Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea de stat din Moldova

Facultatea de tiine economice

Departamentul Economie, Marketing i Turism

Sturza Nadina
MK1502

Lucru Individual
La Disciplina Finane

Situaia financia la ntreprinderea Artizana S.A

Conductor tiinific: Mrzac Mariana dr. Hab, conf. Univ.

Lachi Cristina lect. Univ.

Chiinu 2016
I. Efectuarea analizei veniturilor i cheltuielilor bugetului public naional al Republicii
Moldova
1. Selectai principalele 7 tipuri de venituri n cadrul BPN al Republicii Moldova i efectuai
analiza n dinamic i n structur a indicatorilor selectai.

I. Efectuarea analizei veniturilor i cheltuielilor bugetului public naional al Republicii


Moldova
1. Selectai principalele 7 tipuri de venituri n cadrul BPN al Republicii Moldova i
efectuai analiza n dinamic i n structur a indicatorilor selectai.

Tabelul 1. Date iniiale pentru analiza veniturilor BPN, mil lei


Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014
Taxa pe valoarea adugat 9146,4 10464,3 10671,8 12174,1 12852,0

Contribuii de asigurri sociale de 5985,3 6562,6 7150,0 7756,2 8362,6

stat obligatorii

2002,0 1075,1 1636,4 2083,8 4127,1


Granturi
2074,0 2666,7 2893,6 3508,2 3428,1
Accizele
1874,9 1628,8 2110,3 2130,2 3250,0
Venituri nefiscale
1544,7 1769,1 2027,0 2205,7 2447,0
Impozitul pe venit din salariu
483,9 571,4 1966,7 2052,4 2430,5
Impozitul pe venit
27540,2 30139,7 33530,3 36899,5 42446,8
Total venituri publice

Tabelul 2. Analiza n dinamic a veniturilor BPN


Modificarea Modificarea Modificarea Modificarea
absolut a absolut a relativ a relativ a
Indicatori veniturilor n veniturilor n veniturilor n veniturilor n
2014 fa de 2014 fa de 2014 fa de 2014 fa de
2010, mil lei 2013, mil lei 2010, % 2013,%
Taxa pe valoarea
3705,6 677,9 40,51 5,56
adugat

Contribuii de

asigurri sociale 2377,3 606,4 39,71 7,81

de stat obligatorii

Granturi 2125,1 2043,3 106,14 98,05

Accizele 1354,1 -80,1 65,28 -2,28


Venituri nefiscale 1375,1 1119,8 73,34 52,56

Impozitul pe venit
902,3 241,3 58,41 10,93
din salariu

Impozitul pe venit 1946,6 378,1 402,27 18,42

Total venituri 14906,6 5547,3 54,12 15,03

CPTVA 2014-2010=CPTVA 2014-CPTVA2010=12852,0-9146,4=3705,6 mil. lei


CPTVA 2014/2010 =((CPTVA 2014 -CPTVA2010)/ CPTVA2010)*100%= ((12852,0-9146,4)/9146,4)*100% =
40,51%
CPTVA 2014-2013=CPTVA 2014-CPTVA2013=12852,0-12174,1=677,9 mil. lei
CPTVA 2014/2013=((CPTVA 2014-CPTVA2013)/ CPTVA2013)*100%= ((12852,0-12174,1)/12174,1)*100% =
5,56%

Grafic, Concluzii:

4000

3500

3000
Taxa pe valoarea adugat
2500 Contribuii de asigurri
sociale de stat obligatorii
2000 Granturi
Accizele
1500
Venituri nefiscale
1000 Impozitul pe venit din salariu
Impozitul pe venit
500

0
2014-2010 2014-2013
-500
450
400
350
300
Taxa pe valoarea Contribuii de asigurri
250 adugat sociale de stat
200 obligatorii
Granturi Accizele
150
Venituri nefiscale Impozitul pe venit din
100 salariu
50 Impozitul pe venit

