Sunteți pe pagina 1din 130

ANGI-IEL DIACONU

TERAPEUT SPECIALIST IN BALNEO-FIZIOTERAPIE ~I MASAT

>'

TRATAT
v

DE 1_,EHNICA A
MASAJULUI TERAPEUTIC
Vol. 2
Prhna aparitie In domeniu

I
Trstatul este aprobat de Ministerui Educa\iei Na\ionale cu ordinul nr. 5455 din 18.10.2010
ca manual de studiu in domeniu.

Editura
Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania
2013
CU PRINS

Volurnul 2
Descderea CIP a Bibliotccii Nationale a Romnnici Capitolul Ill (continu!are)
DIACONU, ANGHEL . XI. j Masajul regiun(i abdominale.................................................................................. 299
Tratat de tehnicli a masa.\'ului tcrnpeutic I Anghel Diaconu. - Bucure~li
Edit11ra Academiei Oameni or de Stim\ii din Romania,
2013
XIV.
.'
~::j ~:::J~i' ::~~~u~I i .'.~~~.c~'.8. ..a~t~~i.~.~~e~~'.~:.'.~''.:::::::::::: ::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::: ;~;
Masajul regiun~ cervicale ..................................................................................... 348
2 vol.
XV. Masajul articulr,:liei umarului (centura scapulohumerala) .................................... 363
ISBN 978-606-8371-82-5
XVI. Masajul bra\ulwi ..................................................................................................... 379
Vol. 2. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-8371-84-9
XVII. Masajul articulk\iei cotului..................................................................................... 391
615.82 XVIII. Masajul anteb~a\ului.............................................................................................. 404
XIX. Masajul articulli\iei mainii (pumnului) ................................................................... 416
.
xx.: Masajul mainiil propriu-zise ................................................................................... 430
XXL Masajul regiu[\ii degetelor membrelor superioare (toracale)............................... 448
J XXll.
XXlll.
Masajuf
Masajul
par\ii anterioare a gatului. ................................ :......................................
fe\ei ..J.......................................................................................................
463
475
XXI~. Masajul pe fru(hte ........................................................... '. ...................................... 488
xxy- Masajuf pe cu ia craniana (pe scalp) ........................... :...................................... 494

Capitolul IV
Tehnica de efectuare a masajului terapeutic (clasic) general ................ 501
I I i

Bibliodrafie 533

P;stfaia. I
.. 535

Copyright Editura Academiei Oamenilor de ~tiintii din Romania, 2013

Cuprinsul volumului 1 poate fi consultat pe verso.


I

I
297
x rO Qj~ .. :9 ORDINEA $1 TEHNICA DE PRELUCRARE

. l -
~
-(J) c(J) ~c -(J) (J)
c ~c
(J) (J) (J) (J)
-.1 CTI cU cU CTI
:::i QJ c J(IJ w c )ro Q) c J(IJ c 1\0
> OJ .... > (J) .... > (J) ....
> ~ ro
uj OJ o ro o ro
CT) c: c
u cu c: lf) 0 c (/) 0
U ro c
c
iJ ro c
CJ
lf) "'
0
Uc Ul 0
m -~ ~----
~ ~ 2
- )(iJ - lCU
........ ~
c c i~ ~ c: )r? ~ ATENTIE! i
w :J ro-s ::J m -- ro - cu- 1
M asaj~I abdomina se efectueaza la 2-3 ore dupa ser"'.irea mesei, vezica urinara
::J :::J
a:: E .0 HU E .o ro E .0 CU E .0 CU
~ ro E > ro E > ro E > rn E fu
f3 f3 0:: _Q f3 o:: _Q CJ
a pacientului trebuie s fie golita.
,i
0:: _Q 0:: _Q
ii: , I --
<r:
...J

~
::i 05 ~ 05 05
a:;
(J
~ (J)
~ Tratamentul pe reg unea abdominals se incepe (prelucrand cu fiecare manevra a
en ID (I) ID
;; e (J) '1

t: ro t: ro t: cu t: cu
ro t: ro t: "' t:
cut:: masajului) pe partea st nga, pe cele trei linii; se continua pe cele trei linii de pe partea
OJ
c: 0
- ro -
l('(j
-~
u
g_ ~ro .S ~ g c::: O iCU
-
TI
rn -ro
t: ~ 1c~i ~ "U
c "'
,cef .5 c ,~-. dreapta.
<r: :S ro .E " ,~ -~ :::J CU E ::i ro E 1,

~fectueaza
Eno E .o o E .o o E .a o
ro E TI rn Eu ro E TI
ro E" 0::: 0 .0 NOTA: llReprezentarea 1lniilor cu delirnitarea !or pe care se framantatul.
0::
-onro
0:: 0 .0
- ro
0:: 0 .0
- "' - "'
1Pe partea stan!lJa a abdomenului:
1

:::::;:-- l1J _J 5
UJ
:2
i2.. a;.
"(!).,
-=-
_Q
-a>'
Xm-8_:...
ttJ 0
....!..
_J
~~.g-
t.!..- 00 _o
I

rno
-
Xru-8 J...
,._ i!.:::ro.o:mo
<!) I
!unia 1 - mu;;cE"ul drept abdominal (de la pubis pana la stern). ..
'Unia 2 - linia i aginara mijlocie (dintre dreptul abdominal ;;i linia subaxilara)
a:: Q) > E ro "'='
:J I !.... .J:J
<D > E rn ._
~ ~~~cu [-5 ro~d .S5~m~1ro c:-- :Smc c-- -ij3)~ c -- - g )~ i care ne;;te mijlocul crestei iliace anterioare cu rebordul coastei 7.
a::UJ :: x
~ ~ ~ g 5 ~ g - = s u oiu - == :i B OJT> - :=::::; a rn'[5
. 2 c E __g ro
2:-....!..,roO roi)iro9D "2'wrnw u "2'..l!lcE'gro - cu 2: - 0 "'
cu;Q)Ec'o ' !unia 3 - linia 'I ediana subaxilara care ,este perpendiculara pe creasta iliaca
~
~8~~6!~J~ z 8 z -(!).. E '~ ~ ~ ilhE ~ ~ 8 z Ci}, .E l~ 8 i
1 ' lateral a.
\pe partea drea~ta a abdomenului liniile au acela~i traseu !?i acelea!?i Jimite ca
c e
-- (J)
'
' "'
..a c:' <U
'C'O :J +;:;.
c .2 3c ~
w b cu E ~ 5 ~
CD O"l - pe partea stangl'i.
z - u;.... .c
00QJ0.
ro (ii
'"' o
_gE cii\
::> OJ
j::, c: -- ~ - ~ 1- -
0 :J
co !C'IJ
:;::.,-
"' 2
'- -- cc~
o::J:w.o ~ ~ \I I "
(J
<r: ~ ~~ -3 5_ ~ 2~~ ~2 -5 E CD
E:~ Q
.o ~-
Pozitia pacientului: in decubit dorsal, cu mainile pe langa corp $i in u;;oara abductie
~i cu picioarele flectatej cu talpile pe pat, cu perna sub cap ;;i sub genunchi. Pozitia
CU
~~ &-~ ~ u:-o::l u:: "5 o:: _g 0.2 roO::
pacientului poate fi ;;i inl decubit lateral, cu picioarele flectate.
~"' fil cu OJ
>CU
Poz.itia maseurului: \n ortostatism, in partea dreapta a pacientului, cu !?Oldul drept la
~ .kc ~
.0
w c ICU
- '-
cu
N :1~-~ ti)~ ~
' CD
'-
-
rn -~
Q}
"-
a; m rn
E
i::, ico ro == - t+:: L... +J
nivelul coapsei pacientului 9i cu piciorul slang in fata.
a:: t:1 ~ ~ t+:: l(TJ
~ .g s@
)cu t: o rn.o
m 2 c :::i 2 - ..1 ~ ~ a; 1rn w w
~ S@
1

iii" cu
w
rJ)
roE c
G.l -- U) - - -. <V ti 0. Cf) - u<DEcn=O. ~" 8~b~-=t-g~ Pozitia pacientului ;;L1 a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand
OJ o...a (J) .0 ro C 1! ro ID- a...CD-:;::;roruCD ro~5mCmroCDXf::2
~ a. ~ 5.o.. 6_ CLcouo...n_o..' ~3 80..o._ U.ucn.rnro:.=:o...romu se schimba.
Fiecare manevra (c formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceea9i linie ;;i in cadrul
Q)
(') ' a:; acelora:;;i limite (1n func\(e de diagnostic).
w 2' r--- Bc' :Q "1 <Dm aim (I)
OJ
"' .... ro0 ~ tn
z
Ma~ajul zonal se e~ectueaza pe traseul colonului (ascendent, transvers i des-
- (/J 0 - OJ tn " E .S
Q; ~
~~(Q~~
rn iro -2 - cu .r: 0 >
(I)
(3
ouu)rnQJ
~c
~ '- U) N
Cil
~c(J)uQ)g~1 o. ro
C2 u -- " ' lf) .0 cendent) i pe muscu 1atura afectata. Manevrele pe care se pune accentul sunt
ro :ii E
-+-' 1
~1-0JQ) m.8 ror- a:i c ID ro OJ -
0 a. Q) 0 0... (.) o.. ~8th o.. com:=::a_ .2 CL b .2 1
framantatul !i?i frictiunea .
.~ coc:
:cu "'c: 1i
0
en> := " C!l Ji:;"
::i "E 0
(]) 1J
~ .~ ::l
u
C: VI
ro .._ "O
0
2 .... .0 "':0 :E ... l1J .0
2 0 f- > "'
Cl "'
301
300
Volumul 1
Prefata .............................................................................................. 5
Scurt istoric 7
Capitolul I
Selectia, pregatirea maseurilor :;;i:;;i efectele masajului ............ ,' ........................................ . 9
A. Criterii esentiale pentru selectarea persoanelor care vor pract C:a masajul 9
XI. MASAJUL REGIUNll ABDOMINALE
B. No\iuni 9i condi\ii ob/igatorii in pregatirea profesionala ........... ............................................ . 9
C. Condi\iile i dotarea salii de masaj ........................................ 1 r .............................. . 11 " Delimitare anatomica a zonei abdominale
D. Efectul masajului terapeutic asupra \esuturilor, aparatelor i s1stemelor corpului ...... . 12
E. Roi~! masaju/u1 tera?eutic (clas1c) este determinant pentru cr,:;;terea ef1cien\e1 tratamentu/u1 a) In partea distala
daca este efectuat maintea masa1u/u1: llmfat1c, reflex, spor11v [, .. .... .... .. ..... ... . . 14 - median de pubis
Capitolul II - bilateral de crestele iliace.

~l~~:~~a~:ae~~~~~~~u~ t~:~:~:~~0 ~c'.~.~i~~'. ..o.~~i~-~-~.. ~'........ ....................................


b) In partea proximala
16 - de apendicele xifoid
A. Defini\ia i clasiticarea masajulu1 terapeut1c (clas1c) upa modul de efectuare ..... 16 - bilateral, de rebordul ultimelor perechi de coaste
B. Ordinea :;;i tehnica de efectuare a manevrelor masa ului terapeut1c (clas1c) ... 17 - lateral, de liniile mediane subaxilare care se unesc cu creasta iliaca.
C/asificarea i succesiunea manevrelor ....... ... .... ... ........ .. ........ ........... ..... ......... ..... 17
Descrierea tehnicii de efectuare a manevrelor ..... .... ... ... ............... .... ..... ........... .. ........ 19
A. Manevrele principale ................................................. _...... ...... ........... ......... ....... 20 Delimitare regionala pentru zona abdominala
1. Netezirea (Efleurajul sau Mangaierea).................. ............................................ 20
2. Framantatul (Petrisajul) ......................................... ............................................ 31
a) Tn partea distala
- median de pubis
3. Fric\iunea ............................................................... ............................................ 39

r
- bilateral de plica inghinala dreapta i stanga
4. Baterea (Tapotamentul) ......... __ . ................ .......................................... 41
45 b) in partea proximala,

BMf"%~~~t:::~I:;~;; '
46

i
- median de corpul sternal,
46 - bilateral de perechea 7 de coaste
49 - lateral de liniile mediane subaxilare care se unesc cu creasta iliaca.
51
4. Trac\iunile 56
59 Descriere anatomica a zonei abdominale

o !p~ :~ !:f' . 1
60
62 Muchi (vezi tabelul Ill.XI).

C. Pmcedo1I
Tehnica de efectuare a masajului terapeutic (clasic) regipnal i zonal ............ .. 63
Afec\iuni ale corpului uman Tn care terapia prin masaj este contraind/cata ............................... . 63
Reguli obligatorii pentru efectuarea corecta a manevrelor masajul11ii 64
I. Masajul spatelui. Regiunea dorsal a (toracala) ..................................................... . 67
II. Masajul regiunii lombosacrale :;;i coccigiene ........................................................ . 95
Ill. Masajul regiunii fesiere ................................................... ...................................... . 112
IV. Masajul articulajiei coxofemurale (articulajia 9oldului) ......................................... . 124
V. Masajul regiunii coapsei ................................................................................,....... . 146
VI. Masajul articulatiei genunchiului ..................................... 1 ,..................................... .. 171

0::i.~:::1~: ~~~~1:i1i~i~i~~~~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


1 196
221
IX. Masajul piciorului propriu-zis (laba piciorului) ....................................................... . 246
X. Masajul regiunii degetelor de la membrele inferioare ................................... :....... . 270

298 299
11
I

abdominal drept, pri11 rotirea mainii cu


partea dorsala a degetelor pe tegument i
A. MANEVRELE PRINCIPlLE
tree pe sub police (fig. 111.83 c), inchizand
cercul. Se revine la pozi\ia ini\iala i se
1. NETEZIREA reia.

a) Netezirea cu mainile (se efectueaza pe df.ua linii) " Netezirea cu doua maini In
Linia 1 - Maseurul pozitioneaza mana dreapta pe pubis 'ti pe ITTUChiul drept abdominal mi9care circulara pe abdomen
stang, cu policele pe linia alba, iar mana stanga, pe partea dreapta. Netezirea se efec-
Aceasta forma de netezire se aplica pe
tueaza pe drep\ii abdominali, pana la nivelul perechii de craste 7. Se revine i se reia. Fig. 111.83 c - Netezirea cu o mana pe abdomen,
tot peretele abdominal, avand influenta i
Linia 2 - Maseurul pozi\ioneaza mana dreapta pe linra mediana subaxilara stanga 1n micare circulara
asupra colonului.
(pe Oldului slang), iar mana stanga, pe partea dreapta. I Netezirea se efectueaza pe Maseurul pozi\ioneaza mana dreapta
musculatura zonei abdominale i toracale, de pe liniile sulbaxilare pana la perechea de deasupra crestei iliace drepte, iar mana stanga, sub rebordul ultimelor coaste ale herni-
coaste 7, apoi spre linia mediana a trunchiului. Se revine ri se reia. toracelui drept, cu degetele orientate cu varful in sensul tranzitului colonului (fig. 111.84 a).
Netezirea se efectueaza cu mana stanga urmata de mana dreapta (care este lipita In
b) Netezirea sub forma de pieptene I permanenta de peretele abdominal) ~i descrie un oval (Tn sensul acelor de ceasornic)
Maseurul pozi\ioneaza mana dreapta cu partea dorsa1r: pe dreptul abdominal stang urmarind creasta iliaca dreapta, pana la linia medians subaxilara dreapta; apoi in
(la nivelul pubisului), iar mana stanga, pe partea stanga. ~ continuare rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui drept :;;i stang, pana la linia mediana
Netezirea se efectueaza pe drep\ii abdominali pana la ~ltima coasta. Se revine i se subaxilara stanga. Se continua pe deasupra crestei iliace stangi pana la linia alba, sub
ombilic (traseul ascendent, transvers i descendent al colonului), unde mana stanga se
reia.
intersecteaza cu mana dreapta, pa:;;e:;;te peste aceasta (fig. 111.84 b) :;;i revine la pozi\ia
c) Netezirile in mi~care circulara ini\iala. Se reia manevra.

Netezirea cu o mana In micare circulara pel abdomen


Pozi\ia maseurului: cu fata spre regiunea de tratat.
Maseurul pozi\ioneaza rnana dreapta cu policele pe li1ia alba deasupra ombilicului,
iar degetele 2-5, pe procesul xifoid (fig. 111.83 a). Netezirea se Iefectueaza Tn micare circu-
lara, cu mana lipita pe tegumentul peretelui abdominal stafg (fig. 111.83 b), descriind un
arc de cerc, in sensul acelor de ceasornic, pana la linia a;lba. Se continua pe peretele

Fig. 111.84 a - Netezirea cu doua maini in mi~care Fig. 111.84 b - Netezirea cu doua maini circulara
circu/ara pe abdomen pe abdomen

Fig. 111.83 a - Netezirea cu o mana pe abdomen, Fig. 111.83 b -I Netezirea


cu o miina pe abdomen,
in micare circulara in micare circulara

t.
302 303
I
d) Netezirea cu doua degete pe crestele iliace j

1) Pe creasta iliaca dreapta . I


Maseurul suspenda mana dreapta i pozi\ioneaza degetul 3 pe creasta iliaca 9i
degetul 2, pe partea anterioara (la nivelul pubisului). Ne.~.-.:irea se efectueaza pe creasta
iliaca, pana la linia mediana subaxilara. Se revine ;;i se. reia. I
2) Pe creasta ifiaca stanga
Maseurul suspenda mana dreapta l?i pozijioneaza degetul 2 pe cre9sta iliaca, iar Fig. 111.86 - Framantatul cu o manii pe jumiita-
!
degetul 3 pe partea anterioara (la nivelul pubisului). Netezirea se efectueaza pe creasta Fig. 111.85 - Friimantatul cu d manii pe jumatatea tea stangii a abdomenului - linia 2 (linia mijlocie)
iliaca, pana la Jinia mediana subaxilara. Se revine ;;i se reia. ! r
stanga ~ abdomenului - linia (dreptul abdominal)

I I "
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza sub mijlocul creslei iliace anterioare, cu poli-
e) Netezirea cu patru degete pe rebordurile costale ~i pe cele oriental cu varful sbre dreptul abdominal, iar cu indexul 9i celelalle degete orientate
musculatura intercostala cu varful spre linia subkxilara (fig. 111.86) (in deschiderea aceslora afl3ndu-se linia mij-

Pozijia maseurului: cu fata spre regiunea de lratat.


e,
locie). Framantatul se feclueaza (urmarind liniile indicate) pe musculatura peretelui ab-
1

dominal, pana la coast 7. Se revine 9i se reia.


1) Pe hemitoracele stang
Linia
' 3 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea latero-externa a articula\iei 9oldului
Maseurul suspenda mana dreapta deasupra hemitoracelui drept ;;i pozi!ioneaza
cu policele oriental cu yarful spre linia mijlocie, iar cu indexul, pe partea posterioara a
degetele astfel: 2 printre coastele 7-8 (la nivelul articula\iei coslosternale), 3 ajunge
crestei: iliace. Framantatul se efectueaza (urmarind liniile indicate) pe musculatura
printre coastele 8-9, 4 printre coastele 9-10, iar 5 pe rebordul coastei 10. Netezirea se
eretelui abdominal parla la coasta 7. Se revine 9i se reia.
efectueaza pe rebordurile costale 9i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, P ' I

pana pe linia subaxilara mediana. Se revine :;;i se reia.


2) Pe partea dreaJta
2) Pe hemitoracele drept Linia 1 - Mana dreabta se pozi\ioneaza p~ pubis, cu indexul pe linia alba (care apasa
Maseurul suspenda mana dreapta deasupra hemiloracelui slang ;;i pozi\ioneaza de- in jos ;;i Uor in lateral) bi cu policele pe partea laterala a dreptului abdominal (care aduna
getele astfel: 5 printre coastele 7-8 (la nivelul articulatiei cosloslernale), 4 ajunge printre muchiul spre index). Frmantatul se efectueaza pe mu9chiul dreplul abdominal, pana la
coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 pe rebordul coastei 10. Netezirea se efec- apendicele xifoid. Se re(ine ;;i se reia.
tueaza pe rebordurile costale ;;i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, pana
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza
pe linia mediana subaxilara. Se revine 9i se reia. Maseurul revine la pozitia anterioara.
! sub mijlocul crestei iliactj anlerioare, cu indexul
Se inlercaleaza netezirea cu mainile i se trece la framantatul cu o mana. oriental cu varful spre dreplul abdominal (fig.
111.87), .iar cu policele cJvarful spre linia sub-
axilara : (in deschiderea\ acestora aflandu-se

t
2. FRAMANTATUL linia mijlocie). Frama~tatul se efeclueaza
(urmarind liniile indicate) pe musculatura pe-
a) Framntatul cu o mana (se efectueaza pe trei linii) retelui abdominal, pana coasta 7. Se revine
1) Pe partea stanga 9i se reia.
Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe pubis, cu policele pe Jinia alba (care Linja 3 - Mana stan a se pozi\ioneaza pe Fig. 111.87 - Framant~tul cu o mana pe juma-
apasa In jos 9i UDr in lateral), iar cu indexul ;;i celelalte degete pe partea lalero-externa partea i latero-externa ~ articulajiei coxofe- tatea dreapta a abdomenului - linia 2 (mijlocie)
a dreptului abdominal care aduna muchiul spre police (fig. II 1.85). Framantatul se murale, cu policele orie1lat cu varful spre linia .
efectueaza pe mu9chiul drept abdominal, pans la apendicele xifoid. Se revine ;;i se reia. mijlocie '' cu iode<"lle partea dmsola a crnstei iliaoe. F<8m3otatul se efectueazO

305
304
I
:~~)
i l
, I

(urmarind liniile indicate) pe musculatura peretelui abdomin~I pana la coasta '7. Se revine 1

c) Framantatul In contratimp
i se reia. Se intercaleaza netezirea cu mainile i se trece I~ framantatul cu doua maini.

ectueaz1~ pe !rel Iin ii) I


Pentfu aceasta rnanevra pozi\ia maseurului i a mainilor acestuia, precum i liniile cu
b) Frii man ta tu I cu d ou a main i ( se ef limitele lor sunt identice cu cele practicate la framantatul cu doua maini.
Mas<jurul revine la pozi\ia anterioara.
Pozitia maseurului: cu fata spre regiunea de tratat. Se intercaleaza netezirile specifice ~i se trece la framantatul sub forma de geluire.
!
1) Pe pa rte a stanga I :
d) Geluirea
'

Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe pubis, c~ policele pe linia alba (care


apasa Tn jos 9i u9or fn lateral), iar cu indexul 9i celelalte d~gete pe partea latero-externa " Geluirea cu patru degete pe mu;;chii drepti abdominali
a dreptului abdominal (care aduna mu9chiul spre police], mana stanga fiind oglinda I
mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe mu9chiul jdreptul abdominal, pana la 1) Pe partea stanga
apendicele xifoid. Se revine 9i se reia. Mana dreapta se suspenda 9i pozi(ioneaza
1 degetele 2-5 pe pubis (fig. 111.88). Geluirea
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza sub mijlocu1 crestei iliace anterioare, cu
se efectueaza pe muchiul drept abdominal,
policele oriental cu varful spre dreptul abdominal, iar cu ind~xul 9i celelalte degete orien- pana pe coasta 7. Se revine 9i se reia.
tate cu varful spre linia subaxilara (In deschiderea acestf ra aflandu-se linia mijlocje). '

cate) pe musculatura peretelui abdominal, pana la coasta r


Mana stanga este oglinda mainii drepte. Framantatul se efectueaza (urmarind liniile indi-
1
Se revine 9i se reia.
2) Pe partea dreapta
Mana dreapta se suspenda
pozi\ioneaza degetele 2-5 pe pubis.
~i

Linia 3 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe parteai latero-externa a articula\iei Geluirea se efectueaza pe mu9chiul drept
9oldului, cu policele oriental cu varful spre linia mijlocie 9i cu indexul pe partea poste- abdominal, pana pe coasta 7. Se revine i
Fig. 111.88 - Geluirea pe drepul abdominal slang
rioara a crestei iliace, inana stanga fiind oglinda mainii repte. Framantatul se efec- se reia.
tueaza (urmarind liniile indicate) pe musculatura peretelui ~bdominal, pans la coasta 7.
Se revine 9i se reia. Geluirea cu doua degete pe crestele iliace
1) Pe creasta ilia ca stanga
2) Pe partea dreapta
Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetul 2 pe creasta iliaca i degetul 3
Linia 1 - Mana dreapta se pozitioneaza pe pubis, ell indexul pe linia alba (care
pe partea anterioara (la nivelul pubisului). Geluirea se efectueaza pe creasta iliaca, pana
apasa in jos 9i u9or in lateral) 9i cu policele pe partea l~terala a dreptului abdominal
pe linia rnediana subaxilara. Se revine 9i se reia.
(care aduna musculatura spre index), mana stanga fiind Of!Jlinda mainii drepte. Framan-
t~tul se .efectueaza pe mu9chiul dreptul abdominal, pana 11
apendicele xifoid. Se revine 2) Pe creasta iliaca dreapta
91 se re1a. Mana dreapta se suspends 9i pozi\ioneaza degetul 3 pe creasta iliaca i degelul 2
pe partea anterioara (la nivelul pubisului). Geluirea se efectueaza pe creasta iliaca, pana
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza sub mijlocul crestei iliace anterioare, cu pe linia medians subaxilara. Se revine 9i se reia.
indexul orientat cu varful spre dreptul abdominal 9i cu policejle orientat cu varful spre linia
subaxilara (in deschiderea acestora aflandu-se linia mijloci~). Mana stanga este oglinda Geluirea cu patru degete pe rebordurile costale ;;i pe musculatura
mainii drepte. Framantatul se efectueaza (urmarind liniile inldicate) pe musculatura pere- intercostala
telui abdominal, pana la coasta 7. Se revine ~i se reia.
Pozi\ia maseurului: In ortostatism, cu fa\a spre regiunea de tratat.
Linia 3 - Mana stanga se poziiioneaza pe partea latew-externa a articula\iei coxo-
femurale, cu policele oriental cu varful spre linia mijlocie 9i jcu indexul pe partea dorsala 1) Pe hemitoracele stang
a crestei iliace. Mana dreapta este oglinda mainii stangi. Framantatul se efectueaza Mana dreapta se suspenda deasupra hemitoracelui drept 9i pozi\ioneaza degetele
1 astfel: 2 printre coastele 7-8 (la nivelul articulatiei costosternale), 3 ajunge printre
(urr:narin.d liniil~ indicate) pe musculatura peretelui abdorryiinal, pana la coasta 7. Se
revine 91 se re1a. j
coastele 8-9, 4 printre coastele 9-10, iar 5 pe rebordul coastei 10. Geluirea se efec-
tueaza pe rebordurile costale :;;i pe musculatura intercostala, lncepand de la stern,
Se intercaleaza netezirea cu mainile 9i se trece la frarlilantatul In contratimp.
pana pe linia subaxilara mediana. Se revine 9i se reia.
306 307

,,J'
I
2) Pe hemitoracele drept i
I 3. FRICTIUNEA

mu~chii
Mana dreapta se suspenda deasupra hemitoracelui slang 9i pozi\ioneaza degetele
as!fel: 5 printre coastele 7-8 (la nivelul articula\iei costosternale), 4 ajunge printre
coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 pe rebordul coastei 10. Geluirea se efec- a) Frictiunea cu katru degete pe drepti abdominali

~
tueaza pe rebordurile costale 9i pe musculatura intercostala, incepand de la stern,
pana pe linia mediana subaxilara. i 1) Pe partea stanga
'
Se revine 9i se reia. Mana dreapta se s spenda 9i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe pubis. Fric\iunea se
Maseurul revine la pozi\ia anterioara. efectueazs pe mu;;chiul reptul abdominal, pans pe coasta 7. Se revine 9i se reia.
I I
2) Pe partea dreapta
Geluirea cu patru degete pe traseul colonului Mana dreapts se sJspenda 9i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe pubis. Frictiunea se
Mana dreapta/stanga se suspenda de- efectueazs pe muchiul dreptul abdominal, pans pe coasta 7. Se revine 9i se reia.
asupra pubisului 9i pozi\ioneaza degetele 2-5
(orientate cu varful In sensul de evacuare) pe b) ~rictiunea cu 6aua degete pe ~restele iliace
peretele abdominal, deasupra colonului ascen-
dent (fig. 111.89 a).
Geluirea se efectueaza pe peretele abdomi- Manai 1
1) Pe creasta iliaca stanga
dreapta se su penda i pozitioneaza degetul 2 pe creasta iliacs 9i degetul 3,
nal 9i pe colon (urmarind creasta iliacs dreapta pe partea anterioars (la nivelul pubisului). Frictiunea se efectueaza pe creasta iliaca,
cu degetele: 2 al mainii drepte sau degetul 5 al pana pe linia mediana sybaxilara. Se revine ;;i se reia.
mainii stangi, pana la linia mediana subaxilara 2) Pe creasta iliacii Idreapta
dreapta, apoi rebordul ultimelor coaste ale
Mana dreapta se suspends 9i pozitioneaza degetul 3 pe creasta iliaca, iar degetul 2,
hemitoracelui drept 9i slang, pana la linia '
Fig. 111.89 a - Geluirea pe traseul colonului pe partea anterioara (la rnivelul pubisului). Frictiunea se efectueaza pe creasta iliaca,
mediana subaxilara stanga (fig. 111.89 b), ;;i
pana la. linia mediana subaxilara. Se revine i se reia.
creasta iliaca stanga, pana la simfiza pubiana)
(fig. 111.89 c). Se revine 9i se reia.
c) ~rictiunea cu batru degete pe rebordurile costale ~i pe
musculatura ihtercostala
Pozi\ia maseurului: 11 ortostatism, cu fata spre regiunea de tratat.
1) Pe hemitoracelaJ;tang
Mana dreapta se su$penda deasupra hemitoracelui drept 9i pozitioneaza degetele
astfel: 2 printre coastel[e 7-8 (la nivelul articulatiei costosternale), 3 ajunge printre
coastele 8-9, 4 printre c9astele 9-10, iar 5 pe rebordul coastei 10. Frictiunea se efec-
tueaza pe rebordurile costale 9i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, pana
pe linia subaxilara mediar.a. Se revine ;;i se reia.

Fig. 111.89 b - Geluirea pe traseu/ colonului Fig. 111.89 c - GeJuirea pe traseu/ colonului 2) Pe hemitoracele prept
I Mana dreapts se suspends deasupra hemitorace/ui slang 9i pozitioneaza degetele
Geluirea pe traseul colonului se efectueaza i cu degetele de la o mana suprapuse astfel: 5 printre coastel~ 7-8 (la nivelul articulajiei costosternale), 4 ajunge printre
peste degetele de la cealalta (pentru o prelucrare rnai profunda). 1
coastele 8-9, 3 printre cbastele 9-10, iar 2 printre coastele 10-11. Frictiunea se efec-
Se intercaleaza netezirile specifice 9i se trece la fric\iune. tueaza pe rebordurile co~tale 9i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, pana
pe linia medians subaxilara. Se revine :;;i se reia.
Maseurul revine la pbzi\ia anterioara.
I
308 I
i 309
[:'

I
I
mana
.. Frictiunea cu patru degete pe traseul colomllui
Mana dreapta/stanga se suspenda deasupra pubisu/Ji i pozitioneaza degetele 2-5
.
I b) Vibratiile In micare circulara cu o

1) Vibratiile In mi~care circulara cu o mana pe abdomen


i cu doua maini

; ~i (orientate cu varful In sensul de evacuare) pe peretele abd~minal, deasupra colonului as-


..i
~ cendent. Frictiunea se efectueaza pe peretele abdominal i pe colon (urmarind cu de- Mana dreapta pozitioneaza policele pe linia alba deasupra ombilicului, iar celelalte
getele: 2 al mainii drepte sau degetul 5 al mainii stangi reasta iliaca dreapta, pana la degete Tn dreptul procesului xifoid. Se efectueaza vibratii In mi:;;care circulars (cu palrna
Jinia medians subaxilara dreapta, apoi rebordul ultimelor c~aste ale hemitoracelui drept i lipita de peretele abdominal stang), descriind un arc de cerc Tn sensul ace/or de cea-
stang, pana la Jinia mediana subaxilara stanga, $i creasta iliaca stanga, pana la simfiza sornic, pana la linia alba. Se continua mi:;icarea circular pe peretele abdominal drept :;ii,
pubiana). Se revine :;ii se reia. prin rotirea mainii, degetele ajung cu partea dorsala pe tegument :;ii tree pe sub police,
Fric\iunea pe traseul colonului se poati3 efectua :;ii cu degetele de la o mana inchizand cercul. Se revine la pozi\ia ini\iala :;ii se reia.
suprapuse peste degetele de la cealalta (pentru o prelucrare mai profunda).
Se intercaleaza netezirile specifice :;ii se trece la batete. 2) Vibratiile ln mi~care circulara cu doua maini pe abdomen
I

Aceasta manevra se efectueaza pe tot peretele abdominal, avand influenta :?i asupra
4. BATEREA colonului.
Mana dreapta se pozitioneaza deasupra crestei iliace drepte, iar mana stanga, sub
rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui drept (cu degetele orientate cu varful Jn

~~=i
sensuf de evacuare al colonului). Vibratiile se efectueaza cu mana stanga urmata de
mana dreapta (care este in permanenta lipita de peretele abdominal), in mi9care (In
sensul acelor de ceasornic) descrie un oval, urmarind creasta iliaca dreapta, pana la linia
mediana subaxilara dreapta, apoi rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui drept :;;i
Pozitia maseurului: cu fata spre regiunea de tratat. stang, pana la linia mediana subaxilara stanga, "i creasta iliaca stanga, pana la linia
alba, sub ombilic (traseul ascendent, transvers :;;i descendent al colonului), unde p1ana
Baterea se efectueaza: stanga se intersecteaza cu mana dreapta, pa::;;e:;;te peste aceasta i revine la p~zitia
- pe zona abdominals (evitand zona subombilicala) - I/cu cau:;iul, cu partea cubitala initiala. Se reia manevra.
:;;i sub forma de ciupitura
Maseurul revine la pozi!ia anterioara. c) Vibratiile cu doua degete pe crestele iliace
Se intercaleaza netezirea cu mainile pe ambele lin1i 91 I se trece la vibratii.
1) Pe. creasta iliac a dreapta
Mana dreapta se suspenda :;ii pozi\ioneaza degetul 3 pe creasta iliaca :;;i degetul 2
5. VIBRAJllLE I pe partea anterioara (la nivelul pubisului). Vibratiile se efectueaza pe creasta iliaca, pana
pe linia medians subaxilara. Se revine :;;i se reia.
a) Vibra1iile cu mainile (se efectueaza pe do:ua linii)
2) Pe creasta ifiaca stanga
Linia 1 - Mana dreapta se pozi\io/i'leaza la nivelul pubisului, pe mu:;ichiul dreptul ab- Mana dreapta se suspenda :;ii pozilioneaza degetul 2 pe cresta iliaca, iar degetul 3
dominal slang, cu policele pe linia alba, iar mana stanga p~ mu:;;chiul dreptul abdominal pe partea anterioara (la nivelul pubisului). Vibratiile se efectueaza pe creasta iliaca, pana
drept. Vibra\iile se efectueaza pe mu:;ichii drepji abdominali, lpana pe perechea de coaste pe linia medians subaxilara. Se revine "i se reia.
7. Se revine i se reia. j

c) Vibratiile cu patru degete pe rebordurile costale i pe


Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe articulatia cdxofemurala stanga, iar mana
musculatura intercostala
stanga pe articulatia coxofemurala dreapta. Vibra!iile se efedtueaza pe zona abdominals,
pe liniile subaxilare, pana pe perechea de coaste 7, apoi spqe linia mediana a trunchiului. Pozitia maseurului: cu fa ta. spre regiunea de tratat.
Se revine :;ii se reia. I

310 I 311

I
!
I
i
I ,
pest~
!

1) Pe hemitoracele stang Imping '.abdomenul spre stanga, apoi mainile aluneca mu9chli drep\i abdominali,
Mana dreapts se suspenda deasupra hemitoracelui drept 9i pozitioneaza degetele varfurile: degetelor ajungl la linia subaxilara mediana stanga (fig. 111.90 b) !:?i.. din aceasta
astfel: 2 printre coastele 7-8 (la nivelul articulatiei costosternale), 3 ajunge printre pozi\ie, trag abdomenul pre dreapta.
coastele 8-9, 4 printre coastele 9-10, iar 5 pe rebordul coastei 10. Vibr~\iile se efec- Mobilizarile se repe~a de cate ori este nevoie, amplitudinea 9i intensitatea acestora
tueaza pe rebordurile costale 9i pe musculatura intercostala, incepand de /a stern, pana depinzand de dimensiunfa abdomenului, de varsta, de sexul pacientului i de diagnostic.
pe linia subaxilara medians. Se revine 9i se reia. Se :efectueaza nelefirea cu mainile i se trece la mi;;cari.
~
2) Pe hemitoracele drept
Mana dreapts se suspenda deasupra hemitoracelui stang 9i pozi\ioneaza degetele
astfel: 5 printre coastele 7-8 (la nivelul articula\iei costosternale), 4 ~junge printre
coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 pe rebordul coastei 10. Vibra\iile se efec-
tueaza pe rebordurile costale ~i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, pana
I
pe linia medians subaxilara. Se revine 9i se reia. i
Maseurul revine la pozi\ia anterioara. :
.
Se intercaleaza netezirea cu mainile ;;i se trece la manevrele ajutatoare.
:

\
b
8. MANEVRELE COMPLEMENTARE a#~~~i;3\~~ liJi"L
Fig. 111.90 a - Compresiun\ ~i mobilizari unilaterale Fig. 111.90 b - Compresiuni 9i mobilizari unilate-
rale pe partea stanga
a) Compresiunile pentru cre~terea tonusului mu~chilor drepti I pe partea rreapt
abdominali
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe mu!,?chii drep\i abdominali (deasupra ombilicului),
iar mana stanga, pe partea dorsala a mainii drepte. Compresiunile se efectueaza in I
timpul inspira\iei 9i expira\iei pacientului, cu o presiune variabila, adecvata fn functie de Ci. PROCEDURI COMPLEMENTARE
volumul 9i tonusul musculaturii, de varsta, sexul pacientului !:?i de diagnostic.
. - PASIVO-ACTIVE
a. Ml$CARI '
b) Compresiunile ~i mobilizarile bilaterale
Manevra se efectueaza cu ambele maini concomitent Mi~carea de fle11 a trunchiului pe bazin
Mana stanga, cu degetele orientate cu varful spre linia mediana subaxilara stanga, se Pozi\ia pacientului: in decubit dorsal, cu picioarele intinse pe pat.
pozi\ioneaza sub rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui slang 9i trage abdomenul spre Pozitia maseurului: In ortostatism, cu fa\a spre regiunea abdominala. . .
partea dreapta. Mana dreapta, cu degetele orientate cu varful spre linia alba, se pozi\io- Mana dreapta fixeaa coapsele pacientului. Mana slangs se pozi\ioneaza pe verte-
neaza deasupra crestei iliace laterale drepte i impinge abdomenul spre stanga. Apoi brele C , T 1 , T 2 , !:?i ajuta lpacientul sa efectueze mi9carea de flexie a trunchiului pe bazin,
7
pozi\ia mainilor se schimba: mana dreapta (cu degetele orientate cu varful spre linia apoi ii sus\ine sa revinal' u9or la pozi\ia in~\iala.
subaxilars medians stanga) se pozitioneaza deasupra crestei iliace stangi 9i !rage abdo-
rnenul spre dreapta; mana stanga (cu degetele orientate cu varful spre linia alba) se b. Ml$CARI ACTIVE
pozi\ioneaza sub rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui drept ~i impinge abdomenul 1

spre stanga. a) Flexia coloan ii pe bazin


1

Maseurul indica paoientului sa efectueze flexia coloanei (daca este cazul, cu mana
c) Compresiunile i mobilizarile unilaterale
dreapta sus\ine picioare/e pacientului pe pat).
Mana stanga cu degetele orientate cu varful spre linia alba se pozi\ioneaza sub
hemitoracele drept, iar mana dreapta, deasupra crestei iliace drepte (fig. 111.90 a) 9i
-+ '1 313
312
I
;)~
[
~

a*) Flexia coapsei/coapselor pe bazin din pbzitia picioarelor In tripla


flexie cu talpa lipita pe pat I :
Maseurul, cu ambele maini, prinde genunchiul/genunchii pacientului, ajutandu-1 sa
'
t
f
I

efectueze micarea de flexie a coapsei/coapselor pe ba~in i sa revina UOr la pozi(ia


