Sunteți pe pagina 1din 20

MATEMATIC

- clasa a III-a
PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE
Semestrul a lI-lea
Recapitulare
NUMR DE ORE ALOCAT: 8
PERIOADA: S I, S II
COMPETENE GENERALE I SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaii/regulariti din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor n calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4
5. Rezolvarea de probleme n situaii familiare - 5.1, 5.2, 5.3

Nr. Coninuturi Compe Activiti de nvare Nr. Dat Resurse Evaluare


crt. - detalieri - tene ore a instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Numere naturale de 1.1; 2.1; exerciii de identificare, ntr-un numr, a cifrei 2 manualul observare
la 0 la 10 000 2.2; 2.3; unitilor / zecilor / sutelor / miilor ; tiprit/digital, sistematic
2.4; 5.1 exerciii de compunere i descompunere a caietul auxiliar evaluare
numerelor n din mii, sute, zeci i uniti ; scheme care oral
exerciii de numrare cu pas dat nainte i napoi, ilustreaz autoevaluare
din 1 n 1, din 2 n 2, din 5 n 5 n concentrul 0 relaia dintre tem de
10000, cu precizarea limitelor intervalului (de la datele lucru n clas
...pn la.., mai mic dect ... dar mai mare dect ...) ; numerice ale
compararea i ordonarea numerelor mai mici dect problemei
10 000
folosind numrtoarea poziional sau reprezentri ;
exerciii de aproximare la mii, sute, zeci i uniti a
numerelor date;
exerciii de scriere a numerelor cu cifre sau cu
litere;
exerciii de scriere i citire a numerelor folosind cifrele romane
(I, V, X) ;

