Sunteți pe pagina 1din 4

STUDIUL DE FEZABILITATE

I. Conţinutul studiului de fezabilitate:

Studiul de fezabilitate reprezintă principalul document al etapei preliminare de


alegere a unui sistem nou.
Un studiu de fezabilitate trebuie să cuprindă următoarele elemente:
• scopul studiului – constă în determinarea creşterii eficienţei muncii în birou prin
automatizarea activităţilor;
• obiectivele firmei, misiunea acesteia – enunţarea cuprinzătoare a scopurilor
fundamentale privind evoluţia desfăşurării activităţii unei societăţi, prin care se
diferenţiază de firmele similare şi din care decurge domeniul de activitate şi piaţa
deservită. Caracteristica misiunii este aceea că nu cuprinde elemente de realizat
cuantificabile ci orientări, perspective şi atitudini. La modul general, misiunea unei
organizaţii economice este producerea şi punerea în circulaţie în mod profitabil a unor
tipuri de produse sau de servicii;
• obiective generale – cifra de afaceri, profitul anual, rata profitului. Biroul contribuie
la realizarea acestor obiective prin creşterea eficienţei, a productivităţii, reducerea
cheltuielilor;
• aplicaţiile şi activităţile care trebuie automatizate: circulaţia informaţiei, comunicarea
internă şi externă, activitatea financiar bancară, crearea unei baze de date care să
cuprindă evidenţa angajaţilor, furnizorilor, clienţilor, echipamentelor etc.;
• factorii externi relevanţi de influenţă asupra organizaţiei – economici, de
management, demografici, ecologici, juridici, politici, socio-culturali, tehnici şi
tehnologici;
• limitele bugetare;
• performanţele şi caracteristicile sistemelor utilizate – performanţele componentei hard
şi soft (sisteme de operare şi programe de execuţie) a sistemului de calcul în general;
• necesarul de linii de comunicaţii cu alte departamente;
• calendarul activ;
• datele de revizuire a proiectului;
• metode de lucru;
• metode de evaluare a rezultatelor.

II. Alegerea gradului de automatizare

Atât furnizorul dar mai ales cumpărătorul trebuie să ţină cont de următoarele aspecte:
• posibilitatea de acomodare prealabilă cu echipamentul care urmează să fie
achiziţionat;
• oferta unui sistem de service operativ;
• o totală compatibilitate cu realizatorii de echipamente similare, care domină piaţa
mondială.
III. Metode de alegere a echipamentelor de birou

A. Prospectarea pieţei

În materie de birotică se traversează în general două etape distincte pentru alegerea


furnizorilor de produse sau servicii:
1. prospectarea pieţei
2. trimiterea unei cereri de oferta la potenţialii furnizori.

Pentru achiziţionarea tehnicii de calcul există următoarele posibilităţi:


• Distribuitorii de calculatoare (dealeri) şi de la reprezentanţele de firmă
- avantaje: vânzătorii sunt bine pregătiţi în domeniul tehnicii de calcul; aceste
magazine oferă clienţilor săi asistenţă tehnică şi posibilitatea de a urma unele cursuri
de specializare.
- dezavantaje: aceste servicii suplimentare sunt prestate contra cost.
• Magazinele cu profil electronic
- avantaje: prezintă o gamă foarte largă de produse electronice, se poate cumpăra un
sistem de calcul complet echipat.
- dezavantaje: vânzătorii nu sunt persoane de specialitate; serviciile pe care le oferă nu
sunt la cel mai înalt nivel calitativ.
• Firmele care asamblează calculatoare – componentele de bază a unui
calculator pot fi achiziţionate şi separat asamblarea acestora putând fi făcută
ulterior. În general preţul acestora este mic.

