Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURESTI

TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING OF BUCHAREST


Bd. Lacul Tei 124 * Sector 2 * RO-020396 * Bucuresti - ROMANIA
Tel.: +40-21-242.12.08, Tel./Fax: +40-21-242.07.81, www.utcb.ro

IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA


RAPORT DE AUTOEVALUARE
PERIOADA 2012 - 2016

Martie 2016
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CUPRINS
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016

CUPRINS
Abrevieri ............................................................................................................................................... 4
1 Introducere .................................................................................................................................. 5
Elemente generale ................................................................................................................ 5
Conducerea Scolii Doctorale ................................................................................................. 5
1.2.1 Consiliul Scolii Doctorale ................................................................................................ 5
1.2.2 Directorul Scolii Doctorale ............................................................................................. 6
Secretariatul Scolii Doctorale ................................................................................................ 6
Domenii de doctorat si specializari aferente ........................................................................ 6
2 Activitatea didactica..................................................................................................................... 9
Admiterea la studii universitare de doctorat ...................................................................... 10
Programul de pregatire universitara avansata.................................................................... 11
Programul de cercetare stiintifica ....................................................................................... 12
3 Situatia conducatorilor de doctorat ........................................................................................... 14
4 Situatia studentilor doctoranzi .................................................................................................. 22
5 Elemente diverse ....................................................................................................................... 30
Regulamentele Scolii Doctorale .......................................................................................... 30
5.1.1 Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Doctorale .................................... 30
5.1.2 Regulamentul de abilitare a conducatorilor de doctorat ............................................ 31
Strategia Scolii Doctorale .................................................................................................... 32
Statul de Functii ................................................................................................................... 33
Situatia platii taxelor de studii universitare de doctorat .................................................... 33
Site-ul Scolii Doctorale ........................................................................................................ 34
Verificarea antiplagiat a tezelor de doctorat ...................................................................... 34
Acorduri de colaborare cu alte Scoli Doctorale .................................................................. 35
Ghidurile Scoli Doctorale ..................................................................................................... 35
6 Concluzii ..................................................................................................................................... 36

TABELE
Tabelul 1.1. Specializari studii universitare de doctorat. ........................................................................... 7
Tabelul 1.2. Conducatori de doctorat pe domenii de doctorat. ................................................................. 8
Tabelul 2.1. Extras Planul de Invatamant studii universitare de doctorat. ............................................. 9
Tabelul 2.2. Discipline studiate in cadrul PPUA in perioada 2012 - 2014. ............................................. 11
Tabelul 2.3. Discipline studiate in cadrul PPUA incepand cu anul universitar 2015 - 2016. .................. 12

2
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CUPRINS
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016

Tabelul 2.4. Organizarea studiilor universitare de doctorat in semestrele 2-6. ...................................... 13


Tabelul 3.1. Conducatorii de doctorat din cadrul Scolii Doctorale UTCB. .............................................. 14
Tabelul 3.2. Conducatori de doctorat pe domenii de doctorat. ............................................................... 17
Tabelul 3.3. Numarul de doctori produsi de conducatorii de doctorat din cadrul Scolii Doctorale UTCB.
.................................................................................................................................................................. 20
Tabelul 4.1. Numarul de studenti doctoranzi exmatriculati din cadrul Scolii Doctorale UTCB. .............. 27
Tabelul 4.2. Finantarea studentilor doctoranzi. ....................................................................................... 28

FIGURI
Figura 3.1. Repartitia conducatorilor de doctorat pe facultati. ................................................................ 17
Figura 3.2. Variatia numarului de conducatori de doctorat in perioada 2012-2015. .............................. 18
Figura 3.3. Numarul de conducatori de doctorat pe domenii de varsta. ................................................. 19
Figura 3.4. Eficienta conducatorilor de doctorat in perioada 2012-2015. ............................................... 20
Figura 4.1. Numarul total de studenti doctoranzi declarati admisi la doctorat in perioada 2012-2015. . 22
Figura 4.2. Distributia pe facultati a studentilor doctoranzi declarati admisi la doctorat in perioada 2012-
2015. ......................................................................................................................................................... 22
Figura 4.3. Numarul de studenti doctoranzi declarati admisi la doctorat in perioada 2012-2015 pe
domenii. .................................................................................................................................................... 23
Figura 4.4. Numarul de studenti doctoranzi care au finalizat doctoratul in perioada 2012-2015. .......... 23
Figura 4.5. Numarul de absolventi ai programului de doctorat in perioada 2012-2015 pe facultati. ...... 24
Figura 4.6. Numarul de absolventi ai programului de doctorat in perioada 2012-2015 pe domenii....... 24
Figura 4.7. Varsta medie a studentilor doctoranzi la inscriere si la absolvire......................................... 25
Figura 4.8. Varsta medie a studentilor doctoranzi la inscriere si la absolvire......................................... 25
Figura 4.9. Distributia studenti doctoranzi exmatriculati in perioada 2012-2015 pe facultati. ................ 26
Figura 4.10. Numarul de studenti doctoranzi exmatriculati in perioada 2012-2015. .............................. 26
Figura 5.1. Site-ul Scolii Doctorale. ......................................................................................................... 34

ANEXE
Anexa 1 Lista absolventilor studii universitare de doctorat 2012
Anexa 2 Lista absolventilor studii universitare de doctorat 2013
Anexa 3 Lista absolventilor studii universitare de doctorat 2014
Anexa 4 Lista absolventilor studii universitare de doctorat 2015

3
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ABREVIERI
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016

Abrevieri
CCIA - Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole
CD - Conducator de Doctorat
CDI - Cercetare, Dezvoltare, Inovare
CFDP - Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri
CI - Comisia de Indrumare
COD - Codul Studiilor Universitare de Doctorat
CSD - Consiliul Scolii Doctorale
CSUD - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
C - Credite
IOSUD - Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
LEN - Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011
MECS - Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
OVIDIUS - Universitatea Ovidius din Constanta
PD - Programul de Studii Universitare de Doctorat (Programul de Doctorat)
PCS - Programul de Cercetare Stiintifica
PPUA - Programul de Pregatire Universitara Avansata
PSG-SD - Plan Strategic General al Scolii Doctorale
PSTM-SD - Plan Strategic pe Termen Mediu al Scolii Doctorale
PIA-SD - Plan de Implementare Anual al Strategiei Scolii Doctorale
RSD - Regulamentul de Organizare si Functionare al Scolii Doctorale
SD - Scoala Doctorala
ST-D - Student Doctorand
SUD - Studii Universitare de Doctorat
TD - Teza de Doctorat
USAMV - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
UTCB - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

4
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 1
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Introducere

1 Introducere
Elemente generale
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) organizeaza, in baza avizului
Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)
si a aprobarii Ministerului Educatiei Nationale, doctorat stiintific in domeniul fundamental Stiinte
ingineresti, cu domeniile de doctorat:
Inginerie civila si instalatii;
Inginerie mecanica;
Inginerie electrica;
Inginerie industriala.
Scoala Doctorala se afla sub coordonarea directa a Rectorului Universitatii Tehnice de
Constructii Bucuresti.
In prezent (martie 2016), in Scoala Doctorala UTCB isi desfasoara activitatea 306 studenti
doctoranzi si 73 de conducatori de doctorat.
Activitatea Scolii Doctorale este reglementata prin Regulamentul de Organizare si
Functionare, care respecta prevederile legale, respectiv Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 si
Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 681/2011.
Studentii doctoranzi isi desfasoara activitatea pe perioada studiilor universitare de doctorat
in baza prevederilor unui contract de studii doctorale incheiat intre UTCB, student doctorand si
conducatorul de doctorat. Contractul de studii doctorale stipuleaza drepturile si obligatiile partilor,
in conformitate cu prevederile regulamentului si cu respectarea legislatiei in vigoare.
Nivelul taxei pentru studii universitare de doctorat pentru cetatenii romani sau din Uniunea
Europeana, este, conform hotararii Senatului UTCB, de 5.000 lei/an, incepand cu anul universitar
2014-2015.

Conducerea Scolii Doctorale


1.2.1 Consiliul Scolii Doctorale
Avand in vedere faptul ca in cadrul UTCB exista o singura Scoala Doctorala, in baza
autonomiei universitare, prin Decizia Rectorului s-a hotarat comasarea Consiliului Studiilor
Universitare de Doctorat (CSUD) cu Consiliul Scolii Doctorale (CSD), sub denumirea de Consiliul Scolii
Doctorale, acesta preluand functiile stabilite de prevederile legale pentru cele doua structuri
mentionate anterior.
Organul colectiv de conducere al Scolii Doctorale este Consiliul Scolii Doctorale, alcatuit din
directorul acesteia, numit prin decizia Rectorului, membri conducatori de doctorat, in proportie
de cel mult 50%, alte personalitati stiintifice cu recunoastere internationala sau personalitati din
sectoare industriale in proportie de 30%, precum si din 20% studenti-doctoranzi.
Structura Consiliului Scolii Doctorale este urmatoarea:
Presedinte CSD:
o Prof.dr.ing. Racoviteanu Gabriel (director al Scolii Doctorale);

5
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 1
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Introducere

Membri CSD:
o Prof.dr.ing. Batali Loretta-Giulia;
o Prof.dr.ing. Cretu Dan-Ilie;
o Prof.dr.ing. Bica Ioan;
o Prof.dr.ing. Dragomir Petre-Iuliu;
o Prof.dr.ing. Gavriliuc Robert;
o Prof.dr.ing. Susan-Resiga Romeo;
o Dr.Ing. Nae Catalin;
o Dr.Ing. Erbasu Cristian;
o Student doctorand, MSc Ing. Oana Dimofte (cas. Protesanu);
o Student doctorand, MSc Ing. Mira Andrei.

1.2.2 Directorul Scolii Doctorale


Senatul UTCB a hotarat in sedinta din 26 iunie 2006 constituirea Departamentului de Studii
Doctorale (DSD), incepand de la 1 iulie 2006, structura universitara formata din director, director
adjunct si secretar, alaturi de cei 81 de conducatori de doctorat - academicieni, profesori universitari
si profesori universitari consultanti, precum si de peste 760 de doctoranzi.
Incepand cu anul 2007, dupa aderarea la Uniunea Europeana si implementarea Procesului
Bologna in educatia universitara, Scoala Doctorala a fost condusa de urmatorii profesori:
Prof.univ.dr.ing. Virgil Petrescu 2006 2011;
Prof.univ.dr.ing. Mircea Degeratu 2011 2012;
Prof.univ.dr.ing. Gabriel Racoviteanu 2012 2016.

Secretariatul Scolii Doctorale


Scoala Doctorala dispune de secretariat propriu si poate angaja personal asociat pe perioade
determinate.
Secretariatul Scolii Doctorale este compus din:
Ing. Silvia Rusanescu;
Ec. Daniela Sharaf Eldin (in concediu fara plata incepand cu 01.05.2015).

Domenii de doctorat si specializari aferente


Scoala Doctorala UTCB este acreditata sa desfasoare studii universitare de doctorat in
urmatoarele domenii:
Inginerie Civila si Instalatii;
Inginerie Electrica;
Inginerie Mecanica;
Inginerie Industriala.
In cadrul domeniilor de doctorat, la propunerea Scolii Doctorale si cu aprobarea Senatului
UTCB, sunt definite specializari care reflecta ariile de competente recunoscute in cercetarea
stiintifica.

6
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 1
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Introducere

Tabelul urmator prezinta specializarile actuale ale conducatorilor de doctorat din cadrul
Scolii Doctorale UTCB.

Tabelul 1.1. Specializari studii universitare de doctorat.


Nr. Specializare Numar conducatori de
Crt. doctorat*
DOMENIUL: INGINERIE CIVILA SI INSTALATII
1 Stiinte Fundamentale in Inginerie Civila** 1
2 Mecanica Structurilor 5
3 Inginerie Seismica si Siguranta Constructiilor 2
4 Inginerie Urbana si Dezvoltare Regionala 1
5 Constructii Civile 2
6 Cai de Comunicatii, Poduri si Tunele 3
7 Cai Ferate 1
8 Drumuri si Aeroporturi 2
9 Constructii din Beton Armat 2
10 Constructii Metalice 2
11 Geotehnica si Fundatii 7
12 Alimentari cu Apa si Canalizari** 3
13 Tratarea Apei** 3
14 Epurarea Apelor Uzate** 3
15 Constructii Hidrotehnice** 3
16 Imbunatatiri Funciare 4
17 Hidraulica si Mecanica Fluidelor 8
18 Hidrologie, Hidrogeologie si Gospodarirea Apelor 3
19 Protectia Mediului in Inginerie Civila** 4
20 Instalatii pentru Constructii 9
21 Management in Constructii 1
22 Managementul Proiectelor de Investitii** 1
23 Economia si Eficienta Investitiilor in Constructii** 1
24 Calitatea Mediului Interior** 4
25 Acustica Cladirilor si a Instalatiilor** 2
26 Energetica Cladirilor si Instalatiilor** 3
27 Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Teledetectie 6
DOMENIUL: INGINERIE ELECTRICA
28 Electrotehnica 1
DOMENIUL: INGINERIE MECANICA
29 Termotehnica 3
30 Masini si Utilaje pentru Constructii 5
31 Mecanica Tehnica si Vibratii 1
DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALA
32 Tehnologia Constructiilor de Masini 1
33 Ingineria Calitatii 1
Nota: * Un conducator de doctorat poate acoperi una sau mai multe specializari.
** Specializari noi.

Specializarile de doctorat s-au diversificat in ultimii doi ani, dupa cum urmeaza:
Specializari noi:
o Stiinte Fundamentale in Inginerie Civila;
o Protectia Mediului in Inginerie Civila;
o Managementul Proiectelor de Investitii;
o Economia si Eficienta Investitiilor in Constructii;
o Calitatea Mediului Interior;

7
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 1
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Introducere

o Acustica Cladirilor si a Instalatiilor;


o Energetica Cladirilor si Instalatiilor;
Specializari rezultate prin divizarea specializarilor existente:
o Alimentari cu Apa si Canalizari;
o Tratarea Apei;
o Epurarea Apelor Uzate.
Tabelul urmator prezinta numarul de conducatori de doctorat pe fiecare domeniu de
doctorat.

Tabelul 1.2. Conducatori de doctorat pe domenii de doctorat.


Nr. Domeniul Numar conducatori de
Crt. doctorat
1 Inginerie civila si instalatii 61
2 Inginerie electrica 1
3 Inginerie mecanica 9
4 Inginerie industriala 2
TOTAL 73

Se constata faptul ca domeniile Inginerie Civila si Instalatii si Inginerie Mecanica au un numar


suficient de conducatori de doctorat insa celelalte domenii (Inginerie Mecanica si Inginerie
Industriala) au un numar sub minimul acceptat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
(minim 3 conducatori pentru un domeniu) existand riscul de a pierde domeniile respective in situatia
in care nu se vor abilita noi conducatori de doctorat.

8
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 2
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Activitatea didactica

2 Activitatea didactica
Durata studiilor universitare de doctorat este de trei ani (sase semestre), dar poate fi
prelungita cu 1-2 ani in conditiile prevazute de lege. Ciclul de studii universitare de doctorat este
compus din urmatoarele stagii:
Programul de pregatire universitara avansata cu o durata de un semestru;
Programul de cercetare stiintifica pe durata semestrelor III, IV, V, VI.
In cadrul studiilor universitare de doctorat se utilizeaza sistemul de credite transferabile (CT).
Repartitia creditelor transferabile pe discipline, rapoarte de cercetare si teza de doctorat este
propusa de Scoala Doctorala prin Regulamentul de Organizare si Functionare si aprobata de Senatul
UTCB.
Activitatea didactica in cadul studiilor universitare de doctorat este reglementata prin Planul
de Invatamant, prezentat in sinteza in tabelul urmator.