0
-50

n urma calculelor efectuate i a analizei datelor din grafic am constatat c n perioada


analizat statul a asigurat o cretere continu a veniturilor publice care au crescut n sum
absolut cu 14906,6 i respectiv 5547,3 milioane lei n anul 2014 comparativ cu 2010 i
respectiv 2014 comparativ cu 2013. Astfel observm c n anul 2014 veniturile publice au
crescut ntr-un ritm mult mai nalt ca n anul precedent.
Ritmul de cretere a veniturilor publice n 2014 a fost de 15,03% comparativ cu anul
precedent i de 54,12% comparativ cu anul 2010. n sum absolut cel mai mult au crescut
granturile (cu 2043,3 milioane lei n 2014 fa de 2013), urmate de veniturile nefiscale (cu
1119,8 milioane lei n 2014 fa de 2013) i taxa pe valuarea adugat (cu 677,9 milioane lei n
2014 fa de 2013), apoi urmeaz contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii(cu 606,4
milioane lei n 2014 fa de 2013) i impozitul pe venit( cu 378,1 milioane lei n 2014 fa de
2013). Totodat observm c cel mai puin au crescut impozitul pe venitul din salariu (cu 241,3
milioane lei n 2014 fa de 2013) i accizele care au nregistrat o modificare absolut de -80,1
milioane lei n 2014 fa de 2013 .
n termeni relativi observm c n politica bugetar pentru anul 2013 a fost pus accentul
pe creterea veniturilor pentru granturi, aceeai tendin fiind urmat i n anul 2014 nregistrnd
o modificare relativ n 2014 de 98,05% fa de anul 2013 .Totodat observm o pondere
semnificativ n cazul veniturilor nefiscale, i anume de 52,56 % n 2014 fa de anul 2013.
Tabelul 3. Analiza n structur a veniturilor BPN, % n totalul veniturilor bugetare
Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014
Taxa pe valoarea adugat 33,21 34,71 31,82 32,99 30,27
Contribuii de asigurri sociale de stat 21,73 21,07 21,32 21,01 19,70

obligatorii
Granturi 7,26 3,56 4,88 5,64 9,72
Accizele 7,53 8,84 8,62 9,50 8,07
Venituri nefiscale 6,80 5,40 6,29 5,77 7,65
Impozitul pe venit din salariu 5,60 5,86 6,04 5,97 5,76
Impozitul pe venit 1,75 1,89 5,86 5,56 5,72
Total 83,88 81,33 84,83 86,44 86,89

gsCPTVA2010= (CP2010/CPt)*100%= (9146,4/27540,2)*100%=33,21%


gsCPTVA2011= (CP2011/CPt)*100%= (10464,3/30139,7)*100%=34,71%
gsCPTVA2012= (CP2012/CPt)*100%= (10671,833530,3)*100%=31,82%
gsCPTVA2013= (CP2013/CPt)*100%= (12174,1/36899,5)*100%=32,99%
gsCPTVA2014= (CP2014/CPt)*100%= (12852,0/42446,8)*100%=30,27%
Grafic, concluzii:

100%
90%
80%
70% Impozitul pe venit Impozitul pe venit din
salariu
60%
Venituri nefiscale Accizele
50%
Granturi Contribuii de asigurri
40% sociale de stat
30% obligatorii
20% Taxa pe valoarea
10% adugat
0%

n urma analizei datelor din tabelul i graficul de mai sus am constatat c din totalul
veniturilor publice cele mai importante venituri sunt veniturile din taxa pe valoarea adugat
(30-32% n total venituri publice), urmate de veniturile din contribuii de asigurri sociale de
stat obligatorii( 19-21% n total venituri publice), granturi (6-10% n total venituri publice) i
accize (7-10% n total venituri publice). Totui celelate venituri au i ele un anumit aport n
cadrul veniturilor publice, doar c ntr-o msur mai mic,deinnd o pondere nesemnificativ i
anume veniturile fiscale (6-8% n total venituri publice), impozitul pe venit din salariu(6% n
total venituri publice) i impozitul pe venit (6% n total venituri publice).
n dinamic observm c structura veniturilor nu a suferit modificri semnificative i este
evident o tendin de reducere a contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii de la 21,73
% n anul 2010 la 19,7% n anul 2014 i a taxei pe valoarea adugat de la 33,21% n anul 2010
la 30,27% n anul 2014, iar pe fonul acestei reduceri are loc o cretere uoar a ponderii n total
venituri publice a celorlalte categorii de venituri . Totodat observm o cretere mai pronunat
n cazul impoyitului pe venit de la 1,75 % n 2010 la 4,72% n anul 2014, celelate categorii de
venituri nregistrnd mici creteri de 1-2%.

