Sunteți pe pagina 1din 10

coala gimnazial Gheorghe Banea Mcin

Propunere disciplin opional la limba englez: Creative English Reading and Writing targets
Profesor: GHEORGHE LILIANA
Clasa: VI-a
Manual support: Reading and Writing Targets 2 by Virgina Evans & Jenny Dooley
Ediie revizuit 2011
Semestrul: I & 2 anul colar 2017-2018
Nr. ore pe sptmn: 1h

CREATIVE ENGLISH READING AND WRITING TARGETS


CLASA a VI-a
ARGUMENT

Cursul optional Creative English - Reading & Writing Targets i propune s ofera diverse
oportuniti de nvare, prin secvene unitare care s asigure o continuitate real prin concentrarea
susinut asupra abilitilor care fac obiectul cursului lectura i redactarea unui text n limba
englez.
Printr-o organizare atent i eficient a informaiei referitoare la partea de lectur propriu-
zis i la cea de producere de text cu form fix, insuirea noiunilor eseniale n practicarea acestor
dou activiti de invatare va fi structurat n mod echilibrat astfel nct s permita o acumulare
gradat i temeinic a materiei de studiu.
In mod concret, cursul optional este conceput pe nivel de studiu, obiectivele sale depind
prin complexitate, exersarea deprinderilor propuse i apropiindu-se de obiectivele specifice unui
curs eterogen, n care exerciiile de lexic, gramatic si conversaie au o pondere important n
instruirea complet a elevilor.
Cursul i propune s atrag elevii prin capacitatea sa de focalizare asupra acestor zone
prioritare de interes care vor fi tratate cu seriozitate i profesionalism. Vor fi exersate abiliti de
citire i nelegere a textului citit precum:
skimming for gist, (identificarea mesajului essential la prima citire)
skimming for overall understanding, (nelegerea total a textului din prima citire!)
scanning, (trecerea n revist a textului pentru identificarea unor itemi)
predicting a topic from visual prompts or clues, (prezicerea subiectului orientndu-se dup
anumite indicaii vizuale sau indicia prezente)
reconstructing a text, (reconstruirea unui text)
inferring, recognising word equivalences, (deducerea, recunoaterea cuvintelor echivalente)
jigsaw reading etc. (citire ncruciat)
Cursul propune de asemenea pai concrei n construirea compunerilor literare cu form fix:
informal and formal letters, advertisements,
articles, postcards,
leaflets, film reviews,
notices, discursive essays,
interviews, news or assessment reports (i multe
1
stories, altele)
recipes,

Curicculum la decizia colii | Opional limba englez An colar 2017-2018 profesor: Liliana Gheorghe
care vor avea ca suport modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite sub titlul de
Paragraph Plans, fapt care faciliteaz, n mod indiscutabil, inelegerea i asigur o mediere
eficient ntre produsul vizat si obinerea rezultatului scontat.
Mai mult dect att, elevilor le va fi sugerate diverse sugestii de teme pentru acas,
ncurajndu-i s produc texte cu care se vor ntlni, n diverse situaii concrete dincolo de orele
de curs. Astfel, monitorizarea permanent a elevilor va nlesni acumularea unei experiene cu
adevarat utile. Acest curs opional prezint avantajul c poate completa, cu succes, orice manual
selectat spre studiu, devenind un curs auxiliar agreabil si instructiv.

PROGRAMA ANUAL CLASA a VI-a


CREATIVE ENGLISH - READING & WRITING TARGETS (L1)

COMPETENE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa, in conformitate cu exigentele unui fir narativ
coerent;
2. Producerea de mesaje scrise avand drept punct de pornire tehnici variate de studiu a
textului, cum ar fi Damaged Text Technique;
3. Transferul si medierea mesajelor scrise in diverse situatii de comunicare;
4. Receptarea mesajelor scrise originale si evaluarea lor in maniera critica.

