Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 177 (XXI) Nr. 193 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Vineri, 27 martie 2009

SUMAR

Nr. Pagina

HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR


11. Hotrre privind demisia domnului deputat Cezar-
Florin Preda din funcia de secretar al Camerei
Deputailor .................................................................. 2
12. Hotrre privind modificarea Hotrrii Camerei
Deputailor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputailor .................................................................. 2

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


Decizia nr. 252 din 24 februarie 2009 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a)
i alin. (3) lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia .... 34
Decizia nr. 259 din 24 februarie 2009 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 14 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004 .................. 46

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
8. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei privind stabilirea
tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuie i aprobarea preurilor pentru furnizarea
reglementat a gazelor naturale realizate de S.C.
MIHOC OIL S.R.L. ................................................ 78
119. Ordin al ministrului dezvoltrii regionale i locuinei
pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.430/2005 .................. 929
183. Ordin al ministrului agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale privind modificarea Normelor tehnice
de clasificare a carcaselor de bovine adulte, aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i
dezvoltrii rurale nr. 882/2004 .................................... 3031
557. Ordin al ministrului finanelor publice pentru
prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit pentru
administrarea contribuabililor mijlocii i a marilor
contribuabili ................................................................ 32
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

HOTRRE
privind demisia domnului deputat Cezar-Florin Preda
din funcia de secretar al Camerei Deputailor
n temeiul art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputailor, aprobat
prin Hotrrea Camerei Deputailor nr. 8/1994, republicat, cu modificrile ulterioare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Camera Deputailor ia act de demisia din funcia de secretar
al Camerei Deputailor prezentat de domnul deputat Cezar-Florin Preda,
aparinnd Grupului parlamentar al PD-L, i declar vacant aceast funcie de
secretar al Camerei Deputailor.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din


23 martie 2009.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR


ROBERTA ALMA ANASTASE

Bucureti, 23 martie 2009.


Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

HOTRRE
privind modificarea Hotrrii Camerei Deputailor nr. 43/2008
pentru aprobarea componenei nominale
a comisiilor permanente ale Camerei Deputailor
n temeiul art. 42 i al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputailor,
aprobat prin Hotrrea Camerei Deputailor nr. 8/1994, republicat, cu modificrile
ulterioare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Hotrrea Camerei Deputailor nr. 43/2008 pentru
aprobarea componenei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputailor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 875 din
23 decembrie 2008, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
doamna deputat Gavrilescu Graiela Leocadia, aparinnd Grupului
parlamentar al PNL, este desemnat n calitate de membru al Comisiei pentru
egalitatea de anse pentru femei i brbai.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din


23 martie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia
Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR


ROBERTA ALMA ANASTASE

Bucureti, 23 martie 2009.


Nr. 12.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 3

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 252
din 24 februarie 2009
referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia
Ioan Vida preedinte ordonan. Excepia a fost ridicat de Zhou Ende i, respectiv,
Nicolae Cochinescu judector Zhang Yi n cauze avnd ca obiect soluionarea unor contestaii
Aspazia Cojocaru judector formulate mpotriva deciziilor de returnare emise de Oficiul
Acsinte Gaspar judector Romn pentru Imigrri.
Petre Lzroiu judector n motivrile excepiei, avnd un coninut similar, se arat,
Ion Predescu judector n esen, c dispoziiile legale criticate, care prevd condiia
Pusks Valentin Zoltn judector desfurrii activitii comerciale n conformitate cu planul de
Tudorel Toader judector afaceri drept cerin pentru prelungirea dreptului de edere
Augustin Zegrean judector pentru desfurarea de activiti comerciale, limiteaz excesiv i
Simona Ricu procuror discriminatoriu dreptul constituional la proprietate al cetenilor
Valentina Brbeanu magistrat-asistent strini care au realizat investiii n timpul ederii legale n
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate Romnia. Textele legale criticate sunt lipsite de precizie i
a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b) din claritate i nu ndeplinesc criteriul de calitate prevzut de
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
strinilor n Romnia, excepie ridicat de Zhou Ende n Dosarul fundamentale, n nelesul dat de practica jurisprudenial a
nr. 7.909/2/2007 al Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a Curii Europene a Drepturilor Omului, n sensul de a fi suficient
contencios administrativ i fiscal. de accesibil i precis nct s nlture orice risc de arbitrariu,
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care astfel nct deschid calea unor abuzuri din partea Oficiului
procedura de citare este legal ndeplinit. Romn pentru Imigrri.
Curtea ia act de prezena domnului Ioan Budura, interpret n opinia autorilor excepiei, textele de lege criticate contravin
autorizat de limb chinez, i dispune a se face apelul i n dispoziiilor art. 21 alin. (3) din Constituie i ale art. 6 paragraful1
Dosarul nr. 1.903D/2008, avnd ca obiect excepia de din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
neconstituionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) din fundamentale, care garanteaz dreptul prilor la un proces
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul echitabil, precum i celor ale art. 44 alin. (1) i (2) din Constituie
strinilor n Romnia, ridicat de Zhang Yi n Dosarul i ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 adiional la convenia
nr. 5.823/2/2007 al aceleiai instane. mai sus amintit, referitoare la protecia dreptului de proprietate
La apelul nominal se constat, de asemenea, lipsa prilor,
privat.
fa de care procedura de citare este legal ndeplinit.
Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios
Curtea, din oficiu, pune n discuie conexarea dosarelor.
administrativ i fiscal consider c excepia de
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
neconstituionalitate este nentemeiat.
conexarea.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Curtea, n temeiul art. 14 i al art. 53 alin. (5) din Legea
ncheierile de sesizare au fost comunicate preedinilor celor
nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Constituionale, raportate la art. 164 din Codul de procedur
civil, dispune conexarea Dosarului nr. 1.903D/2008 la Dosarul Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
nr. 1.844D/2008, care a fost primul nregistrat. excepiei de neconstituionalitate.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord Avocatul Poporului apreciaz c prevederile de lege ce
cuvntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune formeaz obiect al excepiei sunt constituionale.
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate, Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
invocnd jurisprudena Curii Constituionale n materie. Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, constat C U R T E A,
urmtoarele: examinnd ncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Prin ncheierile din 14 mai 2008 i 10 septembrie 2008, Avocatului Poporului, rapoartele ntocmite de judectorul-
pronunate n dosarele nr. 7.909/2/2007 i nr. 5.823/2/2007, raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate,
Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
administrativ i fiscal a sesizat Curtea Constituional cu nr. 47/1992, reine urmtoarele:
excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 55 Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b) din Ordonana de urgen a competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
Romnia, respectiv ale art. 55 alin. (2) lit. a) din aceeai nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie art. 55 asupra prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b) din
alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b) din Ordonana de urgen a Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002, prin prisma
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia, unor critici similare i prin raportare la aceleai texte din
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 421 din Constituie i din instrumentele internaionale invocate i n
5 iunie 2008. Textele de lege criticate au urmtorul cuprins: prezenta cauz. Prin mai multe decizii, dintre care pot fi amintite,
Art. 55 alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b): (2) Prelungirile cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 903 din 16 septembrie 2008,
ulterioare ale dreptului de edere temporar se pot acorda dac
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 699 din
strinul ndeplinete urmtoarele condiii:
14 octombrie 2008, sau Decizia nr. 1.263 din 25 noiembrie 2008,
a) activitatea societii comerciale se desfoar n
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 873 din
conformitate cu planul de afaceri; (...)
(3) Dovada ndeplinirii condiiilor prevzute n prezentul 23 decembrie 2008, Curtea a reinut c prevederile de lege
articol se face cu urmtoarele documente: (...) criticate sunt constituionale.
b) documentele care atest c activitatea se desfoar n ntruct nu au fost evideniate elemente noi, care s conduc
conformitate cu planul de afaceri. la reconsiderarea acestei jurisprudene a Curii Constituionale,
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea cele statuate prin deciziile menionate i pstreaz valabilitatea
constat c a mai exercitat controlul de constituionalitate i n cauza de fa.
Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii

D E C I D E:
Respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. b) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia, excepie ridicat de Zhou Ende i Zhang Yi n dosarele
nr. 7.909/2/2007 i, respectiv, nr. 5.823/2/2007 ale Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios administrativ i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 24 februarie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina Brbeanu

CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 259
din 24 februarie 2009
referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 14
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Ioan Vida preedinte Informaiei, aprtorul ales cu delegaia depus la dosar. Se
Nicolae Cochinescu judector constat lipsa celorlalte pri, fa de care procedura de citare a
Aspazia Cojocaru judector fost legal ndeplinit.
Acsinte Gaspar judector Cauza fiind n stare de judecat, preedintele Curii acord
Petre Lzroiu judector cuvntul aprtorului autorului excepiei, care solicit admiterea
Ion Predescu judector acesteia, reiternd argumentele expuse n motivarea scris a
Pusks Valentin Zoltn judector
excepiei. Aprtorul prii Ministerul Comunicaiilor i
Tudorel Toader judector
Augustin Zegrean judector Tehnologiei Informaiei achieseaz la concluziile reprezentatului
Simona Ricu procuror autorului excepiei, solicitnd, de asemenea, admiterea
Valentina Brbeanu magistrat-asistent excepiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ respingere ca nentemeiat a excepiei de neconstituionalitate,
nr. 554/2004, excepie ridicat de Societatea Comercial apreciind c textul de lege ce formeaz obiect al acesteia nu
Romtelecom S.A. din Bucureti n Dosarul nr. 3.950/2/2008 contravine prevederilor constituionale invocate de autorul
al Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios excepiei.
administrativ i fiscal.
La apelul nominal se prezint, pentru autorul excepiei, C U R T E A,
aprtorul ales cu delegaie la dosar. De asemenea, rspunde, avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat
pentru partea Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei urmtoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 5

