Sunteți pe pagina 1din 16

Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016

Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local


Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2007-2013


Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3. Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

FORMULARUL
CERERIIDEFINANARE

Proiect realizat de : Barbu Lorena


Niculoiu Florentina

1
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Profesor coordonator: Conf.univ.dr.Anca Tanasie

Formularul Cererii de finanare poate fi descrcat i n format electronic, la adresa


http://www.inforegio.ro

V rugm s citii cu atenie instruciunile, recomandrile i explicaiile1 incluse n acest


formular, nainte de completare.

ATENIE: Dup completare, Cererea de finanare, inclusiv toate anexele, se vor numerota astfel:
opisul cererii de finanare (coperta) va fi pagina nr. 0, iar paginile care urmeaz vor fi
numerotate manual de la 1 la n, n ordine cresctoare (unde n este numrul total de pagini al
Cererii de finanare, inclusiv toate anexele).

mpreun cu acest formular, sunt prevzute modele standard pentru:


Rezumatul proiectului (Model A)
Declaraia de eligibilitate (Model Anexa B)
Declaraia de angajament (Model C)
Planul de afaceri (Model D)
Opisul Cererii de finanare (Model E)
Acestea trebuie completate i ataate Cererii de finanare, mpreun cu celelalte anexe solicitate,
conform indicaiilor din Ghidul Solicitantului, Seciunea II.3 Completarea i depunerea Cererii de
finanare.

1 Acestea apar n format cursiv.

2
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Cuprins

0.INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE.......................4


1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL........................................................................4
1.1. Solicitantul................................................................................................. 4
1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului..................................................................5
1.3. Persoana de contact.......................................................................................5
1.4. Banca........................................................................................................ 5
1.5. Sprijin primit n prezent sau anterior din fonduri publice i/sau mprumuturi din partea
instituiilor financiare internaionale (IFI).....................................................................5
2. PROIECTUL.................................................................................................... 5
2.1. Axa prioritar i domeniul de intervenie POR........................................................5
2.2. Localizarea proiectului...................................................................................6
2.3. Descrierea proiectului....................................................................................6
2.4. Managementul proiectului................................................................................8
2.5. Durata de implementare a proiectului.................................................................8
2.6. Indicatori.................................................................................................... 8
2.7. Taxa pe valoarea adugat...............................................................................8
2.8. Sustenabilitatea proiectului..............................................................................8
2.9. Informare i publicitate...................................................................................9
3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL..........................................9
3.1. Egalitatea de anse........................................................................................ 9
3.2. Protecia mediului i eficiena energetic.............................................................9
3.3. Societatea informaional i noile tehnologii.........................................................9
3.4. Planul de achiziii......................................................................................... 9
4. FINANAREA PROIECTULUI.................................................................................10
4.1. Bugetul proiectului.......................................................................................10
4.2. Surse de finanare a proiectului.......................................................................10
5. CERTIFICAREA CERERII DE FINANARE....................................................................11

3
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE


Se completeaz de ctre Organismul Intermediar
Organismul intermediar pentru POR Agenia pentru Dezvoltare Regional se va completa
denumirea complet a ageniei
Nr: numrul de nregistrare la registratura nregistrate de:
ADR-OI prenume nume, funcia persoanei responsabile cu
nregistrarea cererii de finanare
Cod SMIS:numrul de nregistrare n SMIS Semntura

Data
Data nregistrrii Cererii de finanare n SMIS,
format zz/ll/aaaa

TITLUL PROIECTULUI: Refacerea infrastructura de aparare in portriva inudatilor


provocate de fluviul Dunarea din municipliul Galati

INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL

Solicitantul
Denumirea solicitantului PRIMARIA MUNICIPLIULUI GALATI
Codul unic de nregistrare 09777-989545
Adresa sediului solicitantului Str.Domneasca, nr.38;cod postal 800008
Email webmaster@primaria.galati.ro
Tipul solicitantului institutie publica

Completai urmtoarele date, acolo unde este cazul.