COMPETENE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE:


(SPECIFIC SKILLS) (TEACHING/LEARNING ACTIVITIES)
1.1. scrierea unor texte referitoare la posibilele - redactari cu structura simpla;
maniere de continuare a unor texte pe baza unor indicii;
1.2 redactarea de texte cu forma fixa in maniera
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, tinand - alcatuirea unor planse-proiect (texte ilustrate)
seama de structura narativa care trebuie respectata.
2.1. producerea de texte literare pornind de la - elaborarea de compuneri dirijate.
indicatii pre-existente.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui - descrieri plastice.
suport scris.
2.3. producerea de evaluari scrise/orale privitoare la - monologuri atitudinale.
tema propusa si produsul final.
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. -comentarii referitoare la tematica propusa de curs.
3.2. alctuirea de texte literare pornind de la - elaborarea de eseuri libere.
indicii minimale. - formularea opiniilor si generarea de dialoguri.
3.3. reducerea unor scenarii ample la idei esentiale.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine intr-un - conversatii.
material lecturat.
4.2. identificarea unor informatii specifice in materialele - compunerea de fragmente literare.
propuse spre studiu.
4.3. formularea unor decizii pe baza lecturarii unui - alcatuirea de paragrafe critice.
material.
ORGANIZARE TEMATIC:
1. Familia: membri ai familiei, activiti specifice;
2. Casa: termeni specifici construciei si structurii unei case;
3. Vacana: despre cltorii i pregatiri de cltorie;
4. Srbtori: termeni despre evenimente speciale;
5. Vremea: termeni meteorologici si de prognoz;
6. Educaia: termeni specifici;
7. Sporturi: echipament, echipe, reguli de joc;

FUNCII COMUNICATIVE:
1. A exprima preferine;
2. A exprima sentimente i triri;
3. A descrie un festival/o sarbatoare;
4. A descrie un loc;
5. A cere si a oferi informatii;
6. A cere si a oferi indicatii;
7. A formula pareri referitoare la evenimente traite sau imaginate.

ELEMENTE DE CONSTRUCIE A COMUNICRII:


1. Substantivul : genul, cazul, colocatii;
2. Adjectivul: constructii si locutiuni, topica;
3. Verbul : contexte speciale de folosire ale formelor, timpurilor si modurilor
verbale, constructii modale, constructii imperative;
4. Adverbe de frecventa, adverbe relative;
5. Prepozitia de loc si timp : Phrasal Verbs;
6. If Clauses: Tipul I; II
7. Diateza pasiva;
8. Schimbarea valorii gramaticale;

Tipuri de activiti/ produse ale activitii (ex. hri, documentaie, colecii de articole, etc.)
group work
pair work
role-play
debates
converstions

Modaliti de evaluare:
evaluare continu
probe orale / rspunsuri la ntrebrile profesorului
teme de lucru n clas / proiecte
jocuri de rol/ dramatizari / proiecte
dialoguri pe perechi dirijate
descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
concursuri
jocuri didactice
mape
portofolii
compunerea de texte literare.
discutii pe baza textelor studiate
teste scrise

