Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA MINISTERUL EDUCA TIEI $I CERCETARII $TINTIFICE UNIVERSITATEA DIN ORADEA Adresa: Str. Universitafii , nr. 1, Oradea, Romania Telefon: +40 259 432830 Fax: +40 259 432789 E-mail: rectorat@ Jrurarlegir) | wu LOFRAL os ACMO LOIS LOCUL DE MUNCA SI PE TRASEUL DE DEPLASARE LA/ DE LA SERVICIU Art. 1 Lucratorii si participantii la procesul de munca au obligatia de a anunfa conducatorul locului de muncé in timp util in cazul in care, din motive obiective, nu sunt apfi pentru lucru si nu pot desfaigura activitatea in conditii normale , din diverse motive, cum ar fi : - Stare avansata de oboseala; - Urmeazé un tratament medical si este sub influenta unor medicamente cu regim special de administrare; Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti angajafii din cadrul Universitafii de catre conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi consemnate in mod obligatoriu in figele individuale de instructaj, periodic, sub semnditura. Art.2 Nu se permite admiterea sau mentinerea la lucru a unei persoane de catre conducatorul locului de munca, daca constatd ca aceasta este intr-o stare avansat de oboseala care nu-i permite desf%igurarea in condifii de eficienfa si securitate a muncii, a sarcinilor de serviciu sau este sub influenta bauturilor alcoolice. Art.3 Nu se permite admiterea sau menfinerea la lucru a unei persoane de ctre conducditorul locului de munca, daca constata c& aceasta se afl sub influenta unei substante sau a unui medicament care poate afecta capacitatea de reactie psiho-fizica, de apreciere a unui potential tise, capacitatea de munca etc. Art Se interzice prezentarea la serviciu sub influenfa bauturilor alcoolice, cat si consumul acestora in timpul programului de lucru. Art. 5 Deplasarea pe jos la/ de la serviciu, deplasarea de la sediu Ja locul de munca sau de la un Joc de muneé la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca, se va face numai pe trotuar sau in lipsa acestuia, pe partea stnga a drumului, in directia de mers, cét mai aproape de marginea partii carosabile, conformandu-se regulilor de circillatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare. Art.6 Daca deplasarea prevaizuta la articolul precedent se face cu biciclete si , respectiv ciclomotoare, acestea trebuie s fie conduse pe drumul public numai pe un rand, respectind regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare, . Art.7 Este interzisa utilizarea bicicletelor si ciclomotoarelor la transportul sau tractarea_oricdror obiecte care prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteazi conducerea vehiculului ori circulafia celorlalti participanti la trafic. Art.8 Deplasarea intre punctele de lucru , de la domiciliu la serviciu gi invers se va face pe traseele cele mai scurte si fair abateri nejustificative. Art.9 Pe drum se va merge cu un pas normal , faird a alerga, atenfi la traseul pe care va deplasati. Art.10 Se vor ocoli porfiunile de drum acoperite cu zapada, gheatii, polei, mazga, umezeala, care prezinta denivelari sau care sunt semnalizate pentru a fi ocolite. in situatia circulafiei pe timp de iama, cu precipitatii - zapada, gheati - deplasarea se va face cu grija si cu atentie, astfel incat si se reduca riscul de accidentare datorat acestora. Art.11 in timpul deplasarii pe drumurile publice este interzisa intrarea sau stationarea in zona in care se efectueaz lucrari sau interventii ori in alte zone periculoase. Art.12 Daca in timpul deplasarii se observa caderea unor obiecte de la etajele superioare ale blocurilor/cladirilor, se va ocoli zona respectiva . Art.13 Este interzisi atingerea unor cabluri sau fire care sunt cdzute pe jos,de asemenea este interzis& atingerea cutiilor sau carcaselor care sunt semnalizate ca pericol de electrocutare. Art.14 Trecerea peste stpaturile aflate