Sunteți pe pagina 1din 11

Seminar Indicatorii Resurselor financiare (venituri publice)

1. Se dau urmtoarele date cu privire la Bugetul general consolidat n Romnia (ianuarie 2017):

Denumire indicator Ianuarie 2017


Venituri totale Buget de stat (mil. lei) 8.968,7
Venituri totale Bugetele locale (mil. lei) 5.311,9
Venituri totale Buget asig. sociale (mil.lei) 3.349,7
Venituri totale Buget asig. pentru omaj (mil. lei) 178,8
Venituri totale Fond national de asig de sntate (mil. lei) 2.073,3
Transferuri ntre bugete (mil. lei) 2.395
Operaiuni financiare (mil. lei) 14,7
PIB (mil. lei) 815.200
Indice de pre (%) (ian. 2017/dec. 2016) 99,81
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31012017.pdf
http://statistici.insse.ro/shop/

Determinai:
a) Volumul veniturilor totale consolidate, n valori nominale i reale;
b) Structura veniturilor totale consolidate;
c) Ponderea n PIB a volumului veniturilor totale consolidate;

2. Se dau urmtoarele date cu privire la Bugetul de stat n Romnia (ianuarie 2017):


- mil. lei -
VENITURI TOTALE, din care: 8968,744
I. Venituri curente, din care: 8977,621
A. Venituri fiscale 7962,762
A.1. Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital 1633,888
A.2. Impozite si taxe pe proprietate 12,934
A.3. Impozite si taxe pe bunuri si servicii 6248,655
A.4. Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale) 66,975
A.5. Alte impozite si taxe fiscale 0,310324
B. Contributii de asigurari 92,293
C. Venituri nefiscale 922,5655
II. Subventii 0
III. Venituri din capital 3,98
IV. Donatii
V. Sume de la UE in contul platilor efectuate *) 0,084
VI. Operatiuni financiare 14,71923
VII. Sume incasate in contul unic, la bugetul de stat -57,7556
VIII. Alte sume primite de la UE pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului
convergenta 0
IX. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului
financiar 2014-2020 30,096
PIB 815.200
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31012017.pdf

Determinai:
a) structura veniturilor totale;
b) structura veniturilor curente;
c) structura veniturilor fiscale;
d) ponderea n PIB a veniturilor totale;
e) ponderea n PIB a veniturilor curente.

3. O persoan fizic obine venituri din dou surse, astfel: V1 = 2300 u.m., V2 = 1200 u.m.
Determinai impozitul total datorat, respectiv venitul net realizat de ctre persoana fizic n condiiile n care impozitul se
determin prin utilizarea urmtoarelor modaliti de impunere:

a) sum fix, stabilit de 120 um;


b) cot procentual proporional de 5%;
c) scar progresiv de impunere pe trane:
0 1500 u.m. 4%;
1501 1800 u.m. 7%;
1801 2100 u.m. 10%;
2101 2400 u.m. 12%;
2401 2750 u.m. 15%;
2751 3000 u.m. 18%;
3001 3600 u.m. 20%;
peste 3600 u.m 28%

Not: In toate cazurile, impunerea se realizeaza separat, respectiv global.

CHELTUIELI I VENITURI PUBLICE


Aplicaie:
1. Se dau urmtoarele date:

Indicatori Anul N Anul N+1


Cheltuieli publice totale (Cpt) 2900 (mld. um) 3210 (mld. um)
Indice de pre (Ip) 83% 102%
Curs de schimb (Cs) 1,2 (um/USD) 1,25 (um/ USD)
Populaie 15 (mil. loc.) 15,2 (mil.loc.)
PIB 4200 (mld. um) 4730 (mld. um)