Tabelul 2.1. Extras Planul de Invatamant studii universitare de doctorat.


Nr. Denumirea disciplinei Nr. credite
crt.
SEMESTRUL 1 PROGRAMUL DE PREGATIRE UNIVERSITARA AVANSATA
1 Disciplina de pregatire stiintifica complementara 10
2 Disciplina de pregatire tehnica generala 10
3 Disciplina de pregatire tehnica de specialitate 10
4 Proiectul Programului de Cercetare Stiintifica -
SEMESTRUL 2 PROGRAMUL DE CERCETARE STIINTIFICA
5 Disciplina Electiva nr. 1 10
6 Disciplina Electiva nr. 2 10
7 Raportul de Cercetare nr. 1 10
SEMESTRUL 3 PROGRAMUL DE CERCETARE STIINTIFICA
8 Raportul de Cercetare nr. 2 30
SEMESTRUL 4 PROGRAMUL DE CERCETARE STIINTIFICA
9 Raportul de Cercetare nr. 3 30
SEMESTRUL 5 PROGRAMUL DE CERCETARE STIINTIFICA
10 Teza de doctorat 30
SEMESTRUL 6 PROGRAMUL DE CERCETARE STIINTIFICA
11 Teza de doctorat 30
TOTAL 180

Pe site-ul Scolii Doctorale (www.sd.utcb.ro) sunt prezentate mai multe detalii privind planul
de invatamant si fisele disciplinelor. Acestea pot fi descarcate de la urmatorul link:
http://sd.utcb.ro/ro/content/despre-scoala-doctorala-utcb/organizare-studii-doctorale-utcb
Scoala Doctorala gazduieste programul de studii universitare de Master de Cercetare cu
tema Interactiuni in Mediul Construit, organizat in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii
Bucuresti. Admiterea la programul de Master de Cercetare se realizeaza pe baza unui concurs
sustinut in luna septembrie a fiecarui an universitar.

9
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 2
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Activitatea didactica

Programul de Master de Cercetare se adreseaza in general absolventilor de studii de licenta,


care doresc continuarea programului educational prin studii universitare de doctorat dar si
specialistilor angajati in programe de cercetare.
Masterul de Cercetare confera cunostinte suplimentare cu precadere in domeniul cercetarii
stiintifice. Absolventilor programelor de studii de Master de Cercetare gazduite de catre Scoala
Doctorala li se pot echivala discipline optionale cuprinse in programul de pregatire universitara
avansata din cadrul programului de doctorat. Din pacate, Masterul de Cercetare nu s-a activat
niciodata in perioada 2012-2015.

Admiterea la studii universitare de doctorat


Incepand cu anul universitar 2011-2012, in UTCB studiile universitare de doctorat se
organizeaza numai la forma de invatamant cu frecventa si pot fi finantate de la buget, prin taxe de
studii sau din alte surse.
Procesul de admitere la studii universitare de doctorat incepe in luna mai prin anuntarea de
catre conducatorii de doctorat a temelor de cercetare. Acestea sunt publicate pe site-ul Scolii
Doctorale si pot fi vizualizate de catre candidatii la doctorat.
Inscrierile la doctorat au fost in prima jumatate a lunilor septembrie ale fiecarui an iar
concursul de admitere la doctorat a avut loc in a doua parte a lunilor septembrie si s-a desfasurat
in conformitate cu metodologia de admitere la doctorat. Concursul de admitere a avut doua
probe:
Un test privind competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala;
candidatii pot prezenta certificate de compententa lingvistica, situatie in care testul nu
se mai sustine;
Un examen de specialitate care consta in doua probe orale sustinute in fata unor comisii
desemnate de departamentele de specialitate:
o Prima proba orala examinarea cunostintelor candidatilor in domeniul de studiu
ales, pe baza unei bibliografii afisate la catedrele de specialitate;
o A doua proba orala interviu pe baza caruia s-a apreciat vocatia de cercetator a
viitorului doctorand.
Rezultatele admiterii se calculeaza ca o medie a urmatoarelor note:
Media anilor de facultate;
Nota obtinuta la examenul de licenta;
Media anilor de master;
Nota obtinuta la examenul de disertatie;
Nota obtinuta la examenul de specialitate.
Candidatii pot fi declarati admisi la studii universitare de doctorat daca intrunesc minim
media 8.00.
In functie de pozitia ocupata pe lista de admitere, studentii doctoranzi sunt admisi pe:
Locuri finantate de la buget, cu bursa;
Locuri finantate de la buget, fara bursa;
Locuri cu taxa.

10
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 2
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Activitatea didactica

Programul de pregatire universitara avansata


Programul de pregatire universitara avansata cuprinde discipline care asigura studentilor
doctoranzi o viziune unitara in abordarea cercetarii stiintifice specifica stiintelor ingineresti. Pana in
anul 2014 inclusiv programul de pregatire universitara avansata a cuprins un buget de 8 discipline
grupate in 3 grupuri de discipline denumite optionale. Studentii doctoranzi puteau opta pentru o
disciplina din cadrul fiecarui grup.
Tabelul urmator prezinta disciplinele care au fost studiate in cadrul PPUA in perioada 2012
2014.

Tabelul 2.2. Discipline studiate in cadrul PPUA in perioada 2012 - 2014.


Nr. Denumire disciplina Numar
Crt. credite
Disciplina optionala 1
1 Mecanica structurilor
2 Termohidraulica si ingineria mediului
10
3 Geotehnica si fundatii
4 Analiza sistemelor si proceselor mecanice
Disciplina optionala 2
5 Managementul proiectelor de cercetare stiintifica
6 Managementul integrat in constructii 10
7 Sisteme informatice geografice (SIG)
Disciplina optionala 3
8 Modelare matematica si calcul numeric
10
9 Modelare fizica si principii privind achizitia si prelucrarea datelor
TOTAL 30

Incepand cu anul universitar 2015-2016 disciplinele studiate in cadrul programului de


pregatire universitara avansata s-au diversificat iar gruparea acestora s-a realizat dupa modul in care
se incadreaza din punct de vedere stiintific:
Disciplina de pregatire stiintifica complementara;
Disciplina de pregatire tehnica generala;
Disciplina de pregatire tehnica de specialitate.
In cadrul fiecarui set de discipline exista un grup de discipline de baza din cadrul careia
studentii doctoranzi selecteaza o singura disciplina pentru a fi studiata, dar si un grup de dsicipline
facultative pentru care studentii doctoranzi pot opta fara restrictie de numar de discipline. Conditia
de activare a disciplinelor facultative este ca minim 10 studenti sa se inscrie la acestea.
Tabelul urmator prezinta disciplinele care se studiaza in cadrul PPUA incepand cu anul
universitar 2015-2016.

11
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 2
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Activitatea didactica

Tabelul 2.3. Discipline studiate in cadrul PPUA incepand cu anul universitar 2015 - 2016.
Nr. Denumirea disciplinei Tip Numar
crt. disciplina credite
Disciplina de pregatire stiintifica complementara
1 Managementul proiectelor de cercetare stiintifica
Discipline
2 Tehnica realizarii si redactarii lucrarilor stiintifice 10
de baza
3 Management si Administrarea Afacerilor in Constructii
4 Metodologia cercetarii stiintifice pentru doctorat
5 Limba engleza tehnica Discipline
-
6 Limba franceza tehnica facultative
7 Limba germana tehnica
Disciplina de pregatire tehnica generala
8 Elemente de modelare fizica
9 Modelare matematica si calcul numeric
Discipline
Modelare fizica si principii de achizitie si prelucrare a datelor 10
10 de baza
experimentale
11 Modelarea proceselor de transfer
12 Infografica si simulare numerica Discipline
-
13 Aplicatii ale variabilelor si proceselor aleatoare in ingineria civila facultative
Disciplina de pregatire tehnica de specialitate
14 Mecanica structurilor
15 Hazard, vulnerabilitate si risc seismic
16 Sisteme informatice geografice
Discipline
17 Evaluarea si Managementul Riscului in Inginerie Hidrotehnica 10
de baza
18 Surse de risc in ingineria geotehnica
19 Calitate ambientala si eficienta energetica a cladirilor
20 Tehnici experimentale moderne pentru calitatea mediului construit
21 Durabilitatea constructiilor de beton armat
22 Analiza neliniara a structurilor de beton
Discipline
23 Robustete structurala -
facultative
24 Simularea proceselor de tratare a apei pe instalatii pilot si analiza
instrumentala

Semestrul 1 al primului an este si o perioada de intensa cercetare bibliografica in domeniul


de doctorat dar si de organizare a viitoarelor cercetari stiintifice. In acest sens, studentii doctoranzi
au obligatia de a elaborara si de a sustine in cadrul departamentelor de specialitate Proiectul
Program de Cercetare Stiintifica, intr-un format standard care poate fi descarcat de pe site-ul Scolii
Doctorale.

Programul de cercetare stiintifica


Programul de cercetare stiintifica este organizat individual pentru fiecare student-
doctorand. Acesta consta in parcurgerea etapelor necesare elaborarii tezei de doctorat, dupa cum
urmeaza:
Semestrul 2 studierea a doua Discipline Elective fixate de catre conducatorul de
doctorat in vederea completarii cunostintelor stiintifice in domeniul de doctorat si
elaborarea Raportului de Cercetare nr. 1;
Semestrul 3 elaborarea Raportului de Cercetare nr. 2;
Semestrul 4 elaborarea Raportului de Cercetare nr. 3;
Semestrele 5 si 6 elaborarea Tezei de Doctorat.

12
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 2
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 - 2016 Activitatea didactica

Atat disciplinele elective cat si rapoartele de doctorat si teza de doctorat se sustin in cadrul
departamentului de specialitate. Studentii doctoranzi primesc observatii de la membrii
departamentului de specialitate pe care le asimileaza in cadrul disciplinelor, rapoartelor si tezei de
doctorat.

Tabelul 2.4. Organizarea studiilor universitare de doctorat in semestrele 2-6.


Nr. Denumire Semestrul Numar
crt. credite
1 Disciplina electiva 1 2 10
2 Disciplina electiva 2 2 10
3 Raport de cercetare nr. 1 2 10
4 Raport de cercetare nr. 2 3 30
5 Raport de cercetare nr. 3 4 30
6 Teza de doctorat 5, 6 60

Programul de cercetare stiintifica si implicit studiile universitare de doctorat se finalizeaza


cu sustinerea publica a tezei de doctorat.
Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, la
propunerea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.).
Inmanarea diplomei de doctor s-a facut de regula de catre Rectorul UTCB, in sedinta publica
a Senatului UTCB, la care sunt invitati conducatorii de doctorat ai studentilor doctoranzi care
primesc diploma si titlul de doctor.

13
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

3 Situatia conducatorilor de doctorat


In cadrul Scolii Doctorale UTCB isi desfasoara activitatea in momentul de fata 73 conducatori
de doctorat din care 69 Profesori si 4 Conferentiari. Tabelul urmator prezinta conducatorii de
doctorat membri ai Scolii Doctorale UTCB.

Tabelul 3.1. Conducatorii de doctorat din cadrul Scolii Doctorale UTCB.


Nr. Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul de Specializarea
Crt. doctorat
1 ALAMOREANU Horia- Utilaj Masini de Constructii si Inginerie Masini si Utilaje pentru
Mircea Tehnologic Mecatronica Mecanica Constructii
2 ANTON Anton Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Mediului si Instalatii Fluidelor
3 BANDRABUR Costica Ingineria Sisteme Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Termohidraulice si de si Instalatii
Protectia Atmosferei
4 BATALI Giullia - Loretta Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
5 BANUT Valeriu CCIA Mecanica Structurilor Inginerie Civila Mecanica Structurilor
si Instalatii
6 BARBULESCU Alina Univ. Matematica si Inginerie Civila Protectia Mediului in
"Ovidius" Informatica si Instalatii Inginerie Civila;
Constanta Stiinte fundamentale
aplicate in Inginerie Civila
7 BIANCHI Cornel Ingineria Inginerie Electrica in Inginerie Electrotehnica
Instalatiilor Constructii si Instalatii Electrica
8 BIANCHI MANAILA Ana Ingineria Termotehnica si Inginerie Termotehnica
Maria Instalatiilor Echipamente Termice Mecanica
9 BICA Ioan Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Mediului si Instalatii Fluidelor;
Hidrologie, Hidrogeologie
si Gospodarirea Apelor
Protectia Mediului in
Inginerie Civila
10 BURCHIU Victor USAMV Imbunatatiri Funciare si Inginerie Civila Imbunatatiri Funciare
Ingineria Mediului si Instalatii
11 CALUIANU Sorin Ingineria Inginerie Electrica in Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Constructii si Instalatii si Instalatii
12 CATALINA Tiberiu Ingineria Termotehnica si Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Echipamente Termice si Instalatii Calitatea Mediului Interior
Acustica Cladirilor si a
Instalatiilor
Energetica Cladirilor si
Instalatiilor
13 CHIRIAC Florea Ingineria Termotehnica si Inginerie Termotehnica
Instalatiilor Echipamente Termice Mecanica
14 CHIRICA Anton Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
15 COLDA Iolanda Ingineria Sisteme Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Termohidraulice si de si Instalatii
Protectia Atmosferei
16 CRAINIC Liviu CCIA Beton Armat Inginerie Civila Constructii din Beton
si Instalatii Armat
17 CRETU Dan Ilie CFDP Rezistenta Materialelor, Inginerie Civila Mecanica Structurilor
Poduri si Tuneluri si Instalatii
18 DABIJA Florin Ermil CCIA Constructii Civile, Inginerie Civila Constructii Civile
Inginerie Urbana si si Instalatii
Tehnologie
19 DAMIAN Radu Mircea Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Mediului si Instalatii Fluidelor

14
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

Nr. Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul de Specializarea


Crt. doctorat
20 DEGERATU Mircea Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Mediului si Instalatii Fluidelor
21 DICU Mihai CFDP Drumuri, Cai Ferate si Inginerie Civila Cai de Comunicatie,
Materiale de Constructii si Instalatii Poduri si Tuneluri
22 DIMA Adrian-Serban CCIA Constructii Metalice, Inginerie Civila Constructii Metalice
Management si Grafica si Instalatii
Inginereasca
23 DOROBANTU Stelian CFDP Drumuri, Cai Ferate si Inginerie Civila Drumuri si Aeroporturi
Materiale de Constructii si Instalatii
24 DRAGOMIR Petre Iuliu Geodezie Topografie si Cadastru Inginerie Civila Geodezie,
si Instalatii Fotogrammetrie,
Cartografie si Teledetectie
25 DROBOT Radu Victor Hidrotehnica Inginerie Inginerie Civila Constructii Hidrotehnice
Hidrotehnicatehnica si Instalatii
26 GAVRILIUC Ionel Ingineria Termotehnica si Inginerie Termotehnica
Robert Instalatiilor Echipamente Termice Mecanica
27 GHIAUS Adrian Gabriel Ingineria Termotehnica si Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Echipamente Termice si Instalatii
28 GOGU Constantin - Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Radu Mediului si Instalatii Fluidelor;
Hidrologie, Hidrogeologie
si Gospodarirea Apelor
Protectia Mediului in
Inginerie Civila
29 HERA Dragos Ingineria Termotehnica si Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Echipamente Termice si Instalatii
30 IEREMIA Mircea CFDP Rezistenta Materialelor, Inginerie Civila Mecanica Structurilor
Poduri si Tuneluri si Instalatii
31 IFTIMIE Teodor CFDP Rezistenta Materialelor Inginerie Civila Cai de Comunicatie,
Poduri si Tuneluri si Instalatii Poduri si Tuneluri
32 IORDACHE Florin Ingineria Termotehnica si Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Echipamente Termice si Instalatii Calitatea Mediului Interior
Energetica Cladirilor si
Instalatiilor
33 IORDACHE Vlad Ingineria Sisteme Termo- Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Hidraulice si Protectia si Instalatii Calitatea Mediului Interior
Atmosferei Acustica Cladirilor si a
Instalatiilor
Energetica Cladirilor si
Instalatiilor
34 LUNGU Dan Maniu CCIA Beton Armat Inginerie Civila Inginerie Seismica si
si Instalatii Siguranta Constructiilor
35 MACAVEI Florin CCIA Mecanica Structurilor Inginerie Civila Mecanica Structurilor
si Instalatii
36 MANEA Sanda Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
37 MANESCU Alexandru Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie Civila Alimentari cu Apa si
si Instalatii Canalizari
Tratarea Apei
Epurarea Apelor Uzate
38 MANOLIU Iacint Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
39 MARCHIDANU Eugeniu Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
40 MARCU Anatolie Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
41 MIHAIU Gheorghe USAMV Imbunatatiri Funciare si Inginerie Civila Imbunatatiri Funciare
Ingineria Mediului si Instalatii
42 MOLDOVEANU Geodezie Geodezie si Inginerie Civila Geodezie,
Constantin Fotogrammetrie si Instalatii Fotogrammetrie,
Cartografie si Teledetectie

