Sunteți pe pagina 1din 5

UnitateadenvatareX:Prieteniinecuvntatori

Competente Detaliide
Ziua Activitatiintegrate/pediscipline Resurse Evaluare
specifice continut
Limbaengleza
ntlnireadedimineatasalutul,prezenta,ziua,
data,meteo,agendazilei,impresii
Invatoriundesioricandcuplacere
Exercitiideidentificareasarcinilordelucrula Auxiliar
scoala Sinapsis
DP3.2 Floareainvataturii:motivelecaredetermina pag.4344
Observarea
CLR1.4; invatarea nvatarea conversatia
sistematica
2.4AVAP Dialogdirijatpemargineailustratiilor: explicatia
2.2 - cepoatenvatafiecarecopildinsituatiile activitate
prezentate individuala
- careemomentulcelmaibundinzincaresasi
facitemele
Joc:Invatadingreseli
Luni Veveria Ria-Dialogdirijatpemarginea
ManualulArt
3apr. textuluiaudiatsiailustratiei Observarea
CLR1.1;1.2 pag.
Descriereaveveritei Sunetuli sistematica
1.3;2.1;2.2; 30,31/sem.II
Identificareasunetuluincuvinte literele,
2.3;3.1;4.1; explicatia
Citireapropozitiilor,cuvintelor Scrierea Aprecieri
MEM3.1 exercitiul
Ex.descrierealiterelor,,siacuvintelor literelor, globalesi
AVAP2.2 ac.frontala
Ex.defoneticasivocabular individuale
individuala
Jocderol:DevorbacuveveritaRita
Alergare
Mingi , fluier,
accelerata.
cronometru Observare
*Deprinderi motrice sportive elementare - Rezistenta
EF 1.1;1.2; Explicatia ; sistematica
Atletism: alergare de viteza generala la
1.3 2.2; 2.3; demonstratia ; Aprecieri
*Calitati motrice : rezistenta eforturi aerobe.
3.1;3.2; 5.1 exercitiul ; globale si
*Deprinderi sportive: handbal Dribling
frontal ; individuale
multiplu de pe
individual
loc.
Ex.decitireaunuitext:Veveria Ria
Formulareadentrebrireferitoarelatext
CLR1.1;1.2 Jocderolincontextsimulat ManualulArt
Observarea
1.3;2.1;2.2; Numaratorimelodiceinsotitedemiscare pag.31/sem.
Sunetuli sistematica
2.3;3.1;4.1; Ex.descriereacuvintelor,propoziiilor II
MEM3.1 literele, aux.Art
Scriereadiminutivelorcuvintelordate Scrierea Aprecieri
AVAP2.2 explicatia
Alcatuireadeenunturicucuvintedate literelor, globalesi
exercitiul
Transcriereaunuifragmentdintruntext individuale
2h individuala
Numaratoaremelodica: Veveria Rita
Rebus:Literancareu
Laluminazilei:ZU+UcndSunitatiloreste ManualArt,
Adunarea
10 pag.24/sem.
numerelor
Dialogdirijatpemargineatemei II Observarea
MEM1.4; naturale
Exercitiidecalculoralsinscris fisadelucru sistematica
Marti 1.5;1.6;3.1; 31100
Terminologiespecifica:suma(total),termeni aux.art
4apr. 4.2;5.2 cutrecere
Aflareasumeiadoua/treinumere explicatia Aprecieri
CLR1.1 pesteordin
Comparareauneisumecuunnumar/cuosuma exercitiul globalesi
AVAP2.2
Problemecudouaoperatii problematizar individuale
Sursede
Soareleprincipalasursadeluminaaplanetei e
lumina
Sursedeluminanaturalasiartificiala individuala
nvatareacntecului
upupdincreangncreang Mersul
melodiei calculator
Ex.deomogenizareaemisieivocale,de Observarea
MM1.3; CD
respiratiesidictie sistematica
1.4;2.1 Legtura
nvatareasiinterpretareacorectaacntecului Aprecierea
MEM3.1 dintretexti activitate
Marcareamersuluilinieimelodicecumiscri globalasi
AVAP2.2 melodie frontal
aleminilor individual
individual
Percutiecorporal:btidinpalme
Desen:Veverita
Primvara:Dialogdirijatpemargineatextului
audiatsiailustratiei plansalitere
Descriereaelementelordintablou(barza, ManualulArt
copacul,cmpul,buburuza) Sunetuli pag.32,33 Observarea
CLR1.2; Formulareadentrebarisiraspunsuripotrivit literele /sem.II sistematica
1.3;2.1;2.2; imaginilor z,Z explicatia Aprecieri
3.1;3;4.1;4.2 Identificareasunetuluincuvinte exercitiul globalesi
MEM1.1 Citireatextului:Primavara Literaz ac.frontala individuale
Ex.descrierealitereizdemna,acuvintelor demna individuala
Ex.defoneticasivocabular nperechi
Joc:Descrieobiectul
ZU+UcndSunitatiloreste>10 ManualArt,
Efectuareadeadunarimentalsinscriscu Adunarea pag.25/sem.