Prospectarea pieţei se poate realiza şi în mai multe moduri:


• Prin consultarea revistelor de specialitate pentru a se obţine maximum de informaţii
privind calculatoarele, se urmăresc:
- reclamele şi anunţurile publicitare referitoare la calculatoare;
- reclamele şi anunţurile publicitare referitoare la produsele soft;
- rezultatele tehnice ale diferitelor sisteme prezentate;
- anunţurile firmelor reputate sau ale celor care oferă garanţii pentru sistemul ce trebuie
cumpărat.
• Vizitarea magazinelor de specialitate – majoritatea magazinelor pun la dispoziţia
clienţilor o serie de pliante, de broşuri, cataloage conţinând caracteristicile sistemelor
de calcul pe care le comercializează oferind astfel posibilitatea de comparare atât
dpdv al specificaţilor tehnice şi calităţii, cât şi din punct de vedere al preţului.
• Se solicită sfatul specialiştilor

Alegerea unui anumit furnizor se face în funcţie de anumite criterii


Vechimea – se acordă o atenţie deosebită stabilităţii furnizorului şi reputaţiei sale.
Experienţa în câmpul de activitate al întreprinzătorului.
Solvabilitatea financiară.

Tipuri de servicii pe care furnizorul le poate oferi


- numai vânzări de echipamente
- asistenţă acordată utilizatorului
- instalare şi urmărire
- depanarea echipamentelor
- acordarea în scop de încercare, de împrumut a unor echipamente (închiriere)
- perioada de garanţie (minim acceptată de un an)

B. Criterii de comparare a sistemelor de calcul

Compararea bazată pe preţ – este o strategie ce se poate aplica numai în cazul a două sau a
mai multor sisteme identice din toate celelalte puncte de vedere: performanţă, asigurarea
garanţei şi asistenţei tehnice etc.
Compararea bazată pe reputaţie – dacă reputaţia fabricantului este un factor important,
această strategie poate fi considerată optimă.
Comparaţia bazată pe condiţiile de garanţie şi de asistenţă tehnică – trebuie să se ţină cont
care dintre firme oferă perioada de garanţiei mai mare şi care dintre ele acoperă o gamă mai
largă de componente.

Grile de opţiuni utile la alegerea echipamentelor de tehnică de calcul

Grila de evaluare a calculatoarelor – Criterii


Arhitectura - tip microprocesor
- posibilitatea de upgrade
- puterea blocului de alimentare
- interfeţe
Capacităţi - memorie - capacitatea memoriei RAM
- viteza de lucru a microprocesorului
- hard disc; DVD – CD drive
Comunicaţii - interfaţă - serială
- paralela
- USB
- modemuri integrate
- interfaţă de reţea
Operare – sisteme de operare - tastatură
- mouse
- placă grafică

Grila de evaluare a monitoarelor – Criterii


- tipuri de monitor
- rezoluţia
- definiţia
- dimensiunea
- memoria video
- alte caracteristici
Grila de evaluare a bazelor de date – Criterii
Caracteristici de bază - număr maxim de înregistrări
- tipuri de câmpuri existente
- număr maxim de fişiere deschise simultan
- limbaj de definire a datelor
- limbaj de manevrare a datelor
Interfeţe - generatoare de rapoarte
- generatoare de machete
- generatoare de aplicaţii
Funcţii utilitare - facilităţi de import-export de date
- existenţa unui limbaj de programare
- mod de funcţionare tutorial
- funcţionare în reţea
Suport de învăţare

C. Alegerea unui produs

În măsura în care sunt examinate mai multe produse de la furnizori este convenabil să se facă
judicios alegerea acestuia. În acest scop sunt de parcurs două etape

1. compararea funcţiilor produsului


2. compararea costurilor iniţiale şi a costurilor de întrebuinţare.

Pentru funcţiilor produsului:


- se identifică lista de funcţii pe care trebuie să le satisfacă produsul ce trebuie
achiziţionat;
- se identifică lista de produse disponibile pe piaţă.

IV. Sarcinile personalului de deservire a echipamentelor

- dezvoltarea unei politici consistente de dotare cu echipamente de Office Automation şi de


aplicaţii;
- prospectarea continuă a pieţei de echipamente şi de aplicaţii;
- negocierea cu furnizorii de hardware şi software;
- cumpărarea echipamentului şi a aplicaţiilor;
- familiarizarea personalului cu utilizarea echipamentelor şi a softului;
- proiectarea şi implementarea de noi aplicaţii pentru întregirea sistemului propriu al
societăţii;
- punerea în funcţiune a noilor echipamente;
- remedierea problemelor curente ivite în exploatarea zilnică.