Sunteți pe pagina 1din 2

SC IDS LABORATOR SRL

FISA POSTULUI

1. NUME SI PRENUME:
2. FUNCTIE: FEMEIE DE SERVICIU
3. COD COR: 911201
4. OBIECTIVUL FUNCTIEI: asigurarea dezinfectiei si curateniei in laborator

5. RESPONSABILITATILE POSTULUI: are toate responsabilitatile ce decurg din respectarea


normelor in vigoare, a reglementarilor interne si a atributiilor postului.

6. ATRIBUTIILE POSTULUI (SARCINI):


salubrizarea si intretinerea curateniei in laborator, sala de primire, sala de recolta si anexelor;
folosirea si pastrarea corespunzatoare a echipamentului de protectie;
pastrarea confidentialitatii activitatii din firma;
curatarea spatiului din fata laboratorului;
efectueaza curatenia, dezinfectia curenta a pardoselii, peretilor, suprafetelor, grupurilor sanitare
din cadrul laboratorului de incercari si pastrarea lor corespunzatoare;
spalarea recipientelor de urina, a lamelor si cuvetelor;
transporta pe circuitul stabilit deseurile (menajere si periculoase inactivate) la rampa de gunoi,
curata si dezinfecteaza recipientele (galetile);
responsabila cu depozitarea si eliminarea deseurilor pentru incinerare.

7. CERINTELE POSTULUI
STUDII: medii/superioare
CALIFICARE: infirmiera
EXPERIENTA:
CUNOSTINTE GENERALE: cunoasterea tehnicii de dezinfectie si sterilizare a materialelor si
tuturor utilitatilor din laborant
APTITUDINI: adaptare la munca in echipa si rezistenta la stres.
8. RELATII ORGANIZATORICE/AUTORITATE
Subordonare: sefului de laboratorului;
Supervizare: nu e cazul;
Colaborare: toate departamentele laboratorului.

ADMINISTRATOR Am luat la cunostinta,

.......................................... ..........................................