Sunteți pe pagina 1din 51

Manualul calitii lucrri practice

MANUALUL CALITII
Standardul SR EN ISO 9000:2006 definete manualul
calitii ca documentul care descrie sistemul de management al
calitii al unei organizaii. Conform aceluiai standard
manualele calitii pot diferi ca format i nivel de detaliere pentru
a se adapta mrimii i complexitii unei anumite organizaii.
Astfel, manualul calitii fiind documentul care descrie
sistemul de management al calitii unei organizaii, este utilizat ca
referin permanent n implementarea i meninerea sistemului.
Este un document oficial, iar forma lui de prezentare arat ct de
mult se autoapreciaz organizaia pe care o prezint4.

Manualul calitii ofer urmtoarele avantaje:


faciliteaz nelegerea unitar a politicii calitii;
faciliteaz realizarea obiectivelor, prin definirea structurii
organizatorice i a responsabilitilor privind realizarea i
mbuntirea calitii;
mbuntete comunicarea n interiorul organizaiei i n
relaiile acesteia cu clienii i partenerii si;
contribuie la crearea unei imagini favorabile n relaiile cu
clienii, favoriznd ctigarea ncrederii acestora c cerinele lor
vor fi satisfcute;
asigur instruirea unitar a personalului organizaiei privind
sistemul de management al calitii i faciliteaz contientizarea
acestuia n ceea ce privete impactul propriei activiti asupra
calitii produsului finit;
asigur accesul imediat la documentele sistemului de
management al calitii i faciliteaz gestionarea acestora;
servete ca document principal pentru auditul sistemului de
management al calitii.
n general, o organizaie are un singur manual al calitii. n
cazul organizaiilor mari pot fi elaborate mai multe manuale ale
calitii, i anume:
un manual al calitii la nivelul organizaiei;
manuale ale calitii pentru fiecare compartiment
(marketing, producie, resurse umane etc).
Gradul de detaliere i forma de prezentare a manualului
calitii difer n funcie de nevoile specifice ale organizaiei.
Pentru ca manualul calitii s devin un instrument eficient

1
Ioana M. Blan

n implementarea i meninerea sistemului de management al


calitii organizaiei, el trebuie s in seama de situaia concret a
acesteia, bazndu-se pe practicile deja existente n domeniul
asigurrii calitii. Din acest motiv este preferabil ca manualul
calitii s fie elaborat de organizaie, cu fore proprii.
Responsabilitatea redactrii i administrrii manualului
calitii revine de regul efului compartimentului de calitate din
organizaie.
Att la elaborarea manualului calitii, ct i n cazul
modificrilor ulterioare ale acestuia, vor fi consultate
compartimentele sau persoanele direct implicate activitile care
au inciden asupra calitii.
Mai jos este prezentat exemplificativ coninutul general al
manualului caliti.
Administrarea manualului calitii se realizeaz de ctre
compartimentul de calitate, prin revizii periodice i anuale.
Modificrile rezultate n urma reviziilor periodice, aprobate
de eful compartimentului de calitate i, n final, de conducerea
organizaiei, vor fi ncorporate n modificrile stabilite cu ocazia
reviziei anuale a manualului calitii.

2
Manualul calitii lucrri practice

Pagina de titlu
Cuprins
Capitolul 1- Domeniu de aplicare
Prezentarea organizaiei
Scopul manualului calitii
Documente de referin
Domenii de aplicare (a cerinelor standardului ISO
9001:2000)
Terminologie
Capitolul 2 - Administrarea manualului calitii
Responsabilitatea elaborrii
Analiz i aprobare
nregistrarea modificrilor
Evidena ediiilor i reviziilor manualului
Documente asociate
Capitolul 3 - Politica i obiectivele n domeniul calitii
Capitolul 4 - Sistemul de management al calitii
Procesele sistemului de management al calitii
Structura documentaiei sistemului de management
al calitii
Capitolul 5 - Responsabilitatea conducerii
Capitolul 6 - Managementul resurselor
Capitolul 7 - Realizarea produsului
Capitolul 8 - Msurare, analiz i mbuntire
Anexe
organigrama organizaiei
proceduri i instruciuni de lucru
lista de coresponden ntre documentaia sistemului de
management al calitii i standardul ISO 9001:2000
alte documente referitoare la calitate.

3
Ioana M. Blan

MANUALUL Cod: MC
SIGLA CALITATII
(exemplificare) Pag. x din y

MANUALUL CALITATII

ACEST MANUAL A FOST ELABORAT, VERIFICAT SI APROBAT


SUB RESPONSABILITATEA

Elaborat: .................................., Consultant Data: zz/ll/aaaa

Verificat: .................................., Director Calitate Data: zz/ll/aaaa

Aprobat: ...., Director General Data: zz/ll/aaaa

Destinatar: Director Calitate

Acest document contine informati si date care sunt proprietatea S.C. ABCDE S.R.L.
Prezentul Manual al calitatii este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a Manualului in orice scop si prin orice
procedeu este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

Cod : FPG-001-2/1.1.

1 Document: Original/Copie
Versiunea:
2
Evidena modificrilor
1
Atunci cand intervin modificari in continutul manualului calitatii se modifica
versiunea documentului (ex. din1.1. n 1.2) Atunci cand se realizeaza copii ale manualui
calitatii pentru difuzare, numarul copiei se trece in zona Document ex. Copie nr. 1

4
Manualul calitii lucrri practice

Nr. Denumire Codificare Descrierea Observatii


crt. capitol capitol modificarii

Versiunea: Document: Original/Copie

2
Toate modificrile care se fac asupra manualului calitatii, de la o versiune la
alta trebuie trecute in aceasta lista. Versiunea veche a manualul calitatii se anuleaza si
se arhiveaza in functie de durata stabilita. Se recomanda 3-5 ani.
5
Ioana M. Blan

CUPRINS3

Pagina de identificare a detinatorului


Evidenta modificarilor
0 Cuprins
1. Politica in domeniul calitatii si angajamentul
Directorului General
2. GENERALITATI
2.1 Scop si domeniu de aplicare
2.2 Gestionarea manualului calitii
2.3 Termeni de baza si definitii
2.4 Documente de referinta
2.5 Lista abrevierilor
3. PREZENTAREA S.C. ABCDE S.R.L.
3.1 Identificarea organizatiei
3.2 Organizarea S.C. ABCDE S.R.L.
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
4.1 Cerinte generale
4.2 Cerinte referitoare la documentatie
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
5.2 Orientarea catre client
5.3 Politica referitoare la calitate
5.4 Planificare
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.6 Analiza efectuata de management
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
6.2 Resurse umane.
6.3 Infrastructura
6.4 Mediu de lucru
7. REALIZAREA PRODUSELOR

3
Cerinta 4.2.2 (ISO 9001:2000) specifica continutul minim al MC.
Structura, continutul MC este o decizie a fiecarei organizatii si poate fi
influentata de dimensiunea, cultura si complexitatea organizatiei.
Organizatiile care nu au domenii de activitate complexe, au un numar mic de
angajati pot include descrierea intregului sistem de management al calitatii intr-un singur
MC, in care se includ toate procedurile documentate cerute de standard.
Organizatiile mari, daca este cazul, pot avea mai multe manuale si o structura
dezvoltata a documentatiei.
Manualul calitatii contine: domeniu, justificari pentru excluderi, referiri la
procedurile aplicabile, descriere a proceselor SMC si interdependenta dintre acestea.
Detalii privind intocmiare documentatiei SMC se gasesc in standardul SR ISO/TR
10013:2003.
6
Manualul calitii lucrri practice

7.1 Planificarea realizarii produselor


7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul
7.3 Proiectarea produselor de xxxxx
7.4 Aprovizionare
7.5 Procesarea produselor de xxxxx
7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1 Generalitati
8.2 Monitorizare si masurare
8.3 Controlul produselor si serviciilor neconforme
8.4 Analiza datelor
8.5 Imbunatatire
ANEXA A: ORGANIGRAMA S.C. ABCDE S.R.L.
ANEXA B: DIAGRAMA PROCESELOR S.C.
ABCDE S.R.L.
ANEXA C: LISTA PROCEDURILOR
ANEXA D: CERINTE LEGALE SI DE
REGLEMENTARE
ANEXA E: MODELUL SMC ABCDE CU
ABORDAREA PE PROCESE
ANEXA F. MATRICEA DE MONITORIZARE A
PROCESELOR
ANEXA G. CENTRALIZATORUL FORMULARELOR

7
Ioana M. Blan

CAPITOLUL 1.
POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI ANGAJAMENTUL
DIRECTORULUI GENERAL PENTRU PROIECTAREA,
IMPLEMENTAREA, MENTINEREA SI IMBUNATATIREA
SISTEMULUI DE MANANAGEMENT AL CALITATII

1.1 Politica in domeniul calitatii4


Managementul calitatii ABCDE reprezinta un model de
conducere concentrat asupra calitatii proceselor de procesare si
comercializare a produselor de XXXXX, bazat pe implicarea si
constientizarea procalitate a fiecarui angajat si vizeaza succesul pe
termen lung prin satisfacerea cerintelor clientilor interni si externi si
crearea de avantaje pentru organizatie si pentru parteneri.
Consideram ca exista urmatorii factori motrici ai calitatii:
- calitatea produselor si proceselor este cel mai important
obiectiv al organizatiei;
- orientarea catre client;
- motivarea procalitate a personalului;
- benchmarking pentru identificarea celor mai bune practici de
management;
- dezvoltarea de parteneriate strategice;
- dezvoltarea capacitatii de conducere a tuturor managerilor de
subdiviziuni organizatorice;
- internalizarea relatiei client furnizor;
- viziune sistemica asupra functionarii organizatiei;
- stabilirea si monitorizarea obiectivelor si argumentarea cu date
a deciziilor5.
Directorul Calitate este reprezentantul managementului pentru
calitate (RM) este numit si imputernicit cu proiectarea, implementarea,
mentinearea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in

4
Referitor la politica in domeniul calitatii:
Trebuie semnata de Directorul General/ Presedinte etc., se dateaza, se
afiseaza in loc vizibil in cadrul organizatiei, se posteaza pe site-ul internet.
Se poate afisa pe holul principal sau in fiecare birou.
Politica trebuie adusa la cunostinta angajatiilor. Se face o lista de difuzare in
care semneaza ca a luat la cunostinta politica calitatii sau se face difuzare pe email,
email-ul cu mesajul respectiv se arhiveaza.
In capitolul 1.3. din manualul calitatii apar principii privind politica calitatii . Nu
treceti obiective deoarece aceste obiective trebuie sa le modificati anual si anual ar
trebui sa reviziuti manualul calitatii. Obiectivele puteti sa le puneti intr-un document
separat ( obiectivele trebuie sa respecte cerintele de intocmire a obiectivelor- vezi
directorul din ghid care contine modele de obiective)
5
Aceste principii sunt principiile aplicabile unui sistem de management al
calitatii modern conform ISO 9001:2000.
8
Manualul calitii lucrri practice

cadrul firmei avand autoritatea si responsabilitatea asigurarii


implementarii cerintelor SMC.
Directorul Calitate are acces permanent la conducerea
organizatiei pentru analizarea si imbunatatirea functionarii sistemului de
management al calitatii si asigura informarea permanenta a conducerii in
legatura cu functionarea SMC, evidentiind actiunile corective si
preventive intreprinse si evaluand efectele implementarii masurilor
respective6.
Buna functionare si eficienta sistemului de management al
calitatii se analizeaza anual de catre conducere in baza: evaluarii
rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de neconformitate,
programelor de imbunatatire, eventual a reclamatiilor clientilor si studiilor
efectuate in urma monitorizarii satisfactiei clientilor si a personalului
organizatiei etc.
Politica in domeniul calitatii se aplica in intreaga activitate
desfasurata in organizatie, iar prevederile manualului calitatii si
procedurilor SMC sunt obligatorii in activitatea tuturor salariatilor.
Politica calitatii este comunicata tuturor angajatilor si nivelul de
intelegere a acesteia este evaluata la auditurile interne si cu ocazia
instruirilor in domeniul calitatii.
Personalul organizatiei are obligatia de a constientiza obiectivele
calitatii, cerintele sistemului calitatii implementat si de a-si imbunatati
permanent activitatea.
Personalul organizatiei are obligatia de a face propuneri de
masuri de imbunatatire a activitatii pe care le adreseaza sefului de
subdiviziune organizatorica sau Directorului Calitatii, acestia analizeaza
oportunitatea si eficienta implementarii masurilor respective si daca este
cazul intreprind masurile de imbunatatire care se impun.
In centrul preocuparilor S.C. ABCDE S.R.L sta interesul pentru
satisfacerea cerintelor clientilor cu produse de XXXXX de calitate,
realizate in contextul preocuparii permanente pentru sanatatea si
securitatea personalului, precum si cu asigurarea sigurantei mediului
inconjurator.
Principiile si elementele strategice in virtutea carora este
formulata Politica in domeniul calitatii a organizatiei noastre au la baza
conceptul dezvoltarii durabile si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor
clientilor, vizand, in principal luarea deciziillor in conformitate cu
cerintele clientilor si cerintele de reglementare privind calitatea
produselor si protejare a mediului.