1
2. nmulirea 2.5; 5.1; 5.3 exerciii de efectuare a nmulirii cu un numr de o 2 manualul tem de lucru
numerelor naturale cifr, cu aplicarea algoritmului de calcul; tiprit/digital, n clas
n concentrul exerciii de efectuare a nmulirii cu i fr trecere caietul observare
0-10 000 peste ordin, cu aplicarea algoritmului de calcul; auxiliar, sistematic
exerciii de verificare a rezultatelor prin computer, evaluare oral
descompunerea lor n sum de produse videoproiector autoevaluare
utilizarea unor proprieti ale nmulirii n calcule ,beioare, interevaluare
estimarea ordinului de mrime a rezultatului unui plane
calcul fr efectuarea acestuia (de exemplu,197x2 va
fi mai mic dect 200 x30=600)
utilizarea calculatorului pentru verificarea
rezultatelor unor operaii de nmulire ;
3. mprirea 2.5; 5.1; 5.3 exerciii de nlocuire a mpririi cu scderea 2 manualul tem de lucru
numerelor naturale repetat de termeni egali i invers; tiprit/digital, n clas
n concentrul 0-100 exerciii de utilizare a terminologiei specifice: caietul auxiliar observare
demprit, mpritor, ct; computer, sistematic
rezolvarea de mpriri folosind tabla nmulirii; minicalculator evaluare oral
scrierea unui numr ca rezultat al unei operaii de , autoevaluare
mprire; imagini interevaluare
exerciii de realizare a corespondenei ntre sugestive
operaia de nmulire/mprire i reprezentri grafice; pentru
exerciii de aflare a factorului necunoscut prin relaie cu rezolvare de
operaia invers; probleme
4. Noiuni de geometrie 1.1; 1.2; exerciii de identificare i denumire a figurilor 2 manualul tem de lucru
3.1; 3.2; 5.2 geometrice; tiprit/digital, n clas
exerciii de construire a liniilor curbe/frnte, caietul auxiliar observare
segmentelor, semidreptelor, cu ajutorul rigl, trus de sistematic
instrumentelor de geometrie/abloanelor geometrie, evaluare oral
exerciii de construire a segmentelor de dreapt cu plane autoevaluare
dimensiuni date/poziii date (vertical, orizontal, oblic) didactice interevaluare
realizarea unor desene/ colaje folosind figurile
geometrice nvate
exerciii de identificare a numrului de figuri
geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr-o figur
geometric fragmentat ;
2
UNITATEA DE NVARE 2 : NVM DE LA PLANTE - FRACIILE
NUMR DE ORE ALOCAT: 12
PERIOADA: S VI, S VII, S VIII,
COMPETENE GENERALE I SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaii/regulariti din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor n calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4
5. Rezolvarea de probleme n situaii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Coninuturi Compe Activiti de nvare Nr. Dat Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tene ore a instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Noiunea de 1.1,1.2, exerciii de identificare a unor fracii, utiliznd 2 ore manualul observare
fracie 2.1 suport concret sau desene (pizza, tort, mr, pine, tiprit, caietul sistematic
cutie de bomboane, tablete de ciocolat etc.); auxiliar,jetoa evaluare
exerciii de identificare, n situaii familiare, a ne cu oral
scrierii fracionare ; reprezentri tem de
exerciii de reprezentare intuitiv unei fracii ale fraciilor, lucru n
subunitare date pornind de la situaii familiare; riglete, tabl clas
2. Compararea 1.1,1.2, exerciii de comparare a unor fracii cu acelai 3 ore magnetic, autoevaluar
fraciilor cu 2.1, 2.2,numitor cu ajutorul unor obiecte familiare sau a figuri e
ntregul 2.3 unor reprezentri grafice geometrice
exerciii de ordonare a fraciilor subunitare, pentru
folosind exemple practice din viaa cotidian sau compunerea
reprezentri grafice i
descompuner
3. Compararea 1.1,1.2, determinarea intuitiv a unei fracii mai mici sau 3 ore ea unui ntreg observare
fraciilor care 2.1 mai mari dect o fracie dat mprit n sistematic
au acelai exerciii de citire i scriere a fraciilor subunitare 2,3,4,..pri evaluare
numitor i a celor echiunitare egale oral
exerciii de realizare a corespondenei ntre Metode: tem de
fracii i reprezentarea prin desen/segment/obiecte explicaia, lucru n
exerciii de adunare i scdere a fraciilor conversaia, clas
subunitare cu acelai numitor, folosind obiecte sau exerciiul,
reprezentri riglete, segmente, careuri, desene; algoritmizare interevaluare
a,jocul autoevaluar
4. Fracii egale 1.1,1.2, - Exerciii de citire i scriere a fraciilor echiunitare; 1 or didactic e
3
2.1, 2.2,- Recunoasterea fraciilor egale; Organizare:
2.3, 2.4 - Reprezentarea grafica a fraciilor egale. activitate
frontal,
5. Recapitulare 1.1,1.2, Numirea, scrierea i citirea fraciilor subunitare i 2 ore activitate n
2.1, 2.2,echiunitare; perechi,
2.3, Compararea i ordonarea fraciilor munca
2.45.1, Adunarea i scderea fraciilor subunitare cu independent
5.2, acelai numitor
5.2, 5.3 rezolvarea de probleme cu fracii