BIBLIOGRAPHY
1. Jenny Dooley & Virginia Evans - READING & WRITING level 2
2. Harmer, J.- The Practice of English Language Teaching , Longman ,1991
3. Carol Read - 500 classroom activities, Macmillan, 2007
4. Michael Vince Elementary Language practice English Grammar and Vocabulary, Book
and Cd withTests, Macmillan
5. Articles from different newspapers and magazines taken from the Internet
PLANIFICARE ANUAL
Nr. UNIT & CONTENT Specific skills Week & Teaching/Learning Observations
crt hours Activities &
materials
1. Unit 1 New Friends 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele 1&2 / 2h - redactari cu
maniere de continuare a unor texte pe baza unor structura simpla;
scanning, reading for specific indicii;
information 1.2. redactarea unor texte cu forma fixa in maniera
friendly letter to a penfriend integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie,
tinand seama de structura narativa care trebuie - alcatuirea unor
plurals, short answers respectata. planse-proiect (texte
ilustrate)
2. Unit 2 1.1. scrierea texte referitoare la posibilele maniere 3&4 / 2h - redactari cu
de continuare a unor texte pe baza unor indicii; structura simpla;
From Monday to Friday
Predicting topic from visual clues, 2.1. producerea de texte literare pornind de la
reading for specific information, indicatii pre-existente. - elaborarea de
skimming for gist, compuneri dirijate.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui
reconstructing a text suport scris. - descrieri plastice
article for a light-hearted magazine
describing daily routines
present simple, adverbs of frequency,
prepositions of time
3. Unit 3 2.1. producerea de texte literare pornind de la 5 / 1h - elaborarea de
indicatii pre-existente. compuneri dirijate.
A Home away from Home
scanning, skimming for gist 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui - descrieri plastice
advertisement for renting a holiday suport scris.
-comentarii
home 3.1. reformularea unor mesaje conversationale. referitoare la tematica
there is/are,
propusa de curs.
prepositions of place where
4. Unit 4 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui 6&7 / 2h - descrieri plastice Halloween
suport scris.
Having a Wonderful Time
reading for specific information, 3.2. alctuirea de texte literare pornind de la
indicii minimale. - elaborarea de eseuri
skimming for overall understanding
informal letter to a friend while on libere.
holiday
present continuous,
expressing preferences,
prepositions of place
5. Unit 5 4.1 sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine 8&9 /2h - conversatii. Thanksgiving
intr-un material lecturat. Day
Happy Thanksgiving Day!
skimming for gist & scanning, 4.2. identificarea unor informatii specifice in - compunerea de
reading for specific information materialele propuse spre studiu. fragmente literare.
article about annual events and
celebrations
adjective-noun collocations,
word order, prioritizing
6. Unit 6 For Sale! 2.1. producerea de texte literare pornind de la 10 /1h - elaborarea de
indicatii pre-existente. compuneri dirijate.
skimming for gist & scanning, 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui
reading for specific information suport scris. - descrieri plastice
notices and advertisements for buying 3.1. reformularea unor mesaje conversationale. -comentarii
and selling things referitoare la tematica
order of adjectives propusa de curs.
7. 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele 11,12 &13 - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor /3h simpla;
indicii; - alcatuirea unor
Unit 7 Its a Bargain! 1.2. redactarea unor texte cu forma fixa in maniera planse-proiect (texte
skimming for gist, identifying integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie,
ilustrate)
tinand seama de structura narativa care trebuie
topic respectata.
informal letters asking for and 2.1. producerea de texte literare pornind de la - elaborarea de
giving information indicatii pre-existente. compuneri dirijate.
2.2 descrierea unor evenimente pe baza unui - descrieri plastice
adjectives, adverbs, word order
suport scris. -comentarii referitoare
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. la tematica propusa de
3.2. alctuirea unor texte literare pornind de la curs.
indicii minimale. - elaborarea de eseuri
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine libere.
intr-un material lecturat. - conversatii.
4.2. identificarea unor informatii specifice in
materialele propuse spre studiu - compunerea de
fragmente literare
8. Unit 8 Happy New Year! 4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine 14&15/2h - conversatii. Christmas
intr-un material lecturat. Time
skimming for gist & scanning, 4.2. identificarea unor informatii specifice in - compunerea de A Christmas
reading for specific information materialele propuse spre studiu fragmente literare. Carol by
article about annual events and
celebrations Charles
adjective-noun collocations, Dickens
word order, prioritizing
9. Unit 9 Dos and Donts 1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera 16&17/2h - alcatuirea unor
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, planse-proiect (texte
reading for specific information, tinand seama de structura narativa care trebuie ilustrate)
identifying text from visual clues respectata.
safety leaflets 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui
suport scris.
imperative, - descrieri plastice
must/mustnt,
conditionals type 0 & I
10. Unit 10 2.1. producerea de texte literare pornind de la 18&19/2h - elaborarea de
indicatii pre-existente. compuneri dirijate.
Every Picture Tells a Story 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui - descrieri plastice
predicting topic from visual clues, suport scris. - elaborarea de eseuri