6
Unele organizatii numesc un Manager/Director calitate, altele utilizeaza doua
functii: Reprezentantul managementului pentru calitate (cu atributiile prezentate in ISO
9001:2000 pct. 5.5.2.) si un responsabil cu managementul calitatii care asigura
functionarea si monitorizarea sistemul calitatii.

9
Ioana M. Blan

Politica S.C. ABCDE S.R.L in ceea ce priveste asigurarea


calitatii productiei si comercializarii produselor de XXXXX este in mod
fundamental orientata spre:
Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor
Satisfacerea necesitatilor personalului
Respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile
Protejarea mediului inconjurator.
Conducerea S.C ABCDE S.R.L considera ca succesul
organizatiei depinde de intelegerea necesitatilor clientilor, de asigurarea
satisfactiei acestora si de utilizare eficienta a resurselor.
Politica referitoare la calitate este in mod fundamental orientata
spre:
pentru clieni: satisfacerea necesitilor i ateptrilor
acestora;
pentru furnizori: aceita vor fi selectai dup o serie de criterii
i urmrete creereade parteneriate cu acetia;
pentru angajai: satisfacerea necesitilor personalului;
pentru comunitate: protejarea mediului nconjurtor.

Sistemul de Management al Calitatii acopera toate procesele


organizatiei si asigura conducerii garantia controlului asupra calitatii
produselor relizate si comercializate. Sistemul Management al Calitatii
este utilizat, imbunatatit continuu.

Data: zz/ll/aaaa Director General,

10
Manualul calitii lucrri practice

1.2 Angajamentul Directorului General privind proiectarea,


implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de
managemnt al calitatii
Directorul General considera ca succesul S.C. ABCDE S.R.L. si
realizarea obiectivelor pot fi realizate numai prin utilizarea de materiale
si tehnologii competitive, constientizarea pro-calitate a implicarea
personalului si va urmari asigurarea resurselor si mijloacelor necesare
procesarei si comercializarii produselor de XXXXX in conditii de eficenta
economica pentru organizatie.
Directorul General S.C. ABCDE S.R.L. isi exprima angajamentul
ferm pentru:
indeplinirea politicii in ceea ce priveste calitatea produselor
se realizeaza prin implicarea si constientizarea pro-calitate a
personalului pentru realizarea obiectivelor;
respectarea si aplicarea integrala a prevederilor procedurilor,
instructiunilor de lucru si a manualului calitatii si ale tuturor celorlalte
documente ale Sistemul de Management al Calitatii, care sunt obligatorii
pentru intreg personalul organizatiei;
imbunatatirea continua a Sistemul de Management al
Calitatii;
facilitarea proceselor continue de invatare si imbunatatire la
nivel organizational.
Reprezentantul Managementului pentru Sistemul de
Management al Calitatii, Directorul Caliutatii, este direct responsabil de
asigurarea functionarii si imbunatatirii Sistemul Management al Calitatii
in organizatie.

Data: zz/ll/aaaa Director General,

11
Ioana M. Blan

CAPITOLUL 2
GENERALITI
2.1 Scop si domeniu de aplicare
2.1.1 Scop
a. Scopul prezentului Manual este descrierea Sistemul de
Managementul Calitatii (SMC), proiectat, documentat, implementat,
mentinut si imbunatatit continuu din cadrul S.C. ABCDE S.R.L., sistem
ce are ca referential standardul SR EN ISO 9001:2001.
b. Prezentul Manual prezinta:
Politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii si asa cum au
fost formulate de catre managementul de la cel mai inalt nivel.
Procesele SMC, succesiunea si interactiunea lor;
Activitatile si responsabilitatile privind planificarea, realizarea,
urmarirea, controlul, masurarea si monitorizarea, analiza si
imbunatatirea proceselor SMC;
Documentele SMC aplicabile.
c. Prezentul Manual are in vedere:
Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si
externa a SMC:
Demonstrarea conformitatii SMC cu referentialul ales SR EN ISO
9001:2001;
Imbunatatirea comunicarii in relatiile cu partenerii de afaceri;
Asigurarea eficienta a calitatii proceselor de procesare si
comercializare a produselor de XXXXX in conformitate cu cerintele
legale si cerintele clientilor;
Constientizare pro-calitate a personalului prin intelegerea
elementelor SMC si constientizarea astfel a impactului activitatii fiecaruia
asupra calitatii produselor realizate.

2 1.2 Domeniul de aplicare:


a. SMC din S.C. ABCDE S.R.L. se aplica tuturor proceselor care
vizeaza procesarea si comercializarea produselor de XXXXX mai putin
excluderile de la standard.
Domeniile de activitate conform codului CAEN sunt urmatoarele:
Obiectul principal de activitate: Procesarea produselor de
XXXXX
Cod CAEN : YYYY
Excluderile de la standardul de referinta sunt urmatoarele:
subcapitolul 7.5.2., Validarea proceselor de productie si de
furnizare a serviciilor , datorita faptului ca datele de iesire
rezultate din procesele de procesare a produselor de XXXXX pot
fi verificate prin masurare si monitorizare ulterioar.
subcapitolul 7.5.4, Proprietatea clientului , organizatia nu
12
Manualul calitii lucrri practice

primeste din partea clientului materie prima, documentatii de


executie sau alta material care vizeaza proprietatea clientului.
Excluderile declarate nu afecteaza functionarea corespunzatoare
a sistemului de management al calitatii
b. Prevederile SMC sunt obligatorii pentru toti angajatii acestei
organizatii.

2.2 Gestionarea Manualului Calitatii (MC)


2.2.1 Elaborarea Manualului Calitatii
a. Elaborarea, actualizarea, gestionarea si arhivarea manualului
calitatii si a procedurilor se efectueaza de catre un consultant in
domeniul sistemelor de management al calitatii sau de catre Directorului
Calitatii. Elaborarea procedurilor se realizeaza cu sprijinul personalului
implicat in desfasurarea activitatilor si proceselor. Verificarea
procedurilor este realizata de catre Directorul General atunci cand
procedurile sunt elaborate de Directorul Calitatii sau de catre un
Directorul Calitatii atunci cand procedurile sunt elaborate de catre un
consultant in domeniul calitatii. Aprobarea procedurilor si a manualului
calitatii este realizata de catre Director General.
b. Versiunile urmatoare ale MC pot fi elaborate de Directorul
Calitatii (DC)/ Consultant, verificate de Directorul General sau de catre
un Consultant si sunt aprobate de catre DG, data aprobarii reprezentand
data intrarii in vigoare a Manualului.
c. Manualul este gestionat de catre DC si se tine sub control
conform prevederilor procedurii PG-001, Elaborarea si controlul
documentelor.
2.2.2 Difuzarea / retragerea MC
a. Daca este cazul, MC se difuzeaza pe suport de hartie sau se
consulta pe suport electronic. Documentele pe hartie sunt difuzate de
DC intr-una din variantele: document controlat sau document
necontrolat, aceasta mentiune se face in rubrica Document din
subsolul paginii. Difuzarea in exterior a MC se face numai cu autorizarea
DG.
b. Pentru difuzarea/retragerea in regim controlat, DC intocmeste
,,Lista de difuzare conform prevederii procedurii cod PG-001,
Elaborarea si controlul documentelor.
c. Exemplarele din Manualul Calitatii difuzate in cazul ofertelor/
licitatiilor sau la solicitarea clientilor, pentru care nu este prevazut
controlul modificarilor sunt difuzate in varianta document necontrolat.

2.3 Termeni de baza si definitii7

7
In acest capitol se prezint aprevierile si acronimele utilizate in documentia
SMC.
13
Ioana M. Blan

2.3.1 Se utilizeaza termenii si definitiile din SR EN ISO


9000:2006 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII, Principii
fundamentale si vocabular .

2.4 Documente de referinta:


- SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular (a inlocuit SR EN ISO 9000:2001).
- SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.
Cerinte. Editia a III a inlocuieste editia a II a a standardului ISO
9001:1994, ISO 9002:1994 si ISO 9003:1994
- SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calitatii .
Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
- SR EN ISO 10002/2005, Managementul calitatii. Satisfactia
clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamatiilor in cadrul
organizatiilor
- SR EN ISO 10007 Sisteme de management al calitatii . Linii
directoare pentru managementul configuratiei.
- SR EN ISO 10013:1997 Linii directoare pentru documentatia
sistemului de management al calitatii.
- SR EN ISO 10014:2000. Managementul calitatii. Linii directoare
pentru aspectele economice ale calitatii.
- SR EN ISO 10015:2000. Managementul calitatii. Linii directoare
pentru instruire.
- SR EN ISO 19011:2003. Linii directoare pentru auditarea
sistemelor de management al calitatii si/ sau de mediu.
Lista documentelor externe este prezentata in Anexa D.

2.5 Lista abrevierilor


MC = manualul calitii
SMC = Sistemul de Management al Calitatii
DG = Director General
DC = Director Calitate
PG = Procedura Generala
DMM = Dispozitive de masurare si monitorizare.
RASAD= Responsabil cu activitatea administrativa, de
secretariat, de aprovizonare si desfascere

14
Manualul calitii lucrri practice

CAPITOLUL 3
PREZENTAREA S.C. ABCDE S.R.L.

3.1. Identificarea organizatiei8


Adresa:
Data inregistrarii societatii: ....................................................
Nr. de inmatriculare la Registrul Comertului: ........................
Codul unic / fiscal de i nregistrare: .........................................
Forma juridica: .......................................................................
Forma de proprietate : ............................................................

3.2 Organizarea S.C. ABCDE S.R.L.9


3.2.1 Activitatea curenta a organizatiei este condusa de catre
DG.
3.2.2 Organigrama S.C. ABCDE S.R.L. este prezentata in
Anexa A.
3.2.3 Organizarea, atributiile si responsabilitatile in cadrul S.C.
ABCDE S.R.L. sunt definite prin decizii si fise de post.
3.2.4 Pentru a raspunde cerintelor standardului ales ca model de
referinta in cadrul SMC au fost definite responsabilitatile si autoritatea
pentru toate functiile care:
initiaza actiuni de prevenire a aparitiei neconformitatilor;
identifica, analizeaza si inregistreaza problemele legate de
neconformitati;
initiaza si/sau intreprind actiuni corective in vederea inlaturarii
neconformitatilor;
verifica modul de implementare si eficacitatea actiunilor corective
intreprinse;
controleaza realizarea produselor in toate fazele, de la primirea
comenzii si pana la predarea la client, cat si in perioada de
garantie.