initiala. I XII. MASAJUL REGIUNll TORACALE
1 ANTERIOARE (PIEPTUL)
a**) Flexia coapsei/coapselor pe bazin d in pozitia picioarelor in
tripla flexie cu talpa lipita pe pat I
Delimitare anatomica a zonei toracelui anterior
Maseurul indica pacientului sa efectueaze flexia codpsei/coapselor pe bazin i, Tn
functie de diagnostic, poate efectua i micari cu lnca~catura adecvata exercitata de a) In partea distala
maseur cu mana dreapta pe genunchi. I - de apendicele xifoid
Maseurul indica pacientului sa se ridice Tn ezut la marginea patului i sa efectueze - bilateral de rebordurile ultimelor perechi de coaste.
micarile de lateralitate, de rota\ie i de circumductie (dr~apta-stanga).
I
b) In partea proximala
Se recomanda pacientului sa efectueze contrac\ii izometrice pentru musculatura - median de manunbriul sternal
peretelui abdominal. I - bilateral de clavicule
I - lateral, de liniile mediane subaxilare.
Este cunoscut faptu/ ca muscu/atura perete/ui abdoJinal cu tonus bun, in special
drepfii abdominali, preia 75% din greutatea cutiei toracale, protejand astfel co/oana lom- " Descriere anatomica a zonei toracelui anterior
bara i crete presiunea pe organe!e inteme i pe baton, evitand i fndeparland
Oase:
~~~ I - sternul (campus din procesul xifoid, corpul sternului i manunbriul),
I
- 12 perechi de coaste (primele 7 perechi ajung la stern, fiind considerate coaste
Se mai recomanda sa mearga in pas fortat i sa aletge.
adevarate, iar ultimele 5 perechi nu ajung la stern, fiind considerate coaste false) :;;i
Pacientul repeta fiecare micare de cate ori este nev'oie.
- doua clavicule.
i
Articulatii:
- costosternale bilaterale, semimobile;
I - intercostale, semimobile;
- sternoclaviculare, semimobile;
- acromioclaviculare, semimobile.

Muj>chi (vezi tabelul Ill.XII).

314
315
..,~,
....w TABELUL Ill.XI/
CJ) .
VASCULARIZARE .
MU!?CHI ORIGINE lNSERJIE ACTIUNE INERVARE
Artere Vene

Pectoralul - Pe treimea - Pe culisa - Adductor al - Nervul marelui - Ramuri din arte- - Ramuri din venele:
mare interna a cla- bicipitala a bra\ului (fasci- pectoral $i rele: toracica cava superioara,
a. fasciculul viculei humerusului culul sternal) ansa (mamare) externa, axiiara, brahio-
superior - Pe fa\a anteri- - Flexor al bra- pectoralilor axilara, toracala cefalica (trunchiul
(clavicular) oara a stennului tului ramura suprema, venos drept :;;i
b. fasciculul - Pe cartilajul (fasciculul cla- Cs-C5-C9-D1 toraco-acromiala, stang)
inferior primelor 6-7 vicular) toracala laterala
(sternal) coaste - Rota\ie intema
Pectoralul - Pe treimea - Pe fe\ele - Coboara uma- - Nervul micului - Ramuri din arte- - Ramuri din venele:
mic interna a cla- anterioare rul in jos 9i pectoral rele: toracica cava superioara,
viculei ale coastelor 1nainte ( cand (mamare) externa, axilara, brahio-
- Pe faia ante- 3, 4 9i 5 punctul fix axilara, toracala cefalica (trunchiul
rioara a ster- este pe torace) suprema, I venos drept :;;i
nului - Ridica coastele toraco-acromiala, I, slang)
- Pe cartilajul (cand punctul toracala laterala
primelor 6-7 fix este pe pro-
coaste cesul coracoid)
Subclavicular - Sub clavicula - De la prima - Coboara clavi- - Nervul subcla- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
coasta la cula 9i cu vicular toracica (mamare) cava superioara,
9an\ul de pe aceasta externa, axilara, axitara, brahio-
mijlocul fe\ei coboara 9i toracala suprema, cefalica (trunchiul
inferioare a umarul toraco-acromiala, venos drept 9i
claviculei toracalii laterala stang)
Din!atul ante- j - Pe fa\a exter- - Pe fata ante- - Rotator In sus - Nervul toracal - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
rior ' na a primelor rioara a in- - Abductor al ramura din toracica (mamare) cava superioara,
8-9 coaste tregii margini omoplatului plexul brahial externa, axilara, axilara, brahio-
- Pe apone- spinale a toracala suprema, cefalica (trunchiul
vroza mu9chilor omoplatului toraco-acromiala, venos drept ~i
intercostali toracala laterala slang)
lntercostali - Pe extremita- - Pe buza ex- - Ridicatori ai - Nervul inter- - Ramuri din arte- - Ramuri din venele:
a. partea tea vertebrala tema a margi- coastelor costal. -
rele: toracica __ cava superioara,
extern a - a spa\iului in- nilor a doua (lnspiratori) (mamare) externa, axilara, brahio-
b. partea tercostal pana coaste vecine - Coboratori ai axilara, toracala cefalica (trunchiul
interna la articulatia - Pe buza ex- coastelor suprema, venos drept ~i
condrocostala terna a mar- (Expiratori) toraco-acromiala, stang)
- De la unghiul ginii superi- toracala laterala
costar :;;i stern oare a coastei
subiacente

-I
m
:::c:
z
(")
)>
c
m

I
z<D
(i)
N
O> :::;
::; <D
~OJ
rn
, 0
5 c I
~ Cl. _Cll
Ill< 0 3
c (") Ill
Ill< c ::i
CD
3 -0 :::;
O.l' (j)
..., rue
~: ::l
QJc QJ
u
(J)
en 3
"CJ c
O" qi
"'@-
0.l
I
ajunge printre coastele 8-9, 4 ajunge printre coastele 9-10, iar 5 printre coastele 10-11 ).
Linia 2 - Maseurul pozi\ioneaza mana dreapta pe linia subaxilara stanga (la nivelul Netezirea se efectueaza pe rebordurile costale i pe musculatura intercostala, Tncepand
crestei iliace), iar mana stanga, pe partea dreapta (fig.j 111.92). Netezirea se efectueaza de pe stern, pana pe linia subaxilara mediana. Se revine :;;i se reia.
concomitent cu ambele maini pe cutia toracica, pana I~ axile. Se contintJa pe pectorali, ::~ I
2) Pe hemitoracele drept
pana pe stern, unde mainile se petrec. Se revine ~i se Ireia.
uAia 1 - Maseurul suspenda mana dreapta deasupra hemitoracelui stang :;;i pozi-
\ioneaa degetele astfel: 5 pe clavicula, 4 sub clavicula, 3 printre coastele 1-2, iar 2
printre I coastele 2-3 (la nivelul articula!iilor costosternale). Netezirea se efectueaza pe
rebordurile costale i pe musculatura intercostala, lncepand de pe stern, pana pe
articul~tia umarului. Se revine :;;i se reia.
I
Lirlia 2 - Maseurul suspenda mana dreapta deasupra hemitoracelui slang 9i pozi-
\ioneata degetele astfel: 5 printre coastele 3-4, 4 printre coastele 4-5, 3 printre coastele
5-6, iar 2 printre coastele 6-7 (la nivelul articula!iilor costosternale). Netezirea se efec-
tueazal pe rebordurile costale i pe musculatura intercostala, lncepand de pe stern, pana
I !
la pedorali. Se revine :;;i se reia.
Fig. 111.93 - Netezirea cu 2 degete pe stern
Fig. 111.92 - Netezirea cu doua maini pe mus- I Linia 3 - Maseurul suspenda mana dreapta deasupra hemitoracelui stang :;;i pozi-
culatura toracala de pe liniile mediane subaxilare (ioneata degetele astfel: 5 printre coastele 7-8 (la nivelul articula\iei costosternale) 4
I
ajunge printre coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 printre coastele 10-11. Netezirea
se efec;tueaza pe rebordurile costale :;;i pe musculatura intercostala, incepand de pe stern,
b) Netezirea cu doua degete pE~ stern I pana pe linia subaxilara medians. Se revine ~i se reia.
Maseurul suspenda mana dreapta deasupra abdomenului 9i pozi\ioneaza degetele 2 Maseurul revine la pozi\ia anterioara.
9i 3 pe extremitatea distala a sternului (fig. 111.93). NJtezirea se efectueaza pe stem, se' intercaleaza netezirea cu mainile :;;i se trece la framantatul cu 0 mana.
pana la extremitatea proximala. Se revine 9i se reia. I
I 2. FRAMANTATUL
c) Netezirea cu patru degete pH rebordurpe costale i pe
musculatura intercostala (se efectuea:a pe trei linii) Pe zona toracala prelucrarea pe hemitoracele slang se face pe trei linii. Linia 1 es!e
1) Pe hemitoracele stang reprezentata de musculatura subclaviculara, Tncepand de la stern, pana la articulatia
Pozi\ia maseurului: cu fa\a spre regiunea de tratat. umarului. Linia 2 este reprezentata de pectorali, Tncepand de pe coasta 8, pana la
Linia 1 - Maseurul suspenda mana dreapta/stanga deasupra hemitoracelui drept ~i articulatia umarului. Linia 3 este reprezentata de linia mediana subaxilara. Pe partea
pozi\ioneaza degetele astfel: 2 pe articula!ia sternoclaviculara, 3 sub clavicula, 4 printre dreapta se prelucreaza tot pe trei linii, cu aceeai reprezentare ca pe partea stanga.
prima i a doua coasta, iar 5 printre coastele 2-3 (la ~ivelul articula(iilor costosternale).
Netezirea se efectueaza pe rebordurile costale i pe musculatura intercostala, Tncepand de a) Framantatul cu o mana (se efectueaza pe trei linii)
pe stern, pana pe articula\ia urmarului. Se revine i se r~ia.
1) Pe hemitoracele stang
. Linia 2 - Maseurul suspenda mana dreapta/stangal deasupra hemitoracelui drept i . Linia 1 - Mana dreapta se pozitioneaza pe treimea superioara a sternului, cu po-
pozi\ioneaza degetele astfel: 2 printre coastele 3-4, 3 printre coastele 4-5, 4 printre licele sub clavicula i cu indexul la nivelul coastelor 3-4. Framantatul se efectueaza pe
coastele 5-6, iar 5 printre coastele 6-7 (la nivelul articulatiilor costosternale). Netezirea se mu~chiul pectoral :;;i subclavicular, pana la articulatia umarului. Se revine :;;i se reia.
efectueaza pe rebordurile costale i pe musculatura int~rcostala, incepand de pe stern,
pana la pectorali. Se revine i se reia. Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe treimea inferioara a sternului, cu policele
la nivelul coastelor 5-6 ~i cu indexul la nivelul coastelor 9-10. Framantatul se efeclueaza
Linia 3 - Maseurul suspenda mana dreapta/stangal9easupra hemitoracelui drept :;;i pe mu:;;chii pectorali, pana la mamelon (peste care se pa:;;ete). Se continua pana la
pozitioneaza degetele astfel: 2 printre coastele 7-8, (la nivelul articulatiei costosternale) 3 articulatia umarului. Se revine :;;i se reia.
I
I

318 I 319

!
I
Linia 3 - Mana dreapta se pozitioneaza pe linia mediana subaxilara (la nivelul crestei
iliace), cu policele orientat cu varful spre partea anterioara a axilei, iar cu indexul, cu b) Framantatul du doua maini (se"' efectueaza pe trei linii)
varful spre partea posterioara a axilei (intre acestea aflandu-se linia subaxilara mediana
stanga). Framantatul se efectueaza pe musculatura de pe cutia toracica, pana la axila.
1) ~e hemitoracelel stang
Se revine i se reia. Pozi\ia maseurului: ~n ortostatism, cu fa\a spre regiunea de tratat.
Linia 1 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe treimea superioara a sternului, cu in-
2) Pe hemitoracele drept
dexul pe articula\ia 'co~tosternala 1 (sub clavicula) $i cu policele la nivelul articula-
Linia 1 - Mana dreapta se
pozi\ioneaza pe treimea superioara a
sternului, cu indexul sub clavicula i cu
policele la nivelul coastelor 3-4 (fig. 111.94 a).
r
\iilor costosternale 3-4, lnana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Framantatul se efec-
~~f:.za mu:;;chiul pectlbral 9i subclavicular, pana la articula\ia umarului. Se revine :;;i se

Framantatul se efectueaza pe mw;;chiul Linia 2 - Mana drea ta se pozi\ioneaza pe treimea inferioara a sternului, cu policele
pectoral i subclavicular, pana la articula\ia Ip nivelul coastelor 5-6 i cu indexul la nivelul coastelor 9-10 (in deschiderea acestora
umarului. Se revine i se reia. aflandu-se mU$Chii peel rali). Mana stanga este oglinda mainii drepte. Framantatul se
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza f!fectue~za pe mu$chii pJbctorali, pana la mamelon (peste care se pa$e9te). Se continua
pe treimea inferioara a sternului, cu policele pana la ,articula\ia umar lui. Se revine $i se reia.
la nivelul coastelor 9-10 i cu indexul la
nivelul coastelor 5-6 (fig. 111.94 b) (in
; Uni~ 3 - Mana drJapta se pozi\ioneaza pe linia mediana subaxilara (la nivelul
Fig. 111.94 a - FramantatuJ cu o mana pe hemito- crestei iliace), cu po/icele oriental cu varful spre partea anterioara a axilei $i indexul
deschiderea acestora aflandu-se mu9chii racele drept - linia 1 oriental ou varful spre pkrtea posterioara a axilei (intre acestea se af/a linia subaxilara
pectorali). Framantatul se efectueaza pe mediana), mana slang~ fiind oglinda mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe
mu9chii pectorali, pana la mamelon, peste care se pa9e9te. Se continua pana la muscula.tura de pe cutia [toracica, pana la axila. Se revine $i se reia.
articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
Linia 3 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe linia mediana subaxilara (la nivelul crestei 2) Pe hemitoracele ldrept
iliace), cu policele oriental cu varful spre partea anterioara a axilei, iar cu indexul cu Linia 1 - Mana drea~ta se pozitioneaza pe treimea superioara a sternului, cu. indexul
varful spre partea posterioara a axilei (fig. 111.94 c). Framantatul se efectueaza pe sub clavicula $i cu polidele la nivelul coastelor 3-4, mana stanga fiind oglinda mainii
musculatura de pe cutia toracica, pana la axila. Se revine :;;i se reia. drepte. Framantatul se I efectueaza pe mu9chiul pectoral 9i subclavicular, pana la
articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
Linia 2 - Mana dreaJta se pozi\ioneaza pe treirnea inferioara a sternului, cu policele
la nivelul coastelor 9-10, liar cu indexul la nivelul coastelor 5-6 (in deschiderea acestora
aflandu-se mu9chii pectorali), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Framantatul se
efectuea,za pe rnU$Chii p9ctorali, pana la mamelon (peste care se pa$e$te). Se continua
pana la articula\ia umarului. Se revine $i se reia.
. Linia 3 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe linia medians subaxilara (la nivelul crestei
iliace), cu policele orient~! cu varful spre partea anterioara a axilei $i cu indexul oriental
cu varful spre partea p'osterioara a axilei (intre acestea aflandu-se linia subaxilara
mediana1 dreapta), mana Idreapta fiind oglinda mainii stangi. Framantatul se efectueaza
pe musculatura de pe cutia toracica, pana la axi/a. Se revine 9i se reia.
Fig. 111.94 b - Framantatul cu o mana pe hemito- Fig. 111.94 c - Framantatul cu o mana pe hemito- I I

i~tercaleaza
racele drept - linia 2 racele drept - Jinia 3
Se nete1irile cu mainile <>i se trece la framantatul in contratimp.
I , ~ .
Se intercaleaza netezirea cu mainile 9i se trece la framantatul cu doua maini.
!

320
321
i

I
2) Pe hemitoracele drept
c) Framantatul In contratimp I Linia 1 - Mana dreapta se suspend
Pozi(ia maseurului :;;i a mainilor acestuia, precum :;;i liniile cu Jimite/e /or sunt identice deasupra hemitoracelui slang :;;i pozi\ioneaza
cu ce/e practicate la framantatul cu dpua maini. I degetele astfe/: 5 pe c/avicula, 4 sub c/avi-
Maseurul revine la pozi(ia anterioara. cula, 3 printre coastele 1-2, iar 2 printre
Se interca/eaza netezirile specifice :;;i se trece la fram~ntatul sub forma de geluire. coastele 2-3, la nivelul articula!iilor costoster-
I nale (fig 111.96). Ge/uirea se efectueaza pe
d} Geluirea I rebordurile costale :;;i pe musculatura inter-
! costala, lncepand de pe stern, pana pe
~ Geluirea cu doua degete pe stern I articulatia umarului. Se revine :;;i se reia.
Mana dreapta se suspenda deasupra abdomenului :;;i! pozi(ioneaza degetele 2 :;;i 3 Linia 2 - Mana dreapta se suspenda
pe extremitatea distala a sternului. Geluirea se efectueaza pe stern, pana la extremitatea deasupra hemitoracelui stang :;;i pozi!ioneaza Fig. 111.96 - Geluirea cu patru degete pe muscu-
proximala. Se revine :;;i se reia. I degetele 'astfel: 5 printre coastele 3-4, 4 latura intercostala a hemitoracelui drept - linia 1
printre coaste/e 4-5, 3 printre coastele 5-6,
Geluirea cu patru deg~te pe rebordurile cbstale ~i pe musculatura iar 2 printre coastele 6-7 (la nive/ul arti-
intercostala (se efectueaza pe trei linii) I cula!iilor costosternale). Geluirea se efectueaza pe rebordurile costale :;;i pe muscu/a-
tura intercostala, Tncepand de pe stern, pana
1) Pe hemitoracefe stang I la pectorali. Se revine :;;i se reia.
Pozitia maseurului: cu fata spre regiunea de tratat.
Linia '3 - Mana dreapta se suspenda
Linia 1 - Mana dreapta/stanga se suspenda deasupta hemitoracelui drept i po-
deasupra hemitoracelui stang :;;i pozijioneaza
zitioneaza degete/e astfel: 2 pe articulatia sternoclaviculata, 3 sub clavicula, 4 printre
degetele astfel: 5 printre coastele 7-8, (la ni-
prima :;;i a doua coasta, iar 5 printre coaste/e 2-3 (la nive/u/ articula(iilor costosterna/e).
velul articL1la(iei costosternale), 4 ajunge printre
Geluirea se efectueazi.i pe rebordurile costale :;;i pe musc~/atura intercosta/i.i, lncepand
coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2
' de pe stern, pana pe articulatia urmarului. Se revine :;;i se \reia.
printre coastele 10-11 (fig 111.97). Geluirea se
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda deasupra hemitcrace/ui drept :;;i pozitioneaza efectueaz pe rebordurile costale :;;i pe muscu-
degetele astfel: 2 printre coastele 3-4, 3 printre coaste/e 4-S, 4 printre coastele 5-6, iar 5 latura intetcostala, Tncepand de pe stern, pana
printre coastele 6-7 (la nivelul articulatiilor costosternale).I Geluirea se efectueaza pe pe linia subaxilara mediana. Se revine :;;i se reia.
rebordurile costale :;;i pe musculatura Se intercaleaza netezirea intercostala.
intercostala, Tncepand de pe stern, pana la Maseurul revine la pozitia anterioara. Fig. 111.97 - Geluirea cu patru degete pe muscu-
pectorali. Se revine :;;i se reia. Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se latura intercostala a hemitoracelui drept - linia 3
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda trece la frictiune.
deasupra hemitoracelui drept :;;i pozi(ioneazi.i
degetele astfel: 2 printre coastele 7-8 (la nivelul
3. FRICTIUNEA
articula(iei costosternale), 3 ajunge printre coas-
tele 8-9, 4 printre coastele 9-10, iar 5 printre
a) Frictiunea cu doua degete pe stern
coastele 10-11 (fig. 111.95). Geluirea se efec-
tueaza pe rebordurile costale :;;i pe musculatura Mana dreapta se suspenda :;;i pozi(ioneaza degetele 2 :;;i 3 pe extremitatea distala a
intercostala, Tncepand de pe stern, pana pe linia sternului. Frictiunea se efectueaza pe stern, pana la extremitatea proximala. Se revine ~i
subaxilara mediani.i. Se revine 9i se reia. Fig. 111.951- Geluirea cu patru degete pe mu~cu se reia.
latura intercostala a hemitoracelui stang -
I linia 3

322 323
b) Frictiunea cu patru degete pe rebordurile costale ii pe : 4. BATEREA
musculatura intercostala (se efectueaza pe trei linii)
Pozi\ia maseurului: cu fa\a spre zona de tratat.
Poz:jia maseurului: c~ fa\a spre regiunea de tratat.
Baterea se efectueaza:
1) Pe herilitoracele stang - pe pectorali (evita:1d mamelonul) - cu pariea cubitala $i sub forma de ciupitura;
Pozi\ia maseurului: cu fa\a spre regiunea de tratat. - pe coaste 9i pe stern - cu ultima falanga a degetelor.
Linia 1 - Mana dreapta/stanga se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele astfel: 2 pe Maseurul revine la pbzi\ia anterioara.
articula\ia sternoclaviculara, 3 sub clavicula, 4 printre prima 9i a doua coasta, iar 5 printre Se intercaleaza netetirea cu mainile 9i se trece la vibra\ii.
coastele 2-3 (la nivelul articula\iilor costosternale). Fric\iunea se efectueaza pe rebordu-
rile costale 9i pe musculatura intercostala, lncepand de pe stern, pana pe articula\ia
urmarului. Se revine 9i se reia. I 5. VIBRATllLE
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele astfel: 2 printre a) Vibratiile cu ~ainile (se efectueaza pe doua linii)
coastele 3-4, 3 printre coastele 4-5, 4 printr'e coastele 5-6, iar 5 printre coastele 6-7 (la
nivelul articula\iei costosternala). Fric\iunea se efectueaza pe rebordurile costale $i pe Linia 1 - Mana dreapta se pozijioneaza (pe coastele 8-10 ale hemitoracelui stang),
musculatura intercostala, incepand de pe stern, pana la pectorali. Se revine 9i se reia. cu policele pe stern, iar mana stanga, pe hemitoracele drept. Vibrajiile se efectueaza pe
torace, pana pe claviculeJ Se continua pe clavicule 9i pe zona subclaviculara, imbracand
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele astfel: 2 printre
umerii. Se revine $i se r,ia.
coastele 7-8, (la nivelul articula\iei costosternale) 3 ajunge printre coastele 8-9, 4 printre
coastele 9-10, iar 5 printre coastele 10-11. Fric\iunea se efectueaza pe rebordurile Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe linia mediana subaxilara (la nivelul
I
costale 9i pe musculatura intercostala, incepand de pe stern, pana pe linia subaxilara crestei iliace), iar mana sianga, pe partea dreapta. Vibra\iile se efectueaza concomitent,
mediana. Se revine ','i se reia. cu ambele maini, pe cutia, toracica, pana la axile. Se continua pe pectorali pana pe stern,
unde mainile se petrec. se revine :;;i se reia.
2) Pe hemitoracele drept
Linia 1 - Mana dreapta se suspenda ~i pozitioneaza degetele as!fel: 5 pe clavicula,
4 sub clavicula, 3 printre coastele 1-2, iar 2 printre coastele 2-3 (la nivelul articula\iilor
b) ~ibratiile cu dbua
1

,
1 I
degete pe stern
,I
costosternale). Fric\iunea se efectueaza pe rebordurile costale 9i pe :musculatura Man,a dreapta se suspenda deasupra abdomenului 9i pozijioneaza degetele 2 9i 3
intercostala, incepand de pe stern, pana pe articula\ia umarului. Se revine ?i se reia. pe extre,mitatea distala al.sternului. Vibra\iile se efectueaza pe stern, pana pe extremi-
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele astfel: 5 printre tatea proximala. Se revin~ $i se reia. i
coastele 3-4, 4 printre coastele 4-5, 3 printre coastele 5-6, iar 2 printre coastele 6-7 (la I I '
nivelul articulatiilor costosternale). Fric\iunea se efectueaza pe rebordurile costale 9i pe c) Yibratiile cu p~tru degete pe rebordurile costale ~i pe
muscu- latura intercostala, incepand de pe stern, pana la pectorali. Se revine $l se reia. musculatura i~tercostala (se efectueaza pe trei linii)
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda $i pozijioneaza degetele astfel: 5 printre
coastele 7-8, (la nivelul articula\iei costosternale), 4 ajunge printre coastele B-9, 3 printre
1) ~e hernitoracele ~tang
Pozi\ia maseurului: cw fa\a spre regiunea de tratat.
coastele 9-10, iar 2 printre coastele 10-11. Fricjiunea se efectueaza pe rebord urile costale
1
I I
Linia 1 - Mana dreapta/stanga se suspends $i pozi\ioneaza degetele astfel: 2 pe
9i pe musculatura intercostala, incepand de pe stern, pana pe linia subaxilara mediana. Se
revine $i se reia. arti- cul~jia sternoclavicul ara, 3 sub clavicula, 4 printre prima :;;i a doua coasta, iar 5
1
Se intercaleaza netezirea intercostala. printre coastele 2-3 (la nivelul articula\iilor costosternale). Vibra\iile se efectueaza pe
Maseurul revine la pozi\ia anterioara. rebordur.ile costale $i pJ musculatura intercostala, 7ncepand de pe stern, pana pe
Se intercaleaza netezirrile specifice 9i se trece la batere. a('ticulatia urmarului. Se r~vine 9i se reia. ,
, LiniJ 2 - Mana drekpta se suspenda 9i pozi!ioneaza degetele astfel: 2 printre
coastel~ 3-4, 3 printre c6astele 4-5, 4 printre coastele 5-6, iar 5 printre coastele 6-7
(la nivelul articulajiilor coktosternale). Vibra!iile se efectueaza pe rebordurile costale 9i
. I ,

324 325
I

~i
i:
I
pe. musculatura intercostals, Tncepand de pe stern, pan~ la pectorali. Se revine ~i se b) Pe liniile mediane subaxilare ale cutiei toracice
reia. ;
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe linia mediana subaxilars a hemitoracelui stang, iar
Linia 3 - Mana dreapta se suspends :;;i pozi(ioneJza degetele astfel: 2 printre mana stanga, pe hemitoracele drept. Compresiunile se efectueaza (concomitent cu ambe-
coastele 7-8, (I.a nivelul a1iicula\iei costosternale) .. 3 ajungel printre_ coastele 8-9.' 4 printre /e maini), in timpul expira\iei pacientu/ui.
coastele 9-10, 1ar 5 pnntre coastele 1oc11. V1bra\11le se efeeueaza pe rebordunle co stale Durata 9i intensitatea compresiunilor depind de varsta, de sexul :;;i de capacitatea
:;;i pe musculatura intercostals, incepand de pe stern, pan0 pe linia subaxilara mediana. cutiei tor~cice a pacientului, precum 9i de diagnostic.
Se revine :;;i se reia. I Se efectueaza netezirea cu mainile pe ambele linii :;;i se trece la mi:;;cari.
I
2) Pe hemitoracele drept I
Linia 1 - Mana dreapta se suspends :;;i pozi\ioneazs qegetele astfel: 5 pe clavicula, C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
4 sub clavicula, 3 printre coastele 1-2, iar 2 printre coastple 2-3 (la nivelul articula\iilor
costosternale). Vibra\iile se efectueazs pe rebordurile co1tale :;;i pe musculatura inter-
~ Ml~CARI ACTIVE
costala, Tncepand de pe stern, pana pe articula\ia umarulji. Se revine ~i se reia.
a) PASIVO-ACTIVE
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda :;;i pozi\ioneafa degetele astfel: 5 printre i
coastele 3-4, 4 printre coastele 4-5, 3 printre coastele 5-6, iar 2 printre coastele 6-7 - Flexia co/oanei
(la nivelul articula\iilor costosternale). Vibra\iile se efectuelazs pe rebordurile costale i Pozi\i'.a maseurului este cu fa\a spre torace.
p~ musculatura intercostala, incepand de pe stern, pana j 1a pectorali. Se revin~ :;;i se Mana dreapta se pozi\ioneaza pe stern 9i fixeaza toracele. Mana stanga se pozi-
re1a. I tio- neaza sub cap i impreuna cu pacientul efectueaza flexia capului spre torace
(barbia in' piept). Mi:;;carea se face lent i progresiv, pana la limita dureroasa. Revenirea
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetele astfel: 5 printre se face lent, maseurul sus\inand capul pacientului cu mana stanga, pana la pozi\ia
coastele 7-8, (la nivelul articulatiei costosternale) 4 ajunge printre coastele 8-9, 3 printre ini\iala.
coastele 9-10, iar 2 printre coastele 10-11. Vibra!iile se efectl)eaza pe rebordurile costale :;;i
- Ridicarea mainilor pe langa cap (pentru descongestionarea cutiei toracice)
pe musculatura intercostala, incepand de pe stern, pana p~ linia subaxilara mediana. Se
revine i se reia. I b) ACTIVE
Maseurul revine la pozi\ia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu mainile :;;i se trece la manevrele ajutatoare. Maseurul indica pacientului sa inspire :;;i sa expire for\at pentru rnobilizarea
i
articula\iilor costosternale :;;i a musculaturii intercostale.
Aceste mi:;;cari au o deosebita importan\a Tn cre:;;terea capacita\ii cutiei toracice.
B. MANEVRELE COMPLEMENTARE
i
1) Compresiunile
I
Pozi\ia maseurului: In ortostatism, cu :;wldul drept la niJeiu/ abdomenului pacientului
?i cu piciorul stang in fata. I
i
a) Pe partea anterioara a cutiei toracice 1

Mana dreapta se pozitioneaza pe hemitoracele stang (be coastele 5-8), cu policele


pe stern,
.
iar mana stanga, pe partea dreapta. CompresiunileI se efectueaza (concomitent
cu ambele maini sau alternativ) in timpul expiratiei pacientului.

326 327
,,c

2. FRAMANTATUL
IL TORACELE ANTERIOR LA FEMEI
a) Framantatul 9u 0 mana, cu doua maini ~i In contratimp
Pozi\ia pacientei este in decubit dorsal, cu mainile in u:;;oara abduc(ie. (se efectueazaI pe trei linii)
,
Pozitia maseurului este in lateral, in dreapta pacientei. Linia 1 - pe musculktura subclaviculara de pe hemitoracele stang :;;i drept se efec-
tueaza numai in cazul s1anilor astenici. Framantatul se efectueaza pe musculatura sub-
claviculara, incepand de la stern, pana la articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
A. MANEVRELE PRINCIPALE I
Linia 2 - pe musc1.:Jlatura pectorala se efectueaza numai pe zona dintre sani :;;i
1

articulatia umarului (in ckzul sanilor astenici).


1. NETEZIREA
Linia 3 - pe muscu1l1ura toracala de pe liniile subaxilare. Framantatul se efectueaza
a) Netezirea cu mainile (se efectueaza pe doua linii) pe musculatura de pe lzona toracala de pe liniile subaxilare, incepand de pe zona
abdominala, pana la axil'a.
Linia 1 - Maseurul pozi\ioneaza mana dreapta pe ultimele coaste ale hemitoracelui Se intercaleaza net~zirile specifice ~i se trece la geluire.
slang, cu policele pe stern, iar mana stanga, pe hemitoracele drept. Netezirea se
efectueaza pe cutia toracica (cu ambele maini, concomitent) pana la sani, unde par\ile
. I
b) Ge Iurrea I
cubitale ale mainilor se ridica, palmele luand forma unor aripi de fluture, pana pe
clavicule. Se continua (daca sanii sunt astenici) pe zonele subclaviculare pana pe umeri, Geluirea cu doua degete pe stern
pe care ii imbraca. Se revine :;;i se reia. Ma;1a dreapta se s~spenda :;;i pozi\ioneaza degetele 2 :;i 3 pe apendlcele xifoid.
Linia 2 - Maseurul pozitioneaza mana dreapta pe linia subaxilara stanga (pe cresta Geluirea se efectueaza be stern, pana pe manunbriul sternal. Se revine :;;i se reia.
iliaca), iar mana stanga, pe partea dreapta. Netezirea se efectueaza pe cutia toracica,
I
pani'i la axile. Se revine :;;i se reia. Geluirea cu patru degete pe rebordurile costale ~i pe pe musculatura
intercostala i
b) Netezirea cu doua degete pe stern
Se efectueaza: pe li8ia 1 a hemitoracelui stang ~i drept (numai in cazul sanilor aste-
Maseurul suspenda mana dreapta deasupra abdomenului :;;i pozitioneaza degetele nici), pe linia 2 nu se pdate efectua, pe linia 3 se efectueaza.
2 :;;i 3 pe apendicele xifoid. Netezirea se efectueaza pe stern, pana pe ma(lunbriul ster- Se intercaleaza netJzirile specifice :;;i se trece la fric\iune.
nal. Se revine :;;i se reia. I

c) Netezirea cu patru degete pe rebordurile costale l?i pe


I
I 3. FRICJIUNEA
!
musculatura intercostala I
I
Frictiunea cu do ua degete pe stern .
Se efectueaza: pe linia 1 a hemitoracelui stang :;;i drept (numai in cazul sanilor
1
Ma;a dreapta se s~spenda :;;i pozitioneaza degetele 2:
i 3 pe apendicele xifoid.
astenici), pe linia 2 nu se poate efectua, pe linia 3 se efectueaza.
Frictiunya se efectueazal pe stern pana pe manunbriul stern~!. Se revine :;;i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu mainile :;;i se trece la framantat.
I !
Friftiunea cu patru degete pe rebordurile co~tale i pe
musculatura intercostala
f - \1 . 1 a hem1'torace Iu1. stAang :;;1. d rep t (numa1. in cazu I sarn
A 1 or
Se ie ectueaza: pe 1n1a
I i

\ 1 as~enici), pe linia 2 nu se poate efectua, pe linia 3 se efectueaza.


: Se :intercaleaza neteririle specifice i se trece la batere.

328 329
i
'!
t
l
r
4. BATEREA
Baterea se efectueaza:
B. MANEVRELE COMPLEMENTARE
- pe pectorali (zona cuprinsa 1ntre sani !?i articula\ia ur1a1-ului) - cu partea cubitala;
- pe coaste r;;i stern - cu ultimele falange ale degetelor. Compresiunile pe cutia toracica
Se intercaleaza netezirea cu mainile r;;i se trece la vibra\ii. Pe partea anterioara
Mana dreapta se pozitioneaza pe coastele 7-9 ale hemitoracelui stang, cu policele
2)
pe stern, iar mana stanga pe partea dreapta_
5. VIBRATllLE Compresiunile se efectueaza pe cutia toracica (concomitent cu ambele maini sau
alternativ) Tn timpul cand expira pacientul.
a) Vibratiile cu mainile pe cutia toracica (se efectueaza pe doua
linii) Pe liniile subaxilare
Mana dreapta se pozitioneaza pe linia medians subaxilara a hemitoracelui slang, iar
Linia 1 mana stanga, pe partea dreapta.
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe ultimele coaste ale hemitoracelui stang, cu policele Compresiunile se efectueaza pe cutia toracica (concomitent cu ambele maini sau
pe stern, iar mana stanga, pe hemitoracele drept. Vibra\iile se efectueaza (concomitent, alternativ) de jos In sus 9i de sus In jos, Tn timpul cand expira pacientul.
cu ambele maini) pana !a sani, unde par\ile cubitale ale ~ainilor se ridica, palmele luand Se efectueaza netezirea.
forma unor aripi de fluture, pana pe clavicule. Se continu~ (daca sanii sunt astenici) pe
zona subclaviculara, pana pe umeri, pe care Ti 1mbraca. Se revine i se reia.
" I C. PROCEDURICOMPLEMENTARE
Linia 2 i
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe linia subaxilara stanba (la nivelul crestei iliace), iar
Ml$CARILE - mi9cari active pentru articula!iile:
mana stanga, pe partea dreapta. Vibra\iile se efectueaza pe cutia toracica, pana la axile. - costosternale, sternoclaviculare, acromioclaviculare i intercostale.
Se revine r;;i se reia. I
Pacientul se ridica Tn ortostatisrn r;;i la indica\ia maseurului inspira puternic r;;i totodata
b) Vibratiile cu doua degete pe stern I
ridica 9i bratele pe langa urechi, apoi coboara mainile, se 1nclina Tn fa\a i. expira
I profund. Mi~carile se repeta de cate ori este nevoie.
Mana dreapta se suspenda i pozitioneaza degetel~ 2 i 3 pe apendicele xifoid.
Vibra\iile se efectueaza pe stern, pana pe manunbriul sternal. Se revine i se reia.

c) Vibratiile cu patru degete pe rebordurilej costale ~i pe


musculatura intercostala I
Se efectueaza: pe linia 1 a hemitoracelui stang i ~rept
(numai in cazul sanilor
astenici), pe linia 2 nu se poate efectua, pe linia 3 se efectueaza.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini r;;i se trece 1k manevrele ajutatoare.

I
i
I
330
331
I
b - zona centrala -s:au aria papilara, a/catuita din areola ?i papila mamara (mame-
/onul). I
La suprafata areolei Ise gase?te un nu mar de 10-15 proeminen\e neregulate, nu mite
XIII. MASAJUL SANULUI tubercu/i, care in timpul isarcinii i$i maresc volumul.

2. MU$Chii j
Sanii sunt organe glandulare de origine cutanata, a$eza(i pe regiunea toraca/a ante-
rioara, de o parte :;;i de a/ta a sternului. a) Mu~chiuf piefos a/ sanufui
Fibrele mu:;;chiului pielos la nivelul areolei au aspectul unei re\ele cu fibrele orientate
circular (in jurul ductelor) $i radiar. La periferia areolei fibrele se intind in manunchiuri de
.. Delimitarea anatomica pentru zona sanului
fibre elastice in dermu/ pielii, iar in partea centrala a areolei se continua pana la baza
Sanul astenic papilei. La nivelul papileil sunt unele fibre dispuse periferic, cu orientare spiralata, :;;i unele
a) in partea superioara, de coasta a Ill-a fibre centrale, verticale, ?rientate de la baza spre varful mamelonului. Sub pie/ea varfului
b) in partea inferioara, de coasta a VII-a mamelonului fibrele musculare formeaza o placa ciuruita de orificii, prin care tree
c) Median, de marginea sternului 1
por\iunile terminale ale d ~ctelor lactifere (canale prin care circula laptele spre evacuare).
d) Lateral, de linia axilara anterioara. MU:Chiul pielos cornprima papila la baza, 0 face mai rigida :;;i 0 proiecteaza inainte
U:urand
.
sugerea :i toto~ata
I
comprima ductele lactifere expu/zand laptele.
Sanul dezvoltat
a) in partea superioara, de zona subclavicu/ara sau clavicu/a
A.TENT/El I
b) in partea inferioara, de coasta a Vil-a $i de :;;an\ul semicircular submamar (for-
mat de mamela care cade sub greutatea ei)
iri
situatia in care :fibrele mu:;;chiului pielos sunt contractate (spastice), formeaza
un sfincter pe terminatia ductelor 9i se opre:;;te evacuarea laptelui. Se recomanda
c) Median, de :antul intermamar (depresiune formata intre sani $i stern)
masajul pe san pentru a reduce spasticitatea 9i a permite evacuarea laptelui. Tehnica
d) Lateral, de linia mediana subaxilara. I
de efectuare a masajului In aceasta situatie va fi descrisa la masajul sanului fn pe-
Pentru ambele forme de sani delimitarea in profunzime se intinde pana pe fascia
pectoralului mare :i anterior pana pe mamelon. '
rioad~ de lacta\ie.
I
I
'

I! I I
! : b) fascia superficialis
" Delimitare regionala pentru zona sanului
Fa~cia superficialis dlin regiunea anterioara $i superioara a toracelui are originea pe
Delimitarea este reprezentata de limitele hemitorace/ui anterior pe care ~e afla sanul clavicula, coboara :;;i ad~ra la fascia pectoralului mare, apoi ajunge la corpul mamelei.

J ................... -. . . .
(drept sau stang). Fascia :superficialis se d:edubleaza, dand o foita premamara i a/ta retromamara. Foita
I premamara, dupa un scurt traiect, se termina prin mici lamele ce se insera pe fata
1 I,

[
I.. profunda a dermului. F6ita retromamara este mai densa, mai bine individualizata, ea
ATENTfE! !
i trece i~apoia stratului c~lular retromamar :;;i patrunde sub forma de tracturi multipl~ in
Structura sanu/ui este imperios necesar sa fie cunoscuta de catre maskur. _ corpul 1namelei. Aces! dispozitiv conjunctiv lamelar provenit din fascia superficialis care
1

solidarizeaza corpul mamelei cu clavicula i fascia pectoralului mare, face parte din liga-
mentel1 suspensoare alt mamelet
" Descriere anatomica a sanului
TESUTURI
1. inveli~ul cutanat (tegumentul)
in cadrul inveli:ului cutanat se disting doua zone: I
a - zona periferica, cu structura tegumentului general;

332
333

I
.~--~------~~~----~-~-~--------- --~~~- ~-- ~"'~~~~><--~-~.

u I 1 a) Capi!are superficia!e (care colecteaza limfa de la nivelul pielii, inclusiv a areolei :;;i
I ATENTIE! I papilei mamare).
! Fascia superfic1al1s Tmpreuna cu mu9chiul pielos I cu marele pectoral are rol in
b) Capilare profunde (care iau natere dintr-o re\ea perilobulara).
sus\1nerea sanului fn pozi\ia anatomica. fn cazul cand ac~:;;Ua sun! flasci, sanul cade i
lntre cele doua re\ele exista anastomoze.
se recomanda masajul de tornf1ere a lor pentru a rev~ni s;i a se men\1ne sanul
I
i pozi\ia anatomica. Tehnica de efectuare a masajulu1 d1 Tntre\inere s;i tonifle-re_ va
Tn
fi l Drenajul limfatic al mamelei urmeaza trei cai:
- calea axilara - este cea principala, trece prin limfonoduri situate la marginea infe-
~ descrisa ulterior. I
- - ~ I -~~~~~~~-~ rioara a pectoralului mare (la Tncruciarea cu coasta a Ill-a a limfonodului Sorgius) i
ajunge la nodurile axilare (grupul pectoral i apical);
W - calea parasternala - urmeaza colectoarele limfatice dispuse pe marginile sternului,
care de obicei lnso\esc vasele toracice interne, :;;i se varsa in limfonodurile supraclavi-
3. Stratul celulo-adipos
a) Premamar l culare sau direct in trunchiul jugular. Pe traiectul colectoarelor parasternale se gasesc
putine limfonoduri. Vasele limfatice parasternale se anastomozeaza cu caile limfatice pro-
Acest strat este mai gros spre periferia mamelei s;i se sub\iaza progresiv spre centrul ~~ funde: intercostale :;;i mediastinale. Se stabilesc anastomoze :;;i cu vasele limfatice para-
ei, reducandu-se la dimensiunea unei lame foarte sub\ire \ciedes_ubtul areolei, i dispare sternale din partea opusa;
complet la nivelul papilei, unde pielea adera la corpul mamelei. In aces! strat se gasesc
i
:ir - calea transpectorala - cuprinde vase care perforeaza fie numai pectoralul mare, fie
vasele sangvine, limfatice, precum :;ii nervii corpului mam~lei. ambii pectorali i se varsa Tn nodurile axilare sau supraclaviculare.
b) Retromamar I
I
Este totdeauna sub\ire s;i con\ine o cantitate variabila de grasime. El se Tntrerupe
Tntre fa\a posterioara a corpului mamelei :;ii fascia muchilor pectoralul mare i dintatul
anterior. Gra\ie stratului retromamar corpul mamelei aluneca pe planul subiacent. Dispa- ATENTIE!
ri\ia mobilita\ii arata apari\ia unei afec~_i_uni (cancerul). Tehnica masajului pentru circula\ia lirnfalica i pentru mastita va fi descrisa ulterior.
- - -
"f.
4. Corpul mamar i
Acesta are culoarea alb-galbuie, forma discoidala, mai groasa In partea centrala, sub-
\iata la periferie :;;i cu un contur neregulat. Corpul mamar are 3 fete: anterioara-convexa, NERVI
posterioara-concava :;;i o circumferin\a. I Ace:;;tia provin:
- din ramurile nervilor supraclaviculari ai plexului cervical;
Secrefia glandei este reglata Tn primul rand pe cale hdrmona/a. - din ramurile nervilor toracici ai plexului brahial;
I - din nervii intercostali 2-4.
VASCULARIZARE In afara de ace9ti nervi somatici mai vin la mamela :;;i fibre simpatice pe traiectul
1. Vascularizarea sangvina arterelor.
a) Artere/e provin din toracica interna (ramuri perforahte, ramuri mamare), din to- Filetele nervoase din aceste multiple surse au termina\iile:
racica laterala, din toracica suprema :;;i din intercostalele ~ 2-3-4. Ramu rile plecate din - Tn piele, unde se gasesc numero:;;i corpusculi senzitivi;
aceste artere asigura un bogat apart sangvin. Ele forme~za o re\ea situata Tn stratul - Tn fibrele musculare netede ale areolei s;i mamelonului;
celulo-grasos premamar, din care se raspandesc ramuri la lobi, lobuli s;i acin_i. Tn jurul
- in Vase :;ii in glanda.
acinilor se formeaza o re\ea periacinoasa. I .
I
b) Vene/e iau na:;;tere din re\eaua capilara periacinoqsa. De aici se aduna intr-o
retea larga, situata tot In stratul adipos premamar (re\ea~a superficiala), care devine
I. MASAJUL I AUTOMASAJUL SANULUI TN PERIOADA LACTATIEI
foarte vizibila in timpul lacta\iei. Venele plecate din aceasta retea urmaresc traiectul arte-
relor s;i se varsa fie in axilara, fie in toracica interna. Ele cor:nunica cu venele superficiale
I
ale gatului :;;i ale peretelui anterior al abdomenului. i Modificari ale sanului Tn perioada de lacta\iei:
- tegumentul de pe san, Tn special de pe areola s;i papila, devine rnai elastic;
2. Vascularizarea fimfatica '"l - str~turile adipos pre- :;;i retromamar dispar aproape complet Tn limpul sarcinii :;;i
Aceasta este formali3 din: reapar dupa incetarea alaptarii;

334 335
- corpul mamelei se mare9te in volum;
I
r.
~
E o SANUL DREPT
- rareori fibrele mu9chiului pielos neted al sanului sunt contractate spastic, formand
sfincter pe partea terminala a
ductelor, :;;i opresc evacuarea laptelui. I I
~
I
Ma~ajul regional I (se efectueaza identic ca masajul pe torace la femei)
'i ATENTIE! 1