15
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

Nr. Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul de Specializarea


Crt. doctorat
43 NASTASE Ilinca Ingineria Sisteme Termo- Inginerie Civila Calitatea Mediului Interior;
Instalatiilor Hidraulice si Protectia si Instalatii Hidraulica si Mecanica
Atmosferei Fluidelor
44 NEUNER Iohan Geodezie Topografie si Cadastru Inginerie Civila Geodezie,
si Instalatii Fotogrammetrie,
Cartografie si Teledetectie
45 NICOLAESCU Ion USAMV Imbunatatiri Funciare si Inginerie Civila Imbunatatiri Funciare
Ingineria Mediului si Instalatii
46 NICULITA Lidia Ingineria Sisteme Termo- Inginerie Ingineria Calitatii
Instalatiilor Hidraulice si Protectia Industriala
Atmosferei
47 ONOSE Dumitru Geodezie Topografie si Cadastru Inginerie Civila Geodezie,
si Instalatii Fotogrammetrie,
Cartografie si Teledetectie
48 PATRINICHE Nicolae CCIA Constructii Metalice, Inginerie Civila Constructii Metalice
Management si Grafica si Instalatii
Inginereasca
49 PATRUT Petre Utilaj Masini de Constructii si Inginerie Masini si Utilaje pentru
Tehnologic Mecatronica Mecanica Constructii
50 PAVEL Cristian Utilaj Tehnologie Mecanica Inginerie Mecanica Tehnica si
Tehnologic Mecanica Vibratii
51 PEICU Radu Adrian Utilaj Masini de Constructii si Inginerie Masini si Utilaje pentru
Tehnologic Mecatronica Mecanica Constructii
52 PERIDE Niculae Univ. Ovidius Inginerie Mecanica, Inginerie Masini si Utilaje pentru
Constanta Industriala si Maritima Mecanica Constructii
53 PETRESCU Virgil Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Mediului si Instalatii Fluidelor
54 POPA Nicolae CFDP Rezistenta Materialelor Inginerie Civila Cai de Comunicatie,
Poduri si Tuneluri si Instalatii Poduri si Tuneluri
55 POPOVICI Adrian Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie Civila Constructii Hidrotehnice
si Instalatii
56 POSTAVARU Nicolae CCIA Constructii Metalice, Inginerie Civila Management in
Management si Grafica si Instalatii Constructii
Inginereasca Managementul Proiectelor
de Investitii
Economia si Eficienta
Investitiilor in Constructii
57 POSTELNICU Tudor CCIA Beton Armat Inginerie Civila Constructii din Beton
si Instalatii Armat
58 RACOVITEANU Gabriel Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie Civila Alimentari cu Apa si
si Instalatii Canalizari
Tratarea Apei
Epurarea Apelor Uzate
59 RADU Constantin CFDP Drumuri, Cai Ferate si Inginerie Civila Cai Ferate
Materiale de Constructii si Instalatii
60 RADULESCU Nicoleta Hidrotehnica Geotehnica si Fundatii Inginerie Civila Geotehnica si Fundatii
si Instalatii
61 ROMANESCU CFDP Rezistenta Materialelor Inginerie Civila Drumuri si Aeroporturi
Constantin Poduri si Tuneluri si Instalatii
62 RUSU Stefan Utilaj Masini de Constructii si Inginerie Tehnologia Constructiilor
Tehnologic Mecatronica Industriala de Masini
63 SANDI Ioan Mircea CCIA Mecanica Structurilor Inginerie Civila Mecanica Structurilor
Horea si Instalatii
64 SANDU Marin Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie Civila Alimentari cu Apa si
si Instalatii Canalizari
Tratarea Apei
Epurarea Apelor Uzate
65 SOFRONIE Ramiro USAMV Imbunatatiri Funciare si Inginerie Civila Imbunatatiri Funciare
Ingineria Mediului si Instalatii
66 STEMATIU Dan Hidrotehnica Inginerie Hidrotehnica Inginerie Civila Constructii Hidrotehnice
si Instalatii

16
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

Nr. Conducator doctorat Facultate Departament Domeniul de Specializarea


Crt. doctorat
67 TAMIOAGA Gheorghe Geodezie Topografie si Cadastru Inginerie Civila Geodezie,
si Instalatii Fotogrammetrie,
Cartografie si Teledetectie
68 TIRLEA Gratiela Maria Ingineria Termotehnica si Inginerie Civila Instalatii pentru Constructii
Instalatiilor Echipamente Termice si Instalatii Protectia Mediului in
Inginerie Civila
69 TATU Gabriel Hidrotehnica Hidraulica si Protectia Inginerie Civila Hidraulica si Mecanica
Alexandru Mediului si Instalatii Fluidelor
70 TURDEANU Lucian Geodezie Geodezie si Inginerie Civila Geodezie,
Fotogrammetrie si Instalatii Fotogrammetrie,
Cartografie si Teledetectie
71 VACAREANU Radu CCIA Beton Armat Inginerie Civila Inginerie Seismica si
Sorin si Instalatii Siguranta Constructiilor
72 VOICULESCU Mihai CCIA Constructii Civile, Inginerie Civila Constructii Civile
Inginerie Urbana si si Instalatii
Tehnologie
73 ZAFIU Gheorghe Petre Utilaj Masini de Constructii si Inginerie Masini si Utilaje pentru
Tehnologic Mecatronica Mecanica Constructii

Tabelul urmator prezinta numarul de conducatori de doctorat pe fiecare domeniu de


doctorat acreditat.

Tabelul 3.2. Conducatori de doctorat pe domenii de doctorat.


Nr. Domeniul Numar conducatori de
Crt. doctorat
1 Inginerie civila si instalatii 61
2 Inginerie electrica 1
3 Inginerie mecanica 9
4 Inginerie industriala 2
TOTAL 73

Repartitia conducatorilor de doctorat pe facultati este prezentata in graficul urmator.


20
20
18
16 15
Numar conducatori doctorat

14
12
12
10
8
8
6 6
6 4
4 2
2
0

Facultatea

Figura 3.1. Repartitia conducatorilor de doctorat pe facultati.

17
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

Scoala Doctorala a pierdut prin deces in perioada 2012 2015 doi conducatori de doctorat:

Prof.dr.ing. Mihail Ifrim

Prof.dr.ing. Traian Cruceru

In aceeasi perioada, un numar de sapte cadre didactice au fost abilitati pentru conducere de
doctorat si au devenit membri ai Scolii Doctorale UTCB:
Prof.dr.ing. Radu Sorin Vacareanu (CCIA);
Prof.dr.ing. Radu-Constantin Gogu (Facultatea de Hidrotehnica);
Prof.dr.ing. Vlad Iordache (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor);
Conf.dr.ing. Ilinca Nastase (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor);
Conf.dr.ing. Tiberiu Catalina (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor);
Conf.dr.ing. Ghiaus Adrian Gabriel (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor);
Conf.dr.mat. Alina Barbulescu (Univ. Ovidius din Constanta).

In perioada 2012 2015, numarul de conducatori din cadrul Scolii Doctorale UTCB a variat,
dupa cum se prezinta in figura urmatoare.

73 73

72
Numar conducatori doctorat

71
71

70
70
69
69

68

67
2012 2013 2014 2015
Anul

Figura 3.2. Variatia numarului de conducatori de doctorat in perioada 2012-2015.

18
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

Varsta medie a conducatorilor de doctorat din cadrul Scolii Doctorale UTCB este 68.8 ani,
dupa cum urmeaza:
Conducatori de doctorat cu varsta < 64 ani: 20 conducatori;
Conducatori de doctorat cu varsta in domeniul 65 69 ani: 15 conducatori;
Conducatori de doctorat cu varsta peste 70 ani: 38 conducatori.
Repartitia pe domenii de varsta este prezentata in figura urmatoare.

18
17

16
15

14
Numar conducatori de doctorat

12 11

10
8
8
6
6
4 4
4 3
2
2 1 1 1

0
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 >85
Domeniu de varsta

Figura 3.3. Numarul de conducatori de doctorat pe domenii de varsta.

In perioada 2012-2015 au absolvit studiile universitare de doctorat un numar total de 172


studenti doctoranzi. Figura urmatoare prezinta numarul de absolventi produsi de conducatorii de
doctorat. Se constata ca 21 de conducatori de doctorat (30% din numarul total de conducatori) nu
au avut activitate in perioada 2012-2015. Restul de conducatori au finalizat studiile de doctorat cu
minim un doctorand, dupa cum urmeaza:
Un numar de 16 conducatori de doctorat (18%) au avut 1 absolvent (doctor);
Un numar de 8 conducatori de doctorat (14%) au avut 2 absolventi (doctori);
Un numar de 11 conducatori de doctorat (12%) au avut 3 absolventi (doctori);
Un numar de 2 conducatori de doctorat (4%) au avut 4 absolventi (doctori);
Un numar de 9 conducatori de doctorat (10%) au avut 5 absolventi (doctori);
Un numar de 4 conducatori de doctorat (7%) au avut 6 absolventi (doctori);
Un numar de 3 conducatori de doctorat (4%) au avut 7 absolventi (doctori);
Un numar de 1 conducator de doctorat (1%) a avut 9 absolventi (doctori).
Se mentioneaza faptul ca doi studenti doctoranzi au absolvit studiile in co-tutela. Acestia au
fost repartizati doar la un singur conducator de doctorat, desi au studiat cu doi conducatori.

19
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

25

21
20
Numar conducatori doctorat
16
15
11
10 9
8

4
5 3
2
1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 9
Numar absolventi (doctori)

Figura 3.4. Eficienta conducatorilor de doctorat in perioada 2012-2015.

Raportul intre numarul de absolventi de studii universitare de doctorat si numarul de


conducatori de doctorat, respectiv numarul de ani din perioada 2012-2015 rezulta:
Numar absolventi (doctori) 172
R1 = = = 0.59 doctoriconducator, an
Nr. ani x Nr. total conducatori doctorat 4 x 73

Numar absolventi (doctori) 172


R2 = = = 0.70 doctoriconducator, an
Nr. ani x Nr. conducatori doctorat activi 4 x 61

Tabelul urmator prezinta numarul de absolventi pe ani indrumati de conducatorii de


doctorat, cu exceptia conducatorilor care nu au avut activitate.

Tabelul 3.3. Numarul de doctori produsi de conducatorii de doctorat din cadrul Scolii Doctorale UTCB.
Nr. Conducator doctorat Nr. absolventi (doctori)
Crt. Facultate
2012 2013 2014 2015 TOTAL
1 POSTELNICU Tudor 4 2 2 1 9 CCIA
2 RACOVIEANU Gabriel 1 0 3 3 7 Hidrotehnica
3 TATU Gabriel Alexandru 3 1 3 0 7 Hidrotehnica
4 VOICULESCU Mihai 3 0 2 2 7 CCIA
5 CREU Dan Ilie 2 4 0 0 6 CFDP
6 IEREMIA Mircea 1 4 1 0 6 CFDP
7 LUNGU Dan Maniu 3 2 0 1 6 CCIA
8 MOLDOVEANU Constantin 4 0 1 1 6 Geodezie
9 ANTON Anton 1 1 2 1 5 Hidrotehnica
10 BATALI Giullia - Loretta 0 3 1 1 5 Hidrotehnica
11 BICA Ioan 2 2 0 1 5 Hidrotehnica
12 DABIJA Florin Ermil 1 2 1 1 5 CCIA
13 DRAGOMIR Petre Iuliu 0 2 2 1 5 Geodezie

20
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 3
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Conducatorii de doctorat

Nr. Conducator doctorat Nr. absolventi (doctori)


Crt. Facultate
2012 2013 2014 2015 TOTAL
14 DROBOT Radu Victor 2 1 2 0 5 Hidrotehnica
15 IFRIM Mihail 2 2 1 0 5 CCIA
16 NEUNER Iohan 1 4 0 0 5 Geodezie
17 STEMATIU Dan 1 2 2 0 5 Hidrotehnica
18 CALUIANU Sorin 1 0 2 1 4 Instalatii
19 IORDACHE Florin 0 2 1 1 4 Instalatii
20 BNU Valeriu 1 2 0 0 3 CCIA
21 CHIRIC Anton 2 1 0 0 3 Instalatii
22 COLDA Iolanda 1 2 0 0 3 Instalatii
23 DAMIAN Radu Mircea 2 0 1 0 3 Hidrotehnica
24 DEGERATU Mircea 1 0 0 2 3 Hidrotehnica
25 DIMA Adrian-erban 1 1 1 0 3 CCIA
26 MACAVEI Florin 2 0 1 0 3 CCIA
27 MNESCU Alexandru 1 0 2 0 3 Hidrotehnica
28 NICULI Lidia 1 2 0 0 3 Instalatii
29 SANDU Marin 1 2 0 0 3 Hidrotehnica
30 ZAFIU Gheorghe Petre 0 1 1 1 3 Utilaj
31 MANOLIU Iacint 1 1 0 0 2 Hidrotehnica
32 PTRU Petre 1 0 0 1 2 Utilaj
33 PAVEL Cristian 0 1 0 1 2 Utilaj
34 POPA Nicolae 0 1 1 0 2 CFDP
35 POPOVICI Adrian 2 0 0 0 2 Hidrotehnica
36 POSTVARU Nicolae 2 0 0 0 2 CCIA
37 RDULESCU Nicoleta 0 0 0 2 2 Hidrotehnica
38 ROMANESCU Constantin 0 1 1 0 2 CFDP
39 ALMOREANU Horia-Mircea 0 0 1 0 1 Utilaj
40 BURCHIU Victor 1 0 0 0 1 USAMV
41 CRAINIC Liviu 0 1 0 0 1 CCIA
42 DICU Mihai 0 0 1 0 1 CFDP
43 GAVRILIUC Ionel Robert 0 0 1 0 1 Instalatii
44 IFTIMIE Teodor 0 1 0 0 1 CFDP
45 ILINA Mihai 1 0 0 0 1 Instalatii
46 MANEA Sanda 0 1 0 0 1 Hidrotehnica
47 MARCHIDANU Eugeniu 1 0 0 0 1 Hidrotehnica
48 ONOSE Dumitru 0 1 0 0 1 Geodezie
49 PERIDE Niculae 1 0 0 0 1 Ovidius
50 PETRESCU Virgil 0 1 0 0 1 Hidrotehnica
51 SANDI Ioan Mircea Horea 1 0 0 0 1 CCIA
52 SOFRONIE Ramiro 0 1 0 0 1 USAMV
53 IRLEA Graiela Maria 0 0 0 1 1 Instalatii
54 TURDEANU Lucian 0 1 0 0 1 Geodezie

21
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

4 Situatia studentilor doctoranzi


In momentul de fata (martie 2016) , in cadrul Scolii Doctorale UTCB isi desfasoara activitatea
306 studenti doctoranzi. Studentii doctoranzi semneaza un contract de studii universitare de
doctorat prin care se definesc drepturile si obligatiile UTCB ca Institutie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD), conducatorul de doctorat si studentul doctorand.
Numarul de studenti doctoranzi admisi in cadrul Scolii Doctorale UTCB in perioada 2012-
2015 a fost in total de 265. Cifrele de scolaritate anuale sunt prezentate in figura urmatoare. Se
constatat o usoara tendinta crescatoare in perioada analizata.