3.2.5 In conformitate cu organigrama S.C. ABCDE S.R.L.,


structura organizatorica a organizatiei este urmatoarea:
DG are in subordine directa toate functiiunile: comerciala, de
productie, calitate, administrativa, financiar-contabila (aceasta functiune
este partial externalizata).

8
In MC trebuie introdusa o prezentare a organizatiei care trebuie sa contina:
date de identificare, un istoric, prezentarea produselor si serviciilor, clienti si parteneri
reprezentativi.
9
In aceasta parte se prezint responsabilitiile pentru funciile de
management principale: Director General, Director Calitate etc.
15
Ioana M. Blan

3.2.5.1 Directorul General are responsabilitate privind


coordonarea intregii activitati a organizatiei si responsabilitati specifice
conform documentelor SMC si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
stabileste strategia privind obiectivele afacerii;
stabileste politica si obiectivele generale in domeniul calitatii;
aproba organigrama organizatiei si fisele de post;
asigura alocarea resurselor (financiare, umane, informationale,
materiale, etc) pentru toate procesele SMC;
aproba documentele SMC emise in cadrul organizatiei (Manual,
proceduri, alte documente) si modificarile la acestea;
arhiveaza documentatia tehnica referitoare la executia
produselor dupa finalizarea comenzii/contractului si gestioneaza
arhiva organizatiei;
conduce sedintele de analiza efectuate de management si
sedintele operative zilnice si aproba toate deciziile; verifica
implementarea deciziilor stabilite;
propune sedinte de analiza a SMC neplanificate;
evalueaza personalul pe baza Fiei de evaluare profesional a
personalului;
aproba oportunitatea angajarii de personal pe baza analizelor
privind necesitatea de competenta;
evalueaza personalul propus pentru functiile de conducere si
aproba toate angajarile;
aproba Programul anual de instruire;
inregistreaza contractele si pastreaza inregistrarile referitoare la
activitatea de contractare;
stabileste programarea comenzilor si coordoneaza toate etapele
de realizare a ei;
aproba Lista furnizorilor acceptati de produse si servicii;
aproba Programul anual de audituri interne, analizeaza
rezultatele auditurilor si dispune dupa caz masuri adecvate;
decide privind corectiile/actiunile corective/preventive care se
impun ca urmare a neconformitatilor reale/potentiale in toate
fazele de executie a produselor si aloca resursele necesare
pentru implementarea acestora;
analizeaza rezultatele referitoare la feed-back-ul de la clienti,
inclusiv reclamatiile, dispune masuri si verifica implementarea si
eficacitatea acestora;
dispune efectuarea de audituri neplanificate;
analizeaza periodic functionarea SMC, actualizeaza politica in
domeniul calitatii si urmareste realizarea obiectivelor in domeniul
calitatii;
verifica si aproba documentatia SMC.

16
Manualul calitii lucrri practice

3.2.5.2 Directorul Calitatii are responsabilitati specifice


proceselor SMC si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
elaboreaza manualul calitatii, procedurile;
verifica elaborarea, implementarea, difuzarea, revizuirea,
arhivarea, retragerea documentelor SMC;
aproba difuzarea documentelor SMC la terti in regim controlat
sau necontrolat;
planifica analizele SMC, stabileste ordinea de zi si intocmeste
Raportul privind implementarea, functionarea si dezvoltarea
SMC pe perioada analizata;
urmareste si raporteaza conducerii organizatiei despre
finalizarea, rezultatele si eficienta dispozitiilor/actiunilor stabilite
la sedinta de analiza;
analizeaza Programul anual de instruire privind managementul
calitatii;
elaboreaza Programul anual de audituri interne si il supune
avizarii/aprobarii Directorului General;
conduce, urmareste si efectueaza audituri interne si
monitorizeaza implementarea corectiilor/actiunilor
corective/preventive stabilite si a eficacitatii lor;
prelucreaza si analizeaza datele din Chestionarele de evaluare
a satisfactiei clientului;
urmareste si analizeaza periodic nivelul de calitate prestabilit in
conformitate cu cerintele SMC si propune actiuni
corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC;
prezinta la solicitarea managerului sau in sedintele de analiza
efectuate de management sinteza neconformitatilor, cauzele
aparitiei acestora si eficacitatea actiunilor corective/preventive
intreprinse.
reprezinta organizatia la sustinerea auditurilor externe de
secunda sau terta parte;
informeaza DG cu privire la rezultatele auditurilor interne/externe;
propune masuri pentru imbunatatirea continua a SMC;
stabileste si mentine legatura cu organismul de certificare.
stabileste impreuna cu responsabilii/proprietarii de procese
obiectivele si indicatorii pentru fiecare proces SMC identificat;
difuzeaza, retrage, arhiveaza, distruge documentele SMC;
verifica implementarea documentelor SMC si functionarea
Sistemului in ansamblu;
asigura activitatile de secretariat pentru sedinta de analiza a
SMC efectuata de management;
elaboreaza Programul anual de instruire privind managementul
calitatii;
17
Ioana M. Blan

asigura efectuarea auditurilor interne;


initiaza Rapoartele de neconformitate si Rapoartele de
observatii;
raporteaza DG despre functionarea SMC si despre orice
necesitate de imbunatatire.

3.2.5.3. Reprezentantul managementului pentru calitate (RM)


se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite,
implementate si mentinute;
raporteaza managementului de la cel mai inalt nivel despre
functionarea SMC si despre orice necesitate de imbunatatire;
se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei
constientizarea referitoare la cerintele clientului.
3.2.5.4 Sefii de subdiviziuni organizatorice coordoneaza
activitatile la nivelul subdiviziunilor pe care le conduc si au
responsabilitati specifice procedurilor SMC si cerintelor din SR EN ISO
9001:2001. Principalele responsabilitati sunt urmatoarele:
participa la sedintele operative zilnice si la luarea deciziilor care
se impun;
participa la analiza comenzilor clientilor pentru furnizarea de
produse;
verifica modul de procesare al produselor;
identifica si participa la stabilirea modului de tratare a
neconformitatilor identificate la produse.
3.2.5.5 Responsabil RU are responsabilitati privind activitati de:
managementul resurselor umane si responsabilitati specifice
documentelor SMC si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
inregistreaza intrarile-iesirile de documente;
elaboreaza fisele de post;
asigura activitatile de recrutare, selectie si promovare
profesionala a personalului in raport cu aptitudinile, experienta si
cu necesitatile organizatiei;
stabileste necesitatile de instruire din biroul propriu si
centralizeaza pe cele din toate birourile;
elaboreaza Programul anual de instruire pentru partea de
instruire profesionala/autorizare si intocmeste tabelul cu evidenta
persoanelor care necesita autorizari/atestari periodice;
evalueaza si reevalueaza furnizorii externi de servicii de instruire;
coordoneaza activitatea de instruire;
pastreaza inregistrarile referitoare la studii, instruiri/atestari,
experienta, evaluare ale personalului;
prezinta la solicitarea conducerii rapoarte privind rezultatele

18
Manualul calitii lucrri practice

monitorizarii procesului de instruire;


gestioneaza legislatia si reglementarile;
are responsabilitate pentru verificarea si receptia produselor si
serviciilor aprovizionate.
3.2.5.6 Responsabilul cu activitatea administrativa, de
secretariat, de desfacere si de aprovizionare are responsabilitati
privind activitati de: secretariat si responsabilitati specifice documentelor
SMC si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001. Principalele
responsabilitati sunt urmatoarele:
inregistreaza intrarile-iesirile de documente;
pastreaza pe suport electronic datele centralizate referitoare la
produsele si serviciile aprovizionate;
gestioneaza legislatia si reglementarile.
are responsabilitate privind: aprovizionarea cu materiale, si alte
produse destinate executarii proiectelor, aprovizionarea cu
servicii etc.
primeste comenzile de la beneficiari, negociaza contractele, tine
evidenta lor, urmareste traseul lor conform procedurii, pana la
incheierea contractelor.
coodoneaza activitratea de achizitionare a materiei prime si a
accesoriilor necsare (evaluare furnizori si receptie)
tine evidenta contractelor si se preocupa de asigurarea fondurilor
necesare realizarii produselor.
3.2.5.7 RPM are responsabilitate privind activitatile de Protectia
muncii conform legislatiei in vigoare.

Resposabilitatile personalului sunt detaliate in fisele de post.


Fisele de post sunt intocmite in doua exemplare , un exemplar este
difuzat titularului postului. Fiecare angajat are obligatia de a cunoste,
constientiza si respecta responsabilitatile care-i revin in cadrul sistemului
de management al calitatii.

19
Ioana M. Blan

CAPITOLUL 4
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

4.1 Cerinte generale


4.1.1 Organizatia a proiectat, documentat si implementat un
SMC avand ca referinta standardul SR EN ISO 9001:2001. Organizatia
mentine si imbunatateste continuu efectivitatea SMC conform cerintelor
referentialului ales si luand in considerare necesitatile tuturor partilor:
clienti, furnizori, organisme de reglementare si control, public, autoritati.
4.1.2 Organizatia:
a. a identificat procesele necesare SMC;
b. a determinat succesiunea si interactiunea proceselor;
c. a determinat criteriile si metodele necesare pentru a se
asigura ca atat operarea si controlul proceselor sunt eficace;
d. s-a asigurat de disponibilitatea resurselor si documentatiei
necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor;
e. monitorizeaza, masoara si analizeaza aceste procese;
f. implementeaza actiunile necesare pentru a atinge rezultatele
planificate si pentru imbunatatirea proceselor SMC;
4.1.3 Procesele SMC identificate in S.C. ABCDE S.R.L. sunt:
procese de management, procese de adaugare de valoare si procese
suport; aceste procese sunt conduse de catre organizatie in
conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001. Diagrama proceselor
SMC, succesiunea si interactiunile dintre acestea sunt prezentate in
Anexele B, E, F la Manualul Calitatii.
4.1.4 Procesele externalizate sunt urmatoarele: contabilitatea,
instruirea, efectuarea verificari lor metrologice si mentenanta
echipamentelor. Aceste procese sunt tinute sub control prin evaluarea,
selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale.
4.1.5 Orice activitate identificata pe parcurs este analizata din
punctul de vedere al influentei sale asupra proceselor SMC deja definite
ale organizatiei, urmand a fi integrata in structura SMC implementat si
tinuta sub control in acelasi mod ca si procesele existente.
4.1.6 Nu au fost identificate urmatoarele excluderi de la cerintele
standardelor SR EN ISO 9001:200110.
10
In anumite circumstante urmatoarele cerinte pot apare ca excluderi:
a. 7.3 Proiectare i dezvoltare, atunci cand organizatia nu
desfasoara activitati de proiectare si dezvoltare.
b. 7.5.2. Validarea proceselor de realizare a produselor si de furnizare a
serviciilor, atunci cand datele de iesire rezultate din procesele specifice organizatiei pot fi
verificate prin masurare si monitorizare ulterioara.
c. 7.5.3 Identificare si trasabilitate, atunci cand exista cerinte specfice
privind aptitudinea de a regasi istoricul, aplicarea sau localizarea produselor sau
serviciilor.
d. 7.5.4 Proprietatea clientului: atunci cand organizatia nu preia produsele
20
Manualul calitii lucrri practice

