca suprafata mai mica decat Romania.

Veniturile imprumutate

Tab nr.10 Soldul bugetar-Imprumuturile nete /Necesarul net de finantare in Romnia i


Slovacia n perioada 2008-2012(n milioane de euro)

(Sursa Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do . Data 17.05.2016)


Tab nr.11-Soldul bugetar-Imprumuturile nete/Necesarul net de finantare in Romnia i
Slovacia n perioada 2008-2012(ca procent din PIB)

Tara/Perioada 2008 2009 2010 2011 2012


Romania -5.5 -9.5 -6.9 -5.4 -3.7
Slovacia -2.3 -7.9 -7.5 -4.1 -4.3

(Sursa Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do, Data 17.05.2016)

Soldul bugetar reprezinta diferena dntre veniturile bugetului i cheltuielile


sale. Acest sold poate fi pozitiv, situaie n care avem excedent de resurse sau
negativ, situaie n care trebuie s acoperim deficitul, n principal, prin
mprumuturi.

n elaborarea bugetelor trebuie s existe egalitate ntre veniturile colectate i


cheltuielile care sunt efectuate. Intre nivelul veniturilor i cheltuielilor nu exist
aceast egalitate: fie veniturile sunt mai mari dect cheltuielile fie cheltuielile sunt
mai mari dect veniturile ,lucru n care nu exist suficiente resurse pentru
acoperirea nevoilor de cheltuieli.

Cum putem observa intre Romania si Slovacia exista mari diferente , precum
in anul 2009 in Romania se inregistra un sold bugetar de -11,393.0 iar in
Slovenia in anul 2008 se inregistra -1,541.3 cum vedea o diferenta foarte mare
.Fiind o tara mai putin dezvoltata Romania are mai multe imprumuturi si spre
deosebire de Slovacia care este si mai mica ca suprafata si mai bine dezvoltata nu
are nevoie de prea multe resurse de imprumut.
Capitolul 3.Analiza comparativa a structurii
sistemelor de impozite si taxe in Romania si
Slovacia in perioada 2008-2012

3.1.Analiza nivelului si structurii impozitelor


directe

Tab nr.12-Veniturile din impozite directe ca procent din PIB pentru Romania si Slovacia in
perioada 2008-2012

Tara/Perioad
a 2008 2009 2010 2011 2012
Romania 6.6 6.4 6.0 6.1 6.0
Slovacia 6.8 5.9 5.7 5.8 5.9
Sursahttp://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/t
axation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2015/report.pd
f Data 18.05.2016)

Tab nr.13-Veniturile din impozite directe ca procent din veniturile totale pentru Romania si
Slovacia in perioada 2008-2012

Tara/Perioad
a 2008 2009 2010 2011 2012
Romania 27.4 26.5 26.4 28.1 28.0
Slovacia 29.0 28.7 28.0 28.6 28.3
(Sursa
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_ana
lysis/tax_structures/2015/report.pdf , Data 18.05.2016)

Tab nr.14-Veniturile directe ale Romaniei in perioada 2008-2012

Tipul de
impozit 2008 2009 2010 2011 2012
Pe venitul
persoanelor
fizice 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4
Pe venitul
persoanelor
juridice 2,9 2,6 2,3 2,3 2,1
Contributiile
angajatilor 5,9 5,8 5,4 5,6 5,6
Pe
proprietate 3,3 3,5 3,1 3,4 3,2

(Sursa
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_ana
lysis/tax_structures/2015/report.pdf ,Data 18.05.2016
Tab nr.15-Veniturile directe ale Slovaciei in perioada 2008-2012

Tipul de
impozit 2008 2009 2010 2011 2012
Pe venitul
persoanelor
fizice 3,1 2,8 2,7 2,9 2,9
Pe venitul
persoanelor
juridice 3,1 2,5 2,5 2,4 2,4
Contributiile
angajatilor 6,5 6,7 6,7 6,5 6,7
Pe
proprietate 5,2 5,7 5,4 5,6 5,7

(Sursa
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_ana
lysis/tax_structures/2015/report.pdf , data 18.05.2016)

Din tabelele 12,13,14 si 15,in care se analizeaza structura si nivelul


veniturilor din impozitele directe pentru Romania si Slovacia observam mici
diferente,in ambele tari veniturile din impozitele directe ca procent din veniturile
totale sunt apropiate in anii 2011 respectiv 2012 in medie de 28,3 , diferenta mare o
face anul 2008 unde in Romania se inregistreaza 27,4 iar in Slovacia 29,0 . Intr-o
oarecare masura veniturile directe sunt intr-o balanta in Slovacia impozitul pe
venitul persoanelor fizice sunt apropiate de persoanele juridice in comparatie cu
Romania unde se vede liber diferentele aproape de peste 1 procent. Media acestor
taxe in Romania este de 11,8 , pe cand in Slovacia este de 17,8 o diferenta foarte
mare.
3.2.Analiza nivelului si structurii impozitelor
indirecte

Impozitele indirecte constau in TVA,accize si taxe vamale.

Tab nr.16-Veniturile din impozite indirecte ca procent din PIB pentru Romania si Slovacia
in perioada 2008-2012

Tara/Perioad
a 2008 2009 2010 2011 2012
Romania 11.8 10.8 11.9 13.0 13.2
Slovacia 10.6 10.5 10.2 10.7 10.1
(Sursa
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/econo
mic_analysis/tax_structures/2015/report.pdf , data 18.05.2016)

Tab nr.17-Veniturile din TVA pentru Romania si Slovacia in perioada 2008-2012

Tara/Perioad
a 2008 2009 2010 2011 2012
Romania 7,8 6,5 7,5 8,6 8,4
Slovacia 6,8 6,6 6,2 6,7 6,0
(Sursa
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_ana
lysis/tax_structures/2015/report.pdf , data 18.05.2016)
Dupa cum putem vedea in tabelul 16 privind veniturile din impozite
indirecte nu exista mari diferente intre tari. In tabelul cu numarul 17 putem vedea
mai mult diferente in anii 2011 respectiv 2012 crescand usor. TVA-ul in medie in
tara Romania este de 7,76 si in Slovacia de 6,46 cum putea observa nu sunt
diferente mari .

Concluzie

Privind acest studiu comparativ intre Romania si Slovacia nu am putut


observa mari diferente , ambele tari sunt aproape de sume si de inregistrarea facuta
de Eurostat, Romania avnd un numar mai mare de resurse financiare fa de
Slovacia .De-a lungul celor cinci ani,aceasta diferenta persista. Acest studiu de
caz se bazeaza pe factori economici, politici si geografici.

Bibliografie

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_str
uctures/index_en.htm

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83

http://www.scritub.com/economie/finante/Sistemul-veniturilor-publice-
V32621184.php