Anul nfiinrii: 1968
Anul n*-2 Anul n*-1
Numrul mediu de salariai** 464 453
Cifra de afaceri (lei) 45.634.231 45.634.231
Profitul din exploatare (lei) 0 0
*) n = anul depunerii cererii de finanare. Exemplu: pentru o cerere de finanare depus n anul
calendaristic 2008, Anul n-1 reprezint anul calendaristic 2007.
**) conform datelor din situaiile financiare corespunztoare
n vederea calculrii datelor de mai sus, inei cont de prevederile Legii 346/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, n ceea ce privete ntreprinderile autonome, partenere
i legate.
Situaiile financiare pe care le vei anexa la formularul cererii de finanare (bilan, cont de
profit i pierdere) sunt cele aferente anului fiscal n-1

4
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Reprezentantul legal al Solicitantului


Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de
constituire, s reprezinte organizaia i s semneze n numele acesteia.
Numele Cristescu G.Marius
Funcia REPREZENTAT LEGAL
Numrul de telefon 07236.461462
Numrul de fax 07236.461462
Email webmaster@primaria.galati.ro

Persoana de contact
Completai aceast seciune doar dac persoana de contact este diferit de reprezentantul legal.
Persoana de contact este persoana desemnat de Solicitant s menin contactul cu Organismul
intermediar / Autoritatea de management n procesul de evaluare i selecie a cererii de finanare.
Numele Cristescu G.Marius
Funcia REPREZENTAT LEGAL
Numrul de telefon 07236.461462
Numrul de fax 07236.461462
Email webmaster@primaria.galati.ro

Banca
Denumirea bncii Trezorerie AFP Galati
(sucursalei)
Sediul bncii Galati/Str.Brailei nr.33
Codul IBAN RO35TREZ30621360250132018

Sprijin primit n prezent sau anterior din fonduri publice i/sau mprumuturi din partea
instituiilor financiare internaionale (IFI)

Proiectul (integral sau parial, respectiv activiti din proiect, investiii) ce constituie obiectul
prezentei Cereri de finanare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau
mprumuturi din partea IFI?
Da
n acest caz, prezentai detalii referitoare la programul de finanare, organizaia finanatoare /
autoritatea contractant, anul acordrii finanrii, activitile/investiiile finanate (respectiv
acele activiti/ investiii care se regsesc i n proiectul ce face obiectul prezentei cereri de
finanare), valoarea finanrii.
Nu

PROIECTUL

Axa prioritar i domeniul de intervenie POR


Prin prezenta Cerere de finanare se solicit co-finanarea proiectului propus, n cadrul Programului
Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 2Imbunatatirea infrastructuri de transport regonale
si locale , Domeniul de intervenie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
judetene,starazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura.
Prezentei Cereri de finanare i se aplic prevederile Ordinului ministrului dezvoltrii, lucrrilor
publice i locuinelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
microntreprinderilor, n cadrul domeniului de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii

5
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

microntreprinderilor, al axei prioritare 4. Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i


local din Programul Operaional Regional 2007-2013.

Localizarea proiectului
Manul stang al Dunari din dreptul strazii Navelor pana la Santierul Naval Damen Galati si strada
Dmneasca; in sediul primariei municipiului Galati

Descrierea proiectului

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este elminarea riscului de inundare provocat de fluviul Dunarea in
zona municipiului Galati.
Obiectivele specifice sunt:
Obiectiv specific 1:realizarea unui dig de aparare pe malul stang al Dunari pe o lungime de 4
km, de la strada Navelor pana la Santielul Naval Damen.

Potenialii beneficiari ai proiectului


Beneficiarul principal este PRIMARIA MUNIPIULUI GALTI care prin achizitionarea materialor de
constructi va construi un dig pentru a elmina riscul de inundare.
Beneficiarii directi sunt:
- 200 de unitati economice si adminstrative care vor beneficia de un grad ridicat de siguranta
in desfasurarea activitatii
- Spitalul CFR care va oferi servici medicale in conditi optime pacientilor
- Grup Feroviar Roman va beneficia de deplasarea persoanelor
Beneficiarii indirecti 20.000 de locuitori ai municipiului Galati care prin construirea acestui dig atat
vietile lor cat si locuintele nu vor mai fi pericol.