4.2 Cerinte referitoare la documentatie


4.2.1 Generalitati
4.2.1.1. Documentatia SMC include:
a. Politica referitoare la calitate, obiectivele si angajamentul
managerului.
b. Manualul calitatii.
c. Proceduri documentate cerute de SR EN ISO 9001:2001,
proceduri si documente necesare organizatiei pentru a se asigura de
planificarea, operarea si controlul eficace al proceselor sale;
e. Inregistrarile calitatii cerute de SR EN ISO 9001:2001 si de
alte reglementari tehnice si legislative.
4.2.1.2 Documentatia SMC se regaseste pe suport hartie si
suport electronic.
4.2.1.3 Utilizarea documentatiei SMC contribuie la:
a. asigurarea conformitatii cu cerintele clientilor si imbunatatirea
calitatii;
b. oferirea unei instruiri adecvate a personalului;
c. asigurarea repetabilitatii si trasabilitatii;
d. furnizarea de dovezi obiective;
e. evaluarea eficacitatii si a adecvarii continue a SMC.
4.2.1.4 Documentatia SMC este conceputa astfel incat sa
satisfaca cerintele standardului de referinta ales SR EN ISO 9001:2001
precum si cerintele proceselor organizatiei.
4.2.1.5 Procedurile SMC reprezinta documentatia de baza pentru
planificarea, operarea, controlul si imbunatatirea proceselor SMC.
Acestea descriu (cu gradul de detaliere necesar pentru controlul adecvat
al activitatilor implicate): responsabilitatile, autoritatile si
interdependentele personalului care conduce, efectueaza, verifica sau
analizeaza activitati care influenteaza calitatea, modul in care sunt

clientului pentru activitatide service, intretinere sau atunci cand organizatia nu utilizeaza
componente livrate de client pentru a fi utilizate in produsele proprii sau atunci cand
organizatia nu utilizeaza elemente care se refera la proprietatea intelectuala a clientului.
e. 7.6. Controlul dispozitivelor/ echipamentelor/aparatelor de monitorizare i
masurare, devine excludere atunci cand organizatia nu utilizeaza aceste
echipamente/dispozitive/echipamente/aprate pentru monitorizare si evaluarea
confomitatii produselor si serviciilor sale.
Exist cerine care care nu pot fi excluse. De exemplu, atunci cand
responsabilitatea generala pentru realizarea produsului/ serviciului revine unei organizatii
partenere nu este o justificare excluderea acestui proces din sistemul de management al
calitatii. Organizatia trebuie sa poata demonstra ca monitorizeaza acest proces in
conformitate cu cerintele ISO 9001:2000.
De obicei in aceste situatii se include partenerul in lista furnizorilor acceptati si se
monitorizeaza colaborarea cu acesta.
Meniune: Toate excluderile de la ISO 9001: 2000 apar la capitolul 7 al
standardului.

21
Ioana M. Blan

efectuate activitatile, documentele care se folosesc si metodele de


control si monitorizare care se aplica.
4.2.1.6 Lista procedurilor in vigoare din S.C. ABCDE S.R.L. este
prezentata in Anexa C la Manualul Calitatii iar Lista formularelor in
vigoare este prezenta in Anexa G.
4.2.2 Manualul Calitatii
4.2.2.1 Manualul Calitatii include:
a. scopul, domeniul de aplicare si descrierea detaliata a SMC
aplicat in organizatie;
b. descrierea interactiunii si succesiunii dintre procesele SMC;
c. referire la proceduri si lista acestora.
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.3.1 Documentele cerute de SMC sunt controlate.
4.2.3.2 S-a stabilit procedura PG-001, Elaborarea si controlul
documentelor care defineste controlul necesar pentru:
a. aprobarea documentelor inainte de emitere in ceea ce priveste
adecvarea acestora;
b. analizarea, actualizarea, daca este cazul, si reaprobarea
documentelor;
c. asigurarea ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii
curente ale documentelor;
d. asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile
sunt disponibile la punctele de utilizare;
e. asigurarea ca documentele raman lizibile si identificabile cu
usurinta;
f. asigurarea ca documentele de provenienta externa sunt
identificate iar distributia lor este controlata;
g. prevenirea utilizrii neintentionate a documentelor perimate si
aplicarea unei identificri adecvate daca sunt pastrate pentru orice alt
scop.
4.2.3.3 Manualul calitatii si procedurile inainte de implementare
sunt aprobate de DG. Documentele sunt analizate si actualizate
periodic, aprobarea reviziilor la acestea facandu-se in acelasi fel ca si in
cazul documentelor initiale.
4.2.4 Controlul inregistrarilor
4.2.4.1 Inregistrarile sunt stabilite si mentinute pentru a dovedi
conformitatea cu cerintele si/sau operarea eficace a SMC.
4.2.4.2 S-a stabilit procedura PG-002, Controlul inregistrarilor
pentru a defini controlul necesar pentru identificarea, colectarea,
indexarea, accesul, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii, asigurandu-se c:
a. inregistrarile sunt pastrate pentru demonstrarea conformitatii cu
cerintele si a functionarii eficace a SMC;
22
Manualul calitii lucrri practice

b. toate inregistrarile sunt lizibile, arhivate si pastrate astfel incat


sa fie regasite prompt, sa se previna deteriorarea, distrugerea sau
pierderea lor;
c. inregistrarile sunt protejate impotriva accesului neautorizat si
impotriva modificarii lor necontrolate;
d. atunci cand se cere prin contract, inregistrarile sunt disponibile
pe o perioada stabilita, in vederea evaluarii lor de client sau de
reprezentantul acestuia;
e. in stabilirea termenului de pastrare a inregistrarilor se iau in
considerare reglementarile legale si in lipsa acestora, aspectele
referitoare la raspunderea juridica privind produsele executate si la
legalitatea modalitatilor de arhivare.

4.2.4.3 Inregistrarile se pastreaza pe suport de hartie sau


electronic.

23
Ioana M. Blan

CAPITOLUL 5
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
5.1.1 Directorul General isi asuma angajamentul pentru
dezvoltarea si implementarea SMC si imbunatatirea continua a
eficacitatii sale prin :
a. comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii
cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare
(conform procedurii PG-011, Comunicarea interna si externa);
b. stabilirea politicii referitoare la calitate (prin Politica in
domeniul calitatii);
c. asigurarea faptului ca sunt stabilite obiectivele calitatii;
d. conducerea analizelor efectuate de management (conform
procedurii PG 005 Analiza efectuata de management);
e. asigurarea disponibilitatii resurselor.
5.2 Orientarea catre client11
5.2.1 Directorul General a stabilit ca S.C. ABCDE S.R.L. este o
organizatie orientata catre client prin :
a. asigurarea ca cerintele clientilor sunt determinate si mentinute
in scopul cresterii satisfactiei clientilor (conform procedurii PG-007,
Analiza cerinelor clientilor si procedurii PG-012 Evaluarea satisfactiei
clientilor;
b. definirea si imbunatatirea proceselor SMC care duc la
imbunatatirea performantei organizatiei;
c. orientarea catre imbunatatirea continua a SMC (conform
procedurii PG-004, Actiuni corective si prevetive);
d. utilizarea analizelor periodice ale SMC pentru a evalua
imbunatatirea proceselor SMC (conform procedurii PG-005 Analiza
efectuata de management).
5.3 Politica in domeniul calitatii
5.3.1 Politica S.C. ABCDE S.R.L. in domeniul calitatii este un
element principal al politicii generale a conducerii organizatiei si este
documentata prin MC, proceduri, decizii si programe care prevad
metodele si mijloacele atingerii obiectivului fundamental al
managementului calitatii .
5.3.2 Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca politica
referitoare la calitate:
a. este adecvata fata de scopul organizatiei;
b. include angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru

11
In ISO 9001:2000 pct. 5.2. sunt prezentate cerintele privind orientarea
organizatiei catre clientii. Se recomand s se adapteze la specificul organizatiei modul
cum este particularizat aici aceast cerin.
24
Manualul calitii lucrri practice

imbunatatirea continua a eficacitatii SMC;


c. asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor
calitatii ;
d. este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei;
e. este analizata pentru adecvarea ei continua.
5.3.3 Politica referitoare la calitate este sustinuta de organizarea
S.C. ABCDE S.R.L. si este prezentata in cap.1 al Manualului Calitatii.
5.3.4 Cunoasterea si respectarea principiilor referitoare la calitate
este obligatorie pentru intregul personal al S.C. ABCDE S.R.L., de la
orice nivel, constient ca orice abatere de la prevederile politicii privind
calitatea duce la pierderi de imagine, resurse materiale, financiare si de
timp.
5.4 Planificare
5.4.1 Principiile privind calitatea sunt definite in Politica in
domeniul calitatii si anagajamentul Directorului General.
Directorul General se asigura ca obiectivele calitatii, incluzand pe
cele necesare pentru mentinerea cerintelor referitoare la calitatea
produselor sunt stabilite pentru functiile si la nivelurile relevante.
Obiectivele calitatii sunt masurabile si sunt in concordanta cu politica in
domeniul calitatii .
In cazul in care clientii au cerinte specifice pentru produselor
comandate, conducerea organizatiei se asigura de indeplinirea acestor
cerinte, putand stabili obiective specifice pentru fiecare solicitare in
parte.
Obiectivele functionale sunt stabilite la inceputul anului,
analizate si aprobate din punctul de vedere al asigurarii resurselor in
sedintele de analiza a SMC conform cu prevederile procedurii PG-005,
Analiza efectuata de management. Stadiul realizarii obiectivelor calitatii
este analizat periodic in analizele efectuate de management, din punct
de vedere al eficientei si eficacitatii, managementul de varf dispunand
dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.

5.4.2 Planificarea SMC

Managementul S.C. ABCDE S.R.L. asigura ca:


a. planificarea SMC se face pentru a raspunde cerintei 4.1 din
standardul SR EN ISO 9001:2001 pentru a realiza obiectivele in
domeniul calitatii;
b. integritatea SMC este mentinuta atunci cand schimbarile
sistemului sunt planificate si implementate.
Planificarea SMC consta in definirea si documentarea proceselor
SMC necesare pentru indeplinirea obiectivelor si a cerintelor calitatii .

25
Ioana M. Blan

Datele de intrare pentru planificare includ :


a. strategiile si politiciile organizatiei;
b. obiectivele definite ale organizatiei;
c. necesitatile si asteptarile definite ale clientilor organizatiei;
d. evaluarea cerintelor legale si de reglementare;
e. evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor SMC;
f. evaluarea experientelor anterioare;
g. oportunitatile de imbunatatire identificate.
In scopul satisfacerii conditiilor specificate pentru produse se iau
in considerare urmatoarele activitati, dupa cum este cazul:
a. identificarea proceselor SMC, asigurarea resurselor
(financiare, materiale, informationale si umane) si a competentelor
necesare pentru realizarea calitatii cerute;
b. identificarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
c. implementarea activitatilor de executie, verificare, control si
validare in toate etapele de realizare a produselor prin elaborarea
documentatiei corespunzatoare si alocarea responsabilitatilor;
d. identificarea si elaborarea inregistrarilor calitatii.
Datele de iesire ale planificarii calitatii definesc necesarul privind
procesele SMC exprimate in:
a. calificari si cunostinte necesare;
b. responsabilitatile si autoritatile pentru implementarea
planurilor de imbunatatire a proceselor;
c. resursele necesare, cum ar fi resursele financiare si
infrastructura;
d. indicatori pentru evaluarea imbunatatirii performantei
organizatiei;
e. necesitatile de imbunatatire, inclusiv metode si instrumente.