pe traseul de deplasare se va face in mod obligatoriu numai peste pasarelele special amenajate in acest scop. Art.15 Traversarea drumului public se face perpendicular pe axul acestuia, numai prin locuri mareate ori/si semnalizate cu indicatoare, iar in lipsa acestora, pe la colful strizii, dupa ce v-ati asigurat c& puteti face in sigurant4, atat pentru propria persoana cat si pentru ceilalti participanti la trafic. Art.16 Pe timp de noapte circulafia pe partea carosabila a drumului cu bicicleta se fa aplicate pe imbriiciminte, accesorii reflectorizante sau purtand o sursa de lumina vi ambele sensuri. Art.17 Este interzisa circulatia pe partea carosabil a drumului public daca exist amenajari tutiere destinate circulatiei pietonilor. Art.18 Este interzis4 traversarea drumului public prin alte locuri decat cele permise ori, prin locurile permise, in fuga si/sau fra si se asigure. Art.19 La traversarea ciii ferate, lucratorii sunt obligati sa se asigure c& din sténga sau din dreapta, s& nu se apropie nici un vehicul feroviar. Art.20 in timpul deplasarii cu mijloacele de transport in comun se interzice lucritorilor s& urce, s& coboare, sa find deschise ori sa forteze deschiderea usilor in timpul mersului autovehiculului , s& cltoreascii pe sciri sau pe partile exterioare ale caroseriei unui autovehicul. Art.21 Pentru asteptarea mijloacelor de transport in comun stafionarea se va face pe refugiile amenajate sau pe trotuar. Este interzisd stationarea pe partea carosabila. Art.22 Deplasarea de pe trotuar ctre mijlocul de transport in comun se va face numai dupa ce acesta a oprit in statie. Art.23 Urcarea precum si cobordrea din mijlocul de transport in comun se va face atent utilizind mana curenta a acestuia. Art.24 in timp ce mijlocul de transport auto este in mers, pentru mentinerea echilibrului se vor utiliza barele si curelele de sustinere sau alte elemente amenajate in acest scop. Art.25 Nu atingeti firele sau alte parfi ale instalatiei electrice a mijlocului de transport in comun. Art.26 Regula general, pentru toti lucratorii gi participantii la procesul de muncé, este aceea de anu presta activitati pentru care nu sunt instruiti sau care necesita instruire speciala. Art.27 Lucratorii i participantii la procesul de munca trebuie si-si desfaigoare activitatea in spatiul destinat si s& limiteze pe cat posibil deplasirile nejustificate in cadrul punctului de lucru. Art.28 Accesul, cu exceptia persoanelor abilitate, in locurile si/sau incaperile cu nivel ridicat de periculozitate si/sau inc&peri cu destinatie speciala sau acces limitat este interzis. Art.29 in cazul in care in incinta punctului de lucru au loc lucrari de amenajare sau reparatii a spafiilor aferente, se interzice deplasarea in interiorul zonei de lucru. Art.30 Orice deplasare in incinta punctului de lucru se va face cu atentie evitindu-se impiedicarea de diferite obstacole precum si deplasarea pe suprafete nesigure care pot prezenta riscuri de accidentare, cum ar fi :suprafefe alunecoase, denivelari, gropi,capacele hidrantilor de incendiu, a canalelor de colectare a apelor uzate, a vanelor de apa, de gaze, instalatiilor electrice. Art.31 Circulafia pe scari se va efectua respectdndu-se urmatoarele norme: - Se va circula numai pe partea dreapta; Se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu; Se va sprijini de mana curenti, nu se va citi in timp ce se ured pe scari. Vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ( creion, Cotoare si coji de fructe, etc ) Art.32 Intotdeauna trebuie s se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se transport pachete , acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea. Art.33 Prezentele instructiuni nu sunt limitative. Nerespectarea lor se sanctioneaz conform prevederilor legale in vigoare Intocmit Sef birou PSI-PM : Ing. BagdiCstmen () 7