Prin ncheierea din 9 septembrie 2008, pronunat n Dosarul raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 3.950/2/2008, Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a nr. 47/1992, reine urmtoarele:
contencios administrativ i fiscal a sesizat Curtea Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 554/2004. Excepia de neconstituionalitate a fost ridicat de nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Societatea Comercial Romtelecom S.A. din Bucureti ntr-un Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
litigiu de contencios administrativ avnd ca obiect soluionarea prevederile art. 14 din Legea contenciosului administrativ
cererii de suspendare a unei hotrri emise de Guvern. nr. 554/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
n motivarea excepiei se susine c textul de lege criticat nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificat i completat prin
nu d posibilitatea prilor de a beneficia de toate garaniile unui Legea nr. 262/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
proces echitabil, ntruct, pe de o parte, condiiile n care se Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are
poate solicita suspendarea executrii unui act administrativ urmtorul cuprins:
unilateral nu sunt suficient de bine delimitate, iar, pe de alt Art. 14: Suspendarea executrii actului
parte, instituie o procedur care permite judecarea cauzei fr (1) n cazuri bine justificate i pentru prevenirea unei pagube
ca toate prile s fi luat cunotin de nscrisurile existente la iminente, dup sesizarea, n condiiile art. 7, a autoritii publice
dosar i fr s se permit administrarea de probatorii de ctre care a emis actul sau a autoritii ierarhic superioare, persoana
toate prile din proces. Se arat c folosirea unor noiuni relativ vtmat poate s cear instanei competente s dispun
largi precum cazuri bine justificate sau prevenirea unei pagube suspendarea executrii actului administrativ unilateral pn la
iminente dau posibilitatea unor interpretri arbitrare, subiective, pronunarea instanei de fond. n cazul n care persoana
din partea judectorului. n continuare, se susine c, prin vtmat nu introduce aciunea n anularea actului n termen de
acordarea posibilitii de a suspenda, pe cale judiciar, n regim 60 de zile, suspendarea nceteaz de drept i fr nicio
de urgen, efectele unui act administrativ care pune n formalitate.
executare o politic de dezvoltare regional, se ncalc principiul (2) Instana soluioneaz cererea de suspendare, de urgen
enunat n art. 135 alin. (2) lit. g) din Constituie. n argumentarea i cu precdere, cu citarea prilor.
acestei critici se arat c, n cauz, se tinde tocmai la (3) Cnd n cauz este un interes public major, de natur a
suspendarea unui act administrativ care pune n aplicare politica perturba grav funcionarea unui serviciu public administrativ,
Uniunii Europene n domeniul comunicaiilor electronice, mai cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi
exact, n domeniul spectrelor de frecven radio. n fine, se introdus i de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare,
susine c prevederile art. 14 din Legea contenciosului prevederile alin. (2) aplicndu-se n mod corespunztor.
administrativ nr. 554/2004 vin n contradicie cu dispoziiile (4) Hotrrea prin care se pronun suspendarea este
constituionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), privnd un operator executorie de drept. Ea poate fi atacat cu recurs n termen de
economic de drepturile sale nscute dintr-un act administrativ 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de
la simpla cerere a unei persoane care se pretinde vtmat i executare.
fr a avea loc o judecat asupra fondului preteniilor. (5) n ipoteza n care se emite un nou act administrativ cu
Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios acelai coninut ca i cel suspendat de ctre instan, acesta
administrativ i fiscal apreciaz c prevederile art. 14 din este suspendat de drept. n acest caz nu este obligatorie
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt n deplin plngerea prealabil.
acord cu normele constituionale invocate n motivarea (6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare
excepiei. succesive pentru aceleai motive.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, (7) Suspendarea executrii actului administrativ are ca efect
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor ncetarea oricrei forme de executare, pn la expirarea duratei
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului suspendrii.
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra n opinia autorului excepiei de neconstituionalitate, textul de
excepiei de neconstituionalitate. lege criticat contravine urmtoarelor dispoziii din Legea
Guvernul consider c excepia de neconstituionalitate este fundamental: art. 16 alin. (2) potrivit crora nimeni nu este mai
nentemeiat. presus de lege, art. 21 alin. (3) care consacr dreptul prilor la
Avocatul Poporului apreciaz c textele de lege criticate un proces echitabil, art. 24 alin. (1) care garanteaz dreptul la
sunt constituionale. aprare, art. 135 alin. (2) lit. a) care instituie obligaia statului de
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului nu au a asigura libertatea comerului, protecia concurenei loiale i
comunicat punctele lor de vedere asupra excepiei de crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor
neconstituionalitate. de producie i art. 135 alin. (2) lit. g) referitoare la obligaia
statului de a aplica politicile de dezvoltare regional n
C U R T E A, concordan cu obiectivele Uniunii Europene.
examinnd ncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea observ
Guvernului i Avocatului Poporului, raportul ntocmit de c, n jurisprudena sa, a reinut c dispoziiile art. 14 din Legea
judectorul-raportor, susinerile reprezentanilor autorului contenciosului administrativ nr. 554/2004 instituie posibilitatea
excepiei i prii Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei persoanei vtmate prin actul administrativ de a solicita instanei
Informaiei, concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate, competente suspendarea executrii actului pn la pronunarea
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

instanei de fond cu privire la legalitatea i temeinicia acestuia. introduce aciune n anularea actului n termen de 60 de zile de
Pentru a fi admis, cererea de suspendare trebuie s la soluionarea cererii de suspendare a executrii acestuia, n
ntruneasc dou condiii cumulative: s fie formulat n cazuri caz contrar suspendarea ncetnd de drept i fr nicio
bine justificate i, respectiv, suspendarea s previn apariia formalitate. Aadar, inclusiv n eventualitatea soluionrii pe fond
unei pagube iminente. Cu privire la susinerile potrivit crora a litigiului n care va fi cenzurat legalitatea actului administrativ
aceste condiii ar reprezenta noiuni relativ largi, care ar contestat, prile vor putea administra toate probele pe care le
conduce la arbitrar n actul de justiie, deci la absena unui consider necesare, n condiiile unui proces care ntrunete
proces echitabil, Curtea constat c acestea nu sunt ntemeiate. toate garaniile care condiioneaz ntr-o societate democratic
n acest sens, Curtea European a Drepturilor Omului a statuat procesul echitabil.
c previzibilitatea consecinelor ce decurg dintr-un act normativ n acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 594 din 20 mai
determinat nu poate avea o certitudine absolut, ntruct, orict 2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 455
de dorit ar fi aceasta, ea ar da natere la o rigiditate excesiv din 18 iunie 2008, nr. 47 din 31 ianuarie 2008, publicat n
a reglementrii (Cauza Rekvnyi contra Ungariei, 1999). Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 149 din 27 februarie
Suspendarea unui act administrativ apare ca fiind o msur 2008, sau nr. 177 din 2 martie 2006, publicat n Monitorul
excepional, ce se dispune atunci cnd exist o ndoial cu Oficial al Romniei, Partea I, nr. 267 din 24 martie 2006.
privire la legalitatea sau oportunitatea actului, i determin
n continuare, Curtea constat c dispoziiile art. 14 din
ncetarea temporar a producerii efectelor juridice ale acestuia.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu sunt de
Prin urmare, textul de lege criticat instituie o garanie pentru
natur s conduc la o nesocotire a prevederilor art. 135 alin. (2)
persoana vtmat n ceea ce privete evitarea eventualelor
lit. a) din Constituie, care instituie obligaia statului de a asigura
pagube suferite ca urmare a executrii actului administrativ
libertatea comerului, protecia concurenei loiale i crearea
pretins a fi nelegal, iar pe de alt parte, prin stabilirea condiiilor
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
de admisibilitate, previne i limiteaz eventualele abuzuri n
producie.
valorificarea unui atare drept de ctre persoanele vtmate, fr
n ceea ce privete criticile referitoare la nclcarea art. 135
s intre n contradicie cu prevederile art. 16 alin. (2) din
Constituie. alin. (2) lit. g) din Constituie privind obligaia statului de a aplica
Nu este nclcat, aa cum susine autorul excepiei, dreptul politicile de dezvoltare regional n concordan cu obiectivele
la un proces echitabil, prin lipsa posibilitii de a administra Uniunii Europene, Curtea constat c aceste prevederi din
probe n etapa procesual vizat de textul de lege criticat. Prin Legea fundamental nu sunt incidente n analizarea
soluionarea de urgen a cererii de suspendare a executrii constituionalitii prevederilor art. 14 din Legea contenciosului
actului administrativ nu sunt afectate garaniile ce caracterizeaz administrativ nr. 554/2004. Urmeaz ca instana n faa creia a
un proces echitabil ntr-o societate democratic. Fiind citate, fost ridicat excepia de neconstituionalitate, examinnd fondul
prile i pot face aprrile pe care le consider necesare, litigiului, s stabileasc dac actul administrativ cu caracter
personal sau prin avocat, i pot propune probele pe care le normativ a crui executare se solicit a fi suspendat, i anume
apreciaz ca fiind utile, astfel nct nu se poate susine c textul Hotrrea Guvernului nr. 61/2008 privind procedura de selecie
de lege criticat ar nesocoti dispoziiile constituionale privind pentru acordarea unei licene naionale de utilizare a
dreptul la un proces echitabil sau pe cele care garanteaz frecvenelor radio n vederea furnizrii de reele de date i
dreptul la aprare. n plus, fraza a doua a art. 14 alin. (1) din servicii de comunicaii electronice mobile n benzile de frecvene
Legea nr. 554/2004 a reglementat obligaia persoanei care se 410-415/420-425 MHz, se circumscrie sau nu obligaiei instituite
consider vtmat de actul administrativ unilateral de a n sarcina statului de art. 135 alin. (2) lit. g) din Constituie.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii

D E C I D E:
Respinge excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
excepie ridicat de Societatea Comercial Romtelecom S.A. din Bucureti n Dosarul nr. 3.950/2/2008 al Curii de Apel
Bucureti Secia a VIII-a contencios administrativ i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 24 februarie 2009.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina Brbeanu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuie
i aprobarea preurilor pentru furnizarea reglementat a gazelor naturale realizate
de S.C. MIHOC OIL S.R.L.
Avnd n vedere dispoziiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) i cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 410/2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. Se stabilesc venitul reglementat unitar i venitul (3) Tarifele reglementate prevzute la alin. (1) nu conin TVA.
total unitar aferente serviciului de distribuie a gazelor naturale Art. 4. (1) Se aprob preurile finale reglementate pentru
realizat de S.C. MIHOC OIL S.R.L. i se aprob rata de furnizarea gazelor naturale n regim reglementat, prevzute n
cretere a eficienei economice pentru primul an al celei de-a
doua perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 lit. a), care anexa nr. 3, care face parte integrant din prezentul ordin.
face parte integrant din prezentul ordin. (2) Preurile finale reglementate prevzute la alin. (1) se
Art. 2. Se stabilesc venitul reglementat unitar i venitul aplic consumatorilor din localitile n care S.C. MIHOC OIL
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale S.R.L. deine licena de distribuie i de furnizare a gazelor
n regim reglementat realizat de S.C. MIHOC OIL S.R.L. i se naturale, care opteaz pentru un astfel de pre.
aprob rata de cretere a eficienei economice pentru primul an
al celei de-a doua perioade de reglementare, conform anexei (3) Preurile finale reglementate prevzute la alin. (1) nu
nr. 1 lit. b), care face parte integrant din prezentul ordin. conin acciza pentru gazul natural i TVA.
Art. 3. (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru Art. 5. S.C. MIHOC OIL S.R.L. va duce la ndeplinire
prestarea serviciului de distribuie a gazelor naturale, prevzute prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
n anexa nr. 2, care face parte integrant din prezentul ordin. cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
(2) Tarifele reglementate prevzute la alin. (1) se aplic
terilor, beneficiari ai serviciului de distribuie a gazelor naturale Energiei vor urmri respectarea acestora.
din localitile n care S.C. MIHOC OIL S.R.L. deine licena Art. 6. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
de distribuie a gazelor naturale. Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

Bucureti, 19 martie 2009.


Nr. 8.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare i ratele de cretere


a eficienei economice pentru S.C. MIHOC OIL S.R.L.

a) Activitatea de distribuie a gazelor naturale


Cantitatea de energie distribuit pentru anul 2009 MWh 8.384
Venit reglementat unitar lei/MWh 18,70
Venit total unitar lei/MWh 19,24
Rata de cretere a eficienei economice 0,82%
b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale n regim reglementat
Cantitatea de energie furnizat pentru anul 2009 MWh 8.384
Venit reglementat unitar lei/MWh 1,57
Venit total unitar lei/MWh 1,68
Rata de cretere a eficienei economice 0,00
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009
ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuie a gazelor naturale


realizat de S.C. MIHOC OIL S.R.L.

Categoria de consumatori Lei/MWh

B. Consumatori finali conectai n sistemul de distribuie

B.1. Cu un consum pn la 23,25 MWh 22,07

B.2. Cu un consum anual ntre 23,26 MWh i 116,28 MWh 19,83

B.3. Cu un consum anual ntre 116,29 MWh i 1.162,78 MWh 18,04

B.4. Cu un consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh 16,58

B.5. Cu un consum anual ntre 11.627,79 MWh i 116.277,79 MWh 0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh 0,00

ANEXA Nr. 3

Preurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale n regim


reglementat realizat de S.C. MIHOC OIL S.R.L.