6. Evaluare 1.1,1.2, - concurs pe echipe 1 or Jetoane cu concurs


2.1, 2.2, cerine
2.3,
2.45.1,
5.2,
5.2, 5.3

4
UNITATEA DE NVARE 4 :IE I PLACE? - UNITI I INSTRUMENTE DE MSUR
NUMR DE ORE ALOCAT: 12
PERIOADA: S XII, S XIII, S XIV
COMPETENE GENERALE I SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaii/regulariti din mediul apropiat -1.1,1.2
4. Utilizarea unor etaloane convenionale pentru msurri i estimri 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme n situaii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Coninuturi Compe Activiti de nvare Nr. Dat Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tene ore a instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Uniti de 1.1,1.2 utilizarea instrumentelor i a unitilor de msur 2 Resurse observare
msur , standard, adecvate n realizarea unor msurri mm, ore materiale: sistematic
pentru 4.1, cm, dm; instrumente: rigla, ruleta, metrul de croitorie manualul evaluare
lungime; 4.2 exerciii de msurare a unor dimensiuni (lungimea tiprit/digital, oral
metrul, 5.1, caietului, a creionului etc.) folosind instrumente caietul tem de
submultiplii i 5.2, adecvate auxiliar, lucru n
submultiplii 5.3 efectuarea unor calcule folosind uniti de msur computer, clas
metrului pentru lungime videoproiecto
rezolvarea de probleme practice n care intervin r, interevaluare
uniti de msur standard rigl, rulet, autoevaluar
utilizarea instrumentelor i a unitilor de msur metru de e
standard, adecvate n realizarea unor msurri m, croitorie,
dam; instrumente: ruleta metru de
exerciii de msurare a unor dimensiuni lungimea tmplrie,
holului colii, lungimea terenului de sport etc. can gradat,
efectuarea unor calcule folosind uniti de msur cilindru
pentru lungime gradat,
rezolvarea de probleme practice n care intervin cntar de
uniti de msur standard (dam, hm, km) lungimile baie, cntar
unor trasee, distanele ntre orae etc. de buctrie,
2. Uniti de 1.1,1.2 exerciii de comparare a rezultatelor unor 2 balan, observare
msur , msurtori efectuate cu uniti standard, cu ore instrumente sistematic
pentru 4.1, rezultatele unor msurtori efectuate cu uniti de de msur evaluare
volumul 4.2 msur non-standard neconvenion oral
lichidelor; 5.1, msurarea unor capaciti/volume,folosind a tem de
5
litrul cu 5.2, instrumente adecvate cana gradat, cilindrul gradat, le lucru n
multiplii i 5.3 sticla de 1 l Resurse clas
submultiplii exerciii de estimare, msurare i comparare a procedurale
volumelor unor vase diferite ca form/ dimensiuni :
nregistrarea i interpretarea rezultatelor unor Metode:
msurtori, folosind exemple din viaa cotidian explicaia,
exerciii de ordonare a unitilor de msur pentru conversaia,
volum exerciiul,
efectuarea unor calcule folosind uniti de msur algoritmizare
pentru volumul lichidelor a,jocul
rezolvarea de probleme practice n care intervin didactic
uniti de msur pentru volum Organizare:
activitate
frontal,
activitate n
perechi,
munca
independent

6
3. Uniti de 1.1,1.2 exerciii practice de folosire a cntarului de 2 Resurse observare
msur , buctrie, balanei pentru msurarea maselor unor ore materiale: sistematic
pentru masa; 4.1, corpuri manualul, evaluare
kilogramul; 4.2 exerciii de estimare, msurare i comparare a caietul oral
submultiplii i 5.1, maselor unor corpuri diferite ca form/ dimensiuni auxiliar, tem de
submultiplii 5.2, exerciii de ordonare a unitilor de msur pentru cntar de lucru n
kilogramului 5.3 masa corpurilor baie, cntar clas
confecionarea unei balane simple folosind un de buctrie,
umera balan, interevaluare
rezolvarea de probleme practice n care intervin instrumente
uniti de msur pentru masa corpurilor de msur
exerciii practice de folosire a cntarului de baie neconvenion
pentru msurarea masei propriului corp a
exerciii de estimare a maselor unor corpuri le
Metode:
explicaia,
conversaia,
exerciiul,
jocul didactic
4. Uniti de 1.1,1.2 alegerea unitilor de msur adecvate pentru a 2 Resurse observare
msur , msura durate de timp ore materiale: sistematic
pentru timp 4.1, exerciii practice de folosire a ceasului- msurarea manualul, evaluare
4.2 n minute/secunde a duratelor unor aciuni ale caietul oral
5.1, colegilor auxiliar, tem de
5.2, exerciii de ordonare a unor imagini reprezentnd computer, lucru n
5.3 momente ale unei zile, n ordine cronologic videoproiecto clas
confecionarea unui ceas din carton/ materiale r, diferite
refolosibile feluri de interevaluare
nregistrarea activitilor desfurate n coal ntr- ceasuri,
un interval de timp stabilit ( ntr-o zi, ntr-o cronometru,
sptmn) clepsidr,
calendar
ordonarea unor date n funcie de succesiunea
anual,
derulrii lor n timp ( activiti ntr-o zi/ sptmn) calendar lunar,
exerciii de ordonare cronologic a anotimpurilor / calendarul
lunilor anului
7
exerciii de extragere a unor date din calendarul anului colar,
unei luni calendarul
exerciii de completare a calendarului unei anotimpurilor
sptmni / luni , plane cu
exerciii de ntocmire a unui calendar al clasei momentele
date ale unor activiti sptmnale / lunare / zilei,
semestriale Metode:
rezolvarea de probleme practice n care intervin explicaia,
uniti de msur pentru timp conversaia,
operarea cu uniti de msur n efectuarea de exerciiul,
activiti practice/experimentale jocul didactic
efectuarea unor calcule folosind uniti de msur Organizare:
pentru timp. activitate
frontal,
activitate n
perechi,
munca
independent
5. Uniti de 1.1,1.2 identificarea i compararea valorilor monedelor i a 1 monede i observare
msur , bancnotelor or bancnote (lei sistematic
monetare 4.1, schimburi echivalente valoric i euro) evaluare
4.2 exerciiu joc- ,, De-a magazinul bancnote de oral
5.1, confecionarea de bancnote cu diferite valori jucrie tem de
5.2, efectuarea unor calcule folosind bancnote i lucru n
5.3 monede clas
rezolvarea de probleme practice n care intervin
uniti de msur monetare interevaluare