Activitile proiectului
A.1. MANAGEMENTUL DE PROIECT
Pe taoata durata proiectului se va urmari modul de implementare a activiatilor si gardul d eatingere
a rezultatelor,in scolpul idetificarii deficientelor si aplicarii modificarilor si corectiilor necesare.Se va
compara progresul actual cu cel planifiacta si se va aprecia calitatea,volumul si incadrarea in timp a
activitatilor.

Subactiv. 1.1 Pregatirea implementarii proiectului


Se va forma ecipa de managemet si veor stabili rolurile si responsabilitatile fiecarui membru prin
fisele de post.Se va organiza o intalnire de lucru cu lectori si experti partenerului pentru
obtinerea planului de implemetare a activitatilor.

A.2. ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI DERULARE ACHIZITII

Subactiv. 1.1 Organizare si derulare proiectare si elaborare documenatie tehnico-econmica


Echipa de proiect,va elaboara documentatia de achizitie pentru achizitile serviciu.Criterile de
selectie vor fi cele prevazute in legislatia specifica.Se organizeaza licitatie publica deschisa privind
achizitia de servcii de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehinice,proiectului tehnic si a
caietului de sarcini aferente proiectului.Dupa selectia proiectanutul tehnic,se varealiza proiectul
tehnic pentru achizitia de lucrari de locuinte si pentru utilitati.Pe perioada de elaborare a proectului
tehnic,se vor respecta indicatorii propusi in proiect si elementele tehnice prevazute in cadrul studiuli
de fezabilitate.Durata de realizare a acestei activitati va fi de 3 lui.

Subactiv. 1.2 Organizarea si derularea achizitii lucrari de constructie

6
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Se organizeaza licitatie publica deschisa privind achizitia lucrarilor de constructie pentru


executarea Realizarea unui dig de aparare pe malul stang al Dunari pe o lungime de 4 km,de la
strada Navelor pana la Santierul Naval Damen. Se va respecta caietul de sarcini si propunerile
tehnice din fisa de date a licitatiei.In luna a 3 a proiectului se va semna contractul de prestari
servicii cu dirigintele de santier.Durata de realizare acestei subactivitati va fi de 9 luni.

Subactiv. 1.3 Organizarea si derularea servicilor de audit financiar


Se va incheia un contract de servicii de audit finaciar care va asigura veifiacrea periodica a
cativitatii si abunei desfasurari a proiectului din punct de vedere financiar.Durata de
implementare va fi de 21 de luni.

A.3. PUBLICITATE INFORMARE SI COMUNICARE


Se va incheia un contract de servicii d epubliciatate cu un zar local pentru publicarea a trei
anunturi si un alt contract pentru realizarea a 5 panouri publicitare prin achizitie directa.Vor fi
publicate 3 anunturi in ziarul local Viata Libera.Promaovarea proiectului se va realiza in mod
continu astfel: se vor monta 5 panouri la o distanta aproximativa de 800 m intre le de la strada
Navelor pana la Santierul Naval Damen.
Perioada pe care vor fi vizibile este de minim 5 ani de la finalizarea contractului de realizare a
panourilor si nu mai devreme de luna 3.

A.4. EXECUTAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR


Executia lucrarilor este detaliata in cadrul studiului de fezabiltate,und eexista o esalonare clara
a activitatilor si aplatilor intreprinse.Aceste activitati vor fi detaliate si in cadrul contractului de
lucrari care va fi respecata si mai ales urmarit de catre dirigintele de santier care va coordona
aceasta activitate foarte importanta.
I. Amenajarea terenului
II. Executarea digului
III. Amenajarea pentru protectai digului
IV. Montarea sistemului de supraveghere
V. Receptia lucrarilor

A.5. ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT


Va fi o activitate cu caracter de permanenta pe durata desfasuraii proiectului si va avea drept
rezultat auditarea rezultatelor si certificarea corectitudinii operatiunilor financiare. Serviciul de
audit va fi realizat de o entitate autorizata care va fi selectata printr-o procedura de achizitie.
Raportul de audit va fi anexat la raportul final.

7
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Calendarul activitilor
Completai tabelul de mai jos cu activitile proiectului, att cele care au avut loc pn la momentul depunerii Cererii de finanare (e.g. achiziii de servicii de
consultan) ct i cele previzionate a se realiza dup momentul depunerii Cererii de finanare (n vederea implementrii proiectului), precum i cu perioadele la
care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaiile de la punctele Activitile proiectului i Managementul proiectului.