l~ primaFibrele mu:;;chiului pielos al sanului cand sunt in .;;tare anatomofiziologipa com- Poz111a pac1en
. I t sau -111 decu b"t1 dorsa I.
t e1:. .111 ~ezu
I mamare participa :;;i venele, cand se umplu cu
papila la baza, o fac mai rigida :;;i o proiectea_za inainte, la proiec\ia papilei
sange. In felul acesta se u:;;u.reaza. su-
Pozi\ia maseurului: in !lateral dreapta.
!

1---------------------1
Ll gerea. Fibrele spiralate comprima ritmic ductele lactifere exp.ulzand laptele. j I

- -- -- - . - - ATENTfE! i
1
Pe *ona subclavicula ra (corespunzatoare cu coastele 1, 2,
3) care reprezinta linia
Efectele specifice ale masajului asupra sanului: , 1, man~vrele masajului ke efectueaza numai daca este posibil (sanul astenic). Pe
1
Masajul este recomandat inainte de fiecare sesiune de alaptare, in special in primele lihia 2 (reprezentata dJ coastele 4-7) nu se pot efectua manevrele (netezirea,
zile :;;i saptamani de alaptare pentru: I geluirea] fric\iunea :;;i vib~a\iile).
- irnbunatatirea circulatiei sangelui spre marnelon; ! '
, I

i.
- cre:;;terea fluxului de lapte in ducte;
- influen\area pozitiva asupra producerii laptelui;
I MANEVRELE PRINCIPALE
- prevenirea inflama\iei s<"milor (mastita); I I
- relaxarea mu:;;chiului pielos neted cand este spastic.
I I 1. NETEZIREA

ORDINEA ~I TEHNICA DE PRELUCRARE a) Nftezirea cu mainile (se efectueaza, pe doua linii)


i Linia 11 J
Tratamentul pe regiunea sanilor se incepe (prelucrand cu toate manevrele masajului) Mase~rul pozijioneaza mana dreapta pe ultimele coaste ale hemitoracelui stang,
pe sanul drept, apoi pe eel stang. 1 cu policelr pe stern, iar ~ana stanga pe hemitoracele drept. Netezirea se efectueaza
Masajul trebuie sa fie efectuat u:;;or (cu blande\e, sa nu fie dureros), astfel incat (concomite.' nt, cu ambele aaini) pana la sani, unde partile cubitale ale mainilor se ridica,
intensitatea 9i ritmul manevrelor sa nu produca leziuni sau stimulari excitante ale fibrelor palmele luand forma unor aripi de fluture, pana pe clavicule. Se continua (daca sanii
mu9chiului pielos neted al sanului. sunt astef)ici) pe zona sub: laviculara, pana pe umeri pe care ii imbraca. Se revine :;;i se
Pentru o eficien\a sporita masajul poate fi precedat de du:;;uri alternative, care au un reia. I
rol foarte important in descongestionarea sanului. Acestea se aplica cu o presiune mo-
derata pe tot hemitoracele, incepand de la periferia sanului spre mamelon (sub forma Linia 2 I
Maseurul pozi\ioneaza rmana dreapta pe linia subaxilara stanga (pe cresta iliaca), iar
unor raze). Du:;;urile se incep cu apa calda la temperatura de 38-40 timp de cateva
mana stanga, pe partea dreapta. Netezirea se efectueaza pe cutia toracica, pans la
secunde, :;;i apoi se continua cu du:;;ul cu apa rece la temperatura de indiferen\a a corpu-
axile. Se revine :;;i se reia.1
lui (33-37), timp de cateva secunde. Procedura se repeta de mai multe ori, pans ce
apare hiperemia, incheindu-se cu du:;; rece. b) N~tezirea cu dtjua degete pe stern
Maseurul suspenda mdna dreapta deasupra abdomenului :;;i pozi\ioneaza degetele 2
~i 3 pe apendicele xifoid. ~etezirea se efectueaza pe stern, incepand de la apendicele
xifoid, pana la manunbriul sternal.
I

336 337
c) Netezirea cu patru degete pe muscula tura intercostala ~i pe 1

printre coastele 1 i 2, iar 2 printre coastele 2 :;;i 3 (la nivelul articula\iilor costosternale).
rebordurile costale Geluirea se efectueaza pe clavicula, pe rebordurile costa\e i pe musculatura intercos-
Linia 1 (san astenic) - Maseurul suspenda mana dreapta deasupra hemitoracelui
slang i pozitioneaza degetele astfel: 5 pe clavicula, 4 sub /ciavicula, 3 printre coastele 1
I~ tala, incepand de pe stern, pana la articula\ia uma1ului.
Unia 3 - Mana dreapta se suspencla deasupra hemitoracelui slang :;;i pozi\ioneaza
i 2, iar 2 printre coastele 2 i 3 (la nivelul a1iiculatiilor cost,osternale). Netezirea se efec- degetele astfel: 5 printre coastele 7-8 (la nivelul articula\iei sternocostala), 4 printre
tueaza pe clavicula, pe rebordurile costale i pe musculatura intercostala, fncepahd de coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 printre coastele 10-11. Geluirea se efectueaza
pe stern, pana la articulatia umarului. ! pe rebordurile costale 9i pe musculatura intercostala, Tncepand de la stern, pana pe lini21
Linia 3 - Maseurul suspenda mana dreapta deasuprd hemitoracelui slang i pozi- mediana subaxilara. Se revine 9i se reia.
tioneaza degetele astfel: 5 printre coastele 7-8, (la nivelul articula\iei costosternale), 4 Se intercaleaza netezirea cu degetele :;;i se trece la fric\iune.
ajunge printre coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 jprintre coastele 10-ll. Nete-
zirea se efectueaza pe rebordurile costale i pe musculaturF. intercostala, Tncepand de la
stern, pana pe linia mediana subaxilara. Se revine i se reia. 3. FRICTIUNEA

Se intercaleaza netezirea cu mainile i se trece la frarrantat. a) Frictiunea cu doua degete pe stern


Mana dreapta se suspenda deasupra abdomenului i pozi\ioneaza clegetele 2 9i 3
2. FRAMANTATUL : -- pe apendicele xifoid. Fric\iunea se efectueaza pe stern, Yncepand de la apendicele xifoid,
pana la manunbriul sternal. Se revine 9i se reia.
a) cu 0 mana, b) cu doua maini, c) fn contratimp be efectueaza pe liniile:
i
b) Frictiunea cu patru degete pe rebordurile costale i;;i pe
Unia 1 -
pe musculatura subc/avicu/ara. Framantatul se efectueaza pe musculatura
1

~usculatura intercostala (se efectueaza pe doua linii)


subclaviculara, Tncepand de la stern, pana la articulatia urr\arului.
Linia 2 - pe pectorali. Framantatul se efectueaza pe pehtorali, Tncepand de deasupra Linia 1 - (daca este posibil) Mana dreapta se suspenda deasupra hemitoracelui
sanului, pana la articulatia umarului. f slang i pozi\ioneaza degetele astfel: 5 pe clavicula, 4 sub clavicula, 3 printre coastele
1 i 2, iar 2 printre coastele 2 9i 3 (la nivelul articula\iileor costosternale). Fric\iunea se
Linia 3 - linia mediana subaxilara - pe musculatur~ de pe zona toracala. Fra- efectueaza pe clavicula, pe rebordurile costale :;;i pe musculatura intercostala, Tncepand
mantatul se efectueaza pe linia subaxilara (pe musculatura de pe torace) Tncepand de pe de pe stern, pana la articulatia umarului.
zo.na abdominala, pana sub axila. )
Se intercaleaza netezirea i se trece la geluire. J Linia 3 - Mana dreapta se suspenda deasupra hemitoracelui slang 9i pozitioneaza
degetele astfel: 5 printre coastele 7-8, (la nivelul articulatiei costosternala), 4 printre
d) Geluirea coastele 8-9, 3 printre coastele 9-10, iar 2 printre coastele 10-11. Fric\iunea se efec-
tueaza pe rebordurile costale :;;i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, pana
Geluirea cu doua degete p~ stern pe linia mediana subaxilara. Se revine :;;i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu degetele i se trece la batere.
Mana dreapta se suspenda deasupra abdomenului i 'pozijioneaza degetele 2 :;;i 3
pe apendicele xifoid. Geluirea se efectueaza pe stern, incepand de la apendicele xifoid,
pana la manunbriul sternal. Se revine i se reia I 4. BATEREA
I

e Geluirea cu patru degete pe rebordurile cdstale ~i pe musculatura Baterea pe hemitoracele drept se efectueaza;
intercostala (se efectueaza pe doua linii) / - pe pectorali (daca este posibil), incepand de deasupra sanului, pana la articula\ia
I
. umarului - cu partea cubitala;
Linia 1 - (daca este posibil - san astenic) Mana dre apta se suspenda deasupra
1

- pe stern :;;i pe coaste - cu ultima falanga a degetelor.


hemitoracelui slang 9i pozi\ioneaza degetele astfel: 5 pe :c1avicula, 4 sub clavicula, 3
Se intercaleaza netezirea i se trece la vibratii.
338
339
I
5. VIBRATllLE B. MANEVRELE COMPLEMENTARE
I
a) Vibratiile cu mainil~. pe cutia toracica (se efectueaza pe doua 1. Compresiunile antbro-posterioare pe stern. Mana dreapta se pozitioneaza pe
!in ii) stern, iar (nana stanga, pei partea dorsala a mainii drepte. Compresiunile se efectueaza

MU~ia
i

in timpul cand expira pacienta.


1 I I
I
ana d reap t-a se poz1i1oneaza- pe u It'1me Ie coas te aIe hem11 orace Iu1 s!"ang, cy po 1ice Ie 2. Compresiuni ant1ro-posterioare pe hemitoracele drept. Mana dreapta se
pozitioneaza anterior pe cwastele 7-8-9 ale hemitoracelui drept (sub san), iar mana
pe stern, iar mana stanga, pe hemitoracele drept. Vibra\iile se efectueaza (confomitent,
stanga, p~ partea dorsalal a hemitoracelui. Compresiunile se efectueaza (concpmitent
cu ambele maini) pana la sani, unde partile cubitale ale mainilor se ridica, palmf?le luand
sau altern:ativ) in timpul expira\iei pacientei. lntensitatea i durata compresiunilor atat pe
forma unor aripi de fluture, pana pe clavicule. Se continua (daca sanii sun! as!enici) pe
ste.rn, cat '9i pe hemitoracel depind de varsta 9i de niarimea cutiei toracice a pacientei 9i
1

zona subclaviculara, pana pe urneri pe care ii imbraca. Se revine i se reia. ! 1


! de diagno stic.
Linia 2 : 3. MJbilizari ale sanului pentru tonifierea musculaturii. Maseurul ridica cu o
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe linia subaxilara stanga (la nivelul crestei iliace), iar mane saJ CU doua maini lsanul 9i indica pacientei SS mentina sanul SUS, pe cat este
mana stangii, pe partea dreapta. Vibra\iile se efectueaza pe cutia toracica, pana la axile. posibil. ! I
1
Se revine i se reia.
*
b) Vibratiile cu doua degete pe stern
Mana dreapta se suspends deasupra abdomenului i pozi\ioneaza degetele 2 i 3
MASAJUL ZONAL
pe apendicele xifoid. Vibra\iile se efectueaza pe stern, fncepand de la apendicele xifoid,
pana la manunbriul sternal. Se revine i se reia.
Netezirea
c) Vibratiile cu patru degete pe rebordurile costale ~i pe I
Netezirea pe san se efectueaza in mi9care centripeta (incepand de la baza sanului
musculatura intercostala (se efectueaza pe doua linii) spre mamelon, de jur imp~ejur).
Linia 1 - (daca este posibil - san astenic). Mana dreapta se suspenda (deasupra .
hemitoracelui slang) i pozi\ioneaza degetele astfel: 5 pe clavicula, 4 sub clavicula, 3
Com~resiunl i moLlizari ale sanulu( In sus
pl'intre coastele 1 ;;i 2, iar 2 printre coastele 2 i 3 (la nivelul articula\iilor costosternale). i in jos I
Vibratiile se efectueaza pe clavicula, pe rebordurile costale 9i pe musculatura inter- Mana, dreapta (in u9o~I cau9), cu partea cubitala, se
costala, incepand de pe stern, pana la articula\ia umarului. pozi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sus\inandu-1.
1
Mana stanga (in u'?or ci'iu;?). cu partea cubitala, se po-
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda deasupra hemitoracelui stang i pozi\ioneaza
zi\ioneaza pe partea sup~rioara a sanului, la baza lui,
degetele astfel: 5 printre coastele 7-8, (la nivelul articula\iei sternocostala), 4 printre
mainile paralele avand sanul intre ele (fig. 111.98). Se
coastele 8-9, 3 printre coastele 9 10, iar 2 printre coastele 10-11. Vibra\iile se efectueaza
efectueaza compresiuni p~ san (cu o intensitate u9or
pe rebordurile costale i pe musculatura intercostala, incepand de la stern, pana pe linia
mediana subaxilara. Se revine 9i se reia.
Se intercaleaza netezirea ;;i se trece la manevrele complementare.
crescanda, in func\ie de cbngestia sanului) 9i mobilizari
u9oare in ,sus 9i in jos ~i in~ers. Mobilizarile se repeti'i de
cate ori este nevoie. Se I incheie imbracand sanul cu
mainile (concomitent exer citand compresiuni cu o in-
1
i
tensitate u9or crescanda, i~ func\ie de congestia sanului)
i se aluneca spre mamelon, pana la areola.
. I Fig. 111.98 - Cornpresiuni i mobi-
i lizari ale sanului in sus i in jos

J
340 341
I
:,r"':'

Compresiuni i mobilizari ale sanului spre I


I
Compresiuni !?i mobilizari pe san cu dege-
I~
dreapta i spre stanga ~

Mana dreapta (Tn u9or cau9), cu partea cubitala, se i


~
tele (in valuri)
pozitioneaza pe partea dinspre stern la baza sanului, iar Mana dreapta (In u:;;or cau:;;), cu partea cubitala se
mana stanga ('in u9or cau9), cu partea cubitala, se po- pozi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sustinandu-1.
zi\ioneaza la baza sanului, pe partea axilara mainile Mana stanga se suspenda 9i pozi\ioneaza fa\a palmara a
paralele avand sanul Tntre ele (fig. 111.99). Se efectueaza degetelor 2-3-4 (cu varful oriental in lateral spre stanga)
compresiuni pe sani (cu o intensitate u9or crescanda, In la baza superioara a sanului (fig. 111.101) 9i efectueaza

~
func\ie de congestia sanului) i mobilizari Uoare spre cornpresiuni (cu o intens'1tate u9or crescanda, In funqie
dreapta i spre stanga :;;i invers. Mobilizarile se repeta de congestia sanului) :;;i rnobilizari Tn valuri Tncepand cJe la '
de cate ori esle nevoie. Se lncheie 'fmbracand sanul cu baza sanului spre mamelon, pana la areola.
mainile (concomitent exercitand compresiuni cu o inten- Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la batere.
sitate u:;;or crescanda, in func\ie de congestia sanului)
i se aluneca spre mamelon, pana la areola. Aceste Fig. 111.99 - Compresiuni !?i mo-
biliziiri ale sanului spre dreapta i
compresiuni cu mobilizari au rol de a activa circula\ia
spre stanga Fig. 111.101 - Cornpresiuni 9i rnobi-
sangelui de la baza spre mamelon, cat :;;i a laptelui
lizari pe san cu degetele (in valuri)
prin ducte tot spre mamelon 9i totodata Tndeparteaza
stazele prin activarea circula\iei limfatice $i relaxeazal mu9chiul pielos neted al
sanului. 1

in anumite situa\ii, cand sanul este t'barte congestionat, pbzi\ia mainilor (de la fig. 11.98 I

$i 11.99) poate fi $i cu partea dorsala, efectuandu-se compre~iuni 9i mobilizari ale sanului,


I
Baterea
af?a cum au fast explicate mai sus la pozi\iile respective. ~

Se intercaleaza netezirea 9i se trece la cornpresiuni pe corpul mamar.

:
ATENTfE!
Baterea nu se efectueaza niciodata pe areola sau
Compresiuni circulare pe corpul marnar
rnamelon :;;i nici In situa\ia in care mu:;;chiul pielos al
Mana dreapta (In u9or cau9), cu partea cubitala se
pozi\ioneaza sub san la baza acestuia, sus\inandu-1, iar
mana stanga se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele 2-3-4
(cu fa\a palmara, orientate cu varful spre mamelon) pe
I
sanului este spastic (care formeaza sfincter pe
terr:n_ina\iile ductelor) 9i nu permite evacuarea laptelui ..

Bat~rea se efectueaza:
corpul mamar 9i efectueaza mi9cari circulare pe acesta
- p~ tot sanul, Tncepand de la baza pana la areola;
de jur imprejur, cu o intensitate U$Of crescanda, Tn func\ie
mana dreapta (In w;;or cau:;;). cu partea cubitala, se po-
de congestia sanului) (fig. 111.100).
zi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sus\inandu-1, iar {?'
Se intercaleaza netezirea 9i se trece la compresiuni
mana stanga efectueaza baterea - cu ultima Falanga a }'
:;;i mobilizari pe san (Tn valuri).
degetelor (fig 111.102);
1

- pe tot sanul Tncepand de la baza pans la areola -


cu degetele ambelor maini;
- pe tot sanul, Tncepand de la baza pana la areola
Fig. 111.100 - - CU Cal.jUi.
Masajul pe corpul
mamar Mank dreapta (Tn u9or cau9) cu partea cubitala se
pozi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sus\inandu-1, iar
I mana stanga efectueaza baterea.
Fig. 111.102 - Baterea cu degetele
I
i
342 343
I

!
I
i

Aceasta batere se poate efectua ;,;i cu ambele maini concomitent. lntensitatea ;;;i Pozifia 2 - Mana stangk cu partea cubitala, se pozi\ioneaza deasupra sanului, cu policele
ritmul baterilor pot sa creasca sau sa scada odata cu repetarea lor, in func\ie de spre axila, la baza sanuluil iar cu indexul 9i celelalte degete spre stern. Mana dreapta cu
congestia sanului. partea cubitala se pozi\iorleaza sub san, cu policele spre axila, la baza sariului, iar cu
Se intercaleaza neteziri u;,;oare de la baza sanului spre mamelon ;,;i se trece la indexul !?i celelalte degetel spre stern (fig. 111.105).
vibra\ii. . Din ambele pozi\ii se fkc compresiuni concomitent, cu degetele ambelor maini pe san,
!?i se aluneca pana la aredla. Se continua cu degetele de la o mana pe areola 9i pe ma-
Vibratiile cu una sau cu doua maini rnelon, evacuand laptele ldin ducte (fig. 111.106). Manevra se repeta de cate ori este
I
nevoie, pana la descongestionarea sanului. Aspectul acestei manevre este asemanator cu
Mana dreapta (in w;:or cau$) cu partea cubitala se pozitioneaza sub sanl, la baza
eel al mulsului.
acestuia, sus\inandu-1, iar mana stanga efectueaza vibra\iile pe san de jur !imprejur,
incepand de la baza pana la areola. Vibra\iile se pot efectua $i cu ambele maini con- I
cornitent. i
Se intercaleaza neteziri w;:oare, incepand de la baza sanului spre ma melon $i se I
trece la scuturaturi.
I
Scuturaturi cu vibratii
Pentru stimularea evacuarii laptelui se
efectueaza $i manevra de scuturare a sanului
.~
I
cornbinata cu vibra\ii cu o mana sau succesiv,
I
cu ambele maini.
Mana/mainile (in U$Or cau9), cu partea cu- ' ,_..
Fig. llq 05 - Pozi\ia a 2-a a
I miiinilor
Fig. 111.106 - Evacuarea laptelui

bitala, se pozi\ioneaza la baza sanului sus\i-


nandu-f (fig 111.103) 9i ii mobilizeaza u9or, in sus,
in jos, dreapta, stanga, cu u9oare vibra\ii, mi9-
:L. ~t1J'' I sANUL STANG
carea asemanandu-se cu mi9carea de
cernere. Fig. 111.103 - Scuturaturi cu vlibratii
Se intercaleaza netezirea $i se trece la Maseurul i)'i schimba I pozitia din lateral dreapta in lateral stanga. Cu mana dreapta
evacuarea laptelui din ducte. efectuealca manevrele p~ liniile cu limitele lor practicate pe partea dreapta de mana
stanga i invers. I

Evacuarea laptelui din ducte I


. I'
Pozitia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza Automasajul
pe treimea mijlocie a sternului, cu policele sub
I
san, la baza acestuia, iar cu indexul 9i celelalte
in cazul automasajul~i, pacienta efectueaza acelea$i manevre, pe aceleai linii cu
degete deasupra (intre deschiderea !or aflan-
limitele lor, pe care le-a practical maseurul pe partea dreapta cu mana stanga, iar pe
du-se sanul). Mana stanga, cu partea cubitala,
partea stanga, cu mana 8reapta. Se recomanda pacientei sa nu poarte sutien, imbra-
se pozi\ioneaza pe torace, la nivelul bra\ulu,
caminte care se muleaza 1pe corp, sa nu se expuna la soare sau sa stea in spa\ii cu
cu policele sub san, la baza acestuia, iar temperatura crescuta sau scazuta, sa consume cat rnai multe lichide, sa faca mi9cari in
indexul $i celelalte degete deasupra, intre 1
aer liber, sa evite starile tensionate.
deschiderea lor fiind sanul (fig. 111.104). Fig. 111.104 - Evacuarea laptelui: din san
. I '"
'/'
i
!

345
344 ~.<'
Compresiuni :;;i mobilizari ale sanului spre
dreapta 9i spre stanga ~ Compresiuni :_;;i mobilizari pe san cu dege-

I
~

tele (In valuri)


Mana dreapta (1n u:;;or cau:;;), cu partea cubitala, se
pozi\ioneaza pe partea dinspre stern la baza sanului, iar Mana dreapta (In u:;;or cau!;)), cu partea cubitala se
mana stanga (Tn u:;;or cau;;), cu partea cubitala, se po- pozi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sus\inandu-1.
zi\ioneaza la baza sanului, pe partea axilara mainile Mana stanga se suspends $i pozi\ioneaza fata palmara a
paralele avand sanul intre ele (fig. 111.99). Se efectueaza degetelor 2-3-4 (cu varful orientat Tn lateral spre stanga)
compresiuni pe sani (cu o intensitate u:;;or crescanda, in la baza superioara a sanului (fig. 111.101) :;;i efectueaza
functie de congestia sanului) :;;i mobilizari Uoare spre
dreapta ;;i spre stanga :;;i invers. Mobilizarile se repeta
compresiuni (cu o intensitate w;;or crescanda, Tn functie
de congestia sanului) :;;i mobilizari 1n valuri Tncepand de la ' ~
de cate ori este nevoie. Se incheie imbracand sanul cu baza sanului spre mamelon, pana la areola.
mainile (concomitent exercitand compresiuni cu o inten- Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la batere.
sitate U!;)or crescanda, in func\ie de congestia sanului)
:;;i se aluneca spre mamelon, pana la areola. Aceste Fig. 111.99 - Compresiuni 9i mo-
bilizari ale sanului spre dreapta i
compresiuni cu mobilizari au rol de a activa circula\ia
spre stanga Fig. 111.101 - Compresiuni :;;i mobi-
sangelui de la baza spre mamelon, cat $i a laptelui
lizari pe siin cu degetele (in valuri)
prin ducte tot spre mamelon !;)i totodata indeparteaza
stazele prin activarea circula\iei limfatice ;;i relaxeaza: mU!;)Chiul pielos neted al
sanului. 1

in anumite situa\ii, cand sanul este fbarte congestionat, pbzi!ia mainilor (de la fig. 11.98
$i 11.99) poate fi $i cu partea dorsala, efectuandu-se compreJiuni :;;i mobilizari ale sanului, Baterea
a:;;a cum au fast explicate mai sus la pozi\iile respective. :
Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la compresiuni pe I corpul mamar.
ATENTIE!
Baterea nu se efectueaza niciodata pe areola sau
Compresiuni circulare pe corpul marnar mamelon i nici In situa\ia In care muchiul pielos al
Mana dreapta (In u;;or cau;;), cu partea cubitala se sanului este spastic (care formeaza sfincter pe
1

pozi\ioneaza sub san la baza acestuia, sus\inandu-1, iar termina\iile ductelor) !;>i nu permite evacuarea laptelui.
mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele 2-3-4
(cu fa\a palmara, orientate cu varful spre mamelon) pe
Baterea se efectueaza:
corpul mamar :;;i efectueaza mi:;;cari circulare pe acesta
de jur imprejur, cu o intensitate u!;)or crescanda, in func\ie
- pe tot sanul, incepand de la baza pana la areola;
mana dreapta (Tn UOr cau), cu partea cubitala, se po-
de congestia sanului) (fig. 111.100).
zi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sustinandu-1, iar
Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la compresiuni
mana stanga efectueaza baterea - cu ultima falanga a
w
:;;i mobilizari pe san (Jn valuri). ,Y
degetelor (fig 111.102);
- pe' tot sanul Tncepand de la baza pana la areola -
cu degetele ambelor maini;
- p~ tot sanul, incepand de la baza pana la areola
Fig. 111.100 - Masajul pe corpul - cu cau:;;ul.
mamar M8nf1 dreapta (In u:;;or cau>) cu partea cubitala se
. I
I pozi\ioneaza sub san, la baza acestuia, sus\inandu-1, iar Fig. 111.102 - Baterea cu degetele
mana stanga efectueaza baterea.

342 343
''r

I A - Mobilizarea se poate face i succendand mana dupa


II. MASAJUL $1 AUTOMASAJUL SANULUI AFECTAT (MASTITA) mana (fig. 111.108).
Se recomanda pacientei sa repete seria mobilizarilor
Pentru aceasta afec\iune se 1ncepe cu masajul memJului toracal a/aturat sanului de 3-4-5 ori pe zi.
afectat. Tehnica de efectuare a masajului este descrisa la rasajul membrului toracal. Se efectueaza netezirea :;;i se trece la mi9cari.
Se trece la masajul regional pe hemitoracele anterior ~e care se afla sanul afectat
(tehnica de efectuare a masaju/ui a fast descrisa la masaju/ regional al torace/ui anterior
la san In perioada de /acta\ie). Se continua cu masaju/ zon I pe sanul afectat (precedat
de cornprese reci sau du9uri la temperatura de 32 -35), tehnica de efectuare a ma-
sajului zonal fiind descrisa la masaju/ sanului In perioada de 1acta\ie. Se insista cu masa-
1

1
jul Tn special pe zona axilara, unde se produc eel mai frecve~t staze care due la mastita.
Pre/ucrarea sanului prin masaj sau automasaj se face pana cand se evacueaza tot
laptele afectat de pe ductele inf/amate.

Fig. 111.108 - Mobilizari ale sanului


Ill. MASAJUL ~I AUTOMASAJUL PENTRLJl_Ji.NUL CAZUT pentru tonifierea musculaturii (cu
mana dupa mana)

Tehnica de efectuare a masajului regional 9i zonal estel descrisa la masajul sanului


Tn perioada de lacta\ie, cu urmatoarele precizari: I

I C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

Masajul regional I Ml;>CARI ACTIVE


Pentru men\inerea sau ridicarea sanului Tn pozi\ia anato~ofiziologica se efectueaza Mi9carile sunt efectuate de pacienta:
- proiecfia mainii In fata i In spate. Maseuru/ indica pacientei sa ridice mana In
masaj tonifiant, punandu-se accentul pe toate formele de fr1~mantat.
fa\a, pe langa ureche, 9i concomitent sa inspire fortat, apoi sa coboare mana pe /anga
trunchi :;;i sa o duca Tn spate; concomitent cu coborarea sa expire for\at;
Masajul zonal - rnicari de rotatie interna i externa a mainii;
- rnicari de circumductie cu mana din articula\ia umarului in fa\a :;;i Tn spate.
Mi9carile se repeta de cate ori este posibil.
NOTA: Manevra de evacuare a laptelui din san nu II
- mersul In genunchi i In maini;
se efectueaza. - alergatul pe lac sau In spafiu (pacienta nu trebuie sa puna sutien, deoarece Tn
timpul mi:;;carilor se stimuleaza cre9terea tonusului musculaturii sanului).
Se efectueaza (In plus) mobilizad de ridicare a Se recomanda pe cat posibil sa nu se poarte sutien, fiind cunoscut ca sutienul duce
sanu/ui :;;i lasarea acestuia sa cada prin propria greutate. la atrofierea musculaturii sanului. Seria mi9carilor se repeta de 2-3 ori pe zi.
Maseurul, cu mana stanga, fixeaza umarul pacientei,
iar mana dreapta o pozi\ioneaza sub san 9i 11 ridica u:;;or
Tn sus, pan a la limita posibila (fig. 111.107). Tn aceasta Automasajul
pozi\ie se indica pacientei sa contracte mw;culatura
sanului 9i a pectoralilor pentrua men\ine sanul ridicat, pe Tn situa\ia automasaJului pentru sanul drept pacienta efectueaza cu mana stanga
cat posibil, moment in care mana dreapta aluneca spre ~g. 111.10;- Mobilizari ale sanului manevrele masajului pe liniile cu limitele lor (a9a cum au fast descrise 1n cadrul masa-
mamelon 9i lasa sanul sa cada. c.lJ o mana pentru tonifierea mus- jului regional pe hemitorace :;ii la masajul zonal pe san In perioada lacta\iei), iar pentru
[ culaturii
Manevra se repeta de cate ori este nevoie. sanul slang, cu mana dreapta.

346 347
0
OJ
(/l Cl Cl
<1l (!) C'D
(/)
-..; (")
<
.., 3
CD
;::;.:
;::). ..,iii"
(!)
..,!ll
CD
CJ" C'D
(ti !ll !ll
><
::::I ::::I
!ll
..... !ll
:<
0 .......
0 :5:
3 3 )>
0 (") en
!llC Q,)C )>
!ll "C c....
~. (!) !ll
N ::::I N
c
0 ....
.., 0 r
::::I c: ::::I
< (I) 0 ;;a
"1l CD 0 N
m
;::). Q. m
< CD 0 0
(I) Q_ ::::I 0 G")
CD CJ" C'D
;::). --, CD !ll
(j) OJ
~. u ~ c
Q" 0 0 CD
CD ~
(") z
!ll (ti 0
ro~ 0 OJ !ll
. CD (I)
::r 0 ro
() ~ (j) ..., (')
0
-< CD (j) Ill ill
~. 3 =2 Q_ :::J m
a CD ru ;;a
oo OJ :J
!. 0 ill< <
ii) 0
(/) OJ< ru (")
c - (/)
:::J "Cl ~ )>
~c Q_ iii
(j) r
3 :J. m
0 OJ -0
CJ" x ru
[;. QI
OJ<
ii3"
OJ ~
-g_ - . ~.
c w - Q_ --------------- -
iii CD
a -0
ni ru
...,
:::J
Cji ro
ru

TABELUL Iii.XIV

VASCULARIZARE
MU~CHI ORIGINE INSERTIE ACTIUNE INERVARE
---- -----Arte re - - - - - ---Vene -- - -

Trapezul - Pe treimea - Pe treimea- Ridicator al - Nervul accesor - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
- fasciculul liniei occipi- externa a umarului (perechea a tiroidiana superioara, jugulars interna,
superior tale claviculei- Lateralitate a XI-a) carotida comuna, tiroidians inferioara
- Pe ligamentul capului (cand - Nervi cranieni carotida interna, (caudals)
cervical ac\ioneazs :;;i ramuri din carotida externa
posterior homolateral) plexul cervical
---~---- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - ---"---- - Rotator ci!_. __________ - - - - - - - ---~- __ ____________ _
capului (cand
ac\ioneaza
heterclateral)
- Trapezul - Pe apofizele - Pe acrornion - Adductor al
spinoase ale omoplatului
mijlociu (rnarginea
vertebrelor - Abductor al
intern a)
C1, D1-03 bra\ului
- Pe spina
- Pe ligamentul - F\ecteaza bra\ul
omoplatului
cervical pos- - Ridicator al
terior umarului

Semispina- - Pe vertebrele - Pe occiput 9i - Extensori ai - Ramuri posteri- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
lul capului cervicale i mastoid gatului oare ale nervi- tiroidiana superioara, jugulars interns,
i al cefei primele dor- - Pe apofizele - Rotatori (cand lor cervical mij- carotida comuna, tiroidians inferioars
sals vertebrelor aciioneaza locii :;;i inferiori carotida interna, (caudala)
(apofizele cervicale heterolateral) carotida externa
transverse 9i
spinoase)
Splenius - Pe apofizele - Pe occiput :;;i - Extensor al - Ramuri posteri- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
al capului spinoase ale mastoida gstului oare ale nervi- tiroidians superioars, jugulars interns,
primelor 3 - Pe apofizele - Rotator (cand lor cervical mij- carotida comuns, tiroidiana inferioara
vertebre tora- vertebrelor ac\ioneaza locii :;;i inferiori carotida intema, (caudals)
cale :;;i ultima cervicale heterolateral) carotids externa
cervicala
Splenius - Pe vertebrele - Pe occiput ~i - Extensori ai - Ramuri posteri- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
al giitului cervicale :;;i mastoida gatului oare ale nervi- tiroidiana superioara, jugulara interns,
:;;i capului primele dor- - Pe apofizele - Rotatori (cand lor cervical mij- carotids comuna, tiroidiana inferioara
sale (apofizele vertebrelor acjioneaza locii :;;i inferiori carotids interns, (caudala)
transverse :;;i cervicale heterolateral) carotida extema
spinoase)
w TABELUL Ill.XIV (continuare)
01
0
VASCULARIZARE
MU$CHI ORIGINE INSERTIE ACTIUNE INERVARE
Artere Vene
Ridicatorul - Pe tuberculul - Pe unghiul - Ridicator al - Nervul dorsal - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
scapulei posterior al supero-intern omoplatului al scapulei - tiroidiana superioara, jugulara interna,
apofizelor scapular o ramura din carotida comuna, tiroidiana inferioara
transverse (rnargine plexul brahial carotids interns, (caudals)
cervicale de posterioara) :;;i o ramura din carotids externa
la C 1-C4 plexul vervical
Romboidul - Pe apofizele - Pe marginea - Adductor ;;i - Nervul dorsal - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
spinoase ale vertebrelor ridicator al al scapulei din tiroidiana superioara, jugulara interna,
ultimelor 2 ver- scapulei (buza umarului plexul brahial carotida comuna, tiroidiana inferioara .-
tebre cervicale posterioara) - Rote9te carotida interna, (caudala)
:;;i ale prime- scapula in carotida externa
!or 4 vertebre jurul axei
toracale laterale
Semispinalul - Pe vertebrele - Pe occiput ;;i - Extensor al - Ramuri paste- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
- partea cervicale :;;i mastoida gatului rioare ale ner- tiroidiana superioara, jugulara interna,
cervical a primele dorsals - Pe apofizele - Rotator cand vilor cervicali carotida comuna, tiroidiana inferioara
(apofizele vertebrelor ac\ioneaza mijlocii ;;i carotid interna, (caudals)
transverse 9i cer.licale heterolateral inferiori carotid externa
spinoase) I
I
Longissim - Pe vertebrele - Pe occiput ;;i - Extensor al - Ramuri paste- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
cervical cervicale :;;i mastoida gatului rioare ale ner- tiroidians superioara, jugulara interna,
primele dorsale - Pe apotizele - Rotator csnd vilor cervicali carotid comuna, tiroidiana inferioara
(apotizele vertebrelor aqioneaza rnijlocii !?i carotida interna, (caudala)
--~------
--- --- ---transver-se-;;i- ----cervicale- - --- -heterolateral- --inferiori ____ ---carntida---externa~- -

spinoase\ I
Longissim al - Pe vertebrele - Pe occiput 9i - Extensor al - Ramuri paste- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
capuiui cervicale :;;i mastoid a gatului rioare ale ner- tiroidiana superioara, jugulara interna,
primele dorsals - Pe apotizele - Rotator vilor cervicali carotida comuna, tiroidiana inferioara
(apofizele vertebrelor cand mijlocii ~i carotida interna, (caudala)
transverse 9i cervicale ac\ioneaza inferiori carotida extern2.
spinoase) heterolateral
Rotatorul - Pe apofizele - Pe apofiza spi- - Ramuri paste- - Ramuri din artereie. - Ramuri din venele:
capului transverse 9i noasa 9i lama rioare ale ner- tiroidiana superioara, jugulara interna,
spinoase ale arcului verte- vilor cervicali carotida comuna, tiroidiana inferioara
vertebrelor bra! imediat - -mijlocii 91- carotioa "in fern a' (caudalaf
superioare inferiori carotida externa

uu
0 0
z
CD
&&
Qi" Qi"
.....
Cl)
!::!. ~ -g
(fJ Q.
.... CD CD 0
CD c :J
OJ ...., ,..... :::0
c c
C'l Cl
c: ~~
-> -> z
0 :J :J
0 "{/)
m
3 ;::\- CD ;t> )>
0>> 0 N
0. (fJ c I{!)
CD ::i ti) ,..... $:
tO :::!: -a )>
CD '' ifl CD z -I
fD 3 (fJ m m
0
_-. gg < :c
c z :::0 z
::!1 ct? m m
>< -; r (')
CD 1ii
Ill (fJ
m m
N
Ill< -a ~ "'tJ
'CD :;o Cl
(") ;;o
Ill N m m
-0 0 )>
c :J
z()
Ill "tJ
0. ;o
CD ~ m
-0 r r
P.. m c:
...>.
c 0
0
0
'~ ;o
"D "'I l>
ru
;::i.
m
zCD Al
ru ro m
o._ t-L
ID CD
ru Ill
;:;. n
"'' c
0
3
Ill>
w ::J
01 Ill< _,
Ll :J
CD
I
I
c) Netezirea cu d~ua degete
Mana dreapta efectueaza netezirea, pe I I
1) Pe; !?anturile paravertebrale
Mana. dreapta/stanga,l~u varfurile degetelor fixe9za capul pacientului, iar cealalta se
aceea9i linie cu limitele ei ca pe partea
dreapta (fig. Ill .110).
suspenda deasupra occi~italului 9i po-
zi\ioneaza indexul i medi~sul pe an\urile paravertebrale, pe apofizele transverse ale
b) Netezirea cu mainile vertebrei ~1 (fig_ 111.113). j'Netezirea se efectueaza pe anturile paravertebrale, pana la
(se efectueaza pe doua linii) nivelul vertebrei dorsale 7 Se revine 9i se reia.
Linia 1 - Maseurul pozi\ioneaza mana I

dreapta pe musculatura paravertebrala 2) Ne.tezirea pe ~i la baza cutiei craniene bilateral tata de cofoana cervicala
dreapta, iar mana stanga, pe musculatura Mana stanga/dreapta, cu varfurile degetelor, fixeaza capul pacientului, iar cealalta
paravertebrala stanga, cu varfurile degetelor mana se suspenda 9i pozi ioneaza partile laterale ale indexului 9i ale policelui sub occipi-
sub occipital, cu policele pe 9an\urile para- tal, dreapta-stanga coloa~ei, cu varfurile spre urechi (fig. 111.114). Netezirea se efec-
vertebrale. Netezirea se efectueaza pe Fig. 111.110 - Netezirea cu o manii i pe partea tueaza prin tragerea dege;elor pe ~i sub occipital, pana pe partea posterioara a coloanei
musculatura paravertebrala cervicala 9i stanga cervicale. Se revine 9i se ireia. .
toracala, pana la perechea de coaste 7 "'
(fig. 111.111). Se revine 9i se reia.

Linia 2 - Maseurul pozi\ioneaza mainile pe par(ile laterale ale coloanei cervicale, cu


varful degetelor la nivelul occipitalului. Netezirea se efectueaza pe par\ile laterale ale
coloanei 9i pe fibrele superioare ale trapezului, pana pe articula\iile umerilor, pe care le
Tmbraca (fig. 111.112). Apoi cele doua police urmaresc crestele superioare 9i pe cele me-
diane ale omopla\ilor, pana pe varfurile inferioare ale acestora, Tmbracand omopla\ii cu
palmele. Se revine 9i se reia. '

t
Fig. 111.113 - Netezirea cu dol'Ja degete pe
~an\urile paravertebrale linia 1
Fig. 111.114 - Netezirea zonala cu douii
degete lateral (sub occipital)

I
I
d) Netezirea sub forma de pieptene (se efectueaza pe doua linii)
Linia: 1 - Maseurul p~zilioneaza
mainile bilateral cervical, pe unghiul costovertebral.
Netezirea se efectueaz~ I concomitent cu ambele maini, pe fibrele superioare ale
mu~chiului trapez, pana la articulatiile umerilor. Se revine ~i se reia.
I
Linia 2 - Maseurul pozitioneaza partea dorsala a mainilor paravertebral, la nivelul
Fig. 111.112 - Netezirea cu doua maini pe fibrele perechii de coaste 7. Net~zirea se efectueaza concomitent cu ambele maini, pe muscu-
Fig. 111.111 - Netezirea cu doua maini para- trapezului - linia 2 latura paravertebrala, pana la nivelul vertebrei C6 . Se revine 9i se reia.
vertebral - linia 1 I
Se intercaleaza netezirea cu mainile ~i se trece la framantatul cu o mana.
I
I
I
I
~::
I
352
l 353
I

I
2. FRAMANTATUL I
I fibrele superioare ale trapezului (varfurile degetelor mainii slangi se orienteaza spre
a) Framantatul cu o mana (se efectueaza pe trei linii) articulatia umarului drept, cu policele pe partea superioara a omoplatului, :;;i cu indexurile
pe partea anterioara a trapezului), pana la articulatia umarului, apoi pe deltoid (cu
1) Pe partea dreapta I policele pe partea posterioara, 9i cu indexurile pe partea anterioara a V-ului), pana la
Linia 1 - Mana dreapta, cu varful dege- varful acestuia. Se revine :;;i se reia.
telor, fixeaza capul pacientului. Mana stanga
se suspenda deasupra occipitalului 9i pozitio- Linia k-Mana stanga se pozi(ioneaza pe coloana cervicala, cu policele pe :;;an\ul
neaza policele pe apofizele transverse ale . paravertebral, la nivelul vertebrelor C6 . C7 , 0 1 , iar cu indexul pe partea superioara a
::J
vertebrelor C 1 , C 2 , (care apasa pe apofize 9i trapezului! cu varfurile degetelor orientate spre omoplat, mana dreapta fiind oglinda
u:;;or In lateral), iar indexul :;;i celelalte degete, rnainii stangi. Framantatul se efectueaza pe fibrele trapezului, pana la varful superior al
pe varfurile apofizelor transverse (care aduna omoplatului i Tn continuare pe omoplat, pana la varful inferior. Se revine :;;i se reia.
musculatura spre police) (fig. 111.115). Framan- :;.
Linia 13 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe musculatura paravertebrala, la nivelul
tatul se efectueaza pe musculatura paraverte- coastelor B-9, cu policele pe 9an\ul paravertebral (care apasa Tn jos i u:;;or Tn lateral), iar
brala ceNicala, pana la nivelul unghiului costover- 1
cu indexu 1 pe partea latero-externa a musculaturii parave1iebrale (care aduna muscu-
tebral. Se continua pe fibrele superioare ale latura spr~ police), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe
trapezului (cu policele pe partea superioara a musculatu~a paravertebrala toracala, pana la nivelul coastei 1. Se revine :;;i se reia.
Fig. 111.115 --: Framantatu/ cu o mana pe pa rte a
omoplatului, iar cu indexul pe partea ante-
' dreapta, linia 1 i
rosuperioara a trapezului), pana pe articula\ia
2) Pe partea stanga
1

umarului. Apoi, pe deltoid (cu policele pe


Framantatul cu doua maini pe partea stanga se efectueaza pe acelea:;;i linii intre
partea posterioara, iar cu indexul pe partea anterioara a V-ului), pana la varful acestuia.
Se revine :;;i se reia. : acelea9i lirnite ca pe partea dreapta. Se intercaleaza netezirea cu doua maini :;;i se trece
la framantatul In contratimp.
Linia 2 - Mana dreapta flxeaza capul pacientului. Mana [stanga se pozitioneaza pe i

coloana cervicala, cu policele pe $an(ul paravertebral, la nivelul vertebrelor Cs, C?, D1, iar c) Framantatul In contratimp
cu indexul spre partea superioara a omoplatului. Framantat~I se efectueaza pe fibrele
trapezului, pana la varful superior al omoplatului 9i Tn continua re pe acesta, pana la varful
1
Pentru aceasta forma de framantat pozi\ia mainilor maseurului, precum :;;i liniile cu
inferior. Se revine :;;i se reia. I limitele !or sunt identice cu cele practicate la framantatul cu doua maini.
Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la framantatul sub forma de geluire.
Linia 3 - Mana stanga fixeaza capul pacientului. Man~ dreapta se pozitioneaza
la nivelul coastelor 8-9, cu policele pe :;;antul paravertebral (dare apasa fn jos :;;i u:;;or Tn
1 d) Geluirea
lateral) iar cu indexul :;;i celelalte degete pe partea latero-exte rna a musculaturii paraver-
tebrale (care aduna mu:;;chiul spre police). Framantatul se efectueaza pe musculatura Geluirea cu degetele 2-5 de la ambele maini se poate efectua:
paravertebrala toracala, pan a la nivelul vertebrei cervicale 7. !Se revine 9i se reia. - pe musculatura paravertebrala toracala, incepand de la nivelul perechii de coaste
I

2) Pe partea stanga f
7, pana pe perechea de coaste 1;
Mana stanga pozitioneaza capul pacientului. Mana dreapta efectueaza framantatul - pe mu:;;chiul trapez se Tncepe de pe articulatiile umerilor pana pe occipital.
pe acelea:;;i linii :;;i Tntre acelea:;;i limite ca pe pa1iea dreapta. i
Se intercaleaza netezirea cu doua maini :;;i se trece la framantatul cu doua maini. .. Geluirea cu doua i cu patru degete (se efectueaza pe trei linii)

b) Framantatul cu doua maini (se efectueaza ~e trei linii)


I
1} Pe partea dreapta
Mana dreapta cu varfurile degetelor fixeaza capul pacientului.
1) Pe pa rte a dreapta I Linia 1 - Mana stanga se suspenda deasupra occipitalului :;;i pozi\ioneaza indexul :;;i
Linia 1 - Mana stanga se suspenda deasupra occipita1J1ui :;;i pozi\ioneaza policele mediusul pe apofiza transversala a vertebrei C 1 (fig. 111.116 a). Geluirea se efectueaza pe
pe apofizele transverse ale vertebrelor C1. C2 , (care apasa in jos :;;i U$Or in lateral), iar 9i printre apofizele transverse ale vertebrelor cervicale, pana la unghiul costovertebral.
indexul 9i celelalte degete pe varfurile apofizelor transverse. {care aduna musculatura Apoi varfurile degetelor se orienteaza spre articula\ia umaru!ui drept :;;i se continua cu 4
spre police), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Frarha-ntatul se efectueaza pe degete pe partea superioara a cutiei toracice i a omoplatului, pana pe articula\ia uma-
musculatura paravertebrala cervicala, pana la unghiul costdvertebral. Se continua pe rului. Se revine :;;i se reia.
I
354 355
i
!
I I
.. ,Geluirea cu dqua degete pe 9i I~ baza cutiei craniene, bilateral fata
de coloana cervicala
!
1) Pe pa rte a dreapta
l
l Man~ stanga fixeaz capul pacientului. Mana
&eapta ~e suspenda 9i pbzi\ioneaza degetele astfel:
2i pe partea posterioara i'ediana inferioara a occi-
P!talului, i iar 3 pe apofiza transversa a vertebrei C 1
(fig. 111.118).
I Geluirea se efectueaza pe occipital 9i la baza