6. Matematica n 1.1,1.2 citirea ceasului 2 observare


viaa mea , desenarea acelor ceasului corespunztor unor ore ore sistematic
4.1, date; evaluare
4.2 ordonarea cronologic a anotimpurilor / lunilor oral
5.1, anului / momentelor unei zile tem de
5.2, schimburi echivalente valoric lucru n
5.3 efectuarea unor calcule folosind uniti de msur clas
8
pentru timp / uniti de msur monetare
rezolvarea de probleme n care intervin uniti de interevaluare
msur pentru timp / uniti de msur monetare

7. Evaluare 1.1,1.2 - rezolvarea de probleme; 1 Fie Evaluare scris


, - identificarea i compararea unor uniti de msur or individuale
4.1, date;
4.2
5.1,
5.2,
5.3

9
UNITATEA DE NVARE 5 : COLECIONARI DE TIMP LIBER - RECAPITULARE FINAL
NUMR DE ORE ALOCAT: 8
PERIOADA: S XV, S XVI, S XVIi
COMPETENE GENERALE I SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaii/regulariti din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor n calcule-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate n mediul
apropiat 3.1,3.2
4. Utilizarea unor etaloane convenionale pentru msurri i estimri 4.1, 4.2
5. Rezolvarea de probleme n situaii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
Nr. Coninuturi Compe Activiti de nvare Nr. Dat Resurse Evaluare Obs.
crt. - detalieri - tene ore a instrumente

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Numere 1.1,1.2, scrierea, citirea, compararea, ordonarea 2 ore Resurse observare
naturale mai 2.1, 2.2,numerelor naturale 0 10000; materiale: sistematic
mici sau egale 2.3 rotunjirea/aproximarea numerelor n contexte manualul evaluare
cu 10.000 similare unor situaii din viaa cotidian tiprit/digital, oral
exerciii de utilizare a cifrelor romane n situaii caietul
uzuale auxiliar, interevaluare
exerciii de comparare a unor numere mai mici computer, autoevaluar
sau egale cu 10 000 utiliznd algoritmul de videoproiecto e
comparare r, rigl, trus
exerciii de completare a irurilor date cu numere de geometrie
corespunztoare; Resurse
exerciii de scriere a vecinilor numerelor date n procedurale
concentrul :
0 10000; Metode:
exerciii de aproximare la mii, sute, zeci i explicaia,
uniti a numerelor date; conversaia,
exerciii de scriere a numerelor cu cifre sau cu exerciiul,
litere; jocul didactic
Organizare:

10
2. Operaii cu 1.1,1.2,2 efectuarea de adunri/scderi cu trecere peste 2 ore activitate observare
numerele .2, 2.3, ordin, cu numere n concentrul 0 10 000 frontal, sistematic
naturale de la 5.1 aflarea unui termen necunoscut, folosind activitate n evaluare
0 la 10.000 metoda balanei sau prin efectuarea probei perechi, oral
adunrii/ scderii munca
utilizarea simbolurilor (<, ,>, ,=) pentru independent interevaluare
compararea rezultatelor unor operaii aritmetice Resurse autoevaluar
efectuarea de nmuliri cu i fr trecere peste materiale: e
ordin, n concentrul 0 10 000 Fie de
rezolvarea de mpriri n concentrul 0- 100; evaluare
efectuarea probei operaiei de nmulire prin
adunare repetat, descompunerea rezultatului n
sum de produse sau inversarea factorilor n
calculul scris;
aflarea factorului necunoscut dintr-o
nmulire/mprire, folosind relaia
nmulire/mprire
rezolvarea unor exerciii care presupun
respectarea ordinii efecturii operaiilor
rezolvarea i compunerea de probleme cu
operaii de nmulire i mprire
efectuarea de exerciii care conin cele patru
operaii, fr i cu paranteze rotunde

Probleme 1.1,1.2, rezolvarea de probleme n care se cunoate 2 ore evaluare


3. 2.5, 5.1, suma i diferena numerelor scris
5.2, 5.3 identificarea i analiza datelor din ipoteza unei
probleme
organizarea datelor ntr-o reprezentare grafic
in scopul compunerii sau rezolvrii de probleme
exerciii de realizare a corespondenei ntre
reprezentarea grafic i enunul problemei;
rezolvarea i compunerea de probleme folosind
reprezentri grafice
transformarea unei probleme rezolvate prin
11
schimbarea datelor numerice sau a ntrebrii, prin
nlocuirea cuvintelor care sugereaz operaia, prin
adugarea unei ntrebri etc.
formularea de probleme pornind de la situaii
concrete, reprezentri i/sau relaii matematice,
imagini, desene, scheme, exerciii, grafice, tabele
formularea i rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematic dat/de la numere date/ expresii
care sugereaz operaii
realizarea unor grafice cu bare pe baza unor
informaii date/culese
asocierea rezolvrii unei probleme cu o
reprezentare grafic /desen sau cu o expresie
numeric dat;
4. Geometrie 3.1,3.2 exerciii de identificare i denumire a figurilor 2 ore
5.1, 5.2,geometrice;
5.3 exerciii de construire a liniilor curbe/frnte,
segmentelor, semidreptelor, cu ajutorul
instrumentelor de geometrie/abloanelor
exerciii de comparare a unor unghiuri prin
suprapunere
exerciii de construire a unghiurilor prin
copiere/suprapunere/folosirea unor
abloane/folosirea trusei de geometrie
exerciii de ordonare a unghiurilor dup
mrimea deschiderii lor;
exerciii de grupare a unor figuri dup criterii
date (numr de laturi, numr de unghiuri, )
exerciii de calcul al perimetrului unor
poligoane cu dimensiuni date
exerciii de calcul al perimetrului unor fee ale
obiectelor (mas, dulap etc.)
folosirea axei de simetrie pentru construirea
unor figure geometrice,
rezolvarea de probleme cu elemente de
12
geometrie

5. Fracii 1.1,1.2, Numirea, scrierea i citirea fraciilor subunitare i 1 or


2.1, 2.2,echiunitare;
2.3, Compararea i ordonarea fraciilor
2.45.1, Adunarea i scderea fraciilor subunitare cu
5.2, acelai numitor
Fie
5.2, 5.3 rezolvarea de probleme cu fracii
individuale
6. Uniti de 1.1,1.2, Uniti de msur pentru lungime - metrul, 2 ore
msur 4.1, 4.2 submultiplii i multiplii metrului; uniti de msur
5.1, 5.2,pentru volumul lichidelor - litrul cu multiplii i
5.3 submultiplii; uniti de msur pentru masa
corpurilor- kilogramul; submultiplii i multiplii
kilogramului
Uniti de msur pentru timp- ora, citirea evaluare
ceasului; ziua, sptmna, anul; uniti de msur scris
monetare