suportintuitiv numerelor II
Observarea
MEM1.4; Exercitiidecalculoralsinscris naturale fisadelucru
sistematica
1.5;1.6;3.1; Terminologiespecifica:suma(total),termeni 31100 aux.Art
4.2;5.2 Aflareasumeiadoua/treinumere cutrecere explicatia
Aprecieri
CLR1.1 Comparareauneisumecuunnumar/cuosuma pesteordin exercitiul
globalesi
AVAP2.2 Problemecudouaoperatii problematizar
individuale
Soareleprincipalasursadeluminaaplanetei Soarelesursa e
Mier Rolulluminiinviataplantelor,animalelorsi delumina frontala
curi oamenilor individuala
5apr. Copaculnflorit
Intuireamodelului Auxiliar
Identif.materialelorsiinstrumentelordelucru Sinapsis
Explicareasidemonstrareatehniciidelucru pag47hrtie
Exercitiideobtinereaflorilorprinmototolirea glasse,lipici,
AVAP1.2; Observare
hartiei Confectiisi perforator
2.1;2.3; Expunerea
Decupareacoroaneicopacului jucarii carioci
MM1.4 lucrarilor
Ansamblareaelementelor,finalizarealucrarii acuarele
Lipireaflorilorncopac explicatia
Completareatablouluicualteelemente exercitiul
decupate:soare,albine,fluturi act.individ.
Auditiemuzicala:Copacelul
Mingi , fluier,
Alergare lansata cronometru Observare
*Deprinderi motrice sportive elementare -
EF 1.1;1.2; de viteza. Explicatia ; sistematica
Atletism: alergare de viteza
1.3 2.2; 2.3; Dribling simplu demonstratia ; Aprecieri
*Calitati motrice : rezistenta
3.1;3.2; 5.1 din mers. exercitiul ; globale si
*Deprinderi sportive: handbal
frontal ; individuale
individual
Joi Citireaunuitext:Primavara plansalitere
6apr. CLR1.1;1.2; Formulareederaspunsurilantrebari fisadelucru
Sunetuli Observarea
1.3;2.1;2.2; Diftongul:ua; ManualulArt
literele sistematica
2.3;3.1;3.3; Stabilireavaloriideadevaraunorenunturi pag.33/sem.