;
!
I
2) P'e partea stanga
l
lyi, pana la ureche. Se rJvine 9i se reia.

i Geluirea se efecteu za pe aceea9i linie, cu


Fig. 111.118 - Geluirea pe partea dreapta

Fig. 111.116 a - Geluirea cu douii Fig. 111.116 b - Geluirea cu doua Fig. 111.116 c - Geluirea cu doua acelea9i :Jimite ca pe partba dreapta inversand mainile.
degete degete degete Se intercaleaza netetirile specifice 9i se trece la frictiune.

Linia 2 - Mana stanga se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele 2 9i 3 pe unghiului I


I
costovertebral, cu varfurile orientate spre omoplatul drept (fig. 111.116 b). Geluirea se 3. FRICJIUNEA
efectueaza pe mu9chiul angular 9i pe fibrele mijlocii ale trapezului, pana pe omoplat, 9i -i
1n continuare cu 4 degete pe acesta, pana pe varful inferior. Se revine 9i se reia. Frictiunea cu degetele 2-5 de la ambele maini se poate efectua:
- pe musculatura pa~avertebrala toracala, incepand de la nivelul perechii de coaste
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe musculatura
7, pana pe perechea de coaste 1.
paravertebrala, la nivelul coastei 7-8 (fig. 111.116 c). Geluirea se efectueaza pe muscu-
latura paravertebrala toracala, pana la nivelul coastei 1. Se revine 9i se reia. - pe ITTU$Chiul trapezi se incepe de pe articulatiile umerilor pana pe occipital.
I
2) Pe partea stanga a) Frictiunea cu 9oua ~i cu patru degete (se efectueaza pe trei linii)
Mana stanga, cu varfurile degetelor, fixeaza capul pacientului. J
1) Pe partea dreapt~
Mana dreapta, cu degetele, prelucreaza pe acelea9i linii 9i 1ntre limitele !or ca pe
partea dreapta. Mana dreapta cu va~urile degetelor fixeaza capul pacientului.
Linia 1 - Mana stanga se suspenda deasupra occipitalului 9i pozitioneaza indexul 9i
3) Pe anturile paravertebrale mediusul pe apofiza tran~versala a vertebrei c,_ Fric\iunea se efectueaza pe i;;i printre
Mana dreapta/stanga, cu varfurile degetelor, apofizele transverse ale vertebrelor cervicale, pana la unghiul costovertebral. Apoi varfu-
fixeaza capul pacientului, iar cealalta se suspenda rile degetelor se orienteata spre articulatia umarului drept :;;i se continua cu 4 degete pe
deasupra occipitalului 9i pozi\ioneaza degetele 2 i partea superioara a cutiJi toracice 9i a omoplatului, pana pe articulatia umarului. Se
3 fixate pe apofizele transverse ale vertebrei cervi- revine i;;i se reia. I
cale 1 (fig. 111.117). Geluirea se efectueaza pe Linia 2 - Mana stanga se suspenda i pozitioneaza degetele 2 i 3 pe unghiul costo-
:;;an\urile paravertebrale, pana pe apofizele verte- vertebral.. cu varfurile o~ientate spre omoplatul drept. Frictiunea se efectueaza pe
brei dorsale 7. Se revine 9i se reia. rr1u9chiul angular 9i pe fibfele mijlocii ale trapezului, pana pe omoplat, :']i in continuare cu
Pe 9anjurile paravertebrale geluirea se poate 4 degete pe acesta, pana pe varful inferior. Se revine i;;i se reia.
efectua 9i de jos in sus. : I ,
i Unia 3 - Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe musculatura
Fig. 111.117 - Geluirea cu doua degete
pa. ravert~brala, la nivelul toastei
I
7-8. Fric\iunea se efectueaza. pe musculatura paraverte-
paravertebral 1
brala toracala, pana la nivelul coastei 1. Se revine 9i se reia. 1

I I
356
357

I
I
i
:r'.'f;r;,

<:11

2) Pe partea stanga 5. VIBRAJllLE


Mana stanga, cu varfurile degetelor, fixeaza capul pacientului.
Mana dreapta, cu degetele, prelucreaza pe acelea;;i liriii ;;i Tntre limitele lor ca pe a) Vibratiile cu o mana
partea dreapta.
1) Pe partea dreapta
3) Pe 9anturile paravertebrale Mana dreapta, cu varfurile degetelor, fixeaza capul pacientului. Mana stanga se
Mana dreapta/stanga, cu varfurile degetelor, fixeaza c~pul pacientului, iar cealalta suspenda deasupra occipitalului i pozi!ioneaza policele pe apofizele transverse ale
mana se suspenda deasupra occipitalului ;;i pozi\ioneaza degetele 2 i 3 pe apofizele vertebrelor C1, C 2 , iar indexul 9i celelalte degete, pe musculatura laterala.
transverse ale vertebrei cervicale 1. Frictiunea se efectueaza pe ;;anturile paravertebrale,
1

Vibra\iile se efectueaza pe trapez, pana pe unghiul costovertebral. Se continua cu


pana pe apofizele vertebrei dorsale 7. Se revine i se reia. i toata palma pe fibrele superioare ale trapezului, pana pe articula\ia umarului, pe care o
Frictiunea pe ;;anturile paravertebrale se poate efectua ~i de jos Tn sus. fmbraca. Se revine i se reia.
I

Fric\iunea cu doua degete pe ~i la baza cutie!i craniene, bilateral fata 2) Pe partea stanga
Mana stanga, cu varfurile degetelor, fixeaza capul pacientului. Mana dreapta efec-
de coloana cervicala tueaza vibra\ii pe aceea9i linie cu acelea9i limite ca pe partea dreapta.
1) Pe partea dreapta .
1
Mana stanga fixeaza capul pacientului. Mana dreapta se suspenda ;;i pozi\ioneaza b) Vibratiile cu mainile (se efectueaza pe doua linii)
degetele astfel: 2 pe partea posterioara mediana inferioara a occipitalului, iar 3 pe Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe musculatura paravertebrala cervicala dreapta,
apofiza transversa a vertebrei C1. i iar mana stanga, pe musculatura paravertebrala stanga, cu varfurile degetelor sub occipi-
Frictiunea se efectueaza pe occipital ;;i la baza Jui, pana la ureche. Se revine ;;i se tal ;;i cu policele pe ;;an\urile paravertebrale. Vibra\iile se efectueaza pe musculatura
I
re1a. j paravertebrala cervicala :;;i toracala, pana la perechea de coaste 7. Se revine :;;i se reia.

2) Pe partea stanga Linia 2 - Mainile se pozi\ioneaza pe par\ile laterale ale coloanei cervicale, cu
Frictiunea se efectueaza pe acea;;i linie, cu acelea:;;i lii11ite ca pe partea dreapta, varfurile degetelor sub occipital. Vibra\iile se efectueaza pe parjile laterale ale coloanei i
inversanci mainile. I pe fibrele superioare ale trapezului, pana pe articulatiile umerilor, pe care le Tmbraca.
I Apoi, cele doua police urmaresc crestele superioare ;;i mediane ale omopla\ilor, pana pe
c) Frictiunea cu deget pe deget, pei i printr~ apofizele dorsale ale varfurile inferioare (lmbracand omopla\ii cu palmele). Se revine :;;i se reia.
vertebrelor cervicale i toracale f
c) Vibratiile cu doua degete
Mana dreapta/stanga, cu varfurile degetelor, fixeaza c$pul pacientului iar cealalta
1) Pe anturile paravertebrale cervicale
mana se suspenda lateral fata de coloana cervicala :;;i pozitiorneaza degetul 2 (peste care
Mana dreapta/stanga, cu varfurile degetelor, fixeaza capul pacientului, iar cealalta
se suprapune degetul 3 sau invers) pe spatiul dintre cutia craniena i apofiza dorsala a
mana se suspenda deasupra occipitalului 9i pozi\ioneaza indexul 9i mediusul pe 9an\urile
vertebrei C 1. Frictiunea se efectueaza (combinata cu vibra\ii)I pe spatiul dintre cutia cra-
paravertebrale, la nivelul vertebrei CL Vibra\iile se efectueaza pe 9an\urile paravertebrale,
niana :;;i apofiza dorsala a vertebrei C1, :;;i, Tn continuare, pe $i printre apofizele cervicale
pana pe apofizele vertebrelor dorsale 6-7. Se revine 9i se reia.
i dorsale, pana pe apofiza vertebrala T7 Se revine i se rela.
Se intercaleaza netezirile specifice i se trece la batere. I
2) Vibratiiie pe 9i la baza cutiei craniene, bilateral fata de coloana cervicala
I
i Mana dreapta/stanga, cu va1iurile degetelor, fixeaza capul pacientului iar cealalta
4. BATEREA mana se suspenda :;;i pozi\ioneaza indexul 9i policele bilateral fata de coloana cervicala,
pe i sub occipital, cu varfurile spre urechi. Vibra\iile se efectueaza prin tragerea dege-
Baterea se efectueaza: telor pe :;;i sub occipital, pana pe partea posterioara a coloanei cervicale. Se revine ;;i se reia.
,.... pe fibrele superioare ale trapezului ;;i pe musculatura paravertebrala toracala, Se intercaleaza netezirea cu doua maini i se trece la manevrele ajutatoare.
Tncepand de la T 6 - cu cau:;;ul, cu partea cubitala, cu pumnu'I ;;i sub forma de ciupitura.
Se intercaleaza netezirea cu mainile :;;i se trece la vibratii.

358 359
,{:
B. MANEVRELE COMPLEMENTARE
Prin ;schimbarea mai~ilor la pozi\ia ante-
rioara se readuce capul la pozitia anato-
Elongatia
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe mica. Mi:9carile de flexiel i de extensie se
partea dreapta, cu podul palmei la baza repeta d~ cate ori este r;ievoie, cu arnplitu-
cutiei era- niene, cu urechea in scobitura dinea i .intensitatea ade9vate.
I I
palmara, cu degetele orientate cu varful
spre linia mediana a capului.
b) ~otatie (spre preapta ~i spre
Mana stanga se pozi\ioneaza pe stanga)
I
partea stanga (fig. 111.119). Elonga\ia se Pozi\ia maseurului: iin ortostatisrn, cu
efectueaza prin ridicarea capului Jent i fa\a spre spate le pacientului.
progresiv i apoi se relaxeaza Jent. Man~ dreapta se: pozi\ioneaza pe Fig. 111.121 - Mi~carea de extensie
Numarul i forta elonga\iilor depind de partea stanga a mandibylei i lrage barbia '
diagnostic. Elonga\iile se pot efectua cu spre umarul drept, iar Imana stanga, pe
u9oare vibra\ii, precum i cu u9oare rota\ii. Fig. 111.119 - Elonga\ii partea laterala dreapta a cutiei craniene i o
1

Se efectueaza netezirea cu mainile 9i impinge I (fig. 111.122).: Se efectueaza


se trece la mi9cari. mi9carea de rota\ie a capului spre dreapta,
barbia ajungand pe uma'rul drept. Mi9carea
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE se face. lent i progresiv, pana la limita
dureroasa. Apoi prin ~chimbarea pozi\iei
mainilor (mana stanga p~ partea dreapta a
1. Ml!?CARI PASIVE mandibulei, iar mana 9reapta pe partea
stanga .a cutiei cranie~e) se efectueaza
a) Flexia i extensia coloanei mi9carea de revenire la pozi\ia ini\iala !?i se
I
Pozi\ia maseurului: in ortostatism in partea laterala dreapta sau in stanga pacientului. continua cu rota\ia cutiei craniene spre
I stanga, 1barbia ajungand: pe umarul slang. Fig. 111.122 - Rota\ia barbiei spre umarul drept
1) Micarea de flexia coloanei Mi9carea se face tot lent l?i progresiv, pana
Mana stanga se pozi\ioneaza pe treimea la lirnita dureroasa. Maihile revin la pozi\ia anterioara i se efectueaza mi~carea de
superioara a sternului i fixeaza trunchiul, iar revenire. a capului la pozi\ia anatomic.
mana dreapta se pozitioneaza pe occipital Rota\iile se repetadJ cate ori este nevoie, cu amplitudinea i intensitatea adecvate.
(fig. 111.120) i efectueaza mi9carea de flexie , I
a capului cu barbia in piept, lent i progresiv
~i spre stanga)
;;1 ..

c) De lateralitatei (spre dreapta


pina la limita posibila.
Mana dreapta se po zi\ioneaza pe deltoidul urnarului drept i ridica u9or urnarul in
1
2) Micarea de extensie sus, iar. mana stanga, pe partea stanga a cutiei craniene l?i 1nclina capul spre umarul
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe verte- drept, urechea dreapta ~jungand pe umarul drept. Mi9carea se face lent ~i progresiv,
brele D 1 , 0 2 , 0 3 , iar mana stanga, pe frunte , pana la limita dureroasa.I Apoi mana stanga se pozi\ioneaza pe deltoidul urnarului stang
(fig. 111.121) i readuce capul Ja pozi\ia Fig.111.120-Mi~careadeflexie i ridica u9or umarul in sus, iar mana dreapta, pe partea dreapta a cutiei craniene, pe
anatomica. in continuare se efectueaza care o aduce in pozitia I ini\iala i, in continua re, o inclina u9or spre stanga, urechea
extensia coloanei cervicale cu capul dat pe spate, lent i progresiv, panii la limita po- stanga ajungand pe umarul slang. Mi9carea se face lent i progresiv, pana la limita
sibila. dureroasa. Mainile revin j 1a pozi\ia anterioara ~i se efectueaza mi9carea de revenire a
capului .la pozi\ia anatornica.
36'1
360
:~t
Mi:;;carile de lateralitate se repeta cu amplitudinea :;;i int~nsitatea adecvate, de cate
ori este nevoie. . j

d) De circumductie (spre dreapta ~i spre stalga)


XV. MASAJUL ARTICULAJIEI UIVIARULUI
Mana stanga se pozi\ioneaza pe vertebrele 0 1 , 0 2 , 0 3 , iar mana dreapta, pe cre:;;te- (CENTURA SCAPULOHUMERALA)
tul capului. Se efectueaza mi:;;carea de circumduc\ie spre dreapta :;;i apoi spre stanga
(lngloband mi9carile de lateralitate, flexie, extensie :;;i rotatie), cu o amplitudine cat mai
mare, Tn functie de diagnostic. i ,. Delimitare anatomica a zonei articulatiei umarului
Maseurul efectueaza fiecare mi:;;care de cate ori este nevoie. I
a) Proximal, de cavitatea acetabulara a omoplatului, care participa la formarea articula\iei;
'1

b) Distal, de capul humeral, care intn'i Tn cavitatea acetabulara :;;i formeaza articu-
I la\ia umarului.
2. MlCARI ACTIVE
'!

I Delimitare regionala pentru zona articulatiei umarului


Maseurul indica pacientului sa efectueze acelea9i mi:;;cari. ajutat sau singur :;;1, Tn
functie de diagnostic, cu lncarcatura sau/:;;i opozi\ie, In cazurlle de torticolis. Oelimitarea este mai complexa, Tntrucat mu:;;chii care mobilizeaza segmentele care
Tn anumite afec\iuni se mobilizeaza :;;i articulatiile umerilor :;;i ale omopla\ilor atat participa ja formarea articulatiei umarului sunt amplasa\i pe aceste zone, iar tendoanele
pasiv, cat :;;i activ. I lor tree peste articulatia umarului :;;i au insertia pe humerus.
Pacientul repeta fiecare mi:;;care de cate ori este nevoie.II a) Tn. partea anterioara. de limitele hemitoracelui anterior (pe care se afla originea
Se efectueaza netezirea cu mainile. mLJchilor pectorali cu inser\ia pe humerus);
b) In partea posterioara, de limitele hemitoracelui posterior (pe care se afla originea
mu:;;chilor dorsali cu insertia pe humerus);
c) fn partea laterala, de brat;
d) Tn partea superioara, de fibrele superioare ale trapezului :;;i de mu:;;chiul deltoid;
e) Tn partea inferioara, de plica axilara .

.. Descriere anatomica a articulatiei umarului


Oasele care participa la formarea articula\iei:
- omoplatul cu cavitatea acetabulara;
- humerusul cu extremitatea proximala (capul humeral);
- articula\ia acromioclaviculara formata lntre oasele: acromionul :;;i clavicula.

Articulatii:
- umarului (pluriaxiala);
- acromioclaviculara (semimobila);
- omoplatului cu cutia toracica (semimobila).
Mu:;;chii care mobilizeaza segmentele ce formeaza articula\ia (vezi tabelul Ill.XV).

1~
I
I

363
362
w TABELUL Ill.XV
....en VASCULARIZARE
MU~CHI ORIGINE INSERTIE ACTIUNE INERVARE
Arte re Vene
Deltoidul - Pe treimea ex- - Pe fa\a - Flexer al bra- - Nervu! axilar - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
(fascicu!ele terna a claviculei supero- \ului din plexul axilara, mamara axilara, brahio-
anterior, - Pe acromion externa a - Extensor al brahial ramura (toracica) externa, cefalica stanga
mijlociu i (var! :;;i marginea humerusu- brajului Cs-C6 circumflexa
posterior) extern a) lui - Abductor al
- Pe soina scapulei bra\ului
Coraco- - Pe apofiza - Pe faja - Flexer al bra- - Nervul - Ramuri din arterele: Ramuri din venele:
brahial coracoida antero-in- \ului musculo-cutan axilara, mamara axilara, brahio-
terna a hu- - Adductor al ramura C6-C7 (toracica) externa, cefalica stanga
merusului bra\ului circumflexa
Marele - Pe apofizele spi- - Pe culisa - Extensor al - Nervul marelui - Ramuri din arterele: Ramuri din venele:
dorsal noase ale verte- bicipitala a bratului dorsal ramura axilara, marnara axilara, brahio-
brelor DrD12- humerusu- - Abductor al C6-C,-Ce (toracica) externa, cefalica stanga
L 1-L 3 :;;i sacrate lui bratului circumflexa
- Ultirnele 4 ccaste - Rota\ie interna
- Pe creasta iliaca
Mare le - Pe unghiul infe- - Pe culisa - Extensor al - Nervul toraco- - Ramuri din arterele: Ramuri din venele:
rotund rior scapular bicipitala a bra\ului dorsal din axilara, mamara axilara, brahio-
(fa\a posterioara) humerusu- - Adductor al plexul brahial (toracica) externa, cefalica stanga
lui bra\ului ramura Cs-CG circumflexa
- Rotatie interna
Pectoralul - Pe treimea in- - Pe culisa - Adductor al - Nervul marelui - Ramuri din arterele: Ramuri din venele:
mare terna a claviculei bicipitala a brajului pectoral axilara, mamara axilara, brahio-
- Fata anterioara a humerusu- - Flexor al bra- (toracica) externa, cefalica stanga
sternului I lui
I
\ului circumflexa
- Cartilajul prime- I - Rota\ie interna
lor 6-7 coaste
Sub- - Pe fosa sub- - Pe trohiter - Rota\ia extema - Nervul subcapu- - Ramuri din arterele: Ramuri din venele:
spinosul spinoasa (pe foseta a bra\ului lar ramura axilara, mamara axilara, brahio-
mijlocie) Cs-C5 (toracica) externa, cefa!ica stanga
circumflexa
Mi cul - Pe cele 213 su- - Pe trohiter - Rota\ia externa - Nervul circum- - Ramuri din arterele: Ramuri din venele:
rotund perioare ale fe\ei (pe foseta a bra\ului flex ramura C 5 axilara, mamara axilara, brahio-
posterioare a posterioara) (toracica) externa, cefalica stanga
marginii axilare circumflexa
scapula re I

z
0
-I
;i::o
r
Q)

ro
:J(!)
6'
Q)
--~ ----
---m----
3Q) "!>
:::J s:
ro )>
<
-,
(]) z
......
ro m
rn z <
ro :::0
0
m m
-0 -! r
-, m
(]) m
rn N
.,, 0 ""O
:::0 ;o a
~ a.
(]) m
Ill )> m
(/)
z(')
:..... c "'O
N -0 ;;o
w
iil
(/)
~ m
Ill
r r
""'
"'1- m
:::J c
(0
2. (!)z c
c 0
6" ~ ;:a
~
"'- ~
OJ< CD )>
I w ;:a
g2 m ,.~
iii' 0 ...
~3
W
::J
ill<
'O
CD (])
!ll
w 'O c
ill
01 :::i.
01 CD :::J
w -
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta,
fixeaza bra\ul pacientului. Mana stanga se 3, 4 printre coasteie 1 :;;i 2 :;;i 5 printre coastele 2 :;;i 3) pana pe stern. Se revine :;;i se
pozi\ioneaza pe partea posterioara a articu- reia.
latiei cotului, cu policele pe an\ul latero-ex- i
tern (dintre grupa de muchi anterioara i''cea Linia 3 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a articula\iei umarului
posterioara), iar cu indexul :;;i celelalte degete fixand-o. Mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza indexul pe $8n\ul dintre fasciculele
pe :;;antul latero-intern (fig. 111.123 b). Nete- mijlociu 9i eel posterior, la nivelul varfului. Netezirea se efectueaza pe 9an\ul indicat, pe
zirea se efectueaza pe grupa de mu:;;chi articulatia umarului, pe acromion (cu indexul pe partea superioara 9i cu mediusul pe
posterioara a bra\ului, pe fasciculul posterior j;J
partea posterioara) :;;i pe muchia superioara a omoplatului, pana pe varful superior. Se
al deltoidului :;;i pe articula\ia umarului, apoi '.<-
revine 9i se reia.
pe omoplat, pana la varful inferior.
Se revine i se reia. Linia 4 - Mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza i11dexul pe partea posterioara a
Fig. 111.123 b -INetezirea cu o miinii pe partea
plsterioara - Iinia 2
V-ului, la nivelul varfului. Netezirea se efectueaza pe partea posterioara a V-ului, lnce-
pand de la varf, pana pe articula\ia umarului. Se revine 9i se reia.
b} Netezirea cu mainile
Maseurul pozitioneaza mana dreapta pe Unia 5 - pe muchiile omoplatului:
partea anterioara a articula\iei coflilui, iar - Mt!1chia axilara
mana stanga, pe cea posterioara. Netezirea Mank stanga se suspenda deasupra articula\iei umarului 9i pozitioneaza mediusul
se efectueaza pe grupele de muchi ante- pe muchia axilara, iar indexul, pe partea posterioara. Netezirea se efectueaza pe
rioara :;;i posterioara, pe deltoid (fig. 111.124) muchie, 'rncepand de la articula\ia umarului, pana pe varful inferior. Se revine 9i se
9i pe articula\ia umarului, apoi cu mana reia. I

dreapta se lmbraca mu~chii pectorali, iar cu


- Muchia mediana
mana stanga, omoplatul. Netezirea se poate
Mana stanga se suspenda :;;i pozitioneaza indexul pe muchia mediana :;;i mediusul
efectua i In sens invers. Mana dreapta se
pe parte~ posterioara. Netezirea se efectueaza pe muchie, lncepand de la varful supe-
pozi\ioneaza pe pectorali, iar mana stanga,
rior, pana pe vartul inferior. Se revine i se reia.
pe omoplat. Netezirea se efectueaza (con-
'
comiment cu ambele maini) pe pectorali, pe
omoplat, pe articulatia umarului 9i pe deltoid,
d) ~etezirea sub forma de pieptene pe deltoid
Fig. 111.124 - Netezirea cu doua maini
unde mainile se petrec. Se revine i se reia. MasJurul pozitioneaza mana dreapta pe varful V-ului deltoidian. Netezirea se efec-
I

1
tueaza p~ deltoid lncepand de la varful V-ului, pana la articula\ia umarului. Se revine 9i
c) Netezirea cu unul, cu doua i cu patru deg ete {se efectueaza pe se reia. I
cinci linii) I Se intercaleaza netezirea cu doua maini i se trece la framantatul cu o mana.
Linia 1 - Maseurul suspenda mana dreapta deasupra brJ\ului gi pozi\ioneaza ultima
falanga a indexului pe partea anterioara a V-ului, la nivelul yarfului. Netezirea se efec- 2. FRAMANTATUL
tueaza pe partea anterioara a V-ului, lncepand de pe varf, pana pe articulatia umarului.
Se revine i se reia. j
a) Framantatul cu o mana (se efectueaza pe ase linii}
Linia 2 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei uma-
Mana pacientului este pe Old.
rului, fixand-o. Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaz~ indexul pe 9antul dintre
Linia 1 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a bra\ului, fixandu-1.
fasciculele mijlociu i eel anterior, la nivelul varfului. Neiezirea se efectueaza pe
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a articula\iei cotului, cu policele pe
9an\ul indicat pe .articulatia umarului, pe acromion (cu index ul pe partea superioara 9i
1

:;;an\ul late- ro-extern (dintre grupa de mu9chi anterioara i cea posterioara), iar cu
cu mediusul pe partea anterioara); In continuare, pe 9i sub qlavicula (cu degetele: 2 :;;i
indexul i celelalte degete pe an\ul latero-intern (fig. 111.125). Framantatul se efectueaza
I pe grupa de muchi anterioara a bra\ului i pe fasciculul anterior al deltoidului, cu
I
I

366 367
I
I

I
policele pe ?an\ul dintre fasci- culele deltoidului Unia 6 - Mana stMga se pozi\ioneaza pe partea superioara a articula\iei umarului,
(care apasa in jos i u9or in lateral), iar cu ,cu policele pe partea sJperioara 9i anterioara a fibrelor superioare ale trapezului, iar cu
indexul pe linia anterioara a V-ului (care aduna .indexul 9i celelalte degetb pe partea posterioara a omoplatului. Framantatul se efectueaza
musculatura spre police), pana la articula\ia pe fibrele mu9chiului tdpez, pana la unghiul costovertebral. Se revine i se reia.
umarului. Se revine ?i se reia. : Daca inainte nu se brelucreaza partea posterioara a hemitoracelui drept, framantatul
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe se efectueaza 9i pe c~J de-a 9aptea Jinie (mu9chii romboidul mare :;;i romboidul mic).
hemitoracele anterior (la nivelul coastelor 5-6) cu
I
Se intercaleaza net~zirea
: I
cu doua maini 9i se trece la framantatul cu doua maini.

~ase
indexul pe partea antero-laterala a pectoralilor
i cu policele pe partea Jatero-axilara. b) Framantatul 6u doua maini (se efectueaza pe linii)
Framantatul se efectueaza pe mu9chii
Linia 1 - Mana dreJpta se pozitioneaza pe partea anterioara a articulatiei cotului, cu
pectorali, pana la mamelon, peste care se
Fig. 111.125 - Framantatul cu o mana pe partea
policele pe 9antul lateroiextern (dintre grupa de mu9chi anterioara 9i cea posterioara), iar
pa9e9te, se continua pe pectorali, pana la
anterioara a brajului (fasciculul anterior al cu indexul 9i celelalte ~egete pe 9antul latero-intern, mana stanga fiind oglinda mainii
articula\ia umarului. Se revine 9i se reia.
deltoidului) drepte. Framantatul se I efectueaza pe grupa de mu9chi anterioara a bra\ului 9i pe
Linia 3 - Mana dreapta se pozitioneaza pe fasciculul anterior al deltoidului, (cu policele pe 9an\ul dintre fascicule (care apasa in jos
partea anterioara a bratului, fixandu-1. Mana :;;i u:;;or in lateral), iar cJ indexurile pe linia anterioara a V-ului (care aduna musculatura
I
stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a ppre police), pana la art/cula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
articula\iei cotului, cu policele pe antul 1
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe hemitoracele anterior, la nivelul coastelor '
latero-extern (dintre grupa de mu9chi anterioara
!j-6, cu indexul pe p~rtea antero-laterala a pectoralilor, iar cu policele pe partea
9i cea posterioara), iar cu indexul 9i celelalte latero-axilara, mana stahga fiind oglinda mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe
degete pe ?an\ul latero-intern. Framantatul se rnu~chi! pectorali, pana J1a mamelon, peste care se pa9e9te. Se continua pe pectorali,
efectueaza pe grupa de mu9chi posterioara a pana la articulatia umaril.dui. Se revine i se reia.
bra\ului :;;i pe fasciculul posterior al deltoidului I !
(cu policele pe :;;an\ul dintre fascicule (care ! Lfn!a 3 - Mana st~nga se pozitioneaza pe partea pos\erioara a articulatiei cotului,
apasa in jos ?i w;;or in lateral), iar cu indexul pe cu policele pe :;;antul late,ro-extern (dintre grupa de mu9chi anterioara 9i cea posterioara), iar
' I
latura posterioara a V-ului (care aduna muscu- cu indt:;xul $i celelalte tjegete pe 9antul latero-intern, mana i dreapta fiind oglinda mainii
latura spre police), pana la articulatia umarului
1i:
stangi. Framantatul se efectueaza pe grupa de mu9chi posteri6ara a bratului 9i pe fasciculul
Fig. 111.126 - Framantatul cu : o mana pe ' I I
(fig. 111.126). Se revine 9i se reia. fasciculul posterior al deltoidului posteri9r al deltoidului, c policele pe 9antul dintre fascicule (care apasa in jos i u9or in
I lateral), iar cu indexurile ~e latura posterioara a V-ului (care aduna musculatura spre police),
Linia 4 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe 1
pana la articula\ia umarului. Se revine i se reia.
brat, cu indexul pe :;;an\ul dintre fasciculele I !
mijlociu 9i eel anterior, iar cu policele pe 9antul Linia 4 - Mana drea'pta se pozitioneaza pe brat, cu indexul pe :;;antul dintre fasciculul
dintre fasciculul mijlociu :;;i eel posterior. mijlociu 9i eel anterior i~r cu policele pe 9antul dintre fasciculul mijlociu i eel posterior.
Framantatul se efectueaza pe fasciculul Mana ~tanga este ogiinda mainii drepte. Framantatul se efectueaza prelucrand fasciqulul
mijlociu al deltoidului, pana la articula\ia r:nijlociu, pana la articulatia urnarului. Se revine 9i se reia.
I . ,
umarului. Se revine 9i se reia. Linia 5 - Mana sta~ga se pozitioneaza pe hemitoracele posterior 9i lateral drept, cu
Linia 5 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe indexul 1 :;;i celelalte deg1te pe omoplat, iar cu policele pe linia subaxilara mediana (in
hemitoracele drept postero-lateral, cu indexul i deschiderea acestora aflandu-se mu9chii rotundul mare 9i rotundul mic), mana dreapta
celelalte degete pe omoplat, iar cu policele pe fiind odlinda mainii stan~i. Framantatul se efectueaza pe mu9chii rotundul mare 9i mic,
linia subaxilara mediana (fig. 111.127). Framan- pan a la articulatia umarului. Se revine :;;i se reia.,
I !
tatul se efectueaza pe mu:;;chii rotundul mare 9i Linia 6 - Mana dreapta se pozitioneaza pe partea superioara a articulatiei umarului,
cu ind~xul pe partea s~perioara 9i anterioara a fibrelor trapezului, iar cu policele pe
mic, pana la articula\ia umarului. Se revine :;;i se Fig. 111.127 - Framantatul cu o miina pe partea
posterioaril a omoplatului
reia. i partea posterioara a om,oplatului (In deschiderea acestora aflandu-se fibrele superioare

368 I 1 369
- Muchia mediana
ale trapezului, supra- i subspinosul), mana stanga fiind og1\,:;-(ja mainii drepte Framan-
1
Mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza indexul pe muchia rnediana, iar mediusul,
tatul se efectueaza pe fibrele mu9chiului trapez, pana 11 unghiul costovertebral. Se pe partea posterioara. Geluirea se efectueaza pe muchie fncepand de la varful superior,
revine 9i se reia. pana pe varful inferior. Se revine i se reia.
Daca lnainte nu se prelucreaza partea posterioara a he I itoracelui drept, framantatul Se intercaleaza netezirile specifice 9i se trece la fric\iune.
se efectueaza i p~ cea de-a aptea ~inie~ _(mu9chii romboidyl_ m~re i r~mboidul .mic).
Se 1ntercaleaza netez1rea cu doua main1 91 se trece la framantatul in contrat1mp.
I 3. FRICJIUNEA
c) Framantatul In contratimp j
FriGtiunea cu unul, GU doua i GU patru degete (se efectueaza pe
Pozi\ia mainii pacientului, a mainilor maseurului, precumll 9i liniile cu limitele lor sunt cinci linii)
identice cu cele practicate la framantatul cu doua maini.
Se intercaleaza netezirile specifice 9i se trece la framan~atul sub forma de geluire.
Linia 1 - Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza ultirna falanga a indexului pe
partea ariterioars a V-ului, la nivelul varfului. Fric\iunea se efectueazs pe partea ante-
rioara a V-ului lncepand de pe varf, pana pe articula\ia umarului. Se revine i se reia.
d) Geluirea I
Linia 2 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei umarului,
Geluirea cu unul, cu doua i cu patru degete l(se efectueaza pe cinci fi\xand-o. Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneazs indexul pe an\ul dintre fasciculele
mijlociu i eel anterior, la nivelul varfului. Fric\iunea se efectueaza pe 9an\ul indicat, pe
linii) " i articulatia umarului i pe acromion (cu indexul pe partea superioara i cu mediusul pe
Linia 1 - Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza ultima falanga a indexului pe partea afiterioara), pe 9i sub clavicula (cu degetele 2 i 3, iar 4 printre coastele 1 i 2, i
partea anterioara a V-ului, la nivelul varfului. Geluirea se bfectueaza pe partea ante- 5 printre' coastele 2 i 3), pana pe stern. Se revine ;;i se reia.
rioara a V-ului Tncepand de pe vart, pana pe articulatia umarului. Se revine i se reia.
Linia 3 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a articula\iei umarului,
Linia 2 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe partea posterl'oara a articula\iei umarului, fixand-o. Mana slangs se suspends i pozi\ioneaza indexul pe an\ul dintre fasciculele
fixand-o. Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza indexul 1 pe an!ul dintre fasciculele mijlociu i eel posterior, la nivelul varfului. Frictiunea se efectueaza pe antul indicat, pe
mijlociu i eel anterior, la nivelul varfului. Geluirea se efect~eaza pe an\ul indicat, pe articula\ia umarului, pe acromion (cu indexul pe partea superioara i cu mediusul pe
articula\ia umarului i pe acromion (cu indexul pe partea su perioara i cu mediusul pe
1

partea posterioars) ;;i pe muchia superioara a omoplatului, pana pe varful superior. Se


partea anterioara), pe i sub clavicula (cu degetele 2 i 3, iai 4 printre coastele 1 i 2 i revine i se reia.
5 printre coastelele 2 i 3), pana pe stern. Se revine i se r ia.
1 Linia 4 - Mana stanga se suspenda ;;i pozi\ioneaza indexul pe partea posterioara a
Linia 3 - Mana dreapta se pozitioneaza pe partea anteribara a articula\iei' umarului, V-ului, la nivelul varfului. Fric\iunea se efectueaza pe partea posterioara a V-ului, Tnce-
fixand-o. Mana stangs se suspends i pozi\ioneaza indexul !pe 9antul dintre fasciculele pand de la varf, pana pe articula\ia umarului. Se revine i se reia.
mijlociu i eel posterior, la nivelul varfului. Geluirea se efect~eazs pe antul indicat, pe I
Linia 5 - pe muchiile omoplatului:
articula\ia umsrului, pe acromion (cu indexul pe partea superioara i cu mediusul pe
- Mi1chia axilara
partea posterioara) i pe muchia superioara a omoplatului, ~ans pe varful superior. Se
Mana stanga se suspenda deasupra articula\iei umarului i pozi\ioneaza mediusul
revine i se reia. ' I :
pe muchia axilara, iar indexul, pe partea posterioara. Fric\iunea se efectueaza pe
Linia 4 - Mana stanga se suspends 9i pozi\ioneazs indeful pe partea posterioara a muchie, :1ncepand de la articula\ia umarului, pans pe varful inferior. Se revine i se
I
V-ului, la nivelul varfului. Geluirea se efectueaza pe partea posterioars a V-ului, Yncepand re1a.
d'e la varf, pana pe articula\ia umarului. Se revine i se reia.I I
- Muchia mediana
Mank stanga se suspenda ~i pozi\ioneaza indexul pe muchia mediana, iar mediusul,
1

Linia 5 - pe muchiile omoplatului:


- Muchia axilara pe partek posterioara. Fric\iunea se efectueaza pe muchie, Yncepand de la va1iul supe-
Mana stanga se suspenda deasupra articula\iei umarului ;i pozi\ioneaza mediusul pe rior, pana pe varful inferior. Se revine i se reia.
muchia axilara, iar indexul, pe partea posterioara. Geluirea jse efectueaza pe muchie,
lncepand de la articula\ia umarului pana pe varful inferior. s~ revine i se reia. * *

370 371
i 2" GELUIREA
e MASAJUL ZONAL PE ARTICULAJIA UMARULUI I

a) Geluirea cu dJget pe deget pe


1. NETEZIREA liniile articulare !
,p rt I. -
1 ) e pa ea anterroara
Mana pacientului este pe old. Mana stanga sus\in e bra\ul pacientului
1
a) Netezirea cu degetele 2-5 de la arnbele rnaini (la nivelul articula\iei cotului, cu anlebra\ul
UOr flectat) in UOara lproiec\ie in fa\a 9i
Mainile se suspenda 9i pozi\ioneaza policele ridicat in axa articula\iei. Mana dreapta se
pe linia axilara, degetele 2-5 ale mainii drepte, suspen~a 9i pozi\ioneata 1
degetele 2 9i 3
pe partea anterioara a articula\iei, cu ultima fa- suprapuse sau alaturate ~e linia articulara, la
langa pe acromion, iar degetele mainii stangi, pe rtivelul axilei (fig. 111.129). Geluirea se efec-
partea posterioara (fig. Ill. 128). Netezirea se tlieaza 'pe linia articularal pana pe acromion.
efectueaza pe liniile articula\iei, pana pe plica Fig. 111.129 .'._ Geluirea pe linia articularii cu
Se revine i se reia. ] deget pe deget (partea anterioara)
axilara. Se revine i reia.
I
I
2) Pe partea post~rioara
b) Netezirea cu partea cubitala Mana dreapta sus\ihe bra\ul pacientului
(la nivelul articula\iei cbtului, cu antebra\ul
1) Pe partea anterioara ------- u9or fl~ctat) in u9oara 1proiec\ie in spate 9i
Mana stanga sus\ine bra\ul pacientului (la Fig. 111.128 - Netezirea cu deJetele 2-5 ale ridicat i,n axa articula\iei,! iar mana stanga se
nivelul articula\iei cotului, cu antebra\ul UOr ambelor maini I
suspenda i pozi\ioneaza degetele 2 ~i 3
flectat) in u9oara proiec\ie in fa\a 9i ridicat in axa
suprapuse pe linia articLlara, la nivelul axilei
1

articula\iei. Mana dreapta, cu partea cubitala, se pozi\ioneaza sub acromion, pe linia


(fig. 111.bo). Geluirea sJ efectueaza pe linia
articulara. Netezirea se efectueaza pe linia articulara, pana la plica axilei. Se revine ~i se reia. 1
1
articular.3, pana pe acrom ion. Se revine i se
2) Pe partea posterioara I reia. j
Mana dreapta sus\ine bra\ul pacientului (la nivelul articula\iei cotului, cu antebra\ul u9or 1
Mara pacientului re~ine pe Old.
flectat) In u9oara proiec\ie In spate 9i ridicat In axa articula\iei. Mana stanga, Icu partea Fig. 111.130 - Geluirea pe partea posterioarii a
cubitala, se pozitioneaza sub acromion, pe linia articulara. Netezirea se efectueaza pe linia l I ,articula\iei umarului
I '

articulara, pana la plica axilei. Se revine 9i se reia. I


i I
Mana pacientului revine pe 9old. b) Geluirea cu degetele 2-5 ale ambelor
1

maini pe liniile ~rticulare


I '
c) Netezirea sub forma de pieptene pe deltoid Mainile se suspe~da 9i pozi\ioneaza
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe fasciculul anterior, iar mana stanga, pe fasciculul policele pe linia axilara, [ iar degetele 2-5 ale
posterior. Netezirea se efectueaza pe fasciculele deltoidului, pana la articula\ia umarului. rrainii drepte, pe partea; anterioara a axilei i
Se revine 9i se reia. i
cl articula\iei, iar degetele] 2-5 ale main ii stangi,
,,~:
pe partea posterioara (fig. 111.131 ). Geluirea se
efectueaza pe liniile ;;irticula\iei, pana pe
acrornion. Se revine .::i s~ reia.
, 't I
Fig. 111.131 - Geluirea cu degetele 2-5 de la
I
rP ambele maini pe liniile articulare
I 373
!
372
I
c) Geluirea cu policele pe linia articulara axilara
I
Mana dreapta se suspenda $i poziiioneaza degetele 2-5 pe partea anterioara $i 4. VIBRAJllLE
superioara a articula!iei, iar policele pe partea anterioara a j axilei, iar mana stanga pe
a) Vibratiile cu degetele 2-5 ale ambelor maini
partea posterioara. Geluirea se efectueaza (concomitent c;;u ambele police) pe linia
I
articulara axilara, pans la linia medians a axilei. Se revine >'i se reia. Mana pacientului este pe 9old.
Se intercaleazs netezirile ii se trece la frictiune. ! Mainile se suspends :;;i pozi\ioneaza policele pe linia axilara, iar degetele 2-5 (ale
u1'
mainii drep!e pe partea anterioars a articula!iei) cu ultima falangs pe acromion. Vibraliile
se efectueazs pe liniile articula!iei, pana pe plica axilara. Se revine :;;i se reia.
3. FRICTIUNEA
,
i
I b) Vibratiile cu partea cubitala
a) Frictiunea cu deget pe deget pe liniile articulare I 1) Pe partea anterioara
1) Pe partea anterioara I
Mana stanga sus\ine bratul pacientului (la nivelul articula\iei cotului. cu antebra\ul
Mana stanga sus\ine bra\ul pacientului (la nivelul articula\iei cotului, cu antebra\ul u9or flectat) In u9oara proiec\ie 1n fata $i ridicat In axa articulatiei, iar mana dreapta cu
u9or flectat) in u9oara proiectie in fa\a 9i ridicat Tn axa aMticula\iei. Mana dreapts se partea cubitala se pozi\ioneaza sub extremitatea distala a acromionului. Vibra!iile se
suspenda i pozi\ioneazs degetele 2 i 3 suprapuse sau alturate pe linia articulars, la efectueazs pe linia articulara, pana pe plica axilei. Se revine 9i se reia.
nivelul axilei. Fric\iunea se efectueazs pe linia articulara, pan~ acromion. Se revine ii se 2) Pe pa1tea posterioara
reia. I ' Mana dreapta sus\ine bra\ul pacientului (la nivelul articula\iei cotului, cu antebra\ul
u:;;or flectat) In u:;;oara proiec\ie Tn spate, ridicat In axa articula\iei, iar mana stanga cu
2) Pe partea posterioara I
Mana dreapts sus\ine bra\ul pacientului (la nivelul articljlla\iei cotului, cu antebra\ul partea cubitala se pozi\ioneaza sub extremitatea distala a acromionului. Vibra\iile se
efectueaza pe linia articulars, pana pe plica axilei. Se revine :;;i se reia. Mana pacientului
u:;;or flectat) Tn u:;;oara proiec\ie In spate :;;i ridicat Tn axa ~rticulatiei. Mana stangs se
revine p~ :;;old. Se efectueaza netezirea.
suspenda ;;i pozi\ioneaza degetele 2 i 3 suprapuse sau alaturate pe linia articulara, la
nivelul axilei. Fric\iunea se efectueaza pe linia a1iiculara, pan pe acromion. Se revine :;;i
.
se re1a.
I
1
I * * *
Mana pacientului revine pe :;;old. Se i~tercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la batere.
I !
b) Frictiunea cu degetele 2-5 ale ambelor maini pe liriile articulare i
Mainile se suspends :;;i pozitioneazs policele pe linia axil~rs, degetele 2-5 ale mainii I 5. BATEREA
drepte, pe partea anterioara a axilei :;;i a articula\iei, iar deget~le 2-5 ale mainii stang_i, pe
Mana pacientului este pe :;;old.
partea posterioars. Fric\iunea se efectueazs pe liniile articulcitiei, pans pe acromion. Se I

revine 9i se reia. I Baterea se efectueaza:


1

- pe deltoid, pe pectorali pana la mamelon, pe fibrele superioare ale trapezului :;;i pe


c) Frictiunea cu policele pe linia articulara axilara omoplat J_ cu csu:;;ul :;;i cu partea cubitals;
I - pe 'deltoid - cu pumnul;
Mana dreapts se suspenda :;;i pozi\ioneazi3 degetele Z-5 pe partea anterioars :;;i
- pe :toata regiunea - sub forma de ciupitura.
superioara a articula\iei, cu policele pe partea anterioara a '1axilei, iar rnana stangs pe
Se intercaleaza netezirea cu mainile :;;i se trece la vibra\ii.
partea posterioara. Fric\iunea se efectueaza (concomitent cu ,ambele police) pe linia arti-
culara axilara, pana la linia mediana a axilei. Se revine 9i s~ reia.
Se intercaleaza netezirea 9i se trece la vibratii. 6. VIBRATllLE
a) Vibratiile cu o mana (se efectueaza pe doua linii)
Linia 1 - Mana stanga fixeaza bra\ul. Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea ante-
rioara a articula\iei cotului, cu policele pe :;;an\ul latero-extern (dintre grupa de mu;;chi
anterioara :;;i cea posterioara), iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul latero-intern.

374 375
I
B. fVIANEVRELE COMPLEMENTARE
Vibra\iile se efectueaza pe grupa de mu:;;chi anterioara a bra\ului, pe fasciculul anterior al I
deltoidului :;;i pe articula\ia umarului, apoi pe partea anterioara a toracelui, imbracand
1. Rulatul pe brat. Mana pacientului este pe 7old.
mu:;chii pectorali. Se revine :;i se reia. I
Pe parfile anterioaKEi i posterioara.
Linia 2 - Mana dreapta fixeaza bra\ul. Mana stanga se pozi\ioneaza pe partea poste- Mana dreapta se-pozi\ioneaza pe partea anterioara a bra\ului, deasupra articu-
rioara a articula\iei cotului, cu policele pe :;;an\ul latero-extern (dintre grupa de mw,;chi latiei cotului, iar mna stanga, pe partea posterioara.
anterioara 9i cea posterioara), iar cu indexul 9i cu celelalte degete pe :;;an\ul latero-intern. Pe pa1tile /atero-in~erne i externe
Vibra\iile se efectueaza pe grupa de mu9chi posterioara a bra\ului, pe fasciculul posterior Mana dreapta se Jozi\ioneaza pe partea latero-externa a bra\ului, deasupra arti-
al deltoidului :;i pe articula\ia umarului, apoi pe omoplat, pana la varful inferior. Se revine culatiei cotului, iar ]mana stanga, pe partea latero-interna.
:;;i se reia. I

I 2. Cernutul I
b) Vibratiile cu unul, cu doua i cu patru degete (se efectueaza pe Mana dreapta se l{ozitioneaza pe partea latero-externa a bra\ului, deasupra arti-
cinci linii) !
culatiei cotului, cu begetele 2-5 pe partea anterioara, iar mana stanga, pe partea
