Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul instituiei partenere de practic

ATESTAT DE PRACTIC
Nr. . din .

Eliberat de instituia partener de practic: ...........................................................................


......................................................................................................................................................
cu sediul n ......................................................... Nr. ........, Et. ......, Sectorul ......, Telefon
.................................................., Fax ....................................., pentru
Studentul(a) practicant(): .......................................................................................................
domiciliat() n localitatea ...................................................., Str.................................................
................................................................................, Nr.........., Judeul........................................,
posesor/posesoare al/a crii de identitate Seria..........., Nr. ................................., eliberat de .
................................................ la data de .................................., student() la Academia de
Studii Economice din Bucureti, Facultatea de Administraie i Management Public, Anul II,
Programul de licen Administraie Public / Resurse Umane.

Perioada stagiului de practic: Practicantul a efectuat un stagiu de practic n cadrul


instituiei gazd n perioada anului universitar 2016- 2107, totaliznd un numr de 84 ore de
activitate practic efectiv.
Locul de efectuare a practicii: ...................................................................................................
Tutorele desemnat de ctre instituia partener de practic:
Nume i prenume........................................................................................................................
Funcie / departament:................................................................................................................
Telefon / e-mail: ........................................................................................................................
Aprecierea activitii studentului practicant, efectuat de ctre tutore:
Criteriu Not*
Respectarea orarului de lucru, a normelor de disciplin i
organizare a muncii
ndeplinirea sarcinilor de munc stabilite de ctre tutore

Abilitatea de a aplica n practic cunotiinele teoretice

Modul de interaciune cu ceilali membrii ai colectivului

Nota final
*Nota final este reprezentat de media aritmetic a notelor acordate pe fiecare criteriu in parte. Notele pot
varia ntre 1 i 10.

Alte observaii: ...........................................................................................................................

Reprezentant instituie partener de practic, Tutore,

.............................................................................. ......................................................