2. Selectai principalele 7 categorii de cheltuieli n cadrul BPN al Republicii Moldova i


efectuai analiza n dinamic i n structur a indicatorilor selectai.
Tabelul 4. Date iniiale pentru analiza cheltuielilor BPN, mil lei
Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014
Cheltuieli de ordin social 21407,0 22945,7 24625,0 26003,3 29044,7

Cheltuieli de ordin economic 3197,2 3616,4 4611,3 5801,3 7624,8

1540,8 1804,8 1948,2 2190,0 2580,9


Meninerea ordinii publice,aprarea

i securitatea statului
1361,6 1456,6 1750,6 2084,0 2155,0
Serviciile de stat cu destinaie

general
339,1 351,6 354,8 583,1 634,4
Justiia i jurisdicia constituional
547,6 662,4 666,4 492,6 591,8
Serviciul datoriei de stat
127,6 220,4 291,4 390,7 578,8
Protecia mediului nconjurtor i

hidrometeorologia
29326,4 32101,0 35373,5 38651,3 44393,1
Total cheltuieli publice

Tabelul 5. Analiza n dinamic a cheltuielilor BPN


Modificarea
Modificarea Modificarea Modificarea
relativ a
absolut a absolut a relativ a
cheltuielilo
Indicatori cheltuielilor n cheltuielilor n cheltuielilor n
r n 2014
2014 fa de 2010, 2014 fa de 2013, 2014 fa de 2010,
fa de 2013,
mil lei mil lei %
%
Cheltuieli de ordin
7637,7 3041,4 35,67 11,69
social
Cheltuieli de ordin
4427,6 1823,5 138,48 31,43
economic
Meninerea ordinii

publice,aprarea i 1040,1 390,9 67,50 17,84

securitatea statului
Serviciile de stat cu
793,4 71 58,26 3,40
destinaie general
Justiia i jurisdicia
297,3 51,3 87,67 8,79
constituional
Serviciul datoriei de
44,2 99,2 8,07 20,13
stat
Protecia mediului

nconjurtor i 451,2 188,1 353,60 48,14

hidrometeorologia
Total cheltuieli 12066,7 5741,8 41,14 14,85

CPChS 2014-2010=CPCh S 2014-CP Ch S 2010=29044,7-21407,0=7637,7mil. lei


CPCh S 2014/2010=((CPCH S 2014-CPCh S 2010)/ CPCh S 2010)*100%= ((29044,7-21407,0)/ 21407,0)*100% =
35,67%
CPCh S 2014-2013=CPCh S2014-CPCh S2013=29044,7-26003,3=3041,4mil. lei
CPCh S 2014/2013=((CPCh S 2014-CPCh S2013)/ CPCh S2013)*100%= ((29044,7-26003,3)/ 26003,3)*100% =
11,69%

Grafic, Concluzii:

9000

8000
Cheltuieli de ordin social Cheltuieli de ordin economic
7000

6000
Meninerea ordinii publice,aprarea i securitatea statului Serviciile de stat cu destinaie general
5000

4000

Justiia i jurisdicia constituional


3000 Serviciul datoriei de stat

2000

Protecia mediului nconjurtor i hidrometeorologia


1000

0
2014-2010 2014-2013
400

350

300
Cheltuieli de ordin social Cheltuieli de ordin
250 economic
Meninerea ordinii Serviciile de stat cu
200 publice,aprarea i destinaie general
securitatea statului
150 Justiia i jurisdicia Serviciul datoriei de stat
constituional
100
Protecia mediului
nconjurtor i
50
hidrometeorologia

n urma calculelor efectuate i a analizei datelor din grafic am constatat c n perioada