Procedura, PG-15, Planificare defineste si documenteaza


modul in care planificarea pentru managementul calitatii se desfasoara
la toate nivelurile S. C. ABCDE S.R.L.
Procedura prezinta modul in care managementul de la cel mai
inalt nivel asigura planificarea SMC in scopul administrarii eficiente a
proceselor din organizatie, in conformitate cu cerintele standardului SR
EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte, cu
politica si obiectivele calitatii si cerintele legale si de reglementare in
vigoare.
Managementul analizeaza sistematic datele de iesire in cadrul
sedintelor de analiza a SMC (conform procedurii
PG-005 Analiza efectuata de management) pentru a se asigura
de eficacitatea si eficienta proceselor sale specifice.
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1 Responsabilitate si autoritate
26
Manualul calitii lucrri practice

Managementul de la cel mai inalt nivel stabileste, comunica si


actualizeaza, dupa caz, responsabilitatile si autoritatile personalului
angajat, pentru toate nivelele ierarhice si structurile organizatorice.
Personalului ABCDE ii sunt atribuite responsabilitatile si
autoritatile necesare pentru a putea contribui la indeplinirea obiectivelor
si pentru a stabili implicarea, motivarea si angajamentul acestuia. Aceste
responsabilitati si autoritati, inclusiv cele in legatura cu functionarea
efectiva, eficienta si eficace a SMC se regasesc in fisele de post
aprobate de catre DG. Fisele de post se modifica prin decizii ale
Directorului General.
5.5.2 Reprezentantul managementului12
Directorul Calitatii este Reprezentantul managementului pentru
SMC si in afara altor responsabilitati are responsabilitatea si autoritatea
definite pentru:
a. a se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite,
implementate si mentinute;
b. a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre
functionarea SMC si despre orice necesitate de imbunatatire;
c. a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei
constientizarea referitoare la cerintele clientului
d. relatia cu parti externe in aspecte referitoare la SMC.
DC are responsabilitatea asigurarii functionarii efective a SMC
din organizatie si responsabilitati specifice prezentate la cap. 3.4.5.2 din
Manual.
5.5.3 Comunicarea interna
In cadrul ABCDE se desfasoara permanent un proces de
comunicare interna, detaliat in procedura PG-011, omunicarea interna
si externa prin care se realizeaza informarea tuturor functiilor/
persoanelor din organizatie (dupa caz) cu privire la:
a. politica in domeniul calitatii si obiectivele generale/specifice;
b. cerintele si asteptarile clientilor (a se vedea paragraful 7.2.3
din prezentul Manual);
c. modul de organizare si desfasurare a proceselor SMC;
d. cerinte legale si de reglementare aplicabile;
e. hotarari, decizii, schimbari organizatorice si de personal;
f. cerintele documentelor si rezultatele functionarii SMC, inclusiv
privind eficacitatea acestuia;
g.rezultatele activitatilor/proceselor de executie si
comercializarea a produselor;

12
In acest subcapitol veti gasi cerintele din ISO 9001:2000 pentru reprezentatul
managementului pentru calitate. Aceste cerinte trebuie sa apara si in fisa postului.

27
Ioana M. Blan

h. gradul de satisfactie al clientilor.


5.6 Analiza efectuata de management13
5.6.1 Generalitati
5.6.1.1 A fost stabilita procedura PG-005 Analiza efectuata de
management care descrie modul in care se analizeaza eficacitatea
SMC si eficienta proceselor SMC si de asemenea modul de desfasurare
al sedintelor operative.
5.6.1.2 Sedintele operative se desfasoara de cate ori este
necesar si au drept scop analizarea activitatii si stabilirea de masuri.
5.6.1.3 Conducerea organizatiei analizeaza anual eficacitatea si
eficienta SMC pentru a se asigura ca acesta este in continuare
corespunzator, adecvat si eficace. Sedinta de analiza de management
se desfasoara in conformitate cu Ordinea de zi elaborata de catre DC si
este condusa de catre DG.
5.6.1.4 In stabilirea frecventei de desfasurare a analizelor SMC
se iau in considerare:
a. structura organizatorica proprie;
b. imbunatatirea continua a functionarii SMC;
c. necesitatea schimbarilor SMC, incluzand politica in
domeniul calitatii si obiectivele;
d. feedback-ul de la clienti.
5.6.1.5 Analiza SMC se realizeaza in raport cu documentele
SMC sau cu alte documente ce pot clarifica si/sau detalia anumite
activitati sau responsabilitati ale functiilor analizate.
5.6.1.6 DG poate convoca sedinte de analiza extraordinare,
neprogramate, in anumite situatii:
a. pregatirea unui audit extern sau analizarea rezultatelor unui
audit extern (de terta sau secunda parte);
b. daca auditurile interne pun in evidenta neconformitati minore
repetate;
c. daca apar modificari organizatorice care influenteaza SMC;
d. daca sunt modificari esentiale ale standardelor de referinta
pentru SMC sau a legislatiei aplicabile;
e. la hotararea conducerii organizatiei.

5.6.2 Elemente de intrare ale analizei SMC

13
Analiza efectuta de management este descrisa intr-o procedura care poarta
acest nume. Nu este o procedura obligatorie insa auditorii verifica daca se fac analize de
management. Va recomand sa faceti cel putin o analiza de management pe an si sa o
documentati cat mai bine conform cerintelor de la pct. 5.6. din ISO 9001:2000. Daca una
dintre datele de intrare prezentate la pct. 5.6.2. nu este tratata este considerata
neconformitate. Detalii gasiti in procedura aplicabil.
28
Manualul calitii lucrri practice

Elementele de intrare ale analizei efectuate de management


includ informatii referitoare la:
a. rezultatele auditurilor;
b. feedback-ul de la clienti (situatia reclamatiilor si evaluarea
gradului de satisfactie);
c. performantele proceselor si conformitatea produselor;
d. stadiul actiunilor corective si preventive;
e. actiuni de urmarire a rezultatelor de la analizele anterioare
efectuate de management;
f. schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
g. recomandari de imbunatatire;
h. alte date care sunt relevante pentru SMC .
5.6.3 Elemente de iesire ale analizei SMC
Elementele de iesire ale analizei efectuate de management se
concretizeaza in Programul de imbunatatire care include deciziile si
actiunile referitoare la:
a. imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale;
b. imbunatatirea produselor in raport cu cerintele clientului;
c. necesitatea de resurse;
d. strategii si initiative de marketing pentru servicii si cresterea
satisfactiei clientilor;
e. informatii pentru planificarea strategica, pentru necesitatile
viitoare ale organizatiei.
Inregistrarile referitoare la analizele efectuate de management
sunt gestionate dupa caz de catre DC.
Urmarirea implementarii actiunilor corective/preventive si de
imbunatatire este realizata de DC, iar eficacitatea aplicarii acestora face
obiectul viitoarelor analize efectuate de management.

29
Ioana M. Blan

CAPITOLUL 6
MANAGEMENTUL RESURSELOR14

6.1 Asigurarea resurselor


Managementul S.C. ABCDE S.R.L. determina si asigura
resursele necesare (finaciare, umane, materiale, utilaje, informationale
si de timp) necesare pentru:
a. implementarea si mentinerea SMC si imbunatatirea continu
a eficacitii sale;
b. cresterea satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor
sale.

6.2 Resurse umane


6.2.1 Generalitati
Managementul se asigura ca personalul care efectueaza
activitati care influenteaza calitatea produselor este competent din punct
de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecvate.

6.2.2 Competenta, constientizare si instruire


6.2.2.1 Descrierea acestui element al SMC se regaseste in
procedura PG-006 Recrutarea, instruirea, constientizarea, motivarea si
dezvoltarea resursei umane
6.2.2.2 Sursele de identificare ale necesitatilor de competenta
cerute si asteptate pentru personalul care efectueaza activitati care
influenteaza calitatea produselor sunt:
a. politica si obiectivele privind calitatea;
b. planificarea strategica;
c. cerintele legale si de reglementare aplicabile;
d. asigurarea resursei umane;
e. schimbarile proceselor SMC;
f. evaluarea competentei individuale a personalului pentru
efectuarea activitatilor definite;
g. rezultatul analizelor efectuate de management.

6.2.2.3 DG are responsabilitatea recrutarii personalului in


vederea angajarii, in functie de necesitatile de competenta stabilite de
catre DG si precizate in fisele de post. DG evalueaza si selecteaza
personalul in vederea angajarii. Evaluarea si selectia personalului se
face dupa cum este necesar prin: interviu, testare scrisa/ proba de lucru,
angajare cu perioada de proba si prin analizarea documentelor care

14
Acest capitol descrie modul in care se realizeaz managementul resurselor in cadul
organizatiei. Declaratiile prezentate trebuie analizate daca sunt aplicabile si trebuie particularizate
conform specificului organizatiei.
30
Manualul calitii lucrri practice

dovedesc competenta si experienta acestuia.


6.2.2.4 Personalul nou angajat este instruit profesional, privind
sanatatea si securitatea muncii de catre Reponsabilul si privind
managementul calitatii de catre DC.
6.2.2.5 Instruirea personalului (interna si externa) se face pe
baza necesitatilor de instruire stabilite de DG si a Programului anual de
instruire elaborat de DC pentru instruirea privind managementul calitatii
si de DG pentru instruirea profesionala/autorizari/reautorizari. Instruirile
externe, inclusiv consultanta se fac prin contracte cu furnizori externi de
instruire, evaluati si selectati de catre Comp.RU. Programul de
instruire se aproba de DG.
6.2.2.6 Evaluarea instruirii se face astfel:
- evaluare profesionala de catre sefii de subdiviziuni
organizatorice;
- evaluare anuala privind cunostintele in domeniul
managementului calitatii de catre DC pe baza de chestionar/test;
- evaluarea profesionala anuala a personalului, se face pe baza
Fisei de evaluare profesionala a personalului.
6.2.2.7 Cu ocazia auditurilor interne, DC verifica eficacitatea
procesului de instruire si propune actiuni corective/ preventive si/ sau de
imbunatatire.
6.2.2.8 Inregistrarile referitoare la studii, abilitati si experienta ale
personalului sunt ashivate de DG iar inregistrarile referitoare la instruirea
in domeniul managementului calitatii sunt pastrate de DC.

6.3 Infrastructura
6.3.1 Managementul S.C. ABCDE S.R.L. a definit infrastructura
necesara pentru realizarea desfasurarea proceselor de executie si
comercializare a produselor si cuprinde:
a. spatiu de lucru si utilitati asociate;
b. utilaje si echipamente.
c. mijloace auto pentru efectuarea transportului etc
In procedura PG-009, Procesarea produselor de XXXXX sunt
prezentate cerintele pentru tinerea sub contol a utilajelor utilizate in
organizatie.
6.3.2 Procesul de definire a infrastructurii necesare pentru a
asigura eficacitatea si eficienta proceselor SMC cuprinde asigurarea
unei infrastructuri exprimate in termeni ca: obiective, functionare,
performanta, disponibilitate, cost, siguranta, securitate.
6.3.3 Utilajele si echipamentele pentru desfasurarea activitatilor
cat si serviciile de sprijin (transport, comunicatii, informare etc) necesare
pentru desfasurarea proceselor sunt identificate, definite si asigurate de
managementul organizatiei.
La selectarea, evaluarea si alocarea lor se tine seama de
31
Ioana M. Blan

exigente precum: raportul calitate-pret, fiabilitate, conditii de plata,


mentenanta, reglementari tehnice, reglementari legale etc.
Spatiul in care S.C. ABCDE S.R.L. isi desfasoara activitatea
este amenajat asa incat sa corespunda desfasurarii procese specifice
organizatiei.
Pentru DMM utilizate exista un program de monitorizare a
verificarilor metrologice. Scopul intretinerii preventive a
aparatelor este reducerea/ eliminarea neconformitatilor in timplul
masurarii si controlului.
Cand anumite utilaje, echipamente sau componente nu mai fac
fata in conditii normale exigentelor procedam la inlocuirea lor cu
echipamente corespunzatoare.
Utilizarea eficienta a spatiului este evaluata permanent asa incat
sa se asigure o buna utilizare a acestora si prevenirea supraincarcarilor,
in urma acestor analize se iau decizii de reamplasare. Prin aceste
masuri incercam sa economisim spatii asa incat sa crestem valoarea
spatiilor utilizate, fara sa fim nevoiti sa marim suprafata acestor spatii.