Categoria de consumatori Lei/MWh

A. Consumatori finali conectai direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual pn la 1.162,78 MWh 0,00

A.2. Consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh 0,00

A.3. Consum anual ntre 11.627,79 MWh i 116.277,79 MWh 0,00

A.4. Consum anual ntre 116.277,80 MWh i 1.162.777,87 MWh 0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh 0,00

B. Consumatori finali conectai n sistemul de distribuie

B.1. Cu un consum pn la 23,25 MWh 92,52

B.2. Cu un consum anual ntre 23,26 MWh i 116,28 MWh 90,11

B.3. Cu un consum anual ntre 116,29 MWh i 1.162,78 MWh 88,18

B.4. Cu un consum anual ntre 1.162,79 MWh i 11.627,78 MWh 86,60

B.5. Cu un consum anual ntre 11.627,79 MWh i 116.277,79 MWh 0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh 0,00


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 9

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I LOCUINEI

ORDIN
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.430/2005
Avnd n vedere prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile ulterioare, i ale Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea i completarea unor acte normative,
n temeiul prevederilor art. 4 pct. II lit. a) i ale art. 12 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei, cu modificrile ulterioare,

ministrul dezvoltrii regionale i locuinei emite urmtorul ordin:

Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii documentaiilor necorespunztoare (n termen de maximum


nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de 5 zile de la nregistrarea cererii);
construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, b) analiza documentelor depuse n vederea emiterii
construciilor i turismului nr. 1.430/2005, publicat n Monitorul certificatelor de urbanism, precum i stabilirea cerinelor i a
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 825 i 825 bis din 13 septembrie condiiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaiei
2005, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de
dup cum urmeaz: construcii;
1. La articolul 3, litera a) se abrog. c) analiza documentaiei pentru autorizarea executrii
2. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins: lucrrilor de construcii depuse, n vederea constatrii ndeplinirii
(1) Transparena procedurii de autorizare a executrii prin documentaia tehnic D.T. a tuturor cerinelor i condiiilor
lucrrilor de construcii att la nivelul certificatului de urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum i a
urbanism, ct i al autorizaiei de construire/desfiinare se condiiilor cuprinse n avizele obinute de solicitant;
realizeaz prin asigurarea caracterului public al acesteia, d) redactarea i prezentarea spre semnare a certificatelor de
respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat. urbanism i a autorizaiilor de construire/desfiinare.
(2) n situaia n care autoritatea pentru protecia mediului ..................................................................................................
competent a stabilit necesitatea evalurii efectelor unei (3) Instituia Arhitectului-ef reprezint autoritatea tehnic n
investiii asupra mediului, publicul are dreptul de a se informa i domeniul amenajrii teritoriului i al urbanismului din cadrul
de a participa efectiv i din timp la procedura de autorizare, de administraiei publice locale i duce la ndeplinire atribuiile
a se documenta i de a transmite comentarii i opinii autoritilor conferite de Lege ca ef al structurilor de specialitate organizate
administraiei publice competente, naintea lurii unei decizii n cadrul acestora. Arhitectul-ef nu poate fi subordonat unui alt
finale asupra cererii pentru emiterea autorizaiei de construire funcionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului
aferente investiiei. judeean, respectiv al primriei, dup caz.
(3) n situaia prevzut la alin. (2), informarea i consultarea 4. La articolul 8, alineatele (5) i (6) se abrog.
publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile legislaiei 5. La articolul 9, alineatul (1) litera b) i alineatul (2) se
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private modific i vor avea urmtorul cuprins:
asupra mediului. b) organizarea activitii de autorizare n vederea satisfacerii
3. La articolul 8, alineatele (1) i (3) se modific i vor cerinei de simplificare a accesului ceteanului la actul de
avea urmtorul cuprins: autoritate al autoritii administraiei publice prin organizarea
(1) Pentru creterea operativitii n procesul autorizrii procedurii de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare.
executrii lucrrilor de construcii, precum i n vederea (2) Prin excepie de la prevederile art. 8 alin. (1), structurile
respectrii termenului legal de emitere a autorizaiei, autoritile de specialitate constituite n cadrul aparatului propriu al
administraiei publice competente iau msurile organizatorice consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate
necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a primarilor unitilor administrativ-teritoriale care, n condiiile
autorizaiilor de construire, scop n care constituie n cadrul prevederilor art. 45 alin. (2) din Lege, nu au constituite structuri
aparatului propriu structuri de specialitate avnd n componen de specialitate, scop n care analizeaz documentele/
personal cu pregtire n domeniile arhitecturii, urbanismului i documentaiile depuse pentru obinerea certificatelor de
construciilor pentru gestionarea procesului de emitere a urbanism, respectiv a autorizaiilor de construire/desfiinare, din
certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de competena de emitere a acestora, pentru:
construire/desfiinare, prin: a) eliberarea avizului structurii de specialitate n vederea
a) verificarea operativ privind respectarea structurii i a emiterii de ctre primari a autorizaiilor de construire/desfiinare
coninutului documentaiilor depuse i restituirea, dup caz, a pentru toate categoriile de construcii, altele dect locuinele
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

individuale i anexele gospodreti, la cererea acestora, n a) cererea-tip (formularul-model F.1 Cerere pentru emiterea
condiiile prevederilor art. 45 alin. (3) i (4) din Lege; certificatului de urbanism), n conformitate cu precizrile privind
b) emiterea autorizaiilor de construire/desfiinare de ctre completarea acesteia, cuprinznd:
preedinii consiliilor judeene, pe termen limitat i la solicitarea 1. elementele de identificare a solicitantului;
consiliilor locale interesate, n condiiile prevederilor art. 45 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se
alin. (31) din Lege. solicit emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate,
6. La articolul 10 alineatul (2), literele b), d) i e) se numr cadastral i numr de carte funciar, n cazul n care
abrog. legea nu dispune altfel;
7. La articolul 10 alineatul (2), literele c) i g) se modific 3. elementele care definesc scopul solicitrii;
i vor avea urmtorul cuprins: b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului
c) verificarea modului n care au fost preluate n cadrul i a vecintilor teren i/sau construcii , la scrile 1:500,
documentaiei tehnice D.T. condiiile din avizele i acordurile 1:2.000 sau 1:10.000, dup caz, vizate de oficiul de cadastru i
obinute n prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse n actul publicitate imobiliar teritorial, sau extras din planul cadastral al
administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia localitii eliberat la cerere de autoritatea administraiei publice
mediului; locale, numai dac lucrrile de cadastru imobiliar edilitar au fost
.................................................................................................. realizate n baza Legii cadastrului i publicitii imobiliare
g) emiterea de ctre structurile de specialitate din cadrul nr. 7/1996, republicat, n dou exemplare;
consiliilor judeene a avizelor solicitate de primarii unitilor c) documentul de plat a taxei de eliberare a certificatului de
administrativ-teritoriale n situaia inexistenei structurilor de urbanism, n copie.
specialitate la nivelul primriilor respective, n condiiile 13. La articolul 15, alineatul (2) se abrog.
prevzute la art. 9 alin. (2) lit. a);. 14. La articolul 16, alineatul (1) se modific i va avea
8. La articolul 11, dup alineatul (4) se introduce un nou urmtorul cuprins:
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins: (1) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de
(5) n nelesul prevederilor art. 2 alin. (1) din Lege, construcii, pe lng cererea pentru emiterea autorizaiei de
procedura de autorizare ncepe odat cu depunerea cererii de construire inclusiv anexa (se utilizeaz formularul-model F.9
emitere a certificatului de urbanism, cu meniunea n clar privind Cerere pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare,
scopul solicitrii actului, respectiv autorizarea executrii obinut de la emitent) , va conine n mod obligatoriu
lucrrilor de construcii, prin care solicitantul i anun intenia urmtoarele documente:
de a obine, ca act final, autorizaia de construire. a) certificatul de urbanism, n copie;
9. La articolul 12, dup alineatul (2) se introduce un nou b) dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii, n
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: copie legalizat, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral
(3) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit n condiiile actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare
prevzute la alin. (1) pentru monumentele istorice, construciile actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel;
din zonele de protecie a monumentelor, precum i pentru c) documentaia tehnic D.T., n dou exemplare, dintre
construciile din zonele construite protejate, n conformitate cu care un exemplar se arhiveaz la emitent i un exemplar vizat
prevederile art. 10 lit. a) i b) din Lege. spre neschimbare se returneaz beneficiarului;
10. La articolul 14, alineatul (2) se modific i va avea d) avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii pentru
urmtorul cuprins: protecia mediului competente, solicitate prin certificatul de
(2) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este urbanism, n copie;
obligatorie emiterea autorizaiei de construire pentru lucrrile e) studiile, raportul de expertiz tehnic pentru lucrri de
prevzute la alin. (1), dac acestea se execut la construcii intervenie la construcii existente i/sau raportul de audit
monumente istorice, la construcii din zonele de protecie a energetic pentru lucrri de intervenie n vederea creterii
monumentelor i din zonele construite protejate sau la performanei energetice la cldiri, solicitate prin certificatul de
construciile care au valoare arhitectural ori istoric deosebit, urbanism, n condiiile legii, un exemplar;
stabilit ca atare prin documentaiile de urbanism aprobate, f) dovada privind achitarea taxelor legale, n copie.
crora le sunt aplicabile prevederile art. 3 lit. b) i ale art. 10 15. La articolul 16 alineatul (3), partea introductiv i
lit. a) i b) din Lege. litera a) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
11. La articolul 14, dup alineatul (3) se introduce un nou (3) La depunerea documentaiei pentru autorizarea
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: executrii lucrrilor de construcii se vor avea n vedere
(4) n aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Lege, urmtoarele:
lucrrile de reabilitare energetic a anvelopei partea opac a) n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege,
i/sau partea vitrat i a acoperiului cldirii sunt exceptate odat cu autorizaia de construire/desfiinare se solicit, de
de la autorizare numai n situaiile n care prin aceste lucrri nu regul, i autorizarea organizrii executrii lucrrilor. n aceast
se modific aspectul arhitectural al cldirii i dac aceste lucrri situaie, solicitantul are obligaia de a prezenta, pe lng
nu se execut la construciile prevzute la alin. (2). documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii
12. La articolul 15, alineatul (1) se modific i va avea lucrrilor de baz (D.T.A.C.), documentaia tehnic D.T.
urmtorul cuprins: pentru organizarea executrii lucrrilor (D.T.O.E.) piese
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul scrise i desenate , ntocmit n baza prevederilor anexei nr. 1
orice persoan fizic sau juridic interesat trebuie s la Lege, mpreun cu avizele specifice aferente (aviz circulaie,
depun la emitent o documentaie cuprinznd: aviz pentru ocuparea temporar a domeniului public, aviz
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 11

sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate i altele construire/desfiinare n vederea emiterii de ctre preedinii
asemenea, dup caz), n dou exemplare;. consiliilor judeene, situaie n care emiterea unui aviz nu este
16. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se abrog. necesar.
17. Dup articolul 16 se introduce un nou articol, 20. Articolele 19 i 20 se abrog.
articolul 161, cu urmtorul cuprins: 21. La articolul 21, titlul articolului i alineatele (1) i (2)
se modific i vor avea urmtorul cuprins:
ARTICOLUL 161
Documentaia tehnic D.T. ARTICOLUL 21