analizat statul a asigurat o cretere continu a cheltuielilor publice care au crescut n sum
absolut cu 12066,7 i respectiv 5741,8 milioane lei n anul 2014 comparativ cu 2010 i
respectiv 2014 comparativ cu 2013. Astfel observm c n anul 2014 cheltuielile publice au
crescut ntr-un ritm mult mai nalt ca n anul precedent.
Ritmul de cretere a cheltuielilor publice n 2014 a fost de 14,85% comparativ cu anul
precedent i de 41,14% comparativ cu anul 2010. n sum absolut cel mai mult au crescut
cheltuielile de ordin social (cu 3041,4 milioane lei n 2014 fa de 2013), urmate de cheltuielile
de ordin economic (cu 1823,5 milioane lei n 2014 fa de 2013) i cheltuielile efectuate pentru
meninerea ordinii publice, aprarea i securitatea statului(cu 390,9 milioane lei n 2014 fa de
2013), apoi urmeaz cheltuielile pentru protecia mediului nconjurtor i hidrometeorologie(cu
188,1 milioane lei n 2014 fa de 2013) i cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat ( cu 378,1
milioane lei n 2014 fa de 2013). Totodat observm c cel mai puin au crescut cheltuielile
pentru serviciiile de stat cu destinaie general (cu 71 milioane lei n 2014 fa de 2013) i
cheltuielile pentru justiia i jurisdicia constituional care au nregistrat o modificare absolut
de 51,3 milioane lei n 2014 fa de 2013 .
n termeni relativi observm c n politica bugetar pentru anul 2013 a fost pus accentul
pe creterea cheltuielilor pentru protecia mediului nconjurtor i hidrometeorologie, aceeai
tendin fiind urmat i n anul 2014 nregistrnd o modificare relativ n 2014 de 48,14% fa de
anul 2013 . Totodat observm o pondere semnificativ n cazul cheltuielilor de ordin economic,
i anume de 31,43 % n 2014 fa de anul 2013.
Tabelul 6. Analiza n structur a cheltuielilor BPN, % n totalul cheltuielilor
Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014
Cheltuieli de ordin social 72,99 71,47 76,06 67,27 65,42
Cheltuieli de ordin economic 10,90 11,26 13,03 15,00 17,17
Meninerea ordinii publice,aprarea i 5,25 5,62 5,50 5,66 5,81

securitatea statului
Serviciile de stat cu destinaie 4,64 4,53 4,94 5,39 4,85

general
Justiia i jurisdicia constituional 1,15 1,09 1,00 1,50 1,42
Serviciul datoriei de stat 1,86 2,06 1,88 1,27 1,33
Protecia mediului nconjurtor i 0,43 0,68 0,82 1,01 1,30

hidrometeorologia
Total 97,22 96,71 103,23 97,1 97,3

gsCPChS010= (CP2010/CPt)*100%= (21407,0/29326,4)*100%=72,99%


gsCPChS2011= (CP2011/CPt)*100%= (22945,7/32101,0)*100%=71,47%
gsCPChS2012= (CP2012/CPt)*100%= (24625,0 /35373,5)*100%=76,06%
gsCPChS2013= (CP2013/CPt)*100%= (26003,3/38651,3)*100%=67,27%
gsCPChS2014= (CP2014/CPt)*100%= (29044,7/44393,1)*100%=65,42%

Grafic, concluzii:
100%

90%
Protecia mediului
80%
nconjurtor i
hidrometeorologia
70%
Serviciul datoriei de stat
60% Justiia i jurisdicia
constituional
50% Serviciile de stat cu
destinaie general
40%
Meninerea ordinii
publice,aprarea i
30%
securitatea statului
20% Cheltuieli de ordin economic
Cheltuieli de ordin social
10%

0%
2010 2011 2012 2013 2014

n urma analizei datelor din tabelul i graficul de mai sus am constatat c din totalul
cheltuielilor publice cele mai importante venituri sunt cheltuielile de ordin social (65-67% n
total cheltuieli publice), urmate de cheltuielile de ordin economic ( 15-17% n total cheltuieli
publice), cheltuielile pentru meninerea ordinii publice, aprarea i securitatea statului (5-6% n
total cheltuieli publice) i cheltuielile pentru serviciile de stat cu destinaie general (4-5% n
total cheltuieli publice). Totui celelate venituri au i ele un anumit aport n cadrul veniturilor
publice, doar c ntr-o msur mai mic, deinnd o pondere nesemnificativ i anume
cheltuielile pentru justiia i jurisdicia constituional (1-2% n total cheltuieli publice),
cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat (1% n total cheltuieli publice) i cheltuielile pentru
protecia mediului nconjurtor i hidrometeorologie (1% n total cheltuieli publice).

n dinamic observm c structura cheltuielilor nu a suferit modificri semnificative i


este evident o tendin de reducere a cheltuielilor de ordin social, de la 72,99 % n anul 2010 la
65,42% n anul 2014, iar pe fonul acestei reduceri are loc o cretere uoar a ponderii n total
cheltuieli publice a celorlalte categorii de cheltuieli. O cretere mai evideniat o putem observa
n cazul cheltuielilor de ordin economic de la 10,9% n anul 2010 la 17,17% n anul 2014,
celelalte categorii nregistrnd creteri uoare de 0,2-1%.
II. Efectuarea expres-diagnosticului situaiei economico-financiare a ntreprinderii n baza
Raportului Financiar al unei ntreprinderi.