68 68
Numar studeti doctoranzi admisi

67
67
66
66

65
64
64

63

62
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015
Anul

Figura 4.1. Numarul total de studenti doctoranzi declarati admisi la doctorat in perioada 2012-2015.
Figura urmatoare prezinta numarul de studenti doctoranzi admisi pe facultati.
30
30

25 24
Numar studeti doctoranzi admisi

20 19
18
16
15 15
15 14
13 13
11 11 11
10
10 9
8
7
6
5
5 4 4
3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015

CCIA Hidrotehnica Instalatii Utilaj CFDP Geodezie Ovidius USAMV

Figura 4.2. Distributia pe facultati a studentilor doctoranzi declarati admisi la doctorat in perioada 2012-2015.

22
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Repartitia studentilor doctoranzi admisi pe domenii de doctorat este prezentat in figura


urmatoare.

70
65 65 66

60
60
Numar studeti doctoranzi admisi

50

40

30

20

10
4 4
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015

Inginerie Civila si Instalatii Inginerie Mecanica Inginerie Industriala Inginerie Electrica

Figura 4.3. Numarul de studenti doctoranzi declarati admisi la doctorat in perioada 2012-2015 pe domenii.

Numarul de studenti doctoranzi care au finalizat studiile doctorale a fost de 172, repartitia
acestora pe ani este prezentata in figura urmatoare.

60
56 56

50

40 37
Numar doctori

30
23

20

10

0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015
Anul

Figura 4.4. Numarul de studenti doctoranzi care au finalizat doctoratul in perioada 2012-2015.

23
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Scaderea importanta a numarului de studenti doctoranzi care au finalizat studiile


universitare de doctorat se poate explica prin numarul mare de prelungiri ale perioadei de elaborare
a doctoratului, prelungire care este permisa prin lege. Mentionam astfel ca Legea Educatiei
Nationale prevede o perioada de prelungire posibila de 1-2 ani in afara stagiului de 3 ani si de
asemenea, pentru realizarea tezei de doctorat se prevede o perioada de maxim 4 ani. Durata
posibila a doctoratului, in conditii legale devine astfel de maxim 9 ani. Figura urmatoare prezinta
numarul de absolventi ai studiilor universitare de doctorat pe facultati.

70
63
60
Numar absolventi (doctori)

50 45

40

30

17 17 18
20
8
10 3
1
0

Facultatea

Figura 4.5. Numarul de absolventi ai programului de doctorat in perioada 2012-2015 pe facultati.


Repartitia absolventilor studiilor universitare de doctorat pe domenii de doctorat este
prezentata in figura urmatoare.

60
54
52
50
Numar studeti doctoranzi admisi

40
34

30

20
20

10
2 2 2 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015
Inginerie Civila si Instalatii Inginerie Mecanica Inginerie Industriala Inginerie Electrica

Figura 4.6. Numarul de absolventi ai programului de doctorat in perioada 2012-2015 pe domenii.

24
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Varsta medie a studentilor doctoranzi la inscrierea la doctorat a fost de 29 ani si 8 luni in


timp ce varsta medie de la absolvirea studiilor universtiare de doctorat a fost de 35.4 ani. Figura
urmatoare prezinta variatia varstelor medii ale studentilor doctoranzi la inscriere, respectiv la
abslovire.

40.0 38.5
35.0 34.9
35.0 33.1
32.1
30.5
30.0 28.5 27.9

25.0
Varsta medie

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015
Varsta medie la inscriere Varsta medie la absolvire

Figura 4.7. Varsta medie a studentilor doctoranzi la inscriere si la absolvire.

Durata medie a doctoratului este de 5 ani si 6 luni. Duratele medii de desfasurare a


doctoratelor pentru absolventii din perioada 2012-2015 sunt prezentate in graficul urmator.

7.0
6.7

6.0
5.7 5.6
Durata medie a doctoratului

5.0
4.3
4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015
Anul

Figura 4.8. Varsta medie a studentilor doctoranzi la inscriere si la absolvire.

25
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Figura urmatoare prezinta numarul de studenti doctoranzi care au fost exmatriculati de la


studiile universitare de doctorat in perioada 2012-2015, repartizati pe facultati. Se mentioneaza
faptul ca marea majoritate a studentilor exmatriculati fusesera inscrisi la doctorat cu minim 7-8 ani
in urma si figurau ca studenti doctoranzi desi nu mai desfasurau nicio activitate la doctorat si nu
aveau nicio intentie sa finalizeze teza de doctorat. Totalul studentilor doctoranzi exmatriculati a fost
de 203.

70
63
60
Numar absolventi (doctori)

50 45

40

30

17 17 19
20
8
10 3
1
0

Facultatea

Figura 4.9. Distributia studenti doctoranzi exmatriculati in perioada 2012-2015 pe facultati.

Figura urmatoare prezinta numarul de studenti doctoranzi exmatriculati in perioada 2012-


2015. Se remarca un puternic trend descrescator.
140
126
Numar studenti doctoranzi exmatriculati

120

100

80

60

36
40
25
16
20

0
ANUL 2012 ANUL 2013 ANUL 2014 ANUL 2015
Anul

Figura 4.10. Numarul de studenti doctoranzi exmatriculati in perioada 2012-2015.

26
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Tabelul urmator prezinta numarul de studenti doctoranzi exmatriculati pe fiecare


conducator de doctorat. Tabelul nu cuprinde conducatorii de doctorat care nu au avut exmatriculari
de studenti doctoranzi.

Tabelul 4.1. Numarul de studenti doctoranzi exmatriculati din cadrul Scolii Doctorale UTCB.
Nr. Conducator doctorat Nr. studenti doctoranzi exmatriculati
Crt. 2012 2013 2014 2015 TOTAL
1 ANTON Anton 1 1 2 1 5
2 BANDRABUR Costica 1 1
3 BATALI Giullia - Loretta 1 1
4 BICA Ioan 5 5
5 BURCHIU Victor 1 1
6 CALUIANU Sorin 1 1
7 CHIRIAC Florea 4 4
8 COLDA Iolanda 2 1 1 4
9 CRAINIC Liviu 1 1
10 CRETU Dan Ilie 1 1
11 DABIJA Florin Ermil 1 1 2
12 DAMIAN Radu Mircea 4 1 5
13 DEGERATU Mircea 1 1 2 4
14 DIMA Adrian-Serban 1 1
15 DRAGOMIR Petre Iuliu 2 1 3
16 DROBOT Radu Victor 7 1 8
17 GAVRILIUC Ionel Robert 2 2 4
18 HERA Dragos 4 1 5
19 IEREMIA Mircea 1 1 1 3
20 IFTIMIE Teodor 1 2 1 4
21 IORDACHE Florin 1 1 1 3
22 LUNGU Dan Maniu 3 3 1 7
23 MACAVEI Florin 3 3
24 MANEA Sanda 3 4 2 1 10
25 MANESCU Alexandru 5 2 7
26 MANOLIU Iacint 3 3
27 MARCHIDANU Eugeniu 1 1
28 MARCU Anatolie 2 2
29 MIHAIU Gheorghe 4 4
30 MOLDOVEANU Constantin 1 1 2
31 NEUNER Iohan 1 1
32 NICOLAESCU Ion 2 1 3
33 NICULITA Lidia 1 1 2
34 ONOSE Dumitru 1 1
35 PATRINICHE Nicolae 1 1 2
36 PATRUT Petre 6 6
37 PAVEL Cristian 2 1 3
38 PEICU Radu Adrian 7 1 8
39 PERIDE Niculae 2 2

27
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Nr. Conducator doctorat Nr. studenti doctoranzi exmatriculati


Crt. 2012 2013 2014 2015 TOTAL
40 POPA Nicolae 6 1 7
41 POPOVICI Adrian 2 2
42 POSTAVARU Nicolae 4 1 5
43 POSTELNICU Tudor 4 1 5
44 RACOVITEANU Gabriel 1 1 2
45 RADU Constantin 3 3
46 RADULESCU Nicoleta 1 1
47 ROMANESCU Constantin 4 2 6
48 RUSU Stefan 2 2
49 SANDU Marin 4 1 5
50 SOFRONIE Ramiro 5 2 7
51 STEMATIU Dan 3 3 2 8
52 TIRLEA Gratiela Maria 1 1
53 TATU Gabriel Alexandru 2 1 3
54 TURDEANU Lucian 4 4
55 VOICULESCU Mihai 4 1 5
56 ZAFIU Gheorghe Petre 1 2 1 4
TOTAL 126 36 25 16 203

Modul in care studentii doctoranzi au fost finantati in cadrul Scolii Doctorale este prezentat
in tabelul urmator.

Tabelul 4.2. Finantarea studentilor doctoranzi.


Nr. Forma de finantare Numar studenti doctoranzi
Crt. 2012 2013 2014* 2015 TOTAL
1 Finantare de la buget si bursa 46 45 23 22 136
2 Finantare de la buget fara bursa - - 41 25 66
3 Taxa 18 20 2 16 56
4 Cont propriu valutar - 2 - 5 7
TOTAL 64 67 66 68 265

Numarul de locuri subventionate de Statul Roman este de regula 45/an pentru studentii
romani, restul fiind studenti straini bursieri ai Statului Roman. In anul 2014, ca urmare a unei
solicitari a Scolii Doctorale UTCB adresata Ministerului Educatiei si Cercetarii, numarul de studenti
doctoranzi finantati de la buget dar fara bursa a fost crescut de la 22 la 41, acoperind astfel numarul
de studenti inscrisi la taxa, ramanand numai 2 studenti la aceasta forma de finantare.
Se mentioneaza faptul ca Scoala Doctorala a depus in fiecare an solicitari de acordare de
locuri suplimentare pentru studentii doctoranzi, prin transformarea locurilor ramase vacante de la
licenta sau master, insa aceasta crestere a numarului de studenti finantati de la buget nu a fost
acordata decat in anul 2014.
Nivelul taxei pentru studii universitare de doctorat pentru studentii romani a fost:
Anul universitar 2012-2012 Taxa: 2.400 lei/an;

28
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 4
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Studentii doctoranzi

Anul universitar 2013-2014 Taxa: 2.400 lei/an;


Anul universitar 2014-2015 Taxa: 5.000 lei/an;
Anul universitar 2015-2016 Taxa: 5.000 lei/an.
Se mentioneaza faptul ca taxa de 2.400 lei/an acopera partial cheltuielile cu studentii-
doctoranzi, fapt ce a determinat cresterea acesteia la un nivel de 5.000 lei/ an, considerat minim
acceptabil, care sa acopere minim salarizarea conducatorilor de doctorat. Prin comparatie,
Universitatea Politehnica din Bucuresti percepe o taxa pentru studii universitare de doctorat de
8.000 lei/an. Nu s-a constatat o scadere semnificativa a numarului de studenti doctoranzi cu taxa in
perioada 2012-2015.
Datorita faptului ca in septembrie 2014 s-a constatat un aflux de cereri de prelungire a
programului de studii universitare de doctorat (practic intreaga serie a depus cereri de prelungire)
dar si datorita faptului ca este necesara retribuirea conducatorilor de doctorat in perioada de
prelungire, incepand cu anul universitar 2015-2016 Scoala Doctorala a modificat Regulamentul de
Organizare si Functionare, impunand ca toti studentii doctoranzi in prelungire sa devina platitori de
taxa, pentru a acoperi cheltuielile doctorale in perioadele respective. Senatul UTCB a validat aceasta
modificare de regulament in sedinta din septmebrie 2015.
Nivelul taxei de doctorat pentru studentii straini este de circa 2.600 Euro/an.
Scoala Doctorala a sprijinit studentii doctoranzi in publicarea de articole stiintifice in cadrul
Conferintei Tinerilor Cercetatori (Young Reserchers Conference) si a Conferintei EENVIRO
(Facultatea de Inginerie a Instalatiilor) organizate in cadrul UTCB dar si la alte conferinte organizate
in afara UTCB.

29
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 5
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Diverse

5 Elemente diverse
Regulamentele Scolii Doctorale
Activitatea in cadrul Scolii Doctorale este reglementata prin urmatoarele regulamente:
Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Doctorale;
Regulamentul de abilitare a conducatorilor de doctorat.

5.1.1 Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Doctorale


Regulamentul de Organizare si Functionare a Scolii Doctorale (RSD) reprezinta o actualizare
a Regulamentului Privind Doctoratul, elaborat anterior in cadrul UTCB. Regulamentul Scolii
Doctorale stabileste in conformitate cu prevederile legale, exigentele proprii relative la:
Elemente generale privind Scoala Doctorala;
Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat si mecanismele prin care se iau
deciziile in ceea ce priveste oportunitatea, structura si continutul programului de
pregatire bazat pe studii universitare avansate;
Structura Scolii Doctorale;
Drepturile si obligatiile conducatorilor de doctorat si ale comisiei de indrumare;
Normarea activitatii conducatorului de doctorat si a comisiei de indrumare;
Drepturile si obligatiile studentilor doctoranzi;
Obligatiile de frecventa ale studentilor doctoranzi;
Admiterea la doctorat;
Elaborarea si sustinerea tezei de doctorat si conferirea titlului de doctor;
Acceptarea de noi membri conducatori de doctorat si modalitati de retragere a
calitatii de membru al Scolii Doctorale;
Procedurile de schimbare a conducatorului de doctorat;
Procedurile de mediere a conflictelor;
Conditiile in care programul de doctorat poate fi intrerupt;
Conditiile de exmatriculare de la doctorat;
Modalitatile de prevenire a fraudei in cercetarea stiintifica, inclusiv a plagiatului;
Asigurarea accesului la resursele de cercetare;
Promovarea Scolii Doctorale;
Alte prevederi specifice.
Regulamentul Scolii Doctorale se completeaza cu Proceduri Operationale specifice pentru
toate actiunile derivate din continutul sau.
O prima actualizare (revizia nr. 1) a fost efectuata in septembrie 2013 in baza prevederilor
Cartei UTCB ca urmare a schimbarilor legislative care au avut loc in domeniul organizarii studiilor
universitare de doctorat (Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011 cu modificarile si completarile
ulterioare si Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin Hotarrea Guvernului Romniei
nr. 681/2011, cu modificarile ulterioare).
Revizia nr. 2 a fost realizata in martie 2015 si a adus precizari suplimentare in ceea ce
priveste:

30
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 5
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Diverse

Completarea si actualizarea domeniilor si specializarilor de doctorat;


Clarificari privind modalitatile de vot;
Clarificari privind propunerea de retragere a calitatii de membru al Scolii Doctorale;
Clarificari suplimentare privind prelungirea studiilor universitare de doctorat;
Clarificari suplimentare privind intreruperea studiilor universitare de doctorat;
Precizari privind repartizarea pe domenii a locurilor disponibile pentru admitere la
doctorat;
Clarificari privind conditiile si modalitatile de emitere a actelor aditionale la
contractele de studii universitare de doctorat;
Precizari privind echivalarea disciplinelor din cadrul PPUA cu discipline studiate in
programul de Master;
Precizari privind sustinerea in departament a Proiectului PCS si a disciplinelor
elective;
Criterii si modalitati de calcul a nivelului de taxe pentru sustinerea tezei de doctorat
respectiv pentru sustinerea examenelor si rapoartelor de cercetare restante;
Precizari privind conditiile de acordare a calificativului excelent la sustinerea publica
a tezei de doctorat;
Precizari privind obligativitatea desfasurarii activitatii didactice in cadrul
departamentelor de specialitate pentru studentii bursieri;
Precizari privind modalitatea de acordare a prelungirilor programului de doctorat dar
si a finantarii doctoratului in perioada respectiva;
Precizari privind transferul studentilor doctoranzi de la un conducator de doctorat
din cadrul UTCB la un alt conducator de doctorat din cadrul UTCB;
Modalitati de transfer a studentilor doctoranzi de pe locuri cu taxa pe locuri cu bursa
vacante;
Precizari privind normarea activitatii conducatorilor de doctorat si a comisiilor de
indrumare in anul I al programului de doctorat;
Precizari privind normarea activitatii studentilor doctoranzi in cadrul
departamentelor de specialitate;
Clarificari privind statele de functii ale Scolii Doctorale si comenzile de normare
transmise departamentelor de specialitate.
Revizia nr. 3 a fost realizata in decembrie 2015 si aduce modificari si precizari suplimentare
in ceea ce priveste:
Modalitatea de desemnare a directorului Scolii Doctorale in conformitate cu Decizia
Senatului UTCB din 30 Septembrie 2015;
Verificarea anti-plagiat a tezelor de doctorat;
Plata studiilor universitare de doctorat in perioadele de prelungire.