(1) Documentaia tehnic D.T. este, potrivit definiiei din Avize i acorduri ale autoritilor centrale/serviciilor
anexa nr. 2 la Lege, documentaia tehnico-economic distinct, deconcentrate
prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea (1) Avizele/Acordurile autoritilor centrale ori ale serviciilor
n indicii urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile deconcentrate ale acestora, dup caz, potrivit cerinelor nscrise
acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, n certificatul de urbanism, se obin de ctre solicitant.
compoziia spaial, structura de rezisten, expresia de (2) n cazul autorizrii executrii lucrrilor pe amplasamente
arhitectur, dotarea i echiparea construciilor inclusiv situate n zone n care, prin documentaiile de amenajare a
soluiile de asigurare, branare i racordare a acestora la teritoriului i de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim
infrastructura edilitar, dup caz , care st la baza emiterii de restricie cu privire la realizarea construciilor, obinerea
autorizaiei de construire/desfiinare. avizelor i acordurilor din partea autoritilor centrale
(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaia competente prevzute la art. 10 din Lege care au instituit
de construire/desfiinare se emite pentru executarea lucrrilor restriciile sau, dup caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora
de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor. este obligatorie. Documentaiile pentru obinerea avizelor din
(3) n funcie de scopul solicitrii, documentaia tehnic partea autoritilor centrale competente sau a serviciilor
D.T. poate fi: deconcentrate ale acestora, dup caz, care se ntocmesc
a) documentaie tehnic D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru corespunztor reglementrilor n vigoare specifice fiecrui
autorizarea lucrrilor de construire, inclusiv pentru lucrrile domeniu, se depun la sediul autoritilor avizatoare competente
aferente organizrii executrii lucrrilor; (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, dup
b) documentaie tehnic D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru caz). Dup avizare, documentaiile prezentate pot fi restituite
autorizarea lucrrilor de desfiinare a lucrrilor/construciilor, sau se pstreaz n arhiva avizatorului.
inclusiv pentru autorizarea lucrrilor aferente organizrii 22. La articolul 21, alineatul (3) literele b) i c) i alineatul (6)
executrii lucrrilor. se abrog.
Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii 23. Articolul 22 se modific i va avea urmtorul cuprins:
lucrrilor de construcii va cuprinde i soluiile privind (1) n vederea simplificrii procedurii de autorizare se admite
branamentele i racordurile la utilitile urbane necesare, care prezentarea unor documentaii tehnice D.T. pentru
se autorizeaz mpreun cu lucrrile de baz. autorizarea executrii lucrrilor de construcii (D.T.A.C.,
(4) Documentaia tehnic D.T., alctuit din piese scrise i D.T.A.D.), cu coninut simplificat n raport cu coninutul-cadru
desenate i completat cu elementele de identificare i datele prevzut n anexa nr. 1 la Lege. Coninutul simplificat al
tehnice conform anexei la formularul-tip F.9, va respecta documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii
urmtoarele condiii: lucrrilor de construcii (D.T.A.C., D.T.A.D.) se aplic pentru
a) se elaboreaz n baza coninutului-cadru prevzut n urmtoarele tipuri de lucrri i/sau construcii, situate n afara
anexa nr. 1 la Lege; zonelor cu regim special de protecie sau de restricii de
b) se elaboreaz de colective tehnice de specialitate i se construire, inclusiv a zonelor de protecie a monumentelor
semneaz n condiiile prevzute la art. 9 din Lege; istorice:
c) se verific, n condiiile legii, de verificatori de proiecte a) locuine individuale n mediul rural, cu regim de nlime P,
atestai. P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice;
(5) Potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Lege, msurile b) anexe gospodreti ale locuinelor care alctuiesc
specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul mpreun cu aceasta o unitate funcional distinct: mprejmuiri
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, i buctrii de var; grajduri pentru animale mari; hambare,
precum i cerinele din avizele i acordurile emise vor fi avute n fnare, ptule; magazii, oproane, garaje; spaii pentru activiti
vedere la elaborarea documentaiei tehnice D.T. i nu pot fi meteugreti, de prelucrare secundar a produselor agricole
modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaia de i silvice; fntni individuale, WC-uri uscate sau cu tanc
construire. vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid i
18. La articolul 18 alineatul (3), litera b) se modific i va gazos;
avea urmtorul cuprins: c) racorduri i branamente la reelele de utiliti;
b) pentru autorizaiile de construire/desfiinare, n termen de d) anexe ale exploataiilor agricole: saivane, padocuri,
maximum 15 zile. adposturi pentru animale, platforme de furaje, ptule,
19. La articolul 18 dup alineatul (4) se introduce un nou mprejmuiri de puni, spaii de cazare temporar pe timpul
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins: campaniilor agricole;
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile e) construcii provizorii cu utilizare temporar: trguri, oboare,
prevzute la art. 45 alin. (31) din Lege, structurile de specialitate iarmaroace, circuri ambulante, construcii temporare ocazionate
din cadrul consiliilor judeene elaboreaz autorizaiile de de diverse evenimente (culturale, aniversare, publicitare,
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

sportive, comemorative, politice, religioase i altele asemenea), plana de reglementri a P.U.G., eliberat la cerere de autoritatea
tabere de corturi i rulote. administraiei publice locale interesate, pe care emitentul are
Coninutul simplificat al documentaiei tehnice D.T. pentru obligaia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii
autorizarea executrii lucrrilor lista pieselor scrise i i alte elemente extrase din documentaiile de urbanism.
desenate, strict necesare pentru emiterea autorizaiei de ..................................................................................................
construire/desfiinare pe tipuri de construcii, este prezentat (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaia de a
n anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. nscrie n rubrica rezervat scopul utilizrii actului categoria de
(2) Tipurilor de lucrri i/sau construcii prevzute la alin. (1) lucrri declarat de solicitant i nscris n formularul F.1
le sunt aplicabile prevederile art. 77 alin. (72) din prezentele Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism, n
norme. concordan cu precizrile la acesta.
24. Articolele 23 i 24 se abrog. 27. La articolul 31, alineatul (5) se abrog.
25. Articolul 25 se modific i va avea urmtorul cuprins: 28. La articolul 34, alineatele (2) i (3) se abrog.
29. La articolul 35, dup alineatul (2) se introduce un nou
ARTICOLUL 25 alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
Competene de elaborare a documentaiilor tehnice D.T. (3) Valabilitatea certificatului de urbanism nceteaz dac:
(1) Documentaiile tehnice D.T., precum i proiectele a) titularul renun la intenia de a mai construi, situaie n
tehnice P.Th., care dezvolt documentaiile tehnice D.T. care are obligaia de a notifica acest fapt autoritii administraiei
cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, publice emitente;
precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al b) titularul nu solicit prelungirea valabilitii certificatului de
autoritii competente pentru protecia mediului, se elaboreaz urbanism n termenul legal de 15 zile naintea expirrii acesteia.
exclusiv de proiectani cu pregtire n domeniul arhitecturii, 30. La articolul 38, alineatul (1) se modific i va avea
construciilor i instalaiilor (arhiteci, ingineri, conductori- urmtorul cuprins:
arhiteci, subingineri, tehnicieni), constituii n acest scop n (1) Autorizaia de construire/desfiinare este actul final de
colective tehnice de specialitate, i se semneaz, n condiiile autoritate al administraiei publice competente potrivit legii, n
legii, numai de cadre tehnice cu pregtire superioar n baza cruia se pot executa lucrri de construcii i pe baza
domeniul arhitecturii i construciilor, potrivit prevederilor art. 9 cruia se asigur aplicarea msurilor legale referitoare la
din Lege. amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i
(2) Potrivit prevederilor art. 9 din Lege, coroborate cu postutilizarea construciilor cu privire la construirea, respectiv
dispoziiile art. 24 alin. (1) lit. c) din aceeai Lege, este interzis desfiinarea construciilor, inclusiv a instalaiilor aferente, precum
semnarea proiectelor tehnice P.Th. pentru execuia lucrrilor, i a amenajrilor, dup caz.
precum i a documentaiilor tehnice D.T. de ctre persoane 31. La articolul 39, alineatul (1) se modific i va avea
care nu au absolvit cu diplom recunoscut de statul romn urmtorul cuprins:
instituii de nvmnt superior de specialitate n domeniul (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul
arhitecturii i construciilor/instalaiilor ori care nu au drept de autorizaiei de construire/desfiinare poate fi orice persoan
semntur n condiiile legii, sub sanciunea legii penale. fizic sau juridic titular al unui drept real asupra imobilului
(3) Potrivit prevederilor legale n vigoare privind calitatea n teren i/sau construcii , identificat prin numr cadastral, n
construcii, documentaiile tehnice D.T., precum i proiectele cazul n care legea nu dispune altfel, care atest dreptul
tehnice P.Th., care dezvolt documentaiile tehnice D.T. acestuia de a executa lucrri de construcii.
n condiiile legii, se verific pentru cerinele de calitate de ctre 32. La articolul 40, alineatul (2) se abrog.
specialiti verificatori de proiecte atestai, solicitantul avnd 33. La articolul 41 alineatul (1), literele d), e), g), i) i j) se
obligaia de a face dovada efecturii verificrii. modific i vor avea urmtorul cuprins:
(4) n conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind d) exist dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren
organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, i/sau construcii, precum i, dup caz, a extrasului de plan
arhitecii i conductorii-arhiteci cu drept de semntur sunt cadastral i a extrasului de carte funciar de informare,
obligai s aplice parafa cu numrul de ordine nscris n Tabloul actualizate la zi, dac legea nu dispune altfel;
Naional al Arhitecilor, inclusiv pe documentaiile tehnice D.T. e) documentaia tehnic D.T. este complet i conform
(5) n conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, n mod cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum i ale prezentelor
obligatoriu, fiecare plan a documentaiei tehnice D.T. va norme metodologice;
avea un cartu care va conine informaiile minimale necesare ...............................................................................................
pentru identificarea investitorului, proiectantului i documentaiei g) exist avizele i acordurile favorabile i, dup caz, studiile
tehnice D.T., conform modelului cuprins n anexa nr. 5 la cerute prin certificatul de urbanism;
prezentele norme metodologice. .................................................................................................
26. La articolul 31, alineatul (2) litera c) i alineatele (4) i i) se face dovada achitrii taxelor legale necesare emiterii
(7) se modific i vor avea urmtorul cuprins: autorizaiei de construire/desfiinare;
c) nominalizarea avizelor, acordurilor i actului administrativ j) este aplicat pe piesele scrise i desenate parafa emis
al autoritii competente pentru protecia mediului, care trebuie de Ordinul Arhitecilor din Romnia, care confirm dreptul
s nsoeasc documentaia tehnic D.T.; arhitectului/conductorului arhitect, dup caz, de a proiecta i
................................................................................................ semna documentaiile, n condiiile dispoziiilor art. 9 alin. (1)
(4) n vederea ncadrrii investiiei n regulile urbanistice lit. a) din Lege, i arhitectul/conductorul arhitect face dovada
aprobate, la certificatul de urbanism se anexeaz un extras din lurii n eviden, la filiala din care face parte, a proiectului de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 13