ntreprinderea analizat: Artizana S.A


1. Analiza gestiunii activelor circulante:

Tabelul 7. Indicatorii gestiunii activelor circulante a ntreprinderii

Valoarea
Indicatori Formula de calcul Exerciiul
ratei
Numrul de rotaii Nrot2014= AC2014 =25309200 1,184
n 2014 29970723
VV 2014 Nrot2012= 25309200 =1,184
Nrot2014 AC 2014

Numrul de rotaii Nrot2015= AC 2014+ AC 2015 1,109


AC2015 = 2 =
n 2015
VV 2015
Nrot2013 AC 2015
25309200+ 809107
2 =

=26146370
29004896
Nrot2015= 26146370 =1,109

Durata n zile a Drot2014= 365 308,27


Drot2014= 1,184 =308,27
unei rotaii n 2014
365
Drot2014 Nrot 2014

Durata n zile a Drot2015= 365 329,12


Drot2015= 1,109 =329,12
unei rotaii n 2015
365
Drot2015 Nrot 2015

365
Nrot 2013

Efectul de Enc/ac =(Drot2015- Enc/ac=(329,12-308,27)* 1656855,02


ncetinire/accelerar Drot2014)*
29004896
e 365 =
Enc/ac
VV 1 1656855,02
365

Concluzie:
n urma calculelor efectuate am constatat c n anul 2015 activele circulante din cadrul
ntreprinderii analizate au fost ntr-o uoar instabilitate.
Astfel observm c numrul de rotaii a sczut, iar durata unei rotaii s-a majorat din
cauz c n anul 2015 durata unei rotaii a activelor circulante s-a majorat cu aproximativ 21 zile.
n total nregistrndu-se blocri de fonduri n active circulante n sum de 1656855,02lei
ceea ce determin o instabilitate a activitii ntreprinderii date i o gestiune ineficient a
activelor circulante.
1. Determinarea capacitii de plat a ntreprinderii:

Tabelul 8. Ratele lichiditii i solvabilitii generale a ntreprinderii

Formula Valoarea Normati


Ratele Exerciiul Abatere
de calcul ratei v
Lichiditatea Labs= 43312 0,006 0,2-0,3 +0,33
Labs= 7017797 = 0,006
absolut
MB + ITS
Labs DTS

Lichiditatea Lint= 261463707914074 2,59 0,7-0,8 +4,43


Lint= 7017797 =2,59
intermediar
ACSt
Lint DTS

Lichiditatea Lcur = 26146370 3,72 1-2 +3,75


Lcur= 7017797 =3,72
curent
AC
Lcur DTS

Solvabilitate Solv = 47435067 2,05 >1


Solv= 23131344 =2,05
a
TA
Solv TD

Concluzie:
n urma calculelor efectuate am constatat c ntreprinderea analizat are o capacitate
foarte rea de a achita datoriile, astfel la 1 leu de datorii revin 2,05 lei de active.
n ceea ce privete capacitatea imediat de plat putem constata c ntreprinderea are o
capacitate bun de achitare a datoriilor pe termen scurt. Exist si indicatori care nu sunt deasupra
limitei n cadrul intervalului, n cazul lichiditii absolute observam c este sub limita
intervalului optim inregistrnduse mai mic cu 0,19 fa de intervalul dat , deci putem recomanda
ntreprinderii de a crete mijloacele bneti. O observaie este evideniat n cazul lichiditii
intermediare care la fel se afl deasupra limitei optime cu 1,79, deci putem afirma c
ntreprinderea dispune de mijloace bneti, investiii pe termen scurt i creae suficiente pentru a
acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea real a stocurilor. Astfel ntreprinderii
date i putem recomanda s micoreze viteza de rotaie a stocurilor, adic micorarea vnzrilor.
Totui o problem destul de evident este i n cazul lichiditii curente care este deasupra limitei
optimale cu 1,72 , deci ntreprinederea are o capacitate mare de a-i plti datoriile curente fr s
apeleze la resurse pe termen lung sau la noi mprumuturi. ns pentru a ajunge n limita optimal
i putem recomanda ntreprinderii de a micora stocurille de mrfuri i materiale i mijloacele
bneti prin oferirea creanelor, pentru c un nivel ridicat al lor nu este benefic pentru
ntreprindere.
Vorbind despre solvabilitatea ntreprinderii S.A.Artizana putem meniona c are o
valoare de 2,05, adic mai mare de 1, ceea ce d dovad c ntreprinderea analizat are o
capacitate nalt de a-i achita obligaiile bneti imediate i ndeprtate fa de teri.
2. Determinarea eficienei activitii economico-financiare a ntreprinderii:

Tabelul 9. Indicatorii rentabilitii

Formula de Valoare Normat Abate


Ratele Exerciiul
calcul a ratei iv re
Rentabilitatea PB 11617668 40,05% >20%
100 100
VV Rv= 29004896 =40,05
vnzrilor
Rv
%

Rentabilitatea PPI TA 2014 +TA 2015 9,32% >25% -


100
TA TA= 2 =
economic 19,21
Rec %
45621837+ 47435067
2

=46528452

4338178
100
Rec= 46528452 =9,32

%
Rentabilitatea Pnet KP 2014+ KP 2015 16,50% >15% -
100
KP KP= 2 =
financiar 6,58%
Rfin
25637796+ 26925027
2

=26281411,5
4338178
Rfin= 26281411,5 100 =16

,50%

Concluzie:
n urma calculelor efectuate am constatat c ntreprinderea analizat nu are un rezultat
operaional destul de ru. Un avantaj l prezint rentabilitatea vnzrilor care se ncadreaz n
limita optimal, astfel putem meniona c n ntreprinderea dat exist o legtur strns ntre
rezultatul financiar i veniturile din vnzri obinute. Totodat observm o problem n cadrul
rentabilitii economice care se afl sub limita optimal i anume cu 15,68 % mai puin, ceea ce
nseamn c ntreprinderea trebuie s ntreprind msuri pentru eficientizarea utilizrii activelor
existente, fie c este raional ca o parte din ele s fie lichidate. i desigur un avantaj putem
observa n cazul rentabilitii financiare care la fel se ncadreaz m limita optim cu nregistrind
16,50 %. Ceea ce e foarte bine i firma la acest capitol o duce minunat.
3. Analiza structurii financiare a ntreprinderii:

Tabelul 10. Indicatorii fondului de rulment i ai capacitii de ndatorare a ntreprinderii

Indicator Formula de Valoarea


Exerciiul
i calcul ratei
Capacitat DT DT=Dfin TL+DTLcalc+DfinTS+ 0,78
KP
ea de DcomTS+DTScalc=16071065+0+190117+2647903+160
ndatorare 0955
global 20510040
CG= 26281411,5 =0,78
CG

Capacitat DTL DTL= Dfin TL+DTLcalc=16071065+0=16071065 0,61


KP 16071065
ea de
CT= 26281411,5 =0,61
ndatorare
la termen
CT
Rezerva (2-CG)*KP RT =(2-0,78)*26281411,5=32063322 32063322
de
mprumut
total
RT
Rezerva (1-CT)*KP RTL =(1-0,61)* 26281411,5=10249750,5 10249750,
de 5
mprumut
pe termen
lung
RTL
Rezerva RT-RTL RTS =32063322-10249750,5=31038571,5 31038571,
de 5
mprumut
pe termen
scurt
RTS
Fondul de St+Cr+MB+I FRB=7914074+18934021+0=26848095 26848095
rulment TS
brut
FRB
Fondul de FRB-DTS DTS= DfinTS+ DcomTS+DTScalc= 22409120
rulment 190117+2647903+1600955=4438975
net FRN=26848095-4438975=22409120
FRN
Fondul de FRB-DTS- FRP=26848095-4438975-16071065=6338055 6338055
rulment DTL
propriu
FRP
Fondul de FRN-FRP FRS=22409120-6338055=19071065 19071065
rulment
strin
FRS
Necesarul (SMM+Cr)- (7914074+18934021)- 22599237
de fond (Dcom+Dcalc (2647903+1600955)=26848095-4248858=22599237
de )
rulment
NFR
Trezoreria FRN-NFR TN=22409120-22599337=-190217 -190217
net
TN
Concluzie:
n urma calculelor efectuate am constatat c ntreprinderea are o structur puin stabil,
astfel indicatorul findului de rulment net este pozitiv, ceea ce ne permite s afirmm c la
ntreprindere se respect criteriul estimaiei resurselor, mai mult ca att fondul de rulment net este
mai mare dect necesarul de fond de rulment, iar trezoreria net este mai mic dect zero.
Totodat putem constata c ntreprinderea S.A. Artizana nu are grad nalt de autofinanare.
Fondul de rulement propriu este pozitiv, ceea ce nseamn c capitalul propriu este suficient
pentru a acoperi necesarul de finanare a activelor imobilizate.. ntreprinderea trebuie s-i
modifice structura financiar i s gseasc modaliti pentrru a converti datoriile pe termen scurt
n datorii pe termen lung.