5.1.2 Regulamentul de abilitare a conducatorilor de doctorat


Regulamentul de abilitare a conducatorilor de doctorat grupeaza cerintele si modul de
rezolvare a procedurii de acordare a atestatului de abilitare pentru conducatorii de doctorat ce vor
fi abilitati in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
Regulamentul de abilitare a conducatorilor de doctorat este constituit in baza urmatoarelor
prevederi legislative:

31
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 5
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Diverse

Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, art. 166, 217 si 300;


Hotarrea de Guvern nr. 681/2011 privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat,
publicata in Monitorul Oficial nr. 551 din 03 August 2011;
Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5664/2012
privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atesare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare;
Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 6560/2012
privind aprobarea standardelor minime necesare si obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice in invatamntul superior si a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, cu modificarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice nr. 3121 din 27 ianuarie 2015
privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare.
Precizarile MECS nr. 29466 din 13 februarie 2015.

Strategia Scolii Doctorale


Planul Strategic General al Scolii Doctorale (PSG-SD) cuprinde obiective generale privind
dezvoltarea pe termen lung a Scolii Doctorale (SD) din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii
Bucuresti (UTCB).
Planul Strategic General (PSG) are un orizont de timp de 7 ani, corespunzator mandatului in
curs si urmatorului mandat (3 ani pna la urmatoarele alegeri si 4 ani mandatul urmator). Pe
perioada celor 7 ani conditiile societatii si implicit ale UTCB se schimba. Prin urmare, trebuie
proiectata o strategie solida dar in acelasi timp flexibila, astfel inct sa corespunda in orizontul de
timp alocat eventualelor provocari sau oportunitati determinate de evolutia societatii si a UTCB.
Obiectivele generale prevazute in PSG se materializeaza prin Planul Strategic pe Termen
Mediu al Scolii Doctorale (PSTM-SD) elaborat de Consiliul Scolii Doctorale (CSD) la inceputul
mandatului, urmnd ca la finalul mandatului CSD sa prezinte un raport asupra modului de
indeplinire a obiectivelor specifice asumate si convergenta acestora cu PSG-SD. Orizontul PSTM-SD
este de 3 ani, pna la urmatoarele alegeri din cadrul UTCB.
Obiectivele specifice prevazute in PSTM-SD sunt detaliate in cadrul Planurilor de
Implementare Anuale ale Scolii Doctorale (PIA-SD). Acestea se elaboreaza in fiecare an si contin
masurile specifice avute in vedere in anul respectiv.
PSG-SD cuprinde:
Misiunea - scopul esential, menirea UTCB in domeniul SUD;
Viziunea proiectia in viitor a imaginii UTCB in domeniul SUD;
Obiectivele strategice in domeniul SUD - obiectivele de dezvoltare generala ale UTCB
in domeniul SUD pentru orizontul strategic de 7 ani;
Valori privind SUD - normele dorite ale UTCB privind gndirea, credibilitatea si
angajamentul membrilor SD in ceea ce priveste SUD;
Prezentarea PSG-SD ca instrument general pe care UTCB il va folosi pentru realizarea
obiectivelor strategice in vederea realizarii Viziunii si implementarii Misiunii UTCB in
ceea ce priveste SUD.
PSTM-SD cuprinde:

32
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 5
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Diverse

Analiza SWOT privind SUD;


Obiective majore privind organizarea SUD;
Reorganizarea SD din cadrul UTCB;
Asigurarea resurselor financiare necesare organizarii SUD;
Regulamentul de Organizare si Functionare al SD;
Consolidarea activitatilor de CDI in cadrul SUD;
Normarea corespunzatoare a activitatii desfasurate in cadrul SUD;
Stimularea personalului implicat in derularea SUD;
Publicarea rezultatelor activitatii desfasurate in cadrul SUD;
Marketingul si promovarea SD;
Parteneriate strategice in vederea dezvoltarii SUD.
Strategia Scolii Doctorale a fost respectata si implementata pe parcursul anilor de la
elaborare pana in prezent.

Statul de Functii
Incepand cu anul universitar 2014 2015 normarea activitatii din cadrul Scolii Doctorale se
realizeaza prin intermediul Statului de Functii propriu. Acesta reglementeaza activitatea
conducatorilor de doctorat dar si a cadrelor didactice care realizeaza activitati didactice aferente
programului de pregatire universitara avansata.
Normarea in cadrul Scolii Doctorale se face dupa cum urmeaza:
Conducatorii de doctorat sunt normati cu 0.5 ore/student doctorand, incepand din
semestrul al doilea de cand se demareaza programul de cercetare stiintifica, in total
35 ore pentru programul de doctorat de 3 ani;
Cadrele didactice care desfasoara activitate in cadrul PPUA sunt normate cu 2 ore
curs + 2 ore Aplicatii, in total 56 ore pentru o disciplina.
Scoala Doctorala a transmis comenzi de normare catre departamentele de specialitate
privind cursurile desfasurate in cadrul PPUA si copii ale statului de functiuni catre departamentele
de specialitate in care se evidentiaza activitatea conducatorilor de doctorat, membri ai respectivelor
departamente

Situatia platii taxelor de studii universitare de doctorat


La inceputul actualului mandat al Scolii Doctorale, nivelul restantelor la plata taxei de
doctorat era foarte ridicat. Ca urmare s-a instituit un set de masuri care a condus la reducerea
restantelor la plata, printre care se mentioneaza:
Introducerea in Regulamentul de Organizare si Functionare a posibilitatii
exmatricularii studentilor doctoranzi care au restante la plata taxei mai mari de un
an;
Exmatricularea studentilor doctoranzi care nu plateau taxa de doctorat si care aveau
datorii importante;
Instiintarea telefonica a studentilor doctoranzi referitor la plata taxei de doctorat;
Transmiterea de adrese de instiintare privind plata taxei de doctorat;

33
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 5
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Diverse

Ca urmare a masurilor anterior mentionate, restantele la plata taxei s-au redus drastic, in
momentul de fata datoriile istorice fiind lichidate iar nivelul taxelor neincasate incadrandu-se la un
nivel acceptabil (sub 10 studenti doctoranzi restantieri).

Site-ul Scolii Doctorale


Activitatea si organizarea Scolii Doctorale UTCB este reflectata de Site-ul Scolii
Doctorale www.sd.utcb.ro. Scoala Doctorala este prezenta de asemenea si pe Facebook
(https://www.facebook.com/sd.utcb/).
Site-ul a fost construit si intretinut in perioada 2012-2015 integral prin grija si cheltuiala
personala a directorului Scolii Doctorale si cuprinde informatii utile pentru conducatorii de doctorat,
studentii doctoranzi dar si pentru candidatii la un doctorat in UTCB. Figura urmatoare prezinta o
imagine a site-ului Scolii Doctorale.

Figura 5.1. Site-ul Scolii Doctorale.

Verificarea antiplagiat a tezelor de doctorat


Incepand cu finalul anului 2015, dupa semnarea contractului de servicii de verificare
antiplagiat, toate tezele de doctorat sunt verificate antiplagiat. Verificarea are rol preventiv, de a
semnala eventuale nereguli si de a aduce la cunostinta studentului doctorand si a conducatorului
de doctorat respectivele nereguli in vederea rectificarii prin semnalizarea corecta a citatelor din alte
lucrari stiintifice si evitarea in acest mod a suspiciunii de plagiat.

34
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 5
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Diverse

Software-ul folosit analizeaza teza de doctorat in raport cu referintele disponibile pe internet


dar si cu baza de date proprie de lucrari stiintifice a UTCB si realizeaza un raport care prezinta doi
coeficienti de similitudine:
Coeficientul de similitudine 1 analizeaza fragmentele de text mai mari de 5 cuvinte
identificate in sursele comparate de sistem;
Coeficientul de similitudine 2 analizeaza fragmentele de text mai mari de 25 cuvinte
identificate in sursele comparate de sistem.
Se considera ca nivelul de similitudine este acceptabil daca coeficientul de similitudine 1 se
incadreaza sub valoarea maxima de 50% in timp ce pentru coeficientul de similitudine 2, valoarea
maxima acceptabila este de 5%.
Scoala Doctorala a demarat si programul de constituire a bazei de date proprii cu lucrari
stiintifice in raport cu care sa se realizeze verificarea antiplagiat.

Acorduri de colaborare cu alte Scoli Doctorale


In anul 2016, Scoala Doctorala a semnat acorduri de colaborare cu urmatoarele Scoli
Doctorale:
Scolile Doctorale din Academia Tehnica Militara (ATM) din Romania;
Departamentul Scoli Doctorale' al Universitatii Tehnice a Moldovei.

Ghidurile Scolii Doctorale


Pentru a face mai bine inteleasa activitatea din cadrul Scolii Doctorale, dar si pentru a
clarifica procedurile si procesele care sunt gestionate de catre Scoala Doctorala, conducerea Scolii
Doctorale a elaborat urmatoarele ghiduri:
Ghidul candidatului la studii universitare de doctorat in UTCB;
Ghidul conducatorului de doctorat din UTCB;
Ghidul studentului doctorand din UTCB.
Toate aceste ghiduri sunt disponibile pe site-ul Scolii Doctorale.

35
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 6
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Concluzii

6 Concluzii
Scoala Doctorala a gestionat in perioada 2012-2015 activitatea a peste 500 de studenti
doctoranzi si a peste 70 de conducatori de doctorat. Profundele schimbari legislative din domeniul
educatiei s-au reflectat si asupra Scolii Doctorale, care a initiat si mentinut printr-un efort deosebit
un proces de reforma si restructurare a activitatii sale.
Printre realizarile Scolii Doctorale din aceasta perioada se enumera:
Definitivarea studiilor universitare de doctorat si acordarea titlului de doctor pentru
un numar de 171 studenti doctoranzi;
Acordarea calitatii de membru al Scolii Doctorale pentru 7 noi de conducatori de
doctorat abilitati conform noilor prevederi legale;
Conformarea activitatii Scolii Doctorale la legislatia actuala;
Diversificarea specializarilor din cadrul domeniilor de doctorat;
Realizarea si implementarea strategiei de dezvoltare a Scolii Doctorale materializata
prin:
o Planul Strategic General;
o Planul Strategic pe Termen Mediu;
o Planul de Implementare Anual;
Alegerea Consiliului Scolii Doctorale, ca structura colectiva de conducere a acesteia;
Realizarea sau revizuirea regulamentelor Scolii Doctorale:
o Regulamentul de Organizare si Functionare al Scolii Doctorale, reviziile 1, 2 si
3;
o Regulament de Abilitare a Conducatorilor de Doctorat;
Revizia Proceduri Operationale Scoala Doctorala pentru a corespunde schimbarilor
legislative determinate de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si de Codul Studiilor
Universitare de Doctorat;
Plata integrala a comisiilor de doctorat, inclusiv a presedintelui comisiei si
conducatorului de doctorat, care pana in anul 2012 nu erau platiti;
Normarea si plata conducatorilor de doctorat in perioada de prelungire a studiilor
universitare de doctorat, incepand cu anul 2015;
Intocmirea statelor de functii pentru Scoala Doctorala si a comenzilor de normare
catre departamentele de specialitate;
Diversificarea bugetului de discipline din cadrul Programului de Pregatire
Universitara Avansata pentru a raspunde indeaproape nevoilor de pregatire din
domenii diverse ale studentilor doctoranzi;
Promovarea adecvata a Scolii Doctorale prin:
o Realizare Site Scoala Doctorala;
o Integrare Facebook Scoala Doctorala;
Reorganizarea modului de realizare a admiterii la Studii Universitare de Doctorat in
baza unei formule coerente si obiective;
Realizare ghidurilor practice de gestionare a activitatii Scolii Doctorale:
o Ghidul Conducatorului de Doctorat din UTCB;
o Ghidul Studentului Doctorand din UTCB;
o Ghid Candidatului la Studii Universitare de Doctorat din UTCB;

36
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA CAPITOLUL 6
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016 Concluzii

Instituirea unui sistem de recuperare a creantelor la plata taxei de doctorat care este
constituit din instiintari si somatii;
Recuperarea creantelor la taxa de studii universitare de doctorat;
Realizarea unui registru de intrari si iesiri al Scolii Doctorale;
Revizuirea contractului de studii universitare de doctorat, in vederea adaptarii
acestuia la noile conditii de desfasurare a doctoratului conform reviziilor la
regulamentul de organizare si functionare;
Implementarea unui software aniplagiat si verificarea tezelor de doctorat antiplagiat
inainte de sustinerea publica o practica curenta;
Cresterea taxei de doctorat la 5.000 lei/an in vederea eliminarii pierderilor financiare
produse de taxa anterioara (2.400 lei/an);
Definitivarea si incheierea contractelor POSDRU in care au fost implicati conducatorii
de doctorat si studentii doctoranzi din cadrul UTCB;
Semnarea de acorduri de colaborare cu Scolile Doctorale din cadrul Academiei
Tehnice Militare si din cadrul Universitatii Tehnice din Moldova.
Orientarea participarii doctoranzilor la manifestari stiintifice de prestigiu organizate
la nivel national si international si sustinerea inclusiv financiara a celor care valorifica
rezultatele cercetarii prin publicatii in reviste bine cotate, indexate in baze de date
internationale prestigioase, sau in reviste evaluate si recunoscute national;
Stimularea conducatorilor stiintifici de doctorat pentru lansarea si indrumarea unor
tematici pentru tezele de doctorat, care sunt de interes major pentru stiinta si
economie, care sa aibe in vedere dezvoltarea durabila si asigurarea unui suport
financiar din partea utilizatorilor rezultatelor cercetarii;
Organizarea de stagii de cercetare si perfectionare cu o durata mai mare, ca parte
integranta a activitatii de pregatire la doctorat / doctorat in cotutela;
Sprijinirea tinerilor doctoranzi in organizarea anuala a Conferintei Tinerilor
Cercetatori dar si prin stimularea participarii la alte conferinte organizate in cadrul
UTCB, de exemplu EENVIRO (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor);
Cresterea numarului de doctoranzi care au desfasurat activitati de cercetare in cadrul
programelor contractate de cadrele didactice;
Cresterea exigentei in recrutarea studentilor doctoranzi care a condus la atingerea
obiectivelor strategice ale universitatii privind excelenta, performanta si vizibilitatea.
Avand in vedere cele anterior mentionate se apreciaza ca Scoala Doctorala a avut o activitate
pozitiva in perioada 2012-2015, cu multiple realizari, avand o contributie importanta la atingerea
tintelor din cadrul Programului managerial pentru perioada 2012-2016 in baza caruia a fost ales
Rectorul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.