arhitectur din cadrul documentaiei tehnice D.T. depuse emise, n vederea solicitrii i obinerii, dup caz, a informaiilor
pentru autorizare. prevzute la art. 7 alin. (23) din Lege.
34. La articolul 41, alineatul (1) litera f) i alineatul (3) se 43. La articolul 53, dup alineatul (3) se introduce un nou
abrog. alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
35. Articolul 42 se abrog. (4) n temeiul prevederilor art. 7 alin. (22) din Lege,
36. La articolul 43, alineatul (1) litera e) i alineatul (3) se caracterul public al autorizaiilor de construire/desfiinare
modific i vor avea urmtorul cuprins: prevzut la alin. (1) i (3) se asigur fr a se aduce atingere
e) introducerea condiiilor din avizele i acordurile favorabile restriciilor impuse de legislaia n vigoare privind secretul
obinute, precum i, dup caz, din studiile cerute prin certificatul comercial i industrial, proprietatea intelectual, protejarea
de urbanism. interesului public i privat, garantarea i protejarea drepturilor
(3) n situaia n care documentaia prezentat este conform fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la via
exigenelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a intim, familial i privat.
emitentului promoveaz documentaia n vederea emiterii 44. Dup articolul 55 se introduce un nou articol,
autorizaiei de construire/desfiinare. articolul 551, cu urmtorul cuprins:
37. La articolul 43, alineatul (2) se abrog.
ARTICOLUL 551
38. Articolele 44 i 45 se abrog.
39. La articolul 46, alineatul (2) litera d) i alineatul (6) se Autorizarea executrii lucrrilor aferente infrastructurii de
abrog. transport rutier de interes naional
40. La articolul 50, alineatul (4) se modific i va avea Autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente
urmtorul cuprins: infrastructurii de transport rutier de interes naional, prin excepie
(4) n cazul schimbrii investitorului pe parcursul executrii de la prevederile art. 4 din Lege, se face de ctre Ministerul
i naintea finalizrii lucrrilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (14) Transporturilor i Infrastructurii, potrivit prevederilor art. II pct. 2
din Lege, valabilitatea autorizaiei de construire/desfiinare se din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 228/2008 pentru
menine, cu condiia respectrii n continuare a prevederilor modificarea i completarea unor acte normative.
acesteia, precum i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor 45. La articolul 62, alineatul (1) se modific i va avea
intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. n aceast urmtorul cuprins:
situaie, autorizaia mpreun cu celelalte acte avize, acorduri, (1) n situaia n care, nainte de nceperea sau pe parcursul
documentaii etc. , care au stat la baza eliberrii acesteia, executrii lucrrilor de construcii, devine necesar modificarea
aparin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul nscrierii soluiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/
n cartea funciar. investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaia de
41. La articolul 52, dup alineatul (5) se introduce un nou a nu ncepe ori de a opri lucrrile, dup caz, i de a solicita
alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins: emiterea unei noi autorizaii de construire corespunztor
(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (151) i (153) din modificrilor aduse proiectului, materializate prin documentaii
Lege, orice modificare adus documentaiei tehnice D.T. piese scrise i desenate , cu condiia ca documentaia tehnic
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii nainte de D.T. astfel modificat s se ncadreze n prevederile
nceperea sau pe parcursul executrii lucrrilor este supus documentaiilor de urbanism aprobate, urmnd s se aplice n
relurii procedurii de autorizare dac modificrile nu se mod corespunztor prevederile art. 52 alin. (6). n aceste
ncadreaz n limitele avizelor, acordurilor i actului administrativ condiii, taxa de autorizare se va regulariza dup recepia la
al autoritii pentru protecia mediului competente. Verificarea terminarea lucrrilor de construcii, potrivit legii.
ncadrrii modificrilor n limitele avizelor i acordurilor se face 46. La articolul 64, alineatele (3) i (4) se abrog.
de ctre structurile de specialitate ale autoritilor administraiei 47. La articolul 66, alineatul (3) se abrog.
publice competente, precum i de verificatorii de proiecte 48. La articolul 69 alineatul (4), partea introductiv se
atestai n condiiile legii, cu participarea reprezentanilor modific i va avea urmtorul cuprins:
instituiilor avizatoare, iar verificarea ncadrrii modificrilor n (4) Potrivit dispoziiilor art. 26 alin. (6) i art. 35 alin. (3) din
limitele actului administrativ al autoritii competente pentru Lege, n corelare cu prevederile art. 28 i 29 din Ordonana
protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit Guvernului nr. 2/2001, cu modificrile i completrile ulterioare,
prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor n domeniul disciplinei autorizrii execuiei lucrrilor de
proiecte publice i private asupra mediului. construcii i al execuiei acestora n baza autorizaiilor emise, la
42. La articolul 53, alineatul (3) se modific i va avea aplicarea sanciunii contravenionale:.
urmtorul cuprins: 49. La articolul 73, alineatele (2) i (3) se abrog.
(3) n temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Lege, 50. La articolul 77, alineatele (2) i (3) se modific i vor
autorizaiile de construire/desfiinare mpreun cu anexele avea urmtorul cuprins:
acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru (2) Analizarea i avizarea documentaiilor necesare emiterii
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, au caracter public. certificatului de urbanism i a autorizaiilor de
n acest scop, se pun la dispoziia publicului, pe pagina de web construire/desfiinare de ctre compartimentele (structurile) de
a autoritii administraiei publice competente, emitent, sau prin specialitate ale consiliului judeean pentru primriile comunelor,
afiare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate oraelor i municipiilor care nu dispun de structuri
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

(compartimente) de specialitate se fac pe baz de convenie b) Formularul F.6.1-4 Certificat de urbanism se modific i
ncheiat ntre primari i preedintele consiliului judeean. se nlocuiete cu formularul F.6 Certificat de urbanism,
(3) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), e) i prevzut n anex;
f) din Lege, dup caz, pn la numirea unei persoane cu c) Formularul F.9 Cerere pentru emiterea autorizaiei de
responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i construire/desfiinare se modific i se nlocuiete cu formularul
urbanismului din cadrul aparatului propriu al primarilor F.9 Cerere pentru emiterea autorizaiei de construire/
comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de desfiinare, prevzut n anex;
specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la d) Formularul F.13.1-4 Autorizaie de construire/desfiinare
solicitarea consiliilor locale interesate, certificatele de urbanism, se modific i se nlocuiete cu formularul F.13 Autorizaie de
respectiv autorizaiile de construire/desfiinare, se vor putea construire/desfiinare, prevzut n anex.
emite de ctre preedinii consiliilor judeene, pe baz de 54. La capitolul VII Formulare necesare autorizrii,
protocol ncheiat n acest scop cu consiliul local interesat. formularele F.8.1 F.8.5 i F.12 se abrog.
51. La articolul 77, dup alineatul (7) se introduc dou 55. Anexa nr. 1 Lista actelor normative, anexa nr. 2
noi alineate, alineatele (71) i (72), cu urmtorul cuprins: Structura avizelor i/sau acordurilor legale necesare n
(71) Instituiile/operatorii economici abilitate/abilitai prin lege autorizarea executrii lucrrilor de construcii i anexa
s emit avize/acorduri n vederea autorizrii executrii lucrrilor nr. 3 Lista A Activiti cu impact semnificativ asupra
de construcii au urmtoarele obligaii: mediului, care se supun evalurii impactului asupra
a) s stabileasc lista documentelor i condiiilor specifice, mediului (EIM) i Lista B Activiti i/sau instalaii cu
precum i coninutul-cadru al documentaiilor specifice, potenial semnificativ asupra mediului, pentru care
necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor solicitate prin autoritile competente pentru protecia mediului stabilesc,
certificatul de urbanism. Lista documentelor i condiiilor cu consultarea Colectivului de analiz tehnic, dac este
specifice, precum i coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesar evaluarea impactului asupra mediului se abrog.
necesare sunt informaii de interes public i se pun la dispoziia 56. n tot cuprinsul normelor metodologice, urmtoarele
publicului i a autoritilor administraiei publice competente, prin sintagme i abrevieri se nlocuiesc dup cum urmeaz:
grija instituiilor avizatoare, pe pagina proprie de web i/sau prin a) termenul proiect din sintagmele Proiect pentru
afiare la sediul acestora; autorizarea executrii lucrrilor de construcii, Proiect de
b) s emit avizele/acordurile n termen de maximum 15 zile organizare a execuiei lucrrilor i Proiect pentru autorizarea
calendaristice de la data nregistrrii cererii i documentaiei executrii lucrrilor de desfiinare se nlocuiete cu sintagma
specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale Documentaie tehnic D.T.;
privind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile. Cererea b) abrevierile P.A.C., P.O.E. i P.A.D. se nlocuiesc cu
nregistrat i documentaia specific anexat acesteia abrevierile D.T.A.C, D.T.O.E. i D.T.A.D.;
reprezint acordul tacit al instituiei/operatorului economic c) sintagma oficiul judeean de cadastru, geodezie i
abilitate/abilitat asupra prevederilor coninute n documentaia cartografie se nlocuiete cu sintagma oficiul de cadastru i
care a stat la baza cererii pentru emiterea avizului i/sau publicitate imobiliar teritorial.
acordului. Art. II. ncepnd cu data intrrii n vigoare a Ordonanei de
(72) Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia urgen a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea i
tehnic D.T. vizat spre neschimbare se dezvolt prin completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
proiectul tehnic P.Th. i constituie parte integrant a acestuia, lucrrilor de construcii, pentru certificatele de urbanism emise
respectiv a Detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea anterior acestei date i n interiorul termenului de valabilitate a
prevederilor acesteia, sub sanciunea nulitii autorizaiei de acestora, autoritile administraiei publice competente vor
construire. Investitorul mpreun cu executantul au obligaia de proceda dup cum urmeaz:
a executa lucrrile autorizate numai n baza proiectului tehnic a) vor emite autorizaii de construire/desfiinare fr acord
P.Th., a crui existen pe antier este obligatorie pe toat unic, numai n baza fielor tehnice prezentate odat cu
durata executrii lucrrilor. documentaiile P.A.C./P.A.D., dup caz;
52. La articolul 77, alineatul (8) se abrog. b) vor admite la autorizare documentaii proiecte pentru
53. La capitolul VII Formulare necesare autorizrii, autorizarea executrii lucrrilor de construcii
urmtoarele formulare se modific i se nlocuiesc dup P.A.C./P.A.D./P.O.E., elaborate n conformitate cu
cum urmeaz: coninutul-cadru aflat n vigoare la data elaborrii acestora.
a) Formularul F.1 Cerere pentru emiterea certificatului de Art. III. Anexa face parte integrant din prezentul ordin.
urbanism se modific i se nlocuiete cu formularul F.1 Cerere Art. IV. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
pentru emiterea certificatului de urbanism, prevzut n anex; Romniei, Partea I.

Ministrul dezvoltrii regionale i locuinei,


Vasile Blaga

Bucureti, 26 februarie 2009.


Nr. 119.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 15

ANEX

FORMULARE
F.1
(pag.1)
Ctre
.......................................................................
[conductorul autoritii administraiei publice emitente*)]

CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism
Subsemnatul1) ..........................................................................., CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, cu
domiciliul2)/sediul n judeul .................................................., municipiul/oraul/comuna ..............................,
satul .........................., sectorul ......, cod potal ....................., str. ............................................... nr. .........,
bl. ........., sc. ....., et. ......, ap. ......., telefon/fax .........................., e-mail ....................................................,
n calitate de/reprezentant al ........................................................................., CUI ...........................,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism n scopul**):
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................

pentru imobilul teren i/sau construcii , situat n judeul .............................., municipiul/oraul/


comuna ........................................., satul ..................................., sectorul ........, cod potal ....................,
str. .................................................................... nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. .........., sau
identificat prin3) .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .

Suprafaa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ........... m2.

Anexez3): .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .

Semntura5)
Data ................... ....................................
L.S.

