Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 2

Grila are o singur variant de rspuns

TEST GRILA

Pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu

1. In temeiul prevederii Legii 82 / 2004, toate unitatile au obligatia sa


efectueze inventarierea generala a elementelor de activ, datorii si capital
propriu detinute:
a) la inceputul activitatii, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, la cererea
organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe
prevazute de lege, ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in
gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere, ori de cate ori
intervine o predare primire de gestiune, cu prilejul reorganizarii gestiunilor,
ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora, in alte
cazuri prevazute de lege ;
b) la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in
cazul fuziunii sau incetarii activitatii, la cererea organelor de control, cu prilejul
efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege, ori de cate ori sunt
indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat
prin inventariere, ori de cate ori intervine o predare primire de gestiune, cu
prilejul reorganizarii gestiunilor, ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor
cazuri de forta majora, in alte cazuri prevazute de lege ;
c) la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in
cazul fuziunii sau incetarii activitatii, la cererea organelor de control, cu prilejul
efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege, ori de cate ori sunt
indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat
prin inventariere.

2. Care este documentul justificativ pe baza caruia se realizeaza


achizitia:
a) contractul de service;
b) contractul de achizitie pubica;
c) contractul de prestari servicii.

3. La data iesirii din patrimoniu, bunurile se evalueaza:


a) la valoarea lor de intrare;
b) la valoarea lor de inventar;
c) la valoarea lor de achizitie.
4. In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este :
a)organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri cu urmatarea
componenta:cadre didactice,reprezentanti ai parintilor,reprezentanti ai
primarului,reprezentanti ai consiliului local,reprezentanti ai elevilor;
b)organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 11 membri cu urmatarea
componenta:cadre didactice,reprezentanti ai parintilor,reprezentanti ai
primarului,reprezentanti ai consiliului local;
c)nu este organ de conducere.

5. Beneficiarii programului Lapte si corn sunt:


a) totii elevii prezenti la cursuri;
b) atat elevi cat si cadrele didactice;
c) tot efectivul de elevi al institutiei .

6. Lipsurile imputabile constatate cu ocazia efecturii operaiunilor de


inventariere se recupereaz de la persoanele vinovate la:
a) la valoarea de nlocuire;
b) la valoarea contabil;
c) la costul de achiziie.

7. Conform Legii 22/18.11.1969, plafonul maxim al garantiei gestionarului


este de:
a) minim 1 salar, maxim 3 salarii;
b) minim 1 salar;
c) nu este obligatoriu.

8. Bunurile institutiilor publice scoase din functiune pot fi valorificate in


starea fizica in care se afla sau ca materiale si piese rezultate in urma
demolarii sau dezmembrarii lor, astfel:
a) prin transmiterea fara plata de la institutiile publice detinatoare la alte
institutii publice, in conditiile stabilite de Guvern, in cazul bunurilor aflate in
stare de functionare, scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare;
b) prin licitatie organizata potrivit regulamentului elaborat de Ministerul
Finantelor si aprobat de Guvern, in cazul bunurilor pentru care nu exista
solicitari din partea unor institutii publice si care pot fi valorificate in starea
fizica in care se afla la scoaterea din functiune sau ca materiale si, dupa caz,
ca piese rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii;
c) ambele variante.

9. Directorul are drept de ndrumare i control asupra :


a) activitii ntregului personal salariat al unitii de nvmnt ;
b) doar asupra personalului didactic.
c) personalului didactic auxiliar i nedidactic.
10. Personalul subordonat administratorului de patrimoniu in
invatamantul preuniversitar:
a) portarul si femeia de serviciu;
b) portarul,femeia de serviciu,soferul,electricianul,fochistul, muncitorul,
instalatorul, tamparul.
c) nu are subordonati.