37
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

ANEXA 1
LISTA ABSOLVENTILOR STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2012

38
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
1 AKATAA Radwan 2009 MANAGEMENTUL RISCULUI AL Inginerie Civila si POSTAVARU
COMPANIILOR DE CONSTRUCTII Instalatii Nicolae
2 BITCA Daniel 2002 CONTRIBUII LA CUANTIFICAREA STRII DE Inginerie Civila si DIMA Serban
TENSIUNI I A SIGURANEI CONSTRUCIILOR Instalatii
METALICE HIDROTEHNICE DE TIP STAVIL

3 CALARASU Elena 2002 MICROZONAREA CONDITIILOR LOCALE DE Inginerie Civila si LUNGU Dan
TEREN PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI SI Instalatii
ZONA SA METROPOLITANA CU APLICATII IN
EVALUAREA HAZARDULUI SEISMIC
4 CALOTESCU Ileana 2009 MODELAREA STOCHASTIC A ACIUNII Inginerie Civila si LUNGU Dan
VNTULUI I A RSPUNSULUI LA VNT AL Instalatii
CONSTRUCIILOR
5 CAPRARU Catalin 2009 STUDII ASUPRA CALCULULUI INCINTELOR Inginerie Civila si CHIRICA Anton
EXCAVAIILOR ADNCI DE MARI DIMENSIUNI Instalatii

6 CONSTANTINESCU 2009 SOLUII DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA Inginerie Civila si BICA Ioan
Dragos MEDIULUI DIN EXECUIA I EXPLOATAREA Instalatii
REELELOR
7 CONSTANTINESCU 2009 CONTRIBUII ASUPRA COMPATIBILITII Inginerie Civila si CHIRICA Anton
Sorina STRUCTURII CONSTRUCIILOR CU TERENUL DE Instalatii
FUNDARE CONSIDERND EXTINDEREA
ZONELOR DE CEDARE PLASTIC
8 COSULEANU Elena 2004 ANALIZA ENERGETIC A SISTEMELOR DE Inginerie Civila si ILINA Mihai
PRODUCERE A CLDURII N CONDIII DE Instalatii
SOLICITARE VARIABIL
9 CRUCERU Ramona 2009 STUDII ASUPRA OPTIMIZRII SOLUIILOR DE Inginerie Civila si POPOVICI
SUPRANLARE A BARAJELOR DIN BETON Instalatii Adrian

10 DOBRE Cristian 2009 OPTIMIZAREA CARACTERIZARII SITURILOR Inginerie Civila si BICA Ioan
CONTAMINATE IN VEDEREA REMEDIERII Instalatii
ACESTORA

11 FARFARA Andrei 2009 REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CLDIRILOR Inginerie Civila si IEREMIA Mircea
N INTERACIUNE CU TERENUL FOLOSIND Instalatii
SISTEME PASIVE CU IZOLATORI I AMORTIZOR
CU MAS ACORDAT
12 FURNIGEL CERCETAREA FORMAIUNILOR DE FLI CU Inginerie Civila si MARCHIDANU
Laurentiu PRIVIRE SPECIAL ASUPRA PERMEABILITII Instalatii Eugeniu
ROCILOR CA TEREN DE FUNDARE PENTRU
BARAJE
13 GAFTOI Daniel 2009 CONTROLUL INFILTRAIILOR PRIN LUCRRILE Inginerie Civila si STEMATIU Dan
DE BARARE Instalatii
14 HAIDUCU Adrian 2009 REDUCEREA EFECTULUI ACIUNII SEISMICE LA Inginerie Civila si CRETU Dan
STRUCTURILE DE PODURI PRIN PROCEDEUL DE Instalatii
IZOLARE LA NIVELUL DE REZEMARE

15 HARASIM Andreea 2009 CONTRIBUII LA CALCULUL TRANSMISIILOR Inginerie Civila si TATU Gabriel
SONICE Instalatii
16 HASAN Nazili 2009 ANALIZA SI TEHNICILE VARIATIEI COSTULUI IN Inginerie Civila si POSTAVARU
PROIECTELE DE CONSTRUCTII Instalatii Nicolae

17 HLEVCA Dan 2009 CERCETRI NUMERICE I EXPERIMENTALE Inginerie Civila si DEGERATU


PRIVIND CONTROLUL CURGERII LA TUNELELE Instalatii Mircea
AERODINAMICE UTILIZATE N INGINERIA
VNTULUI

18 IANOSCHI Raluca 2009 CONTRIBUII PRIVIND UTILIZAREA Inginerie Civila si MOLDOVEANU


OBSERVAIILOR GNSS N METEOROLOGY SI N Instalatii Constantin
CREAREA UNUI MODEL TROPOSFERIC LOCAL

39
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
19 IONASCU 2009 PERFECIONAREA TEHNOLOGIILOR DE Inginerie Civila si NEUNER Iohan
Anamaria POZIIONARE I DE ACHIZIIE A DATELOR Instalatii
N SPAII CU SEMNALE SATELITARE
OBSTRUCIONATE
20 IORGOIU Claudia 2009 CONTRIBUII LA MODELAREA NUMERIC A Inginerie Civila si DAMIAN Mircea
MICRII NEIZOTERME I A EVOLUIEI Instalatii
CONCENTRAIEI POLUANILOR N SPAII
VENTILATE DE DIMENSIUNI MARI
21 LASLO Lucian 2009 CERCETRI PRIVIND DETECTAREA Inginerie Civila si TATU Gabriel
SCURGERILOR DIN CONDUCTE Instalatii
PRIN METODE SONICE
22 LEPADATU 2009 CONTRIBUII PRIVIND MONITORIZAREA Inginerie Civila si MOLDOVEANU
Alexandru DEPLASRILOR CONSTRUCIILOR PRIN Instalatii Constantin
INTEGRAREA OBSERVAIILOR GNSS CU
OBSERVAII AUXILIARE MULTI-SENZORIALE
23 MARES Catalina 2008 MANAGEMENTUL SISTEMELOR COMPLEXE DE Inginerie Civila si MANESCU
ALIMENTARE Instalatii Alexandru
24 MATEESCU Liviu 2009 MBUNTIREA CALITII ENERGIEIE Inginerie mecanic PERIDE Nicolae
ELECTRICE PRODUS DIN SURSE
REGENERABILE DE ENERGIE
25 MERLA Nicolae 2009 MBUNTIREA CALITII ENERGIEIE Inginerie Civila si DROBOT Radu
ELECTRICE PRODUS DIN SURSE Instalatii
REGENERABILE DE ENERGIE
26 MORARIU Eugen 2009 CONTRIBUII LA MBUNTIREA Inginerie Civila si POSTELNICU
PROCEDURILOR DE PROIECTARE SEISMIC A Instalatii Tudor
STRUCTURILOR CU PEREI DE BETON ARMAT
27 MURZEA Patricia 2009 STUDIU ASUPRA SPECIFICRII MRIMILOR DE Inginerie Civila si SANDI Horea
INTRARE PRIVIND ACIUNEA SEISMIC Instalatii
ASUPRA CONSTRUCIILOR
28 NICOLAE Alin 2009 PROBLEME DE TERMO-AERAULIC N Inginerie Civila si COLDA Iolanda
CLDIRILE BIO-CLIMATICE Instalatii
29 OANCEA Cristian 2009 CONTRIBUII LA IMPLEMENTAREA Inginerie Civila si CALUIANU Sorin
INTELIGENEI ARTIFICIALE N DETERMINAREA Instalatii
CONFORTULUI GLOBAL DIN CLDIRILE
INTELIGENTE
30 OPRISOREANU 2009 CONTRIBUII LA APLICAREA IZOLRII BAZEI N Inginerie Civila si POSTELNICU
Vasile PROIECTAREA SEISMIC DIN ROMNIA Instalatii Tudor
31 PAVEL Florin 2009 EFECTELE INTENSITII I CONINUTULUI DE Inginerie Civila si LUNGU Dan
FRECVENE ALE MICRILOR SEISMICE Instalatii
ASUPRA RSPUNSULUI DINAMIC NELINIAR AL
STRUCTURILOR
32 PETREA Nicoleta 2004 DEPOLUAREA ECOLOGIC A UNOR APE UZATE Inginerie Civila si RACOVITEANU
INDUSTRIALE CONINND SUBSTANE TOXICE Instalatii Gabriel
33 PETRESCU Victor 2004 CONTRIBUII LA STUDIUL STABILITII Inginerie Civila si MANOLIU Iacint
TALUZURILOR I VERSANILOR SUB ACIUNI Instalatii
SEISMICE
34 POIDA Elena 2009 EVALUAREA VULNERABILITII SEISMICE A Inginerie Civila si IFRIM Mihail
CLDIRILOR PENTRU ANALIZA DE RISC LA Instalatii
SCAR URBAN
35 POPA Silvia 2007 CONTRIBUII PRIVIND AUTOMATIZAREA Inginerie Civila si MOLDOVEANU
PROCESULUI DE PRELUCRARE I NTERPRETARE Instalatii Constantin
A DATELOR N VEDEREA DETERMINRII
DEPLASRILOR I DEFORMAIILOR
36 POPESCU Cristian 2004 CONTRIBUII LA MRIREA SIGURANEI N Inginerie Civila si POPOVICI
EXPLOATARE A DEPOZITELOR DE ZGUR Instalatii Adrian
SI CENUS
37 POPOVICI Aristia 2009 CONTRIBUII LA STUDIUL EFECTELOR UZRII Inginerie mecanic PATRUT Petre
ASUPRA PERFORMANELOR SISTEMELOR
HIDRAULICE DE REGLARE AUTOMAT

40
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
38 PRICOPIE 2009 ATENUAREA RSPUNSULUI SEISMIC PRIN Inginerie Civila si CRETU Dan
Gheorghe FOLOSIREA AMORTIZOARELOR VSCOASE Instalatii
39 PURCARU Mihai 2009 CONTRIBUII PRIVIND REABILITAREA Inginerie Civila si VOICULESCU
STRUCTURAL A CLDIRILOR DE CULT I Instalatii Mihai
MONUMENTELOR ISTORICE N ZONE SEISMICE

40 RADU Valentin 2009 CERCETRI PRIVIND MBUNTIREA Inginerie Civila si NICULITA Lidia
FIABILITII SISTEMELOR DE NCLZIRE Instalatii
DISTRICTUAL
41 ROTARU Ovidiu MBUNATA IREA FACTORILOR DE MEDIU N Inginerie Civila si BURCHIU Victor
SPA IUL FUNCIAR PRIN UTILIZAREA ENERGIEI Instalatii
SOLARE
42 RUSANU Cristian 2004 CONTRIBUII LA MODELAREA Inginerie Civila si POSTELNICU
STRUCTURILOR DE BETON ARMAT PENTRU Instalatii Tudor
EVALUAREA RSPUNSULUI SEISMIC
43 SAVU Adrian 2009 INFLUENA DELIMITRII MODELULUI FIZIC Inginerie Civila si MACAVEI Florin
ASUPRA RSPUNSULUI DINAMIC AL Instalatii
STRUCTURILOR DETERMINAT PRIN CALCUL
44 SEBA Tudor 2003 CONTRIBUII PRIVIND ACTIVITATEA DE Inginerie Civila si VOICULESCU
CONTROL I VERIFICARE A CALITII Instalatii Mihai
BETONULUI I PUNERII N OPER
45 SERBAN Elena 2003 CONTRIBUII LA STUDIUL EFECTELOR Inginerie Civila si DAMIAN Radu
POLURII ACCIDENTALE N REELE URBANE DE Instalatii
CANALIZARE
46 SERCAIANU Mihai 2009 PLATFORM GIS PENTRU PIERDERILE DE AP Inginerie Civila si ANTON Anton
N REELE MUNICIPALE Instalatii
47 SOLOMON Daniel 2007 MODEL MATEMATIC I PROGRAM DE CALCUL Inginerie Civila si TATU Gabriel
PENTRU OPTIMIZAREA REELELOR DE Instalatii
ISTRIBUIE A APEI. APLICARE LA STINGEREA
INCENDIILOR
48 SOROHAN Lucian 2003 STUDIU PRIVIND EFECTELE VARIAIILOR DE Inginerie Civila si BANUT Valeriu
TEMPERATUR ASUPRA CONSTRUCIILOR Instalatii
UTILIZATE N TRATAREA APEI
49 SPATARELU Iulian 2007 CONCEPII, ALCTUIRI I TEHNOLOGII Inginerie Civila si DABIJA Ermil
MODERNE DE PROTEJARE HIDROFUG A Instalatii
CONSTRUCIILOR NOI I EXISTENTE
50 STANESCU Ioana 2009 STUDII I CERCETRI PRIVIND PROCESELE Inginerie Civila si SANDU Marin
FIZICO-CHIMICE I BIOLOGICE PENTRU Instalatii
REDUCEREA FOSFORULUI DIN APELE UZATE

51 STOICA Maria 2009 GETIUNEA INUNDATIILOR IN ZONE URBANE Inginerie Civila si DROBOT Radu
Instalatii
52 TAHA Kayed 2009 SOLUTII INDUSTRIALIZATE PENTRU CLADIRI Inginerie Civila si VOICULESCU
AVAND INALTIME MEDIE SI MARE AMPLASATE Instalatii Mihai
IN ORIENTUL MIJLOCIU

53 TATARUCA 2008 CONTRIBUTII PRIVIND CARACTERIZAREA Inginerie Civila si IFRIM Mihail


Teodora SEISMICA A AMPLASAMENTELOR SI Instalatii
EVALUAREA CONDITIILOR LOCALE SPECIFICE
TERITORIULUI ROMANIEI

54 TOBA Stelica 2007 CONTRIBUII LA ANALIZA RSPUNSULUI Inginerie Civila si POSTELNICU


SEISMIC AL STRUCTURILOR N CADRE DIN Instalatii Tudor
BETON ARMAT
55 VOINEA Georgiana 2009 COMPORTAREA SI CALCULUL RSPUNSULUI Inginerie Civila si MACAVEI Florin
SEISMIC AL STRUCTURILOR PREVZUTE CU Instalatii
SISTEME DE DISIPARE A ENERGIEI

41
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
56 ZAVATE Lucian TEHNICI I TEHNOLOGII PENTRU REALIZAREA Inginerie Civila si MOLDOVEANU
PORTALURILOR DE DATE SPAIALE I Instalatii Constantin
INTEGRAREA SERVICIILOR DE CORECII
DIFERENIALE GPS

42
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

ANEXA 2
LISTA ABSOLVENTILOR STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2013