*) Se completeaz, dup caz:


preedintele consiliului judeean;
primarul general al municipiului Bucureti;
primarul sectorului ..... al municipiului Bucureti;
primarul municipiului;
primarul oraului;
primarul comunei.
**) Se completeaz potrivit pct. 4 din Precizri privind completarea formularului.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F.1
(pag. 2)

PRECIZRI
privind completarea formularului

Cerere
pentru emiterea certificatului de urbanism

1) Numele i prenumele solicitantului:


persoan fizic; sau
reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia i a calitii
solicitantului n cadrul firmei.
2) Pentru persoan fizic:
se completeaz cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoan juridic:
se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
3) Alte elemente de identificare:
n situaia n care amplasamentul imobilului nu este evideniat n planurile cadastrale sau topografice
ale localitii/teritoriului administrativ (la scrile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dup caz), aflate n gestiunea
oficiului de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea
prezenta, dup caz, informaii privind:
localitatea, numrul cadastral i numrul de carte funciar, n cazul n care legea nu dispune
altfel; sau
elemente de reper, general cunoscute; sau
numrul de ordine i suprafaa de teren nscrise n Registrul agricol; sau
plan de situaie extras din cadrul unor studii i/sau planuri urbanistice elaborate anterior n zon.
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism:
Se completeaz obligatoriu de ctre solicitant corespunztor categoriilor prevzute la
poziiile 4.1.4.5., inclusiv explicitrile necesare definirii scopului:
4.1. Elaborarea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii privind:
4.1.1. Lucrri de construire se va nscrie denumirea investiiei i se va specifica n care categorie
se ncadreaz, conform enumerrii de mai jos:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de
destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la
construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite conform
legii;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare
privind ci de comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de producere, de transport, de
distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i de retehnologizare a celor
existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare
a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor
geologice, exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu, necesare n vederea organizrii executrii
lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate odat cu acestea;
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate
pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti
ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire noi i extinderi.
4.1.2. Lucrri de desfiinare se va nscrie denumirea construciei/amenajrii i se va specifica n
care categorie se ncadreaz, conform enumerrii de la pct. 4.1.1.
4.2. Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar:
vnzri, cumprri, concesionri, cesionri, dezmembrri, parcelri, comasri, partaje, succesiuni
etc.
4.3. Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice
4.4. Cereri n justiie
4.5. Alte scopuri
5) La rubrica Semntura se va nscrie i n clar numele solicitantului: persoan fizic sau
reprezentant al persoanei juridice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 17

F.6
(pag. 1)
ROMNIA
Judeul .........................
........................................................
[autoritatea administraiei publice emitente*)]
Nr. ........... din ..........................
C E R T I F I C AT D E U R B A N I S M
Nr. .................. din ..................................
n scopul: .......................................................
......................................................................**)
Ca urmare a Cererii adresate de1) .....................................................................................................,
cu domiciliul/sediul2) n judeul ...................................., municipiul/oraul/comuna ...............................,
satul ................................., sectorul ..........., cod potal ........................., str. ................................. nr. .......,
bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ......., telefon/fax ......................, e-mail ...................................., nregistrat
la nr. ............... din ............. 20.......,
pentru imobilul teren i/sau construcii , situat n judeul .............................................,
municipiul/oraul/comuna ................................, satul .............................., sectorul ......., cod potal .............,
str. ........................................... nr. ........, bl. ........, sc. ..........., et. ........., ap. ..........., sau identificat prin3)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ;
n temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism nr. ...................../......................,
faza PUG/PUZ/PUD, aprobat prin Hotrrea Consiliului Judeean/Local ..............................
nr. ......................./......................................,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE CERTIFIC:
1. REGIMUL JURIDIC:
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. REGIMUL ECONOMIC:
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1) Numele i prenumele solicitantului.


2) Adresa solicitantului.
3) Date de identificare a imobilului.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F. 6
(pag. 2)
3. REGIMUL TEHNIC:
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat4) pentru/ntruct:
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat n cerere.

Certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire/desfiinare


i nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.

4. OBLIGAII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:


n scopul elaborrii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii de
construire/de desfiinare solicitantul se va adresa autoritii competente pentru protecia
mediului:
..........................................................................................................................................
(autoritatea competent pentru protecia mediului, adresa)
(Denumirea i adresa acesteia se personalizeaz prin grija autoritii administraiei publice emitente.)
n aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, modificat prin Directiva Consiliului 97/11/CE i prin Directiva
Consiliului i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri i programe n legtur cu mediul i modificarea, cu privire la participarea publicului i accesul la
justiie, a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunic
solicitantului obligaia de a contacta autoritatea teritorial de mediu pentru ca aceasta s analizeze i s
decid, dup caz, ncadrarea/nencadrarea proiectului investiiei publice/private n lista proiectelor supuse
evalurii impactului asupra mediului.
n aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de
mediu se desfoar dup emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaiei pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice competente.
n vederea satisfacerii cerinelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competent pentru protecia mediului stabilete mecanismul asigurrii consultrii publice, centralizrii
opiunilor publicului i al formulrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiiei n acord
cu rezultatele consultrii publice.
n aceste condiii:

Dup primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaia de a se prezenta la autoritatea
competent pentru protecia mediului n vederea evalurii iniiale a investiiei i stabilirii necesitii
evalurii efectelor acesteia asupra mediului. n urma evalurii iniiale a investiiei se va emite actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului.

n situaia n care autoritatea competent pentru protecia mediului stabilete necesitatea evalurii
efectelor investiiei asupra mediului, solicitantul are obligaia de a notifica acest fapt autoritii
administraiei publice competente cu privire la meninerea cererii pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii.

n situaia n care, dup emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulrii procedurii de
evaluare a efectelor investiiei asupra mediului, solicitantul renun la intenia de realizare a investiiei,
acesta are obligaia de a notifica acest fapt autoritii administraiei publice competente.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 19

F.6
(pag. 3)

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE va fi nsoit de urmtoarele


documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune
altfel (copie legalizat);
c) documentaia tehnic D.T., dup caz:

D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.


d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura:
Alte avize/acorduri:
alimentare cu ap gaze naturale
canalizare telefonizare ................................................
alimentare cu energie electric salubritate ................................................
alimentare cu energie termic transport urban ................................................

d.2) avize i acorduri privind:

securitatea la incendiu protecia civil sntatea populaiei


d.3) avize/acorduri specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor descentralizate
ale acestora:

................................................ ................................................ ................................................


d.4) studii de specialitate:

................................................ ................................................ ................................................


e) actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plat ale urmtoarelor taxe (copie):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de ................... luni de la data emiterii.

Conductorul autoritii Secretar general/Secretar,


administraiei publice emitente***), .................................................
..................................................... (numele, prenumele i semntura)
(funcia, numele, prenumele i semntura)

L.S.
Arhitect-ef****),
......................................................
(numele, prenumele i semntura)

Achitat taxa de: .................... lei, conform Chitanei nr. .................... din ......................
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de ............... .
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F.6
(pag. 4)
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

se prelungete valabilitatea
Certificatului de urbanism
de la data de .. pn la data de ..

Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s obin,
n condiiile legii, un alt certificat de urbanism.
Conductorul autoritii Secretar general/Secretar,
administraiei publice emitente***), .................................................
..................................................... (numele, prenumele i semntura)
(funcia, numele, prenumele i semntura)

L.S.
Arhitect-ef****),
......................................................
(numele, prenumele i semntura)

Data prelungirii valabilitii:

Achitat taxa de lei, conform Chitanei nr. din


Transmis solicitantului la data de direct/prin pot.

*) Se completeaz, dup caz:


consiliul judeean;
Primria Municipiului Bucureti;
Primria Sectorului ........ al Municipiului Bucureti;
Primria Municipiului ....................;
Primria Oraului .............;
Primria Comunei ................;
**) Se completeaz n conformitate cu declaraia scopului nscris n cererea pentru emiterea certificatului de urbanism.
***) Se completeaz, dup caz: preedintele consiliului judeean;
primarul general al municipiului Bucureti;
primarul sectorului . al municipiului Bucureti;
primar.
****) Se va semna, dup caz, de ctre arhitectul-ef sau pentru arhitectul-ef de ctre persoana cu responsabilitate n
domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 21

F.9
(pag. 1)
Ctre
.......................................................................
[conductorul autoritii administraiei publice emitente*)]

CERERE
pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare
Subsemnatul1) ..........................................................................., CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, cu
domiciliul2)/sediul .................. n judeul ............................., municipiul/oraul/comuna ..............................,
satul .........................., sectorul ......, cod potal ....................., str. ............................................... nr. .........,
bl. ........., sc. ....., et. ......, ap. ......., telefon/fax .........................., e-mail ....................................................,
n calitate de/reprezentant al ........................................................................., CUI ....................................,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea autorizaiei de construire/desfiinare

pentru imobilul teren i/sau construcii , situat n judeul ................ ..,


municipiul/oraul/comuna .................. , satul .............. , sectorul .,
cod potal .............. ., str. ..... ........... . nr. , bl. , sc. ., et. ..., ap. ,
Cartea funciar3) .............................................................................................................................................
Fia bunului imobil .........................................................................................................................................
sau nr. cadastral ............................................................................................................................................,
n vederea executrii lucrrilor de4)...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................,
n valoare de5): ................................................................................................................................. .

Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (D.T.A.C. +


D.T.O.E.), respectiv desfiinarea construciilor (D.T.A.D.) nr.6) .......................... din .................................
a fost elaborat de .............................................., cu sediul n judeul ........................................,
municipiul/oraul/comuna ......................................................., sectorul/satul ..........................................,
cod potal , str. ................... nr. ......, bl. ............., sc. ....., et. ....., ap. .........,
respectiv de ................................................ arhitect/conductor arhitect cu drept de semntur, nscris
n Tabloul Naional al Arhitecilor cu nr. ................................ .., n conformitate cu prevederile
Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, aflat n evidena
Filialei teritoriale ............. . a Ordinului Arhitecilor din Romnia. Proiectul de arhitectur din
cadrul Documentaiei tehnice D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a fost luat n evidena Filialei teritoriale
a Ordinului Arhitecilor din Romnia cu nr. din ..

*) Se completeaz, dup caz: preedintele consiliului judeean;


primarul general al municipiului Bucureti;
primarul sectorului al municipiului Bucureti;
primarul municipiului . ..;
primarul oraului .. ;
primarul comunei .
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F.9
(pag. 2)
Verificarea Documentaiei tehnice D.T., n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost
efectuat de7):

1. Cerina A 4. Cerina D
2. Cerina B 5. Cerina E
3. Cerina C 6. Cerina F
7. Cerina Af

Durata estimat a executrii lucrrilor solicitat este de .. luni/zile, n baza prevederilor


Documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
respectiv desfiinarea construciilor (D.T.A.D.), anexat prezentei, conform graficului de execuie, semnat
i parafat de proiectant, anexat prezentei.

Anexez la prezenta cerere:


a) Certificatul de urbanism nr. ../ ., emis de (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului teren i/sau construcii /extrasul de plan cadastral actualizat
la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi (copie legalizat);
.
c) Documentaia tehnic D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dup caz, compus din:
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. (2 exemplare).
La elaborarea Documentaiei tehnice D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a
autoritii publice pentru protecia mediului prevzute de Lege, care fac obiectul evalurii investiiei privind
efectele asupra mediului;
d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d.1) avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura:
....................................................................... .........................................................................
....................................................................... .........................................................................
....................................................................... .........................................................................
d.2) avize i acorduri privind securitatea la incendiu, protecia civil, sntatea populaiei:
....................................................................... .........................................................................
....................................................................... .........................................................................
d.3) avize/acorduri specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:
....................................................................... .........................................................................
....................................................................... .........................................................................
d.4) studii de specialitate (1 exemplar):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ;
d.5) raport de expertiz tehnic pentru lucrri de intervenie la construcii existente (1 exemplar);
d.6) raport de audit energetic pentru lucrri de intervenie n vederea creterii performanei
energetice la cldiri existente (1 exemplar);
e) actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului: (copie);
....................................................................... .........................................................................
f) dovada privind achitarea taxelor legale documentele de plat a taxelor legale n vederea
autorizrii (copie);
....................................................................... .........................................................................
g) anexa la Cererea pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare, completat cu toate
elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autorizaia (2 exemplare).

Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s
respect, cunoscnd prevederile Codului penal privind infraciunea de fals n declaraii, autorizaia de
construire i documentaia aferent, vizat spre neschimbare.

Semntura
.
Data .. L.S.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 23

F.9
(pag. 3)

ANEX
la Cererea pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare

Capitolul 1 Tipuri de lucrri


n conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/19911):
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare
de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu
excepia celor prevzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la
construcii reprezentnd monumente istorice, stabilite potrivit legii;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare
privind cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-
edilitare, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii
de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice
i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor
geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol,
precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu, necesare n vederea organizrii
executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991;
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate
pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti
ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire noi i extinderi.
j) lucrri de desfiinare a construciilor prevzute la lit. a)h).