Not: n anul de baz Ip = 100%

Determinai:
a) volumul cheltuielilor publice n valori nominale (preuri curente) i in valori reale (preuri constante)
- mld. u.m. -
Anul N Anul N+1
Cheltuieli publice valori nominale 2900 3210
n
(Cpt )
Cheltuieli publice valori reale 29000,83 = 3493,96 32101,02 = 3147,06
r n
(Cpt = Cpt Ip)

b) volumul mediu al cheltuielilor publice totale pe locuitor

Anul N Anul N+1


Cpt / loc (u.m./loc) = Cpt / populaie 290015= 193,33 mii 321015,2 = 211,18
u.m./loc. mii um/loc
Cpt / loc (UDS/loc) = Cpt / populaie x Cs sau 193,331,2 = 161, 11 211,181,25= 168,95
Cpt / loc (UDS/loc) = Cpt / loc (u.m./loc) / Cs mii USD/loc mii UDS/loc

c) ponderea cheltuielilor publice totale in PIB

Anul N Anul N+1


Cheltuieli publice/PIB (Cpt PIB * 100) 29004200 = 69,04% 32104730 = 67,86%

d) modificarea absoluta i relativ a cheltuielilor publice n valori nominale i reale

Anul N+1/N
Cptn (r)N+1/N = Cptn(r)N+1- Cptn(r)N % Cptn (r)N+1/N = Cptn (r)N+1/N Cptn (r)N
Valori
3210 2900 = 310 (mld. um) 3102900 = 10,69%
nominale
Valori
3147, 06 3493,96 = - 346,9 (mld. um) - 346,93493,96 = - 9,93%
reale
% Cpt N+1/N = ICpt - 1

e) modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice totale pe locuitor

Anul N +1/N
Cpt / loc (u.m./loc) = Cpt / populaie N+1 - Cpt / 211,18 mii - 193,33 mii = 17,85 mii um/loc
populaie N
Cpt / loc (UDS/loc) = Cpt / populaie * Cs N+1 - 168,95 mii - 161, 11 mii = 7,84 mii UDS/loc
Cpt / populaie * Cs N

f) modificarea ponderii cheltuielilor publice totale in PIB


Anul N+1/N
Cheltuieli publice/PIB (Cpt PIB * 100N+1 67,86% - 69,04% = -1,18 puncte procentuale (pp)
- Cpt PIB * 100N)

g) corespondenta dintre creterea cheltuielilor i creterea PIB-ului (K)

K = ICptIPIB

K se compar cu 1 i poate fi >, < sau = cu 1.


n funcie de poziionarea acestuia fa de unitate se va i interpreta.
De exemplu:
- K > 1 ritmul de cretere al cheltuielilor publice devanseaz ritmul de cretere al PIB-ului;
- K < 1 - ritmul de cretere al cheltuielilor publice este devansat de ctre ritmul de cretere al PIB-ului;
- K = 1 - ritmul de cretere al cheltuielilor publice este egal cu ritmul de cretere al PIB-ului;

K = 1,1069 1,1261 = 0,982

h) Elasticitatea cheltuielilor n raport cu PIB-ul (ECpt/PIB)

ECpt/PIB = (CptN+1- CptN/ CptN ) (PIBN+1 PIBN / PIBN)

ECpt/PIB = (3210-2900 / 2900) (4730-4200/4200)


ECpt/PIB = 0,1069 0,1261 = 0,847

ATENIE!!! ntotdeauna - K i ECpt/PIB trebuie sa fie de aceiai parte a unitii!!!


ECpt/PIB - exprim tendina de utilizare a PIB-ului pentru finanarea cheltuielilor publice.

2. Bugetul general consolidat al Romniei, n luna ianuarie 2017 comparativ cu luna ianuarie 2016, se
prezint dup cum arat tabelul urmtor:
Analizai situaia economic a Romniei discuie liber pe baza datelor furnizate de tabel -
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2_BCG012017.pdf
EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
Diferene 2017
Realizri 1.01.-31.01.2016 Realizri 1.01.-31.01.2017
fa de 2016
mil.lei % din PIB % din total mil.lei % din PIB % din total mil.lei (%)
PIB 758.500,0 815.200,0
CHELTUIELI TOTALE 15.632,4 2,1 100,0 16.180,2 2,0 100,0 547,8 3,5%
Cheltuieli curente 15.317,3 2,0 98,0 16.131,7 2,0 99,7 814,5 5,3%