Anul 1
Nr. Crt. (Sub)Activitatea Responsabil
Luna 1* Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 .... Luna22
Activ. 1 MANAGEMENTUL DE PROIECT Administrator- Cristescu G.Marius

Subactiv. Pregatirea implementarii Administrator- Cristescu G.Marius


1.1 proiectului
Activ. 2 ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI Asociat- Petrescu L.Ecaterina
DERULARE ACHIZITII
Subactiv. Organizare si derulare proiectare si Asociat- Petrescu L.Ecaterina ca
1.1 elaborare documenatie tehnico- reprezentant al firmei, alaturi de
econmica echipele de specialitate ale
furnizorilor
Subactiv. Organizarea si derularea achizitii
1.2 lucrari de constructie
Subactiv Organizarea si derularea servicilor
1.3 de audit financiar
Activ. 3 PUBLICITATE INFORMARE SI Asociat- Petrescu L.Ecaterina
COMUNICARE
Activ. 4 EXECUTAREA SI RECEPTIA Asociat- Petrescu L. Ecaterina
LUCRARILOR
Activ. 5 ELABORAREA RAPORTULUI DE Administrator- Cristescu G.Marius
AUDIT

*) Anul 1, luna 1 = luna n care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.
8
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

9
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Resursele materiale implicate n realizarea proiectului


Pentru realizarea proiectului se vor utiliza resurse percum:
-resurse umane formate din cei patru membri ai echipei de proiect
-resurse mteriale:malul stang al Dunari,echipamente si maisini,infrastructura existenta in valea
orasului.

Rezultate anticipate
Descriei rezultatele ateptate din fiecare activitate i subactivitate menionat anterior. Exemplu:
achiziia i punerea n funciune a unei linii de producie noi, mai performante, poate avea ca
rezultat creterea produciei.

ACTIVITATEA 1: MANAGEMENTUL DE PROIECT


A11 Pregatirea implementarii prooiectului
R11 Obtinerea planului de implemetare a activitatiilor

ACTIVITATEA 2: ORGANIZAREA SI DERULAREA DE ACHIZITII


A11 Organizarea si derulare proiectare si elaborare documentatie tehnico-economico
R11 Incheierea unui contract avantajos din punct de vedere tehnico economic de lucrari
A12 Organizarea si derularea achiziti lucrari de constructie
R12 Incheierea unui contract avantajos din punct de vedere tehnico economic de lucrari
A13 Organizarea si derularea serviciilor de audit finaciar
R13 Prezentarea periodica de catre auditorul finaciar a unui raport de audit finaciar pe stadiul si
desfasuraea proiectului.

ACTIVITATEA 3: PUBLICIATE INFORMARE SI COMUNICARE


R3 Trei anunturi in ziarul local si cinci panouri exterioare vizibile minim 5 ani d ela finalizarea
contractului de realizare a panourilor

ACTIVITATEA 4:EXECUTAREA SI RECEPTIA LUCRAILOTR


R4 Realizarea lucrarii finale

ACTIVITATE 5: ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT


R5 Certificarea corectitudinii procedurilor de implementare

Rezultatele finale ale implementarii proeictului duc la atingerea obiectivelor specifice:

Obiectivul specific 1:realizarea unui dig de aparare pe malul stang al Dunari pe o lungime de
4 km, de la strada Navelor pana la Santielul Naval Damen.

Managementul proiectului
Precizai numrul persoanelor implicate/avute n vedere pentru managementul proiectului, poziia,
atribuiile i rolul fiecrui membru din echipa de proiect, experiena relevant necesar pentru
rolul propus n echipa de proiect.
n cazul n care intenionai s contractai managementul proiectului, descriei la acest punct:
cerinele minime (experiena similar, expertiza etc) pe care le vei solicita prin

10
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

documentaia de atribuire a serviciilor de management al proiectului


activitile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management
al proiectului (delegate contractantului)
modul n care vei monitoriza i controla activitatea contractantului care va furniza
servicii de management a proiectului

Echipa de implementare propusa va fi alcatuita din 3 persoane:

Responsabilul legal: Pozitia in proiect va fi ocupata de dl. Cristescu G.Marius


Managerul de proiect are rolul de a identifica strategiile de implementare a proiectului si de a
supraveghea realizarea obiectivelor propuse la timp si in parametrii stabiliti. El va fi responsabil cu:
managementul global al proiectului, indeplinirea obiectivelor propuse de proiect si a
tuturor cerintelor impuse de finantator prin contractul de finantare;
coordonarea activitatii de intocmire a rapoartelor de activitati si financiare
intermediare si finale;
organizarea si coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului;
controlul modului de indeplinire a activitatilor, evaluarea modului de derulare si
incadrare in grafic a activitatilor prevazute in proiect;
asigurarea legaturii cu Autoritatea de Implementare pentru acest program
identificarea eventualelor probleme aparute in derularea proiectului si aplicarea
masurilor corective pentru buna desfasurare a acestuia;
verificarea continutului materialelor informative si de promovare
participarea directa la activitatile proiectului
coordonarea activitatii de evaluare a proiectului

Responsabilul tehnic: Pozitia in proiect va fi ocupata de dl. Marinescu I.Marian
Managerul tehnic va fi responsabil cu:
monitorizeaza modul de indeplinire a obiectului contractului de implementare a
programului de management al proiectelor si verifica periodic, impreuna cu Consultantul,
corespondenta realizarilor cu prevederile contractuale;
avizarea din punct de vedere tehnic al orcarui raport al Consultantului
punerea la dispozitia Consultantului a oricarei informatii de ordin tehnic de care acesta
are nevoie pentru o buna implementare a programului;
organizarea interna a activitatii de instruire;
intocmirea dosarelor de achizitii, impreuna cu ceilalti membri ai echipei;
urmarirea incheierii contractelor la timp si in conformitate cu specificatiile tehnice din
dosarele de licitatie;
elaborarea materialelor informative si de promovare, impreunaimpreuna cu ceilalti
membrii ai echipei de implementare;
contractarea si urmarirea executarii materialelor informative si de promovare;
intocmirea rapoartelor de evaluare intermediare si a raportului final de evaluare;
centralizarea si valorificarea informatiilor obtinute din activitatea de evaluare.

Responsabilul financiar: Pozitia in proeict va fi ocupata de dna. Petrescu L.Ecaterina. Managerul


financiar va fi responsabil de:
intocmirea dosarelor de achizitii, impreuna cu ceilalti membri ai echipei;
urmarirea incheierii contractelor la timp

11
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

organizarea evidentei contabile si a inregistrarilor financiare, conform cerintelor


finantatorului ;
corectitudinea efectuarii platilor si a tuturor operatiunilor financiare din acest proiect;
urmarirea tuturor operatiunilor bancare in contul special deschis pentru derularea
acestui proiect;
respectarea alocarilor bugetare conform bugetului prezentat in proiect;
previzionarea si planificarea necesarului pentru plati;
respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile
intocmirea la timp a rapoartelor periodice de monitorizare, a caror forma, frecventa si
numar de copii sunt stabili
elaborarea rapoartelor speciale referitoare la orice dificultate intalnita.

Implicarea in concret a fiecarui responsabil in activitatile proiectului este prezentata la pct. 2.3.4.

Durata de implementare a proiectului


Durata de implementare a proiectului, n luni. Durata trebuie s fie corelat cu calendarul
activitilor de la punctul Calendarul activitilor.
Atenie: perioada de implementare a proiectului nu poate depi 31.07.2015. Perioada de
implementare a proiectului reprezint perioada cuprins ntre data semnrii contractului de
finanare i data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul proiectului.

Implementarea proeictului va fi realizata in 22 luni de la semenarea contractului de finantare.

Indicatori
Completai valoarea prognozat a numrului de locuri de munc permanente nou create.
Descriei/cuantificai orice rezultat imediat adiional sau rezultat direct din implementarea
proiectului care nu este inclus n tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adugata pentru
proiect.
Atenie! Valorile preconizate trebuie s fie realiste i realizabile.
Valoare la sfritul
Indicator
perioadei de implementare
Modernizare infrastructura (construire dig pe malul stang al Dunari) 4 km

Locuitori protejati 20.000


Agenti economici alafati in siguranta 200
Sistem de supraveghere 1

Taxa pe valoarea adugatOrganizaia este pltitoare de TVA?


