Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ........................................................................... cetean ......................................,


nscut la data de ...................................., n localitatea ......................................., de sex ..................,
cstorit/necstorit, domiciliat n .........................................., str. .......................................................
nr. ..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude .....................................,
posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la
data de .............................................., cod numeric personal
..........................................................,administrator al ..........................................................................,
Inregistrata cu RO ........................... , J ....../ ......./..............,cu sediul ocial in
Oras ........................................., mputernicesc prin prezenta pe ................................................................
cetean ............................, nscut la data de ..................................., n
localitatea ........................................, de sex .................., cstorit/necstorit, domiciliat
n .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor al .............................,
seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................... la data
de ..............................................., cod numeric personal ........................................................., ca n
numele meu i pentru mine s cumpere un ................., marca ...................................................
tipul ...................................... serie sasiu ........................................ la libera sa apreciere.
n acest scop, mandatarul meu este mputernicit s semneze actul de vnzare-cumprare, s
achite vnztorului preul care va fi necesar, dar nu pgubitor pentru mine i s plteasc toate taxele
ocazionate de ncheierea contractului de vnzare-cumprare.
Totodat, mandatarul meu m va reprezenta la Registrul Auto Romn pentru efectuarea
verificrilor, la organele de poliie rutier pentru nmatricularea acestuia, precum i la organele financiare
competente pentru nscrierea autovehiculului n evidenele fiscale.
Consimt ca autoturismul s fie nscris n circulaie pe numele meu, mandatarul meu putnd ridica
certificatul de nmatriculare, precum i plcuele cu numerele de nmatriculare ale autovehiculului.
Pentru aducerea la ndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna n numele meu
i pentru mine, oriunde va fi necesar, n limitele prezentului mandat, semntura sa fiindu-mi pe deplin
opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n ........... exemplare, la .............., astzi, data autentificrii.
S-au eliberat prilor .................... exemplare.

MANDANT