Cheltuieli de personal 4.773,1 0,6 30,5 5.165,8 0,6 31,9 392,8 8,2%
Bunuri si servicii 1.961,6 0,3 12,5 1.815,5 0,2 11,2 -146,1 -7,4%
Dobanzi 979,5 0,1 6,3 656,6 0,1 4,1 -322,9 -33,0%
Subventii 297,7 0,0 1,9 409,9 0,1 2,5 112,2 37,7%
Transferuri - Total 7.302,4 1,0 46,7 8.082,9 1,0 50,0 780,5 10,7%
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 22,8 0,0 0,1 64,3 0,0 0,4 41,5 181,8%
Alte transferuri 232,9 0,0 1,5 630,7 0,1 3,9 397,7 170,8%
Proiecte cu finantare din fonduri 322,8 0,0 2,1 21,5 0,0 0,1 -301,4 -93,4%
externe nerambursabile
Asistenta sociala 6.523,6 0,9 41,7 7.140,6 0,9 44,1 617,0 9,5%
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 51,6 0,0 0,3 86,7 0,0 0,5 35,2 68,2%
Alte cheltuieli 148,7 0,0 1,0 139,2 0,0 0,9 -9,5 -6,4%

Cheltuieli aferente programelor cu


finantare rambursabila 2,9 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 -1,9 -66,5%
Cheltuieli de capital 315,1 0,0 2,0 219,8 0,0 1,4 -95,3 -30,3%
Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent -171,3 0,0 -1,1 -171,3
3. n condiiile n care elasticitatea (E) cheltuielilor publice totale n raport cu PIB-ul este 0,80, coresponden a
dintre creterea cheltuielior publice totale i cre terea PIB (K) este 0,95 i cheltuielile publice totale n anul N
sunt n sum de 2.000 um, determinai modificarea relativ real a cheltuielilor publice. (Indicele de pre n
anul N este cu 7% sub nivelul anului de baz i n anul N+1 indicele de pre este cu 5 puncte procentuale mai
mare dect valoarea anului de baz).

Ip N = 93%; Ip N +1 = 105% ???? % Cp (r)N+1/N = Cpt (r)N+1/N Cptn (r)

ECpt/PIB = ICpt - 1 IPIB 1


K = ICptIPIB => IPIB = ICpt / K

ECpt/PIB = ICpt - 1 ICpt / K 1


ECpt/PIB = (ICpt - 1) * K / ICpt K => ICpt = K E*K / K- E => ICpt = 126,67%

ICpt = Cpt N+1 / Cpt N => Cpt N+1 = 2.000 * 126,67% = 2.533,4 um
C(r)pt N = Cpt N / Ip N = 2.000 / 0,93 => C(r)pt N = 2.150.53 um
C(r)pt N+1 = Cpt N+1 / Ip N+1 = 2.533.4 / 1.05 => C(r)pt N = 2.412.76 um

% Cp (r)N+1/N = Cpt (r)N+1/N Cptn (r) => 262.23 / 2.150.53 = 12,19%


CHELTUIELI APLICAII PROPUSE

1. Se dau urmtoarele date:

Indicatori Anul 2017


Cheltuielile Bugetului de stat (mil. lei) 7.017,6
Cheltuielile Bugetelor locale (mil lei) 3.931,9
Cheltuielile Bugetului asig. Sociale (mil. lei) 4.564,6
Cheltuielile Bugetului asig pentru omaj (mil lei) 76,2
Cheltuielile Fondului national de asigurri de sntate (mil. lei) 1.987,5
Transferuri ntre bugete (mil lei) 2.395,0
Operaiuni financiare (mil. lei) 259,0
PIB (mil. lei) 815.200
Indicele preurilor de consum (%) (ian. 2017/ dec.2016) 99,81
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC31012017.pdf
http://statistici.insse.ro/shop/

Determinai:
a) Cheltuielile totale general consolidate n valori nominale i reale;
b) Structura cheltuielilor totale general consolidate;
c) Ponderea n PIB a cheltuielilor totale general consolidate.