Da
Nu

Sustenabilitatea proiectului
Precizai modul n care proiectul se va auto-susine financiar dup ncetarea finanrii solicitate
prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei dup
finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp), precum i de meninere a
locurilor de munc permanente nou create.
Solicitantul dovedete capacitate solid de a asigura meninerea, ntreinerea i funcionarea
12
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

investiiei/ microntreprinderii, dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile


Analiza modalitatilor de autosustinere financiara dupa incetarea finantarii nerambursabile trebuie
efectuata plecand de la o analiza a principalilor indicatori ai societatii in prezent:
Astfel, profitul din exploatare, respectiv profitul net, au urmat o panta ascendenta in perioada 2006
fata de 2005, cresterea inregistrata fiind, de 4,89 ori pentru rezultatul brut al exercitiului si de 4,76
ori pentru rezultatul financiar net. In anul 2007 fata de 2006, profitul din exploatare este in scadere
cu 20 de procente, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu servicii executate de tertii, iar profitul net
este si el intr-o usoara scadere fata de anul 2006. se pot observa implicatiile si rezultatele pe care
politica investitionala a avut-o asupra indicatorilor, profitul din exploatare situandu-se la un nivel mai
scazut decat in anul precedent, un efect direct al pastrarii mijloacelor fixe, valoarea absoluta a
acestora fiind in scadere ca urmare a cresterii amortizarilor.
Rata rentabilitatii capitalurilor proprii, raportate la cifra de afaceri a cunoscut un trend descendent,
scadere fiind cu 10 procente in anul 2006 fata de 2005, in anul 2007, scaderea fata de 2006 a fost de
50%, ca urmare a cresterii in mai mare masura a capitalului propriu comparativ cu profitul net
obtinut, prin incorporarea rezervelor si repartizarea profitului din anul anterior.
Rata rentabilitatii capitalurilor proprii se afla pe perioada analizata 2005-2007 peste rata inflatiei,
fenomen pozitiv ce face referire la faptul ca societatea a realizat investitii productive pentru
cresterea si dezvoltarea activitatii curente, si care permit firmei o capitalizare reala.
Din punct de vedere al structurii patrimoniului se observa pastrarea mijloacelor fixe la valoarea din
anul 2006, cand au fost achizitionate, diferenta inregistrata in contul de profit si pierdere constand
in cu pana la 20%, motivul fiind cresterea amortizarii corespunzatoare. Disponibilitatile sufera si ele
o reducere, ca urmare a politicii de investitii, capitalul propriul inregistrand o crestere semnificativa
in marime absoluta atinge valoare de 22.904 in 2007 fata de 13.826 lei in 2006 si doar 2.650 lei in
2005. Acest fenomen este considerat favorabil, intrucat conducerea urmareste reinvestirea profitului
pentru dezvoltarea firmei.
Investitia propusa in echipamente va avea ca efect crearea unei noi activitati care va fi generatoare
de profit distinct de activitatea desfasurata de societate in prezent. Analiza proiectiilor in cadrul
planului de afacere demonstreaza sustenabilitatea financiara.
Spatiul in care va fi desfasurata activitatea este proprietatea societatii, ceea ce va reduce nivelul
cheltuielilor, nefiind necesara plata unei chirii.

Informare i publicitate
Precizai msurile pe care le vei ntreprinde pentru respectarea cerinelor regulamentelor
comunitare de asigurare a vizibilitii contribuiei comunitare la proiect. Vor fi incluse cel puin
urmtoarele tipuri de activiti de informare si publicitate: anun de presa ntr-un ziar regional
i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cu menionarea
rezultatelor, iar n cazul proiectelor care includ execuia de lucrri, msurile obligatorii prevzute
de regulamentele specifice ale Comisiei Europene.
Va rugm s citii cu atenie Manualul de identitate vizual a POR. Documentul este disponibil la
adresa http://www.inforegio.ro/index.php?page=VISUAL_IDENTITY.
Activitatea de informare i publicitate trebuie s se regseasc i la punctele 2.3.4, 2.3.6.
Costuri estimate
Activitatea de informare i publicitate Perioada estimat de desfurare
(lei)
Comunicat presa la inceputul proiectului Luna 2 440
Comunicat de presa la finalul 250
Luna 5
proiectului
Comunicat intermediar Luna 4-6 4000
Panouri de publicitate(5 buc.)

CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

13
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Egalitatea de anse
Subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse i nediscriminarea a fost integrat n
elaborarea i implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului,
menionnd orice component specific care arat acest lucru (e.g. adaptarea infrastructurii/
echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabiliti).
(vezi i Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament ntre femei i brbai).
Egalitatea de sanse este un deziderat care in cadrul proiectului se va regasi pe mai multe paliere:

La indiguire se va avea in vedere amenajarea unei zone pentru persoane cu hanidicap


In cadrul activitatii de derulare a achizitilor se va urmari respectarea principiului egalitati de
sanse in sensul ca va fi acceptata la licitatie orice firama interseata.
Mentionam ca beneficile se vor adresa oricaror persoane fara a se tine cont de
etnie,relgie,sex,apartenenta politica.

Protecia mediului i eficiena energetic


Explicai modul n care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor i reducerea efectelor
negative asupra mediului nconjurtor, inclusiv msuri de promovare a eficienei energetice.
Unde este cazul, prezentai modul n care proiectul propus se ncadreaz n politica organizaiei de
protecie i mbuntire a mediului nconjurtor.

Romania mai are de recuperat decalaje considerabile fata de celelte state membre ale Uniunii
Europene simultan cu insusirea si transpunerea in practica a principiilor si practicilor dezvoltarii
durabile in contextul globalizarii. Cu toate progresele notabile realizate in ultimii ani, este o
realitate ca Romania are inca o economie ineficienta, bazata pe consumul excesiv de resurse, o
societate lipsita de coeziunea necesara infaptuirii unei viziuni impartasite si un capital natural minat
de riscurile unor deteriorari ireversibile.
Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997 prin
includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat
Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o dimensiune externa la
Barcelona, in anul 2002.
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia de Dezvoltare Durabila reinnoita pentru o Europa
extinsa. Documentul este conceput intr-o viziune strategica unitara si coerenta, avand ca obiectiv
general desfasurarea unor actiuni care sa permita Uniunii Europene sa realizeze o imbunatatire
continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin crearea unor comunitati
sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele in mod eficient si sa valorifice
potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei in vederea asigurarii prosperitatii, protectiei
mediului si coeziunii sociale.

Un obiectiv general Strategiei de dezvotare durabil a Uniunii Europene este promovarea unor
practici de consum si productie sustenabile. O abordare realista a acestei arii problematice
presupune evaluarea modelului de productie si consum pe care s-a bazat evolutia economiei
romanesti in ultima perioada de timp in scopul identificarii solutiilor pentru reducerea consumului de
resurse materiale pe unitate de valoare adaugata bruta (VAB) si decuplarii dinamicii produsului intern
brut (PIB) de cea a consumului integrat de resurse materiale si energetice.

Luand ca baza de referinta cifrele anului 2000 (=100), productia de bunuri si servicii a inregistrat in
perioada 2001-2007 o crestere de 62,3%, in vreme ce valoarea adaugata bruta a sporit cu numai
52,1% ca urmare a majorarii cu 71,4% a consumului intermediar (valoarea bunurilor si serviciilor
achizitionate si consumate, exclusiv activele fixe).
Coroborarea acestor date indica faptul ca in aceasta perioada dinamica valorii adaugate a fost