1
latero-interna. Manevrele se efectueaza pe brat de jos Tn sus 9i de sus in jos, pe
Linia 1 - Mana dreapta se suspenda :;;i pozi\ioneaza ultima falanga a indexului tot segmentul, de bate ori este nevoie.
pe partea anterioara a V-ului, la nivelul varfului. Vibra\iile se efectueaza pe partea ante- I
rioara a V-ului, Tncepand de pe varf, pana pe articula\ia umarului. Se revine 9i se reia. 3. Tractiunile ~i tractiunile cu scuturaturi pentru articula\ia umarului 7i acromiocla-
I viculara. /
Linia 2 - Mana stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei umarului,
1 Mana stanga se pdzi\ioneaza deasupra omoplatului, iar mana dreapta, pe bra\ (la
fixand-o. Mana dreapta se suspend :;;i pozi\ioneaza indexul pe 9an\ul dintre fasciculele nivelul articula\iei dotului) :;;i efectueaza manevrele in axa articula\iei.
mijlociu :;;i eel anterior, la nivelul vrfului. Vibra\iile se efectueaza pe :;;an\ul indicat, pe Se efectueaza netezi~ea cu doua rnaini :;;i se trece la mi7cari.
articula\ia umarului 9i pe acromion (cu indexul pe partea superioara 9i cu me,diusul pe 1

partea anterioara), pe :;;i sub clavicula (cu degetele 2 :;;i 3, iar 4 pe printre coastele 1 7i 2 I
:;;i 5 printre coastele 2 :;;i 3), pana pe stern. Se revine :;i se reia. I C. !PROCEDURI COMPLEMENTARE
i
i
Linia 3 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a articula\iei 1umarului,
rixand-o. Mana stanga se suspenda :;;i pozifioneaza indexul pe :;;an\ul dintre fasciculele
mijlociu :;;i eel posterior, la nivelul varfului. Vibra\iile se efectueaza pe :;;antul ihdicat, pe I
I
1. Ml~CARI PASIVE
articula\ia umarului, pe acromion (cu indexul pe partea superioara :;;i cu mediusul pe I
partea posterioara) 7i pe mucl1ia superioara a omoplatului, pana pe varful su~erior. Se a) ~ii;;cari de abdluctie ~i adductie
revine 7i se reia. / Pozi\ia maseurului este in spatele pa-
I
Linia 4 - Mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza indexul pe partea posterioara a cientului.! '
V-ului, la nivelul varfului. Vibra\iile se efectueaza pe partea posterioara a V-ului, ~ncepand Man~ stanga se pozitioneaza deasupra
de la varf, pana la articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia. acromiohului, fixand omoplatul, iar cu mana .
dreapta :se prinde mana' pacientului de la
Linia 5 - pe muchiile omoplatului:
nivelul articula\iei cotului .!(fig. 111.132) $i se
- Muchia axi/ara I
1 efectuea;;ca mi7carile de ~bduc\ie 9i adduc-
Mana stanga se suspenda deasupra articula\iei umarului 7i pozi\ioneaza me diusul pe
\ie, pana la limita durer6asa (de cate ori
muchia axilara, iar indexul, pe partea posterioara. Vibra\iile se efectueaza p~ muchie, ! I
este nevoie).
lncepand de la articula\ia umarului, pana pe varful inferior. Se revine 7i se rei~.
1

II ''
- Muchia mediana i
i
b) l\(li~cari de proi~ctie, in fa1a i
Mana stanga se suspenda 7i pozi\ioneaza indexul pe muchia mediana, iar ~ediusul, in spatb (antepulsie ~j retropulsie) Fig. 111.132 - Mici'iri pasive din articula\ia umarului
pe partea posterioara. Vibra\iile se efectueaza pe muchie, Tncepand de la varful I superior, I I

pana pe varful inferior. Se revine 7i se reia. Mana dreapta mobilizeaza mana


Se intercaleaza netezirea cu mainile 9i se trece la manevrele ajutatoare. 1 pacientul,ui pe langa corp,i in fata :;;i Tn spate, pana la limita dureroasa.
!
376 377
c) Micari de rotatie
-
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe articula\ia cotului, cu f antebra\ul u9or flectat 9i ri-
dica bratul pacientului in axa articulara, efectuand mis;carile d,e rota\ie in fa\a 9i in spate.
I XVI. MASAJUL BRAJULU!
I
d) Mi9cari de circumductie
I
.. Delimitare anatomica a zonei bratului
Mana stanga se pozi\ioneaza pe acromion i prinde ,(cu indexul i cu policele)
indexul i mediusul pacientului. Mana dreapta se fixeaza pe' articula\ia cotului i efectu- a) fn pa rte a distala
eaza mi9carea de circumduc\ie Tn fa\a 9i Jn spate, cu o amplitudine cat mai mare, (de - de linia articula\iei cotului
cate ori este nevoie). b) Tn partea proximala
- de linia articula\iei umarului.
e) Mi9cari de mobilizare a omoplatului
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe treimea inferioara J
bratului, pe care Tl ridica Delimitare regionala
(pentru a reduce trac\iunea omoplatului). Mana stanga se pozi\ioneaza pe cutia toracica,
cu indexul sub muchia mediana a omoplatului i cu policele sub muchia axilara, i aluneca a) Tn
partea distala
Uor sub omoplat, pe care ii indeparteaza de pe cutia toracica $i Tl mobilizeaza Tn sus, Tn jos - de articula\ia pumnului
i Tn lateral. "' 1 b) Tn partea proximala
Mi9carea se repeta pana cand pacientul simte o u90ara descongestionare (prin - de centura scapulara.
decontracturarea mu~chiului subscapular). /
Prin aceasta mobilizare se realizeaza i micarile din articula\ia acromioclaviculara.
Maseurul repeta fiecare mi9care de cate ori este nevoie 1


Descriere anatomica a bratului
Oase: humerus.
2. Ml!?CARI ACTIVE
Articulatii la formarea carora paticipa osul humerus:
Maseurul indica pacientului sa efectueze aceleai micari, ajutat sau singur i, in - cu extremitatea distala la articulatia cotului, mobila, uniaxiala sau in balama;
func\ie de diagnostic, cu incarcatura sau/i cu opozi\ie exerqitata de maseur pe bra\. - cu extremitatea proximala la articula\ia umarului, mobila, pluriaxiala.
Se efectueaza netezirea cu mainile ~i se trece la masajul articula\iei umarului stang.
Mu:;;chi (vezi tabelul Ill.XVI):
Pacientul repeta micarea de cate ori este nevoie. i

11. ARTICULAJIA UMARULUI STANG


I
' !
Pentru masajul umarului stang pozi\ia pacientului este T~ 9ezut.
Pozi\ia maseurului se schimba din lateral dreapta, Tn lat~ral stanga fa\a de pacient,
c;eea ce face ca liniile prelucrate la umarul drept cu mana breapta sa fie prelucrate la
umarul st3ng cu mana stanga (i invers). Manevrele se efettueaza
I
pe acelea9i linii cu
acelea9i limite. I
I
I

378 379
w TABELUL Ill.XVI
co
0
VASCULARIZARE
MU$CHI ORI GI NE INSERJIE ACJIUNE INERVARE
Arte re Vene
A. MU$CHll GRUPE! ANTERIOARE DE PE BRAT
Bicepsul - Pe coracoida - Pe tube- - Flexer al - Nervul - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
brahial (portiunea scurta) rozitatea antebra\ului musculocutan humerala profunda, cefalica, bazilica,
- Pe tuberculul bicipitala a - Supinator al din plexul humerala brahiala mediana bazilica
subglenoidian radiusului antebra\ului brahial
(pof"\iunea lunga) ramura C5-C6
Cora co- - Pe apofiza - Pe fa\a in- - Adductor al - Nervul - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
brahial coracoida tema a hu- bra\ului musculocutan humerala profunda, cefalica, bazilica,
merusului - Flexor al ramura C6-C7 humerala brahiala mediana bazilica
bratului
Brahial - Pe jumatatea - Pe fa\a - Flexor al - Nervul - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
(anterior) '1nferioara a fe\ei anterioara antebra\ului musculocutan humerala profunda, cefalica, bazilica,
anterioare a a apofizei (din toate ramura C6 -C7 humerala brahiala mediana bazilica
humerusului coronoide pozi\iile)
B. MW;>CHll GRUPEJ POSTERIOARE DE PE BRAT
Tricepsul - Nervul radial - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
brahial ramura CrCs humerala profunda, cefalica, bazilica,
a. capatul - Pe tuberculul - Printr-un - Extensor al humerala brahiala mediana bazilica
lung scapulei tendon plat antebra\ului "
pe olecran
b. capatul - Pe fa\a poste- - Pe olecran - Extensor al
lateral rioara a hume- antebra\ului
rusului, in partea
superioara dea-
supra 9anjului .
humerusului
c. capatul - in part ea infe- - Pe olecran - Extensor al
medial rioara sub ~an\ul antebra\ului
humerusului
C. MU:;JCHIUL LATERAL
Deltoidul ... - Pe treimea __ - Pe_fa\a ~ ~Flexer.al ______ "-NervuLaxilar- - .Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
(fasciculele externa a clavi- supra- braJUIUi din plexul humeral8 profunda, cefalica, bazilica,
anterior, culei externa a - Extensor al brahial humerala brahiala mediana bazilica
mijlociu 11i - Pe acromion humerusului bra\ului ramura C5-Cs
posterior) - Pe spina scapulei - Abductor al
bratului I

-i
m
J:
z

-0 Cl
~ m
c
q "'1J
Ol
:::J ;o
0..
0
m
c r
0Q) c::
0
co ;o
3Q) )>
:::J Al
CD m
<
(ii
ro
3ru
(})

~
c
w c
OJ
...... =
d) Netezirea sub forma de pieptene pe deltoid
efectueaza pe antebra\ 9i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea posterioara a
bra\ului (cu policele pe 9an\ul latero-extern dintre grupa dk mu;;chi anterioara :;;i cea Pozi\ia mainii pacientului: pe :;;old.
posterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul /~tern-intern) :;;i pe articula\ia Mana/mainile maseurului se pozi\ioneaza la nivelul varfului V-ului deltoidian. Nete-
umarului, apoi se imbraca omoplatul. Se revine i se reia. I zirea se efectueaza pe fasciculele deltoidului, pana la articula\ia umarului. Se revine 9i se

Linia 3 - Maseuru/, cu mana dreapta, sus\ine mana p~cientului in prona(ie. Mana


reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana 9i se trece la framantatul cu o mana.
stanga se pozi\ioneaza (pe partea posterioara a articula\i~i pumnului) cu policele pe
an\ul dintre muchia anterioara a radiusului :;;i grupa de mucpi posterioara, iar cu indexul
pe an\ul dintre muchia cubitala i grupa de mu;,;chi posterioc1ra. Netezirea se efectueaza 2. FRAMANTATUL
pe antebra\, pana pe partea posterioara a articula\iei cotuluii Se revine i se reia.
a) ~ramantatul cu 0 mana (se efectueaza pe trei linii)
b) Netezirea cu mainile pe deltoid I
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana dreapta se pozi-
Pozi\ia mainii pacientului: pe :;;old. I
\ioneaza (pe partea cubitala a articula\iei pumnului) cu policele pe an\ul dintre grupele
Maseurul pozi\ioneaza mana dreapta pe tasciculul antrilor, iar mana stanga, pe
de mw;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe :;;an\ul dintre
fasciculul posterior. Netezirea se efectueaza (concomitent 1cu mainile) pe deltoid, se
grupa de mu:;;chi cubitala i muchia cubitala. Framantatul se efectueaza pe musculatura
continua, apoi, cu mana dreapta pe pectorali (pe care Ii imbraca), iar cu mana stanga pe
grupei cubitale, pana la articula\ia cotului (peste care se pa9e:;;te). Se continua pe
omoplat. I
musculatura grupei anterioare a bra\ului (cu policele pe :;;an\ul latero-extern dintre grupa
Se revine :;;i se reia. I
de mu:;;chi anterioara :;;i cea posterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe an\ul
c) Netezirea cu patru sau cu cinci degete (se ef~ctueaza pe doua linii) latero-intern), apoi pe fasciculul anterior al deltoidului, (cu policele pe :;;an\ul dintre fasci-
cule care apasa Tn jos :;;i u9or Tn lateral, iar cu indexul pe partea anterioara a V-ului,
Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sustine mana padientului in supinatie. Mana care aduna musculatura spre police), pana la articula\ia umarului :;;i pe pectorali. Se
dreapta se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele (pe articula\ia RUmnului) astfel: 1 pe :;;an\ul revine :;;i se reia.
dintre muchia radiala i grupa de mu$chi radiala, 2, 3, 4 pe :;;~n\urile dintre mu:;;chii de pe
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in u9oma prona\ie. Mana stanga
partea anterioara, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i lgrupa de mu:;;chi cubitala.
se pozi\ioneaza (pe partea radiala a articula\iei pumnului) cu policele pe :;;an\ul dintre
Netezirea se efectueaza pe antebra\ :;;i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea
grupele de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul $i cu celelalte degete pe :;;an\ul
anterioara a bra\ului (cu degetele: 1 pe :;;an\ul latero-extern dintre grupa de mu:;;chi
1

1 dintre grupa de mu;;chi posterioara :;;i cea radials. Framantatul se efectueaza pe muscu-
anterioara :;;i cea posterioara, cu 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu$chii :;;i fasciile mu:;;chiului
latura grupei radiale, pana la articula\ia cotului (peste care se pae:;;te). Se continua pe
grupei anterioare, iar 5 pe :;;an\ul latero-intern dintre grupa df mu:;;chi anterioara :;;i cea
musculatura grupei posterioare a bra\ului (cu policele pe :;;an\ul latero-extern dintre grupa
posterioara), pana pe articula\ia umarului. Se revine :;;i se reiF.
de mu:;;chi anterioara :;;i cea posterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;antul
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului in u:;;oara prona\ie. latero-intern), apoi pe fasciculul posterior al deltoidului (cu policele pe :;;an\ul dintre fasci-
Mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele (pe articyla!ia pumnului) astfel: 1 pe cule, care apasa In jos i u:;;or in lateral, i cu indexul :;;i cu celelalte degete pe partea
:;;an\ul dintre muchia radiala i grupa de mu:;;chi posterioara, 2, 3 9i 4 pe an\urile dintre latero-posterioara a V-ului, care aduna musculatura spre police), pana la articula(ia
1
mu:;;chii de pe partea posterioara, iar 5 pe :;;an\ul dintre m uchia cubitala :;;i grupa de umarului :;;i se continua pe musculaliira de pe omoplat. Se revine i se reia.
muchi posterioara. Netezirea se efectueaza pe antebra\ i! pe articula\ia cotului. Se
continua pe partea posterioara a bratului (cu degetele: 1 pel :;;antul latero-extern dintre Unia 3 - Mana stanga se pozi\ioneaza (pe partea posterioara a articula\iei pumnului)
grupa de muchi anterioara :;;i cea posterioara, 2 3 i 4 pe an\urile dintre mu:;;chii :;ii cu policele pe antul dintre muchia radiusu/ui 9i grupa de mu9chi posterioara, iar cu
fasciile mu:;;chiului grupei posterioare, iar 5 pe :;;an\ul latero-intrn dintre grupa de mu9chi indexul pe :;;an\ul dintre muchia cubitala 9i grupa de mu:;;chi posterioara. Framantatul se
anterioara 9i cea posterioara), pana pe articula\ia umarului. Se revine 9i se reia. efectueaza pe musculatura grupei posterioare de pe antebra\, pana la partea posterioara
a articula\iei cotului. Se revine i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii :;;i se trece la franiantatul cu doua
I
maini.

382 383
d) Geluirea
b) Framantatul cu doua maini (se efectueaza pe trei linii) I I
yeluirea cu patru sau cu cinci degete (se efeptueaza pe doua linii)
slang~ supinati~.
Pozitia mainii pacientului: pe coapsa, fn supinatie.
Linfa 1 - Mana sustine mana pacientului In Mana dreapta se suspenda
1

Unia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza (pe partea cubitala a articulaiieiI pumnului)


cu policele pe ;;antul dintre grupele de rnw;>chi de pe partea anterioara, iar cu indexul ;;i 9i .pozi\ioneaza degetele ~e articula\ia pumnului astfel: 1 pe ;;an\ul dintre muchia radial.a $i
cu celelalte degete pe ;;antul dintre grupa de mu;;chi cubitala ;;i muchia cubit ~1a), mana
stanga fiind oglinda rnainii drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura grupei
1 grupa tje mu;;chi radiala.12. 3 $i 4 pe ;;anturile dintre mu9chii de pe partea anterioara, iar
5 pe $an\ul dintre rnuchia cubitala ;;i grupa de mu9chi cubitala. Geluirea se efectueaza
cubitale, pana la articulatia cotului (peste care se pa;;e;;te). Se continua pe rr/usculatura pe ant~brat $i pe articJia\ia cotului. Se continua pe partea anterioara a bratului (cu
degetel(: 1 pe !?an\ul lat~ro-extern dintre grupa de mu;;chi anterioara ;;i cea posterioara,
grupei anterioare a bra\ului (cu policele pe ;;an\ul latero-extern dintre grupa de rnu$chi ante-
1
rioara $i cea posterioara, iar cu indexurile $i cu celelalte degete pe $an\ul latero-intern),
1
2, 3 $i pe $an\urile dintte mu9chii $i fasciile mu;;chiului grupei anterioare, iar 5 pe $an\ul
latero-i~tern dintre grupJ de mu9chi anterioara $i cea posterioara), pana pe articula\ia
apoi pe fasciculul anterior al deltoidului (cu policele pe !?an\ul dintre fascicule bare apasa
umarului i, apoi, pe spJtiiie intercostale ale toracelui anterior. Se revine $i se reia.
in jos $i u9or in lateral, iar cu indexul $i cu celelalte degete pe partea anterioa~a a V-ului, I !

care aduna rnusculatura spre police), pana la articulatia umarului $i se cbntinua pe Lin{a 2 - Mana dreal!Jta sus\ine mana pacientului in u;;oara prona\ie. Mana stanga se
pectorali. Se revine '?i se reia. I suspenpa ;;i pozi\ionea:ia degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe !?an\ul dintre
muchial radiala $i grupa ~e mu9chi posterioara, 2, 3 4 pe 9an\urile dintre mu9chii de pe
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza (pe partea radiala a articula\iei purnnului) cu partea posterioara, iar 5 pe !?an\ul dintre rnuchia cubitala ;;i grupa de mu9chi posterioara.
indexul pe ;;an\ul dintre grupele de mu9chi de pe partea anterioara, iar cu ~olicele pe Geluirea se efectueaza I pe antebra\ $i pe .articulatia cotului. Se continua pe partea
;;an\ul dintre grupa de mu;;chi radials ;;i muchia radials, mana stanga fiind oglinda mainii posterioara a bra\ului (du degetele: 1 pe 9an\ul latero-extern dintre grupa de rnw;;chi
drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura grupei radiale, pana la' articula\ia anterio~ra $i cea posteribara, 2, 3 $i 4 pe ;;an\urile dintre mu;;chii ;;i fasciile mu$chiului
cotului (peste care se pa9e$le). Se continua, prin rotirea mainilor, pe muscula,tura grupei grupei posterioare, iar 5 /pe !?an\ul latero-intern dintre grupa de mu;;chi anterioara $i cea
posterioare a bra\ului (cu policele pe $an\ul latero-extern dintre grupa de mu;;chi ante- posterioara), pana pe articula\ia umarului $i apoi pe omoplat. Se revine $i se reia.

V-~I
rioara !?i cea posterioara, iar cu indexurile ;>i cu celelalte degete pe ;>antul lat,ero-intern),
apoi pe fasciculul posterior al deltoidului (cu policele pe ;;an\ul dintre fasciculele delto- Geluirea pe 9i pe 9anturile dintre fasciculele deltoidului se efec-
idului, care apasa in jos ;;i u;;or in lateral, iar cu indexurile ;;i cu celelalte ldegete pe tueaza pe trei Hnii
partea posterioara a V-ului, care aduna musculatura spre police), pana la articula\ia : I
Pozi\ia mainii pacienrului: pe $Old.
urnarului ;;i se continua pe musculatura de pe omoplat. Se revine ;;i se reia. I
Linia 1 - Mana dreapta/stanga se suspen"'da $i pozi\ioneaza degetele 2 $i 3 fixate la
Linia 3 - Mana pacientului este pe coapsa, in prona\ie. Mana dreapta se pozi!io-
1 Varful V-ului. Geluirea se efectueaza pe latura posterioara a V-ului deltoidian, pana pe
neaza (pe partea posterioara a articula\iei pumnului pacientului) cu indexui pe $an\ul articula\ia umarului. Se rJvine !?i reia.
1
dintre muchia radiusului $i grupa de mu$chi posterioara, iar cu policele pe ;;an\ul dintre
Linia 2 - Mana dreabta se suspenda ;;i pozi\ioneaza degetele 2 9i 3 pe varful V-ului
muchia cubitala $i grupa de mu$chi posterioara. Mana stanga este oglinda mainii drepte.
deltoidian. Geluirea se bfectueaza pe latura anterioara a V-ului, pana pe articula\ia
Framantatul se efectueaza pe musculatura grupei posterioare de pe antebr~\. pana la
umarului. Se revine ;;i sJ reia.
partea posterioara a articula\iei cotului. Se revine $i se reia. 1

Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii $i se trece la framantatul in Linia 3 - Mana drekpta se suspenda i pozi\ioneaza degetul 2 pe ;;an\ul dintre
contratimp. I
fasciculul mijlociu ;;i eel ~osterior, iar degetul 3, pe $an\ul dintre fasciculul mijlociu ;;i eel
I anterior. Geluirea se efettueaza pe $an\urile indicate, pana pe articula\ia umarului. Se
!

c) Framantatul in contratimp rev1ne $1 se re1a. '


i
Se intercaleaza netebrile specifice i se trece la fric\iune.
Pozi\ia mainii pacientului, a maseurului $i a mainilor acestuia, precum 9i liniile cu
limitele !or sunt identice cu cele practicate la framantatul cu doua maini. i I
Se intercaleaza netezirile specifice $i se trece la framantatul sub forma qe
geluire.
I
I
I
384 I 385
~1

I
I
3. FRICJIUNEA I 4. BATEREA
1 t:
I

a) Frictiunea cu patru sau cu cinci degete (se Jtectueaza pe d oua linii) ~L~ Pozi\ia mainii pacientului: pe 9old sau intinsa, sus\inuta de mana stanga/dreapta a
: I
maseurului:
Unia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului In ~upina\ie. I
Mana dreapta se
suspenda ;;;i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului ast\el: 1 pe ;;;an\ul dintre muchia Baterea se efectueaza:
radiala ;;;i grupa de mu;;;chi radiala, 2, 3, 4 pe ;;;an\urile dintre mu;;;chii de 'pe partea - pe par(ile anterioara ;;;i posteriora a antebra\ului ;;;i a bra\ului (pa;;;ind peste articu-
I
anterioara, iar 5 pe ;;;an\ul dintre muchia cubitala ;;;i grupa de mu;;;chi cubitala. Fric\iunea la\ia cotului) - cu cau;;;ul, cu partea cubitala ;;;i sub forma de ciupitura;
se efectueaza pe antebrat ;;;i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea anterioara a - pe deltoid - cu pumnul.
bra\ului (cu degetele: 1 pe ;;;an\ul latero-extern dintre grupa ide mu;;;chi anterioara ;;;i cea Se intercaleaza netezirea cu o mana ;;;i se trece la vibra\ii.
posterioara, 2, 3, 4 pe ;;;an\urile dintre mu;;;chii ;;;i fasciite mu~chiului grupei anterioare, iar
5 pe :;;an\ul latero-intern dintre grupa de mu:;;chi anterioara ~i cea posterioara), pana pe
articula\ia umarului, apoi pe spa\iile intercostale ale toracelui ahterior. Se revine ;;;i se reia. 5. VIBRAJllLE
I
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in u:;;oara pronajie. Mana stanga se
I a) Vibratiile cu o mana se efectueaza pe trei linii
suspenda ;;;i pozi\ioneaza degetele pe articulatia pumnului astfel: 1 pe :;;an\ul dintre
muchia radials ;;;i grupa de mu;;;chi posterioara, 2, 3 ;;;i 4 pe ;;;bnturile dintre mu:;;chii de pe Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului ln supinat1e. Mana dreapta se po-
partea posterioara, iar 5 pe :;;an\urile dintre muchia cubital~ ;;;i grupa de mu:;;chi poste- zi\ioneaza pe partea cubitala a articula\iei pumnului, cu policele pe ;;;an\ul dintre grupele
rioara. Fric\iunea se efectueaza pe antebra\ :;;i pe articula\ia cbtului. Se continua pe partea de rnu;;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul ;;;i cu celelalte degete pe ;;;antul dintre
posterioara a bra\ului (cu degetele: 1 pe ;;;antul latero-extkrn dintre grupa de mu;;;chi grupa de mu;;;chi cubitala ;;;i muchia cubitala. Vibra\iile se efectueaza pe antebrat ;;;i pe
anterioara ;;;i cea posterioara, 2, 3 9i 4 pe ;;;anturile dintre rliu;;;chii ;;;i fasciile mu;;;chiului articula\ia cotului. Se continua pe musculatura grupei anterioare a bra\ului (cu policele pe
grupei posterioare, iar 5 pe ~an\ul latero-intern dintre grupa jde mu~chi anterioara ~i cea ;;;an\ul latero-extern dintre grupele de mu9chi anterioara 9i cea posterioara, iar cu indexul
posterioara), pana pe articulatia umarului ;;;i apoi pe omoplat. Se revine ;;;i se reia. ;;;i cu celelalte degete pe ;;;antul latero-intern), pe fasciculul anterior al deltoidului ;;;i pe
I articulatia umarului, apoi pe mu;;;chii pectorali. Se revine ;;;i se reia.
b) Frictiunea pe V-ul ~i pe ~anturilH dintre fasciculele deltoidului se
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului ln u;;;oara prona\ie. Mana stanga se
efectueaza pe trei linii [ pozi\ioneaza pe partea radiala a articulatiei pumnului, cu policele pe :;;an\ul dintre grupele
Unia 1 - Mana pacientului este pe ;;;old.. Mana dreJpta/stanga se suspenda ;;;i de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe ;;;an\ul dintre
pozi\ioneaza degetele 2 ;;;i 3 fixate la varful V-ului. Fric\iun ea se efectueaza pe latura
1 grupele de mu;;;chi posterioara :;;i cea radiala. Vibra\iile se efectueaza pe antebra\ i pe
posterioara a V-ului deltoidian, pan a pe articula\ia umarului. ISe revine ;;;i se reia. articula\ia cotului. Se continua pe rnusculatura grupei posterioare a bra\ului (cu policele
pe :;;an\ul latero-extern dintre grupa de mu9chi anterioara 9i cea posterioara, iar cu
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda ;;;i pozi\ioneaza deetele 2 ;;;i 3 pe varful V-ului indexul i cu celelalte degete pe ;;;an\ul latero-intern), pe fasciculul posterior al deltoidului
deltoidian. Fric\iunea se efectueaza pe latura anterioara a V-ului, pana pe articula\ia ;;;i pe articula\ia umarului, apoi se imbraca omoplatul. Se revine ;;;i se reia.
umarului. Se revine ;;;i se reia. I
Linia 3 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului ln u;;;oara pronajie. Mana stanga se
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda ;;;i pozi\ioneazal degetul 2 pe ;;;an\ul dintre pozijioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe an\ul dintre
fasciculul mijlociu :;;i eel posterior, iar degetul 3, pe ;;;antul dirtre fasciculul mijlociu ;;;i eel muchia radiusului :;;i grupa de mu;;;chi posterioara, iar cu indexul pe ;;;an\ul dintre muchia
anterior. Pe ;;;an\urile indicate fric\iunea se efectueaza pan~ pe articula\ia umarului. Se cubitala ;;;i grupa de mu;;;chi posterioara. Vibra\iile se efectueaza pe antebra\, pana pe
revine i;;i se reia. I partea posterioara a articula\iei cotului. Se revine ;;;i se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice ;;;i se trece la baterej
b) Vibratiile cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii)
I
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului Tn supina\ie. Mana dreapta se
suspenda ;;;i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului as!fel: 1 pe ;;;an\ul dintre
muchia radiala ;;;i grupa de mu:;;chi radiala, 2, 3, 4 pe ;;;an\urile dintre mu9chii de pe
J1'
386 387
I
I ,
padea aolecioac, iac 5 pe ,aolol diohe mochia cobila!O ,; gcopa da muJi cubilala 2.I Cernutul. Ma~a dreapta se pozi\ioneaza pe partea latero-anterioara a
Vibra\iile se efectueaza pe antebrat i pe articulatia cotului. Se continua de bra\ (cu antebra\ului (deasupra ;:Jrticula\iei pumnului) cu degetele 1-5 pe partea anterioara, iar
degetele: 1 pe 9an\ul latero-extern dintre grupa de mu9chi anterioara 9i cea ~osterioara, mana ~tanga, pe partea ilatero-posterioara. .
2 3, 4 pe an\urile dintre muchii i fasciile mu9chiului grupei anterioare, iar Q pe an\ul Mpnevrele se efectueaza pe antebra! i bra\.de jos Tn sus :;;i de sus in jos de cate
latero-intern dinfre grupa de mu9chi anterioara 9i cea posterioara) ;;i pei articula\ia ori este nevoie. I
umarului, apoi pe spa\iile intercostale de pe toracele anterior. Se revine ;;i se reia. 3. ~ractiunile ?i trahtiunile cu scuturaturi pentru articula\ia umar~lui
i a cotului.
Linia 2 - Mana dreapta susUne mana pacientului in u;;oara prona\ie. ManJ stanga se Mana stanga se pbzi\ioneaza pe omoplat, iar cu mana dreapta se prinde mana
' pacientului i se efectuekza manevrele in axa articulatiilor.
suspenda !?i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe $~n\ul dintre
muchia radiala i grupa de muchi posterioara, 2, 3 i 4 pe an\urile dintre muchii de pe Se efectueaza nef ezirea cu o rnana i se trece la micari.
partea posterioara, iar 5 pe an\ul dintre muchia cubitala !?i grupa de muchi posterioara.
Vibra\iile se efectueaza pe antebra\ ;;i pe articulatia cotului. Se continua ] pe partea
posterioara a bra\ului (cu degetele: 1 pe antul latero-extern dintre grupa de muchi
c.1 PROCEDURI COMPLEMENTARE
anterioara i cea posterioara, 2, 3 i 4 pe anturile dintre muchii i fasciile ;muchiului I
grupei posterioare, iar 5 pe an\ul latero-intern dintre grupa de muchi anterioara i cea I 1. Ml~CARI PASIVE
posterioara) ;;i pe articula\ia umarului, apoi pe omoplat. Se revine ;;i se reia. I '
'
I
I "
P

I fi>entru articulafia cotului


c) Vibratiile pe V-ul i?i pe l?anturile dintre fasciculele delto!dului se
Pozi\ia maseurului: ir lateral dreapta fata de pacient.
efectueaza pe trei linii i
a) Flexia antebratullri pe brat
Pozi\ia mainii pacientului: pe Old. I . Mana stanga fixeaza bra\ul. Mana dreapta prinde partea dorsala a articula\iei pumnului i
Linia 1 - Mana dreapta/stanga se suspenda i pozitioneaza degetele 2 i 3 pe varful flecteaza antebratul pe brkt, Jent i progresiv, apoi ii readuce la pozi\ia initiala.
V-ului deltoidian. Vibra\iile se efectueaza pe latura posterioara a V-ului, pana pe articu- b) Extensia antebra:tului pe brat
latia umarului. Se revine 9i se reia. Mana stanga fixeaza bratul. Mana dreapta prinde partea anterioara a articulatiei
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetele 2 ;;i 3 pe varful V-ului pumnului i efectueaza btensia antebra\ului pe brat, lent i progresiv, pana la limita
deltoidian. Vibra\iile se efectueaza pe latura anterioara a V-ului, pana pe' articula\ia dureroasa. Se revine la ~ozi\ia ini\iala.
umarului. Se revine i se reia. !
R,en J. -
t ru a rt1cu I a~ta urnaru I Lii.
Linia 3 - Mana dreapta se suspenda ;;i pozi\ioneaza degetul 2 pe :;;an\ul dintre Po~i\ia maseurului: inj spatele pacientului.
fasciculul mijlociu i eel posterior, iar degetul 3 pe an\ul dintre fasciculul mijlociu i eel
a) Mi~cari de abdudtie ?i adductie
anterior. Vibra\iile se efectueaza pe an\urile indicate, pana pe articula\ia umarului. Se Mana stanga fixeaza lomoplatul. Mana dreapta prinde articula\ia cotului r;;i efectueaza
revine i se reia. I
micarile de abduc\ie ;;i adduc\ie, pana la limita dureroasa.
1

Se intercaleaza netezirea cu o mana ;;i se trece la manevrele ajutatoare.


I b) Mi~cari
de proieJtie, in fata i in spate (antepulsie ~i
retropulsie)
Mana pacientului se ~obilizeaza in fa\a i In spate, pana la limita dureroasa.
B. MANEVRELE COMPLEMENTARE
c) Mi~cari de rotatiJ
Mana stanga fixeaza in continuare omoplatul. Mana dreapta se pozi\ioneaza pe
1. Rulatul. Mana pacientului este pe Old. articula\ia cotului (cu antebra\ul ur;;or flectat pe bra!), ridica bra\ul pacientului in axa
Pe parfile anterioare :;i posterioare
articulara r;;i efectueaza nric8ri de rotatie a bra\ului, in fa\a i in spate. .
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a antebra\ului (deasupra articu-
la\iei pumnului), iar mana stanga, pe partea posterioara. d) Mi?cari de circutductie
Pe parfile laterale Mana stanga fixeaza omoplatul cu indexul i cu policele, iar cu policele i cu indexul
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea latero-anterioara a antebra\ului (deasupra prinde indexul i mediusu/ pacientului. Mana dreapta se pozi\joneaza pe articula\ia cotului
articula\iei pumnului), iar mana stanga pe partea latero-posterioara. ! i efectueaza micarea del circumduc\ie, in fata i in spate, cu o amplitudine cat mai mare.

388 389
e) Mobilizarea omoplatului
Mana dreapta prinde treimea inferioara a bra\ului, pe care 11 ridica (pentru a reduce
trac\iunea omoplatului). Mana stanga se pozi\ioneaza pe cufia toracica, cu indexul sub
muchia mediana a omoplatului, iar cu policele sub muchia ~xilara :;;i aluneca u:;;or sub
omoplat, Tndepartandu-1 de cutia toracica :;;i mobilizandu-1 Th sus, Tn jos :;;i in lateral. XVII. MASAJUL ARTICULAJIEI COTULUI
1
Mi9carea se repeta pana cand pacientul simte o u9oara des congestionare, prin decon-
tracturarea mu9chiului subscapular. i
Prin aceasta mobilizare se realizeaza 9i mi:;;carile din articula\ia acromioclaviculara. '" Delimitare anatomica a zonei articulatiei cotului
Maseurul repeta fiecare mi9care de cate ori este nevoie.i
a) .Tn partea distala
- de extremitatea proximala a osului cubitus
2. M~ARI ACTIVE b) Tn partea proximala
- de extremitatea distala a osului humerus.
Maseurul indica pacientului sa efectueze acelea9i mi:;;dri ajutat sau singur 9i. In
1
functie de diagnostic, cu Tncarcatura sau/9i cu opozi\ie la mi9 care.
Pacientul repeta fiecare mi9care de cate ori este nevoie.: ~ Delimitare regionala pentru zona articulatiei cotului
Se efectueaza netezirea cu o mana 9i se trece la masajLil bra\ului stang.
a) fn pa rte a distal a
- de articula\ia pumnului
II. BRATUL STANG b) fn partea proximala
- de articulatia umarului.
Pentru masajul bratului slang pozi\ia pacientului este identica cu cea de la masajul
bra\ului drept.
Descriere anatomica a articulatiei cotului
Pozi\ia maseurului se schimba din partea laterala dreapta, In partea laterala stanga,
ceea ce face ca liniile prelucrate la bra\ul drept cu mana dreapta sa fie prelucrate la Oasele care participa la formarea articula\iei:
bra\ul slang cu mana stanga (:;>i invers). Manevrele se efedueaza pe acelea~;;i linii cu
- humerus cu extremitatea distala;
acelea9i limite. - cubitus cu extremitatea proximala.

Articula!ii:
- articulajia cotului (humeroulnara): mobi\a, uniaxiala sau In balama;
- articula\ia radioulnara, mobila, uniaxiala (care se afla in partea inferioara a articula-
\iei cotului, din care se efectueaza mi:;;carile de prona\ie 9i supinatie ale antebratului);

Mu~chii care mobilizeaza segmentul din articulaJia cotului (antebra\ul) (vezi tabelul
&

Ill.XVII):

391
390
i

~f.
ORDINBA ~I TEHNICA DE PRELUCRARE
; i!2(]) J{lj. J(U i!2w )cu. iro iti . I
).( ~
ro )cu- im G3 100 1(\J
UJ (.) u (/) u u
ro = =
(/) u u (/) u u i
~2~ > .E .N ~~TI ~2~ .Trata,mentul pe regiurlea articula\iilor coatelor se lncepe (prelucrand cu toate mane-
:5 Q)
c
c a> rn
- u .0
c <l> ro
- t) .0
u !(O l{lJ
c a> rn
- u .D
c
-
Q)
l ) .a
(1J

vrele masajului) pe articula\ia cotufui drept, apoi a celui slang. .


uj u !C'C 1(0 u l{U J{Q u 1m 1ro
co ~ c c c c c c c c c c c c ' I
w ::i ro ro ::i ro ro ::i rn rn ::i ro rn Pozi\ia pacientului: inldecubit dorsal, lateral (dreapta sau stanga), In decubit ventral
f:>; 0:: E '6 '6 E '6 '6 E '6 '6 E '6 'O
ro a> a> (1J Q) Q)
r.r: EE
rn <l> a>
r.r: EE r.r:
rn a> a>
EE sau In ~Jzut.
r:1 r.r: EE 1

Pozit!a maseurului: In 'ortostatism sau In i?ezut, In fa\a mainii pacientului sau In lateral.
C2
:s:::> ~
>(1)
_.92 !~ _.9:2
>(1)
C ...!!:'!
>ctl
c ' Jrt:I
Pozi\ia pacientului i?ia maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand
m )ro
Jctl I J(lJ I J(U
C
se schimba.
1

u Q) icO .:J
I
(],) (/) O>icQ:JO>UJ OJicQ:J2cn :::i: (]) cn
E Vi ro
,

CUroEU)cu ~~~~ a;]~~~ g FiecJre manevra (cu ',formele ei) se repeta de '3-5 ori, pe aceea~i linie ~i In cadrul
~
L- -

t:: - ~.~ 0 0
l'O 16 u 0.. 0
0 0 0 t:-000...u>
ro~oo..t3 ro-goa_~
~
acelora~;i1 limite (in func\ie de diagnostic).
(1J (1J 0
Q) c L.. 1ro ,ro ID c'-iroico,_ c ,_ ,ro ir:u m c: ._ 1ro 1ro (jj
t: - ,.._UJ(/)_,iro
u 1ro ro ro c ,_ Uic~~-*'~ -o ~ ~ ~ -~
- -U)Cf.l......,,rn
ro ::o ,ro ~ ~cl~ 1
<( -
. ~ ~ ~ 1cOg
o o - ro c ~ ~ g -_ ~ c~cntn - 0 ' ~ 5', ~ ::ti-.g Masajul zonal se ef~ctueaza pe articulatia cotului, manevrele pe care se pune
:::i m o o 'ro c
EE~~,~-2 EE~<nro2 accentull fiind geluirea ~ 1 i frictiunea.
EEQ303Co2
~ ~ ~ .g ~
~522~~ CO::J+-'C:OC:
0::: _cs.!::;::: ctl a: .c .S: __ c ro
ro::i--coc
0:: ..c c C\1 -'= - I
I

w El El::J roO
-
'O '
rnO
'O 1- I. ARTICULATIA COTULUI DREPT
0:: (.) .__ u >(1)
._ ~
::J '"' [l?U f.1? U !

~
' ::J ::J ' ::J
-~E~ro 3
.Q E
:J cu -2: '"'
::J ._
-
::J >(1)
._
w ~~~o._r 2: g ._ u l'-
::J 2: ::J
E
Pozi\ia pacientului: In I ~ezut.
w::J(Ub a> E a>
~ ~E~~~ ZEcU z ['? z ['? Pozi\ia maseurului: in' ortostatism, In fa\a pacientului.
!
:; :; :; ro._ ~
w A MANEVRELE PRINCIPALE
z -"S
cu rn
0 ro3.0>.- -
ro-
::J ._
o o -
::J
:::> ._ ._ rn
+J
'- ,_
"' -ro-
(lJ !.- ~ I roc (/) ['?
c
~ 0 .a c o.o o:S. 0 .0 0 .0
(.) ~ 2 a_ x Ql - - x Ql c -
a. 22
~cc~
OJ ......... 0
- c L.. ::l x c
<:( - c
u._ ro CfJ
::J
LL rot::-n. u. ro o.. "' w ro 1. NETEZIREA
,,,
ro rn a) Netezirea cu o i mana (se efectueaza pe trei linii)
w 2 (1J rn c . '
ro - ~
~
I
._ uQJ :12
~~.
'"'
2. ~ m o 0
:= J(O
u
Q) Unia1 1 - Maseurul, ~u mana stanga, sus\ine mana pacientului In supina\ie. Mana
w e~ ~ ~ -~ ~ VJ ro 0
(/)
Q)u dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala a articula\iei pumnului, cu policele pe i?an\ul
~ Q) 15 --u OJ cro rng_ 0o Q)
;
o...3Li ~ o.... 0.. ['? 0.. .I dintre gnJpele de mu~chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe
' ~
~antul dintre grupa de my~chi cubitala :;i muchia cubitala. Netezirea se efectueaza pe
cu ~ - I I ::J (J) -
antebra\ ~i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea anterioara a bra\ului (cu policele
- c
2 -~ Q) co .2 l9 a o.. ro - .Z '
w
z
l(\)

~ro ~:am 2 co .g ~ cu cu 5
Q) - ' a3 ~
"5' rn
:l e
.t:; o
}~
ro
-5 >rJ u;..
-~ pe ~an!ul latero-extern dintre grupa de mu~chi anterioara i cea posterioara, iar cu
c c _ ,E )~ ~ ~
!.- fl)
'"'
indexul i cu celelalte degete pe ~an\ul latero-intern), pana pe articula\ia umarului. Se
._ U)
(!) u a.> QJ E ro
-
::J
:::i ~ -g m [5 a_ 2, .g 2 2 C
m c -.o iro
~.g a>
.~.g -~ ~ .a
:::J
C2 0 :::J J(1J
u:e5-- .no c
::I Th t' 0)
w ..g> E
U) ,~ ~ ~~ -ffi Ec cu c revine i ,se reia. i
0
g: ~ -9;_2
OJ,! 2-,..c OJ cu ro - c: m o :J ~ Q; X
ClJ 0 u
o...Scn a.. .s 2 cu a.._;;E CL2:0~_2o_ o....c____.~.,_..

Unia 2 - Maseurul, cu mana dreapta sus\ine mana pacientului In u::,;oara pronatie.


-;::- Mana stanga se poziiioneaza pe partea radiala a articulatiei pumnului, cu policele pe
:i 3 <Ii' .(i},
~an\ul di~tre grupele de +uchi de pe partea anterioara, iar cu indexul ~i cu celelalte
:i: 'C"
::J - 0 0' -: J - +-"
0
:c"'-Q;
(.)
ur ~~ - - ::l"' :1<Um-cc:
:::> Cl) .c: rn- ~ ~ g'[ a> i: O>-- .3 t- """
u"' c t'."tl) ~"' degete pe ~antul dintre mupa de muchi radiala i cea posterioara. Netezirea se efec-
::;;: ~ c
~_o~g_~ruE
rot.l"'
_o ca~ ca "' :i :i
L....~I/) tueaza pe antebra\ 9i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea posterioara a bra\ului
-.,_ 393
392
i .
(cu policele pe an\ul latero-extern dintre grupa de muchi Jnterioara 9i cea pbsterioara, rnusculatura grupei anterioare a bra\ului (cu policele pe an\ul latero-extern dintre grupa
iar cu indexul i cu celelalte degete pe 9antul latero-intern), pana pe articulatia umarului. de muchi anterioara i cea posterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe :;;antul
Se revine 9i se reia. I latero-intern) i pe fasciculul anterioar al deltoidului, (cu policele pe an\ul dintre fascicule
care apasa in JOS :;;i u9or in lateral, iar cu indexul ;;i cu celelalte degete pe partea
Linia 3 - Maseurul, cu mana dreapta sustine mana pbcientului in prona\ie. Mana anterioata a V-ului, care aduna musculatura spre police), pana la articula\ia umarului. Se
stanga se pozitioneaza pe partea posterioara a articulatiJi pumnului, cu policele pe revine i se reia.
an\ul dintre grupa de mu9chi radiala i cea posterioara, ia~ cu indexul pe antul dintre
muchia cubitala 9i grupa de mu9chi posterioara. Netezirea ~e efectueaza pe antebrat i Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului In u;;oara prona\ie. Mana stanga se
pe articula\ia cotului. Se revine 9i se reia. I pozi\ioneaza pe partea radiala a articulajiei pumnului, cu policele pe ;;an\ul dintre gru-
i pele de 'mu9chi de pe partea anterioara, iar cu indexul ;;i cu celelalte degete pe ;;an\ul
I
b) Netezirea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii) dintre grupa de mu:;;chi radiala :;;i muchia radiala. Framantatul se efectueaza pe muscu-
I latura grupei radiale, pana la articula\ia cotului, peste care se pa9e9te. Se continua pe
Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana pa cientului in supina\ie. Mana
1
musculatura grupei posterioare a bra\ului (cu policele pe an\ul latero-extern dintre grupa
dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articulatia lpumnului astfel: 1 pe ;;an\t.JI de mu:;;chi anterioara :;;i cea posterioara, iar cu indexul ;;i cu celelalte degete pe an\ul
dintre rnuchia radiala ;;i grupa de mu;;chi radiala, 2, 3, 4 I pe ;;an\urile dintre mu;;chii latero-intern), apoi pe fasciculul posterioar al deltoidului, (cu policele pe :;;an\ul dintre fas-
grupelor anterioare, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala ~i grupa de muchi cubitala. cicule care apasa in jos $i UOf in lateral, iar CU indexul i CU celelalte degete pe partea
Netezirea se efectueaza pe antebrat i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea posterioara a V-ului, care aduna musculatura spre police), pana la articula\ia umarului.
anterioara a bra\ului cu degetele astfel: 1 pe :;;an\ul latero-e~tern dintre grupa de mu:;;d1i Se revine ;;i se reia.
anterioara ;;i cea posterioara, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre rrlu:;;chii i fasciile mu:;;chiului
Linia 3 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului In prona\ie, mana stanga se po-
grupei anterioare, iar 5 pe :;;an\ul latero-intern dintre grupa pe muchi anterioara :;;i cea
zi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe :;;an\ul dintre
posterioara, pana pe articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia. muchia radiala i grupa de mu9chi posterioara, iar cu indexul ;;i cu celelalte degete pe
I
I
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana papientului In uoara prona\ie. 9an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu9chi posterioara. Framantatul se efectueaza
Mana stanga se suspenda :;;i pozitioneaza degetele pe artidula\ia pumnului astfel: 1 pe pe fT\USCulatura grupei posterioare de pe antebrat, pana la articula\ia cotului. Se revine
:;;an\ul dintre muchia radiala :;;i grupa de mu:;;chi posterioad,I 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre 9i se reia.
