Sunteți pe pagina 1din 4

1.Raport static rs=0.88 rs1=0.86.

evol
0 1
CA=Qv+Vmf+Vsubv.expl Qf=VPf+Vle+Vsp
0 1

2.Raport static rs=0.9 rs1=0.85 Qf=VPf+Vle+Vsp


0 1
Qe=qv+Qst+Qi
0 1

3.Raport static rs=0.65 rs1=0.68 VA=(Vmf-


0 1
Chmf)+(Qe-Ci) Qe=qv+Qst+Qi
0 1

5. kg(?)=? = kgki=1.65
6.analiza sit generale a active de prod si comerci pe
baza dinamicii indic val / analiza rap statice si dinamice
dintre indicat valorici
7. Cifra de afaceri neta rep un indicator al contului de
profit si pierdere care cuprinde sumele rez din
vanzarea de prod si furniz de servicii ce intra in cat
active curente ale intrep. Cifra de afaceri marginala
exprima variatia veniturilor din vanzari ale unei firme
generate de modificarea cu o unitate a cant vandute.
8. 2 Procedee structura CA: ponderile comp CA(Gi)
CA1/CA0*100 si coeficientul de concentrare
9.abaterea absoluta a nr admisibil de pers real
compararea nr de pers din peri curenta cu nr maxim
admisibil det in functie de nv prod effective si al prod
muncii prog sau din baza de comp aN=N1-Na unde
Na=Q1/W0 SAU Na=N0*IQ
10.dupa preg profesionala personal direct prod
personal de specialitate pers de conducere, dupa rap
fata de procesul de prod personal de baza si pers
auxiliar, structura pe sexe, str personalului pe cag de
varsta grupele de varsta constituite din diferite interval
formeaza piramida varstei salariatilor.
11.coeficient mediu de complexitate a lucrarilor exec

KL=

12.cat de fond de timp: fond de timp calendaristic


Tc=N*nz,Tc=N*nz*Dnzl / maxim lucrat Td=Tc-(Trs+Tco)
/ timp efectiv Tef= Td-Tn
13.analiza mobil: coef mediu al intrarilor de pers, coef
mediu al iesirilor de pers, al miscarii totale de pers, al
fluctuatiei, al stabilitatii
14. procedee abaterea prod muncii: compararea modif
prod muncii anuale cu cea zilnica si det abaterii in
marimi absol sir el a prod muncii.
15.cresterea prod muncii: cai legate de actiunea fact
materiali de prod, cai legate de conducerea si org
activitatii, cai legate de actunea fact naturali,
bilologici,psiho-sociali.
16.activ fixe rep active imob corporale. Val medie a MF
se stab pe baza valorii existente la incep ex fin si a mod
intervenite pep arc acestuia: Mf=Si+I-E
17.IMf>ICA refl scaderea eficie utilizarii active fixe
concretiz in red CA real la 1000 lei active fixe.
18. IMf>ICA refl cresterea eficie utilizarii active fixe
material in crest CA real la 1000 lei active fixe.
19.aprecierea starii act fixe:gradul de uzura Gu=A/Mfb
si gradul de reinoire Gr=Mf noi/Mfb
20 structura activeor fixe: coeficientul de structura
Ks=mfi/Mf si compozitia tehnomogica ct=Mf//Mf
21.utilizarea intensive presupune obit unui rez cat mai
bun pe un utilaj intron anumit timp de functionare
Iui=Q/C*T
22.sticul final efectiv poate creste peste cel planificat in
urmatoarele cazuri:cand stoc initial e mai mare decat el
previzionat, cand ritmul intrarilor e mai mare cecat
ritmul iesirilor, cand fluxul intrarilor a deposit prog
stab. Neritmicirea aprovizio si a vanzarilor, obtinerea
de mf fara a avea desferea asigurataobtinerea de prod
sezoniere la sfarsitul perioadei.
22.stoc fein efectiv mai mic cand cand stocul initial e
mai mic decat cel aprovizionat, cand ritmul iesirilor a
deposit ritmul intrarilor,cand nu sa real fluzul de intrari
conform prog stabilit.
23.viteza de rot a stocurilor exprima de cate ori intro
perioadade gest stoc trec succesiv prin fazele de
aprovizionare prod desfacere pana se reintorc in forma
baneasca initiala,, sau durata de zile a unei astfel de
rotatii.
24.chelt rep diminuari de avantaje eco inregistrate in
cursul perioadei de gestiune sub forma de diminuari
ale val active ori cresteri a datoriilor. Costul pre totalit
consum de resurse pe care le efectueaza intrep pt real
unei unit de prod in expresie monetara.
25.clasif ch: dupa natural or dupa comp fata de vol de
active,dupa continut
26. clasif ch natura: chelt de exploatare, ch financiare,
ch cu imp pe prof/venit
27.venit rep crestei de avantaje econ viitoare inreg pe
parcursul perioadei cont sub forma de intrari sau
cresteri ale active ori descresteri ale dat. chelt rep
diminuari de avantaje eco inregistrate in cursul
perioadei de gestiune sub forma de diminuari ale val
active ori cresteri a datoriilor.
28. formatul contului de profit si pierdere: CA, alte
venituri din exploit, ch cu personalul, prod
realizata,venituri extraordinare, ch extraordinare,
profit sau pierderea din active curenta, imp/prof