2. Se dau urmtoarele date:

Indicatori Anul N Anul N+1


Cheltuieli publice totale (mld. um) 424,6 578,6
Indicele preturilor (%, an de baza N-1) 90,2 102,5
Populatia (mii loc) 31.020 32.560
Curs de schimb (um nat/USD) 1,60 1,57
PIB (mld um) 3.250 4.645

Determinai:
a) Volumul cheltuielilor publice totale n valori nominale i reale;
b) Ponderea cheltuielilor publice totale in PIB;
c) Volumul cheltuielilor publice totale pe cap de locuitor (um nat/loc; USD/loc);
d) Modificarea absolut a volumului cheltuielilor publice totale, n valori nominale i reale;
e) Modificarea relativ a volumului cheltuielilor publice totale, n valori nominale i reale;
f) Corespondena dintre creterea volumului cheltuielilor publice totale i creterea PIB;
g) Elasticitatea cheltuielilor publice totale n raport cu PIB;
h) Modificarea volumului cheltuielilor publice totale pe cap de locuitor (um nat/loc; USD/loc);
i) Modificarea ponderii volumului cheltuielilor publice totale n PIB

3. Pentru anul N se cunosc urmtoarele date referitoare la clasificaia funcional a cheltuielilor bugetare:
Indicator (mld. u.m.) Anul N
Cheltuieli ale bugetului de stat (total) 106.000
Cheltuieli pentru nvamnt 15.700
Cheltuieli pentru sntate 3.500
Cheltuieli pentru pensii 9.000
Cheltuieli pentru aprare naional 8.300
Cheltuieli pentru autoriti publice 4.100
PIB 1.000.000
Determinai:
a) structura cheltuielilor publice conform clasificaiei funcionale;
b) ponderea n PIB a cheltuielilor bugetului de stat (total);
c) volumul cheltuielilor pentru aciuni social-culturale n anul N+1, n condiiile n care se cunoate c valoarea
indicatorului privind corespondena dintre creterea PIB-ului i creterea cheltuielilor cu aciunile social-culturale
(K) este de 0,9, iar indicele PIB este de 115%;
d) volumul cheltuielilor pentru aprare naionale i ordine public n anul N+1, n condiiile n care volumul acestora
crete cu 120% fa de anul curent.

4. n condiiile n care elasticitatea (E) cheltuielilor publice totale n raport cu PIB-ul este 0,80, corespondena dintre
creterea cheltuielior publice totale i creterea PIB (K) este 0,95 i cheltuielile publice totale n anul N sunt n sum de
2.000 um, determinai modificarea relativ real a cheltuielilor publice. (Indicele de pre n anul N este cu 7% sub nivelul
anului de baz i n anul N+1 indicele de pre este cu 5 puncte procentuale mai mare dect valoarea anului de baz).

Seminar 2 27.02 3.03 2017

Discuie legea 500/2002 privind finanele publice

Termeni generali utilizai:

1. An bugetar;
2. Buget;

3. Buget general consolidat;

4. Consolidare;

5. Credit bugetar;

6. Deficit bugetar;

7. Excedent bugetar;

8. Impozit;

9. Tax;

10. Contribuie

Caracteristicile bunurilor publice

Bunurile publice reprezint o marf sau un serviciu care oferit unui individ rmne disponibil i
altor persoane, fr cheltuieli suplimentare.

Caracteristicile eseniale ale bunurilor publice pure sunt:

non-rivalitatea consumului. Aceasta nseamn c n situaia consumului unui individ din


acest bun, nu se diminueaz disponibilitatea acestuia pentru ali poteniali consumatori. Altfel
spus, este posibil un consum simultan din acest bun.
non-excluderea. Aceasta se refer la imposibilitatea frnrii consumului prin excluderea unor
consumatori de la utilizarea sau consumul su.

Dac un bun este asigurat n condiii de excludere sau consumul su nu este complet non-rival, acesta
se numete bun mixt sau bun public impur, adic imperfect.
Bunurile publice se regsesc n orice economie de pia. Ele nu sunt oferite n mod obligatoriu numai
de sectorul public, fiind i piaa privat implicat n asigurarea lor. Atunci cnd consumul unui bun
este non-rival, dar permite excluderea n sensul c exist un pre care permite accesul la el, consumul
bunului public poate fi considerat ineficient. Aceasta, deoarece consumul suplimentar gratuit
genereaz satisfacie consumatorului, dar cel pentru care trebuie suportat un pre este generator de
insatisfacie i chiar reducere de utilitate. n acest fel, bunul public asigurat de ctre o pia privat nu
permite atingerea nivelului optim al produciei, respectiv consumului din acel bun.