mu:;;chii grupei posterioare, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia ~ubitala :;;i grupa de mu.:;;chi Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii ;;i se trece la framantatul cu doua
posterioara. Netezirea se efectueaza pe antebra\ :;;i pe articyla\ia cotului. Se continua pe maini.
partea posterioara a bratului (cu degetele: 1 pe ;;an\ul latero-extern dintre grupa de
mu:;;chi anterioara :;;i cea posterioara, 2, 3 ;;i 4 pe :;;an\urile dintre muchii i fasciile b) Framantatul cu doua maini (se efectueaza pe trei linii)
mu;;chiului grupei posterioare, iar 5 pe :;;an\ul latero-intetn~ dintre grupa de mu:;;chi Pozi(ia maseurului: lateral fa\a de pacient.
anterioara :;;i cea posterioara), pana pe articula\ia umarului. Se revine ;;i se reia. Pozi\ia mainii pacientului: pe Old sau pe coapsa, in supina\ie.
I

fra~antatul
Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala a articula\iei pumnului, cu
Se intercaleaza netezirea cu o mana ;;i se trece la cu o mana. policele pe :;;an\ul dintre grupele de mu;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul ;;i cu
i! celelalte degete pe :;;an\ul dintre grupa de mu;;chi cubitala :;;i muchia cubitala, mana stanga
fiind oglinda mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura grupei cubitale,
2. FRAMANTATUL pana la articulatia cotului peste care se pae;;te. Se continua pe musculatura grupei
anterioare a bra\ului (cu policele pe an\ul latero-extern dintre grupa de mu;;chi ante-
a) Framantatul cu o mana (se efectueaza pe itrei linii) rioara :;;i cea posterioara, iar cu indexurile i cu celelalte degete pe an\ul latero-intern) :;;i
!
Linia 1 - Mana stanga sustine mana pacientului in ~upina\ie. Mana dreapta se pe fasciculul anterior al deltoidului (cu policele pe ;;an\ul dintre fascicule care apasa Tn
pozi\ioneaza pe partea cubitala a articulatiei pumnului, ell policele pe ;;an\ul dintre jos i u;;or in lateral, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe partea anterioara a V-ului,
grupele de muchi de pe partea anterioara, iar cu indexul $i tu celelalte degete pe 9an(ul care aduna musculatura spre police), pana la articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
dintre grupa de mu;;chi cubitala i muchia cubitala. Framantatul se efectueaza pe muscu- Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea radiala a articula\iei pumnului, cu
latura grupei cubitale, pana la articula\ia cotului, peste care lse pa;;e9te. Se continua pe policele pe an\ul dintre grupa de mu9chi radiala :;;i muchia radiala, iar cu indexul pe
I

394 395
"''
I
I I
?antul dintre grupele de mu9chi de pe partea anterioara, mana stanga fiind ogli~da mainii grupei p7sterioare, iar 5 pe :;;an\ul latEiro-intern dintre grupa de mu:;;chi anterioara :;;i cea
drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura grupei radiale, pana la articula\ia cotului, posterioara), pana pe artiulatia umarului. Se revine ?i se reia.
peste care se pa9e9te. Se continua prin rotirea mainilor pe musculatura grupei poste- Se intercaleaza net~zirile specifice ;;i se trece la fric\iune.
rioare a bra\ului (cu policele pe ;;an\ul latero-extern dintre grupa de mu;;chi anlerioara ;;i I I
I
cea posterioara, iar cu indexurile i cu celelalte degete pe ;;an\ul latero-intern), apoi pe fas-
ciculul posterior al deltoidului (cu indexurile pe 9an\ul dintre fascicule care apasa in jos 9i I 3. FRICJIUNEA
u9or in lateral, iar cu policele i cu celelalte degete pe partea posterioara a V~ului, care , I
aduna musculatura spre indexuri), pana la articula\ia umarului. Se revine ;;i se reia. Frictiunea cu patlu sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii)
Linia 3 - Mana pacientului este pe coapsa, in prona\ie. Mana dreapta sei pozi- \io- Linia 1 - Mana stanga sus\ine rnana pacientului in supina\ie. Mana dreapta se
neaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe :;;an\ul dint~e muchia suspenda 9i pozi\ioneaz~ degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe 9an\ul dintre
cubitala :;;i grupa de mu:;;chi posterioara, iar cu indexul 9i cu celelalte degete ;pe 9an\ul muchia radiala :;;i grupa tje mu:;;chi radiala, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mw;;chii grupelor
dintre muchia radiala i grupa de mu9chi posterioara, mana stanga fiind oglirida mainii a~terioare, iar 5 pe :;;an\u( dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi cubitala. Frictiunea
drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura grupei posterioare de pe: antebr.a\, se efectueaza pe antebra\ :;;i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea anterioara a
pana la articula\ia cotului. Se revine 9i se reia. bra\ului (cu degetele: 1 p~ ;;an\ul latero-extern<dintre grupa de mu:;;chi anterioara i;i cea
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii 9i se trece la fram~ntatul in piilsteriowa, 2, 3, 4 pe 9a~\urile dintre mu:;;chii :;;i fasciile mu:;;chiului grupei anterioare, iar
contratimp. 5 'pe :;;an\ul latero-intern dintre grupa de mu9chi anterioara 9i cea posterioara), pana pe
articula\ia umarului. Se r~vine :;;i se reia.
c) Framantatul in contratimp Linia 2 - Mana dreapia sus\ine mana pacientului in u:;;oara prona\ie. Mana stanga se
suspenda :;;i pozi\ioneaz~ dege!ele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe 9an\ul dintre
Pozi\ia mainii pacientului, a maseurului ;;i a mainilor acestuia, precum 9i liniile cu 1
muchia radiala 9i grupa d~ mu:;;chi posterioara, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu:;;chii grupei
limitele !or sunt identice cu cele practicate la framantatul cu doua maini. '
posterioare, iar 5 pe :;;ap\ul dintre rnuchia cubitala 9i grupa de mu;;chi posterioara.
Maseurul revine la pozi\ia anterioara. I Friqiune~ se efectueaza I pe antebra\ f?i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea
' I
Se intercaleaza netezirile specifice ~i se trece la framantatul sub forma de geluire. posterioara a bra\ului (cy degetele: 1 pe :;;an\ul latero-extern dintre grupa de mu;;chi
!
i anterioara :;;i cea posterio ara, 2, 3 :;;i 4 pe :;;an\urile dintre mu9chii ?i fasciile mu:;;chiului
d) Geluirea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe do.ua linii) 1
grupei posterioare, iar 5 pe 9an\ul latero-intern dintre grupa de mu:;;chi anterioara 9i cea
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana dreapta se posterioara), pana pe artidula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
I
suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe ;;an\ul dintre 1

muchia radiala i grupa de mu9chi radiala, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu9chii grupel or * * *


anterioare, iar 5 pe ;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi cubitala.! Geluirea
se efectueaza pe antebra\ :;;i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea anierioara' a I
bra\ului (cu degetele: 1 pe 9an\ul latero-extern dintre grupa de mu9chi anterioara :;;i cea MASAJUL ZONAL PE ARTICULATIA COTULUI
I ,
posterioara, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu:;;chii :;;i fasciile mu9chiului grupei anterioare, iar
i -
5 pe :;;an\ul latero-intern dintre g~upa de mu9chi anterioara :;;i cea posterioara), pana pe A) PE PARTEA ANTERIOARA A LINIEI ARTICULATIEI COTULUI
articula\ia umarului. Se revine ?i se reia. .
Linia 2 - Mana dreapta sustine mana pacientului in u:;;oara prona\ie. Mana stanga se 1. INETEZIREA
suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe 9an\ul dintre
muchia radiala i grupa de mu:;;chi posterioara, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu:;;chii grupei
posterioare, iar 5 pe 9an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu;;chi posterioara.
Netezirea cu partea ~ubitala pe iinia articulatiei
Geluirea se efectueaza pe antebrat :;;i pe articula\ia cotului. Se continua pe partJa Pozi\ia maseurului: laleral dreapta fa\a de pacient.
posterioara a bra\ului (cu degetele: 1 pe an\ul latero-extern dintre grupa de mu9chi Mana dreapta prinde Jartea posterioara a articula\iei pumnului 9i flecteaza u:;;or ante-
anterioara :;;i cea posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe :;;anturile dintre mu9chii :;;i fasciile 111u:;;chiului bra\ul pe brat (aproximat'.iv 45). Mana stanga, cu partea cubitala, se pozi\ioneaza pe
I
396 I 397
partea latero-interna a articula\iei cotului (fig. 2. GELUIREA
II 1.137). Netezirea se efectueaza pe linia arti-
culara, Tncepand de pe partea latero-interna, Cu degete!e 2-5 Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetele (2, 3, 4, 5) pe
pana pe partea latero-externa. Se revine i treimea superioara a antebra\ului. Geluirea se efectueaza printre tendoane :;;i liga-
se reia. mente, pe articula\ia radioulnara, pe articula\ia cotului :;;i pe brat, pana la treimea mijlocie.
Se revine :;;i reia.
Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la fric\iune.
2. GELUIREA
Geluirea cu doua degete pe linia j 3. FRICJIUNEA
articulatiei I

Mana stanga se suspenda i Cu degete!e 2-5 Mana dreapta se suspenda i pozijioneaza degetele (2, 3, 4, 5) pe
treim~a superioara a antebratului. Fricjiunea se efectueaza printre tendoane :;;i ligamente,
1

pozitioneaza degetele 2 i 3 (sau deget pe Fig. 111.137 f- Netezirea zonala cu partea cubitala
deget) pe epicondilii externi. Geluirea se pe plica cotului pe articulajia radioulnara, pe articulajia cotului iii pe bra\, pana la treimea mijlocie. Se
. I .
efectueaza pe linia articulara, Tncepand de revine :;;1 se rera.
Se intercaleaza netezirea iii se trece la vibratii.
1

pe epicondilii externi, pana pe epicondilii interni. Se revin~ iii se reia.


Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala :;;i se trece la fric\iune.
i
4. VIBRATllLE
!
3. FRICTIUNEA I Cu degete!e 2-5 Mana dreapta se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele (2, 3, 4, 5) pe
treimea superioara a antebra\ului. Vibra!iile se efectueaza pe :;;i printre mu:;;chi, tendoane
Frictiunea cu doua degete pe linia articulatiei i ligamente, pe plica cotului i pe brat pana pe treimea mijlocie. Se revine i se reia.
Mana stanga se suspenda i pozitioneaza degetele 2j i 3 (sau deget pe deget) pe S~ efectueaza netezirea :;;i se trece la partea posterioara a articulatiei.
epicondilii externi. Fric\iunea se efectueaza pe linia articulara, Tncepand de pe epicondilii
externi pana pe epicondilii interni. Se revine :;;i se reia. :
Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala i se treci:e la vibratii. C) PE PARTEA POSTERIOARA A ARTICULATIEI COTULUI

4. VIBRATllLE PE CAPSULA ARTICULAR.Li.

Vibratiile cu partea cubitala pe linia articulatiei . 1. NETEZIREA


Mana stanga, cu partea cubitala se pozi\ioneaza pe ;partea latero-interna a articu-
latiei cotului. Vibra\iile se efectueaza pe linia articulara, Tncepand de pe partea Netezirea cu policele
latero-interna, pana pe partea latero-externa. Se revine ii se reia.
Mana pacientu/ui este pe :;;old. Mainile
Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala i se trece la masajul pe plica cotului.
se suspenda i pozi\ioneaza policele pe
fosa olecraneana, iar indexurile :;;i mediusu-
B) PE PUCA COTULUl- rile (cu varfurile faja Tn faja), pe plica cotului
(fig. 111.138). Netezirea se efectueaza pe
1. NETEZIREA capsula articula\iei :;;i pe inser(ia ei, Tnce-
pand de pe fosa olecraneana, pe olecran,
Cu degete!e 2-5 Mana stanga sus\ine mana pacientului In supina\ie. Mana dreapta apoi pe epicondilii humerali, pana la plica
se suspenda iii pozi\ioneaza degetele (2, 3, 4 i 5) pEI treimea superioara a ante- cotului. Se continua pe epicondilii ulnari,
bra\ului. Netezirea se efectueaza pe i printre mu9chi, tehdOane iii ligamente, pe plica pana pe muchia posterioara a ulnei. -Se Fig. 111.138 - Netezirea cu ambele police pe
cotului i pe brat, pana pe treimea mijlocie. Se revine :;;i ~e reia. revine :;;i se reia. capsula articulara
I

398 399
2. GELUIREA 4. BATEREA
,.
a) Geluirea cu policele
Mana dreapta sus\i~e rnana pacientului:
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea latero-externa a antebra\ului, cu policele pe Baterea se efectueaza:
partea externa a ulnei, iar mana stanga pe partea latero-interna. Geluirea se efectueaza - c~ mana stanga, ~e partea anterioara i cea posterioara a antebra\ului i a bra\ului
concomitent cu policele, pe capsula ;ii insertia ei, incepand de pe muchia ulnara, pe (paind peste articula\ia lcotului) - cu caur;;ul, cu partea cubitala i sub forma de ciupitura;
epicondilii ulnari pana la plica cotului, se continua pe epicondilii humen.lsului i pe - pe deltoid (mana pacientului este pe old) - cu pumnul.
olecran, pana pe fosa olecraneana. Se revine i se reia. 1 Se, intercaleaza netjzirea cu o man a pe cele 3 linii i se trece la vibra\ii.
b) Geluirea cu deget pe deget (lndexul pe medius sau invers) i
Geluirea se efectueaza pe acela9i traseu pe care s-a efectuat geluirea cu policele: 5. VIBRAJllLE
- pe partea latero-externa cu degetele de la mana dreapta; i
- pe partea latero-interna cu degetele de la mana stanga. a) 1Vibratiile cu b mana se efectueaza pe trei linii
' I
Se intercaleaza netezirea i se trece la fric\iune. Lin/a 1 - Mana sta~ga sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana dreapta se po-
zitioneaza pe partea cubitala a articulatiei pumnului, cu policele pe an\ul dintre grupele
de muchi de pe partea: anterioara, iar cu indexul r;;i cu celelalte degete pe 9antul dintre
3. FRICJIUNEA
grupa de muchi cubitala 9i muchia cubitala. Vibratiile se efectueaza pe antebrat i
a) Frictiunea cu policele pe articulatia cotului. sJ_continua pe partea anterioara a bra\ului (cu policele pe :;;antul
latero-extern dintre gru~a de muchi anterioara r;;i cea posterioara, iar cu indexul r;;i
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea latero-externa a antebra\ului, cu policele pe celelalte degete pe an\~I latero-intern), pana pe articula\ia umarului. Se revine 9i se reia.
partea externa a ulnei, iar mana stanga pe partea latero-interna. Fric!iunea se efec-
tueaza concomitent cu policele pe capsula i inser(ia ei, incepand de pe muchia ulnara, Linia 2 - Mana drea,pta sustine mana pacientului in U$oara pronatie. Mana stanga se
pe epicondilii ulnari pana la plica cotului, se continua pe epicondilii humerusului 9i pe pozitioneaza pe partea radiala a articulatiei purnnului, cu policele pe ~antul dintre grupele
olecran, pana pe fosa olecraneana. Se revine i se reia. de mu9chi de pe partea1 anterioara, iar cu indexul 9i cu celelalte degete pe antul dintre
grupa de mu9chi radial~ 9i muchia radiala. Vibratiile se efectueaza pe antebrat i pe
articulatia cotului. Se continua pe partea posterioara a bratului (cu policele pe 9antul
b) Frictiunea cu deget pe deget (lndexul pe medius sau invers)
latero-extern dintre grupa de mu9chi anterioara 9i cea posterioara, iar cu indexul 9i cu
Fric\iunea se efectueaza pe acela9i traseu pe care s-a efectuat cu policele: celelalte degete pe 9an\yl latero-intern), pana pe articula\ia umarului. Se revine ;ii se reia.
- pe partea latero-externa cu degetele de la mana dreapta;
Linia 3 - Mana d~eapta sus\ine mana pacientului in prona\ie. Mana stanga se
- pe partea latero-interna cu degetele de la mana stanga.
pozitioneaza pe partea iposterioara a articulatiei pumnului, cu policele pe 9an\ul dintre
Se intercaleaza netezirea i se trece la vibra\ii. grupa de mu9chi poste\ioara i muchia radiala, iar cu indexul pe 9antul dintre muchia
cubitala i;?i grupa de ~ur;;chi posterioara. Vibratiile se efectueaza pe antebrat 9i pe
4. VIBRAJllLE articula.tia cotului. Se reyine i se reia.

Vibratiile cu policele b)Vibratiile cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii)
I I

Mainile se suspenda 9i pozi\ioneaza indexurile 9i mediusurile pe plica (cu varfurile Lifiia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana dreapta se
fa\a in fa\a), iar policele, pe fosa olecraneana 9i efectueaza vibra\iile pe capsula articula- suspend 9i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe 9an\ul dintre
\iei ;ii pe inser\ia ei, incepand de pe fosa olecraneana, pe olecran, apoi pe epicondilii hu muchi~ radiala 9i grupa de rnu9chi radiala, 2, 3, 4 pe anturile dintre mu9chii grupelor
anterioare, iar 5 pe r;;an\Lil dintre muchia cubitala 9i grupa de mur;;chi cubitala. Vibra\iile
se efettueaza pe antetirat r;;i pe articula\ia cotului. Se continua pe partea anterioara a
* * * bra\ului (cu degetele: 1 pe r;;antul latero-extern dintre grupa .de mu:;;chi anterioara 9i cea
1
Se intercaleaza netezirile specifice r;;i se trece la batere. posterioara, 2, 3, 4 pe an\urile dintre mu9chii r;;i fasciile mu;;chiului grupei anterioare, iar
400 I '
. . 401
I
I !

!
.l
i

I 5 pe f?antul latero-intern dintre grupa de muf?chi anterioar~ f?i cea posterioara), pana pe C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
articula\ia umarului. Se revine i se reia.
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului In u:;;~ara prona\ie. Mana stanga se 1. MlCARI PASIVE
suspenda i pozi\ioneaza degetele pe articula\ia pumnului astfel: 1 pe antul dintre
muchia radials :;;i grupa de mu:;;chi posterioara, 2, 3, 4 pe ~an\urile dintre mu:;;chii grupei ,. Pentru articulatia cotului
posterioare, iar 5 pe anjul dintre muchia cubitala :;;i g1upa de mu:;;chi posterioara.
Vibra\iile se efectueaza pe antebra\ :;;i pe articula\ia cotului.I Se continua pe partea poste- a) Micari de flexie i de extensie
rioara a bra\ului (cu degetele: 1 pe :;;an\ul latero-extern dintte grupa de mu:;;chi anterioara Pozi\ia maseurului: lateral dreapta fata
I
i cea posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe :;;an\urile dintre mu:;;chi'L :;;i fasciile mu:;;chiului grupei de pacient.
posterioare, iar 5 pe :;;an\ul latero-intern dintre grupa de m :;;chi anterioara :;;i cea poste- Mana stanga fixeaza brajul, iar mana
rioara), pana pe articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia. I dreapta prinde articula\ia pumnului de par-
Se intercaleaza netezirea cu o mana :;;i se trece la manevrele ajutatoare. tea dorsala (fig. 111.139) :;;i efectueaza flexia
! I i extensia antebra\ului pe brat, lent i pro-
I gresiv, , pana la limita dureroasa, apoi se
8. MANEVREi..E COMPLEMENTARE 1
readuce antebratLJI la pozitia ini\iala. _j
I I
I

1. Rulatul. Mana pacientului este pe :;;old i I


" fJentru articulatia radiocubitala Fig. 111.139 - Flexia antebra\ului pe bra\

Pe par]ile anterioara i posterioara i I i


a) Micari de rota!ie interna ;d externa
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a antebra\ului, deasupra articu-
Ma'na stanga fixeaza bra\ul pacientului. Mana dreapta prinde articula\ia pumnului i o
1

la\iei pumnului, iar mana stanga, pe partea posterioara. I 1


I
rote9te !spre interior (pronatie) ;ii spre exterior (supinajie). Mi9carea se efectueaza lent 9i
Pe parjile cubitala i radiala 1
i progreiiv, pana la limita dureroasa.
Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea latero-ant~rioara, deasupra articulaliei Maseurul repeta micarile din fiecare articula\ie de cate ori este nevoie .
- I
. pumnului, iar mana stanga, pe partea latero-posterioara. i
I i I
2. Cernutul !
2. MlCARI ACTIVE
j

Mana dreapta se pozilioneaza pe partea latero-anterioara a antebra\ului, deasupra


I
articula\iei pumnului, cu degetele pe partea anterioara, iar mana stanga, pe partea Maseurul indica pacientului sa efectueze mi:;;carile de flexie :;;i de extensie ale
latero-posterioara. i
antebra\ului pe brat i micarile de prona\ie i supina\ie din antebrat, ajutat sau singur
Manevrele se efectueaza pe antebra! :;;i pe bra\ de jos Tn sus :;;i de sus Tn jos de i, In fljnc\ie de diagnostic, cu lncarcatura sau/:;;i cu opozi\ie exercitata cu mana dreapta
cate ori este nevoie. I I
a maseurului pe antebra\.
3. Tractiunile :;;i tractiunile cu scuturaturi pentru arti~ula\ia
cotului. i
Pabientul repeta micarile din fiecare articula\ie de cate ori este nevoie.
Maseurul cu mana stanga fixeaza omoplatul, iar cu i mana dreapta prinde mana
1

Se efectueaza netezirea cu o mana i se trece la masajul cotului stang.


I
pacientului :;;i efectueaza manevrele In axa cirticula\iilor, Ir
special pentru 'articu- la\ia
I cotului. 1 !

Se efectueaza netezirea :;;i se trece la mi:;;cari. I II. ARTICULATIA COTULUI STA.NG


i
Pentru masajul regiunii cotului stang pozi\ia pacientului este identica cu cea de la
masajul regiunii cotului drept.
Pozi\ia maseurului se schimba din partea laterala dreapta In cea laterala stanga fata
de pacient, ceea ce face ca liniile prelucrate la cotul drept cu mana dreapta sa fie
p1elucrate la cotul slang cu mana stanga (9i invers). Manevrele se efectueaza pe ace-
leai linii cu aceleai limite.

402 403

0 0 0
Cl) ([) ([)
IJI
(")
:::!. 3 3
......
...,ro lll
Cl) ""!
([)
Ql
:::; Ill
Ql :::i
lll
-0 0
-
3 3
(") (") (")
"O
Ql1 0 c lll
Ql c 3
c ::J Ill
Ql c
:::; c N
..... 0
ro :::i
C'" ([)
....
Ql
........ Ill
c:: ::.1
......
([)
c:: O"
""!
!ll
........
:::
:::

----- -------------

TABELUL //I.XVI/I

VASCULARIZARE
MU~CHI- --oRIGINE ___ - INSERTIE-- -ACTIUNE INERVARE
Arte re Vene

Rotundul - Pe faia antero- - Pe creasta - Pronator - Nervul median - Ramuri din - Ramuri din venele:
pronator superioara a rugoasa a ramura a arterele: radials, mediana cubitala,
epitrohleei radiusului plexului ulnara, inter- medio-cefalica, radiala
- Pe fa\a ante- - Pe treimea brahial C6-C1 osoasa comuna superficiala, ulnara
rioara a apofizei medie a feJei superficiala, bazilica
_externe _______ - - - - - - - - ------- ----------- --~- - ----- ----------
____L ____ ---
- - -- _ COCOIJOjde______

Piitratul - Pe patrimea - Pe patrimea - Pronator - Ramura inter- - Ramuri din - Ramuri din venele:
pronator felei anterioare fe\ei (principal) osoasii ante- arterele: radiala, mediana cubitalii,
a cubitusului anterioare a rioara a nervu- ulnara, inter- medio-cefalica, radiala
radiusului lui median osoasa comuna superficiala, ulnara
superficiala, bazilica
Scurtul - Pe epicondil - Pe radius - Supinator al - Nervul radial - Ramuri din - Ramuri din venele:
supinator - Pe cubitus (sub (fa\a postero- antebra\ului ramura Cs-C1 arterele: radiala, mediana cubitala,
cavitatea sigma. externa a ulnara, inter- medio-cefalica, radiala
idiana mica) diafizei) osoasa comuna superficialii, ulnara
superficiala, bazilica
Bicepsul - Pe coracoida - Pe tuberozi- - Flexor al - Nervul mus- - Ramuri din - Ramuri din venele:
brahial (portiunea scurta) tatea bicipitala antebra\ului culo-cutanat arterele: radiala, mediana cubitala,
- Pe tuberculul a radiusului - Supinator ramura din ulnara, inter- medio-cefalica, radiala
subglenoidian (cu cotul plexul brahial osoasa comuna superficiala, ulnara
(pofiiunea lunga) intins) Cs-Cs superficiala, bazilica
Mare le - Pe epitrohlee - Pe baza - Flexor al - Nervul median - Ramuri din - Ramuri din venele:
palmar metacarpianu- pumnului ramura Cs-C1 arterele: radiala, mediana cubitala,
lui 3 - fa\a - Lateralitate ulnara, inter- medio-cefalica, radiala
anterioara radiala osoasa comuna superficiala, ulnara
(u~oara) superficiala; bazilica
Cubitalul - Pe epitrohlee - Pe pisiform - Flexor al - Nervul cubital - Ramuri din - Ramuri din venele:
anterior (capul humeral) - Pe osul cu pumnului ramura C6-C1 arterele: radiala, mediana cubitala,
- Pe cele 213 carlig - Lateralitate ulnarii, inter- medio-cefalica, radiala
superioare ale - Pe baza meta- cubitala osoasa comuna superficiala, ulnara
olecranului carpianului 5 (uoara) superficiala, bazilica
""'0 (capul cubital)
(J1
ORDINEA ~I TEHNICA DE PRELUCRARE
QJ 1CO im HU >n:I 1 iCU iro
m ro ro cu ca 1ro m
:J
c
~ _ ~ l~ ] ~ _ :g 1 ~ g .IE _ :g )~ :g ~ _:g 1 ~ :g ~ _~ )~ fl ~ . ~ e :g 1

Tratamentul pe regiunea antebra\elor se Tncepe (prelucrand cu toate manevrele ma-


E ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 1....._ ~ - ~ ~ k-- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ . ~ ~ ~- ~ . ~~ L..- ~ ~
0 QJ ~ :E )~ s _o ~ ~ l[IJ :5 _o ~ B )~ "S .a ~ 15 I~ 3 _a g: 15 )~ 3 .a ~ ] J~ s _o sajului) pe antebra\ul drept, apoi pe eel stang.
~
--.:
> w >
~ .S a '.S ~ -~~-
u iro CD .fQ
.
u
G~ ~- ~
w .m -~
lctJ
.: ~ ~ ~- !!2- . i::L~ ~~~f ~
-a ico m -~ .m -o icu a:i -~ -~
-~ a $ ~- ~-
lf iru ru .m -~
.S
-a
~ ~ ~- ~
w -~ .m
JC\J
Pozi\ia pacientului: Tn decubit dorsal, lateral (dreapta, stanga), ventral sau Tn 9ezut.
Pozi\ia maseurului: in ortostatism sau Tn 9ezut, in fata mainii pacientului sau in lateral.
~ " " ~ 6~ -E' ~ ~ -E " f6 ~ ~ " ffi -E -E 6 6 6 " ?6 6~ -E " ~ fl ~ 6 Pozitia pacientului 9i a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand
:::: ~ Ei5i50JOJ Ei5i50JOJ Ei5i50JOJ Ei5i5QJQJ Ei5i5"'"' EiJuOlOl
-i C2 roa>w-- roQ)a>-- roaJg-g. cum-- roww-- romGJ--
:::i <( ccEE"'"' O'.'.EEcncn a:EEuicn CCEEuiui O'.'.EEuiui O'.'.EEuicn se schimpa.
ill _J I I I I - 1, I I
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceea9i linie 9i In cacJrul
CQ :::i 1

f:'.: g 1CO- !CU ' iro 1ro 11:0


-
HU
c
iCO
-
icu
c
ici
-
l(O
c
acelora9i limite (Tn func\ie de diagnostic).
~ ~l
t::
QJ c
'""
~ -~
12 co icci" ~ E -~ I :J I ::I l :::J
Mas~jul zonal se efectueaza pe antebrat, manevrele pe care se pune accentul
s~2~
I

c -g CD E -~ ~2c 0~ _g ~ 2c ()~
~1s~2
t: <:::
.5rn 2 o
U - CO
- L.. ....... a
"O c 0 'O "O
2
"O c (.) fiind frarpantatul i frictiunea,
" ~ ::-)~
"O .. 0 "O - Qj .-_
c~-_,ro
'~::-l~
ICO
<( c .Q -im c ro - nu
:J <O 1CU Ul

~
:J \.... lctl
E
co~
roc
(/'J
ro
0
E~)~c ~
rot::
0
E '-
cu~ l? ~
i...-. ro E~J~ ~
ClJ.@ ~ ~
E "' ro o
m-e_s,U)
~ ~ ro

~t'.-Ul
u... ro o
~ QJ
u..
-
:J 0
U)
a: cos~ O'.'.ro:JO o+ro:oo a: ro ::i o
::J L-.
I. ANTEBRAJUL DREPT
' I
c'
~
CI - I
ro
UJ (ii (ii ~ c$ ~ ~ -~ &
..a Ill 'fEil .D
:J
a::'. '6 '6 "O ~ 0)
(!)
ouw Pozi\ia pacientului: Tn 9ezut, pe scaun.
e:> ~u E'V:-i:lu> ~

~
e:>
a::'.
UJ
:;
2:
-s
2:
-:J2: '":J"
~ "S2:I-s 2>
c:c:-c:c:-
QJCl.ll!ai<lJ~
] :; s
ill E '
I roO -::J ro
2:
~
::J
E
Pozi\ia maseurului: Tn ortostatism, Tn partea laterals dreapta sau Tn fata mainii pa-
cientului.,
~
QJ
z
QJ
z
mE
z~ Z.9:$Z~.$ 21 eu z
Cl.l
e
1: ..---
~ ;rn
2
cb C<J cS :J ..-
~ - 00 lD LO A. MANEVRELE PRINCIPALE
ca ~--$ ~
w 2 (ij 4- - ..___, u - :N
o~~lCOITTJ' rn ':: rn ~ ~ _ -~
z 1 <GLCU:2 O ::;cu s
0:2~ lro o :J ca [/)'I
~ _Q g3oB
O~O~-~~
::i u:i:J~.2. I... ::i
~~T~ro ~~~rgro 0 0 c
1. NETEZIREA
j::,
u m E m - ol 3 E~!ill 2 E.Bl:c; g_ ~~~~~~- x
~ c~ :l
QJ
oi x E -0Q)XQ)
Q) <l.l Cl
..D
<(
~ g_~~I ~ g_j~ ~a...5a2 G:.!llu..o_roo::cn ll.. ~ll.. 0. <(~U: ~
\-<
{-' a) Netezirea cu o mana (se efectueaza pe trei linii)
~
m~ ~ dJ
:!, :!, .rl!U'):s I J l{)

:2:o ro~~
ro ro
c c QJ - N ~ g1 .N. g -~ s -~
UJ CU
ro a.
ro )~ 5. E~ ~ 1 rn a -;-a.E,__~ ill o_~ Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana
~ ro ~ ro :o OJ
ro- m cu--~ a_>< E
s,.g ro ro o ro NC .D N ~(ii
ii-~~
N
co LDco><mo...rn
Q.l
dreapta se pozi\ioneaza pe pa rte a cub ital a a mainii, cu policele pe fata palmara, iar cu
w
en CO CD-'-' -
~~-~-ffi~
c: C.)
13 5. _p ~ 11 0 a) ~8c ..0 y- - :t= Cl.l -ID
degetele 2-5 pe partea dorsala a degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe
~
<+-t)~JBN
a ro m._ Ql QJ QJ
- CJ)
Q)I =-~ w-cv-S-CL ~-5~co
CL o__n E .2 ~ 8..Jll E .2 ~~~5 CLE~ :"'1 E~ CL O>......, t) c !...
degete, pe partea cubitala a main ii i a articula\iei pumnului. Se continua pe antebrat (cu
policele pe 9an\ul dintre grupele de mu9chi de pe partea anterioara, iar cu indexul :;;i cu
.$'
c:
m :.= -s 'U)
:, :;j2.co
(/} 2 Q) ctl
e
0
~-ro>cil ro
Eigj:}'c:
~-Q
0 ~
QJ
celelalte degete pe 9al)Lul dintre grupa de mu9chi cubitala i muchia cubitala) 9i pe
+-' - (J.) ro"C :l c c
UJ - ( / l - 0 -
uc ~ TI ~ 2-:E ~-*ID-- ~ ffi ca 1
0
.E~~~ E-S cro articula\ia cotului, apoi pe partea anterioara a bra\ului (cu policele pe an\ul latero-extern
z ~~s~ ::i
6 a~ a C.,2..0 ro~ s'.es8~
~ c
-8 -
a .~ g. ~ 0 - U)
-~ ro e co
N
Cl.l m.- :o Eo a_= :0-.
~
0
-s
dintre grupa de mu:;;chi anteri.oara :;;i cea posterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete
~
0
ro
~1roro...c
-;ron.ru
o ro :o
o_ co w
m E g- E 2U) !CO ~ ~ -
e2 E~ ~l(TJ
Q) - - L.
0
TI
coi O..co fG roiro
Q_

o: ~ u !8. \. . .5:2 o.~(/)


25
2
pe :;;an\ul de pe partea latero-interna), pana pe articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia.
.g ~ a3 QJ ~ :J cD a.> om-
o_o.2
~
mruc.gm*wo
CL o. ro o CL- CL c
a.r -
o_!
w
~ Q_ ~o_ 0
ru :D Q)
CL CL
(1)
:.0
o_ CLJl!..c CLCL
,I L I
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sustine mana pacientului Tn semipronaiie.
:
Mana stanga se poziiioneaza pe partea radiala a mainii, cu policele pe partea radiala :;;i
:r:u _Oro :s
- ... "5
.... '
~
0 0' Ql' (.)
-
..2Ql
2!~ ~2
~
- 5;;;5 ca.., 'i:0QJ "CJ
... c: ti~ E palmara, iar cu degetele 2-5 pe partea dorsala a mainii pacientului. Netezirea se
u;. 5,~;;;'S ~~<ii'S 0
>< ....
~ .... 0' Q J - Ql .g-o :; efectueaza pe mana i pe partea radiala a articula\iei pumnului. Se continua pe antebra\
:::i t: QJ - Q. ~ QJ - Q. :.au; 0
Ql
Cl ~! -~ ~
:::E :J ><] ~ u >< "O
Cl) <tJ ~
~
u
~ 0
Ql
u::O.ro~ u.1 <;::: "O
_a- -
cl: 22 (cu policele pe an\ul format Tntre grupele de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu
..J Q) L.. u 0 Q. U)

r~

407
406
()
,.
"''
,10

I
i
indexul ~;;i cu celelalte degete, pe :;;an\ul format intre grupa de mu:;;chi radiala :;;i muchia (cu policele pe i;;an\ul dintre grupele de mui;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i;;i
radiala) $i pe articula\ia cotului, a poi pe partea posterioara a bra\ului (cu policele pe cu celelalte degete pe i;;anful dintre grupa de mu;;chi cubitala i muchia cubitala), pana la
$an\ul de pe partea latero-externa, format lntre grupa de mu:;;chi anlerioa~a :;;i cea articula\ia, cotului (peste dre
I
se pa9ei;;te), apoi pe musculatura grupei anterioare a bra-
posterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul de pe partea latero-interna), \ului (cu policele pe i;;an\ul latero-extern format Tntre grupa de mu$chi anterioara i cea
pana pe articula\ia umarului. Se revine :;;i se reia. 1
posterioara, iar cu indexuil i cu celelalte degete pe an\ul latero-intern), pans la articu-
Linia 3 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului In prona!ie. Mana la!ia umsrului. Se revine 'i se reia.
. I
stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe Linia 2 - Mana dreap~a sustine mana pacientului in prona\ie. Mana stanga se po-
$8n\ul dintre muchia radials :;;i grupa de mu$chi posterioara, iar cu indexul pe $an\ul zi\ioneaza pe partea radia)a a policelui, cu policele pe an\ul dintre eminen\a tenara 9i
dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi posterioara. Netezirea se efectueaza pe hipotenara, iar cu indexul ~i cu celelalte degete pe partea dorsals. Framantatul se efec-
antebra\ :;;i pe articula\ia cotului. Se revine :;;i se reia. j tueaza pe musculatura ei]ninen\ei tenare, pana la articula\ia' pumnului (peste care se
pai;;ete).: Se continua pe ~usculatura grupei radiale (cu policele pe $an\ul dintre grupele
b) Netezirea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doLa linii) de mu$chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i;;i cu celelalte degete pe 9an\ul dintre
grupa de mui;;chi radials ~i muchia radials), pana la articula\ia cotului (peste care se
Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana pacientului in supinatie. Mana 1

pai;;ei;;te ), a poi pe muscu 1atura grupei posterioare a bra\ului (cu policele pe an\ul
1

dreapta se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe fa\a palmara, la extremitatea, distala a 1


latero-extern format intre grupa de mu9chi anterioara i cea posterioara, iar cu indexul i
degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a palmara a degetelor :;;i a 'mainii pe cu celelalte degete pe $&0\ul latero-intern), pana la articula\ia umarului. Se revine i;;i se
articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu degetele: 1 pe :;;an\ul dintre muchia
reia. 1 .
radiala :;;i grupa de mu:;;chi radiala, 2, 3, 4 amplasate pe :;;an\urile dintre ~1u:;;chii $i
grupele de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia ~ubitala :;;i Unia 3 - Mana dreapfa sus\ine mana pacientului In prona\ie. Mana stanga se pozi-
grupa de mu:;;chi cubitala) $i pe articula\ia cotului, apoi pe partea anterioara a bra\ului (cu \ioneazs pe partea posteri~ara a articula\iei pumnului, cu policele pe i;;an\ul dintre muchia
degetele printre tendoane, mu$chii :;;i fasciile mU$Chiului grupei anterioare), 1 pana pe radials i;;i grupa de mui;;chi posterioara, iar cu indexul $i cu celelalte degete pe i;;an\ul
articula\ia umarului. Se revine i se reia. dintre grupa de mu:;;chi pbsterioara i muchia cubitala. Framantatul se efectueaza pe
musculatura de pe antebr~\. pana la articula\ia cotului. Se revine ?i se reia.
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului In u9oara pronatie,
~ ~e intercaleaza netezi~ea cu 0 mane pe cele 3 linii i;;i se trece la framantatul cu doua
iar mana stanga se suspenda $i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala la extremitatea
maim. 1

distala a degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a dorsala a degetelor, pe :;;i I


I
printre metacarpiene, carpiene :;;i pe articula\ia pumnului, se continua pe ant.ebra\ (cu b) Framantatul cul doua maini (se efectueaza pe trei linii}
degetele: 1 pe an\ul dintre muchia radiala i;;i grupa de mui;;chi posterioara, 2, .3 ;;i 4 pe
1
an\urile dintre mu:;;chii grupei posterioare, iar 5 pe i;;an\ul dintre muchia cubitalaI :;;i grupa Pozi\ia mainii pacientu 1ui: pe coapsa Tn supina\ie.
de mui;;chi posterioara) i;;i pe articula\ia cotului, apoi pe partea posterioara a bra\ului (cu Pozitia maseurului: Tn !lateral fata de antebra\ul pacientului.
1
degetele printre tendoane, mui;;chii :;;i fasciile mu9chiului grupei posterioare), pana pe Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala, cu policele pe fa\a
articula\ia umarului. Se revine i;;i se reia. 1
palmara i cu degetele 2,1 3, 4, 5 pe partea dorsals, mana stanga fiind oglinda mainii
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii ;;i se trece la framantatul cu o drepte. F.ramantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotenare, pana la articu-
man a. I la\ia pumnului (peste care I se pa9ei;;te). Se continua pe musculatura grupei cubitale (cu
policele pe 9an\ul dintre grupele de mu;;chi de pe partea ant'1rioars, iar cu indexurile i;;i
celelalte ,degete pe i;;an\ul Idintre grupa de mu:;;chi cubitala ii muchia cubitala), pan a la
2. FRAMANTATUL articula\ia cotului (peste Jare se pa9e9te), apoi pe musculatura grupei anterioare a
bratului (pu policele pe i;;ap\ul latero-extern, format intre grupa de mw;;chi anterioars :;;i
a) Framantatul cu o mana (se efectueaza pe trei linii) cea posterioara, iar cu in,dexurile :;;i celelalte degete pe i;;an\ul latero-intern), pana la
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului In supinatie. Mana dreapta se articula\i~ umarului. Se revine ;;i se reia. i
pozi\ioneaza pe partea cubitala, cu policele pe fa\a palmara, iar cu degetele 2, 3,
4, 5 pe Linia! 2 - Mana drea~ts se pozi\ioneaza pe partea radia;a a mainii, cu policele pe
partea dorsala. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotenard, pana la partea laterals, iar cu indexul pe i;;an\ul dintre eminen\a tenara :;;i hipotenara, mana
articula!ia pumnului (peste care se pa9ete). Se continua pe musculatura grup~i cubitale slangs fiind oglinda mainiil drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei
. I

408 ! . 409
I
tenare, pana la articulatia pumnului (peste care se pa;;e;;te). !se continua pe musculatura
grupei radiale (cu policele pe ;;antul dintre grupa de mu;;chi radiala i muchia radiala, iar fn cadrul masajului zonal se insista cu framantatul i cu gelui1ea pe :;;an\ul dintre ra-
cu indexurile pe an\ul dintre grupele de mu;;chi de pe lpartea anterioara), pana la dius i ulna, precum :;;i pe muchiile acestora.
articulatia cotului (peste care se pa;;e;;te), apoi, prin rotir~a mainilor, pe musculatura Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la fric\iune.
grupei posterioare a bratului (cu policele pe ;;an\ul latero-extern format intre grupa de
muchi anterioara ;;i cea posterioara, igr cu indexurile i c~1 celelalte degete pe an\ul
latero-intern), pana la articula\ia umarului. Se revine i se reia. 3. FRICTIUNEA
I
Linia 3 - Mana pacientului este pe coapsa In prona\ie. Mana dreapta se pozi-
Frictiunea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii)
tioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe 9an\ul dintre grupa
de mu;;chi posterioara :_;;i muchia cubitala, iar cu indexul 9i du celelalte degete pe ;;antul Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului In supina\ie. Mana dreapta se
dintre grupa de mu9chi posterioara ;;i muchia radiala, man~ stanga fiind oglinda mainii suspenda i pozi\ioneaza degetele pe fa\a palmara, la extremitatea distala a degetelor
drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura de pe antebra\, pana la a1iicula\ia co- pacientului. Fric\iunea se efectueaza pe fa\a palmara a degetelor :;;i a mainii pe articula\ia
tului. Se revine ;;i se reia. 1 pumnului. Se continua pe antebra\ (cu degetele: 1 pe an\ul dintre muchia radiala 9i
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii $i se trece la framant<;itul Tn grupa de mu:;;chi radiala, 2, 3, 4 amplasate pe an\urile dintre mu9chii i grupele de
contratimp. . mu:;;chi 'de pe partea anterioara, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de
mu:;;chi cubitala) :;;i pe articula\ia cotului, apoi pe partea anterioara a bra\ului (cu degetele
c) Framantatul in contratimp printre tendoane, mu9chii i fasciile mu:;;chiului grupei anterioare), pana pe articula\ia
umarulul. Se revine :;;i se reia.
Pozi\ia mainii pacientului, a maseurului i a mainilor acestuia, precum i liniile cu
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului In u:;;oara prona\ie, iar mana
limitele !or sunt identice cu .cele practicate la framantatul cu: doua maini.
stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala la extremitatea distala a
Se intercaleaza netezirile specifice l}i se trece la frama~tatul sub forma de! geluire. degeteldr pacientului. Fric\iunea se efectueaza pe fa\a dorsala a degetelor, pe i printre
. I .
I I metacarpiene, carpiene i pe articula\ia pumnului, se continua pe antebrat (cu degetele:
d) Geluirea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii) 1 pe 9ah\ul dintre muchia radial :;;i grupa de mu9chi posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe :;;an\urile
dintre 1~uchii grupei posterioare, iar 5 pe antul dintre muchia cubitala :;;i grupa de
I .
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana dreapta se
suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe fa\a palmara, la extrbmitatea distala a degetelor mu9chi posterioara) 9i pe articula\ia cotului, apoi pe partea posterioara a bra\ului (cu
pacientului. Geluirea se efectueaza pe fa\a palmara a degetblor ;;i a mainii pe' articula\ia degetele printre tendoane, mu:;;chii ;;i fasciile mu:;;chiului grupei posterioare), pana pe
I
1
pumnului. Se continua pe antebrat (cu degetele: 1 pe 9ar\\ul dintre muchia radiala i articula\ia umarului. Se revine 9i se reia.
grupa de mu9chi radiala, 2, 3, 4 amplasate pe :;;anturile dintre mu9chii i grupefe de Se i'nterca!eaza netezirile specifice ;;i se trece la batere.
I
mu;;chi de pe partea anterioara, iar 5 pe ;;an\ul dintre rriuchia cubitala i grupa de
muchi cubitala) 9i pe articula\ia cotului, apoi pe partea anteJioara a bratului (cu degetele
1 4. BATEREA
printre tendoane, mu9chii i fasciile mu9chiului grupei antr rioare), pana pe articulatia
i
umarului. Se revine :;;i se reia. Man.a stanga sus\ine mana pacientului In supina\ie.
I
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in I u9oara prona\ie,, iar mana Baterea se efectueaza-:
stanga se suspend 9i pozi\ioneaza degetele pe partea dor~ala la extremitatea distala a - du mana dreapt, pe partea anterioara :;;i posterioara a antebra\ului :;;i a bra\ului
degetelor pacientului. Geluirea se efectueaza pe fata dorsala a degetelor, pe :;;i printre (pa9ind peste articula\ia fQtului) - cu partea cubitala 9i sub forma de ciupitura;
metacarpiene, carpiene :;;i pe articula\ia pumnului, se contin~a pe antebrat (c~ degetele: - pe fa\a palmara - cl. partea cubitala :;;i cu pumnul;
1 pe :;;antul dintre muchia radiala 9i grupa de mu:;;chi posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe an\urile - pe carpiene, pe metacarpiene i pe degete - cu ultima falanga a degetelor.
dintre mu:;;chii grupei posterioare, iar 5 pe 9an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupq de Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii i se trece la vibra\ii.
mu:;;chi posterioara) :;;i pe articulatia cotului, apoi pe partek posterioara a bra\ului (cu
degetele printre tendoane, mu9chii i fasciile mu:;;chiului g~upei posterioare), pana pe
articulatia umarului. Se revine i se reia. I

410 411
i