4.1; ScrierealitereiZ;scriereacuvintelor z,Z II
Aprecieri
AVAP2.2 Ex.desinonimie,antonimie explicatia
LiteraZ globalesi
Alcatuiredeenunturidupaimagini exercitiul
demna individuale
2ore Propozitiicucuvinteomonime:zebra ac.frontala
Rebus:LiteraZncareu nperechi
AjutordinparteaSoarelui:ZU+ZU Adunarea
Dialogdirijatpemargineatemei numerelor
ManualArt,
Efectuareadeadunarimentalsinscriscu naturale
pag.26/sem.II
suportintuitiv 31100cu Observarea
fisadelucru
MEM1.4; Completareasemnelor+,pentruaobtine trecerepeste sistematica
aux.Art
1.5;1.6;3.1; egalitati ordin
explicatia
4.2;5.2 Aflareasumeiadoua/treinumere Aprecieri
exercitiul
CLR1.1 Comparareauneisumecuunnumar/cuosuma Soarelesursa globalesi
problematizare
Problemecudouaoperatii decaldura individuale
frontala
Soarelesursadecaldurasienergie sienergie
individuala
Rolulcalduriisialenergieinviataplantelor,
animalelorsioamenilor
AVAP2.2; Mascaveverita Confectiisi cartoncolorat, Observare
2.3;2.5 Dialogdirijat:mastiledeanimalepentru jucarii foarfece, Apreciere
CLR1.4 carnavaluri,jocuriderol abtibilduri globalasi
MM1.4 Tehniciutilizate:decuparedupacontur,ansam Hrtia conversatia individuala
blareelastic,decorarecuabtibilduri explicatia Expunerea
Explicareatehniciidelucru,aetapelor exercitiul lucrarilor
Realizarealucrarii;prezentareacolegilor
act.pegrupe
AuditieTuptupdincreangancreanga
Religie
Ex.decitireaunuitext
Dialogdirijatpemargineatextului
CLR1.3;2.1; Ex.detranscriere,deasezarecorectaatextului Recapitulare explicatia
npagina Observarea
2.2;2.3;3.1; Sunetuli exercitiul
Separareacuvintelorunuienunt sistematica
3.2;4.1; literele ac.frontala
Aprecieri
AVAP2.2 Ex.dealcatuiredeenunturidupaimagini z,Z individuala
globalesi
Carteaanotimpuluiprimavara individuale
Desen:Soareledeprimavara
ZU+ZU ManualArt,
Adunarea
Efectuareadeadunarimentalsinscriscu pag.27/sem.
numerelor
suportintuitiv II
Vineri naturale Observarea
MEM1.4; Exercitiidecalculoralsinscris fisadelucru
7 31100 sistematica
1.5;1.6;3.1; Compl.semnelor+,pentruaobtineegalitati aux.Art
aprilie cutrecere
4.2;5.2 Aflareasumeiadoua/treinumere explicatia
pesteordin Aprecieri
CLR1.1 Comparareauneisumecuunnumar/cuosuma exercitiul
globalesi
AVAP2.2 Problemecudouaoperatii problematizar
Soarelesursa individuale
Soarelesursadecaldurasienergie e
decaldurasi
Rolulcalduriisialenergieinviataplantelor, frontala
energie
animalelorsioamenilor individuala
upupdincreangncreangrepetare Mersul
Ex.deomogenizareaemisieivocale,de melodiei calculator
Observarea
MM1.3; respiratiesidictie CD
sistematic
1.4;2.1 Marcareamersuluilinieimelodicecumiscari Legtura Aprecierea
MEM3.1 aleminilor dintretexti activitate
globalsi
AVAP2.2 Percutiecorporal:btidinpalme melodie frontal
individual
individual
Desen:ghindepentruveveri
Limbaengleza
ntlnireadedimineatasalutul,prezenta,ziua,
data,meteo,agendazilei,impresii
Auxiliar
Prieteniimeilanvataturaabilitatisiatitudini
DP3.2CLR Sinapsis
denvatare
1.4;2.4 Abilitatisi pag.4546
Dialogdirijatpeaceastatema Observarea
AVAP2.2 atitudiniin conversatia
Activitatipreferate/maiputinpreferatelascoala sistematica
invatare explicatia
Tehnicideinvatare
activitate
Avantajelelucruluinechipanactivitatilede
individuala
nvatare
Joc:nvatasaasculti!
Dialogdirijatpemargineatextuluiaudiatsia
ManualulArt
ilustratiei:Reginaalbinelor
Luni Sunetulsi pag.34,35/
Evidentiereaunormodeledecomportament Observarea
10 CLR1.1;1.2; grupurilede sem.II
Identificareacuvintelorcarecontingrupulgin sistematica
aprilie 1.3;2.1;2.2; literegi,Gi explicatia
textulaudiatsinimagini Aprecieri
2.3;3.1;4.1; exercitiul
Scriereagrupurilordeliteregi,Gi globalesi
MM1.4 Scrierea ac.frontala
CitireatextuluiReginaalbinelor individuale
grupurilorgi, individuala
Exercitiidevocabular
Gi nperechi
Cntec:Zum,zum,zumalbinutamea
Alergare lansata
Mingi , fluier,
de viteza.
cronometru Observare
*Deprinderi motrice sportive elementare - Rezistenta
EF 1.1;1.2; Explicatia ; sistematica
Atletism: alergare de viteza generala la
1.3 2.2; 2.3; demonstratia ; Aprecieri
*Calitati motrice : rezistenta eforturi aerobe.