7. Evaluare final 1.1,1.2, Adunarea i scderea cu i fr trecere peste 1 or


2.1, 2.2,ordin, n concentrul 0 10000
2.3, 2.5 nmulirea numerelor naturale n concentrul 0
3.1,3.2 10000
4.1, 4.2 mprirea numerelor naturale n concentrul 0
5.1, 5.2,100
5.3 recunoaterea i folosirea terminologiei specifice
corespunztoare celor patru operaii matematice
(termeni, factori, .de .ori mai mult etc);
rezolvarea de probleme cu cele patru operaii;
rezolvarea de probleme n care datele numerice
sunt fracii subunitare cu acelai numitor;
recunoaterea figurilor i corpurilor geometrice;
recunoaterea instrumentelor de msur

13
potrivite pentru msurarea
masei/volumului/lungimii/ timpului
rezolvarea de probleme folosind date obinute
din msurri

UNITATEA DE NVARE 3 : NVM DE LA ANIMALE PROBLEME DE ORGANIZARE I REPREZENTARE A DATELOR


NUMR DE ORE ALOCAT: 12
PERIOADA: S IX, S X, S XI,
COMPETENE GENERALE I SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaii/regulariti din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor n calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme n situaii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
COMPETEN
NR. CONINUTURI NR. DATA EVALUARE OBS.
CRT.
E ACTIVITI DE NVARE RESURSE
- DETALIERI - SPECIFICE ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Care sunt paii 1.1,1.2, transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse observare
obinuii n 2.5, 5.1, schimbarea datelor numerice sau a ntrebrii, prin materiale: sistematic
rezolvarea 5.2, 5.3 nlocuirea cuvintelor care sugereaz operaia, prin manualul evaluare
problemelor? adugarea unei ntrebri etc. tiprit/digital, oral
transformarea problemelor de nmulire n caietul tem de
probleme de mprire i invers auxiliar, lucru n
formularea de probleme pornind de la situaii computer, clas
concrete, reprezentri i/sau relaii matematice, videoproiector autoevaluar
14
imagini, desene, scheme, exerciii, grafice, tabele ,beioare, e
formularea i rezolvarea unor probleme pornind plane
de la o tematic dat/de la numere date/ expresii Resurse
care sugereaz operaii procedurale:
realizarea unor grafice cu bare pe baza unor Metode:
informaii date/culese exerciiul,
identificarea cuvintelor/sintagmelor, n munca
enunurile problemelor, care sugereaz operaia independent
de mprire; , jocul didactic
asocierea rezolvrii unei probleme cu o Organizare:
reprezentare grafic /desen sau cu o expresie activitate
numeric dat; frontal,
activitate n
2. Metoda 1.1,1.2, exerciii de realizare a corespondenei ntre perechi, observare
reprezentrii 2.5, 5.1, reprezentarea grafic i enunul problemei; independent sistematic
grafice 5.2, 5.3 rezolvarea i compunerea de probleme folosind evaluare
reprezentri grafice oral
asocierea rezolvrii unei probleme cu o tem de
reprezentare grafic /desen lucru n
identificarea i analiza datelor din ipoteza unei clas
probleme autoevaluar
organizarea datelor ntr-o reprezentare grafic e
in scopul compunerii sau rezolvrii de probleme
exerciii de realizare a corespondenei ntre
reprezentarea grafic i enunul problemei;
rezolvarea i compunerea de probleme folosind
reprezentri grafice
asocierea rezolvrii unei probleme cu o
reprezentare grafic /desen
identificarea unor situaii concrete care se pot
transpune n limbaj matematic
verificarea rezultatelor obinute n urma
rezolvrii unei probleme

