Sunteți pe pagina 1din 2

SPSK PK 05/2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


(DISEDIAKAN OLEH PENYEDIA / PENGGUBAL SOALAN)

PEPERIKSAAN:. PERTENGAHAN TAHUN TAHUN: 4


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

KONSTRUK / KEMAHIRAN JUMLAH

BIL TAJUK/TAJUK KECIL Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian

R S T R S T R S T R S T R S T R S T

1 Grammar -quantifier

2 Grammar - tense

3 Grammar Interrogative pronouns

4 Grammar nouns

5 Grammar - verb

6 Proverb

7 Fill in the blanks - tense

8 Fill in the blanks - article

9 Fill in the blanks - prepositions

10 Synonyms

11 Punctuation

12 Choose the best answer - vocabulary

13 Choose the best answer - prepositions

14 Choose the best answer - vocabulary

15 Choose the best answer - verb


16 Comprehension Questions
17 Comprehension Questions
18 Comprehension Questions
19 Comprehension Questions
20 Comprehension Questions
21 (a) Social Expression
21 (b) Social Expression
21 (c) Social Expression
22 (a) Tick the correct answer
22 (b) Tick the correct answer
22 (c) Write the suitable answer
22 (d) Write the suitable answer
22 (e) Write the suitable answer
23 (a) Tick the correct answer
23 (b) Tick the correct answer
23 (c) Match the phrases
23 (d) Write the suitable answer
23 (e) Write the suitable answer
24 (a) Tick the correct answer
24 (b) Tick the correct answer
25 (a) Write the suitable answer

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
04 22 DISEMBER 2014 00 00 01 JANUARI 2015
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2014
KONSTRUK / KEMAHIRAN JUMLAH

BIL TAJUK/TAJUK KECIL Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian

R S T R S T R S T R S T R S T R S T
25 (b) Write the suitable answer
25 (c) Write the suitable answer

Aras soalan : Soalan Aras Rendah (R) = 50 %


Soalan Aras Sederhana ( S) = 30 %
Soalan Aras Tinggi (T) = 20 %

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

................................................. ...................................................
NAMA NAMA :
JAWATAN : JAWATAN :

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa
04 22 DISEMBER 2014 00 00 01 JANUARI 2015
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2014