3.1;3.2; 5.1 exercitiul ; globale si
*Deprinderi sportive: handbal Dribling
frontal ; individuale
multiplu din
individual
mers.
Marti CLR1.1; CitireatextuluiReginaalbinelor aux.Artfisa Observarea
11 1.21.3;2.1; Conversatiipetemedeinterespentrucopii Sunetulsi delucru sistematica
aprilie 2.2;2.3;3.1; Exercitiidestabilireapluraluluiunor grupurilede explicatia
4.1; substantive literegi,Gi exercitiul Aprecieri
MEM3.1 Trecereaverbelordelapers.Ilapers.aIIa ac.frontala globalesi
Ex.descriereagrupuluideliteregi Scrierea individuala individuale
2h Exercitiidedespartireacuvintelornsilabe grupurilorgi,
Ex.devocabular;cuvintecusensasemanator; Gi
Joc:Telefonulfarafir
ZU+ZU fisadelucru
Exercitiidecalculoralsinscris Adunarea Observarea
MEM1.4;
Completareasemnelor+,pentruaobtine numerelor explicatia sistematica
1.5;1.6;3.1;
egalitati naturale exercitiul
4.2;5.2
Aflareasumeiadoua/treinumere 31100 problematizar Aprecieri
CLR1.1
Comparareauneisumecuunnumar/cuosuma cutrecere e globalesi
AVAP2.2
Problemecudouaoperatii pesteordin frontala individuale
Pictura:Soareleculorisolare individuala
nvatareacntecului
Zum,zum,zumalbinuamea
Ex.deomogenizareaemisieivocale,de calculator
Observarea
MM1.3; respiratiesidictie Procedee CD
sistematic
1.4;2.1 nvatareasiinterpretareacorectaacntecului armonico Aprecierea
MEM3.1 Procedeearmonicopolifonicegrupealternative: activitate
polifonice globalsi
AVAP2.2 solistcor,lan,dialog frontal
individual
individual
Percutiecorporal:btidinpalme
Desen:albinue
Ex.decitireaunuitext:Gimnasta
Formularearaspunsurilorlantrebari ManualulArt
Alcatuiredeenunturicucuvintelenoidintext Observarea
CLR1.1; pag.36/sem.
Completareaenunturilorlacunare Recapitulare sistematica
1.21.3;2.1; II
2.2;2.3;3.1; Exercitiidevocabular explicatia
, z grupulde Aprecieri
4.1; Descriereaobiectului/fiinteialegndnsusiri exercitiul
literegi globalesi
MEM3.1 potrivitedinlistadata ac.frontala
individuale
Jocderol:Recunoasteobiectul/fiintadupa individuala
descriere
Exercitiirecapitulative Adunarea ManualArt,
Exercitiidecalculoralsinscris numerelor pag.28/sem.
Uneste,coloreazaetichetecuaceeasisuma naturale II Observarea
MEM1.4;
Aflareasumeiadouanumerepare,impare, 31100 fisadelucru sistematica
1.5;1.6;3.1;
consecutive cutrecere explicatia
4.2;5.2
Marestecu...unnumar,osuma pesteordin exercitiul Aprecieri
CLR1.1
Comparareaadouasume,auneisumecuunnr. Soarelesursa problematizar globalesi
AVAP2.2
Mier Formularea i rezolvarea unor probleme pornind delumina, e individuale
curi de la o tematic dat (soarele, surs de lumin si caldurasi frontala
12 cldur energie individuala
apr. Oceanulrealizareadeobiectefolosindmateriale Auxiliar
usordeprelucrat Sinapsis
Intuireamodelului pag69hrtie
AVAP Identif.materialelorsiinstrumentelordelucru Colaj glasse,lipici, Observare
1.2;2.1;2.3; Explicareasidemonstrareatehniciidelucru tridimensiona perforator Expunerea
MM1.4 Decupareasicolorareavietuitoareloracvatice l carioci lucrarilor
Ansamblarea elementelor, finalizarea lucrarii acuarele
Auditiemuzicala:Ratustelemelepeapasaudus explicatia
exercitiul
Mingi , fluier,
Startul si
cronometru Observare
*Deprinderi motrice sportive elementare - lansarea de la
EF -1.1;1.2; Explicatia ; sistematica
Atletism: alergare de viteza start.