15
3. Organizarea 1.1,1.2, organizarea datelor unei investigaii n tabel sau o or Resurse observare
datelor n tabele 2.5, 5.1, ntr-o reprezentare grafic in scopul compunerii materiale: sistematic
i grafice 5.2, 5.3 sau rezolvrii de probleme; manualul, evaluare
rezolvarea de probleme prin mai multe metode, caietul oral
- culegerea datelor i introducerea lor n tabele i auxiliar, rigl, tem de
grafice; termometru, lucru n
- identificarea datelor din tabele i grafice i lista elevilor clas
scrirea lor corect, respectnd criteriile date; clasei, autoevaluar
- realizarea unor tabele i a unor grafice care Metode: e
evideniaz situaii concrete; exerciiul,
- realizarea unui tabel pentru a identifica demonstraia, interevaluare
temperaturile nregistrate n ultima sptmn, algoritmizarea
preciznd intervalul de timp dat. , jocul didactic
Organizare:
activitate
frontal,
activitate n
perechi,
munca
independent
4. Recapitulare 1.1,1.2, - rezolvarea de probleme;
2.5, 5.1, - probleme care se rezolv prin metoda
5.2, 5.3 grafic;
- probleme care se rezolv prin alte metode;
- organizarea datelor n tabele i grafice;
- realizarea unor tabele i grafice, respectnd
criteriile date
5. Evaluare 1.1,1.2, transformarea unei probleme rezolvate prin Fie Evaluare
2.5, 5.1, schimbarea datelor numerice sau a ntrebrii, prin individuale scris
5.2, 5.3 nlocuirea cuvintelor care sugereaz operaia, prin
adugarea unei ntrebri etc.
formularea de probleme pornind de la situaii
concrete, reprezentri i/sau relaii matematice,
imagini, desene, scheme, exerciii, grafice, tabele

16
formularea i rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematic dat/de la numere date/ expresii
care sugereaz operaii
realizarea unor grafice cu bare pe baza unor
informaii date/culese
asocierea rezolvrii unei probleme cu o
reprezentare grafic /desen sau cu o expresie
numeric dat;
organizarea datelor unei investigaii n tabel sau
ntr-o reprezentare grafic in scopul compunerii
sau rezolvrii de probleme;
rezolvarea de probleme prin mai multe metode

UNITATEA DE NVARE 1 : DESPRE PASIUNI ORDINEA EFECTURII OPERAIILOR I FOLOSIREA PARANTEZELOR ROTUNDE
NUMR DE ORE ALOCAT: 12
PERIOADA: S III, S IV, S V,
COMPETENE GENERALE I SPECIFICE: 1.Identificarea unor relaii/regulariti din mediul apropiat -1.1,1.2
2.Utilizarea numerelor n calcule- 2.5,
5. Rezolvarea de probleme n situaii familiare - 5.1, 5.2, 5.3
COMPETEN
NR. CONINUTURI NR. DATA EVALUARE OBS.
CRT.
E ACTIVITI DE NVARE RESURSE
- DETALIERI - SPECIFICE ORE INSTRUMENTE
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Aflarea 2.4. 5.1., Observarea legturilor ntre operaiile cu numere naturale; 2 ore Resurse observare
numrului 5.2., 5.3. efectuarea probei materiale: sistematic
necunoscut Utilizarea proprietilor adunrii n calcule (comutativitate, manualul evaluare
asociativitate, element neutru) tiprit/digital, oral
17
Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor caietul tem de
adunrilor i/sau scderilor auxiliar, lucru n
Utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre computer, clas
necunoscute, in diverse calcule sau pentru rezolvarea unor videoproiector autoevaluar
probleme ,beioare, e
Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea plane
datelor numerice sau a ntrebrii, prin nlocuirea cuvintelor care Resurse
sugereaz operaia, prin adugarea unei ntrebri etc. procedurale:
Verificarea rezultatelor obinute n urma rezolvrii unei Metode:
probleme exerciiul,
Rezolvarea de probleme practice n care intervin uniti de munca
msur standard independent
2. Ordinea 2.4; 2.5 Rezolvarea unor exerciii cu mai multe operaii, respectnd 2 ore , jocul didactic observare
efecturii ordinea efecturii acestora Organizare: sistematic
operaiilor Exerciii-joc de completare a unor exerciii cu numere activitate evaluare
potrivite peentru a obine rezultate date frontal, oral
Efectuarea unor calcule, dup model activitate n tem de
Rezolvarea unor probleme practice, inspirate din viaa real perechi, lucru n
independent clas
autoevaluar
e