skimming for gist, 3.2. alctuirea de texte literare pornind de la indicii
libere.
minimale.
reading for specific information 3.3. reducerea unor scenarii ample la idei esentiale
setting the scene beginnings & 4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine - formularea opiniilor
endings for stories intr-un material lecturat. si generarea de
past simple, dialoguri
past continuous, - conversatii.
forming adjectives from nouns
11. Unit 11 1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera 20&21/2h - elaborarea de Valentines
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, compuneri dirijate. Day legend
A Summer Times Tale! tinand seama de structura narativa care trebuie
Predicting topic from visual clues, respectata.
reconstructing a text, 3.1. reformularea unor mesaje conversationale. -comentarii
referitoare la tematica
skimming for gist
propusa de curs.
story 3rd person
adjectives describing atmosphere &
weather, past
tenses,
time words
12. Unit 12 Come to My Party! 3.2. alctuirea de texte literare pornind de la 22&23/2h - elaborarea de eseuri St Patricks
Reading for specific information, indicii minimale. libere. Day
4.2. identificarea unor informatii specifice in
Scanning materialele propuse spre studiu - compunerea de
informal letter of invitation & giving fragmente literare
directions
going to future, Future simple
(will)
13. Unit 13 It Happened to Me 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui 24&25/2h - descrieri plastice
suport scris.
Predicting topic from visual prompts, 3.2. alctuirea de texte literare pornind de la indicii - elaborarea de eseuri
reading for specific information minimale libere.
story 1st person
adjectives ending in -ed/-ing
14. Unit 14 Whos Who? 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele 26&27/2h - redactari cu Shakespeares
maniere de continuare a unor texte pe baza unor structura simpla; World
reading for specific information, indicii;
reading for gist 1.2. redactarea texte cu forma fixa in maniera - alcatuirea unor
interview integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, planse-proiect (texte
question words, tinand seama de structura narativa care trebuie ilustrate)
respectata. - elaborarea de
formation of questions, past 2.1. producerea de texte literare pornind de la compuneri dirijate.
simple, present perfect, going to indicatii pre-existente.
- monologuri
2.3 producerea de evaluari scrise/orale privitoare
la tema propusa si produsul final. atitudinale
15. Unit 15 Happy Easter! 4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine 28/1h - conversatii. Easter Time
intr-un material lecturat.
skimming for gist & scanning, 4.2. identificarea unor informatii specifice in - compunerea de
reading for specific information materialele propuse spre studiu fragmente literare.
article about annual events and
celebrations
adjective-noun collocations,
word order,
prioritizing
16. Unit 16 I Love Sports! 3.1. reformularea unele mesaje conversationale. 29&30/2h -comentarii referitoare
skimming for gist, 3.2. alctuirea de texte literare pornind de la la tematica propusa de
indicii minimale. curs.
reading for specific information - elaborarea de eseuri
article libere
expressing your opinion
-ing form, infinitive without to,
linking words
17. Unit 15 All about Disney... 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui 31&32/2h - descrieri plastice
suport scris. - elaborarea de eseuri
reading/ skimming for gist, 3.2. alctuirea de texte literare pornind de la indicii
reading for specific information minimale. libere.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine - conversatii.
biography
intr-un material lecturat.
past tenses,
prepositions of time, relatives
18. Unit 16 Email me ... 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor simpla;
reading for specific information indicii; - alcatuirea unor
informal emails, semiformal 1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera planse-proiect (texte
emails integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie,
ilustrate)
consolidation tinand seama de structura narativa care trebuie
respectata.
2.1. producerea de texte literare pornind de la - elaborarea de
indicatii pre-existente. compuneri dirijate.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui - descrieri plastice
suport scris. -comentarii referitoare
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. la tematica propusa de
3.2. alctuirea de texte literare pornind de la curs.
indicii minimale. - elaborarea de eseuri
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine libere.
intr-un material lecturat. - conversatii.
4.2. identificarea unor informatii specifice in - compunerea de
materialele propuse spre studiu fragmente literare
19. Unit 17 My Blog 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele 34&35/2h - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor simpla;
reading for specific information indicii; - alcatuirea unor
blog, blog comments 1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera planse-proiect (texte
consolidation integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie,
ilustrate)
tinand seama de structura narativa care trebuie
respectata. - elaborarea de
2.1. producerea de texte literare pornind de la compuneri dirijate.
indicatii pre-existente. - descrieri plastice
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui -comentarii referitoare
suport scris. la tematica propusa de
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. curs.
3.2. alctuirea de texte literare pornind de la - elaborarea de eseuri
indicii minimale. libere.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine - conversatii.
intr-un material lecturat.
- compunerea de
4.2. identificarea unor informatii specifice in
materialele propuse spre studiu fragmente literare