1.3 2.2; 2.3; demonstratia ; Aprecieri
*Calitati motrice : rezistenta Dribling simplu
3.1;3.2; 5.1 exercitiul ; globale si
*Deprinderi sportive: handbal din alergare.
frontal ; individuale
individual
Ex.decitireacuvintelor,propozitiilor,textului
Joi CLR1.3; Ex.detranscriere,dictare
13 2.1;2.2;2.3; Ex.dencadrarecorectanpagina
Testde
apr. 3.1;3.2;4.1; Alcatuireadeenunturicucuvintedate Evaluare
evaluare Evaluare
MEM1.1 Formulareaderaspunsurilantrebari Ameliorare/
Munca sumativa
MM1.4 Despartireacuvintelornsilabe dezvoltare
independenta
2ore Trecereadelasingularlapluralsiinvers
Ex.desinonimiesiantonimie
Jocurimuzicale
MEM1.4; Exercitiirecapitulative Adunarea ManualArt, Observarea
1.5;1.6;3.1; Exercitiidecalculoralsinscris numerelor pag.28/sem. sistematica
4.2;5.2 Colorarearezultatuluicorect naturale II
CLR1.1 Aflareasumeiadouanumerepare,impare, 31100 fisadelucru Aprecieri
AVAP2.2 consecutive cutrecere explicatia globalesi
Marestecu...unnumar,osuma pesteordin exercitiul individuale
Comparareaadouasume,auneisumecuunnr. Soarelesursa problematizar
delumina, e
Formularea i rezolvarea unor probleme caldurasi frontala
energie individuala
Cercul
AlbinutaMaiaPictura
culorilor
Identificareamaterialelorsiinstrumentelorde
Elementede blocdesen,
lucru
AVAP2.3; limbajplastic: acuarele, Observare
Explicareasidemonstrareatehniciidelucru
2.5 carioci Expunerea
Exercitiiderealizarealucrariiplastice
MM1.4 Patade imagini lucrarilor
Exprimareaopinieireferitoarelalucrarile
culoare explicatia
colegiloractivitatefrontala
exercitiul
Auditiemuzicala:Zum,zum,albinutamea
Act.individ
Religie

Exercitiideameliorare,dezvolatre
2CLR Exercitiijocuricucaracterameliorativn Nejucam, Fisadelucru Observarea
1.3;.1;2.2; urmaaplicariitestuluideevaluare corectam, explicatia sistematica
2.3;3.1;3.2; nvatam! exercitiul Aprecieri
4.1
Exercitiijocuricacaracterdedezvoltarepentru activitate globalesi
MM1.4 ceicareaurealizattoateobiectivelevizateprin pegrupe individuale
testuldeevaluaresumativa
Jocurimuzicale
Adunareanumerelornaturale31100cu
trecerepesteordin.Soarelesursadeluminasi
caldura
Vineri MEM1.4; Aflareasumeiadouanumere Testde
14 Evaluare
1.6;3.1;4.1; Alegereavarianteicorectederaspuns evaluare Evaluare
apr. Ameliorare/
5.2 Marestecu...unnumar,osuma Munca sumativa
dezvoltare
MM1.4 Comparareaadouasume,auneisumecuunnr. independenta
Rezolvarea unor probleme pornind de la o
tematic dat (soarele, surs de lumin si cldur
Auditie muzical
Zum,zum,zumalbinuamearepetare
Ex.deomogenizareaemisieivocale,de calculator
respiratiesidictie Observarea
MM1.3; Procedee CD
nvatareasiinterpretareacorectaacntecului sistematic
1.4;2.1
Procedeearmonicopolifonicegrupealternative: armonico Aprecierea
MEM3.1 activitate
solistcor,lan,dialog polifonice globalsi
AVAP2.2 frontal
individual
Percutiecorporal:btidinpalme individual
Desen:albinue

S-ar putea să vă placă și