18
3. Scrierea 2.2; 2.6; rezolvarea de exercitii care solicita aflarea unui nr. 2 ore Resurse observare
rezolvrii unei 2.9 necunoscut; materiale: sistematic
probleme sub rezolvarea ecuatiilor folosind terminologia specifica; manualul, evaluare
form de crearea de probleme pornind de la exercitii. caietul oral
exerciiu exprimarea problemei printr-un exercitiu; auxiliar, rigl, tem de
creare de probleme termometru, lucru n
crearea de probleme utiliznd tehnici variate: lista elevilor clas
-cu / farra sprijin concret n obiecte; clasei, autoevaluar
-pornind de la exercitii si invers; Metode: e
-transformarea problemelor n exercitii; exerciiul,
stimularea cresterii treptate a vitezei de operare cu numere, demonstraia, interevaluare
prin competitii ntre elevi si prin probe date ntr-un interval de algoritmizarea
timp limitat. , jocul didactic
Organizare:
activitate
frontal,
activitate n
perechi,
munca
independent
4. Ordinea 1.3, 1.4, -ntelegerea si aplicarea regulilor de efectuare a operatiilor 3 ore observare
efecturii 3.1. dintr-o expresie cu operatii de ordine diferite. sistematic
operaiilor i -ex ce cuprind operatii de ordine diferite fara si cu paranteze evaluare
folosirea rotunde. oral
parantezelor -utilizarea n mod diferit a parantezelor n aceleasi ex. pt. a tem de
rotunde obtine rezultate diferite. lucru n
-exprimarea rezolvarii unei probleme n formula numerica. clas
autoevaluar
5. Recapitulare 2.4. 5.1., Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor 2 ore Fie e
5.2., 5.3., adunrilor i/sau scderilor individuale
2.5, 2.2, Utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre interevaluare
2.6, 1.3, necunoscute, in diverse calcule sau pentru rezolvarea unor
1.4, 3.1 probleme
Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea
datelor numerice sau a ntrebrii, prin nlocuirea cuvintelor care
19
sugereaz operaia, prin adugarea unei ntrebri etc.
Verificarea rezultatelor obinute n urma rezolvrii unei
probleme
Rezolvarea de probleme practice n care intervin uniti de
msur standard
Rezolvarea unor exerciii cu mai multe operaii, respectnd
ordinea efecturii acestora
Exerciii-joc de completare a unor exerciii cu numere
potrivite peentru a obine rezultate date
Efectuarea unor calcule, dup model
Rezolvarea unor probleme practice, inspirate din viaa real
rezolvarea de exercitii care solicita aflarea unui nr.
necunoscut;
rezolvarea ecuatiilor folosind terminologia specifica;
crearea de probleme pornind de la exercitii.
exprimarea problemei printr-un exercitiu;
creare de probleme
crearea de probleme utiliznd tehnici variate:
-ex ce cuprind operatii de ordine diferite fara si cu paranteze
rotunde.
-utilizarea n mod diferit a parantezelor n aceleasi ex. pt. a
obtine rezultate diferite.
-exprimarea rezolvarii unei probleme n formula numerica.

6. Evaluare 2.4. 5.1., - activitate de munc independent 1 or Fie Evaluare


5.2., 5.3., individuale scrisa
2.5, 2.2,
2.6, 1.3,
1.4, 3.1

20