14
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

inferioara celei a productiei (in ciuda unei dinamici pozitive a productivitatii muncii), iar plusul de
productie s-a realizat printr-un consum mai mare de resurse.
Raportul dintre dinamica VAB si cea a consumului intermediar a fost in toti acesti ani negativ,
inregistrand chiar o deteriorare progresiva (95,9% in 2001, 99,4% in 2002, 96,5% in 2003, 99,3% in
2004, 99,5% in 2005,98,2% in 2006 si 99,4% in 2007).
Rezulta din cele de mai sus ca evolutia economica a Romaniei in ultimii cinci ani (ca si in perioadele
precedente, de altfel) s-a bazat pe un model contrar principiilor dezvoltarii durabile promovate de
Uniunea Europeana din care Romania face acum parte. Continuarea acestui trend prezinta un risc
real pentru sustenabilitatea cresterii economice pe termen lung datorita consumului excesiv si
nerational de resurse, cu consecinte negative asupra starii capitalului natural si asupra dezvoltarii
sociale si umane intr-un context concurential.
Industria prelucratoare releva tendinta unei dinamici superioare (51,5% in 2007 comparativ cu 2000)
fata de cea extractiva (3,1%). Productivitatea resurselor a fost influentata pozitiv de cresterile
inregistrate in productia mijloacelor de transport rutier (188,8%), masini si echipamente electrice
(+59,6%), mobilier (+77%) si in industria alimentara (+77,0%), unde dinamica valorii adaugate brute a
depasit pe ce a consumului de resurse. Se poate aprecia ca evolutia pozitiva a acestor subsectoare se
va mentine si in perioadele urmatoare.
Competitivitatea trebuie privita in mod obligatoriu si sub aspectul dezvoltrii durabile. Plecand de la
situaia existent, investitiile in echipamente de productie performante produc beneficii imediate:
Reducerea consumurilor specifice de materiale si energie si a pierderilor
Cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata mare, bazate pe tehnologii medii si inalte,
precum si a serviciilor, in structura exportului;
Ameliorarea semnificativa a performantelor tehnico-economice si a calitatii produselor si
serviciilor in scopul cresterii gradului de valorificare si, implicit, a valorii adaugate, raportata la
aceeasi valoare a resurselor consumate;
Implemetarea proiectului va determina protejarea mediului in cazul inundatilor precum si anumite
speci de animale.

Societatea informaional i noile tehnologii


Explicai modul n care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii i/sau a soluiilor
informatice sau la creterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ soluiilor informaticei n
procesul de producie/prestare servicii/ construcii.
Sistemul de supraveghere contribuie la imbunatatirea sistemului informatic al zonei prin
monitorizarea constanata a oricaror elemente de natura a produce potentiale riscuri de inundati si
alte fenomene naturale.

Planul de achiziii
V rugm s completai tabelul privind planul achiziiilor (planul de atribuire a contractelor de
lucrri/ furnizare/ servicii):
Atenie! Atribuirea contractelor de lucrri, de furnizare i de servicii trebuie s respecte
instruciunile din Anexa 6 la Ghidul solicitantului.
Achiziii demarate/ efectuate pn la depunerea cererii de finanare
Nr. Data Data Procedura
Valoarea
crt Obiectul contractului nceperii finalizrii urmat
contractului
. procedurii procedurii
1 Consultanta pentru 5.000 euro 27.05.2013 17.06.2013 Achizitie
managementul directa/proc
proiectului edura
simplifiata/O
UG34
2

15
Programul Operaional Regional 2007-2013 mai 2016
Axa prioritar 4 Sprijinirea dezvoltrii mediului de afaceri regional i local
Domeniul de intervenie 4.3, , Sprijinirea, dezvoltrii, microntreprinderilor
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Formularul Cererii de finanare

Achiziii preconizate dup depunerea cererii de finanare


Data Data Procedura
Nr. Valoarea
estimativ a estimativ a urmat
crt Obiectul contractului estimat a
nceperii finalizrii
. contractului
procedurii procedurii
1 Achiziti servicii de 1.500 euro Luna 1 Luna 1 Achizitie
comunicare si informare directa
2
3 Achiziti servicii proiectare 43.500 euro Cerere de
oferta
4 Achiziti servicii de audit 10.000 euro Achizitie
financiar directa
5 Achizitie lucrari de constructi 800.000 euro Cerere de
oferta

CERTIFICAREA CERERII DE FINANARE

Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate sunt
corecte i asistena financiar pentru care am aplicat este necesar proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu am la cunotin nici un motiv pentru care proiectul ar putea s nu se
deruleze sau ar putea fi ntrziat.
neleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele
solicitate, inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins.
Prezenta cerere a fost completat avnd cunotin de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data: Prenumele i numele


16/06/2008 AAAAABBBB, ADMINISTRATOR S.C POLICLINICA S.R.L.
Semntura
Semntura reprezentantului legal/ persoanei mputernicite i tampila.

16