43
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
1 AL-JUMAILI Luma 2010 COMPORTAREA SEISMICA A STRUCTURILOR Inginerie Civila si IEREMIA Mircea
DIN BETON ARMAT CU ADITIVI METALICI Instalatii

2 ANDRONIC Adrian 2008 CONTRIBUII LA DETERMINAREA ZONELOR Inginerie Civila si CHIRICA Anton
AFECTATE DE ALUNECRI DE TEREN PE BAZ Instalatii
DE CALCUL DETERMINIST I PROBABILISTIC
3 BALAET Ruxandra MANAGEMENTUL APELOR SUBTERANE Inginerie Civila si DROBOT Radu
DIN SISTEMUL ACVIFER AL STRATELOR DE Instalatii
FRTETI-CNDETI
4 BICA Andrei 2007 VULNERABILITATEA SEISMIC A FONDULUI Inginerie Civila si LUNGU Dan
CONSTRUIT DIN ROMNIA LA ACIUNEA Instalatii
CUTREMURELOR VRNCENE
5 BIDIGA Doina 2004 MANGEMENTUL RISCULUI ASOCIAT Inginerie Civila si STEMATIU Dan
IAZURILOR DE DECANTARE Instalatii
6 BUTNARCIUC 2010 EVALUAREA COMPORTRII Inginerie Civila si BATALI Loretta
Natalia GEOCOMPOZITELOR UTILIZATE LA Instalatii
ARMAREA PLATFORMELOR DE LUCRU
7 CATANA George 2007 APLICAREA CONCEPTULUI DE INTERACTIUNE Inginerie Civila si SOFRONIE
TEREN-STRUCTURA LA INTERACTIUNILE Instalatii Ramiro
CRITICE
8 CHIRICA Raluca 2010 CONTRIBUII LA MBUNTIREA Inginerie NICULITA Lidia
SISTEMELOR CALITII MATERIALELOR industrial
GEOSINTETICE CU APLICAII N DOMENIUL
INFRASTRUCTURII I INGINERIEI MEDIULUI
9 CLINCI Tudorel 2005 CERCETRI PRIVIND UTILIZAREA UNOR Inginerie Civila si DRAGOMIR Iuliu
TEHNICI NECONVENIONALE DE Instalatii
POZIIONARE
10 CRUCEANU Iunia 2010 STUDIUL VENTILRII PERSONALIZATE I Inginerie Civila si COLDA Iolanda
STUDIUL MISCRII AERULUI N SISTEMELE Instalatii
DE VENTILARE PERSONALIZAT
11 CRUCIAT Radu 2001 REDUCEREA EFECTULUI ACIUNII SEISMICE Inginerie Civila si CRETU Dan
ASUPRA CLDIRILOR PRIN METODA IZOLRII Instalatii
BAZEI DE REZEMARE
12 DANILA Gabriel 2005 STUDII ASUPRA SISTEMELOR HIBRIDE DE Inginerie Civila si LUNGU Dan
IZOLARE SEISMIC A BAZEI CONSIDERND Instalatii
CONTROLUL PASIV
13 DAVID Valeria 2007 STUDIU COMPARATIV ASUPRA METODELOR Inginerie Civila si ONOSE Dumitru
DE MODELARE 3D A ZONEI URBANE Instalatii
14 DUMITRA Tatiana 2004 CONTRIBUII LA TRANSPORTUL Inginerie Civila si PETRESCU Virgil
POLUANILOR N MEDII ACVATICE I MSURI Instalatii
DE RECONSTRUCIE ECOLOGIC
15 DUMITRACHE 2008 ELEMENTE DE ANALIZA A RELIEFULUI PRIN Inginerie Civila si TURDEANU
Mihail FOTOGRAMMETRIE SI TELEDETECTIE Instalatii Lucian
16 ERCUSI George 2007 COMPORTAREA PODURILOR PIETONALE LA Inginerie Civila si CRETU Dan
ACIUNEA PRODUS DE MICAREA Instalatii
OAMENILOR
17 FLOREA Flavia 2010 CONSOLIDAREA LA SEISM A STRUCTURILOR Inginerie Civila si IEREMIA Mircea
N CADRE FOLOSIND AMORTIZORI Instalatii
HISTERETICI DIN MATERIALE DUCTILE
18 FRUNZA 2010 MODELAREA FENOMENELOR DE Inginerie Civila si BATALI Loretta
Georgiana INTERACIUNE DINTRE APELE SUBTERANE I Instalatii
STRUCTURILE GEOTEHNICE SUBTERANE.
APLICARE LA ZONA BUCURETI
19 GAVRILESCU Radu 2002 UTILIZAREA UNOR ABORDRI MODERNE N Inginerie Civila si POSTELNICU
VEDEREA STABILIRII DOMENIILOR DE Instalatii Tudor
UTILIZARE ALE CIMENTURILOR PORTLAND
COMPOZITE CU ADAOS DE CALCAR

44
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
20 GRIGORAS Mirela 2002 CERCETRI PRIVIND SOLURILE Inginerie Civila si BICA Ioan
CONTAMINATE CU POLUANI ORGANICI Instalatii
PERSISTENI N ROMNIA I SOLUII DE
MANAGEMENT
21 IVASUC Tatiana 2009 SOLUII DE FUNDARE PE TERENURI DIFICILE Inginerie Civila si MANEA Sanda
PENTRU CONSTRUCII DIN MATERIALE Instalatii
LOCALE
22 KLEPS Arthur 2007 SISTEM CENTRALIZAT DE PRODUCERE, Inginerie Civila si IORDACHE Florin
ACUMULARE I DE DISTRIBUIE A APEI CALDE Instalatii
DE CONSUM N CLDIRI I ANSAMBLURI DE
CLDIRI UTILIZND ENERGIA SOLAR
23 KOPE Florin 2010 STUDIUL COMPORTRII NELINIARE A Inginerie Civila si BANUT Valeriu
STRUCTURILOR I ECHIPAMENTELOR Instalatii
CENTRALELOR NUCLEARE
24 MANOLACHE 2001 PROCEDEE DE CONSOLIDARE A UNOR Inginerie Civila si IEREMIA Mircea
Adrian CLADIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE Instalatii
VULNERABILE SEISMIC
25 MARIN Lidia 2009 ATENUAREA RSPUNSULUI SEISMIC AL Inginerie Civila si CRETU Dan
STRUCTURILOR CU PEREI DIN BETON Instalatii
ARMAT CU PRECOMPRIMARE INIIAL I
COMPORTARE HISTERETIC CONTROLAT
26 MATACHE 2010 CONTRIBUII LA STUDIUL COMPORTRII Inginerie NICULITA Lidia
Georgiana CLDIRILOR DE PATRIMONIU PRIN industrial
TERMOGRAFIERE N INFRAROU SI
STABILIREA UNOR MSURI DE MENTENAN
27 MATEI Claudiu 2002 CONTRIBUTII ASUPRA DEFINIRII Inginerie Civila si IFRIM Mihail
CARACTERISTICILOR DE REZISTENTA SI Instalatii
DEFORMABILITATE ALE ZIDARIEI UTILIZATE IN
ZONE SEISMICE
28 MITROI Mihaela 2003 CONTRIBUII LA DEZVOLTAREA UNOR Inginerie Civila si DABIJA Ermil
SOLUII FUNCIONALE I STRUCTURALE Instalatii
PENTRU CLDIRI DE COAL, ADECVATE
EXIGENELOR SECOLULUI AL 21-LEA
29 MOISOIU Ion 2010 CONTRIBUTII LA CULEGEREA DATELOR Inginerie Civila si NEUNER Iohan
SPATIALE IN BAZINE HIDROGRAFICE PRIN Instalatii
METODE GEODEZICE SI MODELAREA LOR
MATEMATICA
30 NEAGU Daniel 2010 OPTIMIZAREA SOLUIILOR HIDRAULICE DE Inginerie Civila si ANTON Anton
REMEDIERE-LIMITARE A POLURII Instalatii
ACVIFERELOR
31 NEGRILA Aurel 2002 CONTRIBUII LA PERFECIONAREA Inginerie Civila si NEUNER Iohan
TEHNOLOGIILOR GEODEZICE DE ACHIZIIE, Instalatii
PRELUCRARE I INTERPRETARE A DATELOR
SPAIALE N ZONE DE HAZARD I RISC
32 NICA-UDAGIU 2010 ANALIZA NUMERICA NELINIARA A Inginerie Civila si IEREMIA Mircea
George RASPUNSULUI DINAMIC AL STRUCTURILOR Instalatii
IN CADRE, IN CONLUCRARE CU TERENUL DE
FUNDARE
33 NICOLAE Olimpia 2004 IMPACTUL MATERIALELOR COMPOZITE Inginerie Civila si BICA Ioan
UTILIZATE N CONSTRUCII ASUPRA Instalatii
MEDIULUI
34 NICU Iuliana 2010 CONTRIBUTII LA STUDIUL N LABORATOR AL Inginerie Civila si MANOLIU Iacint
PROPRIETATILOR DINAMICE ALE Instalatii
PAMNTURILOR CU APLICARE N
PROIECTAREA SEISMIC
35 NISTOR Florin 2010 INFLUENA RIGIDITII PLANEELOR ASUPRA Inginerie Civila si IFRIM Mihail
RSPUNSULUI SEISMIC AL STRUCTURILOR Instalatii
FORMATE DIN CADRE SPAIALE
36 NISTOR Sorin 2009 CONTRIBUII LA PRELUCRAREA, ANALIZA I Inginerie Civila si NEUNER Iohan
REPREZENTAREA DATELOR GEODEZICE Instalatii

45
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
37 PANAITESCU Liess 2010 MODELAREA BIOMECANIC A Inginerie mecanic PAVEL Cristian
ORGANISMULUI UMAN SUB ACIUNEA
VIBRAIILOR
38 PANTEL Gheorghe 2003 CERCETRI PRIVIND UNELE ASPECTE DE Inginerie Civila si BATALI Loretta
COMPORTARE A MATERIALELOR Instalatii
GEOSINTETICE UTILIZATE LA DEPOZITELE DE
DEEURI
39 PAVELESCU 2010 STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI Inginerie Civila si POPA Nicolae
Laurentiu SISTEM DE MANAGEMENT AL PODURILOR N Instalatii
ROMNIA
40 POSEA Dumitru 2010 ANALIZA EFECTULUI ORDINEI DE APLICARE A Inginerie Civila si BANUT Valeriu
NCRCRILOR ASUPRA RSPUNSULUI Instalatii
STRUCTURILOR DE REZISTEN
41 ROSU Loredana 2010 CONFORMAREA SEISMICE A STRUCTURILOR Inginerie Civila si DIMA Adrian
METALICE CU DISIPATORI DE ENERGIE Instalatii
42 SCORTANU Mirela 2010 URMRIREA CALITII MIXTURILOR Inginerie Civila si ROMANESCU
BITUMINOASE PRIN NCERCRI DINAMICE Instalatii Constantin
43 SORESCU George 2001 CONTRIBUII LA PREVIZIONAREA, Inginerie Civila si TATU Gabriel
EVALUAREA I LIMITAREA EFECTELOR Instalatii
INCENDIILOR
44 SORTA Vlad 2010 CONTRIBUII PRIVIND DETERMINAREA UNUI Inginerie Civila si DRAGOMIR
GEOID/CVASIGEOID PRECIS PENTRU ZONA Instalatii Petre Iuliu
ROMNIEI
45 STANCIULESCU 2001 EVALUAREA SIGURANEI DIGURILOR Inginerie Civila si STEMATIU Dan
Roxana DE APRARE MPOTRIVA INUNDAIILOR Instalatii
46 STEFANCU Elena 2003 CONTRIBUII PRIVIND TEHNOLOGIA I Inginerie mecanic ZAFIU Gheorghe
UTILAJELE PENTRU PRODUCEREA I
PUNEREA N OPER A BETOANELOR
AUTOCOMPACTANTE
47 STEFANESCU 2010 CONTRIBUTII LA MBUNATATIREA Inginerie Civila si POSTELNICU
Sebastian PROCEDURILOR DE PROIECTARE A Instalatii Tudor
STRUCTURILOR CU PLANSEE DALA
SOLICITATE LA ACTIUNI GRAVITATIONALE SI
SEISMICE
48 STOICA Ana- 2009 CONTRIBUII LA PROIECTAREA UNOR SOLUII Inginerie Civila si DABIJA Ermil
Maria STRUCTURALE I FUNCIONALE EFICIENTE Instalatii
PENTRU CLDIRI DE BIROURI ETAJATE
49 STOICA Andrei 2010 CONTRIBUII PRIVIND EVACUAREA FUMULUI Inginerie Civila si COLDA Iolanda
DIN CLDIRILE DE TIP HIPERMARKET Instalatii
50 SUBA Norbert 2010 TEHNOLOGII NOI N ACHIZIIA, Inginerie Civila si NEUNER Iohan
PRELUCRAREA I TRANSMISIA DATELOR Instalatii
PENTRU POZIIONAREA 3D
51 TUTUIANU Alina 2010 PROGRAM DE CALCUL PENTRU Inginerie Civila si SANDU Marin
MONITORIZAREA CALITII APEI N REELELE Instalatii
DE DISTRIBUIE A APEI
52 VCREL 2008 STUDII I CERCETRI PRIVIND OPTIMIZAREA Inginerie Civila si SANDU Marin
MANUELA SISTEMELOR DE CANALIZARE I Instalatii
MANAGEMENTUL NMOLULUI N
AGLOMERAIILE URBANE DIN JUDEUL
ARGE
53 VADUVA Mircea 2010 UTILIZAREA BARELOR DISIPATIVE CU Inginerie Civila si CRETU Dan
FLAMBAJ MPIEDICAT LA CONSTRUCII NOI I Instalatii
EXISTENTE AMPLASATE N ZONE SEISMICE
54 ZAHARIA C. 2004 CONTRIBUII LA CONCEPIA I CALCULUL Inginerie Civila si IFTIMIE Teodor
MIHAI-IULIAN TUNELELOR RUTIERE EXECUTATE N ROCI CU Instalatii
NOUA METOD AUSTRIAC
53 ZAVOIANU 2010 STUDII SI CERCETRI ASUPRA COMPORTRII Inginerie Civila si CRAINIC Liviu
Nicolae LA ACTIUNI SEISMICE A CLDIRILOR NALTE Instalatii

46
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
CU STRUCTUR DE REZISTENT DIN BETON
ARMAT

54 ZEGHICI Razvan 2010 CONTRIBUII PRIVIND IMPLEMENTAREA Inginerie Civila si IORDACHE Florin
SURSELOR NECONVENIONALE N SISTEMELE Instalatii
DE ALIMENTARE CU ENERGIE A CLDIRILOR
I EVALUAREA PERFORMANELOR
ENERGETICE

47
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

ANEXA 3
LISTA ABSOLVENTILOR STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2014