5. VIBRAJllLE metacarpiene, carpiene 9i pe articula\ia pumnului, se continua pe antebra\ (cu degetele:


1 pe 9an\ul dintre muchd radiala ~i g1-upa de mu~chi posterioara, 2, 3 i 4 pe ~anturile
a) Vibratiile cu o mana (se efectueaza pe trei linii) dintre mu9chii grupei pokterioare, iar 5 pe 9an\u/ dintre muchia cubitala ~i grupa de
mu:;;chi posterioara) ~i ~- articulatia cotului, apoi pe partea posterioara a bra\ului (cu
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientu/ui in supina\ie. ia.r mana dreapta se degetele printre tendoan~. mu9chii 9i fasciile mu9chiului grupei posterioare), pana pe
pozitioneaza pe partea cubitala a mainii, cu police/e pe partea palmara, iar cu degetele articula\ia umarului. Se r~vine i se reia.
2-5 pe partea dorsala. Vibra\iile se efectueaza pe degete, pe partea cubitala a mainii 9i a . I
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii i se trece la manevrele
articula\iei pumnului. Se continua pe antebra\ (cu policele pe 9an\u/ dintre grupele de
ajutatoare. \
mu9chi de pe partea anterioara, iar cu indexul 9i cu ce/e/alte degete pe 9an\u/ dintre
I
grupa de mu9chi cubitala 9i muchia cubitala) 9i pe articula\ia cotului, apoi pe partea
anterioara a bra\ului (cu policele pe 9an\ul latero-extern dintre grupa de mu;;chi ante- B.1MANEVRELE COMPLEMENTARE
rioara 9i cea posterioara, iar cu indexul 9i cu celelalte degete pe 9an\ul latero-intern),
pana pe articula\ia umarului. Se revine 9i se reia. I
1. Rulatul. Mana pa9ientului este pe :;;old
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in semiprona\ie, mana stanga se Pe parJile anterio~ra $i posterioara
pozi\ioneaza pe partea radiala, cu policele pe partea palmara, iar cu degetele 2-5 pe Mana dreapta se ~pozi\ioneaza pe partea anterioara a antebra\ului deasupra ,
partea dorsala a mainii. Vibra\iile se efectueaza pe mana i pe partea radials a articu- articula\iei pumnului, iar rhana stanga, pe partea posterioara.
latiei pumnului. Se continua pe antebra\ (cu policele pe 9an\u/ format de grupe/e de
mu9chi de pe partea anterioara, iar cu indexul 9i cu celelalte degete pe ;;an\ul format Pe pa11ile latero-e~tema e;;i intema
intre grupa de mu9chi radiala 9i muchia radiala) 9i pe articula\ia cotului, apoi pe partea Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea radiala a antebra\ului deasupra articulatiei
posterioara a bra\ului (cu policele pe 9an\ul latero-extern format intre grupa de mu9chi pumnului, iar mana stanga, pe partea cubitala.
, I
anterioara 9i cea posterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe 9an\ul late'ro-intern), 2. Cernutul I
pana pe articula\ia umarului. Se revine 9i se reia.
Mana dreapta se pozitioneaza pe partea latero-anterioa:ra a antebra\ului deasupra
Linia 3 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in prona\ie. Mana 9tanga se articulati:i pumnului, cu ~egetele 2-5 pe partea anterioara, i<;1r mana stanga, pe partea
pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe ar\ul dintre latero-pqsterioara. I '.
muchia radiala 9i grupa de mu9chi posterioara, iar cu indexul pe 9an\ul dintre muchia Manevrele se efectueaza pe antebrat :;;i pe bra\ de jos In sus 9i de sus in jos, de
cubitala i grupa posterioara. Vibra\iile se efectueaza pe antebra\ i pe articulatia cotului. cate ori este nevoie. : :
Se revine 9i se reia. I I I
3. Rulatul pe degete
Mara dreapta cu i~dexul i cu policele prinde de la extremitatea distala fiecare
b) Vibratiile cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii) deget, iar mana stanga cu indexul :;;i cu policele efectueaza rulatul pe fiecare deget,
i
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului in supinatie. Mana dr'eapta se Tr:icepan1 de la extremitaiea distala pana la extremitatea proximala.
suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe fa\a palmara, la extremitatea distala a degetelor ! 4. Tractiuni ~i tractiuni cu scuturaturi pentru articulatiile: cotului, pumnului, inter-
pacientului. Vibra\iile se efectueaza pe fa\a palmara a degetelor 9i a mainii pe 1articula\ia carpiene', carpometacarpi~ne, metacarpofalangiene 9i interfalangiene.
pumnului. Se continua pe antebra\ (cu degetele: 1 pe an\ul dintre muchia iradiala i Mara stanga fixeaza bra\ul, iar mana dreapta cu indexul ~i policele prinde de 'la
grupa de mu:;;chi radiala, 2, 3, 4 amplasate pe :;;an\urile dintre mu9chii :;;i grupe/e de extremitsitea distala fiecare deget al mainii pacientului :;;i efectueaza manevre/e Tn axa
mu9chi de pe partea anterioara, iar 5 pe 9antul dintre muchia cubitala i grupa de
articula\iilor. '
mu:;;chi cubitala) 9i pe articula\ia cotului, apoi pe partea anterioara a bra\ului (cJI degetele I i
printre tendoane, mu:;;chii :;;i fasciile mu9chiului grupei anterioare), pana pe .articula\ia 5. C,ompresiunile P1 epifize (radiala i ulnara).
umarului. Se revine 9i se reia. i Ma ha pacientului es te Tn supinatie. Mana dreapta pozitioneaza policele 9i indexul
pe epifiza cubitala, iar ~ana stanga, pe epifiza.radiala. Compresiunile se efectueaza
1 1

Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului Tn u~oara prona\ie, '.iar mana
(concomitent cu degetele, ambelor maini) pe epifize.
stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala, la extremitatea distala a
degetelor pacientului. Vibra\iile se efectueaza pe fa\a dor~ala a degetelor, pe 9i printre Se ~fectueaza netezitea cu o mana Ji se tree~ la mi;;cari.
I 1

412 413
C. PROCEDURI COMPLEMENTiRE " Pentru articulaiiile carpometacarpiene
'~
Mana stanga pozi\ioneaza indexul pe partea anterioara a carpienelor (randul 2), iar
1. MlCARI PASIVE I policele, pe partea dorsala. Mana dreapta pozi~ioneaza indexul pe trnimea distala a
!
metacarpienelor (partea palmara), iar policele, pe partea dorsala. Se efectueaza mi:;;cari
.. Pentru articulatia cotului de mobilizare din articula\iile carpometacarpiene.
I
Pozitia maseurului: lateral fa\a de pacient. I
Mana stanga fixeaza bra\ul pacientului, iar mana drea~ta prinde partea dorsala a .. Pentru articulatiile intermetacarpiene
articulatiei pumnului :;;i efectueaza flexia :;;i extensia antebra\~lui pe bra\. Mana pacientului este In prona\ie sau Tn supina\ie. fVlainile pozi\ioneaza policele
Pentru articulatia radiocubitala I
transversal, la nivelul treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsala saLI pe cea pal-
mara), iar indexurile, pe partea dorsala sau palmara. Se efectueaza trac\iuni concomitent
Maseurul cu mana stanga fixeaza bra\ul pacientului, iat cu mana dreapta pe arti-
cula\ia pumnului efectueaza mi:;;carea de prona\ie :;;i de supipa\ie. cu degetele mainilor spre partea cubitala :;;i radiala :;;i de extensie (dorsala :;;i palmara).

" Pentru articulatia pumnului I '" Pentru articulatiile metacarpofalangiene


Mana pacientului este In prona\ie. I Mana stanga cu policele :;;i cu indexul fixeaza metacarpianul, iar mana dreapta cu
a) Flexia dorsala i palmara policele :;;i cu indexul prinde falanga proximala :;;i efectueaza flexia, extensia :;;i u:;;oare
Mana stanga fixeaza antebratul pacientului. Mana dreapta prinde palma pacientului rotajii stariga-dreapta.
(fig. !11.140) :;;i efectueaza flexia palmara.,:;;i dorsala a mainii pe antebrat. In acela:;;i mod se efectueaza mi:;;carile din toate articula\iile metacarpofalangiene.
b) Micari de lateralitate radial :;;i cubital (fig. 111.141).j :< P~ntru articulatia interfalangiana
I
[Viana stanga cu policele :;;i cu indexul fixeaza falanga proximala, iar mana dreapta
cu policele :;;i cu indexul prinde urmatoarea falanga :;;i efectueaza flexia, extensia :;;i
u:;;oare rota\ii.
.': in acela:;;i mod se mobilizeaza toate articulajiile interfalangiene .
_".;
fVlaseurul efectueaza mi:;;carile pentru fiecare articulajie de cate ori este nevoie.

r 2. MlCARI ACTIVE

fVlaseurul indica pacientului sa efectueze acelea:;;i mi:;;cari ajutat sau singur :;;i, In
funcjie de: diagnostic, cu lncarcatura sau/:;;i cu opozijie.
Pacientul repeta mi:;;carile din fiecare articulajie de cate ori este nevoie
Fig. 111.140 - Flexie palmara Se efectueaza netezirea :;;i se trece la masajul antebra\ului slang.
Fig. 111.141 - Micari de lateralitate

c) Mi:;;cari de rota\ie a mainii radial :;;i cubital. I


d) Mi:;;cari de circumductie dreapta-stanga. I II. ANTEBRAJUL STANG
I
:
Pentru articu latiile intercarpiene I Pentru masajul antebratului stang, pozi\ia pacientului este identica cu cea de la
Mainile fixeaza policele pe partea anterioara a carpienejor, iar indexurile he
partea masajul ahtebra\ului drept.
posterioara :;;i efectueaza concomitent mi:;;cari de trac\iune bilaterala (cubitala :;;i radiala) :;
Pozi\ik maseurului se schimba din lateral dreapta, In lateral stanga, ceea ce face ca

:;;i de extensie (dorsala :;;i palmara). liniile prelucrate la antebrajul drept cu mana dreapta sa fie prelucrate la antebrajul stang
cu mana ~tanga (:;;i invers). Manevrele se efectueaza pe acelea:;;i linii cu acelea:;;i limite.

414 ~1 415

;:.}
'..l...
:~p~

0 0
(!) co
(r>
('")
(") ::::!. 3 3
CIJ (!) ...... ;::;:
(i) ..., ...,tll ...,tll
(!)
co co ><
3 Ql
0
:::I tll
g tlJ :::l ><
N. tll
(]) 0 0
CIJ
N
CIJ<
-
3
('")
-
3
s)>
en
Ill rr lllt
n
3 tl)I )>
CIJ ill lll c_
::J c Ill
CIJ c
c Ill N -i:J rc:
0.. 0
s ~
=
ro 3 :::l c )>
CD
CIJ 0..., ~.
;::i:. or
(")
(i" tll
sz :.:u
-;
@' Ill ...,
c .....
ru -2. ()"
c: (')
iI ::J lll (]) re
iii" (Q ::J i:
ro (") Cr
"Cl c ~ tll
c 0- ~ )>
3 e: ~.
co
--
::J (/) "::!
c c CIJ .. m
c c "O
(") i:
ro
<CD -Q.
3
:::I
s:)>>
~. (D
::J
c
~ i: z
0
_...,

TABELUL Ill.XIX

VASCULARIZARE
- - - - - ---- - --------- . ---- ----~--- ---~--------- - - -- - - - - - - - -

MU~CHI ORIGINE INSERJIE ACTIUNE INERVARE


Artere Vene

Mare le - Pe epitrohlee - Pe baza - Flexor al - Nervul median - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
palmar metacarpia- pumnului ramura Cs-C1 radiala, ulnara, inter- radiala, ulnara
nului 3 - faja - Lateralitate osoasa comuna
anterioara radial a
(w;;oara)
----- - - -
Cubitalul - Pe epitrohlee - Pe pisiform - Flexer al - Nervul cubital - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
anterior - Pe cele 2/3 - Pe osul cu pumnului ramura C 6-C1 radiala, ulnarii, radials, ulnarii
superioare carlig - Lateralitate interosoasii comuna
ale olecra- - Pe baza cubitala
nului (capul metacarpia- (u:;;oara)
cubital) nului 5

Lungul - Pe treimea - Pe fa\a - Extensor al - Nervul radial - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
extensor inferioara a posterioara a pumnului ramura C6-C1 radiala, ulnara, radiala, ulnara
radial.al crestei supra- bazei meta- - Lateralitate interosoasa comuna
carpului epicondiliene carpianului 2 radiala
humerale (u:;;oara),

Scurtul - Pe epicon- - Pe fa\a - Extensor al - Nervul radial - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
extensor dilul lateral al posterioara a pumnului ramura C 6-C1 radiala, ulnara, radiala, ulnara
radial al humerusului bazei meta- - Lateralitate interosoasa comuna
carpului carpianului 3 radiala
-.--~--
------ --
(u:;;oara)

Cubitalul - Pe epicondil - Pe baza - Extensor al - Nervul radial - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
posterior - Pe marginea metacarpia- pumnuiui ramura C 6-C1 radiala, ulnara, radiala, ulnara
posterosupe- nului 5 - Lateralitate interosoasa comuna
rioara a - Pe tuberculul cubitala
cubitusului intern (u:;;oara)
I
ORDINEA ~I TEHNICA. DE PRELUCRARE Linia 3 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului In prona\ie. Mana
I stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, c11 policele pe
I
antul dintre grupa de mu:;;chi posterioara i muchia radiala, iar cu indexul :;;i cu celelalte
I

Tratamentul pe regiunea articula\iilor pumnului se Tncepe (prelucrand cu toate mane- degete pe an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu9chi posterioara. Netezirea se
vrele masajului) pe articula\ia mainii drepte, apoi a celei st'angi. efectueaza pe antebrat, pe articula\ia cotului, pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se
revine i se reia.
Pozi\ia pacientului: Tn decubit dorsal, lateral (dreapta, ~tanga), ventral sau in ezut.
Pozi\ia maseurului: in ortostatism sau in ezut in fa\a mi3inii pacientului sau Tn lateral.
b) Netezirea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua
Pozi\ia pacientului i a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand
linii)
se schimba. 1

Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori,1 pe aceea9i linie i Tn cadrul Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sustine mana pacientului Tn supina\ie, iar mana
acelora:;;i limite (In func\ie de diagnostic). I dreapta se suspenda i pozijioneaza degetele pe fa\a almara, la extremitatea distala a
degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a palmara a degetelor, a mainii i pe
Masajul zonal se efectueaza pe articulatia pumm)lui, manevrele pe care se articula!ia pumnului. Se continua pe antebrat (cu degetele: 1 pe antul dintre muchia
pune accentul fiind geluirea ;;;i frictiunea. ; radiala i grupa de mu:;;chi radials, 2, 3, 4 pe anjurile dintre mu9chii i grupele de
r~
mu9chi de pe partea anterioara, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de
I
mu:;;chi cubitala), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
I. ARTICULATIA PUMNULUI OREPT
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sustine mana pacientului Tn u9oara prona\ie,
i iar mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala, la extremitatea
A. MANEVRELE PRINCIPALE distala a degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a dorsala a degetelor, pe i
printre metacarpiene, pe carpiene ~i pe articulajia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu
1. NETEZIREA degetele: 1 pe 9an\ul dintre muchia radiala i grupa de mu9chi posterioara, 2, 3 9i 4 pe
an\urile dintre mu:;;chii grupei posterioare, iar 5 pe :;;anjul dintre muchia cubitala 9i grupa
Pozi\ia pacientului: in ezut, pe scaun. de mu:;;chi posterioara), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
Pozi\ia maseurului: lateral dreapta fa\a de pacient.
!
c) Netezirea sub forma de pieptene pe fata palmara
a) Netezirea cu o mana (se efectueaza pe trei linii) Maseurul, cu mana stanga, sus\ine fa\a dorsala a mainii pacientului (in supina\ie), iar
cu mana dreapta se efectueaza netezirea pe fa\a palmara, Tncepand de la degete, pana
Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana placientului Tn supina\ie; mana
la articulatia pumnului (se insista cu nodozita\ile degetelor pe aponevroza palmara). Se
dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala, cu policele pe plartea palmara a degetelor, iar
revine 9i se reia.
cu degetele 2-5 pe partea dorsala. Netezirea se efect~eaza pe degete, pe partea
S intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii 9i se trece la framantatul cu o
cubitala a mainii i pe articula\ia pumnului, se continua pe cintebra\ (cu policele pe an\ul
man a.
dintre grupele de mu9chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celelalte degE)te pe
:;;antul dintre grupa de mu:;;chi de pe partea cubitala i muc0ia cubitala), pana pe treimea
inferioara a bra\uiui. Se revine i se reia. ! 2. FRAMANTATUL
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine manal pacientului Tn semipronatie,
a) Framantatul cu o rnana (se efectueaza pe trei linii)
mana stanga se pozi\ioneaza pe partea radiala, cu polic~le pe partea palmara, iar cu
degetele 2-5, pe partea dorsala. Netezirea se efectueaza p~ mana :;;i pe partea radiala a Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului Tn supina\ie, mana dreapta se
articula\iei pumnului. Se continua pe antebra\ (cu police!~ pe :;;an\ul dintre grupele de pozi\ioneaza pe partea cubitala a mainii, cu policele pe partea palmara, iar cu degetele
mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul dintre 2-5 pe' partea dorsals. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotenare,
grupa de mu:;;chi radiala :;;i muchia radiala), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se pana la articula\ia pumnului (peste care se pa:;;e:;;te). Se continua pe musculatura grupei
revine :;;i se reia. ' cubitale (cu policele pe :;;an\ul dintre grupele de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu

418 419

c't,
{:
[
~;
I~~\

-!'
indexul $i cu celelalte degete pe $an\ul dintre grupa de mu$chi cubitala $i muchia c). Framantatul in contratimp
cubitala), pana la articula\ia cotului. Se revine $i se reia.
pacient~lui
!;~'
Po1itia mainii $i a mainilor maseurului este identica cu cea practicata la frsman-
Unia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului Tn prona\ie, mana. stanga se
tatul cu doua maini. PrelLcrarea in contratimp se face pe acelea:;;i linii 9i in acelea:;;i limite.
pozi\ioneaza pe partea radials cu policele pe $an\ul dintre eminen\a tenars $i hipotenars,
. se: intercaleazs net~zirile specifice :;;i se trece la frsmantatul sub forms de geluire.
iar cu degetele 2-5 pe partea dorsals a policelui pacientului. Framantatul sei efectueaza I I
pe musculatura eminen\ei tenare, pana la articula\ia pumnului (peste care se ps:;;e$le). Se
d) Geluirea cu p~tru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii)
I
continua pe musculatura grupei radiale (cu policele pe $an\ul dintre grupeld de mw;;chi
de pe partea anterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul dintre grupa de Lin/a 1 - Mana stahgs sus\ine rnana pacientuiui in supina\ie, iar mana dreapta. se
I
mu$chi radiala $i muchia radiala), pana la articula\ia cotului. Se revine $i se reia. suspen:da $i pozi\ionea4a degetele pe fa\a palmara, la extremitatea distala a degetelor
Unia 3 - Mana dreapts sus\ine mana pacientului Tn prona\ie. Manai stanga se
1
pacient,ului. Geluirea se jefectueazs pe fa\a palmars a degetelor, a mainii 9i pe articula\ia
pozi\ioneaza pe partea posterioars a articula\iei pumnului, cu policele pe $8n\ul dintre pumnului. Se continua pe antebra\ (cu degetele; 1 pe :;;an\ul dintre muchia radials 9i
grupa de mu$chi posterioara $i muchia radials, iar cu indexul $i cu celelalt~ degete pe 'grupa de mu9chi radial~. 2, 3, 4 pe 9an\urile dintre mu:;;chii 91 grupele de mu:;;chi de pe
$an\ul dintre grupa de mu:;;chi posterioara :;;i muchia cubitala. Framantatul se: efectueaza partea ;anterioars, Jar s I pe !?an\ul dintre muchia cubitala 9i grupa de mu$chi cubitals),
pe musculatura de pe antebra\, pans la a1iicula\ia cotului. Se revine :;;i se reia. pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine $i se reia.
' i
Se intercaleazs netezirea cu o mana pe cele 3 linii $i se trece la framantatul cu doua maini. Linia 2 - Mana dr,eapta sus\ine mana pacientului In U$oara prona\ie, iar mana
I
stanga lse suspenda 9i pozi\ioneaza clegetele pe partea dorsala, la extremitatea distala a
b) Framantatul cu doua maini (se efectueaza pe trei linii) . degetelor pacientului. Geluirea se efectueaza pe fa\a dorsals a degetelor, pe 9i printre
metacarpiene, pe carpiJne i pe articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu de-
Pozi\ia mainii pacientului este pe coapsa in supina\ie. getele: 1 pe 9an\ul dint~e muchia radiala $i grupa de mu9chi posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe
Pozi\ia maseurului este Tn lateral fa\a de antebra\ul pacientului. 9an\urile dintre mu:;;chii grupei posterioare, iar 5 pe $8n\ul dintre muchia cubitalii :;;i
Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala a mainii, cu policele pe grupa de mu:;;chi posteribars), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine 9i se reia.
fa\a palmara, iar cu degetele 2, 3, 4 9i 5 pe partea dorsala, mana stanga fiind oglinda Se intercaleaza netezirile specifice ~i se trece la frictiune.
I
mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotenare, pana la
articula\ia pumnului (peste care se pa:;;e$te). Se continua pe musculatura grupei cubitale
(cu policele pe :;;antul dintre grupele de mu$chi de pe partea anterioara, iar cu
indexurile 3. FRICJIUNEA
$i cu celelalte degete pe :;;an\ul dintre grupa de mu$chi cubitala :;;i muchia cubitala), pana
la articula\ia cotului. Se revine :;;i se reia. Frictiunea cu patru sau cu cinci qegete (se efectueaza pe doua linii)
I
I
I
Unia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea radiala, cu police!~ pe partea Unia 1 - Mana sta~ga sus\ine mana pacientului in supina\ie, iar mana dreapta se
dorsala a policelui pacientului, iar cu indexul i cu celelalte degete pe 9an\ul dintre suspenda $i pozi\ioneaza degetele pe fa\a palmars, la extremitatea distala a degetelor
eminen\a tenara :;;i cea hipotenara, mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Framantatul pacientului. Fric\iunea ~e efectueaza pe fa\a palmara a degetelor, a mainii 9i pe
se efectueaza pe musculatura eminen\ei tenare, pana la articula\ia pumnului (peste care articula\ia pumnului. Se i continua pe antebra\ (cu degetele: 1 pe $an\ul dintre muchia
se pa:;;e9te). Se continua pe musculatura grupei radiale (cu policele pe ~antul dintre radials :;;i grupa de mukhi radiala, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu:;;chii :;;i grupele. de
grupa de mu$chi radials :;;i muchia radiala $i cu indexurile pe :;;an\ul dintre grupele de [TlU$chi de pe partea anterioara, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala 9i grupa de
mu$chi de pe partea anterioara), pana la articula\ia cotului. Se revine :;;i se ~eia. lnU$Chi cubitalii), pana 8e treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
Linia 3 - Mana pacientului este pe coapsa in prona\ie. Mana dreapta se pozi- Linia 2 - Mana dr~apta sus\ine mana pacientului in u9oara prona\ie, iar mana
I
\ioneazs pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe :;;an\ul dintre muchia slangs se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala, la extremitatea distala a
cubitals :;;i grupa de mu9cl1i posterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul degetelor pacientuli.Ji. Fric\iunea se efectueaza pe fa\a dorsala a degetelor, pe $i printre
dintre grupa de mu$chi posterioara $i muchia radiala, mana stanga fiind oglinda mainii metacarpiene, pe carpiere :;;i pe articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu de-
drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura de pe antebra\, pana la articula\ia getele: 1 pe 9an\ul dintre muchia radiala :;;i grupa de mu$chi posterioara, 2, 3 i 4 pe
cotului. Se revine 9i se reia. :;;an\urile dintre mu$chii! grupei posterioare, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitals 9i
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii :;;i se trece la framantatul in contratimp. grupa de mu:;;chi posterioars), panii pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
I

420 421
** 1c*
** 2. GELUIREA
I Cu degetele 2 i 3
'" MASAJUL ZONAL PE ARTICULAJIA PUMNULUI Mana dreapta a maseurului sustine ma-
na pacientului Tn supinatie (cu degetele 2-5
I. PE PARTEA ANTERIOARA pe antebra\, iar cu podul palmei, mana pa-
cientului Tn flexie de 30-40).
Mana stanga se suspenda i pozitio-
A. Pe linia articulara neaza degetele 2 :;;i 3 pe partea radiala a
articulatiei pumnului (fig. 111.144).
1. NETEZIREA Geluirea se efectueaza pe liniile arti-
culare: radiocarpiene, intercarpiene :;;i carpo-
a) Netezirea cu partea cubitala
metacarpiene, Tncepand de pe partea ra-
Maseurul, cu mana dreapta sustine mana pacientului Tn supinatie (cu degetele 2-5 diala, pana pe partea cubitala. Se revine :;;i
se reia.
pe antebra!, iar cu podul palmei mana pacientului Tn flexie de 30-40). Mana stanga cu Fig. 111.144 - Geluirea zonala pe articula\ia pumnu-
Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la lui (mana in supina\ie)
partea cubitala se pozitioneaza pe partea cubitala a articuiatiei (fig. 111.142). Netezirea se
fric\iune.
efectueaza pe linia articulara, lncepand de pe partea cubitala pana pe partea radiala. Se
revine i se reia.

a bis) Netezirea cu indexurile i cu policele pe liniile articulatiei.


3. FRICJIUNEA
,J.')

Mainile cu degetele 4-5 sustin mana pacientului Tn supinatie (fig. 111.143). Degetele Cu degetele 2 i 3
2-3 de la ambele maini se pozi\ioneaza pe partea posterioara a liniilor articula\iei, petre- Mana dreapti:i a maseurului sus\ine mana pacientului Tn supina\ie (cu degetele 2-5
cute unul pe langa altul, iar policele, pe par- tea anterioar~. Netezirea se efectueaza pe pe antebrat, iar cu podul palmei, mana pacientului Tn flexie de 30-40).
ambele parti ale liniilor articulare, Tncepand de pe partea mediana, pana pe partile laterale. Mana stanga se suspenda :;;i pozitioneaza degetele 2 i 3 pe partea radiala a
Se revine i se reia. articula\iei pumnului (fig. 11.144). Fric\iunea se efectueaza pe liniile articulare: radiocar-
piene, intercarpiene :;;i carpometacarpiene, incepand de pe partea radiala, pana pe partea
cubitala. Se revine i se reia.

Se intercaleaza netezirea :;;i se trece la vibra\ii.

4. VIBRATllLE
Vibratiile cu partea cubitala
Mana dreapta a maseurului sus\ine mana pacientului Tn supinatie (cu degetele 2-5
pe antebrat, iar cu podul palmei, mana pacientului Tn flexie de 30-40).
Mana stanga cu partea cubitala se pozi\ioneaza pe partea cubitala a articula\iei.
Vibratiile se efectueaza pe liniile articulare lncepand de pe partea cubitala pana pe
Fig. 111.142 - Netezirea cu partea cubitala pe partea radiala
partea anterioara Se revine i se reia.
Fig. lll.143i- Netezirea cu indexurile i policele
' (cu mana in supinatie) Se efectueaza netezirea i se trece la masajul transversal pe articulatii.

422 423
B. Transversal pe articulatie Mana stangs cu pC)rtea cubitals se pozi\ioneazs pe partea radials a articula\iei.
Netezirea se efectueaz~ pe linia articula\iei, incepand de pe partea radials, pans pe
partea cubitala. Se revine i se reia.
1. NETEZIREA

Maseurul, cu mana slangs sus\ine mana pacientului in supina\ie. Mana dreapts se


2.GELUIREA
suspends i pozi\ioneazs degetele 2-5 pe articula\iile metacarpofalangiene. Netezirea se
I
efectueaza pe fa\a palmara, pe articula\ia pumnului 9i pe antebra\, pana Ip treimea Mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele (2, 3, sau/i 4) pe partea cubitala
medie. Se revine i se reia. a articula\iei. Geluirea sd efectueaza pe liniile articulare incepand de pe partea cubitala,
pana pe partea radiala. :Se revine i se reia.
2. GELUIREA Se lintercaleaza nete,zirea i se trece la fric\iune.
I
Mana dreapta se suspends i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe articula\iile metacarpofa-
f , 3. FRICTIUNEA
langiene. Geluirea se efectueaza pe fa\a palmara, pe articula\ia pumnului i p~ antebra\,
pana la treimea medie. Se revine 9i se reia.
I , .
1
Mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele (2, 3. sau/i 4) pe partea cubitala
Se intercaleaza netezirea i se trece la fric\iune. I a articu!a\iei. Fric\iunea se efectueazs pe liniile articulare incepand de pe partea cubitals,
1

pans p~ partea radials. $e revine :;;i se reia.


Se intercaleaza netezirea i se trece la vibra\ii.
3. FRICJIUNEA i

Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe articula\iile metacarpofa-


4. VIBRATllLE
langiene. Fric\iunea se efectueaza pe fa\a palmara, pe articula\ia pumnului i pe i ;I

I
antebral, pana la treimea medie. Se revine 9i se reia. I
Mar,1a stanga se suspends ~i pozi\ioneazs degetele (2, 3 sau/~i 4) pe partea cubitala
Se intercaleaza netezirea ~i se trece la vibra\ii.
a articuia\iei. Vibra\iile se efectueaza pe liniile articulare incepand de pe partea cubitals,
pana pe partea radiala. Se revine i se reia.
I
4. VIBRAJllLE Se iefectueaza netez,irea 9i se trece la masajul transversal pe articula\ii.

Mana dreapta se suspenda i pozi\ioneaza degetele 2-5 pe articula\iile metacar-


pofalangiene. Vibra\iile se efeclueaza pe fa\a palmara, pe articula\ia pumnului 9i pe
I B. Transversal - pe 'articulatie
antebra\, pana la treimea medie. Se revine 9i se reia.
Se efectueaza netezirea i se trece la partea posterioara a articula\iei. , t. NETEZIREA
i I
Maseurul, cu mana 9reapts, sustine mana pacientului in prona\ie, iar mana stangs
II. PARTEA POSTERIOARA se suspend i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile metacarpofalangiene. Netezirea se
efectueaza pe i printre \metacarpiene, carpiene, pe articulatia pumnului i pe antebrat
A. Pe linia articulara pana la. treimea mijlocie.; Se revine ~i se reia.

1. NETEZIREA 2. GELUIREA
Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului in prona\ie (cu degetele 2-5 .1'

pe antebra\, iar cu podul palmei, mana pacientului in flexie de 30-40). Mana stanga se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile metacarpo-
falangiene. Geluirea se \'Jfectueazs
' pe 9i printre metacarpiene, carpiene, pe articulatia
pumnului 9i pe antebra!, pana la treirnea mijlocie. Se revine ?i se reia.
Se intercaleaza netezirea ~i se trece la friciiune.
. '

424 425
3. FRICTIUNEA dorsala. Vibra\iile se efectueaza pe rnana ;;i pe partea radiala a articula\iei pumnului. Se
continua pe antebra\ (cu policele pe ;;an\ul dintre grupele de mu9chi de pe partea
Mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile metacarpofa- anterioars, iar cu indexul i cu celelalte degete pe an\ul dintre grupa de mu9chi radials
langiene. Fric\iunea se efectueaza pe i printre metacarpi~ne, carpiene, pe articula\ia i muchia radials), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine i se reia.
pumnului i pe antebra\, pana la treimea mijlocie. Se revinei ;;i se reia.
Se intercaleaza netezirea ;;i se trece la vibra(ii. Linia 3 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in prona\ie. Mana stanga se po-
zi\ioneaza pe partea posterioars a articula\iei pumnului, cu policele pe an\ul dintre
grupa de mu9ct1i posterioars i muchia radiala, iar cu indexul !?i cu celelalte degete pe
4. VIBRAJllLE an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi posterioars. Vibratiile se efectueaza
pe antebra\, pe articula\ia cotului, pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine i se
Mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile metacarpofa- reia.
langiene. Vibra\iile se efectueaza pe i printre metacarpiene, carpiene, pe articula\ia
pumnului ;;i pe antebra\, pana la treimea mijlocie. Se revine 9i se reia.
1
b) Vibratiile cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua linii)
Se efectueaza netezirea. I
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului in supinatie, iar mana dreapts se
suspenda i pozitioneaza degetele pe fata palmara, la extremitatea distala a degetelor
* * * I
pacientului. Netezirea se efectueazs pe fa\a palmars a degetelor, a mainii !?i pe articu-
Se intercaleaza netezile specifice 9i se trece la batere. i-- la\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu degetele: 1 pe an\ul dintre muchia radials !?i
grupa de mu9chi radiala, 2, 3, 4 pe s;an\urile dintre mu:;;chii :;;i grupele de mu9chi de pe
partea anterioara, iar 5 pe an\ul dintre muchia cubitala i grupa de mu9chi cubitala),
5. BATEREA pana pe treimea inferioars a bra\ului. Se revine 9i se reia.

Mana stanga sustine mana pacientului In supinatie. Unia 2 - Mana dreapta sustine mana pacientului In Uoara pronajie, iar mana
stanga se suspenda ;;i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala, la extremitatea distala a
Baterea se efectueaza: . degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a dorsala a degetelor, pe :;;i print1e
- pe partea anterioara :;;i posterioara a antebra\ului - cu partea cubitala :;;i sub forma metacarpiene, pe carpiene 9i pe articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu de-
de ciupitura; getele: 1 pe an\ul dintre muchia radiala i grupa de mu9chi posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe
- pe fata palmara - cu partea cubitala i cu pumnul; an\urile dintre mu;;chii grupei posterioare, iar 5 pe an\ul dintre muchia cubitala i grupa
- pe metacarpiene 9i pe falange - cu ultima falanga a degetelor.
I de mu9chi posterioara), pana pe treimea inferioars a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii ;;i se trece la vibra\ii. Se intercaleaza netezirea cu o mana i se trece la manevrele ajutatoare.
I

6. VIBRATilLE B. MANEVRELE COMPLEMENTARE

a) Vibratiile cu o mana (se efectueaza pe trei linii) 1. Rulatul pe antebrat


.1~ I
Mana pacientului este pe Old.
Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pac:ientului Tn supina\ie, mana dreapta se
pozitioneaza pe partea cubitala, cu policele pe partea palmclra a degetelor, iar degetele Pe partile anterioara :;;i posterioara
2-5 pe partea dorsala. Vibra\iile se efectueaza pe degete, p$ partea cubitala a mainii 9i Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea anterioara a antebra\ului, deasupra
pe articula\ia pumnului, se continua pe antebrat (cu policele [pe an\ul dintre grupele de articula\iei pumnului), iar mana stanga, pe partea posterioara.
muchi de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celela,lte degete pe an\ul dintre
Pe partile radiala i cubitala
grupa de mu:;;chi de pe partea cubitala :;;i muchia cubitala), pana pe treimea inferioara a
bratului. Se revine i se reia. ' Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea radiala a antebra\ului deasupra articula\iei
pumnui, iar mana slangs, pe partea cubitala.
Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului Tn serTiiprona\ie, mana stanga se
pozi\ioneaza pe partea radiala, cu policele pe partea palmara, iar degetele 2-5 pe partea

426 42l
I
2. Cernutul pe antebrat
" Pentru articul~tiile carpometacarpiene
Mana dreapta se pozijioneaza pe partea radials a anterbajului, deasupra' articula\iei
pumnului cu degetele pe partea anterioara, iar mana stanga, pe parte cubital,a. Mana pacientului este in prona\ie. Mana stanga pozi\ioneaza indexul pe partea
, I
Manevrele se efectueaza pe antebra\ de jos in sus :;;i de sus in jos, de cate ori este anterio?ra a carpienelo,r (randul 2), iar policele, pe partea dorsala. Mana dreapta
nevoie. I pozi\ioneaza indexul pe treimea distala a metacarpienelor (partea palmara), iar policele, pe
3. Rulatul pe degete partea dorsals. Se efectueaza mi:;;cari de mobilizare din articula\iile carpometacarpiene.
Mana dreapta cu indexul :;;i cu policele prinde de la extremitatea distala fiecare i I ,
deget, iar mana stanga cu indexul :;;i cu policele efectueaza rulatul pe fie~are deget, Pentru
I
articulatiile
I
intermetacarpiene
incepand de la extremitatea distala pana la cea proximala. I M~na pacientului este in pronatie sau in supina\ie. Mainile pozi\ioneaza policele
4. Tractiuni i tractiuni cu scuturaturi pentru articula\iile: pumnului, inlf?rcarpiene, transve,rsal, la nivelul tr~imii distale a metacarpienelor (pe partea dorsala sau palmara),
carpometacarpiene, metacarpofalangiene :;;i interfalangiene. I i,ar ind1xurile, pe partea Idorsala sau palmara. Se efectueaza (concomitent cu degetele)
Mana stanga fixeaza antebra\ul, iar mana dreapta cu indexul :;;i cu poliq:ele prinde trac\iun i cubital :;;i radial \:;;i extensia dorsals :;;i palmara.
de la extremitatea c!istala fiecare deget al mainii pacientului :;;i efectueaza manevrele in 1

Pentru articulcltiile metacarpofalangiene


axa articula\iilor. I I I

5. Compresiunile pe epifize (radiala :;;i ulnara). , Mana stanga, cu policele :;;i cu indexul, fixeaza metacarpianul, iar mana dreapta cu
Mana pacientului este in supinajie. Mana dreapta este suspendata ::;;i pozi\io- policele :;;i cu indexul, prinde falanga proximala :;;i efectueaza flexia, extensia :;;i u:;;oare
neaza policele :;;i indexul pe epifiza cubitala, iar mana stanga, pe epifiza radiala. rota\ii stanga-dreapta.
Compresiunile se efectueaza (concomitent cu degelele ambelor maini) pe epifize. in acela9i mod se E?fectueaza mi9carile din toate articulatiile metacarpofalangiene.
I
Se efectueaza netezirea cu o mana :;;i se trece la mi:;;cari. I Pentru articulatia
I
interfalangiana
I Mana stanga, cu pol,icele $i cu indexul, fixeaza falanga proximala, iar mana dreapta,
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE cu policele $i cu indexJI, prinde urmatoarea falanga :;;i efectueaza flexia, extensia :;;i
u:;;oare rota\ii. ,
1. Ml$CARI PASIVE in acela:;;i mod se fllObilizeaza toate articula\iile interfalangiene.
Maseurul efecueaza ! mi:;;carile din fiecare articula\ie de cate ori este nevoie.
,;v
Pentru articulatia pumnului
Mana pacientului este in prona\ie. Mana stanga fixeaza antebra\ul, iar mara dreapta 2. Ml~CARI ACTIVE
pe palma pacientului :;;i efectueaza; 1

a) flexia dorsala :;;i palmara a mainii pe antebra\; Maseurul indica pac ientului sa efectueze acelea:;;i mi:;;cari ajutat sau singur 9i, in
1

1
b) mi:;;cari de lateralitate (radial :;;i cubital); func\ie de diagnostic, cul incarcatura sau/:;;i cu opozi\ie.
c) de rota\ie (radiala :;;i cubitala); Pacientul efectueaza mi:;;carile din fiecare articula\ie de cate ori este nevoie.
d) mi:;;cari de circumductie (dreapta-stanga); Se efectueaza netezirea :;;i se trece la masajul articula\iei mainii stangi.
e) mi:;;cari de prona\ie :;;i supina\ie din articula\ia radim.ilnara.
!
Pentru articulatiile intercarpiene I' II. fRTICULAJIA PUMNULUI STANG
Mana pacientului este in supina\ie. Mainile fixeaza policele pe partea ahterioara a I
carpienelor, iar indexurile, pe partea posterioara. Se efectueaza concomitent 'mi:;;cari de Pentru masajul articyla\iei mainii stangi, pozitia pacientului este identica cu cea de la
trac\iune bilaterala (cubitala :;;i radiala) :;;i extensia (dorsala :;;i palmara). masajul articula\iei mainii drepte.
: Pozi\ia maseurului sJ schimba din partea laterala dreapta in laterala stanga, ceea ce
face ca liniile prelucrate la articula\ia mainii drepte cu mana dreapta sa fie prelucrate la
articula\ia mainii stangi cu mana stanga (:;;i invers). Manevrele se efectueaza pe acelear;;i
linii cu acelea:;;i limite. !

428 ! 429
w
"""
0
IO
Ul CXl ~ 0 0 0
CD CP (1)
3 g !!? (/)
(D ..,
~u C')
(l) - 3 3
0 CD :::!. ......
(l) ::i
<CD ..,Cll Ill tu
!::!. -a (D ....
CD
Qi
(ii'
::i cu
....CP -
(1)

0- (D tu
:::l
....CP
~ cu (Q
:::s
c tu
0
- 0 0
3 ::::l
C')
Ill
Q.)<
-
3
C')
CUt 3(D Q)I
tu -0
CP
nr0 tu
3 ::::l ..,Ql N
tu> .......... "O 0
c 0 :::l
iii' CD
N Ql
0 ::i
'"O
.., :::i CQ .
p.) (D
0
::i
'"O CD
:::!. '"O
I::
I '"O :::0
N ....
iii" 0 0
CD '"O '"O '1J
.... :::0
0 !::
'"O I

:::!. N cI
cI en N
CD
t:::. CJ)
(fl m
Cll

Ql
::i
co
(ii'
::i
CD

TABELUL Ill.XX
VASCULARIZARE !
MU$CHI ORIGINE INSERTIE ACTIUNE INERVARE I Vene~
Arte re '1
I
A. MU$CHll POLICELUI
Scurtul - Pe tuberculul - Pe baza fa- - Abductor al - Nervul me- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
abductor scafoid langei 1 a metacarpianu- dian ramura carpiene posteri- digitale, meta-
(al poli- - Pe ligamentul policelui (fata lui 1 CoCs oare, carpiene carpiene palmare
celui) transvers al externa) - Flexor al anterioare, meta-
carpului - Pe expansiu- metacarpianu- carpiene, princeps
nea extenso- lui 1 policis, radio-pal-
rilor policelui - Extensor al mara
falangei distale
a policelui
Opozantul - Pe tuberculul - Pe primul - Opozitia poli- - Nervul - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
(policelui) trapezului metacarpian celui cub ital carpiene posteri- digitale, meta-
- Pe ligamentul (marginea - Adduc\ia ;;i ramura C 8 oare, carpiene carpiene palmare
transvers al radiala) flexia, precum ;;i anterioare, meta-
carpului adducjia ;;i carpiene, princeps
rota\ia primului policis, radio-pal-
metacarpian mara
Scurtul - Pe ligamentul trans- - Pe baza - Flexor al fa- - Nervul me- - Ramuri din arterele: - Ramuri din vene!e:
flexor (al vers al carpului falangei 1 pe langei 1 9i al dian (pentru carpiene posteri- digitale, meta-
policelui) - Pe tuberculul tra- le\ele laterale metacarpianu- fascicolul oare, carpiene carpiene palmare
pezului (fasciculul lui 1 extern) anterioare, meta-
extern) - Adductor al - Nervul carpiene, princeps
- Pe primul meta- policelui cubital policis, radio-pal-
carpi an - Opozi\ia (pentru mara
- Pe osul trapezoid ?i policelui fascicolul in-
osul mare (fascicu- tern)
lul intern)
Adducto- - Printr-un capat - Printr-un ten- - Flexor al falan- - Nervul - Ramuri din. arterele: - Ramuri din venele:
rul oblic pe osul mare don comun gei 1 :;;i al meta- cubital carpiene posteri- digitale, meta-
(policelui) 9i baza meta- pe fata me- carpianului 1 ramura oare, carpiene carpiene palmare
carpienelor 2 :;;i 3 diala a falangei - Adductor al Ca-D1 anterioare, meta-
- Prinir-un capat proximale a policelui carpiene, princeps
transvers pe fa\a policelui, Im- - Opozi\ia policis, radio-pal-
palmara a meta- preuna cu policelui mara
carpienelor 3 ?i 4 primul mu;;chi
interosos pal-
I mar I
TABELUL Ill.XX (continuare)
VASCULARIZARE
MU$CHI ORIGINE INSERJIE ACTIUNE INERVARE
Arte re Vene
B. MU$CHll DEGETULUI MIC
Palmarul - Pe aponevroza - Pe pielea - lncre\e~te pielea - l ncre\e~te - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
scurt palmara marginii me- regiunii hipote- pielea regiunii carpiene posterioare, digitale, meta-