11. Documente intocmite la inventariere :


a) Decizia de inventariere (constituirea comisiei centrale si/sau pe
gestiune),declaratia de inventar,proces verbal de sigilare, lista de inventariere,
procesul verbal de inventariere, decizie de imputare, registrul inventar, fisele
de magazie, fise de cont pentru valori materiale care se bareaza sau vireaza
in etapa de pregatire si in care se opereaza diferentele constatate la sfarsitul
inventarierii;
b) Decizia de inventariere (constituirea comisiei centrale si/sau pe
gestiune),declaratia de inventar,proces verbal de sigilare, lista de inventariere,
procesul verbal de inventariere, decizie de imputare, registrul inventar, fisele
de magazie;
c) Decizia de inventariere (constituirea comisiei centrale si/sau pe
gestiune),declaratia de inventar,proces verbal de sigilare, lista de inventariere,
procesul verbal de inventariere, registrul inventar, fisele de magazie, fise de
cont pentru valori materiale care se bareaza sau vireaza in etapa de pregatire
si in care se opereaza diferentele constatate la sfarsitul inventarierii.

12. Rolul inventarierii:


a) Determinarea situatiei reale a entitatii proprii,determinarea bunurilor aflate
in unitate, dar care apartin altor persoane fizice sau juridice, stabilirea valorilor
actuale sau de utilitate a elementelor entitatii determinandu-se cresterea sau
descresterea valorii contabile a acestora,determinarea si evaluarea bunurilor
aportate;
b) Determinarea situatiei reale a entitatii proprii,determinarea bunurilor aflate
in unitate, dar care apartin altor persoane fizice sau juridice, stabilirea valorilor
actuale sau de utilitate a elementelor entitatii determinandu-se cresterea sau
descresterea valorii contabile a acestora, diminuarea pierderilor prin
recuperarea lipsurilor constatate;
c) derminarea situatiei reale a entitatii proprii,determinarea bunurilor aflate in
unitate, dar care apartin altor persoane fizice sau juridice, stabilirea valorilor
actuale sau de utilitate a elementelor entitatii determinandu-se cresterea sau
descresterea valorii contabile a acestora,determinarea si evaluarea bunurilor
aportate,controlul gestionarilor, diminuarea pierderilor prin recuperarea
lipsurilor constatate.

13. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica


sunt:
a) nediscriminarea,tratamentul egal,recunoasterea reciproca,
transparenta,proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor, asumarea
raspunderii;
b) nediscriminarea,tratamentul egal,recunoasterea reciproca,
transparenta,proportionalitatea, asumarea raspunderii;
c) nediscriminarea,tratamentul egal,recunoasterea reciproca,
transparenta,proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor.

14. Receptia se intocmeste:


a) in momentul primirii bunurilor , insotite de documente justificative;
b) in momentul cand bunurile sunt date in consum;
c) in momentul inventarierii.

15. Terenurile si cladirele unitatior de invatamant preuniversitar sunt


administrate de catre:
a)Consiliile de administratie ale institutiei;
b)Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
c) Consiliile Locale.

16. Din comisia de inventariere nu pot face parte:


a) contabilii care in evidena gestiunii respective;
b) gestionarii bunurilor inventariate;
c) gestionarii bunurilor inventariate i nici contabilii care in evidena
gestiunii respective.

17. Contractele de furnizare a produselor lactate si de panificatie, se


organizeaza:
a) la nivelul Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
b) la nivelul fiecarui judet;
c) la nivelul Consiliului Local.

18. Garantia gestionarului se va constitui:


a) prin retinerea ratei lunare de 1/10 din salariu, prin depunerea directa de
catre gestionar intr-un cont bancar;
b) prin retinerea ratei lunare de 1/10 din salariu intr-un cont bancar;
c) nu este obligatoriu.

19. Plusurile dobandite in gestiune prin mijloace frauduloase, se declara


in termen de:
a) 72 ore;
b) 24 ore;
c) 5 zile.
20.Personalul de paza proprie se compune din:
a)personal din Corpul Gardienilor publici;
b) paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de
conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul
si coordonarea activitatii de paza;
c) personal din Corpul de Jandarmi.

S-ar putea să vă placă și