Capitolul 2 Categorii de construcii1):

construcii de locuine construcii hidrotehnice


construcii pentru instituii publice i servicii: construcii pentru mbuntiri funciare
pentru sntate construcii tehnico-edilitare
pentru asisten social construcii pentru pompieri
pentru nvmnt construcii cu caracter special
pentru cultur construcii cu funciuni comasate
pentru turism reele edilitare:
pentru culte ap
pentru administraie i finane canalizare
pentru comer energie electric
pentru servicii termice
pentru sport gaze
pentru recreere telecomunicaii
construcii agricole i zootehnice amenajri exterioare:
construcii industriale amenajarea i consolidarea terenului
construcii pentru depozitare strzi, alei, platforme, parcaje, garaje
construcii pentru transporturi spaii libere i mobilier exterior
construcii pentru telecomunicaii spaii verzi, mprejmuiri
construcii energetice construcii cu caracter provizoriu.

1) Se introduce X n caset.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F.9
(pag. 4)
Capitolul 3 Date caracteristice privind amplasamentele i construciile
a) Suprafaa terenului . m2
b) Situarea terenului fa de strzile adiacente
c) Procentul de ocupare a terenului POT2): existent % propus .%
d) Coeficientul de utilizare a terenului CUT: existent . propus .
e) Alinierea construciilor:
Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la . m.
Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt:
de . m fa de limita de proprietate din ..;
de . m fa de limita de proprietate din ..;
de . m fa de limita de proprietate din .. .
f) Numrul de corpuri de cldiri ., din care: existente . desfiinate .. .
meninute . propuse ..... . rezultate .
g) Suprafee3):
(m2)
Suprafa Suprafa Suprafa locuibil/
Construcii Suprafa util
construit desfurat nr. camere
existente, din care: /
desfiinate /
meninute /
propuse /
TOTAL*) /

*) Totalul rezult prin nsumarea suprafeelor nscrise la rubricile meninute i propuse.

h) nlimea construciilor propuse (n m):


CORP . CORP . CORP . CORP .

nlimea la corni sau streain


nlimea maxim a construciilor

i) Numrul de niveluri:
CORP . CORP . CORP . CORP .

Existente
Propuse

j) Caracteristici constructive i aspect exterior:


CORP . CORP . CORP . CORP .

Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi (arpant/teras)
Sistem de nclzire
nvelitoare (material/culoare)
Finisaj exterior (material/culoare)
Tmplrie exterior (material/culoare)

k) Capaciti funcionale ale construciilor proiectate:


Construcii de locuine1)
principale (permanente)
sezoniere (de vacan) pentru nchiriere sociale
de serviciu
de necesitate de intervenie de protocol
Numr de apartamente propuse ., din care cu: 1 cam . 2 cam. . 3 cam. . 4 cam. . 5 cam. .

2) Conform Hotrrii Guvernului nr. 525/1996.


3) Documentul naional de referin este STAS 4908-85.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 25

F.9
(pag. 5)
Construcii pentru instituii publice1)
sntate nr. de paturi nr. de consultaii nr. de proceduri
nvmnt nr. de sli de clas nr. de locuri nr. de grupe
cultur nr. de locuri
hoteliere nr. de camere nr. de locuri
culte nr. de locuri
administrative i financiare nr. de personal
Construcii pentru comer, alimentaie public i servicii1)
comer nr. de personal ................
alimentaie public nr. de locuri nr. de personal
servicii nr. de personal

Construcii pentru sport, recreere1)


sport nr. de locuri
recreere nr. de locuri

Construcii pentru activiti productive1)


producie nr. de personal
depozitare nr. de personal

Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse n categoriile
de mai sus:
.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

l) Asigurarea utilitilor urbane1)


ap
canalizare energie electric energie termic
gaze naturale
telefonie salubritate transport urban
Alte utiliti:
m) Garaje i parcaje1)
garaje nr. de locuri Suprafaa construit desfurat m2
parcaje nr. de locuri Suprafaa construit desfurat m2

n) Drumuri, alei, platforme: suprafa carosabil m2; suprafa pietonal m2

o) Spaii verzi1)
arbori tiai numr arbori meninui numr
arbori plantai numr spaii verzi suprafa m2

p) Modul de evacuare a deeurilor .............................


......................................................................................................................................................................

r) Msuri de securitate la incendiu i protecie civil .............


......................................................................................................................................................................

s) Msuri de protecie a mediului ..................................................................................


......................................................................................................................................................................

t) Alte caracteristici specifice ..................................................................................


......................................................................................................................................................................

ntocmit4)

Data .. L.S.

4) Anexa se ntocmete de ctre un proiectant autorizat (persoan fizic sau juridic); se precizeaz datele de identificare,
dup caz:
numele i prenumele persoanei care o ntocmete i se aplic parafa dup caz;
numele firmei, numele i prenumele reprezentantului i se aplic tampila.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F.9
(pag. 6)

PRECIZRI
privind completarea formularului

Cerere
pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare

1) Numele i prenumele solicitantului:


persoan fizic; sau
reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii
solicitantului n cadrul firmei.

2) Pentru persoan fizic se completeaz cu date privind domiciliul acesteia.


Pentru persoan juridic se completeaz cu date privind sediul social al firmei.

3) Se completeaz cu date extrase din Cartea funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.

4) Se nscriu: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte elemente
principale care definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate.

5) Valoarea lucrrilor se declar de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, n funcie de:
suprafaa construit desfurat a construciilor; ori
valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente din devizul general al investiiei.

6) Se completeaz cu numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de identificare a


proiectantului.

7) Se completeaz cu numele i prenumele verificatorului i domeniul de verificare, precum i


numrul certificatului de verificator.

*
* *

N O T :
Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora
este cea evideniat la cap. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz, subcap. 4.1. Construcii i instalaii,
n conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 pentru
aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i
a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii, coroborat cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 44/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Valoarea autorizat a lucrrilor de organizare de antier va avea ca baz de calcul cap. 5 Alte
cheltuieli, subcap. 5.1 Organizare de antier, pct. 5.1.1. Lucrri de construcii, n conformitate cu
Structura devizului general aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008.
Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare se stabilesc de ctre personalul de
specialitate din cadrul administraiei publice emitente, pe baza reglementrilor legale n vigoare, i se
comunic solicitantului la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de autorizare.
Solicitantul are obligaia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei documentele de plat a
taxelor, comunicate anterior de emitent.
Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat care se
nregistreaz i n formular la poziia 7.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 27

F.13
(pag. 1)

ROMNIA
Judeul

.......
[autoritatea administraiei publice emitente *)]

Nr. din .

AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Nr. din .

Ca urmare a cererii adresate de1) .......................................


.....................................................................................................................................................................,
cu domiciliul2)/sediul n judeul ............................ municipiul/oraul/comuna ..................... ..,
satul ..... ., sectorul , cod potal .., str. .......
nr. , bl. , sc. , et. , ap. . , telefon/fax ................. .,
e-mail , nregistrat la nr. din 20 ,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

SE AUTORIZEAZ
executarea lucrrilor de construire/desfiinare pentru:
3) ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

pe imobilul teren i/sau construcii , situat n judeul ,


municipiul/oraul/comuna .. ., satul .......... ., sectorul ,
cod potal ........ , str. ................ nr. .., bl. , sc. , et. , ap. ,
Cartea funciar4)/ ..........................................................................................................................................
Fia bunului imobil ...........................................................................................................................................
sau nr. cadastral .............................................................................................................................................,
lucrri n valoare5) de ..
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

F.13
(pag. 2)
n baza documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire
(D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinarea construciilor (D.T.A.D.) nr.6) .....................................
din .......... .. , a fost elaborat de ...................................................... .., cu sediul n
judeul ........... , municipiul/oraul/comuna ................ .,
sectorul/satul .................... .., cod potal .......... , str. nr. ..,
bl. ., sc. ., et. .., ap. ..., respectiv de .. .. arhitect/conductor arhitect
cu drept de semntur, nscris n Tabloul Naional al Arhitecilor cu nr. , n conformitate cu
prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, aflat n
evidena Filialei teritoriale .. a Ordinului Arhitecilor din Romnia.
C U P R I V I R E L A A U T O R I Z A R E A E X E C U T R I I L U C R R I L O R S E FA C U R M T O A R E L E P R E C I Z R I :
A. Documentaia tehnic D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) vizat spre
neschimbare , mpreun cu toate avizele i acordurile obinute, precum i actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, face parte integrant din
prezenta autorizaie.
Nerespectarea ntocmai a documentaiei D.T. vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor
i acordurilor obinute) constituie infraciune sau contravenie, dup caz, n temeiul prevederilor art. 24
alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor
de construcii, republicat.

n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)(151) din Legea nr. 50/1991 i cu respectarea
legislaiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i
numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile
de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a
solicita o nou autorizaie de construire.
B. Titularul autorizaiei este obligat:
1. s anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului anexat
autorizaiei (formularul-model F.17) la autoritatea administraiei publice locale emitent a autorizaiei;
2. s anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului anexat
autorizaiei (formularul-model F.18) la inspectoratul n construcii al judeului/municipiului Bucureti,
mpreun cu dovada achitrii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcii i
instalaii aferente acestora;
3. s anune data finalizrii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului anexat
autorizaiei (formularul-model F.19) la inspectoratul n construcii al judeului/municipiului Bucureti, odat
cu convocarea comisiei de recepie;
4. s pstreze pe antier n perfect stare autorizaia de construire i documentaia tehnic
D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizat spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor
de control, potrivit legii, pe toat durata executrii lucrrilor;
5. n cazul n care, pe parcursul executrii lucrrilor, se descoper vestigii arheologice (fragmente
de ziduri, ancadramente de goluri, fundaii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar,
ceramic etc.), s sisteze executarea lucrrilor, s ia msuri de paz i de protecie i s anune imediat
emitentul autorizaiei, precum i direcia judeean pentru cultur, culte i patrimoniu;
6. s respecte condiiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum i de protecie
a mediului, potrivit normelor generale i locale;
7. s transporte la . materialele care nu se pot recupera
(se completeaz de ctre emitent)
sau valorifica, rmase n urma executrii lucrrilor de construcii;
8. s desfiineze construciile provizorii de antier n termen de zile de la terminarea efectiv a
lucrrilor;
9. la nceperea execuiei lucrrilor, s monteze la loc vizibil Panoul de identificare a investiiei (vezi
anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuiei lucrrilor, s monteze Plcua de identificare a investiiei;
11. n situaia nefinalizrii lucrrilor n termenul prevzut de autorizaie, s solicite prelungirea
valabilitii acesteia, cu cel puin 15 zile naintea termenului de expirare a valabilitii autorizaiei de
construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor);
12. s prezinte Certificatul de performan energetic a cldirii la efectuarea recepiei la terminarea
lucrrilor;
13. s solicite Autorizaia de securitate la incendiu dup efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor
sau nainte de punerea n funciune a cldirilor pentru care s-a obinut Avizul de securitate la incendiu;
14. s regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligaii de plat ce
i revin, potrivit legii, ca urmare a realizrii investiiei;
15. s declare construciile proprietate particular realizate, n vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu
de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a autorizaiei de construire/desfiinare (inclusiv
durata de execuie a lucrrilor).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 29

F.13

(pag. 1)

C. Durata de execuie a lucrrilor este de luni/zile, calculat de la data nceperii efective


a lucrrilor (anunat n prealabil), situaie n care perioada de valabilitate a autorizaiei se extinde pe
ntreaga durat de execuie a lucrrilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizaiei este de luni/zile de la data emiterii, interval


de timp n care trebuie ncepute lucrrile de execuie autorizate.
Conductorul autoritii Secretar general/Secretar,
administraiei publice emitente**), 
. (numele, prenumele i semntura)
(funcia, numele, prenumele i semntura)
Arhitect-ef ***),
L.S.
(numele, prenumele i semntura)

Taxa de autorizare n valoare de ....... . lei a fost achitat conform Chitanei nr. ..........
din .
Prezenta autorizaie a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de ..... , nsoit
de ( ) exemplar(e) din documentaia tehnic, mpreun cu avizele i acordurile obinute,
vizate spre neschimbare.
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

se prelungete valabilitatea
Autorizaiei de construire/desfiinare
de la data de pn la data de
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s obin,
n condiiile legii, o alt autorizaie de construire/desfiinare.