6.4 Mediul de lucru


6.4.1 Managementul organizatiei urmareste sa asigure un mediul
de lucru favorabil desfasurarii in bune conditii a tuturor proceselor;
considerm ca un mediu de lucru placut este un instrument de motivare a
salariatilor pentru obtinerea unor performante ridicate.
Salariati au posibilitatea de a face propuneri pentru imbunatatirea
mediului de lucru. In cadrul S.C. ABCDE S.R.L. nu sunt prevazute
cerinte speciale privind mediul de lucru.

32
Manualul calitii lucrri practice

CAPITOLUL 7
REALIZAREA PRODUSELOR15
7.1 Planificarea fabricrii produselor de XXXXX
7.1.1 Planificarea fabricarii produselor de XXXXX este in
concordanta cu celelalte procese ale SMC. In cadrul planificarii,
organizatia determina dupa caz, urmatoarele:
a. obiectivele calitatii si cerintele pentru produs (cerintele
clientului, cerintele legale si de reglementare proprii ale organizatiei);
b. necesitatea de a aloca resurse specifice;
c. activitatile de executie, control, verificare si validare interna;
d. responsabilitatile privind identificarea, analiza si tratarea
neconformitatilor in toate fazele de realizare a produselor;
e. inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca produsele
realizate satisfac cerintele.
7.1.2 A fost definita o procedura, PG-015, Planificare care
documenteaza modul in care planificarea pentru managementul calitatii
se desfasoara la toate nivelurile S.C. ABCDE S.R.L.
Procedura prezinta modul in care conducerea de la cel mai inalt
nivel asigura planificarea SMC in scopul administrarii eficiente a
proceselor din organizatiei, in conformitate cu cerintele standardului SR
EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte, cu
politica si obiectivele calitatii si cerintele legale si de reglementare, in
vigoare.
Procedura prezinta modul specific in care se aplica cerintele
SMC in vederea asigurarii integritatii acestuia in cazul modificarilor
organizatorice ce pot apare, pentru a asigura satisfacerea cerintelor
referitoare la o anumita categorie de produse pentru care se elaboreaza
Fisa de urmarire executie produse, cod FPG-009-1.
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1 Organziatia a stabilit procedura documentata PG-007,
Analiza cerintelor clientilor care stabileste regulile de desfasurare pentru
activitatile de primire, analizare, acceptare, inregistrare si modificare a
cererilor de oferta si comenzilor/ contractelor clientilor.
7.2.2 S.C. ABCDE S.R.L. a stabilit:
a. modul de determinare a cerintelor referitoare la produsele
realizate;
b. modul de analiza si acceptare a cerintelor referitoare la
produse inainte de angajamentul organizatiei de a incepe realizare
produselor pentru a se asigura ca :

15
Acest capitol este cel mai complex din manualul calitatii. Se recomand sa se
particularizeze cat mai bine fiecare subcapitol conform realitatii din organizatie.
Excluderile de la standard nu se trateaza in acest capitol, ele au fost prezentate anterior.
33
Ioana M. Blan

- cerintele referitoare la produse sunt definite;


- cerintele din contract/ comanda care difera de cele exprimate
anterior sunt rezolvate;
- S.C. ABCDE S.R.L. are capabilitatea de a indeplini cerintele
definite.
c. modul de comunicare cu clientul in legatura cu:
- informatiile referitoare la produse;
- tratarea cererilor de oferta si a comenzilor/ contractelor,
inclusiv a amendamentelor la acestea;
- feedback-ul de la client.

7.2.3 Determinarea cerintelor referitoare la produse


Determinarea cerintelor clientilor privind realizarea produselor se
face de catre DG pe baza analiziarii cerintelor comenzilor primite.

7.2.4 Analiza cerintelor referitoare la produse


Analiza, negocierea si acceptarea cerintelor clientilor privind
realizarea produselor se face de catre DG pe baza informatiilor primite
de la client.

7.2.5 Comunicarea cu clientul


7.2.5.1 Conducerea executiva a S.C. ABCDE S.R.L. identifica si
implementeaza modalitati eficace pentru comunicarea cu clientul in
conformitate cu procedura PG-011 ,,Comunicarea interna si externa in
legatura cu:
a. informatiile referitoare la produse;
b. analiza si acceptarea comenzilor/contractelor si a
amendamentelor la acestea;
c. feedback-ul de la client, inclusiv sesizarile si reclamatiile.
7.2.5.2 Comunicarea cu clientul se face in scris, telefonic sau
prin intalniri intre DG si repreznetantii clientului.
7.2.5.3 Detalierea modalitatilor de comunicare cu clientul si feed-
back-ul de la acesta sunt prezentate si in procedurile: PG-007 Analiza
cerintelor clientilor, PG-012, Evaluare satisfactie clientilor, PG-004
Actiuni corective si preventive.

7.3 Proiectarea produselor de XXXXX


7.3.1 Planificarea proiectarii
7.3.1.1 Proiectarea se realizeaza in urmatoarea succesiune de
etape:
a. planificarea proiectarii;
b. stabilirea datelor de intrare;
c. stabilirea datelor de iesire;
d. analiza proiectarii;

34
Manualul calitii lucrri practice

e. verificarea proiectarii;
f. validarea proiectarii;
g. controlul modificarii proiectului
7.3.1.2 Inregistrarile privind activitatile si responsabilitatile privind
analiza, verificarea, validarea si controlul modificarilor proiectului sunt
documentate in Fisa de lansare si urmarire proiectare (FLUP), formular
cod: FPG-008-2
7.3.1.3 Personalul intern care efectueaza activitati de elaborare,
analiza, verificare, validare si autorizare a modificarilor proiectului este
disponibil, competent.

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectarii


Elementele de intrare legate de cerintele referitoare la produsele
de XXXXX sunt determinate si sunt mentinute inregistrari ale analizarii
lor. Aceste inregistrari sunt tinute sub control conform specificatiilor
procedurii Controlul inregistrarilor, PG-002.
Datele de intrare ale proiectarii produsului sunt datele tehnice
furnizate de client si anume:
aspect grafic (sau compoziie, structura etc);
tip materii prime, materiale, culori;
dimensiuni;
consum unitar.

Daca datele tehnice (referitoare la produs) nu sunt complete se


clarifica cu clientul (in faza de contractare produs) si se completeaza pe
schita de catre DG.

7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii


Elementele de iesire ale proiectarii sunt furnizate intr-o forma
care sa permita verificarea rezultatelor proiectarii in raport cu elementele
de intrare si sunt aprobate inainte de eliberare.
Elementele de iesire ale proiectarii sunt verificate asa incat sa
satisfaca cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii;
Elementele de iesire ale proiectarii sunt utilizate pentru
furnizarea informatiilor cuprinzatoare pentru aprovizionarea materialelor.
Elementele de iesire ale proiectarii fac referire la criteriile de
acceptare si specifica caracteristicile produsului de XXXXX astfel incat
acesta sa functioneze corect si in conditii de siguranta.
Datele de iesire ale proiectarii sunt exprimate in documente care
exprima rezultatele obtinute la sfarsitul activitatii de proiectare, aceste
rezultate asigura:
satisfacerea cerintelor referitoare la datele de iesire;
continerea sau referirea la criteriile de acceptare;
identificarea caracteristicilor produsului;
35
Ioana M. Blan

evaluarea rezultatelor proiectarii.


Datele de iesire ale proiectarii produsului sunt incluse in schita
de executie al produsului si in lista de materiale.
Toate datele de iesire ale proiectarii sunt analizate de aceleasi
functii care au efectuat si analiza datelor de intrare.

7.3.4. Analiza proiectarii


Schita de executie si lista de materiale trebuie sa contina
informatii referitoare: materii prime (parametrii), aspect grafic,
dimensiuni, tip materiale, culori, consum unitar etc.
Pe parcursul realizarii schitei produsului, DG analizeaza
modalitatile de executie a produsului luand in calcul materia prim,
materialele si materiile auxiliere disponibile pe care clientul le-a solicitat
la realizarea produsului.
Din faza de contractare DG analizeaza impreuna cu clientul
costurile cu materia prima tinand cont de caracteristicile tehnico-
calitative ale acestora, manopera, montaj (ex. rezistenta in timp,
durabilitatea in timp).
Pe baza schita de executie, DG stabileste impreuna cu
executantul lucrarii, fazele de executie si modalitatile de control ale
produsului in raport cu datele de intrare si cerintele tehnice de realizare
a produsului in cauza, precum si termenele posibile de realizare a
produsului.
Executia si controlul produsului se face in conformitate cu
prevederile procedurilor: PG-009, Procesarea produselor de XXXXX,
PG-016, Monitorizarea si masurarea produsului.
Analiza proiectului identifica si anticipeaza zonele problema si
inadecvarile, si initieaza actiuni corective-preventive, pentru a asigura ca
proiectul final si datele suport satisfac cerintele clientului.
Analiza proiectarii se face in mod sistematic pe baza planificarii
efectuate, se are in vedere: evaluarea capabilitatii rezultatelor proiectarii
de a satisface cerintele solicitate de beneficiar, identificarea problemelor
si disfunctionalitatilor si implementarea de actiuni corective si preventive
(daca este cazul).

7.3.5. Verificarea proiectarii


Verificarea proiectarii consta in verificarea proiectului si se face
in scopul confirmarii ca proiectul executat corespunde cerintelor impuse.
Se mentin inregistrari ale acestei verificari.
A fost stabilita procedura PG-014 Controlul produselor
neconforme" care descrie modul de tratare a neconformitatilor
proiectului.

36
Manualul calitii lucrri practice

7.3.6. Validarea proiectarii


Validarea proiectarii se face in scopul asigurarii ca produsul
executat in urma proiectarii, este capabil sa satisfaca cerintele
specificate.
Validarea produsului este facuta intern, cu participarea
persoanelor implicate in proiectarea si realizarea lui, si extern cu
participarea clientului produsului proiectat
Rezultatele validarii interne sunt consemnate n FLUP (Fisa de
lansare si urmarire proiectare) .

7.3.7. Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare


Proiectul unui produs poate fi modificat din mai multe motive, de
exemplu:
clientul solicita modificari;
caracteristicile produsului proiectat urmeaza a fi imbunatatite;
conditiile referitoare la securitate, conditiile de reglementare sau
alte conditii au fost modificate;
modificari impuse de verificarea proiectului;
modificari impuse prin actiuni corective;
modificari efectuate pe parcursul executarii produsului
constatate pe parcursul monitorizarii acestuia.
Toate modificarile proiectului sunt analizate si aprobate de
aceleasi functii care au participat la analiza si efectuarea proiectului
initial.
Toate modificarile proiectarii vor fi comunicate clientului de catre
Directorul General, pentru a se asigura ca au fost efectuate numai
modificari autorizate ale proiectului.

7.4 Aprovizionare

7.4.1 Procesul de aprovizionare


7.4.1.1 Organizatia a stabilit procedurile documentate PG-010,
Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor, si PG-
014, Controlul produselor neconforme " care descriu:
a. modul de tinere sub control al procesului de aprovizionare
pentru a se asigura ca produsul/serviciul aprovizionat este conform cu
cerintele de aprovizionare specificate;
b. modalitatile de evaluare, selectare, acceptare, reevaluare si
mentinere/excludere a furnizorilor ale caror produse/servicii au impact
asupra realizarii produselor. Furnizorii sunt evaluati, selectati si mentinuti
pe baza abilitatii lor de a satisface si a mentine cerintele de
aprovizionare specificate.
c. cerintele pentru produsul/serviciul aprovizionat, modalitatile
de verificare si receptie a produsului, modalitatile de verificare a
37
Ioana M. Blan

serviciului aprovizionat, tratarea neconformitatilor precum si inregistrarile


aferente.
7.4.1.2. Procesul de aprovizionare este tinut sub control prin:
a. stabilirea responsabilitatilor privind procesul de aprovizionare;
b. identificarea necesitatilor organizatiei si a cerintelor pentru
produsul/serviciul aprovizionat;
c. evaluarea, selectia, reevaluarea, mentinerea/excluderea
furnizorilor de produse/servicii;
d. definirea clara a datelor de aprovizionare in documentele de
aprovizionare (comenzi/contracte);
e. gestionarea documentelor de aprovizionare;
f. tratarea produsului/serviciului aprovizionat neconform.