diale a nare ~i protejeaza hipotenare carpiene anterioare, carpiene palmare
mainii artera ulnara cand metacarpiene,
pumnul este princeps policis,
strans puternic radio-palmara
Flexorul - Pe osul cu - Pe la\a - Flexor al dege- - Nervul cubital - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
scurt carlig anterioara a tului 5 ramura Ca carpiene posterioare, digitale, meta-
(al dege- - Pe ligamentul bazei falan- - Abductor al carpiene anterioare, carpiene palmare
tului mic) transvers al gei proxi- degetului 5 metacarpiene,
carpului male princeps policis,
radio-oalmara
Abducto- - Pe osul pisiform - Pe baza fa- - Abductor al - Nervul cubital - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
rul - Pe ligamentul langei 1 a degetului 5 ramura Ca carpiene posterioare, digitale, meta-
(degetului transvers al degetului 5 - Flexor al de- carpiene anterioare, carpiene palmare
mic) carpului (fa\a cubi- getului 5 metacarpiene,
tala) princeps policis,
radio-palmara
Opozantul - Pe osul cu - Pe marginea - Opozi\ia de- - Nervul cubital - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
(degetului carlig mediala a getului 5 ramura Ca carpiene posterioare, digitale, meta-
mic) - Pe ligamentul metacarpia- carpiene anterioare, carpiene palmare
transvers al nului 5 metacarpiene,
carpului princeps policis,
radio-palmara
C. MU$CHll REGIUNll PALMARE MIJLOCll
Lombricali - Nervul cubital - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
(4 mw,;chi) ramura Ca carpiene posterioare, digitale, meta-
- 2 late- - Pe fa\a laterala - Pe apone- - Flexori ai falan- - Nervul median carpiene anterioare, carpiene palmare
rali a tendoanelor vroza dor- gei proximale ramura C5-C1 metacarpiene,
_flexorului profund sala a de- ___ - Extensori ai princeps policis, _ - - - - - - - - - ---- - ------------
- 2 me- - Pe ambele fe\e getelor 2-5 celorialte doua radio-palmara
diali ale tendoanelor falange (mijlocie
flexorului i disrala)
profund - Adductori ai
primei falange

TABELUL Ill.XX (continuare)

ORIGINE INSERTIE - - A~Tl~-~E _J _INER~ARE _1--_-


___-_-
__ __R-
__A
-A_d_e_:_A_~_c_~-~--~~.~-1z .. _-E_Ve_n_e-_.-_-..--..-1
I_ --
lnterosoi - Flecteaza fa- - Nervul cubital - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
a. palmari - Pe fa\a meta- - Printr-un ten- langa proximala ramura Ca-0 1 carpiene posterioare, digitals, meta-
(in numar carpianului don sub(ire ~i le extind pe carpiene anterioare, carpiene palmare
de 3) care prive~te pe apone- celelalte doua metacarpiene,
spre axul me- vroza dorsala - Adductori princeps policis,
dian al mainii. a degetului (apropie dege- radio-paimara
Axul median corespu nza- tele de axul
al mainii trece tor metacar- main ii)
prin degetul pianului pe - Abductori (inde-
medius care i~i au parteaza dege-
originea (res- tele de axul
pectiv pe de- main ii)
getele 2-4-5)
b. dorsali - Pe fa\a meta- - Pe apone-
(in numar carpienelor vroza dorsala
de 4) care limiteaza a degetelor,
spatiile 1, 2, 3 pe marginea
9i 4 care nu pri-
ve~te axul
mainii (res-
pectiv pe
degetele 2,
3, 5)
ORDINEA $1 TEHNICA DE PRElUCRARE Linia 3 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului Tn pronatie; mana
. I stanga se pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe
:;;an\ul dintre grupa de muchi posterioara i muchia radiala, iar cu indexul ;;i cu celelalte
1

Tratamentul pe regiunea maini.lor propriu-zise se Tncepe (prelucrand cu toate mane- degete pe an\ul dintre muchia cubitala 9i grupa de mu;;chi posterioara. Netezirea se
vrele masajului) pe mana dreapta, apoi pe cea stanga. ! efectueaza pe antebra\, pe arlicula\ia cotului, pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se
Pozi\ia pacientului: Tn decubit dorsal, laterala (dreapta-stanga), ventrala sau Tn ezut. revinei 9i se reia.
Pozi\ia maseurului: Tn ortostatism sau Tn ezut, Tn fata m'ainii pacientului sau Tn lateral.
Pozi\ia pacientului i a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand b} Netezirea cu patru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua
se schimba. I
linii}
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeai linie i Tn cadrul Lihia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sustine mana pacientului Tn supina\ie, iar mana
acelora9i limite (In func\ie de diagnostic). ' dreapta se suspenda ;;i pozi\ioneaza degetele pe fa\a ralmara, la extremitatea distala a
Masajul zonal se efectueaza pe mana, manevrele pe care se pune accentul
1
degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a palmara a degetelor, a mainii i pe
fiind framantatul i fric!iunea. I articul~\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu degetele: 1 pe an\ul dintre muchia
radialij i grupa de mu9chi radiala, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre muchii ;;i grupele de
mu9chi de pe partea anterioara, iar 5 pe an\ul dintre muchia cubitala i grupa de
I. MANA DREAPTA mu9chi cubitala), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine i se reia.
Linia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului Tn u9oara prona\ie,
Pozi\ia pacientului: Tn ezut, pe scaun. 1
iar m~na stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele pe partea dorsala, la extren'Jitatea
Pozi\ia maseurului: Tn ortostatism sau Tn ezut, In fa\a :mainii pacientului. distala a degetelor pacientului. Netezirea se efectueaza pe fa\a dorsala a degetelor, pe :;;i
printre metacarpiene, pe carpiene i pe articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu
degetele: 1 pe an\ul dintre muchia radiala i grupa de mu9chi posterioara, 2, 3 i 4 pe
A. MANEVRELE PRINCIPALE 9an\urile dintre mu9chii grupei posterioare, iar 5 pe Sn\ul dintre muchia cubitala ;;i
grupa de muchi posterioara), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine 9i se reia.

1. NETEZ:IREA c) Netezirea sub forma de pieptene pe palma


a) Netezirea cu o mana (se efectueaza pe tr~i linii) Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana pacientului Tn supina\ie. Mana dreapta efec-
tueaza netezirea pe fa\a palmara, Tncepand de la nivelul degetelor, pana la articula\ia
Linia 1 - Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana pacientului Tn supina\ie; mana pumnului. Se insista cu nodozita\ile degetelor pe aponevroza palmara. Se revine i se
dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala, cu policele pe partea palmara a degetelor, iar
reia.
cu degetele 2-5, pe partea dorsals. Netezirea se efectu'eaza pe degete, pe pprtea
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii i se trece la framantatul cu o
cubitala a mainii i pe articula\ia pumnului, se continua pe ahtebra\ (cu policele pe an\ul
man a.
dintre grupele de mu9chi de pe partea anterioara, iar cu i8dexul i celelalte degete pe
an\ul dintre grupa de mu9chi de pe partea cubitala i much'ia cubitala), pana pe treimea
inferioara a bra\ului. Se revine i se reia. 2. FRAMANTATUL
'
L1i1ia 2 - Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului Tn serniprona\ie; mana
stanga se pozi\ioneaza pe partea radiala, cu policele pe paiiea palmara, iar cu degetele
a) Framantatul cu o mana (se efectueaza pe trei linii)
2-5 pe partea dorsala. Netezirea se efectueaza pe mana ~i pe partea radiala a articu- Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului Tn supina\ie, mana dreapta se pozi-
la\iei pumnului. Se continua pe antebrat (cu policele pe ari\ul dintre grupele de muchi \ioneaza pe partea cubitala a mainii, cu policele pe partea palmara, iar cu degetele 2-5 pe
de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celelalte dege'te pe an\ul dintre grupa de partea dorsala. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotenare, pana la
mu9chi radiala i muchia radiala), pana pe treimea inferioa~a_a bra\ului. Se revine i se articula\ia pumnului (peste care se pae;;te). Se continua pe musculatura grupei cubitale
reia.
(cu policele pe an\ul dintre grupele de mu9d1i de pe partea anterioara, iar cu indexul i
434
435
celelalte cu degete pe an\ul dintre grupa de mu9chi cubitala i muchia cubitala), pana la drepte. Framantatul se ;efectueaza pe muscCllatura de pe antebrat, pana la articula\ia
articulatia cotului. Se revine i se reia. i cotului. Se revine :;;i se reia.
Unia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in pronatie, mana !stanga se Se intercaleaza net~zirea cu o mana pe cele 3 Jin ii ;;:i se trece la framantatul in
pozi1;ioneaza pe. partea radiala, cu policele pe 9antul dintre eminenta tenara 9i hipote- contratimp.
nara, iar cu degetele 2-5 pe partea dorsala a policelui pacientului. Framantatul se efec-
tueaza pe musculatura eminentei tenare, pana la articulatia pumnului (peste care se c) Framantatul in contratimp
pa:;;e9te). Se continua pe musculatura grupei radiale (cu policele pe :;;antul dintre grupele Pozitia mainii pacien,tului :;;i a mainilor maseurului, precum :;;i liniile cu limitele lor sunt
de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;C:mtul dintre
identice cu cele de la framantatul cu doua maini.
grupa de mu9chi radiala i muchia radiala), pana la articulatia cotului. Se revine :;;i se I
Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la framantatul sub forma de geluire.
reia.
I i
Linia 3 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in prona\ie. Mana lstanga se d) Geluirea cu ratru sau cu cinci degete (se efectueaza pe doua
I

pozitioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe :;;an\ul dintre ,linii)


grupa de mu:;;chi posterioara :;;i muchia radiala, iar cu indexul i cu celelalte, degete pe I 1

:;;an\ul dintre grupa de mu:;;chi posterioara :;;i muchia cubitala. Framantatul se efectueaza Linfa 1 - Mana sta~ga sus\ine mana pacientului In supina\ie, iar mana dreapta se
pe musculatura de pe antebra\, pana la articula\ia cotului. Se revine !;>i se reia. suspenda 9i pozi\ioneaz degetele pe fa\a palmara, la extremitatea distala a degetelor
pacientului. Geluirea se ~fectueaza pe fa\a palmara a degetelor, a mainii :;;i pe articula\ia
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii :;;i se trece la framantatul cu doua
purnnului. Se continua-pe antebra\ (cu degetele: 1 pe f?an\ul dintre muchia radiala 9i
maini. I
grupa de mu:;;chi radialal 2, 3, 4 pe anturile dintre mu9chii i grupele de mu!?chi de pe
partea anterioara, iar 5 '.pe :;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi cubitala),
b} Framantatul cu doua maini (se efectueaza pe trei linii)
pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
1
Pozi\ia mainii pacientului: pe coapsa, in supina\ie. Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in w;oara prona\ie, iar mana
Pozi\ia maseurului: in lateral. stanga se suspenda i ppzitioneaza degetele pe partea dorsala, la extremitatea distala a
Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala a mainii, cu policele pe degetelor pacientului. Geluirea se efectueaza pe fata dorsala a degetelor, pe :;;i printre
fata palmara, iar cu degetele 2, 3, 4 i 5 pe partea dorsala, mana stanga fiipd oglinda metacarpiene, pe carpi~ne i pe articulatia pumnului. 'Se continua pe antebra\ (cu
mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotena~e, pana la degetele: 1 pe :;;an\ul di0tre muchia radials :;;i grupa de mu:;;chi posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe
articula\ia pumnului (peste care se pa9e9te). Se continua pe musculatura grupei cubitale :;;an\urile dintre mu:;;chii 1grupei posterioare, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala i
(cu policele pe an\ul dintre grupele de mu:;;chi de pe partea anterioara, iar cu indexurile grupa de mu:;;chi posterioara), pana pE3 treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
i cu celelalte degete pe an\ul dintre grupa de mu9chi cubitala i muchia cubitala), pana I I
Se intercaleaza net~zirile specifice $i se trece la fric\iune.
la articula\ia cotului. Se revine :;;i se reia. I I '
I !
Linia 2 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea radiala, cu policele I pe partea
laterala a policelui pacientului, iar indexul :;;i cu celelalte degete pe an\ul dintre eminen\a 3. FRICJIUNEA
tenara :;;i cea hipotenara, mana stanga fiind oglinda main ii drepte. Framantatul: se efectu- I
eaza pe musculatura eminen\ei tenare, pana la articula\ia pumnului (pest~ care se Frictiunea cu patru sau cu dnci degete (se efectueaza pe doua linii)
i I
pa:;;e:;;te). Se continua pe musculatura grupei radiale (cu policele pe :;;an\ul dintre grupa Linia 1 - Mana stan ga sus\ine rnana pacientului in supinatie, iar mana dreapta se
de rnu9chi radiala i muchia radiala i cu indexurile pe gan\ul dintre grupele :de mu:;;chi 1
suspend :;;i pozi\ioneaz$ degetele PE~ fa\a palmara, la extremitatea distala a degetelor
de pe partea anterioara), pana la articula\ia cotului. Se revine :;;i se reia. I
I pacienh,1lui. Fric\iunea ~e efectueazi~ pe fa\a palmara a degetelor, a mainii !?i pe
1

Linia 3 - Mana pacientului este pe coapsa in prona\ie. Mana dreapt~ se pozi- articula\ia pumnului. Se continua pe antebrat (cu degetele: 1 pe $8n\ul dintre muchia
1

1
\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe 9antul dintre muchia radiala '9i grupa de mu9chi radial<'\, 2, 3, 4 pe f?an\urile dintre mu:;;chii 9i grupele de
cubitala :;;i grupa de mu:;;chi posterioara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degetei pe 9an\ul mu:;;chi [de pe partea a~terioara, iar 5 pe ;;:an\ul dintre m~chia cubitala ;;:i grupa de
dintre grupa de mu9chi posterioara :;;i muchia radiala, mana stanga fiind ogTda mainii mu:;;chi jCUbitala), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine i se reia.
I I

436 I 437
Unia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului 1A u:;;oara prona\i~, iar mana
stanga se suspends 9i pozi\ioneazs degetele pe partea dorsala, la extremitatea distals a 2. FRAMANTATUL
degetelor pacientului. Fric\iunea se efectueazs pe fata dor?ala a degetelor, pe 9i printre
metacarpiene, pe carpiene 9i pe articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu a) Framantatul cu o mana se efectueaza pe trei linii
degetele: 1 pe :;;an\ul dintre muchia radials 9i grupa de rhu9chi posterioars, 2, 3 9i 4
pe 9an\urile dintre mu9chii grupei posterioare, iar 5 pe 91an\ul dintre muchia cubitala Linia 1 - Mana dreapta se pozi\ioneaza pe partea cubitala a degetului 5 al mainii pa-
9i grupa de mu9chi posterioara), pana pe treimea inferioata a bra(ului. Se revine 9i se cientului, cu policele pe fa\a palmara, iar cu indexul 9i cu celelalte degete pe fa\a dorsala.
reia. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei hipotenare, pans la articula\ia
pumnului. Se revine :;;i se reia.
Se trece la masajul zonal. I

Linia 2 - Mana dreapts efectueaza framantatul cu 2 degete pe linia paralela cu


articula\iile metacarpofalangiene, incepand cle pe metacarpianul 5, pana pe metacarpianul
* * * 2. Se revine :;;i se reia.
Linia 3 - Mana dreapta pozi\ioneaza policele pe partea latero-externa a policelui
- i -
MASAJUL ZONAL PE MANA PROPRIU-ZISA pacientului, iar indexul 9i cu celelalte degete pe :;;an\ul clintre eminen\a tenara 9i hipo-
! tenara. Framantatul se efectueaza pe musculatura eminen\ei tenare pana la articula\ia
pumnului. Se revine :;;i se reia.
A. PE FATA PALMARA I
Se intercaleaza netezirea cu o mana :;;i se trece la framantatul cu doua maini.
1. NETEZIREA b) Framantatul cu doua maini se efectueaza pe doua linii

a} Netezirea cu o mana Pozitia mainii pacientului: pe coapss sau pe pat, in supina\ie.

Maseurul, cu mana stanga, sus\ine mana dreapta a p'acientului fn supina\ie. Mana Unia 1 - Mana dreapta se pozitioneaza pe partea cubitala a degetului 5 al mainii
dreapts efectueaza netezirea pe fa\a palmars, incepand d~ pe degete, pans pe articu- pacientului, cu policele pe partea palmara, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe fa\a
latia pumnului. Se revine 9i se reia. dorsala, mana stanga fiincl oglincla mainii drepte. Framantatul se efectueaza pe muscu-
latura eminen\ei hipotenare, pana la articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia.
b) Netezirea cu patru degete se efectueaza pe do'ua linii
Unia 2 - Mana dreapts se pozi\ioneaza pe partea radiala, cu policele pe partea
Unia 1 - Mana dreapta se suspends 9i pozi\ioneazs degetele pe articulaliile latero-externa a policelui pacientului, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe :;;an\ul dintre
metacarpofalangiene astfel: 2 pe partea latero-interna !a metacarpianului 2, 3 pe eminen\a tenara :;;i cea hipotenara, mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Framantatul
metacarpianul 2, 4 printre metacarpienele 2-3, iar 5 pe rrietacarpianul 3. Netezirea se se efectueaza pe musculatura eminen\ei tenare, pana la articula\ia pumnului. Se revine
efectueaza pe fa\a palmars, pans pe articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia. :;;i se reia.
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda i;;i pozi\ione~za degetele pe articula\iile Se intercaleaza netezirea cu o mana 9i se trece la framantatul in contratimp.
y
metacarpofalangiene astfel: degetul 2 pe metacarpianul 4, printre metacarpienele4, 5,
4 pe metacarpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metacarpianului 5. Netezirea se c) Framantatul In contratimp
efectueaza pe fa\a palmara, pi'lna pe articulatia pumnului. ~e revine :;;i se reia. Pozi\ia mainii pacientului :;;i a mainilor maseurului, precum :;;i liniile cu limitele !or sunt
identice cu cele practicate la framantatul cu doua maini.
c) Netezirea sub forma de pieptene
Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la framantatul sub forma de geluire.
Mana dreapts efectueazs netezirea pe fa\a palmara, incepand de la degete, pana la
articula\ia pumnului. Se insista cu nodozita\ile degetelor pe aponevroza palmara. Se d) Geluirea cu patru degete (se efectueaza pe doua linii)
revine 9i se reia. Mana stanga sus\ine mana pacientului Tn supina\ie.
Se intercaleaza netezirea cu o mana 9i se trece la fra~antat.
Linia 1 - Mana dreapta se suspends 9i pozitioneaza degetele pe articula\iile meta-
carpofalangiene: 2 pe partea latero-interna a metacarpianului 2, 3 pe metacarpianul 2, 4

438 439
printre metacarpienele 2-3, iar 5 pe metacarpianul 3. Geluirea se efectueaza pe fa\a B) PARTEA DORSALA
palmara, pana pe articula\ia pumnului. Se revine :?i se reia. j

Linia 2 - Mana dreapta se suspend :?i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta- 1. NETEZIREA
carpofalangiene: .2 pe :?i printre metacarpienele 4 9i 3, 3 printre metacarpienel~ 4 :?i 5, 4
pe metacarpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metacarpianului 5. Geluirea se a) Netezirea cu o n;iana
efectueaza pe fa\a palmara, pana pe articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia. I i

Se intercaleaza netezirile specifice 9i se trece la fric\iune. Maseurul. cu mana i dreapta, sustine mana pacientului Tn prona\ie. Mana stanga
efectueaza netezirea p~ partea dorsala a degetelor 9i a mainii, pana pe articulatia
pumnului. Se revine 9i S( reia.
3 FRICTIUNEA
b) Netezirea cu pat~u degete se efectueaza pe doua finii
Frictiunea cu patru degete se efectueaza pe doua linii Linia 1 - Mana stariga se suspenda :;;i ~ozi\ioneaza degetele pe articulatiile meta-
I
Linia 1 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta- carpofalangiene: 2 printr~ metacarpianul 4 9i 3, 3 printre metacarpienele 5 9i 4, 4 pe
carpofalangiene: 2 pe partea latero-interna a metacarpianului 2, 3 pe metacarpianul 2, 4 metacarpianul 5, iar 5 Pf> partea latero-externa a metacarpianului 5. Netezirea se efe-
printre metacarpienele 2-3, iar 5 pe metacarpianul 3. Fric\iunea se efectueaza pe fa\a ctueaza pe :;;i printre melacarpiene, pana pe articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia.
: I
palmara, pana pe articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia. f
Linia 2 - Mana stan'ga se suspends 9i pozi\ioneaza degetele pe articulatiile meta-
I
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda :?i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta- carpofalangiene: 2 pe pa~ea latero-externa a metacarpianului 2, 3 pe metacarpianlJI 2, 4
carpofalangiene: 2 pe 9i printre metacarpienele 4 :?i 3, 3 printre metacarpienele 4 :?i 5, 4 printre metacarpienele 2i-3, iar 5 pe metacarpianul 3. Netezirea se efectueaza pe :;;i
pe metacarpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metacarpianului 5. Fric\iunea se printre metacarpiene, pa~a pe articula!ia pumnului. Se revine 9i se reia.
efectueaza pe fa\a palmara, pana pe articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia. c) Pe police
Se intercaleaza netezirile specifice 9i se trece la vibra\ii.
Mana pacientului est~ In u9oara pronatie.
Mana stanga cu ind~xul 9i cu policele sustine policele pacientului la extremitatea
4. VIBRATll distala a ultimei falange. ,Mana dreapta cu indexul 9i cu policele efectueaza netezirea pe
partea palmara :;;i dorsala, apoi pe paf\ile laterale, pana pe articulatia pumnului. Se
a) Vibratiile cu 0 mana I '
revine 91 se re1a.
I

!
Mana dreapta efectueaza vibra\ii pe fa\a palmara a degetelor 9i a mainii; pana pe
articula\ia pumnului. Se revine 9i se reia. !

I ~! 2. GELUIREA
b ) Vibratiile cu patru degete se efectueaza pe doua linii i I

Linia 1 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta- a) Geluirea cu patrJ degete se efectueaza pe doua linii
I
carpofalangiene: 2 pe partea latero-interna a metacarpianului 2, 3 pe metacarpianul 2, 4 Linia 1 - Mana stanga se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articulatiile meta-
printre metacarpienele 2-3, iar 5 pe metacarpianul 3. Vibra\iile se efectueaza pe palma, carpofalangiene: 2 printr~ metacarpianul 4 :;;i 3, 3 printre metacarpienele 5 :;;i 4, 4. pe
pana pe articula\i.a pumnului. Se revine 9i se reia. rnetacarpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metacarpianului 5. Geluirea se efec-
Linia 2 - Mana dreapta se suspenda 9i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile tueaza pe 9i printre metabrpiene, pana pe articulatia pumnului. Se revine :;;i se reia.
melacarpofalangiene: 2 pe metacarpianul 4, 3 printre metacarpienele 4 9i 5, 4; pe meta- Linia 2 - Mana stan~a se suspenda 9i pozitioneaza degetele pe articula\iile meta-
carpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metacarpianului 5. Vibra\iile se efectueaza carpofalangiene: 2 pe partea
I
latero-externa a metacarpianului 2, 3 pe metacarpianul 2,
pe palma, pana pe articula\ia purnnului. Se revine :;;i se reia. 4 printre metacarpienele '2- 3, iar 5 pe metacarpianul 3. Geluirea se efectueaza pe 9i
Se efectueaza netrezirea cu o mana 9i se trece la partea dorsala.
1

a
printre metacarpiene, pan pe articulatia pumnului. Se revine :;;i se reia.

440 441
b) Geluirea pe police Linia 2 - Mana stanga se suspenda i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta-
Mana pacientului este In w;;oara prona\ie. carpofalangiene: 2 pe partea latero-externa a metacarpianului 2, 3 pe metacarpianul 2,
0

Mana stanga cu indexul :;;i cu policele sus\ine police le pacientului la extremitatea 4 prir\tre metacarpienele 2-3, iar 5 pe metacarpianul 3 .. Vibratiile se efectueaza pe i
distala a ultimei falange. Mana dreapta cu indexul efectueaza geluirea pe partea palmara :~ printre metacarpiene, pana pe articula\ia pumnului. Se revine i se reia.
I
:;;i dorsala, apoi pe par\ile laterale; pana pe articula\ia pun1nului. Se revine :;;i se reia. c) Vibratiile pe police
Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la fric\iune. <
' Mana pacientului este Tn u:;;oara prona\ie.
Mana stanga cu indexul i cu policele sus\ine policele pacientului la extremitatea
3. FRICJIUNEA (SE EFECTUEAZA PE DOUA. LINH) distal~ a ultimei falange. Mana dreapta cu indexul :;;i cu policele efectueaza vibra\iile pe
i
'
parteb palmara :;;i dorsala, apoi pe partile laterale, pana pe articula\ia pumnului. Se
Linia 1 - Mana stanga se suspenda 1;)i pozi\ioneaza ciJegetele pe articula\iile meta- revine i se reia.
carpofalangiene: 2 printre metacarpianul 4 1;>i 3, 3 printre' metacarpienele 5 :;;i 4, 4 pe Se efectueaza netezirea cu o mana.
metacarpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metaca~pianului 5. Fric\iunea se efe-
ctueaza pe :;;i printre metacarpiene, pana pe articula\ia pur;nnului. Se revine :;;i se reia.
I I * *
Linia 2 - Mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta-
carpofalangiene: 2 pe partea latero-externa a metacarpianu'lui 2, 3 pe metacarpianul 2, 4 Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la batere.
printre metacarpienele 2-3, iar 5 pe metacarpianul 3. Frictiunea se efectueaza pe :;;i
printre metacarpiene, pana pe articula\ia pumnului. Se revine :;;i se reia.
4. BATEREA
Frictiunea pe police
i

Mana pacientului este In U$oara pronatie. Mana stanga sustine mana pacientului In supina\ie:
Mana stanga cu indexul :;;i cu policele sus\ine policeje pacientului la extremitatea Baterea se efectueaza:
distala a ultimei falange. Mana dreapta cu policele :;;i cu indexul efectueaza fric\iunea pe - pe partea anterioara i posterioara a antebra\ului - cu partea cubitala :;;i sub
partea palmara :;;i dorsala, apoi pe partile laterale, pana pe articula\ia pumnului. Se forma! de ciupitura;
revine :;;i se reia. - pe fa\a palmara - cu partea cubitala i cu pumnul;
Se intercaleaza netezirile specifice :;;i se trece la vibratii. - pe carpiene, pe metacarpiene :;;i pe degete - cu ultima falanga a degetelor .
Se intercaleaza netezirea cu o mana pe cele 3 linii :;;i se trece la vibra\ii.

4. VIBRAJll
5. VIBRAJllLE
a) Vibratiile cu o mana
Maseurul, cu mana dreapta, sus\ine mana pacientului TA prona\ie. Mana stanga efec- a) Vibratiile cu o mana se efectueaza pe trei linii
tueaza netezirea pe partea dorsala a degetelor :;;i a mainii, ipana pe articula\ia pumnului. Linia 1 - Mana stanga sus\ine mana pacientului Tn supina\ie, mana dreapta se
Se revine :;;i se reia. pozi\ioneaza pe partea cubitala a degetului 5, cu policele pe partea palmara a degetelor,
I
b) Vibratiile cu patru degete se efectueaza pe doua linii iar cu degetele 2-5 pe partea dorsala. Vibra\iile se efectueaza pe degete, pe partea
I cubitala a mainii i pe articula\ia pumnului, se continua pe antebra\ (cu policele pe :;;an\ul
Linia 1 - Mana stanga se suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe articula\iile meta- dintre grupele de mu9chi de pe partea anterioara, iar cu indexul i cu celelalte degete pe
carpofalangiene: 2 printre metacarpianul 4 i 3, 3 printre imetacarpienele 5 i 4, 4 pe an\ul dintre grupa de mu:;;chi de pe partea cubitala i muchia cubitala), pana pe treimea
metacarpianul 5, iar 5 pe partea latero-externa a metkcarpianului 5. Vibra\iile se inferioara a bra\ului. Se revine i se reia.
efectueaza pe :;;i printre metacarpiene, pana pe articula\ia pumnului. Se revine :;;i se reia.

442 443
l~

Linia 2 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in semiprona\ie, mana stangii se


pozi\ioneazii pe partea radialii, cu policele pe partea palmara, iar cu degetele 2-5 pe
partea dorsals. Vibratiile se efectueaza pe mana i pe partea radials a articula\iei B. i MANEVRELE COMPLEMENTARE
I
pumnului. Se continua pe antebrat (cu policele pe an\ul dintre grupele de mu;;.chi de pe I

partea anterioarii, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe ;;an\ul dintre grupa d.e mw;>chi 1. Rulatul pe ante~rat.
radialii :;;i muchia radiala), pana pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia. Mana pacientului e1te pe :;;old.
- Pe partile anterioara ~i posterioara ,
Linia 3 - Mana dreapta sus\ine mana pacientului in prona\ie. Mana stanga se
pozi\ioneaza pe partea posterioara a articula\iei pumnului, cu policele pe 9an\ul dintre Ma.na dreapta se p9zi\ioneaza pe partea anterioara a an!ebrajului, deasupra articu-
10\iei pumnului, iar manajs!ilnga pe partea pos!erioarii.
grupa de mu:;;chi posterioara :;;i muchla radiala, iar cu indexul :;;i cu celelalte degete pe
:;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi posterioara. Vibra\iile se efectueazii pe - Pe partile radial9 i cubita!a.
antebra\, pe articula\ia cotului, panii pe treimea inferioarii a bra\ului. Se revine :;;i se reia. Mana dreapta se po'zitioneaza pe partea radialii a antebra\ului, deasupra articula\iei
pumnului, iar mana standa pe partea cubitala.
!
. I
b) Vibratiile cu patru sau cu cinci degete se efectueaza pe d~ua linii 2. Cernutul pe ant1brat
i
Linia 1 - Mana stanga sustine mana pacientului in supina\ie, iar mana dreapta se Mana dreaptii se po~itioneaza pe partea radiala a antebra\ului, deasupra articula\iei
suspenda :;;i pozi\ioneaza degetele pe fata palmarii, la extremitatea distalii a degetelor pumnului, cu degetele 2-S pe partea anterioara, iar mana stangii pe partea cubitala.
pacientului. Vibra\iile se efectueaza pe fa\a palmarii a degetelor, a mainii :;;i pe krticula\ia I
Manevrele se efedu~azii

pe antebra\ de jos in sus :;;i de sus Tn jos de cate ori este
pumnului. Se continua pe antebrat (cu degetele: 1 pe :;;an\ul dintre muchia radiala :;;i nevoie.
grupa de mu:;;chi radiala, 2, 3, 4 pe :;;an\urile dintre mu;;chii :;;i grupele de mu:;;chi de pe 3. Rulatul pe degete
partea anterioarii, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitala :;;i grupa de mu:;;chi cubitalii), I
pana pe treimea inferioarii a bra\ului. Se revine :;;i se reia. Mana dreapta, cu indexul ~i cu policele, prinde de extremitatea distala fiecare
deget, iar mana stanga, bu indexul :;;i cu policele, efectueaza rulatul pe fiecare deget,
Linia 2 - Mana dreapta sustine mana pacientului in u:;;oara pronatie, iar mana stan-
incepand de la extremitatea distala, pana la extremitatea proximala.
ga se suspenda :;;i pozi\ioneazii degetele pe partea dorsala, la extremitatea distala a I
1
degetelor pacientului. Vibra\iile se efectueaza pe fa\a dorsalii a degetelor, pe ':;;i printre 4. Tractiuni i tractiuni cu scuturaturi pentru articula!iile: pumnului, intercarpiene,
metacarpiene, pe carpiene :;;i pe articula\ia pumnului. Se continua pe antebra\ (cu carpometacarpiene, metac~rpofalangiene !?i interfalangiene.
degetele: 1 pe :;;an\ul dintre muchia radial :;;i grupa de mu:;;chi posterioara, 2, 3 :;;i 4 pe I
Mana stanga fixeaz~ antebra\ul, iar mana dreapta cu indexul :;;i policele prinde de
:;;an\urile dintre mu:;;chii grupei posterioare, iar 5 pe :;;an\ul dintre muchia cubitalii :;;i extremitatea distalii fieca~e deget al mainii pacientului i efectueazii manevrele in axa
grupa de mu:;;chi posterioara), panii pe treimea inferioara a bra\ului. Se revine :;;i se reia.
1 articula\iilor. ,
Se intercaleazii netezirea cu o mana pe cele 3 linii :;;i se trece la manevrele ajutiitoare. I
- tractiunile pentru articulatiile intermetacarpiene
I
Mana pacientului es~e in supina\ie.
Mana dreaptii se pqzi\ioneazii pe partea cubitalii, cu policele pe fa\a palmara .la
treimea distal a metaca~pienelor, iar cu degetele 2-5 pe partea dorsala (intre degete
aflandu-se partea cubitala). Mana stangii se pozitioneazii p~ partea radiala. Trac\iunile
se efectueaza prin alunebarea degetelor ambelor maini in lateral, totodata efectuand
extensie, palmara :;;i dorsa 1a. i
I 1 I
5. Compresiunile pe epifize (raclialii i ulnara). !
Maha pacientului est~ in supina\ie. Mana dreapta este s~spendata ~i pozi\io- neaza
policele i indexul pe epifika cubitala, iar mana stanga, pe epifiza radiala. Compresiunile
se efect~eazii (concomite\it cu degetele ambelor maini) pe epifize.

444
T efectue= nottzirea cu o mn '' Irene la mi, cari
1

445
I
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE In acela9i mod se efectueaza mi:;;carile din toate articula\iile metacarpofalangiene.

1. MlCARI PASIVE .. ,Pentru articulatia interfalangiana


Mana stanga, cu policele :;;i cu indexul, fixeaza falanga proximala, iar mana dreapta,
Pentru articulatia pumnului cu policele i cu indexul, prinde urmatoarea falanga :;;i efectueaza flexia, extensia :;;i
Mana pacientului este In prona\ie. "' u:;;oare rota\ii.
Mana stanga fixeaza antebra\ul, iar mana dreapta pozi\ionata pe palma pacientului Tn acela:;;i mod se mobilizeaza toate articula!iile interfalangiene.
efectueaza flexia ciorsala i palmara a mainii pe antebra\: Maseurul efectueaza mi:;;carile din fiecare articula\ie de cate ori este nevoie.
a) mi9cari de lateralitate (radial :;;i cubital);
b) mi9cari de rota\ie (externa 9i interna);
2. MlCARI ACTIVE
c) mi9cari de circumduc\ie (dreapta-stanga); ,
d) mi:;;cari de prona\ie :;;i supinatie din articula\ia radioulnara. Maseurul indica pacientului sa efectueze acelea9i mi:;;cari ajutat sau singur :;;i, In
func\ie' de diagnostic, cu lncarcatura sau/9i cu opozitie la mi:;;care.
Pentru articulafiile intercarpiene Pacientul efectueaza mi:;;carile din fiecare articula\ie de cate ori este nevoie.
Se efectueaza netezirea cu o mana :;;i se trece la masajul maini stangi.
Mana pacientului este In supina\ie.
Mainile fixeaza policele pe partea anterioara a carpienelor, iar indexurile pe partea
posterioara. Se efectueaza concomitent mi:;;cari de trac\iune .bilaterala (cubitala i radiala)
i micari de extensie (dorsala i palmara). ' I 11. MANA STANGA

Pentru articulatiile carpometacarpiene Pdntru masajul mainii stangi pozitia pacientului este identica cu cea de la masajul
mainii 'drepte.
Mana pacientului este In prona(ie. ' : Pdzi\ia maseurului se schimba din pozi(ia laterala dreapta In cea laterala stanga,
Mana stanga pozi\ioneaza indexul pe partea anterioara a carpienelor (rahdul 2), cu
1
ceea ce face ca liniile prelucrate la mana dreapta cu mana dreapta sa fie prelucrate la
policele pe partea dorsala, iar mana dreapta pozitioneaza indexul pe treimea distala a mana ~tanga cu mana stanga (:;;i invers). Manevrele se efectueaza pe acelea9i linii cu
metacarpienelor (partea palmara) 9i policele pe partea dorsala. Se efectueazs '.mi:;;cari de aceleai limite.
mobilizare din articula!iile carpometacarpiene. I

I'
Pentru articulatiile intermetacarpiene
Mana pacientului este in prona\ie sau in supina(ie.
Policele ambelor maini se fixeaza transversal, pe zon'a treimii distale a metacar-
pienelor (pe partea dorsals sau pe cea palmara), iar indexu rile, tot transversal, pe zona
1

treimii distale a metacarpienelor (pe partea dorsals sau pe ciea palmara). Se efectueaza
concomitent trac\iuni cubital :;;i radial i extensia (dorsala i lpalmara). '
I
Pentru articulatiile metacarpofalangiene
Mana stanga, cu policele :;;i cu indexul, fixeaza metacarpianul, iar mana dreapta, cu
policele :;;i cu indexul, prinde falanga proximala 9i efectueaza flexia, extensia :;;i u:;;oare
rota!ii stanga-dreapta.

446 447
..,.. 3 (ii
-i'>- 0
co 0
S!. :: )> QJ
~ <D 0 ..s ~ ..s
c (1 ;::::. QJ
oil)
s c::; Ul 0 5"' 3" 0 3"' 5"' Cl
(1 (ij c c ro ('O ('O (J)
::i (]) c IJ) Q. "O Q. "O Q. "O Q. "O
'::J' :::\,
ru (') (!) llJ (!) !ll CD !ll (]) !ll
9:'.. x x ~ ~ -i'>- 3 (])
.., 3
(1 ill - (]) ::::!. <:::;" ;:::!. < ;:::. ;::;: ;::;:
ill ::i ('O CD ro O:l (]) ~~ ro
co ::I 9:'.. ..., :::\,CJ OJ
..., Q) CJ ~ CJ Ill
...,
(i:l ..... -
ill ('O ~~i' CJ c (]) ~x
<D 3 Ctl CD -0 - 0. ('O Q) "O a. (1)
:::J :J ;:+ ..,
3
0
IT
~
*s <ii
ill
=l,
!ll
co
:n
OJ
::::
Ill C3
:;-x=-Er
(ii' ...,
('O
- 0
0 ' x
~-
~
Ol
(ii'
OJ
:::l
~~
iii OJ (C Ill
3 -0 OJ
c - iii ii3i
i'i' 0 ::::i ro 3 ~ w. Q) 3 QJ .......
Cl (Q 0 ~. O> - 0
<D S!. - 0 - ~~a. 0
ru ~- (ij" Ill CJ
Q :::::: 0 CJ - ~~
N ii) 3 .., OJ .., ~ 3
rue 3 (') Ql< iii ren
c Ill al !ll 3 9:'.. (') 0 )>
Q.i{ oil)
OJI Q) ru Q)C
ru :J ::l CD Ill ;o c...
Q)
- ru Ol OJ IT (Q "O Iii Q)
!ll CD ('O Ill
:J x 0
co Qi' ;:::. 0.. ill :::l Ill N cn rc:
~ ii)
~ c::; (D c ...,...... -
CD lO
-i3 0 c:
~'.i' c ~- c 0 3(]) :::l "'C ;:o
(]) (D
iii N
iii ro mm
< (]) Q "!::!. ('O Q)
0..,
0 ::l ;o G')
!:::!.
-0 :::; co iii a.
91:: iii ..., OJ (ii' ro
Qi Ol QJ (Q oc
IT ::l ::J :J
(Q
..,0 a. (Q ro
..... )> z
~ (J) :n

(])
-
3
!ll
.., (C
(D
CD ([) ;:o
Q) ...,0 mo
ro ......
(D
Ill !ll ..... m
xx ;:+ (") --! G')
0 !l)C ...,0
c .., Om
..,0 ;;a --!
~ !ll :!> m
m "O n r
!ll
3 3: ;J> 0
(])
(") r ;;a
Qi
(1 .:a
Ill Ill<
-i3 0 -m
0 llJ
--------- - - - - - - - -ro Ul
Ctl
Q)
-
::l
(ii
co 0.
(]) ro
::l (Q
_m CJ>

TABELUL Ill.XX/
VASCULARIZARE
MU~CHI ORIGINE INSERTlE ACJIUNE INERVARE
--- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - ----- ------- - - - - -- ------ -- -Artere - Vene
Flexorul - Pe cele 2/3 - Pe baza - Flexor al falangei 3 - Nervul me- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
profund superioare ale ultimelor fa- - Flexor al falangei 2 dian (pentru digitale interns, di- digitals, meta-
fejei antero- lange (dege- - Flexor al pumnului degetele 2-3) gitale externe, radio- carpiene palmare
interne a cubi- tele 2-5) (in asociere cu - Nervul cu- palmara, digito-
tusului flexorul superficial) bital (pentru palmara, arcada
- Pe membrana - Adductor al mainii degetele 4-5) palmara superficiala
interosoasa
- ~--
-
_Pe_falanga_dis-__ - - - -- --- - -- - -- -- - - -
- - -- f-
tala a ultimelor
4 degete
Flexorul - Pe capul hume- - Pe faja Flexor al falangei 2 - Nervul me- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
superfi- ral (epitrohleea) latero-mijlocie - Flexor al falangei 1 dian ramura digitale interns, di- digitals, meta-
cial - Pe capul cu- a falangelor - Flexor al pumnului CrCa-01 gitale externe, radio- carpiene palmare
bital (apofiza 2 ale dege- - Flexia mainii pe palmara, digito-
coronoida) telor 2-5 antebrat palmara, arcada
- Pe pariea palmara superficiala
radiala
II Inter-.. - Pe marginile - Pe baza fa- - Flexori ai falangei 1 - Nervul cu- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
05011 adiacente a 2 langelor pro- - Extensori al bital ramura digitale interne, di- digitale, meta-
dorsali metacarpiene ximale ale falangei 2 (cand Ca-01 gitale externe, radio- carpiene palmare
vecine degetelor 2-3 falanga 1 se palmara, digito-
(marginea flecteaza sau este palmara, arcada
radiala) ~i flectata) palmara superficiala
ale degetelor - Abd uctori ai
3-4 (margi- _degetelor -- -- ----
nea cubitala)
Inter- - Pe faja ante- - Pe baza fa- - Adductori ai de- - Nervul cu- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
OSO'ii rioara a meta- langelor getelor bital ramura digitale inteme, di- digitale, meta-
palmari carpienelor proximale - Translare ante- Ca-D1 gitale externe, radio- carpiene palmare
2-4-5 ale degetelor rioara palmara, digito-
2-4-5 palmara, arcada
palmara superficiala
Flexorul - Pe osul cu - Pe fata ante- - Flexer al degetului 5 - Nervul cu- - Ramuri din arterele: - Ramuri din venele:
scuri al carlig rioara a - Abductor al bital digitale interne, di- _ digitale,
degetului - Pe ligamentul bazei falan- degetului 5 gitale exteme, radio- metacarpiene
mic transvers al gei proximale palmara, digito- palmare
carpului palmara, arcada
palmara superficialii
ORDINEA $1 TEHNICA DE PRELUCRARE
OJ Qi Qj-. Ql
a; ~
QJ
CD
L
Qi
Qi
C
QJ
L
Qi
c
QJ
a;
Qj
0
~
co
m
c co
e
::::J c ro
c
.;:; "'>2-
' E g; cii E ~2E
(j) ro' c'
>
(j) ' E
>2-
c cm m c OJ ro ~(i)ffi
-~ Ei1 Tratamentul pe regiunea degetelor membrelor superioare se lncepe (prelucrancl cu
~
0
~ 1-~
Q) u E 8.. QJ
'Ci E o._ 'Ci E o._ i5 E o..
._I - m
u
c a.f c
(j)
toate manevrele masajului) pe degetele mainii drepte, apoi pe degetele mainii stangi.
Q) c
> c a) c -
~ ~ ai
- QJ -
L Q)
C QJ
- I.....!

~
:;J- QJ :;J- QJ
: : i - QJ
w
:J -
e.
QJ CO- E co - E ~ 2- Pozitia pacientului: In decubit dorsal, lateral (dreapta-stanga), ventral sau in ezut.
E _.g) ~ -~e- E ,-:;: 0...
cci ~ e-
::2 0::
&~B a:- ro ~~~ a:-
,u 0co ~ :6 ~ Pozi\ia maseurului: in ortostatism sau in ezut, in fata degetelor pacientului sau Tn
~ u 0
:5 02
'1
lateral.
uj
c:i
:s
:.;)
'' Q JCO . . 0 )C\l
Q.) I .Q' ~
''
Q) I-
Q HU
-
. .
Q) I
0'
-
JCTj
-
Pozitia pacientului i a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand
~TI ~
Q} I- - Q)
~:a~ -~ 16
I - -
j:S u ~TI~ ~ ~:a -g -~ ~:a -g -~ se schimba.
~(])_1..._Q~'E ~u)l..._Q~'t ~QJ_L_Q~"E
.gwl--O~t
(/)
~afL.._Q~t
~ I 'c c QJ ..~ u
ct cu 0.... coE~~Bgt mE~-~~~ CUIE~~~~ rOE~~~~I Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceea:;;i linie i Tn cadrul
QJ
I -
(1)
t:: -
L..
U)
Q)
L. ::i
C w -o ro w TI~~-o_":(/) uE~u_co_u:>
!..... - c Q) L.... -!.....,::I c:
C]J I - ~- ::s i.... 0Cll
:q :S ~
::::J !.- - - L-

u_ rn_ UJ
~
.s= ~ mu ro acelorai limite (In functie de diagnostic).
<( ~ -~ ~ ,~- ,~- )~ cm Ql i~ i~ i~ c aJ m i~ i~ )~ d Q) (J) l~ I~ l~ ~ -~ ~ )~- )~ J~ I
::ica(j)rnrnro ::ica(j)rnroro :Jmrurororo :Jromcuroro :JOOC!..Jmcurn
~6,c;; ~6,c;; rviasajul zonal se efectueaza pe degete, rnanevrele pe care se pune accentul
~-5,ro ~-6,ro-f
~1,ro ...v
,..,,,.
u... '"O
__ :t::. rn ro cu
0) 0... Cl. Q_,
. - ."t::! ro ro co
o::u~~~~ LL-0 Q)Q.0..Q.
~ .- .t: ro ro ro
u...;u cno..o....a. O::i5~g_~~' fiind frarnantatul i frictiunea.
'!

:
_j
m ro
ro ro u(j)
w D ro '6 '6 'Ci
0:: BU ro
u ~ ~ ~ E I. DEGETELE MAINll DREPTE
~ :J'
L

-::J Lro -::::J ro


L '
,.__ :J :J
0:: i":