Legturile, respectiv ntreptrunderile i concurena dintre sectorul public i cel privat n domeniul
bunurilor publice sunt evidente:

un bun poate fi produs att de sectorul public ct i de cel privat, situaie n care acestea se
afl n concuren. Un exemplu n acest sens este nvmntul public i privat care ofer
servicii similare, dar de calitate i cu preuri diferite.
un bun poate fi produs numai de sectorul privat i atunci acesta nu prezint caracteristicile
bunurilor publice de consum non-rival i non-exclusiv. Este situaia bunurilor rivale i cu
excludere: hran, mbrcminte, locuine etc. n aceste domenii, consumul dintr-un bun
diminueaz oferta, i astfel consumul pentru ali indivizi. n plus, productorul impune
excluderea unor indivizi de la consumul de bunuri prin preul solicitat.

un bun poate fi produs numai de sectorul public i acesta este un bun public pur, cum ar fi
aprarea naional, strzile curate, legea etc. de care beneficiaz toi consumatorii n acelai
fel, fr discriminare i restricii de nici un fel.

Bunurile mixte prezint caracteristici att ale bunurilor publice, ct i private; ele pot fi cu non-
excludere dar rivale, atunci cnd sunt oferite tuturor consumatorilor n aceleai condiii, fr costuri,
dar excesul de cerere le suprasolicit i le face inaccesibile pentru ali consumatori. Mai exist i
bunuri mixte cu excludere dar non-rivale, atunci cnd accesul consumatorilor este frnat, prin
practicarea unor restricii, de pre sau de natur tehnic i astfel, oferta nu este total satisfcut de
cerere i bunurile mai pot fi consumate de ali indivizi.

Fig. nr. 1: Clasificarea bunurilor.

n aceast clasificare, includerea bunurilor mixte nu este rigid n timp. Aceasta nseamn c unele
bunuri non-rivale pot deveni rivale sau pot exista transformri privind caracteristica de excludere. De
exemplu, un stadion cu locuri neocupate la un meci care este un bun mixt care accept excluderea i
este non-rival poate deveni rival, adic bun privat dac tarifele se diminueaz i crete cererea.

De asemenea, o strad aglomerat care este un bun mixt cu non-excludere i rival poate deveni non-
rival, adic bun public dac se produce o descongestionare a traficului i accesul consumatorilor nu
mai este frnat, eventual prin intrarea n folosin a unui alt traseu.
Un bun public pur poate deveni impur dac se pierde una din cele dou condiii specifice.

De exemplu, accesul gratuit la un traseu rutier l face s fie un bun public. Dar perceperea unui tarif
pentru utilizarea lui reprezint o restricie prin care se pierde non-excluderea, iar bunul devine mixt;
la fel, n situaia aglomerrii sale, bunul pierznd caracteristica de non-rivalitate.

Uneori, chiar i un bun privat poate s devin bun mixt.

De exemplu, un produs privat oferit gratuit la nceput primilor consumatori printr-o politic
promoional se caracterizeaz n aceast perioad prin non-excludere (preul fiind zero) i rivalitate
(consumul unor indivizi reducnd oferta disponibil pentru ceilali indivizi).

http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/platis/4.htm

Desi toate nevoile primare sunt instinctive, nu sunt toate la fel de puternice; nevoile primare sunt
comune tuturor fiintelor vii, sunt foarte puternice si sunt inscrise in codul genetic al tuturor speciilor
pentru a asigura supravietuirea. In momentul in care individul isi satisface nevoile fiziologice, se
poate concentra pe siguranta si securitate personala si pe siguranta si securitatea copiilor.

Nevoia de iubire si apartenenta includ nevoia de a socializa (prieteni), de familie, de apartenenta la


un grup sau de implicare intr-o relatie de prietenie profunda.

Nevoia de stima cuprinde atat recunoasterea venita de la persoanele din jur, cat si increderea in
propriile forte. In acest sens, persoana va fi preocupata de statutul social, dat de o serie de factori care
variaza in functie de cultura sociala si personala: loc de munca, educatie, avere cumulul tuturor
celorlalte nevoi indeplinite.

http://workshop-revival.ro/piramida-nevoilor-trebuintelor-a-maslow/
Reinterpretarea piramidei nevoilor