Produse aprovizionate:
a. materii prime, materiale, materii auxiliare pentru XXXXX,
utilaje, echipamente si alte produse destinate procesarii produselor de
XXXXX
b. produse de birotica;
c. documentatie (legislatie, normative, regulamente, standarde
etc);

Servicii aprovizionate:
a. servicii de consultanta si instruire;
b. servicii specifice activitatii financiar-contabile;
c. servicii de mentenanta preventiva (intretinere), corectiva
(reparatii) si de verificari metrologice, dac este cazul.

Responsabilitati:
a. materii prime, materiale si materii auxiliare pentru XXXXX -
Responsabilul cu activitatea administrativa, de secretariat, de
aprovizonare si desfascere (RASAD)
b. consumabile si materiale de birou RASAD
c. servicii de consultanta si instruire, documentare - RASAD
d. servicii de mentenanta preventiva/corectiva - RASAD.
7.4.1.4 Detalii privind criteriile de evaluare, selectie, acceptare,
revaluare, mentinere, excludere a furnizorilor si responsabilitatile
specifice sunt prezentate in procedura PG-010 Evaluarea furnizorilor si
aprovizionarea produselor si serviciilor.
7.4.1.5 Functiile responsabile de aprovizionarea cu
servicii/produse intocmesc Liste de furnizori acceptati pentru produsele/
serviciile de care raspund si au responsabilitatea actualizarii permanente
a acestora.
7.4.1.6 Reevaluarea furnizorilor se face anual, in luna ianuarie,
la incheierea unor contracte dupa caz sau in cazul nerespectarii

38
Manualul calitii lucrri practice

criteriilor pe baza carora furnizorul a a fost acceptat initial.

7.4.2 Informatii pentru aprovizionare


7.4.2.1 Aprovizionarea cu produse/servicii se realizeaza in
functie de volumul si complexitatea produselor pe baza de comenzi si
contracte de aprovizionare (daca este cazul) in care sunt documentate
toate cerintele de calitate si , modalitatile de verificare, receptie,
acceptare, service, garantie.
7.4.2.2 Documentele de aprovizionare sunt analizate inainte de
emitere si supuse avizarilor si aprobarilor conform reglementarilor
interne, dupa care se transmit furnizorului.
7.4.2.3 Atunci cand se intocmesc contractele de aprovizionare,
acestea se modifica prin Acte aditionale care se supun aceluiasi circuit
de analizare, avizare si aprobare ca si documentul initial.
7.4.2.4 Documentele de aprovizionare, inclusiv modificarile se
pastreaza la DG, iar facturile fiscale se prelucreza la Contabilitate.
7.4.2.5 Monitorizarea performantelor furnizorilor de
produse/servicii si inregistrarea acestor performante constituie date de
intrare pentru analiza SMC efectuata de conducerea organizatiei
(conform procedurii PG-005 Analiza efectuata de management).
7.4.3 Inspectie si receptie
7.4.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-010 Evaluarea
furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor care prezinta
modalitatile de verificare, receptie si acceptare a produselor
aprovizionate.
7.4.3.2 Verificarea si receptia/echipamentelor se face la sediul
S.C. ABCDE S.R.L.
7.4.3.3 Se pastreaza inregistrari ale procesului de verificare si
receptie.
7.5. Procesarea produselor de XXXXX
Conducerea executiva a S.C. ABCDE S.R.L. are in vedere
imbunatatirea eficacitatii si eficientei proceselor referitoare la procesarea
si comercializarea produselor de XXXXX prin:
a. asigurarea documentarii corespunzatoare a proceselor;
b. alocarea responsabilitatilor si instruirea personalului;
c. implementarea de actiuni preventive in vederea prevenirii
neconformitatilor;
d. reducerea pierderilor prin identificarea, analiza si tratarea
oportuna a neconformitatilor;
e. comunicare interna si externa eficienta si inregistrarea
informatiilor;
f. achizitionarea de echipamente performante;
g. aplicarea si imbunatatirea continua a metodelor de verificare,

39
Ioana M. Blan

control si validare.
Detalii privind procesarea produselor de XXXXX se regasesc in
procedura; PG-009, Procesarea produselor de XXXXX, procedura
prezinta modul in care executia si verficarea produselor se desfasoara
controlat in conformitate cu cerintele reglementare aplicabile si
responsabilitatile personalului de executie, verificare.

7.5.1 Controlul procesrii produselor de XXXXX


7.5.1.1 Procesarea se realizeaza in conditii controlate prin:
a. disponibilitatea si comunicarea informatiilor care descriu
caracteristicile produselor de XXXXX solicitate de catre client;
b. disponibilitatea si utilizarea echipamentelor adecvate si a
DMM;
c. disponibilitatea personalului calificat;
7.5.1.2 Planificarea, controlul si monitorizarea procesarei
produselor de XXXXX se face pe baza Fisei de urmarire executie
produse, cod: FPG-009-1-1 intocmita de catre executantul pentru
fiecare lot de produse.
7.5.1.3 Verificarea si controlul executiei se face prin verificare
si autocontrol de catre executant pentru fiecare operatie.
7.5.1.4 Personalul de executie, control si verificare in toate
fazele procesului tehnologic este disponibil, competent si instruit;
se pastreaza inregistrari privind activitatile de executie, verificare
si control, inclusiv a modului de identificare, analiza si tratare a
neconformitatilor si a reverificarii produselor.

7.5.2. Identificarea
7.5.2.1 Organizatia a stabilit reguli pentru asigurarea identificarii
materiei prime, a materialelor utilizate si a produselor realizate. Materia
prima si materialele sunt identificate in functie de denumirea si
codificarea stabilita furnizor iar produsele de XXXXXXXX realizate sunt
identficate in functie de caracteteristicile proprii. Se folosesc etichete de
identificare.
7.5.2.2 Calitatea materiei prime si a acesoriilor folosite este
identificata de catre DG, prin: documentele de certificare a calitatii (dupa
caz, certificate de calitate, declaratii de conformitate, buletine de analiza
etc).
7.5.2.3. Identificarea produselor aprovizionate se realizeaza prin
documentele de aprovizionare si etichetele aplicate de producator.
7.5.2.4 Produsele neconforme sunt identificate corespunzator si
depozitate in zone marcate corespunzator si se trateaza conform
pocedurii, PG-014,Controlul produselor si serviciilor neconforme.
7.5.3 Trasabilitatea

40
Manualul calitii lucrri practice

a. Trasabilitatea produselor aprovizionate se realizeaza


prin documentele de aprovizionare.
b. Trasabilitatea produselor de XXXXXXXX realizate de
organizatie se asigura cu ajutorul Fisei de urmarire executie produse,
cod: FPG-010-1.

7.5.4 Pastrarea produselor aprovizionate si a produselor finite


7.5.4.1 Managementul S.C. ABCDE S.R.L. identifica resursele
necesare pentru pastrarea produselor aprovizionate si a produselor finite
executate pana la predarea la beneficiar.
7.5.4.2 Produsele aprovizionate sunt depozitate corespunzator
de cate Gestionar.
7.5.4.3 Echipamentele utilizate in depozit sunt utilizate cu
respectarea cerintelor legale privind protectia muncii si PSI, astfel incat
sa se previna accidentele de munca.
7.5.4.4 Produsele aprovizionate neconforme defecte se identifica
corespunzator de catre Gestionar.
7.5.4.5 Pastrarea integritatii produselor realizate de organizatie
se asigura pe parcursul executarii acestora pana la predarea la
beneficiar.

7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare


(DMM)
7.6.1 Organizatia a stabilit procedura PG-018, Controlul
dispozitivelor de masurare si monitorizare pentru:
a. stabilirea si mentinerea unui sistem de monitorizare si
masurare necesar pentru a furniza dovezi ale conformitatii
produselor cu cerintele determinate;
b. stabilirea proceselor prin care sa se asigure ca monitorizarile
si masurarile pot fi si sunt efectuate intr-un mod care este in
concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare;
c. definirea metodelor utilizate pentru a se asigura ca DMM sunt
calibrate corespunzator si pot fi utilizate.
7.6.2 In scopul dobandirii increderii in datele obtinute procesele
de masurare si monitorizare includ:
a. confirmarea ca DMM sunt apte pentru utilizare;
b. asigurarea ca precizia DMM este mentinuta la standardele
acceptate de functionare.

41
Ioana M. Blan

CAPITOLUL 8
MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
8.1 Generalitati
In cadrul S.C. ABCDE S.R.L. sunt planificate si implementate
procesele necesare de monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire
pentru:
a. demonstrarea conformitii produselor cu cerintele;
b. asigurarea conformitii SMC;
c. mbunatirea continu a eficacitii SMC.

8.2 Monitorizare si masurare


8.2.1 Satisfactia clientului
8.2.1.1 Ca o masura a performantei SMC, organizatia
monitorizeaza informatiile referitoare la perceptia clientilor privind
produsele executate asa cum se prezinta in procedura PG-012
Evaluarea satisfactiei clientilor.
8.2.1.2 Sursele de informatii referitoare la satisfactia clientului
sunt:
a. Reclamatiile - tratate conform prevederilor procedurii PG-013
Tratare reclamatiilor clientilor;
b. Comunicarea directa - conform prevederilor procedurilor PG-
011, Comunicarea interna si externa si PG-007 Procese
referitoare la relatai cu clientii.
c. Chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie.
8.2.1.3 Periodic se chestioneaza clientii pe baza Chestionarului
de evaluare a satisfactiei clientului.
8.2.1.4 Prelucrarea rezultatelor din chestionarele completate de
clienti se face anual iar rezultatele se analizeaza de catre DC si se
prezinta conducerii organizatiei in in sedintele de analiza efectuate de
mangement.

8.2.2 Audit intern16


8.2.2.1 Auditul intern este un proces planificat, sistematic si
independent descris in procedura PG-003 Audit intern si care se
efectueaza pentru:
a. determinarea gradului de conformitate a elementelor SMC cu
cerintele specificate;
b. determinarea eficacitii cu care SMC satisface obiectivele
calitatii;
c. imbunatatirea permanenta a SMC;
d. a oferi conducerii date pentru efectuarea analizelor SMC.

16
Detalii privind desfasurarea auditului intern se gasesc in procedura
generala: AUDITUL INTERN.
42
Manualul calitii lucrri practice

8.2.2.2 Planificarea auditurilor interne se face de catre DC prin


intocmirea in prima decada a fiecarui an a Programului anual de
audituri interne care tine cont de starea si importanta proceselor SMC si
a zonelor care trebuie auditate, si dupa caz, de rezultatele auditurilor
precedente. Programul anual de audituri interne se aproba de catre
DG.
8.2.2.3 Sunt definite criteriile de audit, scopul auditului, frecventa
si metodele de audit. Situatiile in care se efectueaza si audituri
neplanificate/suplimentare sau se efectueaza audituri cu frecventa mai
mare sunt identificate.
8.2.2.4 Modificarile Programului anual de audituri interne se
fac de catre DC, se analizeaza si se aproba de catre DG.
8.2.2.5 Selectia auditorilor si conducerea auditului asigura
obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu
auditeaza propria activitate.
8.2.2.6 Responsabilitatile si cerintele referitoare la planificarea si
conducerea auditurilor, raportarea rezultatelor si pastrarea inregistrarilor
sunt definite in procedura documentata PG-003, Audit intern.
Rezultatele auditurilor se consemneaza in Raportul de audit, intocmit
de catre Conducatorul echipei de audit si semnat de toti membrii echipei
de audit. Pentru neconformitatile identificatein timpul auditului se initiaza
Raport de neconformitate pentru procese sau Raport de
observatii .
8.2.2.7 DG este responsabil pentru luarea deciziilor si stabilirea
in timp util a actiunilor corective/preventive care se impun pentru
neconformitatile identificate.
8.2.2.8 Rezultatele auditurilor interne sunt date de intrare pentru
analiza efectuata de management.