48
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
1 AL LAMI Majid 2011 CONTRIBUII PRIVIND CONCEPIA, Inginerie Civila si VOICULESCU Mihai
PROIECTAREA I REALIZARE A N IRAK A Instalatii
CLDIRILOR DE LOCUIT CU STRUCTURA
MONOLIT DIN BETON ARMAT, PE BAZA
EXPERIENEI ROMNETI N DOMENIU
2 BARBULESCU 2009 MODELAREA PRECIPITAIILOR SPAIAL Inginerie Civila si DROBOT Radu
Alina DISTRIBUITE Instalatii
3 BURLACU 2002 INFLUENA CARACTERISTICILOR DRUMULUI Inginerie Civila si DICU Mihai
Florentina ASUPRA SIGURANEI CIRCULAIEI Instalatii
4 BUZULEAC 2008 CONTRIBUII LA ANALIZA COMPORTRII Inginerie Civila si DIMA Serban
Sebastian MBINRILOR RIGLE-STLPI LA STRUCTURI Instalatii
METALICE MULTIETAJATE
5 CARTOAFA Ovidiu 2011 CONTRIBUII LA ANALIZA RSPUNSULUI Inginerie Civila si IEREMIA Mircea
SEISMIC PN LA STADIUL ULTIM AL Instalatii
CONSTRUCIILOR INDUSTRIALE, N
CONLUCRARE CU TERENUL DE FUNDARE
6 CRACIUN Eduard 2007 ANALIZA FENOMENULUI DE AFLUIERE N Inginerie Civila si ANTON Anton
JURUL CORPURILOR PROFILATE AFLATE Instalatii
NTR-UN CURENT DE AP
7 DAMIAN Ionut 2006 APLICAREA METODELOR BAZATE PE Inginerie Civila si POSTELNICU Tudor
DEPLASARE LA PROIECTAREA SEISMIC A Instalatii
STRUCTURILOR DE HALE PARTER CU STLPI
N CONSOL DE BETON ARMAT
8 DANCIU Paula 2010 SIGURANA STRUCTURAL A IAZURILOR DE Inginerie Civila si STEMATIU Dan
DECANTARE DIN INDUSTRIA MINIER N Instalatii
REGIM DE POSTUTILIZARE REFLECTARE
N REGLEMENTRILE NAIONALE I
EUROPENE
9 DARVAS Janos 2010 CONTRIBUII LA EVALUAREA COMPORTRII Inginerie Civila si TATU Gabriel
CONSTRUCIILOR HIDROTEHNICE FOLOSIND Instalatii
TEHNOLOGII INFORMATICE
10 DIACONU 2006 STUDIUL POSIBILITILOR DE SIMPLIFICARE Inginerie Civila si MACAVEI Florin
Nicoleta-Veronica A CALCULULUI RSPUNSULUI DINAMIC AL Instalatii
SISTEMELOR STRUCTURAL SPAIALE
11 DOBRE Alina 2009 CONTRIBUII LA STUDIUL MICRILOR GAZ- Inginerie Civila si DAMIAN Mircea
LICHID N CONDUCTE Instalatii
12 DUMBRAVA 2002 CERCETRI PRIVIND ANALIZA I Inginerie Civila si TATU Gabriel
Mihaela MONITORIZAREA SISTEMELOR DE Instalatii
CANALIZARE
13 EYADA Amer 2009 CONTRIBUII PRIVIND CONCEPIA, Inginerie Civila si VOICULESCU Mihai
PROIECTAREA I REALIZAREA CLDIRILOR DE Instalatii
LOCUIT DIN ELEMENTE PREFABRICATE DE
BETON ARMAT, N IRAK, PE BAZA
EXPERIENEI ROMNETI N DOMENIU
14 FRANCU Catalin 2003 CONTRIBUII LA ANALIZA I SINTEZA Inginerie mecanic ALAMOREANU
SISTEMELOR DE AUTOMONTARE ALE Mircea
MACARALELOR TURN PLIANTE
15 GUTUNOI Adrian 2008 STUDIU PRIVIND COMPORTAREA Inginerie Civila si POSTELNICU Tudor
STRUCTURILOR NESIMETRICE N PLAN N Instalatii
PLAN LA ACIUNI SEISMICE
16 HOLBAN Gabriela 2010 MODELAREA CUPLAT A CURGERII I Inginerie Civila si DROBOT Radu
TRANSPORTULUI N MEDIUL SATURAT I Instalatii
NESATURAT
17 IVAN Bogdan 2006 CONTRIBUII LA IMPLEMENTAREA Inginerie Civila si CALUIANU Sorin
MANAGEMENTULUI FIABILITII I Instalatii
MENTABILITII N PROIECTAREA
INSTALAIILOR

49
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
18 LAPADATU 2007 CONTRIBUII PRIVIND MBUNTIREA Inginerie Civila si MANESCU
Daniela REELELOR DE ALIMENTARE CU AP Instalatii Alexandru
19 MARCU Corneliu 2008 CERCETRI PRIVIND COLMATAREA I Inginerie Civila si TATU Gabriel
DECOLMATAREA LACURILOR DE Instalatii
ACUMULARE
20 MARIN Florentina 2002 REDUCERA AVANSAT A FOSFORULUI N Inginerie Civila si RACOVITEANU
CADRUL STAIILOR DE EPURARE A APELOR Instalatii Gabriel
UZATE
21 MIHAI Madalina EVALUAREA SEISMIC A TERITIRIULUI Inginerie Civila si IFRIM Mihail
MUNICIPIULUI CRAIOVA I COMPORTAREA Instalatii
ANUMITOR CATEGORII DE CLDIRI PE
DURATA CUTREMURULUI PUTERNIC DIN 4
MARTIE 1977
22 MITOIU Marin 2009 STUDII DE OPTIMIZARE A STRUCTURILOR DE Inginerie Civila si POPA Nicolae
PODURI RUTIERE CU GRINZI METALICE N Instalatii
CONLUCRARE CU PLCI DIN BETON, PENTRU
DESCHIDERI MEDII (40...100M)
23 MOISESCU Adrian 2011 EVALUAREA STARII DE SIGURANTA IN Inginerie Civila si STEMATIU Dan
EXPLOATARE A AMENAJARILOR Instalatii
HIDROTEHNICE, PRIN SISTEME DE ACHIZITIE,
TRANSMITERE SI PRELUCRARE A
PARAMETRILOR SEMNIFICATIVI
24 MOTOTOLEA 2011 CONTRIBUII PRIVIND TEHNOLOGIILE DE Inginerie Civila si DRAGOMIR Petre
Corneliu MSURARE GEODEZICE UTILIZATE N Instalatii Iuliu
INDUSTRIE
25 MUNTEANU 2001 REABILITAREA REELELOR DE CANALIZARE Inginerie Civila si RACOVITEANU
Mihail PRIN CPTUIRE INTERIOAR Instalatii Gabriel
26 NASTASE Gabriel 2003 CONTRIBUII LA REDUCEREA CONSUMULUI Inginerie mecanic GAVRILIUC Robert
DE ENERGIE PRIN VALORIFICAREA
SUPERIOAR A APORTURILOR SOLARE
27 NICHERSU Iuliana 2002 ROLUL MANAGEMENTULUI RISCULUI LA Inginerie Civila si ANTON Anton
INUNDAII N PLANIFICAREA SPAIAL Instalatii
28 OLTEANU Vlad 2010 CONTRIBUII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR Inginerie Civila si MOLDOVEANU
MOBILE DE SCANARE TERESTR Instalatii Constantin
29 PETRESCU Vlad 2010 PROTECIA CLDIRILOR CU STATUT DE Inginerie Civila si DABIJA Ermil
PATRIMONIU PRIN METODE MODERN DE Instalatii
INTERVENIE
30 RADU Mihai 2008 CONTRIBUII PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI Inginerie Civila si IORDACHE Florin
SOLARE PRIN SISTEME TERMICE Instalatii
NECONVENIONALE, N DOMENIUL
CLDIRILOR
31 ROMAN Andreea 2009 CONTRIBUII LA MODELAREA SISTEMELOR Inginerie Civila si CALUIANU Sorin
DE CONDUCERE AUTOMAT UTILIZND Instalatii
ALGORITMI NEURO-FUZZY
32 SERBAN Alin 2007 OPTIMIZAREA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI Inginerie mecanic ZAFIU Gheorghe
I ECONOMICI DE FOLOSIRE A
NETEZITOARELOR PENTRU BETON
33 SERBAN Nicoleta 2005 BIOTEHNOLOGII DE TRATARE A MEDIILOR Inginerie Civila si MANESCU
CONTAMINATE REZULTATE N URMA Instalatii Alexandru
ACTIVITILOR MINIERE (URANIFERE)
34 SIMION Adrian 2011 EVALUAREA FIABILIST A CONSTRUCIILOR Inginerie Civila si SOFRONIE Ramiro
N VEDEREA DEMOLRII PRIN IMPLOZII Instalatii
CONTROLATE
35 SPINU Daniela 2009 INFLUENA PROCESELOR DE COAGULARE- Inginerie Civila si RACOVITEANU
FLOCULARE ASUPRA BIOSTABILITII APEI Instalatii Gabriel

36 TALPOS Iulia 2007 COMPORTAREA FUNDAIILOR PE TERENURI Inginerie Civila si BATALI Loretta
MBUNTITE CU INCLUZIUNI RIGIDE SAU Instalatii
SEMIRIGIDE VERTICALE SUB ACIUNI
DINAMICE

50
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
37 TRIFAN Adrian 2007 CONTRIBUII N DOMENIUL ANALIZEI Inginerie Civila si DRAGOMIR Petre
DEFORMAIILOR I DEPLASRILOR Instalatii Iuliu
CONSTRUCIILOR I TERENURILOR

51
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

ANEXA 4
LISTA ABSOLVENTILOR STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2015

52
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
1 ALEXE Ioana 2007 CONTRIBUII LA STUDIUL PROPAGARII Inginerie Civila si VOICULESCU Mihai
Mihaela UNDELOR SONORE N AER LIBER, CU Instalatii
APLICAII LA MEDIUL URBAN
2 BICHIR Marius 2011 CERCETARI PRIVIND CAMERELE DE REACTIE Inginerie Civila si RACOVITEANU
Costin UTILIZATE IN PROCESELE DE COAGULARE- Instalatii Gabriel
FLOCULARE
3 COVALEOV 2004 CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA UNOR Inginerie Civila si DABIJA Florin Ermil
Georgia Alexandra TEHNOLOGII DE REPARARE SI CONSOLIDARE Instalatii
LA CLADIRILE DE LOCUIT SI SOCIAL
CULTURALE
4 CULCEA 2011 MODELAREA SISTEMELOR PERVASIVE Inginerie Civila si CALUIANU Sorin
Magdalena UTILIZND ELEMENTE DE INTELIGEN Instalatii
ARTIFICIAL N VEDEREA IMPLEMENTRII
LOR N CONDUCEREA AUTOMAT A
PROCESELOR DIN INSTALAII
5 DICIANU Cristian- 2010 CONTRIBUII LA OPTIMIZAREA TIPO- Inginerie Mecanica PTRU Petre
Traian DIMENSIONAL A DISIPATORILOR SEMI-
ACTIVI DE ENERGIE SEISMIC N
CONSTRUCII
6 DOGEANU Angel 2011 CERCETRI PRIVIND REALIZAREA UNOR Inginerie Civila si IORDACHE Florin
Madalin PROCEDURI PERFORMANTE DE EVALUARE Instalatii
I CLASIFICARE A MICROCLIMATULUI
INTERIOR
7 DRGU 2006 ALGORITMI I PACHET DE PROGRAME Inginerie Civila si ANTON Anton
(cs.CORNEA) PENTRU OPTIMIZAREA CONTORIZRII DE Instalatii
Daniel DISTRICT A REELELOR DE DISTRIBUIE A
APEI
8 FLORESCU Ana 2008 OPTIMIZAREA SOLUIILOR I REGIMURILOR Inginerie Civila si DEGERATU Mircea
Maria Smaranda DE FUNCIONARE PENTRU INSTALAII Instalatii
EOLIENE I SOLARE N VEDEREA ADAPTRII
CONTINUE LA NECESARUL DE ENERGIE A
UNEI LOCUINE
9 GHELMECI Radu 2010 CONTRIBUII LA STUDIUL LOCALIZRII Inginerie Mecanica PAVEL Cristian
ROBOILOR MOBILI PENTRU CONSTRUCII
10 GRIGORE V. 2010 CONTRIBUII LA PERFECIONAREA Inginerie Civila si DRAGOMIR Petre
Vasile-Marcel SISTEMULUI INFORMAIONAL PENTRU Instalatii Iuliu
NREGISTRAREA SISTEMATIC A
PROPRIETILOR IMOBILIARE
11 ILIE Andrei Serban 2009 PRELUCRAREA, ANALIZA I OPTIMIZAREA Inginerie Civila si MOLDOVEANU
REELELOR GEODEZICE COMBINATE Instalatii Constantin
12 IORGULESCU 2011 TRATAREA NAMOLURILOR PROVENITE DE Inginerie Civila si RACOVITEANU
Mihai LA STATIILE DE POTABILIZARE A APEI Instalatii Gabriel
13 JERCAN Alexandru 2011 OPTIMIZAREA PROCESELOR DE DEFERIZARE Inginerie Civila si RACOVITEANU
I DEMANGANIZARE A APEI Instalatii Gabriel
14 NEAGU Ion 2011 INFLUENTA CONDITIILOR LOCALE DE Inginerie Civila si LUNGU Dan
Cristina AMPLASAMENT SI A COMPORTARII Instalatii
NELINIARE A TERENULUI ASUPRA ACTIUNII
SEISMICE DE PROIECTARE
15 NISTE Mihai 2007 CONTRIBUII PRIVIND TEHNOLOGIA DE Inginerie Civila si VOICULESCU Mihai
Stefanel REALIZARE, REPARARE I CONSOLIDARE A Instalatii
CONSTRUCIILOR CIVILE CU STRUCTURA
DIN ZIDRIE, AMPLASATE N ZONE SEISMICE
16 PAPURCU Andrei 2007 CONTRIBUII LA EVALUAREA COMPORTRII Inginerie Civila si POSTELNICU Tudor
MBINRILOR ELEMENTELOR PREFABRICATE Instalatii
LA ACIUNI SEISMICE
17 PRICA Geolog 2007 CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA Inginerie Civila si RLEA Gratiela
Galina POMPELOR DE CALDURA CARE AU SOLUL Instalatii
DREPT SURSA TERMICA

53
IOSUD UTCB SCOALA DOCTORALA ANEXE
RAPORT DE AUTOEVALUARE PERIOADA 2012 2016

Nr. Nume, prenume Anul Titlu Teza doctorat Domeniu doctorat Conducator
crt. inscrierii doctorat
18 PRICEPUTU Adrian 2011 CONTRIBUII LA STUDIUL COMPORTRII Inginerie Civila si RADULESCU
PMNTURILOR GROSIERE SUB SOLICITRI Instalatii Nicoleta
STATICE I DINAMICE UTILIZND MODELUL
MEDIULUI DISCRET
19 RADAN Georgiana 2010 METODE DE FUNDARE I STABILIZARE A Inginerie Civila si RDULESCU
Ioana PMNTURILOR CU MICROPILOI Instalatii Nicoleta
20 SARBU Daniela 2011 STRATEGII DE MINIMIZARE A IMPACTULUI Inginerie Civila si BICA
ANTROPIC ASUPRA ALBIILOR CURSURILOR Instalatii Ioan/PETRESCU
DE AP Virgil
21 SESCU-GAL 2012 CONTRIBUII LA MBUNTIREA Inginerie Mecanica ZAFIU Gheorghe
Cristina MANAGEMENTULUI DE MEDIU AL Petre
ECHIPAMENTELOR I PROCESELOR
TEHNOLOGICE DIN FABRICILE DE CIMENT
22 SZERZ rpd 2011 STUDIUL COMPORTRII FUNDAIILOR Inginerie Civila si BATALI Loretta
MIXTE PE RADIER PILOTAT Instalatii
23 VLADUT Alexandru 2011 MODELAREA NUMERIC I EXPERIMENTAL Inginerie Civila si Mircea
Cezar A MICRILOR ATMOSFERICE LA SCAR Instalatii DAMIAN/Mircea
MEDIE PESTE INSULA BOLUND DEGERATU

54