Conductorul autoritii Secretar general/Secretar,


administraiei publice emitente**), 
. (numele, prenumele i semntura)
(funcia, numele, prenumele i semntura)
Arhitect-ef***),
L.S.
(numele, prenumele i semntura)

Data prelungirii valabilitii


Achitat taxa de .. lei, conform Chitanei nr. . din . .
Transmis solicitantului la data de . . direct/prin pot.

1)Numele i prenumele solicitantului.


2) Adresasolicitantului.
3) Denumirea lucrrii, descrierea concis a lucrrilor autorizate, precum i alte date extrase din P.A.C./P.A.D.
4) Se completeaz cu datele extrase din Cartea funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.
5) Valoarea lucrrilor, declarat de solicitant, nscris n cererea de autorizare, calculat n funcie de suprafaa construit
desfurat a construciilor, ori valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente din devizul general al investiiei.
6) Se completeaz cu nr. proiectului i data elaborrii.
*) Se completeaz, dup caz: consiliului judeean;
Primria Municipiului Bucureti;
Primria Sectorului al Municipiului Bucureti;
Primria Municipiului ..;
Primria Oraului ;
Primria Comunei . .
**) Se completeaz, dup caz: preedintele consiliului judeean;
primarul general al municipiului Bucureti;
primarul sectorului .. al municipiului Bucureti;
primar.
***) Se va semna, dup caz, de ctre arhitectul-ef sau, pentru arhitectul-ef, de ctre persoana cu responsabilitate n
domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
privind modificarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 882/2004
Vznd Procesul-verbal nr. 89/2008 transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine i ovine, precum
i Referatul Direciei politici de pia n zootehnie nr. 126.181/2009,
avnd n vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare
a carcaselor de porcine, bovine i ovine, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i
Dezvoltrii Rurale,

ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:

Art. I. Normele tehnice de clasificare a carcaselor de 6. La articolul 7, alineatul (3) se modific i va avea
bovine adulte, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, urmtorul cuprins:
pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 882/2004, publicat n Monitorul (3) Marcajele se fac:
a) pe sferturile posterioare, la nivelul vrbioarei anterioare, la
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.147 din 3 decembrie 2004,
nlimea celei de-a patra vertebre lombare;
se modific dup cum urmeaz: b) pe sferturile anterioare, la nivelul pieptului, la 1030 cm
1. La articolul 2, litera b) se abrog. de la tietura sternului.
2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), a doua liniu se 7. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 9. (1) Clasificarea este verificat prin inspecii
fr organele coninute n cavitile toracic i inopinate ale inspectorilor mputernicii care au responsabiliti
n Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine i
abdominal, fr rinichi, grsimea perirenal i pelvian;. ovine, conform prevederilor Ordinului ministrul agriculturii,
3. La articolul 3, alineatul (2) se modific i va avea pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 132/2006 pentru mputernicirea
urmtorul cuprins: inspectorilor care vor avea responsabiliti n Sistemul de
(2) n scopul stabilirii preurilor pieei, carcasele trebuie clasificare a carcaselor de porcine, bovine i ovine, cu
prezentate fr nlturarea grsimii exterioare, gtul fiind tiat completrile ulterioare, i ale Ordinului ministrului agriculturii,
pdurilor i dezvoltrii rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea
n conformitate cu cerinele sanitare veterinare:
atribuiilor i modalitilor de funcionare ale inspeciei privind
a) fr rinichi; activitatea de clasificare a carcaselor, mputernicirea
b) fr grsimea perirenal; inspectorilor din cadrul direciei pentru agricultur i dezvoltare
c) fr grsimea pelvian; rural judeene pentru realizarea activitii de inspecie, precum
d) fr pilierii diafragmatici; i stabilirea zonelor n care inspectorii i desfoar activitatea,
e) fr diafragm; cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Controalele trebuie efectuate cel puin de dou ori pe
f) fr coad; trimestru, n toate unitile autorizate care efectueaz
g) fr mduva spinrii; clasificarea, iar n cazul n care se constat un numr
h) fr grsime testicular; semnificativ de clasificri incorecte sau de identificri
i) fr grsime pe interiorul prii superioare; neconforme, se mresc numrul carcaselor examinate i
j) fr vena jugular i grsimea adiacent. frecvena controalelor.
8. Anexa nr. 1 la normele tehnice CONFORMAIE
4. La articolul 7, alineatul (1) se modific i va avea
Dezvoltarea profilurilor carcasei i n special a prilor
urmtorul cuprins: eseniale (coaps, spinare, spat) se modific i se
Art. 7. (1) Identificarea prevzut la art. 1 alin. (1) este nlocuiete cu anexa nr. 1, care face parte integrant din
efectuat printr-o marcare care indic categoria, clasa de prezentul ordin.
conformaie i gradul de acoperire cu grsime. 9. Anexa nr. 2 la normele tehnice GRADUL DE
5. La articolul 7, dup alineatul (1) se introduce un nou ACOPERIRE CU GRSIME Cantitatea de grsime din
interiorul carcasei i din cavitatea toracic se modific i
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
se nlocuiete cu anexa nr. 2, care face parte integrant din
(11) Indicarea subclaselor de conformaie se realizeaz cu prezentul ordin.
ajutorul unor simboluri diferite de cele utilizate pentru Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
clasificare. Romniei, Partea I.
Ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale,
Ilie Srbu

Bucureti, 19 martie 2009.


Nr. 183.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009 31

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

CONFORMAIE
Dezvoltarea profilurilor carcasei i n special a poriunilor importante (pulp, spinare, spat)
Clasa de conformaie Descrierea Criterii suplimentare

S toate profilurile extrem de pulp: foarte puternic rotunjit; Partea superioar


Superioar convexe muchi dublu, vizibil separat difuzeaz foarte
dezvoltare muscular spinarea: foarte larg i foarte pronunat peste simfiz
excepional (tip de carcas groas, pn la spat (simfiza pelvin).
muchi dublu) spata: foarte mult rotunjit Crupa foarte rotunjit
E toate profilurile convexe pulpa: foarte rotunjit Partea superioar
Excelent ctre superconvexe spinarea: larg i foarte groas, difuzeaz pronunat
dezvoltare muscular pn la spat peste simfiz (simfiza
excepional spata: foarte rotunjit pelvin).
Crupa foarte rotunjit
U profilurile n general pulpa: rotunjit Partea superioar
Foarte bun convexe spinarea: larg i groas, pn la spat difuzeaz peste simfiz
dezvoltare muscular spata: rotunjit (simfiza pelvin).
foarte bun Crupa rotunjit
R profilurile n general drepte pulpa: bine dezvoltat Partea superioar i
Bun dezvoltare muscular bun spinarea: groas, dar mai puin crupa sunt uor
larg ctre spat rotunjite
spata: destul de bine dezvoltat
O+ profilurile drepte ctre pulpa: dezvoltare medie Crupa profil drept
Satisfctoare concave spinarea: grosime medie
(Partea superioar dezvoltare muscular medie spata: dezvoltare medie
ctre medie a clasei)
-O profilurile drepte ctre pulpa: lips dezvoltare Crupa profil concav
(Partea medie ctre concave spinarea: lips grosime
inferioar a clasei) dezvoltare muscular sub spata: lips dezvoltare, aproape plat
medie
P+ toate profilurile concave pulpa: slab dezvoltat Crupa profil foarte
Slab dezvoltare muscular slab spinarea: ngust i subire concav
(Partea superioar ctre conturul multor oase evideniat spata: plat, slab acoperit cu carne
medie a clasei)
-P toate profilurile foarte concave pulpa: foarte slab dezvoltat Crupa profil extrem de
(Partea medie ctre dezvoltare muscular spinarea: foarte ngust, dezvoltare concav
inferioar a clasei) foarte slab muscular redus sau absent
toate oasele sunt foarte spata: foarte plat, foarte slab
evideniate acoperit cu carne
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la normele tehnice)

GRADUL DE ACOPERIRE CU GRSIME


Cantitatea de grsime de pe partea exterioar a carcasei i din cavitatea toracic
Gradul
de acoperire Descrierea Prevederi suplimentare
cu grsime
1 Acoperirea cu grsime, absent pn la sczut Grsimea absent n cavitatea toracic
Sczut
2 Uoar acoperire cu grsime, carnea vizibil n cavitatea toracic muchiul este clar vizibil ntre coaste.
Subire aproape peste tot
3 Carnea, cu excepia pulpei i a spetei, este n cavitatea toracic muchiul este nc vizibil ntre coaste.
Medie aproape total acoperit de grsime; mici depozite
de grsime n cavitatea toracic
4 Carnea acoperit cu grsime, dar pe pulp i mbinrile de grsime de pe pulp sunt proeminente.
Ridicat spat este nc parial vizibil, unele depozite n cavitatea toracic muchiul dintre coaste poate fi infiltrat cu
distincte de grsime n cavitatea toracic grsime.
5 ntreaga carcas acoperit cu grsime; depozite Pulpa este aproape complet acoperit cu grsime, astfel c
Foarte mare mari de grsime n cavitatea toracic mbinrile de grsime nu mai sunt clar vizibile.
n cavitatea toracic muchiul dintre coaste este infiltrat cu grsime.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 193/27.III.2009

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ORDIN
pentru prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor
mijlocii i a marilor contribuabili
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Finanelor Publice,

ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:


Art. 1. Se prorog termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2.846/2008 pentru administrarea contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili,
actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrai conform pn la data de 1 iulie 2009.
prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 266/2007 Art. 3. Se prorog termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin
privind organizarea activitii de administrare a contribuabililor Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2.848/2008 pentru
mijlocii la administraiile finanelor publice pentru contribuabilii actualizarea listei marilor contribuabili administrai conform
mijlocii din cadrul direciilor generale ale finanelor publice prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 753/2006
judeene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, privind organizarea activitii de administrare a marilor
nr. 732 din 29 octombrie 2008, i prorogat ulterior prin dispoziiile contribuabili, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n
art. 1 din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 11/2008 privind Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 698 din 14 octombrie
prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru 2008, i prorogat ulterior prin dispoziiile art. 3 din Ordinul
administrarea contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili, ministrului finanelor publice nr. 11/2008 privind prorogarea
pn la data de 1 iulie 2009. termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea
Art. 2. Se prorog termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili, pn la data de
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2.847/2008 pentru 1 iulie 2009.
actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrai conform Art. 4. Direcia general de reglementare a colectrii
prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice creanelor bugetare, Direcia general de planificare strategic
nr. 1.074/2006 privind organizarea activitii de administrare a i monitorizare a realizrii creanelor bugetare, Direcia general
contribuabililor mijlocii la Direcia General a Finanelor Publice de tehnologia informaiei din cadrul Ageniei Naionale de
a Municipiului Bucureti, cu modificrile i completrile Administrare Fiscal, precum i organele fiscale subordonate
ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
nr. 694 din 13 octombrie 2008, i prorogat ulterior prin dispoziiile Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
art. 2 din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 11/2008 privind Romniei, Partea I.
p. Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureti, 20 martie 2009.
Nr. 557.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|429154]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 193/27.III.2009 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495