8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor


8.2.3.1 Organizatia a stabilit metodele de monitorizare si acolo
unde este aplicabil, metodele de masurare a proceselor SMC si
responsabilitatile aferente pentru a demonstra eficacitatea si eficienta
acestora.
8.2.3.2 Pentru evaluarea performantelor proceselor SMC, in
cadrul S.C. ABCDE S.R.L. se aplica metode specifice incluse in
descrierea fiecarui proces in parte (in proceduri/instructiuni). Cu ajutorul
acestor metode se demonstreaza ca se pot obtine rezultatele planificate.
8.2.3.3 In cadrul activitatilor de monitorizare si masurare se au in
vedere obiectivele specifice pe proces si indicatorii stabiliti.
8.2.3.4 Prin Programul anual de audituri interne sunt prevazute
audituri pentru toate procesele SMC si se evalueaza tendintele acestora.
8.2.3.5 Cand nu se obtin rezultatele planificate ale proceselor,
conducerea executiva, din analiza datelor, ia decizii privind aplicarea de

43
Ioana M. Blan

corectii si actiuni corective/preventive, dupa cum este cazul, pentru a se


asigura conformitatea procesului/produsului.
Procedura aplicabila pentru monitorizarea proceselor este, PG-
016, Monitorizarea proceselor
Anexa B contine digrama proceselor ABCDE. Anexa E contine
schema SMC cu abordarea pe procese. Anexa F contine matricea de
monitorizare a proceselor.

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor


8.2.4.1 S.C. ABCDE a stabilit metodele de monitorizare si
masurare, criteriile de acceptare, responsabilitatile si inregistrarile
aferente pentru:
a. produsele aprovizionate (materii prime, materiale,
accesorii de XXXXX, echipamente);
b. produsele de XXXXX procesate;
8.2.4.2 Masurarea caracteristicilor produselor este planificata si
este executata in toate etapele, de la lansare in executie a comenzii
pana la verficarea finala .
8.2.4.3 Masurarile si monitorizarile se realizeaza atat intern de
catre personalul responsabil.
8.2.4.4 Metodele de masurare si monitorizare si inregistrarile
aferente sunt analizate periodic pentru a determina oportunitatile de
imbunatatire a performantei SMC.
8.2.4.7 Prin procesul de monitorizare si masurare sunt
identificate neconformitatile referitoare la produse responsabilitatile si
autoritatile persoanelor care analizeaza, dispun masuri de tratare si
verifica actiunile intreprinse in acest scop conform prevederilor
procedurii PG-014 Controlul produselor neconforme.
Procedura aplicabila pentru monitorizarea produselor este, PG-
012, Monitorizarea si verficarea produselor si serviciilor

8.3 Controlul produselor neconforme17


8.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-014 Controlul
produselor neconforme care stabileste regulile si responsabilitatile
pentru identificarea, analiza, tratarea si inregistrarea neconformitatilor
referitoare la produsele/serviciile aprovizionate si produselor realizate.
8.3.2 Produsul/serviciul neconform este tratat prin urmatoarele
metode:
a. prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii
detectate;
b. prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice utilizarea;
c. prin intreprinderea unor actiuni care sa impiedice continuarea
17
Detalii privind controlul neconformitatilor produselor si lucrarilor se gsesc
in procedura generala: TRATAREA PRODUSELOR SI LUCRARILOR NECONFORME
44
Manualul calitii lucrri practice

procesarei produselor pana la solutionarea neconformitatii identificate.


8.3.3 Produsul aprovizionat este controlat la receptie, inainte de
utilizare pentru a verifica comportamentul si a identifica eventualele
neconformitati care pot aparea in timp. Produsul aprovizionat neconform
este izolat in zona special amenajata si identificat in mod corespunzator,
pana la inapoierea catre furnizor sau pana la stabilirea deciziei de
tratare de catre DG.
8.3.4 Produsul pe fluxul tehnologic trece de la o faza la alta
numai daca este verificat si acceptat conform cerintelor specificate.
8.3.5 Personalul implicat in activitatile de executie a produselor
este abilitat de catre conducerea organizatiei cu autoritatea si
responsabilitatea de a raporta DG neconformitatile depistate in orice
etapa a astfel incat sa se asigure detectarea si tratarea in timp util a
neconformitatilor.
8.3.6 Inregistrarea neconformitatilor se face de catre DC in
Rapoarte de neconformitate si se trateaza de catre DG.
8.3.7 Datele referitoare la neconformitatile produselor/serviciilor
aprovizionate sau produselor de XXXXX procesate sunt culese si
prelucrate de persoanele responsabile si constituie date de intrare
pentru analizele SMC efectuate de management.

8.4 Analiza datelor


8.4.1 In cadrul S.C. ABCDE S.R.L. sunt determinate, colectate si
analizate date corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea si
eficacitatea SMC si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea
continua a a eficacitatii sale.
8.4.2 Analiza datelor furnizeaza informatii referitoare la:
a. satisfactia clientului;
b. conformitatea cu cerintele a produselor de XXXXX;
c. caracteristicile si tendintele proceselor SMC si
oportunitatile pentru actiuni preventive;
8.4.3 Analiza datelor se face in scopul evaluarii performantei
SMC si ajuta la determinarea cauzelor problemelor existente sau
potentiale, servind ca ghid pentru deciziile care privesc actiunile
corective si preventive necesare pentru imbunatatire.
8.4.4 Persoanele responsabile conform documentelor SMC
prezinta la solicitarea DG sau pentru analizele SMC rapoarte de analiza
a datelor provenite din activitatile de: audit intern, aprovizionare cu
servicii/produse, feed back-ul de la client etc. In urma analizarii acestor
rapoarte in sedintele de analiza efectuate de management sunt stabilite
dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.
Procedura aplicabila pentru analiza datelor este, PG-017,
Analiza datelor.

45
Ioana M. Blan

8.5 Imbunantatire
8.5.1 Imbunantatire continua
8.5.1.1 In S.C. ABCDE S.R.L. eficacitatea SMC este analizata
periodic de catre DG in cadrul activitatilor curente si a sedintelor de
analiza, urmarindu-se modul de indeplinire a politicii in domeniul calitatii
si a obiectivelor calitatii aprobate, rezultatele auditurilor, stadiul si
eficacitatea implementarii actiunilor corective si preventive.
8.5.1.2 In urma acestor analize se stabilesc decizii si actiuni care
sa conduca la imbunatatirea continua a eficacitatii SMC si a proceselor
sale care se inregistreaza de DC in Programul de imbunatatire intocmit
de DC, aprobat de DG. Monitorizarea deciziilor luate si a actiunilor de
imbunatatire este asigurata de DC si raportata DG.
8.5.2 Actiune corectiva18
8.5.2.1 Organizatia a stabilit procedura PG-004 Actiuni
corective si preventive care defineste cerintele pentru:
a. analiza neconformitatilor, inclusiv a reclamatiilor de la clienti/
organisme de reglementare din domeniu;
b. determinarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatilor;
c. stabilirea necesarului de actiuni corective pentru indepartarea
cauzelor neconformitatilor si prevenirea reaparitieii acestora;
d. inregistrarea rezultatelor actiunilor corective;
e. analiza eficacitatii actiunilor corective intreprinse.
8.5.2.2 In cazul aparitiei neconformitatilor referitoare la
produsele/serviciile aprovizionate, produse executate de organizatie,
conducerea S.C. ABCDE S.R.L. analizeaza atat modul in care pot fi
eliminate acestea, stabilind corectiile care se impun, cat si cauzele care
au condus la aparitia neconformitatilor, stabilind actiuni corective de
inlaturare a acestora, in scopul prevenirii reaparitiei lor. Actiunile
corective stabilite sunt adecvate consecintelor fiecarei neconformitati
aparute.
8.5.2.3 Informatiile si datele obiective care conduc la actiuni
corective provin din urmatoarele surse:
a - informatiile primite de la beneficiari;
b - analiza rapoarte de audit, rapoarte de neconfomitati;
c - analiza efectuata de management;
d - reclamatiile clientilor;
e - alte informatii referitoare la produsele organizatiei sau la
produsele/serviciile aprovizionate;
8.5.2.4 Responsabilitatea pentru stabilirea si implementarea
actiunilor corective apartine DG, iar verificarea implementarii si

18
Detalii privind realizarea actiunilor corective se gasesc in procedura: ACTIUNI
CORECTIVE SI PREVENTIVE.

46
Manualul calitii lucrri practice

eficacitatii actiunii corective se face dupa caz de catre DC.


8.5.2.5 In sedintele efectuate de management se determina
eficienta actiunilor corective intreprinse in perioada analizata si se iau
decizii care se consemneaza in Program de actiuni corective.
8.5.2.6 Reclamatiile clientilor sunt analizate de DG si DC, iar
modul de rezolvare este inregistrat intr-un Proces verbal incheiat cu
clientul.
8.5.3 Actiune preventiva19
8.5.3.1 Procedura PG-004 Actiuni corective si preventive
stabileste metodologia de implementare a actiunilor preventive in cadrul
S.C. ABCDE S.R.L. pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor
potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor problemelor
potentiale.
8.5.3.2 Procedura stabileste o metodologie de implementare a
actiunilor preventive in cadrul S.C. ABCDE S.R.L. pentru eliminarea
cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate
efectelor problemelor potentiale.
8.5.3.3 Procedura defineste cerintele pentru :
a. determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor
acestora;
b. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia
neconformitatilor;
c. determinarea si implementarea actiunilor necesare;
d. inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
e. analiza actiunilor preventive intreprinse.
8.5.3.4 Actiunile intreprinse in timpul monitorizarii procesului sunt
considerate preventive atunci cand se opereaza corectii asupra
procesului inaintea aparitiei neconformitatii. Aceasta activitate este o alta
forma de inspectie, care se concentreaza asupra proceselor si nu
asupra produsului. Pentru aceasta se colecteaza, prelucreaza si
analizeaza date referitoare la procesele SMC de catre
responsabilii/proprietarii de procese.

19
Detalii privind realizarea actiunilor preventive se gasesc in procedura:
ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE.
47
Ioana M. Blan

Anexa A

Exemplul 1

S.C. ABCDE S.R.L.

Aprobat
Director General,

Exemplul 2

S.C. ABCDE S.R.L.

Aprobat
Director General,

48
Manualul calitii lucrri practice

EXEMPLUL 3

S.C. ABCDE S.R.L.

Aprobat
Director General,

EXEMPLUL 4

S.C. ABCDE S.R.L.

Aprobat
Director General,

49
Ioana M. Blan

EXEMPLUL 5

S.C. ABCDE S.R.L.

Aprobat
Director General,

50
Filename: Manualul calitatii lp 2008 2009
Directory: C:\Documents and Settings\ioana\Desktop\QM
curs lp 2008 2009
Template: C:\Documents and Settings\ioana\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: TITLUL 1
Subject:
Author: Florin
Keywords:
Comments:
Creation Date: 9/25/2008 7:13:00 AM
Change Number: 2
Last Saved On: 9/25/2008 7:13:00 AM
Last Saved By: ioana
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 10/2/2008 10:06:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 50
Number of Words: 12,730 (approx.)
Number of Characters: 72,562 (approx.)

S-ar putea să vă placă și